REKLAMA

Balcerowicz: Sejm kontraktowy to najlepszy Sejm w dotychczasowej historii. Bez radykalnej zmiany w gospodarce bylibyśmy dziś na poziomie Białorusi

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-24 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie 24 sierpnia 1989 roku, więc dokładnie 30 lat temu Sejm powołał Tadeusza mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów za głosowało 378 posłów 4 było przeciw 41 wstrzymało się wicepremier rządzie Tadeusza mazowieckiego odpowiedzialnym za najważniejszą wtedy sprawę, a więc za gospodarkę został nasz gość pan prof. Leszek Balcerowicz dzień dobry dobry państwo przy okazji słuchaczy chciałem poinformować, że teraz można nas nie Rozwiń » tylko słyszeć, ale też widzieć zapraszam, więc zapraszamy na stronę TOK FM PL to jednak chciałem zapytać pana o to w no bo pamiętają słuchacze również naszej anteny tutaj wiele rozmów związku z tym trzydziestolecie osiemdziesiątego dziewiątego roku toczyliśmy, a to jeszcze okrągłym stole to postanowieniach, a to w wyborach czerwcowych wszystko to się bardzo tak dynamicznie działo w końcu o tym, że, że najpier w to pan gen. Kiszczak otrzymał propozycję sformowania rządu to się nie udało proces wreszcie dochodzi do do tego momentu, kiedy to Tadeusz Mazowiecki jest proponowany na premiera czy pan w tym okresie bierze udział w tej wielkiej politycznej grze czy sobie po prostu dalej jest adiunktem i nawet jeszcze nie wie o tym, że za chwilę będzie 1 z najważniejszych ludzi dziś lat temu przygotowywałem się jeszcze do wyjazdu na wykłady do Wielkiej Brytanii to się zobowiązałem uważają, że dotrzyma zobowiązania dopiero 1 września, o ile pamiętam dowiedziałem się, że istnieje taka propozycja w zonie Romie wcześniej niż 1 września 0101. 31 sierpnia tak, bo zadzwonił do mnie Waldek Kuczyński musi być wyrażona profesorze wrócić do kraju ważna także tego rywala ręką sierpnia tak już został powołany rząd mamy może zesta w to, bo jak został jako wyjaśnia, że wtedy jeszcze panie miały tej świadomości tak czy inaczej po prośbę Tadeusza mazowieckiego, żeby objąć jakąś wyraził jego rozwijane Hardy się zgodziłem potem jak poprzednio odmówiłem no i tak się zaczęło Waldemar Kuczyński dzwonił właśnie do pana jako człowiek wtedy blisko współpracujący z panem, ale później też Anna ocenione radę złożoną z nich Mazowieckim sam też ekonomistą coś wyjaśnia, dlaczego akurat padło na pana mogę się domyśleć mianowicie dzisiaj za wcześnie, by 80 rok to prawie 10 lat wcześniej ja przedstawiłem jako szef nieformalnego zespołu projekt reform, który zakładał jednak, że związek radziecki nadal będzie istnieć nie proponował takich reform jak demokracja gospodarka rynkowa, ale proponował daleko idące zmiany w ówczesnym systemie usamodzielnienia przedsiębiorstw i pewnie stąd Waldemar Kuczyński nie zapamięta zapamięta pewnie to, że to ja zorganizowałem ten zespół no i gdy Tadeusz Mazowiecki po znalezieniu ministrów kultury innych szukał intensywnie kogoś tak, żeby odpowiedzialność za gospodarkę to Waldek Kuczyński zapewne przypomniał sobie o tym, epizodzie i zwolnień, a nade szło do rozmowy władz, której ja mu powiedziałem, że mogę być jego doradcą niż on weźmie na siebie obowiązki rządowe, ale potoczyło się inaczej przyjąłem propozycję, żeby spotkać z 8 Mazowieckim spotkałem się to proszę opowiedzieć o tym, spotkaniu, bo to pierwszy raz jeszcze wtedy panowie ze sobą rozmawiali tak do sprawy takie wrażenie, jakim była miałyby się człowiekiem, który wzbudza ogromne zaufanie i sympatię do nich rzeczywiście PiS poprosił mnie właściwie czy objawowym obowiązki zajęcia się gospodarką jak po rozmowie odmówiłem poprosimy o rozważenie za zorganizowaniem tego samego dnia na radę rodzinną, której głosy były podzielone, ale ostatecznie tworzona badane jechać na stypendium miał też już pewność, iż to przyznają podały główne obowiązki zaopatrzenie rodziny i NATO odczuwalne dla nie była to bardzo dobra perspektywa o tym nie zaakceptowała zaakceptował również to co się wiązało z funkcjonariuszy, że praktycznie nie było mnie w domu oczywiście, pomijając nocach, ale takie były przecież ówczesne problemy domyślam się tak to przynajmniej jest już w normalnych realiach, że są bardzo dokładne dane dotyczące stanu państwa no i wtedy można łatwiej podejmować decyzję czy poradzę sobie w takiej czy innej sytuacji właśnie, odpowiadając za za gospodarkę czy pan w tamtych realiach, kiedy pewnie wiele rzeczy było po prostu też ukrywanych przez odchodzący reżim zdawał sprawę ze stanu gospodarki pozostaną okazał się gorszy niż mogło mogła się wydawać na podstawie dostępnych danych nam przykład nawet PRL-u można było składać oszczędności dewizowe banku państwowym okazało się w drugim dniu mojego urzędowania tych oszczędności nie ma, bo poprzednia władza wydała na import tego nie można było przecież powiedzieć ludziom, że nie ma w trzeba było to spłacać na szczęście w dzień dziesiątym roku eksport wzrósł bardziej niż się spodziewaliśmy było więcej Zawiszy stopniowo budowaliśmy oszczędności dewizowe, że powiem co z zdecydowało, dlaczego mimo intensywnych wahań zdecydowała po pierwsze, miał świadomość historycznego przełomu jednocześnie gospodarczej katastrofy to się zdarza raz na kilku pokoleń można opowiedzieć modnie wyzwania po drugie, nigdy się tego nie podjął, gdyby nie fakt, że przez lata osiemdziesiąte prowadziłem nadal takie nieformalne seminarium z częścią tych samych osób, które pracowały w tzw pierwszym zespole Balcerowicza wtedy przeżywaliśmy wszystkie główne problemy, co gdyby była wolność co należałoby robić, żeby Polska doganiała gospodarczo zachód agencji zasadnicza liberalizacji oczywiście tłumienie wysokiej inflacji porządny system podatkowy przechodzenie do gospodarki rynkowej od socjalizmu i t d . i w jakim sensie strategia była gotowa przyczyn od razu wyjaśnić nie przewidywaliśmy, że stan naszego życia Polska będzie wolna sobą hobby hobby, które okazały się pożyteczne, więc to był warunek, który nie skłoni drugi, że ja pracowałem z grupą ludzi, którzy wraz ze mną doszli do rządu, a oprócz tego znałem niektóre wówczas młode osoby pracujące Ministerstwo Finansów wywiąże się świetnie wykształceni przygotowani oni do doszli do tej grupy wreszcie potrzecie mieliśmy przy myśleniu strategię wzięliśmy od socjalizmu nie odchodzi się powoli, bo przeciąga z powrotem, więc musi być zmiana szybka i szeroko zakrojona i zmiana przełomowe są tego wszyscy byliśmy zgodni na podstawie diagnoz wcześniejszych reform wreszcie po czwarte i uznałem, że skoro ma wziąć na siebie odpowiedzialność musi mieć możliwości sprostania, więc nie tylko stanowisko ministra finansów skądinąd bardzo ważne, ale również koordynatora całej polityki gospodarczej jako wice premier i Tadeusz Mazowiecki bez wahania uznał te warunki z dobrze założono mu to oddać aktorstwa najtrudniejsze nie no to już Mazowiecki kierował rządem, który przyjmował propozycje przy przygotowane przez grupę gospodarczą nie zawsze było gładko, ale zawsze było na czas i ogromną rolę odegrał Waldek Kuczyński, który doskonale rozumiał problemy gospodarki podziela ksiądz generalną strategię i był pośrednikiem między mną, a Tadeusz Mazowiecki przyszłość w tej części powiedzieć, ale nie było też także, przekazując panu te zadania, w których nowi jak rozumie właśnie chodziło o to, żeby przywrócić czy za czy stworzyć gospodarkę rynkową, czyli normalną ganiać za dogania z tej gospodarstwo reform Polska, aby ciągle była maruderem byśmy byli coraz biedniejsi w stosunku do Zachodu tak jak powiedzmy Białoruś no tylko, że cały czas jest związek radziecki cały czas potężna armia radziecka stacjonuje w Polsce dalej jest Sejm kontraktowy dalej część ministrów Sejm kontraktowy był najlepszym Sejm w dotychczasowej historii, ale pan dopiero 2 i zorientował się później rządów zamontowano Okaj, ale to jest dobre pytanie miałem bardzo cieszy po paru tygodniach można było się zorientować znana nie przypominam, że jakaś ogromna niepewność związana z tym, że jeżeli my wprowadzamy gospodarkę rynkową kapitalistyczną to wtedy nagle Rosjanie będą interweniować takiej niepewności, że nie przypominam, że były inne kwestie bardziej drożeć, ale w sprawach gospodarczych ja miałem świadomość, że możemy zrobić to, o czym poprzednio mogliśmy tylko marzyć w jak udawało realizować marzenia poziomy po informacjach TOK FM Maciej Zakrocki dobry ponownie przypomina sobie pan prezes Leszek Balcerowicz pretekstem, że do spotkania jest trzydziesta rocznica powołania Tadeusza mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów pan profesor był wicepremierem, ale my tutaj w przerwie sobie właśnie wyjaśnienie dzisiaj mamy rocznicę powołania przez Sejm samego premiera Tadeusza mazowieckiego na tak duża twierdza no właśnie opowiedział pan tych okolicznościach jakich zostaje człowiekiem odpowiedzialnym za gospodarkę można powiedzieć podziwiam za odwagę 35 letni naukowiec chodzi o wielkiej polityki geopolityki światowej polityki no to jeszcze w sytuacji, kiedy poza pańskimi pracami naukowymi Pańskiego zespołu nie ma podręcznika jak się socjalizmu przechodzi do kapitalizm i na dodatek to prawda, ale my przy sobie daliśmy wszystko co się dało miasto nie było szaleńcze poza tym to zespół bez zespołu w ogóle nie byłoby sensu zespół świetnych ludzi o uzupełnione o wybrane osoby mające już w administracji najwyższe po trzecie była historyczna chwila z 1 strony był kryzys gospodarczy, ale z drugiej strony wolność możliwość zrobienia w Polsce tego co pewien poprzednio nawet na mniej śniło mi odmawiano jego motywacja, ale motywacja, której towarzyszy też zrozumienie co i jaka strategia jest lepsza to jest bardzo ważne, bo wiele osób sądziło sądzi, że macie coś się posuwać powoli po kawałku to była droga do zguby, bo n p . jeżeli się na galopujące inflację to ona wynika z kolei drukowania pieniądza od narastającym tempie tego się zatrzymuje powoli się raptownie obciąć dotacje czy wydatki finansowane przez drukowanie pieniądza, a jeżeli chcesz mi odejść od socjalizmu, czyli ustroju, gdzie wszystko jest upolitycznione, bo wszystkie państwowe to trzeba to robić też szybko, aby uruchomić nowe siły to znaczy przedsiębiorców ludzi, którzy nie będą zatrudniać, a powoli to byłoby tak jak na Białorusi Białoruś jest przekaz zamrożenia socjalizmu i niektórym jak słyszę czasami prawda jak to niedobra byłaby ta także terapia szokowa to pytam znacie lepszy przykład kraju, który w, którego gospodarka bardziej rosła niż nasza gospodarka i takiego przykładu, jeżeli chodzi o Europę środkowo-wschodnią niema, a są przykłady negatywne właśnie przez Białoruś druga Ukraina, która teraz nadrabia, ale one różnych powodów odchodziła stopniowo powoli w ja mówiłem o tym, braku podręcznika, bo pan wspomniał o tym, że, że pan Waldemar Kuczyński mówił, że szukają Ludwika Erharda no tylko różnica przy była taka z Richardem, kiedy miał reformować niemiecką gospodarkę po drugiej wojny światowej to nawet ona była też strasznie Państwowa w czasach trzeciej trzeciej rzeszy to jednak dalej była kapitalistyczna prawda prawda czy w Niemczech zachodnich Niemczech nawet się wolni nie zamordowano kapitalizm to znaczy nie zamordowano instytucji kapitalistyczne przedsiębiorstwa były prywatne istniały banki natomiast socjalistą oznacza zniszczenie kapitalizmu i RKS miał 2 zadania jedno osób niż w bardzo wysoką inflację, a drugie to zliberalizować gospodarkę to się da zrobić bardzo szybko natomiast ich trzeciego zadania, którego najważniejszy od odbudować kapitaliści wprowadzić kapitalizm, bo to oznacza takie reformy przejście od własności Państwowej własności prywatnej jak właśnie stworzenie banku centralnego nadzoru bankowego giełdy i wielu innych instytucji i to zabiera więcej czasu trwa to 2 pierwsze zadania w jak wyglądały pierwsze posiedzenia rządu, bo pan jednak właśnie z tym człowiekiem mniej z polityki bardziej bardziej właśnie naukowiec, który ma pewną pewną wizję zrobienia reformy, ale w tym rządzie siedzieli też politycy rządzie jednak ciałem kolegialnym czy no jeszcze jak wspomnieliśmy tam kilku ministrów w tym rządzie tzw. resortów siłowych jest z poprzedniego reżimu czy czy była pełna akceptacja do tego co pan proponuje jednak tańców ktoś mówił, ale panie profesorze no oprócz tego, że pan ma rację ekonomicznego punktu widzenia to jest to jest polityka musimy brać pod uwagę różne rzeczy zewnętrznej wewnętrznej hamowali pierwszy w zamian za, zanim doszło do posiedzeń rządu to część prasy była zaawansowana, gdy podjąłem się tych zadań, w które zapewnia Tadeusz Mazowiecki zaraz potem kompletował zespół części złożony z uczestników spotkań, które prowadziłem części ludzi, którzy już pracowali w Ministerstwie Finansów i rozpoczęliśmy pracę strategia w ogólnym zarysie była już gotowa przed chodziło też o niezbędną konkretyzację, ale nade wszystko o takie ułożenie pracy, żeby się to nie zamówiło to czy koordynacja niesamowicie ważna jest koordynacja jak prowadzić jak rozłożyć pracę w Ministerstwie Finansów tutaj trzeba dokonać szybkich zmian personalnych na świecie jak to pogodzić moją pracą wiceministra wicepremiera ogromna pomoc służy mi moich bliski doradca były student Jerzy Koźmiński jest to co, bo zorganizowane tak, żeby w ogóle można było ruszyć, z czym po pierwsze, ponieważ system jeszcze się nie zmienił zasadniczo to nastąpiło z początkiem dziesiątego roku, bo mnóstwo obowiązków, które potem wynik, bo np. wyznaczenie ceny trumien one były państwowe ocen i w niczym walkami ilość innych rzeczy było takie, które mogły czekać po drugie, istniało ciągle jeszcze RWPG czy taki organ rada wzajemnej pomocy poza no ja pamiętam byłem przedstawicielem Polski tak jak to istniała na szczęście niedługo istniała muszę pojechać normować do tego okazję rozmawiać jak by prace prowadzone nad zasadniczym programem, który miał być został wcielony w życie z początkiem dziesiątego roku sobą dużo więcej rzeczy do zrobienia jeśli chodzi o pana pytanie to myślę, że było duże oczekiwanie, że ekipa gospodarcza przedstawi program nie pamiętam, żeby były jakieś głośniejsze obawy, że to jest zbyt radykalne za szybko i t d. raczej się leżało przekonanie, że znowu na katastrofę gospodarczą i oczekiwania społeczne część szybko nie później zmiany teraz wracają do pana pytania, a polityka o tym, myślałem po pierwsze, brałem pod uwagę fakt, że kraj odzyskuje niepodległość, a jednocześnie z katastrofy gospodarczej to gotowość ludzi do akceptacji radykalnych zmian jest większa niż normalnie należy to potrwa rok czy 1,5 roku, aby to był argument oprócz ekonomicznych rozważań, żeby szybko do przodu, ale po drugie, zaś miał świadomość, a co będzie czy byłoby, gdyby ekipa Solidarności zawiodła na froncie gospodarczy, gdyby np. inflacja nadal rozstał, gdyby kolejki nie zniknęły no przecież taki politycznie przegrała radykalna zmiana, dzięki której sytuacja zaczęła się niektórych ważnych zakresach poprawiać, bo także niezmiernie ważne z politycznego punktu widzenia tylko ta sama Solidarność jak wiemy wyrosła z protestu robotniczego i była przede wszystkim przynajmniej w pierwszej fazie związkiem zawodowym Solidarność była oczywiście formalnie związki zawodowe, ale obaj wiemy, że część znacznie ważniejszym była pokojowym ruchem na rzecz zmian w takim zakresie w jakim to było możliwe okazało się, że już niektórych niemożliwe i ona dzięki Lechowi Wałęsie jego doradcą była znacznie więcej czymś znacznie większą Solidarność chce przypomnieć, że Ania otworzyła w gruncie rzeczy trzon opozycji przy okrągłym stole dzięki sile politycznej Solidarności ówczesnej kierowanie przez Lecha Wałęsy możliwe były następne przemiany tej dawnej Solidarności wraz z żadnym wypadku nie można porównywać obecną Solidarnością Piotra Dudy też kompletne zaprzeczenie tego co ta pierwsza Solidarność reprezentowała, a nawet i to jeszcze dotyczy lat dzieli się 12000, kiedy wokół Solidarności zorganizowano AWS i AWS włącznie z Unią wolności, którą wówczas kierowałem przyśpieszył reformy bardzo ważnej reformy tak trochę nawiązuje do tego wątku związkowego w tym kontekście, że oczywiście, że z punktu widzenia ekonomicznego zamykanie gigantów przemysłowych niewydolnych kompletnie nierentownych i t d. było jak najbardziej lepszej jazdy nie pamiętał, że to niebyły te czasy nie był socjalistą wprowadzono mechanizmy w wyniku, których jednocześnie zrosła się sprawdziły drugi nie a jakie się sprawdziły te, które nie uciekały przed prywatyzacją, czyli wprowadzeniem lepszego systemu zarządzania i proszę popatrzeć np. hutnictwo czy my słyszymy o protestach hutników Nowocień, dlaczego dlatego, że zostały hutnictwo zostało z rozpra w, a co z górnictwa co rusz słyszymy o protestach nadal by państwo, czyli upolitycznione i mądrze związkowcy, którzy byli kimś więcej niż związkowcami Lech Wałęsa nigdy nie zwykle w związku z rządu mężem stanu to nie rozumieli, że trzeba wykorzystać wolne, żeby wprowadzić system, dzięki któremu Polska wreszcie przestanie cofać się wobec Zachodu no i to nam się do tej pory budował na tę sytuację gospodarczą wpływało dziedzictwo PRL-u w postaci wysokiego zadłużenia poza reformowaniem gospodarki w ramach tego co się działo wewnątrz kraju musiał pan również porozmawiać ze światem no bo te problemy te długi oczywiście były związane z wierzycielami zewnętrznymi zachodnimi głównie to rzeczywiście oddłużenie redukcja długu, bo 1 z priorytetowych chyba w trzecim tygodniu, kiedy jako nowo upieczony wicepremier minister finansów pojechałem do Waszyngtonu na doroczne spotkania kraj państwo funduszu Walutowego to, przedstawiając zarys programu teren mowa było w tym, jakie my podejmiemy zasadnicze reformy i czego oczekujemy od wierzycieli no i główne oczekiwanie było redukcja długu po to, aby owoce reform nie trafiały głównie do wierzycieli i muszę powiedzieć, że o zainteresowaniu wówczas moi partnerzy Zachodu wysłuchiwali tych w tej prezentacji, ale chyba pewnym sceptycyzmem ten sceptycyzm za Niko, gdyż okazało, że my robimy to co, dlaczego we własnym interesie zobowiązaliśmy i dzięki temu głównie udało nam się uzyskać redukcję długu 50 % redukcja przypominam czasów Gierka w walucie długość osób tak dług, który chyba jeszcze kilka lat temu dopiero ostatnie pieniądze żeśmy chyba spłacili najważniejsze nie zaciągać nowych nataką skalę, kiedy Tadeusz Mazowiecki przemawiał w sejmie 30 lat temu mówił Polski problemy gospodarcze muszą rozwiązać sami Polacy o powodzeniu zdecyduje nasza własna pomysłowość praca w cierpliwość na własny wysiłek jak pan przypomina sobie, jakie były pomysły, żeby właśnie tą energię Polaków jak najbardziej uruchomiona już trochę była uruchomiona przez tzw. ustawę Wilczka tak sobie ważną rolę zagrożenie wystarczające ludzie zachowują w zależności od warunków socjalizm my, jaka była maksyma oczy Stali się, że to znaczy nie opłacało się wydajnie pracować to racjonalny system złe, ale także przedsiębiorczy ludzie nie mieli pole do popisu czy nie było swobodne przedsiębiorczość i cała istota przemian polegała na tym, żeby tak zmienić sytuację ludzi, iżby opłacało się wydajnie pracować, że było można wydajnie pracować dzięki prywatnym przedsiębiorstwo oraz otworzyć nowe możliwości dla tych ludzi, którzy są czy sprawdzać przedsiębiorczości to, iż lotnicza i chodzi o to, żeby to zrobić na szeroką skalę i szybko tak, aby te nowe siły twórcze siły mogły zadziałać szybciej to była społeczna istota reform gospodarczych w zapewne też wielokrotnie był był pan już o to pytany może nawet znudzony wyjaśnianiem czy odpowiadaniem na te zarzuty, które pewnie przez jakieś 25 lat potem się pojawia ale, ponieważ znowu się pojawić też w Tychach, a ponieważ znowu się pojawiły całkiem niedawno na 1 z silników rządzącej partii zachodnio pomorskim może jednak była był to proces, który spowodował, że jakaś część przynajmniej polskiego społeczeństwa została pominięta czy zapomniana czy nie było dla niej jakiegoś pomysłu na przestał też byli po prostu ludzie, którzy pracowali w określonych warunkach określonych miejscach najczęściej przywołuje się oczywiście te państwowe gospodarstwo rolne i t d. no to jest pytanie pewnie, które słyszał pan setki razy czy można było coś zrobić inaczej oczywiście można było być Białorusią, ale można byłoby być Ukrainą, która teraz nadrabia czy były różne drogi inne po 2030 latach wiemy, które się lepiej sprawdziły no nie ma kraju, które tak zwiększy rozmiary z polskiej gospodarki jak polsko te, które od robiły wolno przemiana, bo zależy w socjalizm są obszarami biedy teraz może nadmienię, że obaj Kaczyńscy, zwłaszcza Jarosław należeli do zwolenników radykalnych przemian Kaczyńskiej nawet uważa, że to jest chyba zbyt wolne miasto co teraz opowiada nie opowiadają to jest kłamliwa propaganda, ale co powie tak 1 jest pytanie jednak spać pokażcie kraj Europy Środkowo -Wschodniej, które wprowadzi cząstkowe przemianie reformował się wolni na początku, zwłaszcza w, które osiągną lepsze rezultaty doganianie Zachodu w Poznaniu poziom życia odpowiedź nie ma takiego kraju, ale tak też jakieś grupy społeczne rzeczywiście trochę jak to mówimy, które się nie załapały na przemiany też są faktem są faktem jak pan ktokolwiek wyobraża, że można przejść od złego ustroju nie, zmieniając niczym struktury n p . żeby narty pozostały koksownię, bo to nie wydajne zresztą PGR nawet w stanach Zjednoczonych słyszenie udaje Detroit tak kapitalistyczny kraj prężnie, ale się dokonuje, jeżeli się pojawia przed konkurencją pojawią się problemy trzeba programy oceniać całościowo na czym polega kłamstwo w selektywne kłamstwo koncentruje się złych stronach albo od takich aspektach uważa się za grube pomija się sukcesy, ale także pomija się nie porównuje, że całościowo alternatywnych programów mamy w tej chwili masę badań naukowych dotyczących doświadczeń różnych krajów po socjalistycznych i nie ma wątpliwości, że te kraje, które zaczęły i kontynuował radykalne przemiany Polska na początku, ale potem kraje nadbałtyckie osiągnęły Ależ daleko lepsze rezultaty co do poziomu życia niż kraje, które zastosowały inną strategię i nawet kraju ludzie biedni, którzy przez uczestniczy w Polsce są dużo lepszej sytuacji i średnich ludzie, którzy mają średnią płacą na Ukrainie, a wszystko zaczęło się 30 lat temu, kiedy Sejm powołał Tadeusza mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, o czym przypominaliśmy w rozmowie z panem prof. Leszkiem Balcerowiczem wicepremiera wybrać bardzo dziękuję dziękuję bardzo, a teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA