REKLAMA

"Młodzi ludzie w Kaszmirze całe życie spędzili w cieniu konfliktu. Nic dziwnego, że przyłączają się do separatystów"

Połączenie
Data emisji:
2019-08-27 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio prof. Agnieszka Kuszewska z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dobry będziemy rozmawiać o Kaszmirze Kaszmirze, który w części indyjskiej stracił swoją autonomię i warto zadać sobie pytanie co to oznacza to oznacza przede wszystkim dla mieszkańców tego regionu, ale też co to może oznaczać politycznie szerzej patrząc, ale zacznijmy może tego poziomu podłogi jak Rozwiń » najbardziej kwestia zniesienie częściowego statusu, jakim cieszył się stan domu jakaś firma swoje reperkusje zarówno na poziomie lokalnym w odniesieniu do ludności zamieszkującej stan dziennikarz jest przede wszystkim Dolinka miejską, czyli tej większości muzułmańskiej, która zamieszkuje 1 z regionów stanu Dżammu i Kaszmir, ale także potencjalne reperkusje mogą być na skale regionalna w relacjach między Indiami Pakistanem przecież kończył okażmy jest najdłużej trwającym przewlekłym konfliktem po czterdziestego siódmego roku od podziału subkontynentu indyjskiego na Indie Pakistan od wycofania się Brytyjczyków i generalnie cała historia podziału i wydarzeń, które nastąpiły później ma swoje, jakby ukoronowanie zwieńczenie tym co teraz się wydarzyło, czyli ośmieszyć z 1 strony poddawani są metale narracji ze strony Indii Pakistanu jak Indie Pakistan traktują region Kaszmiru jako jako terytorium, które powinno należeć do nich jest to część narracji, która jest, które jest promowana zarówno przez rząd Indii Pakistanu i jeśli chodzi o Indie rządząca partia bić AP de facto wykonała to co obiecywała przed wyborami i trzeba podkreślić, że w Indiach spora część społeczeństwa hinduskiego jest zadowolona z tej decyzji uznając, że premier modi hinduscy nacjonaliści zrobili to co co rzeczywiście przed wyborami obiecywali, a więc znieśli status na częściową autonomię stanął dom lekarzu i teraz jak zniesienie art. 370 i artykuły 3005. który był też częścią tego artykułu przełoży się na na życie ludności miejskiej przede wszystkim należy podkreślić ten dekret prezydencki przyjęte było dużym zaskoczeniem sam Kazimierza oczywiście ludzie przeczuwali, że coś się wydarzy, ponieważ rząd nakazał opuszczenie osoby spoza Kaszmiru terytorium Kaszmiru turystą trzeba podkreślić, że sierpień to okres turystyczny w Kaszmirze mimo tej napiętej sytuacji sporo turystów ciężko na miejsce w hotelu i nagle ludzie otrzymują informację, że muszą jak najszybciej opuścić dom lekarz miejską, więc Chińczycy byli zdezorientowani co takiego się wydarzy brano pod uwagę nawet konflikt indyjską pakistański jakiś zamach terrorystyczny odcięto internet zablokowana jakiekolwiek formy komunikacji de facto do dzisiaj zresztą de facto nie da się skontaktować z ludźmi zamieszkującymi dom lekarz miejską i dopiero z telewizji dowiedziano się co tak naprawdę nastąpi, kiedy minister spraw wewnętrznych ogłosił zniesienie art. 370 który, który nadawał no i pewne prawa mieszkańcom, że moje Kaszmiru art. 305 a określa, kto może być stałym rezydentem mieszkańcem Kaszmiru ktoś, kto nabył legalnie nieruchomość, kto mieszka w Kaszmirze jeszcze podczas przyjęcia poprzedniego dekretu prezydenckiego 50 czwartego roku, który regulował też te kwestie konstytucja działamy Kaszmiru jako stanu, który ma to pewną autonomię również reguluje kwestie np. osoby spoza zamyka śmierć nie mogły nabywać ziemi w Kaszmirze miało to zapobiec pewnym zmianom demograficznym, o które zresztą oskarżany jest obecny rząd bliżej, że jest to jest to próba zmiany taka inżynieria demograficzna działamy w Kaszmirze to teraz hinduiści i to podkreślam nie bramkarz miejscy, którzy zostali, którzy musieli opuścić dom lekarz miejską w latach dziewięćdziesiątych spora część do tego też wiedza kilka na pewno wrócimy, ale w ogóle hinduiści hinduscy nacjonaliści będą mogli kupować ziemię w Kaszmirze jest też to narracja ze strony twardogłowych hinduskich fundamentalistów, że oto białą skórę Jasną skórę kobiety kazimierskie będzie można brać za żony, więc kolejnym elementem tutaj nie tyle nie tylko Loska Chińczyków, ale trzeba też zwrócić szczególną uwagę na los tych, których głos jest praktycznie wyciszane, więc kobiety ciała kobiet jako trofeum traktowane przez miejski zresztą pierwsza w historii to dzieje się tak naprawdę od czasów jeśli mówimy o podziale subkontynentu czterdziestym siódmym roku podobna narracja przyświeca Pakistanowi, kiedy maharadża podpisał dokument akcesji działo Kaszmiru do Indii był pod ogromną presję ze strony plemion pasztuńskich, które najeżdża z pomocą armii pakistańskiej Kaszmir, próbując w cudzysłowie wyzwolić muzułmanów taki zgodnie z narracją podziału subkontynentu w ramach, której w większości za terytoria zamieszkiwane przez wieś muzułmańską miały należeć do Pakistanu rozumiano też lekarz zresztą służą liderka kas nazwie Pakistan reprezentuje właśnie każdej i tak też rozumiano, że szacunkami wyzwoli się trzeba przyłączyć do Pakistanu wtedy też ta narracja była podobna Pasztuni muzułmanie bynajmniej nie wyzwalali Kaszmiru tylko plądrowali porywali kobiety lekarz miejskie, które słynęły ze swojej urody, więc ta narracja ze strony establishmentu indyjskiego pakistańskiego nakłada się na siebie można tutaj znaleźć wiele podobnie no właśnie teraz spójrzmy na to co się dzieje w samym Pakistanie czy tamta decyzja wzbudziła jakieś bardzo poważne reperkusje jak zareagował ten pakistański każdy oczywiście, że wszystko co się dzieje w indyjskim Kaszmirze wzbudza natychmiastową reakcję w Pakistanie kwestie praw człowieka odmieniane przez wszystkie przypadki, że obie strony Indie Pakistan to jest też pewne kuriozum odpowiedzialne za masowe łamanie praw człowieka administrowanych przez siebie częściach Kaszmiru oskarżają się nawzajem właśnie o tego typu czyny, więc oczywiście rząd im rana Ghana krykiecista byłego wybranego tak naprawdę przez armię do pełnienia funkcji premiera natychmiast wykorzystał sytuacji doszło do kolejnego paradoksu, w którym to Pakistan sponsorująca od lat organizacje fundamentalistów islamskich, które też mają swoją rolę w Kaszmirze prezentuje się na arenie międzynarodowej jako obrońca praw człowieka, zwłaszcza muzułmanów gnębionych indyjskim Kaszmirze, a tym samym przecież bardzo podobne działania podejmowane są w pakistańskiej części Kaszmiru opresja marginalizacja przybiera podobne formy w różnych częściach świata na subkontynencie indyjskim na pewno podobnie wygląda to w indyjskim Kaszmirze, ale także pakistańskich częściach objętych rebelią n p . ludzie stanie oko na obszarach przygranicznych z Afganistanem również działacze aktywiści różni reprezentujące prawa człowieka są porywani w tej narracji walki z terrorystami torturowani znikają, czyli de facto podobne działania są podejmowane powód po obydwu stronach granicy natomiast Pakistanu i Chiny też jako sojusznik Pakistanu podjęły próbę rozmów na forum ONZ ostatnio miała miejsce spotkań rady bezpieczeństwa na wniosek Chin, które są stałym członkiem rady bezpieczeństwa to też kolejny paradoks współczesnego świata w relacji międzynarodowych, że państwa tak jak silnej Pakistan starają się przedstawić na forum międzynarodowym jako obrońcy praw człowieka, chociaż wiemy doskonale same są winne masowego łamania tychże praw dyskutowano po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat sprawa Kaszmiru, ale ta narracja ONZ-owska ZUS ograniczyła się do tak naprawdę informacji, że Indie Pakistan powinny powstrzymać swoje jakieś wojenne nastroje i rozwiązać konfliktową bilateralnym, czyli znów de facto do głosu nie zostali dopuszczeni już liczyć zresztą oni nie są dopuszczani, ponieważ cała Dolina Kaczyński jest odcięta od świata nie ma możliwości skontaktowania się rodziny nie mają możliwości skontaktowania się z ludźmi, którzy tam w tej chwili przebywają co zresztą nie jest liczona wiemy też nie wiemy potencjalnych represjach no represje są na pewno olbrzymie niektóre źródła podają, że została zwiększona liczba oddziałów wojskowych paramilitarnych stacjonujących tam dokonano masowych aresztowań różnych działaczy przedstawicieli nawet rządów lokalnych, którzy pozostali zamknięci w aresztach domowych właśnie w imię przywracania porządku no jak możemy przywracać porządek, jeżeli nie dopuszczamy do głosu będą państwem demokratycznym przez tak przecież wygląda oficjalna narracja Indii nie dopuszczając do głosu tych zainteresowanych, których to de facto dotyczy i Kaszmir wszyscy pada pytanie, czego tak naprawdę chcą to też jest no trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, zwłaszcza teraz to się zwolniło to ta dynamika jednak tutaj od lat dziewięćdziesiątych jest naprawdę godna uwagi, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia z ponowną eskalacją powstania anty indyjskiego po roku 2000 dziesiątym, kiedy zginęło bardzo wielu cywili w starciach z indyjskimi służbami i później 2000 szesnastym, kiedy wybór hamowanie lokalny przywódca rebeliantów został przez służby zabity to też, jakby była kolejna faza powstanie i teraz następny element coś nowego jednak do czegoś takiego do tej pory nie doszło nikt żaden z rządów nawet poprzedni rząd widzieli opinię zdecydował się na na odrzucenie artykułu czy likwidacja art. 370 jak to poskutkuje, jaki będzie miało wpły w na mieszkańców na sytuację w Kaszmirze nietrudno jest przewidzieć, że doprowadzi do masowej eskalacji sprzeciwu wobec Indii i wobec tego co lokali mieszkań działaczy określają mianem okupacji nawet ci mieszkańcy każdej roboty nie mamy czego lekarz liczy, że wszyscy masowo wychodzą na ulice i walczą część młodych ludzi rzeczywiście wychowana to kilkadziesiąt lat de facto działań zbrojnych, które mają miejsce na terytorium Kaszmiru i stacjonowania tam ogromnej liczby wojsk z 700  000800  001 z najbardziej zmilitaryzowanych regionów świata ludzie, którzy mają się 30 lat całe swoje życie spędzili tak naprawdę w cieniu tej rebelii, więc część z nich rzeczywiście przyłącza się do grup separatystów niebagatelną rolę tutaj oczywiście odgrywa polityka Pakistanu i chęć przejęcia kontroli na terytorium Kaszmiru w odniesieniu do kwestii komunistycznych, czyli różnic religijnych muzułmanie muszą zostać wyzwoleni z drugiej strony ci sami muzułmanie Ujgurzy, którzy cierpią w Chinach prawie 10 czasem są, jakby przedmiotem szczególnego zainteresowania pakistańskiego establishmentu wiadomo jakich przyczyn, więc widzimy tutaj, że ten sam odgrywa rolę raczej instrumentu pewnego pewnej polityki strategii zagranicznej świetnie przemyślanego wprowadzonego w życie, kto się zatrzymamy wrócimy po informacjach z 1386 połączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Agnieszka Kuszewska z Instytutu bliskiego dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego teraz dobrych mówimy o Kaszmirze okami, który stracił w części indyjskiej swoją autonomię i zarazem jest bardzo dużo bardzo poważnych pytań można, by sobie zadać przede wszystkim pytanie co się stało z tą polityką wzajemnego straszenia między Indiami Pakistanem prawda, dlaczego Indie poczuły się władne w mocy, żeby podjąć taką jednostronną decyzję, lekceważąc Pakistan mimo tego, że wiemy jak wiele jest napięć między tymi krajami, bo obawiano się do czego może doprowadzić prąd państwami nuklearnymi, chociaż ten element nuklearny tutaj jest właśnie ma takie znaczenie odstraszające bardziej, bo trudno spodziewać, że sąsiadujące ze sobą państwa użyją broni nuklearnej, bo to gwarantuje zniszczenie natomiast jednostronna decyzja Indii wynikała z polityki do twych nacjonalizmu hinduskiego my możemy my pokażemy swoją siłę damy nauczkę Pakistanowi plus damy nauczkę tym muzułmanom w kasie miejskiej, którzy tak naprawdę to są terrorystami piątą kolumną Pakistanu, bo tego typu narracja też istnieje w Indiach co jeszcze przyczynia się również do marginalizacji społeczności muzułmańskiej jako takiej to jest temat na odrębną dyskusję, ale szczególnie kazimierskich muzułmanów, którzy właśnie postrzegani są w ten sposób to przekłada się na codzienne życie odmawia się wynajmowaniem mieszkań np. studentom z Kaszmiru indyjskiego muzułmanom, którzy wcześniej dostawali stypendia tym też chwaliły się poprzednie rządy, że sponsoruje stypendia lekarz mieście żeby, jakby na więcej, by ich studiowało w Indiach poza Kaszmir, że taka polityka jest na to tak tak to właśnie ekskluzywna polityka, który miał być częścią jak to określa często zdobywania serbska mieczyków gdzieś no odeszło na bok zupełnie w tej chwili jest polityka twardej ręki, którą zresztą wg badań biur Search wspiera ponad 60 % Hindusów mieszkańców Indii, a przede wszystkim hinduistów jak możemy się domyśleć wielu Indie postawiły na politykę twardej ręki stwierdzając, że Pakistanowi może też pokazać, że miało to tutaj rządzimy to jest nasze terytorium zresztą ta narracja Indii, która mówi, że sprawę kosz miejskie to są sprawy zewnętrzne Indii jest również na poziomie międzynarodowym po ostatnim spotkaniu na forum ONZ również Indie to powtórzył, że to jest wewnętrzny problem Indii i żadna tutaj żadne negocjacje z zewnątrz nie będą tutaj uznawane za polityka jest rzeczywiście nie ulega zmianie z tego co pani mówi wyłania się taki obraz regionu, które można bardzo wiele rzeczy rozegrać ją można cały czas jest tam, z którego można używać do rozmaitych politycy mają stany Zjednoczone używają Chiny używa Rosja od czasu zimnej wojny zmieniły się konstelację różne prawda mocarst w natomiast samo używanie nazwa regionu nie zmieniło się handel broniono Indie Pakistan zbroją się wyścig zbrojeń korzystają na tym państwa m. in . Stali członkowie rady bezpieczeństwa, które są największymi eksporterami broni na świecie, ale się, żebyśmy jednak zajęli się tym elementem etnicznym na poziomie samych Indii wspomniała pani w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych naciśnięcia musiało lat osiemdziesiątych właśnie się wtedy stało no tutaj trzeba wziąć pod uwagę całą specyfikę bezpieczeństwa w regionie skończyła się wojna w Afganistanie jak wiemy w czasie wojny w Afganistanie ze związkiem Radzieckim walczyli mudżahedini bojownicy islamscy sponsorowanie przez Pakistan wywiad pakistański przy ogromnym wsparciu finansowym Stanów zjednoczonych Arabii Saudyjskiej i po osiemdziesiątym dziewiątym roku, kiedy Sowieci wycofali się z Afganistanu trzeba było jakoś tych bojowników zagospodarować wywiad pakistański szkolił kolejne pokolenia bojowników i powstały obozy szkoleniowe na terytorium pakistańskiego Kaszmiru tzw. AZA zresztą Kaszmiru tak to określa to też element propagandy pakistańskiej AZA, czyli wolny każdy to jest część, którą Pakistan wyzwolił w cudzysłowie czterdziestego siódmym roku i de facto w tej chwili administruje i na terytorium zatkać nie powstały obozy szkoleniowe dla organizacji terrorystycznych grup takich jak ważka to chyba jedne z największych organizacji terrorystycznych w Azji Południowej daj się Mohammed, która zresztą jest odpowiedzialny za przeprowadzenie ataku terrorystycznego wpływami indyjskim Kaszmirze 14 lutego tego roku, w ramach którego zginęło chyba 40 bodajże żołnierzy oddziałów paramilitarnych Indii później Indie wykorzystały też do oskarżenia Pakistan o terroryzm czy obie strony gdzieś tam mają rację, oskarżając się nawzajem łamanie praw człowieka oczywiście od odsuwają odpowiedzialność od siebie, a wracając do przełomu lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych to wtedy nie bez przyczyny eskalacji uległam indyjskie powstanie w locie bojownicy przekraczali linię kontroli, czyli granice de facto oddzielającą Kaszmir indyjskiej pakistańskiego i próbowali zachęcić przekonać lokalną młodzież kazimierską do tego, żeby wziąć broń i walczyć przeciwko okupacji indyjskiej techniki hinduistów którzy, którzy łamią prawa człowieka do tego przyczyniły się też machinacje polityczne ze strony indyjskiego rządu fałszowanie wyborów się w osiemdziesiątym dziewiątym marginalizacja ekonomiczna Kaszmiru coraz bardziej odczuwalna przez mieszkańców, więc zawsze ma to jakiś podłoże tym razem też podłoże ekonomiczne pragnę podkreślić też, że w sześćdziesiątym piątym roku, kiedy Pakistan prowadzą cały czas tą politykę odzyskania w cudzysłowie Kaszmiru czy uzyskania Kaszmiru próbował tej samej operacji przed zachęcić miejscową ludność do antychińskiego powstania to paliwo natomiast nie udało się 1005 . roku 2 dekady później sytuacja geopolityczna była już inna sytuacja w samym każ mi, że lata dziewięćdziesiąte to również polityka no brutalnej siły wobec Kaszmiru militaryzacja ze strony innych indyjskiego Kaszmiru odcięcie Doliny kazimierskiej od świata, ale tutaj 1 element, na którym warto się na moment pochylić, czyli wyrzucenie Ramin pani o tym, a do tego wraca tak, bo to będzie teraz 1 argument oczywiście to jest nim niezaprzeczalnie 1 z argumentów niewątpliwie pewna część społeczeństwa Kaczyńskich muzułmanów uległa islamskiej radykalizacji na przestrzeni ostatnich 3 dekad od lat dziewięćdziesiątych do teraz organizacje mudżahedinów czy terrorystów islamskich, jakby ich określić fundamentalistów islamskich, które grupy też fundamentalizm, które próbowały przy pomocy Pakistanu i armii pakistańskiej prowadzi swoją politykę w Kaszmirze również przyczyniła się do do takiej eksterminacji i radykalizacji muzułmańskim Kaszmirze i na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy powstanie uległo gwałtownej eskalacji doszło do ataków wymierzonych przeciwko ludności hinduistycznej czy w tym tej w Warnie braminów kaszmirskich, która od zarania tworzyła elity intelektualne Kaszmiru, więc jest to część Kaszmiru, która współtworzyła jego kulturę historię i specyfikę religijną to mieszanka religijną, gdy w styczniu buddyjską hinduistyczna i później stopniowo muzułmańską mniej więcej dwunastego trzynastego wieku, kiedy islam terytoriów dzisiejszej Persji czy dzisiejszego Afganistanu centralny stopniowo zaczęły napływać na terytoriach północnych Indii i to stworzył razem pewną bardzo specyficzną niepowtarzalną kulturę immanentną częścią Kaszmiru czy doli lekarz miejskiej zdecydowanie są pan czekasz miejsce też, że w szalonych się wywodził premier Indii po czterdziestym siódmym roku do śmierci 6760 czwartym konstruował de facto politykę wewnętrzną zagraniczną tego kraju opartą na rynku żywności na możliwość wnoszenia na tym, że jest to kraj wielokulturowy od zarania prawda, gdzie przedstawiciele mniejszości mają ze sobą koegzystować w pokoju, a nie nacjonalistyczny rząd wykorzystywać różnice między wyznaniami między poszczególnymi grupami do podsycania agresji wasz to jest moment już czasu, by zadać pytanie o same Indie co takiego zaszło na poziomie społecznym, że udało się modemu wygrać wybory udało się przekonać do tej wizji właśnie smród, zwłaszcza że polityka silnej ręki to czy mam problem generalnie na świecie spra w artystycznie ultra prawicowej przywódcy, którzy prezentują się jako ci, którzy rozwiązują rozwiązują problemy w gruncie rzeczy polityką opiera się głównie na napęd na szczucie na eskalacji agresji na na takim wyciąganiu pewnych historycznych zaszłości nienawiści i to znalazło gdzieś tam odzwierciedlenie zresztą hinduski nacjonalizm nie jest w Indiach niczym nowym to nie wybuchło wraz z rządem poprzedni czy o obecny rząd Modiego przecież gan Diego zabierzcie wózki nacjonalista prawda, więc ten element agresja podróże komunistycznym, który eskalować n p . w momencie podziału Indii na 40 siódmym roku, gdzie wzajemnie grupy odpowiedzialne były ataki agresji przeciwko sobie w czasie, kiedy emigrację, które były największymi migracjami zresztą Nowocień nowożytnej historii objęły aż mniej więcej szacunki wskazują 20  000 000 ludności to wtedy no skasował, ale przecież wypatrzył jeszcze na postkolonialną przeszłości Indii na politykę brytyjską dzieli rządź dzisiaj można powiedzieć, że do pewnego stopnia rząd indyjski gdzieś tam kupił pewne elementy tej polityki nawet bramkarz miejsca są elementem tej politycznej gry i napędzanie eskalowanie nienawiści między muzułmanami kasz miejskimi bramami miejskimi jak to będzie wyglądać dalsze historie Kaszmiru na wnioski mogą być przerażające, że nigdy już nie dojdzie do do, jakby odtworzenia tej pewnej sytuacji, gdzie w ramach Kaszmiru tamtejsi mieszkańcy pozostawali ze sobą teraz są, jakby częścią politycznej gry, a skutki tak jak powiedzieć są dramatyczne, bo to co się dzieje w tej chwili ma ogromny wpły w na codzienne życie nie ma dostępu do leków do lekarzy nie ma kontaktu z rodzinami niema możliwości w ogóle zamknięte były szkoły nawet jak tworzono szkoły to ludzie bali się puszczać dzieci, bo nie wiadomo czy nie dojdzie do jakichś zamieszek na ulicach i oczywiście ten lęk tam cały czas istnieje masowe aresztowania to co stało się już od dawna częścią to Kaczyński rzeczywistości indyjskiej i Pakistan po stronie pakistańskiej również tylko, że tutaj no szlachectwo obliguje nas lilie kreują jako największa demokracja świata jeśli Indie jako demokracje upadną proszę zobaczyć jak i jako sytuację sam regionie Chiny Pakistan Afganistan co realnie pogrążone w konflikcie i ekstremizmem islamskim, więc na Indie były nowościach wielu jedyną nadzieją na na jakiś wartości w polityce zagranicznej wewnętrznej, aby kwestie praw człowieka, które gdzieś tam przeżywają ogromny kryzys globalny stąd też to co się dzieje w innych budzi jeszcze większy smutek przerażenie jeszcze do tego oczywiście, że już mówimy o takim odchodzeniu Indii od demokracji co miejmy nadzieję, że nie wydarzy jednak nawet jeśli to jest jakiś epizod zwrot to dramatyczne konsekwencje takich ruchów miałyby właśnie przełożenie religijne prawda natarcia religijna napięcia tak jest no i wykorzystywanie różnica podłożu wyznaniowym do do doprowadzenia polityki właśnie oparty o agresję wzajemną nienawiść podsycanie tej tej agresji nienawiści to jest coś co dzieje się w tej chwili kim ma być obywateli nie ma śladu listą takich, gdzie to jest film dostał w tej chwili wg tej narracji oczywiście trzeba też powiedzieć wizja jest bardzo rozwinięte społeczeństwo obywatelskie dużo intelektualistów przeciwstawia się tego typu narracji mówią, że walczą o zachowanie tego prawdziwego ducha Indii tej wielokulturowości świeckości państwa tego co miało odróżniać Indii Pakistanu, które tworzyły się jako państwo muzułmańskie no, więc wiadomo, że nie Kluzy tak mimo tych deklaracji, że mniejszości mogą egzystować większość mniejszości po uciekała, kto chce uciekać z liści czy sikhowie po podziale po czterdziesty siódmym roku stopniowo migrowali głównie do Indii, więc to miało właśnie odróżnia Indii Pakistanu tymczasem niektórzy nawet parlamentarzyści indyjscy jeszcze zanim mogli wygrał drugą kadencję podkreślali, że Indie Pakistan psują Kongres przed wszystkim parlamentarzyści Kongresu taki tak jak sza ta kur powiedział w Pakistanie za co inni stajemy się państwem, które promuje większościowy religijny nacjonalizm i w tej chwili jakiś tydzień 2 tygodnie temu dostał nakaz aresztowania za to co mówił, więc jest też ogromna presja ze strony mediów również, które państwowe media prowadzą oficjalną państwową narrację również też gdzieś tam przyczyniają się do podsycania tego napięcia, ale także na dla tych, którzy ośmielają się krytykować no i krytyka rządu jego działanie immanentną cechą demokracji, która również w Indiach gdzieś tam jest zagrożona w Pakistanie również o tym, nawet nie musimy mówić, że no wiadomo, że cenzura media w Pakistanie jest ogromna niektórzy mówią nawet większa niż za czasów Jurczaka obecnie, ale w Indiach również to eskaluje w ogromnym stopniu, jeżeli parlamentarzysta nie może krytykować swego rządu, bo uważa się, że obraża naród, że jest anty patriota to, że jest tak naprawdę no jeszcze najgorsza obelga to, że wspiera Pakistan i cała machina, którą ma do dyspozycji rząd przecież był to ogromna machina konstytucyjna polityczna ekonomiczna polityczna powiedział ma do dyspozycji rząd, który wytacza swoje ogromne działa przeciwko tym, którzy nie zgadzają się taką narracją, a co dopiero dzieje mieszkańcy Kaszmiru trzeba podkreślić, że też mają różne idee na temat tego jak powinna wyglądać przyszłość niektórzy są niepodległej części powiedzmy Doliny kazimierskiej czy Kaszmiru niektórzy chcą przyłączenia do Pakistanu jest mniejszość, ale spora większość jeszcze niedawno na świecie, z którymi rozmawiałam mówili oni chcą pozostać w ramach inni chcą mieć to swoją autonomię chcą zdawać sobie sprawę, że rząd federalny dziś szanuje lokalną kulturę i chcą rozwijać jak chcą też być beneficjentami różnych programów ekonomicznych, które mają na celu wspieranie lokalnej sytuacji w Kaszmirze natomiast nie było aż takiego bardzo agresywnego antyrosyjskiego nastawienia wśród pewnej części muzułmanów Kaczyńskich jak będzie teraz w tej chwili mamy już taką powiedzmy zbiorową zbiorowe poczucie tego jesteśmy ofiarami ludzie, którzy nie byli zaangażowani politycznie w konsekwencji tego ruchu bardzo agresywnego ze strony Indii przyłączą się również do twardogłowych przeciwników tego co określają mianem indyjskiej okupacji, a również efektem tego będzie niestety sam radykalizacja i popieranie oskarżenia wobec różnych jasne, bo zawsze można wytaczać działa przeciwko terrorystom dziękuję bardzo prof. Agnieszka Kuszewska z Instytutu bliskiego i dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego była ze mną studium trzynasta 38 zaś informację o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA