REKLAMA

„To jedna z najważniejszych dat w historii Polski i Europy.” O rocznicy podpisania porozumień sierpniowych mówi dyrektor ECS Basil Kerski

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-08-31 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
18:16 min.
Udostępnij:

Dyrektor Europejskiego Centrum Kultury Basil Kerski mówi o tym, że wciąż nie potrafimy myśleć o tej dacie jako symbolu, który powinien nas łączyć. Zapowiada tegoroczne obchody, wyjaśnia kto i dlaczego otrzyma Medale Wdzięczności.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowe poranek Maciej Makowski zapraszam też na ciąg dalszy naszego weekendowego poranka jak wspomniałem pierwszym wejściu mówiąc o tym jakie dzisiaj mamy święta no to oczywiście przypomniałem, że dzisiaj dzień Solidarności i wolności święto, które obchodzimy 2005 roku w 30 dzisiaj w trzydziestą dziewiątą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych jak będą przebiegały uroczystości tej rocznicy jak obchodzone będzie święto w Gdańsku w tych miejscach, gdzie Rozwiń » to wszystko się wydarzyło w sierpniu 80 tego roku o to zapytam teraz naszego gościa jest pan Bazyl Kerski dyrektor Europejskiego centrum Solidarności czym się teraz telefonicznie dzień dobry panie dyrektorze rządowy witam państwa no 2 słowa o w samym święcie to święto czym jest dla pana dla centrum, którym pan kieruje to 1 z kluczowych dat dla Gdańska dla Polski, ale się też dla Europy w Gdańsku mamy do czynienia z taką ciekawą magią tak 31 sierpnia przypominamy koniec strajków koniec strajku stoczni gdańskiej podpisanie gdańskiego porozumienia sierpniowego mówimy, że to dzień narodzin Solidarności, aczkolwiek sam związek dopiero w październiku został formalnie został wyrejestrowany, bo jeszcze bardzo droga długa walka o drogę jego rejestracja może też, że to jest taka do tak mówi o początku końca zimnej wojny następnego dnia 1 września co roku przypominamy upamiętniamy początek wojny, więc 2 kluczowe daty dla historii polskiej i Europy też daty, które oczywiście są fundamentem dzisiaj Gdańska przez wojny niestety Gdańsk kompletnie zmienił się ludność swój charakter kulturowy został kompletnie zniszczony można powiedzieć, że po wojnie też przez Solidarność został moralnie etycznie politycznie odnowiony także nasze w ogóle życie tutaj w tym mieście stoi właśnie na tych 2 latach w na dzisiaj o dziewiątej 30 spod pomnika Jana trzeciego Sobieskiego rusza marsz przemarsz pod stocznię Gdańską złożenie kwiatów będzie Lech Wałęsa Bogdan Borusewicz Jerzy Borowczak dobrze zapowiadam wydarzenia można donos, a jest także ta data dzisiaj to też pięciolecie innego momentu przełomowego bardziej dla kultury miasta, a być może okaże się też dla polityki w Polsce pięciolecie otwarcia siedziby Europejskiego centrum Solidarności dla tych państ w, którzy może nie byli w Gdańsku stara stocznia Gdańska czy przemysł stoczniowy w dużej mierze jeszcze istnieje, ale ta część historyczna ta, której pańska żona symbolami tamtych dni to jest dziś tak albo w spray w rękach prywatnych właścicieli od lat dziewięćdziesiątych pozostało, jakby kilka symboli kilka ważnych to sprawa nr 2 stoczni pomnik poległych stoczniowców sala BHP to wszystko łączy duży nowoczesny budynek Europejskiego centrum Solidarności, aby do niego wejść można też przejść przyznamy Merda walimy symbolicznie od 5 lat rocznice otwieramy razem z Lechem Wałęsą innymi inicjatorami strajku uczestnikami strajku bramę nr 2, aby zaprosić wszystkich bez ścian ośrodka, dlaczego do środka, by coś jest taką Gdańską rygorom miejscem spotkań dla obywateli wszystkich obywateli dajcie mi się, że robimy co roku nie tylko jako młodsza generacja tak oznacza raczej po osiemdziesiątym dziewiątym, ale z naszymi uczestnikami świadkami tamtych wydarzeń to takie też spotkanie generację inne, ponieważ w tym miejscu pamiętamy, ale też wino wszystko, aby naszą kulturą Obywatelską też naszą demokrację wzmocnić segment jest takie płace w dzisiejszych czasach no i m. in . jak rozumiem wzmocnieniu demokracji przynajmniej zwróceniu uwagi na na jej wartości poświęcone jest spotkanie samorządowców i przy okazji ma być dzisiaj podpisanie centrum Solidarności 21 też samorządowych, nawiązując liczba rozumiem nawiązuje właśnie do 21 postulatów strajkujących robotników w sierpniu 8 dziesiątego roku akcje europejskie centrum Solidarności dla państwa, którzy nie byli to to muszą wielka wspaniała wystawa dokumentuje polską drogę do wolności te wszystkie rewolucje ropy środkowej wschodniej, ale to miejsce nie powstałoby bez determinacji zaangażowania samorządu gdańskiego szczególnie Pawła Adamowicza prezydenta można powiedzieć instytucja wymiarze Narodowym, ale instytucja, która pokazuje, że często taka odwaga identyfikacja w Polsce bierze się samorządu dlaczego, bo tam są politycy krytyczne bardzo silny mandat bezpośredni mandat mogą to być może zaryzykować czują potrzeby Paweł Adamowicz pół wyjątkowy był lokalnym patriotą polskim patriotą europejskim miał bardzo szerokie Horyzonty stany działa ona na rzecz lokalnej społeczności dlatego, dlaczego temu, bo z 1 strony najnowsza polityka z drugiej strony trzeba przypomnieć, że pierwszy decydujący dokument Solidarności z osiemdziesiątego pierwszego roku program nazywa się Polska Samorządna, o co chodziło w komunizm każdy system autorytarny centrali ZUS je kontroluje i takim modelem przeciwko komunizmowi była decentralizacja jak najwięcej władzy na dole, bo tam ludzie wiedzą jak najlepiej dać radę, ale to nie wystarczy oczywiście potem trzeba się zastanowić, jakie mają mieć kompetencje narody państwa narodowe, a wtedy ludzie marzyli o Europie o wspólnocie, która nas też chroni przed imperia mi dzisiaj oczka przed autorytarną Rosją to spotkanie dzisiaj samorządowców jest myślę, że symboliczne mówi o dzisiejszej Polsce dużo o ambicjach nacjonalistycznych ambicja rządu tworzenia znało jednolitego niby silnego państwa, ale żadne silne państwo scentralizowane nie sądzę też nam się wydaje także tutaj samorządowcy bronią bronią mądrego systemu też swojej autonomii, a z drugiej strony nieprzypadkowo się spotyka w tym jest nie tylko z powodu Adamowicza przypominając, że to są fundamenty naszej demokracji ta idea decentralizacji pani pan bardzo bardzo się cieszy że, że przyjeżdżają ponownie do nas samorządowcy też 4 czerwca to samorządowcy razem z nami zorganizowali obchody czwartego częstość 1010 . roku pierwszy wpły w wolnych wyborów tak bardzo krytykujemy w Polsce tak naprawdę otworzyły drogę do upadku komunizmu z perspektywy taki też symbolicznej można liczyć doprowadziły w ogóle umożliwiły upadek muru berlińskiego także dzisiejszy dzień tak to to apel samorządowców to obywateli, żeby bronili tego swojego państwa struktur, które są najbliżej obywatela w sile samorządu wręczone dzisiaj również zostaną medale wdzięczności medale, które zostały ustanowione przez europejskie centrum Solidarności w trzydziestą wtedy rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 3 osoby dzisiaj otrzymają te medale pan Mirosław Marianowi to Lech po obrońca praw człowieka jeszcze czasów związku sowieckiego spędził za swoją poglądy wiele lat w więzieniach 12 lat trzeba sobota 12 nowość na zesłanie więzieniach no właśnie, by będzie również uhonorowany medalem Gabor Demski również działacz działacz opozycji komunistycznej z Węgier już w warunkach wolności był burmistrzem Budapesztu pan Gabor Demski i Frans Timmermans, którego chyba w Polsce słuchaczy Radia TOK FM specjalnie przedstawiać nie musi też, dlaczego te 3 osoby to jest tak to symbol taki całej Europy nie tylko Europa unijna Holender Węgier, ale też Ukrainiec to drugie tak jak co nam określić centrum Solidarności czas takiej przestrzeni czasu, która obejmuje nie tylko o historię, ale też współczesność za to też jest chyba krytykowane, bo 23 naszego programu dotyczy współczesnych wyzwań, a takie nasze zadanie publiczne dzisiejsze medale w dzisiejszej medalami wyróżniamy ludzi zasługami historycznym dla Polski ludzi, którzy powoływali się już przed osiemdziesiątym dziewiątym Solidarność Solidarność inspirowała ale, którzy po osiemdziesiątym dziewiątym nie przestali walczyć o realizacji ideałów naszej Solidarności i częścią są uniwersalne prawa człowieka mówiąc konkretnie trzeba najbardziej kontrowersji budziła wzbudził medal skrajnie prawicowej prasie dla Timmermansa jest u nas na wystawy stoi taki plakat z czasów stanu wojennego, który pokazuje 2 swoich wrogów Polski w, którzy kwestionują niepodległość na 1 już wtedy nie był Konrad Adenauer, a drugi sezon był prezydentem Stanów zjednoczonych Ronald Ronald Reagan dzisiaj goście nasi, którzy przechodzą Contego proch plakatu są zdziwieni uśmiech uśmiechają się ironicznie, bo to są dzisiaj w bohaterze 1 integracji Europejskiej, a drugi wiadomo jest idolem wielu polityków polskich Pańskiej walce jest także od tych kilku lat inwestuje się gigantyczne pieniądze wysiłek, aby stworzyć z niego czarną postać to 3 bardzo zasłużony dla Polski można tejże zainspirował się Solidarnością po 3 latach sześćdziesiątych do polityki jako polityk holenderski walczył przeciwko temu, aby granice Unii Europejskiej kończyły się na na granicy polsko-niemieckiej to mało popularną w latach dziewięćdziesiątych później, a dzisiaj na dzisiaj broni naszej suwerenności sam podkreślał, że jako krytyk działań rządu nie mówi tego tylko własnym imieniu tylko reprezentuje nas komisja parlamentu Europejskiej, którzy postawili chce postawić bardzo niewygodne pytania polskiemu rządowi to my to nasza wspólnota przypomnę jeszcze Ilonie losów pierwszym politykiem, który zauważył jego zasoby był prezydent Lech Kaczyński odznaczył Legią dowodu tak 2000 z prostego powodu Timmermans prowadził wieloletnie działania przypominające Holendrom, że to no nie alianci zachodni, ale szczególnie polscy żołnierze zapomniani polscy żołnierze uwolnili w Holandii jego rodzina, mówi że z tego wyrównanie go też taki moralny dług wobec Polski każdy, kto zna politykę holenderską wie, że to nie są słowa wypowiedziane wobec Polaków to są to jest autentyczna postawa no tak zresztą wiele też zrobił, aby Holendrzy nie zapomnieli dywizji Pancernej gen. Maczka, która właśnie wyzwala ten kraj i i tam miejsc, które przypominają i właśnie tego generała, który zawsze mówimy, że nie przegrał żadnej bitwy i jego wspaniałych żołnierzy jest jest jest wiele nie chciałbym właśnie może w tym świątecznym dniu zawarte, ale nie za to dostaje od nas medal, bo tak jak ją w oddali go wybiórczo podkreśleniu Polsce zanika ciepłym takie dla niego dla niego gen. Maczek czy przed czy ktoś z polskiej siły zbrojne na Zachodzie to to część pewnej pozytywnej zachodniej tradycji polskiej test z Europejskiej Demokratycznej, ale jego sam o tym, mówił dla prasy holenderskiej jego ukształtowały słowa Lecha Wałęsy z osiemdziesiątego sześćdziesiątego pierwszego roku to on w ogóle jest takim politykiem tej generacji, na której zachodzi taką inicjacją bardzo ważną właśnie były narodziny Solidarności 881001 . roku to odległe czasy, ale warto o nich przypomnieć zostały nam niecałe 3 minuty tak się zastanawiam czy właśnie no to jednak powiedzieć 2 słowa o tym co trochę epoka, ale chyba tak, bo to pokazuje, że właśnie nawet takie dni jak jak dzisiejszy ciągle przypominają nam również o tym jak podzieleni jesteśmy i jak nawet takie właśnie święta i wartości nie są obchodzone razem dzisiaj m. in. będzie podpisanie umowy między związkowcami Solidarności dzisiejszej ministerstwem kultury w sprawie powołania nowej instytucji pod nazwą Instytut dziedzictwa Solidarności no i Piotr Duda powiedział wprost właściwie nawet bezpośrednio, odnosząc się do pana, że no członkowie Solidarności właśnie nie widzą dzisiejszej Solidarności oraz podkreślenie widzą dla siebie miejsca w procesie, w którym pan kieruje i mówi Piotr Duda byliśmy cierpliwi myśleliśmy, że coś zmieni pod przewodnictwem dyrektora Kerskiego niestety jest tylko marionetka w rękach kolejnych włodarzy miasta Gdańska no i stąd ta inicjatywa utworzenia Instytutu dziedzictwa Solidarności dziękuję za czasowe powiem dyplomatycznie pan ja myślę, że my żyjemy w Polsce w 2 rzeczywistościach taka polaryzacja podział to fakt mam taką swoją teorię, że to jest po prostu najprostsza forma uprawiania niestety polityki szczególnie w czasach, kiedy trzeba się zająć tematami, które ogrania trwają też ważnej roli w programach politycznych partii polskich jak zamiast mówić o trudnych rzeczach zmianach klimatycznych właśnie wyglądać Solidarność Europy jak nasza Europa dalej rozwijać to bardzo łatwo podzielić się, że ona to polityka podział jest wyrazem słabości braku, jakby coś wyobraźni naszych polityków oczywiście to to zawsze mobilizuje duże emocje wielu osób wielu Polak musi to bawi my w rzece się jesteśmy otwarci dla wszystkich szczególnie w dziewiątej bardzo ciekawe, że co tutaj i atak nie mój zespół mnie, ale wreszcie zapyta o szczegóły Raszka bardzo ważny szczegół opowieść historyczna wystawa stała komuś to małe swych tak małe z tych konkretów, więc udało nam się zbudować to jest najważniejsze zapraszamy w ten dzień rzecznicy wszystkich Polaków, żeby obejrzeli wystawę poznali swoją historię okazuje się, że to łączy w przypadku Piotra Dudy może być trochę mi przykro, bo wygrał wybory przewodniczącego 9 lat temu mówią, że nie będzie się bawił w politykę będzie raczej łączył, a niestety tego nie robi to jest jego wypowiedzi to jest cena za za Sojusz polityczny z partią rządzącą to Duda uzależnił od partii rządzącej i daje to co ona potrzebuje krytyczny obraz CSU, aby stworzyć własną instytucję, ponieważ recesję z instytucją współ prowadzoną z miastem panie z województwem ministerstwo nie ma Tomek pełnej kontroli nad nami Bazyl Kerski dyrektor Europejskiego centrum Solidarności z nami dziękuję jeszcze raz pańskim imieniu zapraszam do Gdańska do ECS teraz informacje w TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA