REKLAMA

Smog przed sądem

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-24 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska nie jesteśmy w studio nie jesteśmy w Warszawie jesteśmy w Rybniku w dużym ogrodzie no właśnie taki podmiejskiej dzielnicy Rybnika położonej kilka kilometrów od centrum otoczonej lasami, a ponieważ jesteśmy studia proszę nam za wybaczyć ewentualne niedoskonałości techniczne co znaczy różne dźwięki, które mogą tutaj państwo słyszeć i mogą zaistnieć na antenie nie bez powodu spotkaliśmy się w Rybniku spotkam się z moimi gośćmi Rozwiń » jako 20 km stąd są Gliwice właśnie dzisiaj w Gliwicach odbyła się ważna rozprawa teraz sprawa ma związek także z tym, o czym mówi, gdy tłumaczy państwo, że jesteśmy w pewnej dzielnicy Rybnika piękna dzielnica otoczona lasami, bo tutaj park Krajobrazowy cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud wielkich, a równocześnie, gdy przyjeżdża się tutaj od października już do kwietnia to jest makabra nie można wyjść na zewnątrz bez bez poczucia tego strasznego smrodu, który bierze się stąd, że po prostu ludzie palą tym czym palą i nad ziemią wloką się czarne czarne dymy jest to jak powiedział związane z tym co dzisiaj odbyło się w Gliwicach, a my w min mianowicie Sąd Okręgowy w Gliwicach rozpoznawał apelacje to była apelacja od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku i jeśli idzie o to, czego się zaczęło to tego, że zaraz przedstawię państwu gości, ale 1 z naszych gości zwrócił się do Sądu Rejonowego w Rybniku z pozwem przeciwko państwu polskiemu żądającym zapłaty 50  000 zł od skarbu państwa jako zadośćuczynienie za szkody, jakie ponosi stąd, że państwo polskie nie zapewnia jem no powiedzmy od razu chciał on reprezentuje nas swoim obywatelom czystego powietrza z tego już przedstawia moich gości vis-a-vis mnie pan Oliwer Palarz dzień dobry dzień dobry witam państwa serdecznie rybnicki alarm smogowy po mojej lewej ręce pan Zdzisław Kuczma także rybnicki alarm smogowy dzień dobry nowe Rybnik tematyki tradycję jeśli idzie pozwanie państwa polskiego w kwestii czystego powietrza no bo to już jest druga sprawa nie wiem czy państwo pamiętają, ale chyba to było 2 lata temu spotkałem się z panem Zdzisławem Kuczmą i wtedy rozmawialiśmy jak to było od początku wtedy, gdy pan w 2013 roku pozbył skarb państwa prawda tak było Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił mój pozew, ale już wtedy wiedzieliśmy z kolegami, że na pewno nie odpuścimy stąd kolejne i tak faktycznie nie odpuszczają panowie, czego efekt dzisiejsza sprawa minęło kilka lat od tamtego pozwu prawda przez te kilka lat świadomość ludzi niesamowicie wzrosła i można także powiedzieć, że pojawił się również działanie nowego, a państwa polskiego, czyli program czyste powietrze program do opłat i t d . tak dalej czy to oznacza, że panowie pan jako pozew uważa, że to jest za mało niewystarczające, że no, że jest również, lecz co wtedy gdy, gdyż 6 lat temu pan Zdzisław Kuczma wystąpił, że pan teraz wystąpił pan Oliwer Palarz wystąpił w bardzo podobny no bo idea ta sama prawda państwo nie zapewnia swoim obywatelom czystego powietrza zgadza się państwo nie za nie zapewnia swoim obywatelom czystego powietrza nie zapewniał nie zapewnia po dzień dzisiejszy, dlaczego pozew, w którym który złożyłem z urzędów w październiku 2015 roku, gdy dzisiejszy mamy już rok 2019 zaraz chce pan powiedzieć, że 4 lata trwało od przejścia w końcu nie takiej długiej drogi procesowej no bo Sąd Rejonowy w Rybniku teraz apelacja w Sądzie Okręgowym czy na to potrzebne było 4 lata dokładnie tak za za parę miesięcy będziemy właśnie świętować czwartą rocznicę oczywiście sprawa nie jest zakończona, więc może to będzie duży, ale na dzień dzisiejszy tak jak pani powiedziała odbyła się rozprawa w sądzie w Gliwicach, czyli po poprawie, że 4 latach sąd zapoznał się z ze z zapowiedziami strony strony pozwanej, a także strony z mojej strony powoda, a także ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich z rozprawa została odroczona do do 28 listopada tego roku, jakie argumenty są podstawy w oparciu o jakie zasady prawne, gdzie to jest zapisane oczywiście tutaj trochę bawi się adwokata diabła także osoby, która zupełnie nic niewiele chciałabym, żeby tutaj było patologicznie było wyjaśnione chodzi tutaj o naruszenie dóbr osobistych należy rozumieć o o naruszenie prawa do do do życia i mieszkania do swobody mieszkanie swobody przemieszczania się także do życia w czystym środowisku chodzi o to, że w Rybniku od od wielu lat, bo poze w dotyczy lat 20102015 w tych latach normy jakości powietrza w Rybniku były przekraczane przez około 120 do 130 dni w roku to jest ponad 3 miesiące w tym czasie może być nic nie zmienią z roku na rok te normy są przekraczane Niemcy w takiej samej ilości dni tak jest tak jest dzisiaj tak jest po prostu dzisiaj, więc no trzeba sobie jasno powiedzieć, że nic nic nie zmieniło, jeżeli chory, że chodzi o poprawę jakości powietrza w Rybniku, a także i w Polsce należy pamiętać o tym, że, że tak są obserwujemy w naszym w naszym stowarzyszeniu że, że raczej żadne działania rządu nie mają wpływu na jakość powietrza tylko tylko prędkość wiatru i temperatura powietrza od tego zależy jakość powietrza w Rybniku czasem muszę szczerze powiedzieć jak powiedziałem od 2010 roku poze w dotyczy m. in. roku 2010 mamy rok 2019, a tych dni przekroczeniami w Rybniku jest każdego roku ponad 100 pan Zdzisław Kuczma tak w pigułce o tym, procesie można, by powiedzieć o podstawach skierowania tego podwórze państwo odpowiada za zaniechania wynikające ze sprawowania władzy publicznej za szkody wynikające z tego zaniechania w tym przypadku chodzi o zaniechania, które nakłada na państwo polskie art. 13 dyrektywy Cafe, który przepraszam znaczy dyrektywa Cafe to jest dyrektywa w sprawie czystego powietrza dla Europy 2008 roku i dyrektywa w art. 13 nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania określonych w określonych standardów, jeżeli chodzi o jakość powietrza, czyli przekraczanie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń i ten wyraźnie powiedziane konkretne liczby są podane tak oczywiście w pozwie chodzi o przekroczenie zawartości pyłu zawieszonego Pm 10 dyrektywa wyraźnie określa, jaki ten poziom pyłu zawieszonego ma państwo zagwarantować, ponieważ nie nie gwarantuje NATO w naszej ocenie w ocenie pełnomocnika Olivera państwo dopuszcza się zaniechania skutkiem, którego jest naruszenie dóbr osobistych zazwyczaj, gdy mówimy o szkodzie Ekom podnosimy, żyjąc w tym środowisku podkreśla się to jak dużo osób umiera przedwcześnie, jaki to ma wpły w na stan zdrowia także dzieci małych dzieci pani myśli chociażby matki wciąż żyły właśnie w ograniczonym środowisku pan jak zrozumiałam nie wykazuje, że pan poniósł uszczerbek na zdrowie jako takim tak tak zgadza się zgadza się, ponieważ ten ton to nie jest przedmiotem tej sprawy ja tutaj nie podnosi uszczerbku na moim zdrowiu tutaj zwracam uwagę na na problemy, z którymi się spotykam przez każdego roku przez przez 3 miesiące na problemy takie jak brak możliwości przewietrzenia mieszkania okresie można powiedzieć od października do do marca, bo tyle trwa nie więcej sezon grzewczy górników w Polsce generalnie chcę tutaj zwrócić uwagę na fakt braku możliwości uprawiania wszelkiego rodzaju sportu aktywności fizycznych ponieważ, jeżeli mamy duże przekroczenia norm jakości powietrza jest tych z tych dni tak jak powiedziałem jest około 120 do 130 w roku to w tym czasie jak, dbając o swoje zdrowie, a także zdrowie swoje rodziny na nie wychodzę nie wychodzę na zewnątrz nie chodzę z dziećmi na spacer nie nie zabieram dzieci nano Nadwórna sanki nie biega niż na rowerze mimo, że to bardzo lubię robić a jakie były argumenty czy i jaki był TOK rozumowania przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich rzecznik oczywiście uważa również, że dobra osobiste w tej postaci są sami są naruszone jak najbardziej popieraną uważa, że to jest właściwe właściwe podejście do sprawy, a i, jakimi argumentami Sąd Rejonowy posłużył się przy rozumiem odrzuceniu tego pozwów w powiatach m. in . m. in . sąd w Rybniku zalecał mi że, że mogę nie musi się tutaj, że tak powiem borykać z tymi problemami scen sprawami zanieczyszczonego powietrza i mogę się wraz z rodziną wyprowadzić się nie musi mieszkać w Rybniku co do zrozumienia sąd w Rybniku pan Zdzisław Klim, nawiązując do naruszenia dobra osobistego, jakim jest zdrowie to to co oczywiście Oliver nie wykazał przed sądem w Rybniku że, że jest chory na raka płuc czy czy ma POChP obturacyjną chorobę płuc natomiast sytuację można porównać do do sytuacji osoby, która pali papierosy to nie jest także dzisiaj wypali 20 papierosów to jutro będzie chora, ale to co wdycha taka osoba, a odkłada się w jej organizmie tak samo jest z ekspozycją na pył zawieszony to nie jest także zimą na wdychanie pyłu zawieszonego, a latem przez powiedzmy 5 miesięcy wydaliśmy z siebie to znaczenie ten ten był się odkłada w związku z tym to oddziaływanie na zdrowie też jest nie jest takie bezpośrednie natychmiastowe, ale skutki takiego przebywania w notorycznie zanieczyszczonym powietrzu ujawnią się po latach na pewno, gdyż jak zakończyła się dzisiaj ta rozprawa rozumiem, że tu nie zapadły żadne wyrok orzeczenie, że została odroczona w taki usus rozprawa została odroczona do 28 listopada, a z tego powodu, że do sprawy przystąpiła Prokuratoria generalna, a przedtem pozwanego, czyli skarb państwa reprezentował minister środowiska minister energii i Prokuratoria generalna przesłała dość obszerne pismo, w którym zajęła stanowisko w sprawie zgłoszonych roszczeń przez Olivera i sąd dzisiaj oczywiście i przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich i adwokat reprezentujący pan Miłosz Jakubowski Olivera no mieli możliwość w ciągu kilku dni zapoznania się z tym stanowiskiem, jednakże sąd doszedł do przekonania, że wyznacza dwudziesto 1 dniowy termin na spokojnie strona powodowa mogła zapoznać się ze stanowiskiem Prokuratury Generalnej i wnieść uwagi na piśmie to jest powód odroczenia proszę państwa rozmawiamy nie w studiu, ale rozmawiamy w plenerze tak to określę po prostu w ogrodzie wschodnich państwa nic nie wiem czy odgłosy przerażające karetka czy reakcja psa na ową, a moimi gośćmi są pan Zdzisław Kuczma i pan Oliver Palarz prosto z Gliwic przyjechali właśnie tutaj byśmy mogli porozmawiać o tym co się wydarzyło dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Gliwicach, który rozpoznawał apelacje, gdzie po wodę był pan Oliwer Palarz na rzecz odczyt dotyczyła oczywiście tego, jakie szkody ponosimy i co państwo powinno zrobić, by co zadośćuczynić tak naprawdę chodzi nam o to by rzecz uległa zmianie, jakie koszty ponosimy my wszyscy, bo przecież pan Albert palacz jest naprawdę naszym reprezentantem w sytuacji, gdy ciągle od lat mamy do czynienia z tak bardzo złym powietrzem zakwity wrócimy do naszej rozmowy wracamy proszę państwa na antenę, a wracamy i nie, siedząc w studio Lec, siedząc po prostu w ogrodzie tutaj nagrywana jest rozmowa stąd proszę wybaczyć nam ewentualne niedoskonałości techniczne razem ze mną są panowie pan Oliwer Palarz i pan Zdzisław Kuczma obaj panowie reprezentują rybnicki alarm smogowy, a ten siedzimy w Rybniku właściwie to w jego bardzo pięknej dzielnicy zalesionej nie w Kamieniu panowie odwiedzili mnie nie poprzemy to jest dobry moment o tym, porozmawiać dosłownie zaraz, gdy zakończyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym nigdy Sandra w Gliwicach sąd rozpoznał apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku rzecz dotyczy tego, iż będą Liber Balaż zażądał zadośćuczynienia skarbu państwa za naruszenie dóbr osobistych, które po prostu owo naruszenie polega na tym, że nie może normalnie funkcjonować w sytuacji, gdy przez tyle miesięcy w roku jest tak złe powietrze rozumiemy doskonale, że on, jakby reprezentuje nas nas wszystkich nie tylko tutaj z okolic Rybnika, który zawsze jest na 1 z pierwszych miejsc wyrobi się te listy DC robi się te rankingi zanieczyszczonych miast, ale chce dużo mówić bardzo bardzo wielu miejscach w Polsce jest podobnie sprawa została sąd wysłał strony ustawa odroczona dobrze pamiętam do 28 listopada tak 28 listopada pan Oliwer Palarz, iż przypominam pan Zdzisław Kuczma są w tej chwili ze mną i mówimy tutaj o 1 sprawie, czyli o tej sprawie pozwu przeciwko skarbowi państwa, ale z tego co wiem to jakby rybnicki alarm smogowy też zajmuje się może nie pod innymi kwestiami tylko innymi aspektami tego co się dzieje wokół wokół działań dążących do tego, by nasze powietrze stało się czystsze, ponieważ myślę, że wielu słuchaczy pomyślało tak no fajnie dobrze występują przeciwko skarbowi państwa, ale jednak co się zmieniło przez te lata no nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o jakość powietrza w Rybniku to mniej więcej ilość zanieczyszczeń utrzymuje się na tym samym poziomie co gorsza z programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego wynika, że taki stan mielibyśmy znosić co najmniej 2027 roku z czymś absolutnie nie zgadzam naj co wynika z niezgody państwa no zawsze podejmujemy bardzo konkretne działania, czego przykładem jest ten proces sądowy to jest nasz sztandarowy projekt czy przeczyć czy działanie natomiast no i wrócę tutaj do art. 13 dyrektywy dzisiaj o tym, mówiłem już dyrektywa Cafe nakładana na państwa obowiązek zapewnienia parametrów jakości powietrza, czyli nie przekraczania poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń głównie chodzi w tej chwili o poziom pyłu zawieszonego Pm 10 takim strategicznym dokumentem, który dla określonej strefy w tym wypadku dla województwa Śląskiego określa stan aktualny i zamierzenia w zakresie osiągnięcia tych poziomów dopuszczalnych jest program ochrony powietrza jest taki dokument, który uchwala sejmik województwa jak już powiedziałem obecnie wyjącego planu i uchwały antysmogowej wynika, że na ewentualną poprawę możemy liczyć 2027 roku, ponieważ się z tym nie zgadzamy w związku z tym postanowiliśmy w zeszłym roku wiosną wystosować do zarządu województwa Śląskiego przepraszam petycję o zmianę uchwały antysmogowej mianowicie zmiana miałaby polegać na tym, że skrócone zostaną okresy możliwości używania tzw. kopciuchów od diagnozy mamy w całej Polsce jednakową za taki ani inny stan powietrza za ilość emitowanych, zwłaszcza pyłów do powietrza odpowiadają tzw. kopciuchy, czyli Nisko sprawne wysoko emisyjne kotły używane w gospodarstwach domowych krótko mówiąc, dopóki nie usuniemy ich eksploatacji tych kotłów to nic nie zmieni czy to w Rybniku w Krakowie czy 3 czy jakimkolwiek innym miejscu w związku z tym apelowaliśmy w tej petycji do zarządu województwa Śląskiego przygotował projekt uchwały zmiany uchwały antysmogowej, która skróciłaby te okresy zezwalające na stosowanie kopciuchów chyba to był sierpień koniec sierpnia dostaliśmy odpowiedzi, że taka ta uchwała nie zostanie zmieniona uznaliśmy wtedy, że tak no jest to sygnał ta petycja to był sygnał od od 3 działacze rybnickiego alarmu umowę z nowego jeszcze z stowarzyszenia Kris no doszliśmy do wniosku, że no może to może za słaby sygnał w związku z tym postanowiliśmy wystąpić do rady miasta Rybnika z petycją, aby ta podjęła uchwałę taką dotyczącą modyfikacji uchwały antysmogowej i żeby rada miasta Rybnika wystąpiła do zarządu województwa Śląskiego czy do sejmiku województwa Śląskiego złożyliśmy taką petycję zostaliśmy wysłuchani wielokrotnie przez przez radnych przez różne komisje w drodze kompromisu ostateczny projekt tej zmiany uchwały został opracowany taki też został wysłany do zarządu województwa Śląskiego z tego co wiemy to jest kwestia może sprzed 2 miesięcy to zarząd województwa Śląskiego czy też sejmik nie zajmie się zmianą tej uchwały co to oznacza no skoro mamy zdiagnozowany problem wiemy, że bez eliminacji kopciuchów eksploatacji nic się nie zmieni i skoro jest program ochrony powietrza, który odwołuje się właśnie fanty do uchwały antysmogowej wynika że, że jakaś poprawa może nastąpić co wynika z okresów określonych w uchwale do kiedy można używać określonej w określonych wiekowo kopciuchów, kto miałby nastąpić w 2027 roku no to oznacza odmowa zmiany tej uchwały oznacza, że Polska nie zamierza zastosować się do wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w lutym ubiegłego roku stwierdził, że Polska narusza właśnie art. 13 dyrektywy Cafe, ponieważ nie zapewnia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń ponadto Trybunał stwierdził, że Polska narusza również art. 23 dyrektywy, który zobowiązuje państwa do podjęcia jak najszybszych działań, które jak najszybszym czasie miałyby doprowadzić do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych skoro uchwała antysmogowa ma nie być zmieniana przy niem mają być nie skracany okres, kiedy można używać kopciuchów to oznacza, że Polska nie zamierza zastosować się do orzeczenia Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z tym nie pozostaje nam nic innego po wyczerpaniu tych wszystkich możliwości prawnych jak złożenia kolejnej skargi czy pisma do komisji Europejskiej i zawiadomimy o tym, komisję, że że, jeżeli uchwały antysmogowe nie zostaną zmienione mamy informację, że nie zostaną to Polska nie nie zamierza zastosować się do wyroku Trybunału, a wspomnę jeszcze, że nie dalej chyba miesiąc temu komisja wezwała upomniała Polskę wezwała do realizacji tego wyroku, a teraz chce popatrzeć na sprawę troszkę innej strony rybnicki alarm smogowy jest częścią polskiego alarmu smogowego nieraz spotykam się także i z jego działaczami tymi, którzy założyli gogle w tym krakowski alarm smogowy, który potem prawda wiemy jak ekspansja powstał w wielu miastach alarmy smogowe mam takie pytanie no jest bardzo krytyczny Polski alarm smogowy wobec tego programu takiego sztandarowego czyste powietrze, bo zawsze też takie argumenty przy tym był co dadzą poszczególnych województwach uchwały sejmiku i tak problem musi być rozwiązany na drodze ogólną państwo Wej centralnie i t d. zmiany przepisów tej jakości węgla jakości pieców i tak by tego powstał program, który rządzący pokazują wszem wobec co prawda okazuje się, że z różnych powodów bardzo mało osób mogą skorzystać do tej pory z tego programu nimi istnieje jakiś komentarz te uwagi dotyczące programu czyste powietrze pochodzące od polskiego alarmu smogowego są całkowicie uzasadnione no nie będę daleko szukać nasz kolega ze stowarzyszenia Heniek złożył wniosek co było w zeszłym roku o dofinansowanie, ponieważ zamontował już pompy ciepła w tej chwili jest na etapie chciałbym uzyskać pieniądze dzisiaj z tego co wiem co dzisiaj po rozprawie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach jechał do Katowic, bo nie tam nie można się dodzwonić do do osób, które chciałby wiedzieć jak złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania nie chcę popełnić błędu, ale mieszka przy genezy tak musi, żeby kimś porozmawiać to musi uzyskać jakieś informacje musiał jechać do Katowic, ponieważ tam nie można się dodzwonić nie ma istnieją jakieś inne formy to jest 1 z bolączek tego programu poza tym na wydajność tego programu w związku z tym, że rzecz, że od ostatnio się zmieniło, dlatego że niektóre samorządy podpisują umowę z Narodowym Funduszem ochrony środowiska, że będą realizować program ale gdyby miało być w dotychczasowych formułach realizacja tego programu na to no to chyba trzeba by nie wiem Stolat znana na wymianę tych kotłów dlatego notę uwagi są bardzo krytyczne są uzasadnione obiecuje też państwo tak jak robiłem programy śledziłem śledzę rzecz od dobrych kilku lat dalej z weryfikować co się dzieje z tym programem jak ewentualnie rządzący podejmą podejmą kroki, ale teraz chciałem poruszyć inną kwestię po pierwsze, rozmawiamy na Śląsku i myślę, że wielu słuchaczy Radia TOK FM może powiedzieć tak dobrze dobrze dobrze piece piece piece zaraz, ale nie rozmawiamy śląską ziemię przemysł przemysł zanieczyszcza powietrze takie Rybnik prawda a, a także sam GOP Górnośląski okręg przemysłowy, czyli jesteśmy kawałeczek od Rudy Śląskiej Chorzowa Bytomia Katowic, ale to przecież też zakłady przemysłowe za nie czy działy użyłam czasu przeszłego na ile ja używam czasu przeszłego, ale Niemcy nasi słuchacze też, by użyć czasu przeszłego to nie jest także ta emisja niska emisja niska nie, dlatego że w wielkościach bez żadnych liczb jest niska tylko, dlatego że kominy relatywnie niskie, czyli to co wychodzi z naszywkami czy to nie demonizujmy tej niskiej emisji, zapominając o przemyśle, że chodzi o przemysł to co myślę, że może możemy mówić w czasie przeszłym w zasadzie, aczkolwiek no oddziaływanie, jeżeli chodzi np. emisja pyłu zawieszonego pyłów Pm 10 Pm za pół no to na pewno takie taka emisja ze strony tzw. przemysłu istnieje natomiast z uzasadnienia do uchwały antysmogowej to uzasadnienie było przygotowanych w 2017 roku wynika, że jeżeli chodzi o emisję pyłu zawieszonego to o ile dobrze pamiętam to 50 % to są jednak domowe kotłownie i i kopciuchy natomiast jako ciekawostkę powiem, że najbardziej szkodliwe zanieczyszczeń benzo Alfa piren jak reguluje on tak powiem taką nazwę to zaraz wyskoczy tam informacja, że to jest środek silnie rakotwórczy substancja silnie rakotwórcza to w granicach 87 do 90 % za emisję benzo Alfa piren odpowiadają domowego twórcze elementy chciał dodać dla osób bardziej zainteresowanych chcących osobiście sprawdzić właśnie 3 czy przemysł czy czy też gospodarstwa domowe, kto ma większy udział wystarczy sobie wejść na stronę wojewódzkie wojewódzkiego Inspektoratu ochrony środowiska tam wybrać czy odpowiednio stację pomiarową wyszli sobie wykres rocznej tam można zobaczyć my jesteśmy doskonale pokazuje, kiedy występują tzw. opieki zanieczyszczenie powietrza pyłem Pm te 10, a komunikacja na Śląsku, jeżeli chodzi o transport to procentowy udział emisji pyłów np. transportów on zależy od intensywności intensywności ruchu drogowego i układów komunikacyjnych będzie różny dla dlatego też takiego miasta jak Rybnika różny będzie dla Krakowa Warszawy i t d. myślę, że jeżeli chodzi o transport to w granicach 10 do 15 %, jeżeli chodzi o Rybnik więcej nie było przy państwa rozmawiamy nie studia jestem na Śląsku jestem w Rybniku moimi gośćmi są panowie Zdzisław Kuczma i Oliwer Palarz przedstawiciele rybnickiego alarmu smogowego za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy przedstawiciele rybnickiego alarmu smogowego są ze mną panowie Oliwer Palarz i Zdzisław Kuczma rozmawiamy w Rybniku stąd inne jakoś pewnie techniczna tego programu Rybnik od lat znajduje się na pierwsze miejsce jeśli idzie o zanieczyszczenie zanieczyszczenie powietrza, a ja jestem ciekawa, ponieważ no pani zakład województw już lat zaangażowany w tę sprawę pan Oliwer Palarz, kiedy pan zaczął zajmować się czystym powietrzem wyrobników myślę że, że już około 10 lat na pewno to bardzo długo to proszę powiedzieć teraz zmieniła się świadomość mentalność podejście osób do tego czym palą jak palą, jakie piece posiadają widzą panowie te zmiany powiem tak na pewno te nasze działania działania stowarzyszenia w dużej mierze przyczyniły się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat na temat problemu smogu na temat przyczyn smogu i i zauważamy już w trakcie spotkanie z różnymi ludźmi w trakcie spotkań w szkołach z mieszkańcami i t d. o problemie smogu już się mówi coraz częściej widzimy to także na różnych stronach internetowych, gdzie są jakieś publikacje naszych działań na początku była to ogromna ilość hejtu negatywnych komentarzy w dzisiejszym wygląda też Konina czy może powiedzieć, że zdecydowana większość komentarzy to są komentarze pozytywne, a tych negatywnych na zawsze marce czysto zdecydowana mniejszość jakiś 8 miesięcy temu prowadziłam kondycji rozmawiam ze słuchaczami na temat takiej sprawy kiedyś pamiętam za zwolnienie do straży miejskiej powiedzenie, że sąsiad pali stare meble lub pali opony były uważane za donosicielstwo czy teraz taki telefon jest wyrazem Obywatelskiej postawy i były ciągle różne głosy, gdy rozmawiałam pamiętam jeszcze ska radna mówimy w Rybniku rozmawiamy to chodziło o konsekwencje okazanie tych właśnie, którzy robią takie rzeczy pokazano wtedy był przedstawiciel byłaby Piotr Siergiej tak i pokazywał jak to de facto jest bardzo niska karalność i jakiej wysokości mandat zbudowany i Rybnik tutaj był miastem, gdy np. porównywany z Warszawą to bardzo wysokie mandaty bardzo wiele więcej wystawionych tych mandatów, a ja jak to jest no właśnie donosicielstwo czy świadomość obowiązek obywatelski uważa, że w dzisiejszych czasach przy przy tak dużej skali problemu nie możemy mówić o donosicielstwo też to jest nic innego jak właściwe walić właściwe Obywatelska Obywatelska postawa, ale widzą panowie to, że jest taka zmiana otoczenia wobec kogoś, kto zadzwoni, bo ja zawsze n p . straż miejską, bo ja zawsze wiele lat temu czy mówią tak, dopóki nie czuje, że za mną jest np. więcej niż połowa prawda to będę to tym odszczepieńców ja muszę mieć poparcie musi mieć poczucie, że więcej osób z myślą tak jak ja prawda to wtedy zawiadomię straż miejską musi nastąpić taki zwyczajnie efekt po prostu -li licz liczebności tych osób pewnie właśnie coś takiego w Rybniku zaszło naszym zdaniem coś takiego w Rybniku zaszło na początku trzeba przyznać że, że jako Stowarzyszenie dokonaliśmy pewnej moim zdaniem rewolucji chodzi o straż miejską, ponieważ no tak naprawdę to myśmy intensyfikować działania straży miejskiej do tego żeby, żeby reagowali na różnego rodzaju zgłoszenia z panem domów tam, gdzie są spalane zazwyczaj odpady, bo z tym procederem często spotykamy jestem naprawdę na początku to co tylko my ze stowarzyszenia dzwoniliśmy na straż Miejsko gminna nie były to miły telefon, czyli też ludzie na chyba właśnie to, aby było wrogów prawda tych, gdy pan mówi o tym, wiecie dokładnie na początku myśmy mieli mnóstwo wrogów ale, ale przyznam szczerze nie oglądaliśmy się za siebie mieliśmy określony cel cel cel był taki, że zależało nam na poprawie jakości powietrza poprawie jakości życia no i można będzie dopięliśmy swego w Rybniku został powołany tzw . jako patrol jest specjalna jednostka tak powiem co osobie która, która została powołana właśnie do ścigania spalać czy palaczy śmieci i na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że rybnicka straż miejska jest wzorem do naśladowania jeśli chodzi o o ściganie palaczy spalać odpadów spalać śmieci pan Zdzisław Kuczma no powiem tak pomagam wielu osobom, które mają, które są tak zdeterminowana, jeżeli chodzi o znoszenie czy też spalania jakichś niedozwolonych odpadów 3 czy w ogóle samego węgla w nieodpowiednich warunkach, że to, że te osoby mówią wprost, że zwłaszcza, jeżeli wytłumaczymy ja, jakie są podstawy prawnej działania, że mówią wprost, że podadzą swoje imię nazwisko po zgłaszają się sąsiedzi różne inne takich osób jest bardzo dużo natomiast no to trzeba też podkreślić, że straż miejska w Rybniku, a ja nic nie badałem jak jak zachowują się inne straże umożliwia, a zawiadamianie o jakichś podejrzanych spalania w domowych kotłowniach w różny sposób można zadzwonić wskazać miejsce można nie podawać nazwiska można wysłać maila niekoniecznie taka osoba musi się ujawniać co ciekawe obserwujemy, że większość interwencji straży miejskich wyniku tych skutecznych interwencji, które kończą się mandatem 500 zł to są takie strzały w dziesiątkę, czyli ujęcia na gorącym uczynku, o czym świadczy, że nie ma tolerancji dla palaczy odpadów skoro straż miejska jedzie i dokonuje schwytanie kogoś na gorącym uczynku my obserwujemy działania straży miejskiej w Rybniku efekty tych działań no i obserwujemy, że większość interwencji takich skutecznych, kiedy straż miejska nakłada mandat za spalanie odpadów w wysokości 500 zł najczęściej ma miejsce na tzw. gorącym uczynku tak potocznie bym powiedział, że są to ujęcia na gorącym uczynku, o czym świadczy ono myślę, że o tym, że nie ma tolerancji mieszkańcy Rybnika dla palaczy odpadów bus skoro straż miejska jedzie na interwencje dokonuje schwytania na gorącym uczynku to znaczy, że otrzymała poprzednio precyzyjną informację, gdzie jechać, o której godzinie jechać w związku z tym myślę, że na spalanie odpadów w Rybniku przyzwolenia już niema czy można po chciałbym, żebyśmy kilka rzeczy tutaj jeszcze raz przypomnieli puścili czy można palić tzw. mułem w tej chwili miano mułem palić nie można to wynika z postanowień uchwały antysmogowe mało jest ciągle sprzedaży panowie orientują nie wiem czy byłby ktoś taki odważny, żeby to próbował sprzedawać na złość, kto kupi i tutaj pewien paradoks wyłożenie uchwała antysmogowa zakazuje palić, ale nie zakazywała sprzedawać co co jest pewną pokusą prawda teraz następne pytanie co może realnie straż miejska straż miejska może wejść n p . tam stoi po prostu za płotem może wejść i pójść do piwnicy i zobaczyć co teraz w piecu ewentualnie nawet może co jak już spaliłam to może pobrać próbki co realnie może, kiedy może wejść tutaj nic jakieś naruszenie miru domowego czy czy tego typu rzeczy funkcjonują uprawnienia straży miejskiej, ale nie tylko straży miejskiej, choć esej o wszelkie osoby, które mają stosowne upoważnienie od prezydenta burmistrza te uprawnienia prezydent no będą mówić o Rybniku nadał w Rybniku w oparciu o art. 379 i dobrze pamięta ustawy prawo ochrony środowiska to takie specjalne upoważnienie, które nadaje straży miejskiej strażnikom miejskim o wiele większe uprawnienia niż ma policja wolicie, żeby wejść do kogoś musi mieć uzasadnione podejrzenia się przypuszczenie powołania przestępstwa albo wykroczenia natomiast na podstawie takiego upoważnienia strażnicy miejscy mogą, jeżeli chodzi o osoby fizyczne w godzinach od szóstej do dwudziestej drugiej wejść na teren posesji i dokonać sprawdzenia kotłowni utrudnianie przeprowadzenia takiej kontroli strażnikom miejskim jest przestępstwem można dobrze pamiętam art. 225 kodeksu karnego chyba tam grozi nawet za to do 3 lat więzienia, a w razie utrudniania straż miejska oczywiście może poprosić o pomoc policję, jeżeli straż miejska dokonuje ujęcia na gorącym uczynku spalania odpadów no to może tutaj zastosować postępowanie mandatowe bardzo często stosuje mandat myślę, że większości przypadków jest 500 zł, ale może również skierować wniosek o ukaranie do sądu, jeżeli straż miejska podejrzewa, że spalane były odpady zresztą może zrobić zawsze niezależnie od tego czy podejrzewać nie podejrzewa zawsze może wejść w godzinach od szóstej dwudziestej drugiej na teren posesji może wejść do kotłowni może pobrać próbki, czyli popiół ze spalenia to bada potem to ja nie wiem, kto akurat w kole to szczerze, że samorządy prezent miasta podpisuje nie przyszedłby w drodze przetargu czy też jakiejś innej umowy z odpowiednim Instytutem są takie firmy, które badają takie popioły, które są w stanie określić na podstawie zawartości tam spalane odpady muszę się dowiedzieć, bo nie ma panowie wiecie ile takich było przeprowadzonych badań, bo myślę, że częstym argumentem ze strony samorządu jest to, żebyśmy tam badali tak drogo w latach jednak coś tam spalił podejrzenia, o ile pieniędzy wydawać na badanie tak pomyślałam no nie badaliśmy tego nie badaliśmy tego, ale z tego co się orientuję NATO w Rybniku nie ma taryfy ulgowej, jeżeli ktoś nie przyznaje się, a są wątpliwości do tego nie przyznawania się to na pewno straż miejska pobiera próbki potem sprawa trafia do sądu te kary w sądzie są o wiele wyższa mówimy o czystym powietrzu mówimy o tym, czym palimy no, a nie pojawiła się alternatywa dla dla Rybnika a, czyli ciepło systemowe, a w cieple systemowym udział nowa kopalnia, gdzie procedura trwa zgody oceny tak dalej środowiskowe to wszystko trwa, jeżeli chodzi o ciepło systemowe to w ostatnich miesiącach mamy spore zamieszanie, ponieważ z tego co wiemy chyba nawet rada miasta podjęła jakąś uchwałę intencyjną w sprawie nawiązania współpracy z elektrownią w Rybniku mówi lektor nowo kiedyś były teraz PGE, ale ostatnie miesiące 3 tygodnie pokazują, że sprawa już chyba nieaktualna natomiast szkoda też bardzo szkoda natomiast no, że tak powiem pojawiła nam się w sprawach złoża porusza owiec jego ewentualnej eksploatacji przez kilkadziesiąt lat Stowarzyszenie rybnicki alarm smogowy występuje na prawach strony w postępowaniu prowadzonym przez region Regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reprezentuje nas Kancelaria France Bolt pan Miłosz ma głos Jakubowski pan mecenas, który prezentuje również Olivera przed Sądem Okręgowym w Rybniku no będziemy robić wszystko, żeby skutecznie zablokować budowę nowej kopalni na terenie Rybnika nowej kopalni, czyli zablokować zdewastowanie tej części Rybnika tych dzielnic, których jeszcze nie eksploatacji Górniczej i to już na pewno na zakończenie tutaj wiele miejsca poświęciliśmy kwestii zmiany zmiany kotu w często rozmawiam o tych norma jeśli jakość węgla i t d. spełnia nie spełnia jakiegoś, bo trzeba wymienić, jakie trzeba będzie kupić, ale równocześnie pojawiło się to wśród moich gości, gdy rozmawiam o transformacji energetycznej takie myślenie, ale przecież to jest wszystko tylko zmiana kotła, a dalej dalej zostajemy przy węglu może przeskoczyć ten etap może kotła z starego kiepskiej jakości nie zmieni, ale przekroczył tylko gdzie indziej szukać źródeł, a Energi i ciepła, a ja myślę, że bardzo istotny problem sprawa transformacji energetycznej po problem jest taki, jeżeli ktoś założy pompę ciepła to w polskich warunkach będzie kupował prąd wytworzony z węgla 80 %, ale myślę, że naukowcy różne organizacje osoby znające się na temacie podpowiadają co należy zrobić oczywiście nie da się zamknąć na nas wszystkich kopalni zamknąć elektrowni węglowych one muszą funkcjonować, ale mamy bardzo duże zasoby, jeżeli chodzi myślę, że to jest dobry trend w ostatnim czasie nawet mamy dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych to premier zapowiedział np. energia pochodząca ze słońca energia wiatraków biogazowni to jest droga na stopniowe stopniowe eliminowanie węgla na ile stopniowe tego nie wiem, ale ten rok pokazuje, że musimy jako ludzkość pamiętacie albo gotujemy piekło na ziemi dla naszych dla moich wnuków np. morze dla dzieci to jeszcze nie, chociaż nie jestem tego do końca pewne, ale musimy z tym skończyć musimy pamiętać, bo jeżeli dalej tak pójdzie tak jak w tym roku może się okazać, że zabraknie nam wody elektrownie potrzebują bardzo duże i elektrownie węglowe duże ilości wody i mogą paść ofiarą swojego działania no szkoda, bo program się kończy w ten sposób od bardzo konkretnej sprawy także poprzez bardzo konkretne miejsce, czyli właśnie Rybnik prześlemy do rzeczy natury ogólniejszej wszystko je łączy się razem no cóż ja jestem ciekawa co będzie w listopadzie, gdy następna rozprawa obiecuję państwu, że na pewno damy znać myślę, że też media znajdą państwo informacje na ten temat, a teraz bardzo dziękuję moim gościom byli nimi pan Oliwer Palarz dziękuję bardzo dziękuję bardzo pan Zdzisław Kuczma dziękuję bardzo obydwaj panowie z rybnickiego alarmu smogowego dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA