REKLAMA

Polityka historyczna. Co Niemcy wiedzą o powstaniu warszawskim?

Światopodgląd
Data emisji:
2019-08-27 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:32 min.
Udostępnij:

W jaki sposób kształtowała się polityka historyczna Niemiec po II wojnie światowej? Co zapamiętano i w jaki sposób? Jaką rolę w tej narracji odgrywa powstanie warszawskie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa ma światopogląd dziś 27 sierpnia, czyli też czterdziestym czwartym roku 2007 . dzień powstania Warszawskiego w sierpniu staramy się inspirowani tym w tym zdarzeniem z przeszłości też przyglądać się w przyszłości czy teraźniejszości może nawet bardziej, przechodząc do rzeczy połączyliśmy się z prof. Krzysztofem Michniewiczem dyrektorem centrum studiów niemieckich i europejskich imienia Willego Rozwiń » Brandta na Uniwersytecie wrocławskim dzień dobry panie profesorze, z czym dobry koniec nowych państ w chciałam, żebyśmy porozmawiali o pamięci czy polityce historycznej Niemiec czy Niemców w odniesieniu właśnie do powstania Warszawskiego taka myśl, która się często pojawia czy takie rozgoryczenie jest takie, że na świecie i w Niemczech, jeżeli do świadomości przebiło się to drugie z warszawskich powstań, czyli w getcie warszawskim natomiast to czterdziestego czwartego roku z sierpnia jest w pewnym sensie mało uświadomiony przez Niemców nie ma pan się odniesie do tego czy tak rzeczywiście jest i dlaczego jeżeli tak jest w jak jak Niemcy opowiadają wydarzenia sierpnia 44 tutaj w Warszawie pani redaktor, jeżeli pani pozwoli to na tym może zacznę od państw i wybicie z pani o tym, że zapytała pani, jaka jest pamięć się Niemców i Niemiec myślę, że od razu na początku naszej rozmowy trzeba powiedzieć, że nie ma 1 pamięci Niemców 1 pamięci Niemiec, ponieważ te mamy do czynienia jednak bardzo zróżnicowanym państwem o bardzo wyluzowany powojennej historii prosimy cały czas na uwagę niestety mamy do czynienia z 2 państwami niemieckimi, a więc tutaj to, o czym często może zapominamy to polityka odgrywa od znaczącą rolę nie tylko sam fakt, że nie da część Niemiec należałoby tzw . bloku Zachodniego, czyli raport Federalnej Niemiec, ale też do bloku wschodniego i to dużym stopniu też warunkowało stosunek do niektórych wydarzeń o takim przecież w końcu ważne wydarzenie, które dziś rozmawiamy jest stosunek do powstania Warszawskiego, a więc myślę, że taka uwaga na początku naszej rozmowy powinno być poczyniona, bo wtedy łatwiej będzie rozmawiać o tym, właśnie jak dzisiaj rozmawia o powstaniu warszawskim, a nie chciałbym powiedzieć jak się pamięta, bo okres kryzysu tak jak wspomniałem bardzo złożona natomiast gdyby pani sięgnęła do prasy i niemieckich mediów niemieckich z po nich poprzedzających rocznicę wybuchu powstania Warszawskiego to przydałoby się pani właściwie nie było meczu żadnego, które by bardzo dokładnie szczegółowo nie pisał na temat tego powstania nie tylko przecież przytoczono fakty, ale też szukano kontaktu z polskimi historykami proszono ich też o być ponadto rzeczą dla mnie ważne istotą było też wizyta po 15 latach w końcu bardzo wysokiego przedstawiciela państwa niemieckiego, jakim minister spra w zagranicznych Warszawie i te wielkie ważne słowa, które wtedy padły podczas jego wystąpienia to pokazuje, a rząd pani prezes mogę właśnie to Hey Coma powiedział, że zaraz znajdę ten cytat, że powinno to może być bardziej uświadamiane w Niemczech Polacy z bólem zdają sobie sprawę mało Niemcy wiedzą o powstaniu warszawskim cierpienie podczas drugiej wojny światowej tu z kolei z Deutsche Zeitung skomentował to może pani pozwoli, a słuchacze także to może z tym skoncentrujmy się przez chwilę dosłownie minutę 2 na obu państwa niemieckiego być może na tym tle łatwiej będzie zrozumieć to dzisiejsza wypowiedź High Komosa generalnie mogę powiedzieć, że powstanie warszawskie nie było głównym tematem to nie ulega wątpliwości rządu po powstanie warszawskie było obecne już w latach pięćdziesiątych próbce Federalnej Niemiec w słup pojawiały się czy to polskie firmy proszę robić na uwadze, że film kanał z rządem ósmy roku został po raz pierwszy pokazany roku federalny Niemiec z 3 czy później Rojka czy najpierw to tutaj można powiedzieć, że to przy Niemcy poznawali poprzez kino Andrzeja Wajdy później Andrzeja Munka dalej na początku na przełom lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych pojawił się w Niemczech także tłumaczenia polskiej literatury 60 pierwszym roku przykładowo ukazał się ukazała się książka Romana Bratnego Kolumbowie rocznik dwudziesty można powiedzieć, że dopiero wtedy zrobić Federalnej Niemiec zaczęłaś zaczęły się badania na temat okupacji w Polsce właśnie tutaj ten szeroki temat zobaczą okupacji w ogóle jak bardzo Niemcy Czechy mają uświadomiony Fuck brutalności zbrodniczą ości skali tej okupacji przez tych pożyczek na uwadze, że pierwsze lata 2 wojny światowej to Niemcy były tak naprawdę i mógłby później państwach niemieckich w pierwszych latach z po prostu sobą opłakiwanie swoich ofiar leczenia swoich realne odbudowy Niemiec natomiast sytuacja zaczyna się zmieniać już w latach sześćdziesiątych dlatego też tak jak już wcześniej wspomniałem to właśnie na przełomie lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych pojawiają się pierwsze krytyczne opracowania, które są poświęcone Polsce okupacyjnej w Polsce tutaj mam na uwadze przede wszystkim właściwie można, by powiedzieć kluczowe klasycznych opracowań na ten temat Marcina Brosza to zresztą tylko tak na marginesie dodam, że ta książka ukazała się wtedy po polsku bardzo niestety czasem mam takie jak ocenia pan profesor walecznego, lecz nie mogą one nie mogą się oficjalnie ukazać wtedy w Polsce w sposób ukazała się jednak 59 egzemplarzach, tak więc była dostępna w dużych bibliotekach polskich, czyli taka praca Marcina Brosza, ale też sześćdziesiątym, by jeśli się nie byle 60 pierwszym roku ukazała się też pierwsza i podstawowa praca poświęcona przyrząd drugi przegrany 1002 . roku pracom Hansa franka Halsa o powstaniu warszawskim stąd do dzisiaj właściwie można powiedzieć jedno z takich najbardziej obszernych publikacji poświęconych tej problematyce, gdzie autor stara się w sposób taki, by powiedział pozytywistyczne sprawdzian wyważony przedstawić to powstanie są z bardzo zróżnicowany sposób nieco inaczej dzieje się w NRD, które trzeba przyznać, że historiografia żydowska nie była specjalnie zainteresowana tą problematyką, ale co dopuszcza się ciekawe literatura zajęła się tym problemem i tak już na początku lat pięćdziesiątych ukazała się powieść to niektórych słuchaczy może z zaskoczyć no właśnie może opowiedzieć się z po jeszcze wiele wątków wielopłaszczyznowa Wolfganga Schreibera p t. akcja burza, ale ta książka jak ten cały okres stalinowski wpisywała się oczywiście ten negatywny obraz kierownictwa powstańczego, ale wypłukała bohaterstwo poświęcenie powstańców książka co ciekawe stała się bestsellerem w NRD wtedy do lat sześćdziesiątych okazało się kilkanaście wydań była też tłumaczona na języki obce, ale co ciekawe nigdy nie została przetłumaczona na język Polski no właśnie m. in. właśnie poprzez to taką złożoność tej narracji krytykę też do i właściwie to, że do, których po okresie stalinowskim także w Polsce zaczął się zmienia się stosunek do armii krajowej także do powstania Warszawskiego profesorze ale gdybym się podsumować chciałem zapytać pana opinię to znaczy ma pan poczucie, że to jest taki temat kwestia szczególnie powstania Warszawskiego pytam w kontekście rocznicy, ale i okupacji w ogóle nazistowskich czasów drugiej wojny światowej to jest taki temat, który no ogólnie mówiąc jednak jakby znajduje zrozumienie wśród Niemców i mają jakąś podstawową wiedzę, bo też nie oszukujmy się do wiedzy wszystkich nas na temat wydarzeń historycznych to jest 1 pani tak wówczas pożyczek, by pan skomentował rzecz ma pan poczucie, że rzecz, że ta kwestia powstania Warszawskiego to jest taki temat, który jak Niemcy rozumieją rozumieją skalę i mechanizm to jest jednak coś co było zawsze z boku i tak nie bardzo na pewno do roku osiemdziesiątego dziewiątego i jeśli mówimy w obu państwach Niemiec to będzie to myślę być może zbyt duże uogólnienie ale, ale przecież chyba pani pozwoli na takim uzębieniem to może powiedzieć, że nie odgrywało to większej roli faktycznie może przecież od lat siedemdziesiątych także problematyką oporu opozycji sejmowa komisja podręcznikowa polsko-niemiecka są 1 z konferencji poświęciła też polskiemu niemieckiemu Ruchowi oporu to jednak n p . jeżeli potraktujemy podręcznik jako pewien papierek lakmusowy też tego co co Niemcy mogli dowiedzieć się też to wiedzą na temat powstania Warszawskiego trzeba przyznać, że tylko nieliczne podręczniki niemieckie wtedy pisał na temat powstania Warszawskiego to sytuacja niestety tutaj myślę, że można ubolewać nie zmieniła się bezpośrednio też po zjednoczeniu Niemiec jednak w ostatnich latach podjęto spór różnych działań, które sprawiają, że ta problematyka nie już jest nie jest już czymś obcym to znaczy, że na ten temat dyskutuje z pewnością takim wydarzeniem, które wywołało duże zamieszanie cel był ten lapsus, który popełni prezydent zrobił Federalną Niemiec Roman Hercu, który przed wyjazdem do Warszawy pomylił poznano z Warszawskiego po powstaniu w getcie warszawskim to już spowodowało, że w Niemczech zaczęto dyskutować na ten temat zaczęto zwracać uwypuklać na te różnice też zwracać na to uwagę, że sam byłem świadkiem, kiedy podczas zwiedzania ekspozycji muzeum historii Niemiec Bonn przewodniczka zawahała się, kiedy stanęliśmy przed zdjęciem pokazującym klęczącego innego kanclerz z w związku z tym, że musimy kończyć zawiesza naszą rozmowę prof. Krzysztof Ruchniewicz dyrektor centrum studiów niemieckich europejskich mienia Willego Brandta na Uniwersytecie wrocławskim państwa gościem przepraszamy za za zapewne usterki, ale teraz już informacja ta informacja wraca Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA