REKLAMA

„Bardzo emocjonalne przemówienie, wyraźnie antyrosyjskie”

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-01 13:10
Prowadzący:
Czas trwania:
31:55 min.
Udostępnij:

W studio: Rozwiń »

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka forum Idei Fundacji Batorego, była wiceminister spraw zagranicznych

doc. dr Ewa Pietrzyk Zieniewicz, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Piotr Madajczyk – Instytut Studiów Politycznych PAN i Uczelnia Łazarskiego Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
radio TOK FM pierwsze radio informacyjne polskość za mało za mało wyciągnęła wniosków z tej straszliwej lekcji powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej 40 delegacji na delegacje z 40 krajów wysłuchały tego przemówienia polskiego prezydenta w studiu goście Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dyrektorka forum idei fundacji Batorego i była wiceminister spra w zagranicznych prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz Uniwersytetu Rozwiń » Warszawskiego i prof. Piotr Madajczyk z Instytutu studiów Polskiej Akademii Nauk jak państwo podobało się to wystąpienie pani profesor, że patrzy wymownie w bazie duchowej nadzieję, że nie naruszyła coś i nie rozczarowała nie ma nie pierwszy raz pan prezydent Duda do nas przemawia mogę powiedzieć bardzo emocjonalne i tak analitycznie dość powierzchowne, ale nie odchodzi, ponieważ tutaj chodzi, a o to, że ta wojna wybuchła i że tak straszne konsekwencje wywołała na świecie w końcu tę myślałem, że jeśli będzie też analiza to raczej tam w tym 3009 . roku z przyczyn jak to się stało, że może, ale się stało prawda natomiast ich jakaś tutaj analiza i przemyślenia były tamtych czasów ostatnich już rozumiem, dlaczego nie zaproszono mnie próbowano prezydenta Putina, bo tutaj dyplomacja rosyjska i na pewno ich media nie mogłyby nie reagować po niektórych momentach i taka druga uwaga wreszcie ja też na niepełne jestem Polkę wiadomo, że my z tym naszym wschodnim wielkim bratem mamy relacje emocjonalne takie, jakie mamy, ale 2 aspekty, jeżeli już tam mówi prezydent i to w tak rocznice to powiedz mi nie jest tak, że nie było w ogóle prawie tej armii czerwonej to nie wygrali tę wojnę idą z tej strony i może mi bardzo mnie lubić tego systemu i tego wszystkiego co było potem, ale przy takich dochodach to słowo paść weźcie jednak mam wrażenie powinno bardzo mi go zabrakło jakiś tam w związku z tym mam takie jak smak jeśli chodzi o końcówkę seta druga sprawa nawiązana idea spraw gruzińskich oraz są bardzo niejednoznaczne samymi groźnymi można rozmawiać jeśli chodzi o kwestie Krymu nienazwaną, ale że ta Krym chodzi przepraszamy również niejednoznaczne, bo ten Krym ukraiński stało się jednak dekretem komitetu związku socjalistycznych republik radzieckich nie innym dekretem dzisiaj na Zachodzie wielu mówi ten remis, jeżeli krzyczeć pewnie być w ogóle turecki co wielu jak podziela tę opinię i wszystko taktem działek, jakie dzisiaj opowiada mnie to chyba tak powierzchownie jednak nie należy do dat do takich spra w nawracać, zwłaszcza przy okazji takiej uroczystości jest też zeznanie i to jest bardzo wymowne myśmy to dużo mówi Adam dyplomację naszych staraniach różni z tych ja zapytałem redaktora podczas przemówienia tak mi wyszła przy tych przy tej relacji ofiara drugiej wojny czy jest dzisiaj przedstawiciele Izraela jakiś przedstawiciel pewnie jest natomiast no nie ma prezydenta i imprezy rangi to taki jest, że nasze media mówią pewnie jakiś jest no, więc powiedzmy to nawet nie druga linia polityków na nas też troszkę tematyczne na razie tyle właśnie teraz drzewa na placu Piłsudskiego trwa wystąpienie prezydenta Niemiec franka Waltera Steinmeiera może pani Palczyńska ojcu jak pani ocenia to wystąpienie ja myślę, że warto zadać pytanie czym jest to wystąpi przy takiej uroczystości takim na dziejowym momencie jeśli chodzi o 80 rocznicę wybuchu wojny to jest szansa równocześnie prezentacja polskiej narracji historycznej nie jakiś peryferyjnej wewnątrz Polski tylko takiej na skalę Europejską to jest wielka szansa no właśnie powiedzieliśmy, że jesteśmy krajem ofiar zdradziecko zadał zaatakowały nas Niemcy 17 września jak wyrok jest inaczej czytała ja nie jestem zwolenniczką prezydenta Dudy przede wszystkim za sprawy praworządności, ale także za inne jego decyzje, ale uważam to przemówienie za nie idealne, ale warte docenienia ta narracja, która tutaj wybrzmiała powiem co uważam za naprawdę warte podkreślenia jako dobre są elementy, które ja bym widziała inaczej to co jest naprawdę warte podkreślenia to połączenia wojny z demokratycznym światem Unią NATO i dowartościowanie tego podkreślenie wielo etniczne go charakteru cierpienia obywateli polskich to jest bardzo warto też dopadło prawda to wszystko padło to powinno było paść i to bardzo dobrze, że to padło tak w moim przekonaniu troszeczkę za dużo było takiej tej nuty nikt mi z tym czynnej i te nuty takiego Polaka, który zbawia całą Europę jest w tym prawda historyczna wreszcie Polacy walczyli odegrali ważną rolę i ta rola w narracji Europejskiej jest niedowartościowana, ale jak się za bardzo to idzie to wywołuje to po drugiej stronie nie przyjęcie tylko troszeczkę odrzucenie jeśli chodzi o ten wątek rosyjski bardzo dobrze się pojawił i 8 powinien pojawić chodzi w moim przekonaniu tylko w tym punkcie bym się jeśli chodzi o tę narrację rosyjską panią profesor zgodziła, że oddanie ci ludziom żołnierzom armii czerwonej nie armii czerwonej nie totalitarnemu reżimowi sowieckiemu, ale ludzie ludziom, którzy wielu z nich naprawdę wierzyło, że walczą o swoją naszą wolność oddali za to życie i im się ta ten szacunek należy zresztą Polska naprawdę ten szacunek dla tych ludzi dba, bo cmentarze armii ofiar armii radzieckiej są w Polsce lepszym stanie niższy w Rosji tak naprawdę też warto podkreślać, więc my robimy taki gest byłby no w moim przekonaniu litość i w tej narracji, ale też dyplomatycznie czymś bardzo ciekawym i podnoszącym także wiarygodność innego przekazu krytycznego wobec Rosji jeśli chodzi o sprawę Gruzji sprawie Krymu ma zająć absolutna jednoznaczności jakiekolwiek jest też taka drzewa interpretacji z niezwykle niebezpieczne jak mówił o taką, że to jest historycy oczywiście uwielbiają tak tzw. myślenie historyczne zawsze trzeba było reagować sobą reagować na na politykę Hitlera trzeba było reagować na luz trzeba było reagować na rozbiór Czechosłowacji przypomnę jaka, jaką Polska miała rolę leśne rozbioru Czechosłowacji Andów razem z Hitlerem do tego rozwija się przyczyniliśmy prof. Madejski, o czym pani, że wykorzystaliśmy niż przyczyniliśmy się ona również swoje no tak, ale razem Little podejmowaliśmy decyzję Krasińskiego jest wiąże to hańba dzisiaj są zobowiązani są zdają misję publicznej w Polsce w przemówieniu na zajmowane samo mogłoby mogła decyzja, choć także w oczy wydaje się, że między bardzo uważam też było to dobre przemówienie bo, bo w takiej bowiem właśnie nie chodziła analizy dokładne tylko pokazanie zasadniczych osi też odniesień do historii o tym jak nie myślimy, jakie wyciągamy naukę na przyszłość i ta relacja między właśnie być ofiarą równocześnie walka się, że po oczywiście zawsze można dyskutować, ale pozostawała osoba w pewnym pewnym wydarzeniu, bo obydwu była mowa też to kolejny nie brakowało brakowało nie tylko armii czerwonej ile trochę nawiązania, bo to nie tylko armia czerwona, ale to co w ogóle się stanie polityka wobec Rosja też wobec ludności cywilnej gdzie, która będzie w potwornym w zakresie mordowano będzie ofiarą prawda po czterdziestym pierwszym roku w tej zmieniony zmieniony już zmienionym układzie wojny tak mi tego już na nich znajdują pracę już w błoto, bo to znowu niezależnie od całej wielkiej polityki 17 września to było niesamowite niesamowity straty, które wówczas poniesiono i nie chorować pytanie do siana jeśli mąż Donald bardzo ważna to sprawdza się pan mówi nie mordowali nas paskudny reżim stalinowski, ale swoich też masz marnowali nie są rzecz mam ten proces pytanie, bo to jest pytanie, które pewnie będzie wracać, czyli pan prezes podziela tezę, że druga wojna światowa skończyła się w osiemdziesiątym dziewiątym roku czy tak zaczynacie rozumieć tam padło na mnie nie chcieli, by inaczej była układ geopolityczny stworzony przez drugą wojnę światową skończył się w roku osiemdziesiątym, a to jest zupełnie inaczej powiedziałem do siebie na więcej to samo dobrze nie mówimy nie mówimy o analitycznym natomiast życie ten ład wówczas tworzone tak on się skończył 88 i osiemdziesiąty dziewiąty dla mnie koniec dwudziestego wieku to jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej Donat dobrze nie ma własnej inicjatywy koniec 2 zmiany koncepcji politycznej tej wielkiej przemiany z tym, żeby postawić tezę, a może możemy, że druga wojna w osiemdziesiątym dziewiątym roku miała swój koniec, ale na to wielu się nie zgadzać w latach dobrze ja tak tego aż tak jest dostarczenie odebrałem ja to właśnie raczej zrozumiałe w tym znaczeniu tak czy nie sprawdź krajanie niemal na zieleniec dosyć, ale nie ja takich Nowak czy rzeczywiście porządek powojenny powiewają pańskich zakończyła się działania w wolnym czasie to jest prawda akurat on się zakończył miały one nie były notę na dwunaste akurat nie było nasi alianci jak najbardziej może zresztą z tych wywiadów nie sprawdzimy na zdanie nie bardzo uderzyła tutaj, bo ta otwiera kolejną dyskusję o takiej wojnie polsko-polskiej daje nazwanego tak wprost, że też druga wojna światowa zakończyła się w osiemdziesiątym dziewiątym roku to zresztą była po prostu nieprawda wzięliśmy w Polsce żyliśmy w Polsce powojennej oczywiście przez wiemy, jaki był PRL jak należy system Żydowi ale aby tak dalej, ale jednak na była to Polska, ale tutaj takich przekłamań każda narracja historyczna jest uproszczeniem siłą rzeczy jednak państwa mają prawo, żeby taką narrację budować, choć w ja osobiście uważam, że im, więc im bardziej z nim lansowana tym lepiej i powiedział wszy od dobrych stronach chciałbym zwrócić uwagę właśnie na te przekłamania, które w moim przekonaniu szkodzą tej narracji i 1 z tych przekłamań tu jest wskazana taka zupełna idealizacja Polski Polska miała bardzo wiele zasługi naprawdę miała wystarczająco wiele zasług, żeby także móc przyznać się do pewnych błędów już skazanych przez pana profesora, który został popełniony i takie wskazanie tych błędów to uwiarygodnia naszą narrację uwiarygadnia naszą pozycję, że jeżeli już popełniamy błędy to także potrafimy rządzenie odpowiedzialność i drugi element takiego przekłamania to też jest ta apologia Stanów zjednoczonych nie wspomniana auta stany Zjednoczone włącznie jako kraj, który do tego porządku zimno wojennego i fakturze myśmy się znaleźli potem nie po innej stronie w okresie nie przyczyniły tylko wspierały nas w reżimie sowieckim i wreszcie taka noc zupełnie zerowa wrażliwość jeśli chodzi o potrzeby Rosjan w narracji dotyczące drugiej wojny światowej jestem jak najdalsza od uznawania przekłamane rosyjskiej post radzieckiej narracji wielkiej wojny Ojczyźnianej najwięcej obywateli zginanie właśnie Legii uznanie, że walczyli uznanie bohaterstwa ludzi którzy, który zresztą byli ofiarami tak jak został złożony obu stron oni walczyli z najlepszymi intencjami z faszyzmem, a równocześnie z tyłu mieli swój własny brutalnego reżimu rewersu wyraźnie tej wrażliwości oczywiście byłoby czymś wartościowym i tego tego nie było tylko znowu z pewnym zastrzeżeniem, jakbyśmy zakładać czy oraz niekiedy mamy proszę wątpliwość, że zbyt przedstawiamy jako ofiary z kolei eksponowanie ładu i auta prawda i ten stworzenie tego ładu to znowu głowy pod hasłem zostaliśmy zdradzeni tak się stało powiedziała, ale zajęcia przed 1 oraz wzywa sprawy wynika, że skrócone tak powiedzmy, że decyzja była niejawna zjawiają się wali mówimy, a drudzy to nie jest jakość takich mieszkań ich katami nie więcej, którzy zdradzali wiernymi trudniej, ale warto użyć takiego skoro duże skończyła się okupacja niemiecka rozpoczęła się okupacja sowiecka też jest wydaje mi się w życie nie została tutaj podkreślona taka no jednak ewidentnie inna jakość tej podległości pod związek radziecki wobec właściwie podległości takiej za aneks chowania przez Niemcy rzeczywiście to nie zostało zmasowane ale, widząc pozytywy została bardzo jasno eksponowana doceniona cezura osiemdziesiątego dziewiątego roku Solidarność Solidarność w bardzo, ale po to jest coś co my powinniśmy nieść do świata Zachodniego nocy jeszcze parę rozwiązań, że w jej ocenie Niemiec tak dawno odeszła redagowane przez regiony w Polsce właśnie przez wielką rewolucję Solidarności to jest rzeczywiście to jest nasz produkt eksportowy można powiedzieć zdominował dyskusję na gitarze gra myśmy nieśli wczoraj niestety w 2 pochodach no właśnie, ale do tej rozmowy chciałbym, żebyśmy wrócili tuż po informacjach Radia TOK FM, które już teraz nie będą cały czas komentujemy obchody 80 lecia wybuchu drugiej wojny światowej uroczystości na plac Piłsudskiego wciąż trwają przed chwilą przemawiał prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który powiedział m. in. tak pojednanie jest łaską, której nie mogliśmy oczekiwać jak Niemcy ale, którą dostaliśmy zdarzy to rzeczywiście bardzo poruszające słowa niestety musiał nas opuścić pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale wciąż jest z nami pani prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Piotr Madajczyk z Instytutu studiów w Polskiej Akademii Nauk to poruszające słowa rzeczywiście niemieckiego nie powiedziałem prezydenta myślę, że będzie cytowane i że jakoś taki taki troszkę wersem ramy na, że to jak jest zawarty zdajemy sobie sprawę chcę, żebyśmy właśnie zrobili i jako naród i zdajemy sobie sprawę, że takie wybaczenie było jednak bardzo taką humanistyczną postawę moich pewnie wdzięczni za to jesteśmy bardzo ładnie i na tyle ładnie tak tutaj tylko mogę z tym zgodzić, bo się to jakby nie daje nam nowych żadnych natomiast czym podkreśla w bardzo ładnej formie to co się chce to co się udało osiągnąć, bo rzeczywiście po trosze każda rzecz, która była trudno było wtedy pomyśleć, że już za ważną taką odrobinę takiej Izby z socjologiczną historycznej refleksji po procesie denazyfikacji w Niemczech jak państwo to widzą w tej chwili to znaczy 3 ta trauma drugiej wojny światowej w dalszym ciągu to w tym powiedzmy 0304 . pokolenia pokolenia Niemców współczesnych jest też obecna jest 1 głos, ale powiem tak były tutaj myśliwych nie mam danych, ale powiem dopóki te pokolenia żyją, a jeszcze żyję na szczęście mamy tych starych ludzi, którzy tam Cisy obecnie prace na tych obchodach dopóki te pokolenia żyją i pamięć będzie ostra i drewna będzie ostra i o tym, politycy powinni pamiętać niemieccy pamiętają z naszymi gorzej, bo przecież te są nie tylko te relacje Polska Niemcy, ale i te punktowane Polska Ukraina żyją warszawiacy, którzy pamiętają, kto pacyfikować powstanie warszawskie ani byli to Niemcy i żyją wspomnienia różne wersje, których te imienne wymienia liczbę i to co ostatnio uwaga być może nasz pan prezydent, przemawiając odwoływał się czasami do szczegółów teście bardzo to jest nieostrożne ze znanych polityków, bo sposób dobrania tych szczegółów niekiedy bardzo modyfikuje rozumienie samego wystąpienia, które w intencji miała być emocjonalnej takie właśnie bardzo dobre pod hasłem nigdy więcej, a ono jednak poprzez dobór szczegółów, a czasem ich interpretację, bo to nawet byśmy zrozumieli inaczej prawda, słuchając przez przez ten nowy po prostu, a jednoznaczne w sensie pamiętamy nie dopuścimy nie była było ich detale budowane prezydent Poznania kilka kilka wydaje mi się n p . w Espoo bezspornej ani nadaje jak zeznała, że jak czysta jedni daleko nam się tam tylko Turcji Hutu jeszcze tak, ale to już niżej to jest wejście tam tylko żonie nie wymienieni natomiast po prostu przychodzi kilka lata wybierajmy też szczegóły już musimy być wcale nie musi nie musiały w tym przemówieniu być, ale dobierajmy tary Izby to nie stanowiła od razu interpretacji samo w sobie w dodatku ideologicznej wprowadza ma być tutaj tutaj nie zgadzają, że akurat ono tych szczegółów nie było nie było zbyt wiele ona raczej podbudowały pewno pewno narracji oczywiście z punktu widzenia historyka zawsze przy każdej liczby można zaczynać dyskusji na temat jej dokładności, ale akurat przy tym przy tym przy takim wystąpieniu wydają się żadne z nich jak mnie za fałszowała tego przekazu natomiast to, o czym opłaca padło pytanie właśnie ta, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja w Niemczech z 1 strony, jeżeli chodzi o o państwo elity jest bardzo silny bardzo silny przekaz dotyczący, a dotyczący winy niemieckiej właściwie to jak często podkreśla nie ma żadnego poważnego polityka, które wpadły w ogóle na pomysł, żeby negować cokolwiek na temat równocześnie to państwo, w którym w, którym bardzo wiele się zmieniło zarówno względem generacyjna jak przypomnijmy, że to są, że to są ogromne ogromne migracje w późniejszym czasie, ale migracje w tym znaczeniu, że ogromna część ludności wywodzi się z rodzin, które nie miały nic wspólnego z tamtą historię każda i dla nich jest to jest to ogromne wyzwanie też w Niemczech w jaki sposób przekazywać rodzinie nie wiem migrantów z bliskiego Wschodu która, którzy są już obywatelami niemieckimi poczucie odpowiedzialności zupełnie nowy cel nota, a nie ja nie mam nie będę wchodził szczegóły, bo byśmy my, ale po, ale pokazuje prawda pewną trudność, która się pojawia, bo mówimy o ogromnej części społeczeństwa, która któraś, która ma taki właśnie pochodzenie imigranckiej, więc nie tylko zmiana generacyjna, ale właśnie ta zmiana struktury i to jest niewątpliwie jest niewątpliwie trudności i zresztą jest też polsko-niemieckich właśnie to, o czym trochę mówiłem na początku pewnie pewna pewien problem dostrzegany obecnie, że Bóg nie tylko Polska ale kto widział no nazwijmy to słowo na Wschodzie na wschodnim jest, że to w tej niemieckiej pamięci było nie tak nie istniał nigdy nie negował, ale było zepchnięte na dalszy plan i to jest, toteż próbuje zmienić, więc z 1 strony mamy to pojednanie rzeczywiście to jest ogromnie ważne tutaj nie ma żadnej wątpliwości osiągnęliśmy ogromnie ogromnie dużo od po właśnie od połowy lat sześćdziesiątych zaczyna się wtedy właśnie aktywne lato 60 dni prowadził je właściwie sześćdziesiątego piątego roku koniecznie lat osiemdziesiątych 9 jego prezes rozegra pierwsze pamiętajmy jak jak ja jak w awangardzie było to przesłanie biskupów polskich do wielu niemieckich rady piątym roku i przebaczamy i proszę o rozwiązania jak była awantura, ale oczywiście najweselszy barak w tym wał się tak źle leży, ale przecież nawet jeśli tutaj o tym, ideologicznym zniewolenie mówić można było naprawdę nie przekaże najlepszy, ale trwały wzrost jedno marca muszę to dzieli ich uwagę, że chciałem dodać, że także obok tej trudności warto też trzeba docenić znaczy to mógł dostrzec to ogromną trudność, która była w Niemczech zachodnich, gdzie zaczynała się właśnie generacja dzieci zaczynały pytać w końcu lat sześćdziesiątych rodziców to co oni robili podczas wojny dopiero w końcu lat sześćdziesiątych dochodziły do tego momentu w Turce mnie też pytań lub zdarza się, że jestem stara nie aż tak diabli mnie wzięli na niestety taka świadomość tej drugiej wojny, ale do, czego chciałem nawiązać bez tak tych szczegółach razem w budowie przemówienia mówię bo kiedy pan prezydent był łaskaw powiedzieć, że tam stare lata armia radziecka Stalin stanął dokładnie tutaj personalnie czeka właśnie powstanie wykrwawi ja nie będę tego komentować, bo Stalin od początku nie obiecywał, że będzie pomagał takie są realia historyczne, ale ja miałem ochotę zabawić Berling Berling dali, jeżeli na zmieniamy mówimy o naszym poświęceniu też wypowiedzieć, że wbre w rozkazem przecież pod ścianę chcieli gen. Berlinga za to odstawić jednak polscy żołnierze Starski generałem na czele usiłowali zrobić tyle ile zrobić mogliby nam barwa więcej szczegółów ciemniejszą linię, ale już teraz jesteśmy mówi się uda im to dlatego nazwiska Berlin Berlin użyć nie można było wiemy, że się trochę czepiam, ale dla trochę może ta powinna być jednak bez nas głos w pracach do prof. Madajczyk tylko tak tylko właśnie czy walczyć mówił w tym trochę zaczęliśmy krążyć między 22 tematami, czyli z 1 strony właśnie samo kształt kształt wystąpienia, a wrócił do wystąpienia jak zaczniemy tak też 1 drugiego znaczy wróciłbym mieście na moment do prezydenta Dudy ja muszę przyznać, że jestem dosyć zbudowany tym przemówieniem to znaczy w bałem się, że będzie gorzej to znaczy, że w tym wystąpieniu mogą pobrzmiewa, acz różne resentymenty polskie ja właśnie odniosą takiego wrażenia nie wiem, jakie są państwa refleksy na parze oczywiście chyba każdy chyba każdy z nas miał tak takie niepewność czy czy nie czy nie czy nie zaistnieją jakieś odwołania do tych wewnętrznych konfliktów resentymentów podziałów, których wszyscy wiemy, że są i nie i ja wydaje mi się, że to było bardzo konsekwentnie jednak ustawiane w ten sposób, żeby mówić o rzeczach, które do, których no panie wszyscy, bo tak to niema, ale większość z nas powie tak to jest wartość, z którą z, którą możemy się utożsamiać obojętnie czy to będzie dotyczyło demokracji wolności czy to będzie dotyczyło tych zagadnieniach jest to bardzo ważnych dziś wydaje to był wątek jak psy jak w świecie, w którym narastają konflikty, w którym coraz częściej możemy być narażeni na próby właśnie siłowych rozwiązań jak reagować na to i to też było raczej ustawione w taki sposób odwołałem się do tych wartości, gdzie wspólnie wymienia pewnych ideałów możemy wystąpić, więc ja tutaj kazał się nie odnajduje śladów takich nad nową prezydent wspomniał o nim zaprawa zwiąże troszkę za mało okiem, że jesteśmy dzisiaj Unii Europejskiej NATO razem z naszym niemieckim sąsiadem i to jest rzeczywiście tak jak to czy z lotu ptaka to właśnie te powtórzę i więcej też takiego analitycznego podejścia do przyczyn, że i można nawet do współczesności tak było nawiązać tak to połączyć, że jednak nie dopuścimy, żeby coś takiego zaistniało wykluło się w tym świecie teraz, bo mamy już te ten łódzki, które z historii wyciągać potrafimy i więcej o Polakach na razie jednak już, jeżeli jeszcze więcej ani nie to nie jest jeszcze mało wie pan pewne, że mają też zjawiali wiceprezesa rozwiązań komplementuje Polaków na za zadanie życie na miano bohaterów i IT, które bardzo emocjonalne przemówienie jak zresztą zwykle u pana prezydenta Dudy z tym że, gdyby chcieć tego przemówienia odczytać akcje polityczne ideologiczne, które ten prezydent prezentuje też spokojnie można to przy okazji takiej różnicy nie wiem czy czytelnie rzeczywiście tak być powinna nie będę rozsądzać, ale powtarzam te ogólnoświatowe rocznica no i to dlaczego nawiązaliśmy nie ma dzisiaj przedstawicieli Izraela na okoliczność wybuchu drugiej wojny to wreszcie tutaj u nas przy takim w takim momencie oni powinni być jakieś przyczyny to jednak same też pewnie na inną dyskusję to jest fajna dyskusja, szczególnie że tutaj znowu będziemy mówili nie byłaby dyskusja nie tylko samej organizacji obchodów 1 września tylko była dyskusja o znanych nam problemach prawda, która wcześniej, które były wcześniej patrz spory wokół IPN -u i t d. jak z planem są o wiele taniej to jedno, ale akurat dobra okazja, żeby te sprawy na jakość na jakąś próbą rozbroić, gdyby żył prof. Bartoszewski mówiliśmy narzędzi dyplomacji to jest naprawdę dolary przeci w grzechem byłby przedstawiciel Izraela, bo mimo tych przygód kraby atakują nas tylko od razu, dodając że prof. Bartoszewski typowym dyplomatą nie był to rana, ale akurat wnioskach Polska związki niezwykły sukces macie swoją niewinność zagrożeń należy je właśnie właśnie to chciałem powiedzieć, że był niesamowicie skuteczny właśnie w polityce, ale nie, występując jako typowy dyplomata prawda tylko taką często jako osoba, która bardzo wprost Liszka bezskuteczności premierę tę profesję skuteczni właśnie za określoną wierzytelność Reale ale, ale trochę inny sposób natomiast zgoda, że tu też była to osoba, która w momencie, gdy pojawiają się kryzysy potrafiła pójść pod prąd potrafiła bardzo nieszablonowe sposób zadziałać i potrafiła właśnie dzięki temu przełamywać pewne i trudności impasu natomiast tutaj dobra profesora autorskiego bardzo brakuje, chociaż nie sądzę, żeby przy obecnej władzy jego rola była w jakikolwiek sposób znacząca pięter w górę przy tego typu na torze było wielkiego serca człowiek, gdyby tak postawioną sprawę, że taka rocznica temu ten typ obchodów i prosimy profesora, a jakiś temu głos to myślę, że to był człowiek na, tyle że pani zbyt wiele z nich z SLD w poprawianie warto wtedy przynajmniej wiedziałem, dlaczego ktoś musiałby go prosić dla niego byłoby chyba zrozumiały, że jeżeli, że trzeba coś wyjaśnić w Izraelu i namówić do czegoś niezależnie od tego jakiej, jakiej roli, kto nie deleguje posłużyli, jeżeli do załatwienia, którą trzeba, których niezachwiana, które nie uda jak widać z tego co jest nie udało się tym razem za okres ten prezes nawet nie wie czy próbowano nie wiem dlatego mówię tylko dlatego odwołuje widzimy tylko to robić co widzimy, kto przyjechał natomiast nie jesteśmy w stanie powiedzieć co się działo co próbowano robić czy próbowano bardzo serdecznie dziękuję państwu za trwa analiza za za tę rozmowę pani prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz Uniwersytetu Warszawskiego i dziękuję bar Ber Piotr Madajczyk z Instytutu studiów polskich jak i etycznych politycznych Polskiej Akademii Nauk, by państwa i moim gościem bardzo państwu dziękuję za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach wrócimy jeszcze na moment do krótkiego komentarza w sprawie Majka pensa jego wystąpienia w Warszawie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA