REKLAMA

Niemiecka propaganda w przeddzień II Wojny Światowej

Historie Polski
Data emisji:
2019-09-01 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
43:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na historię Polski pewnie okazji do przypomnienia sobie wydarzeń z 1 września wcześniejszych nieco późniejszych mają państwo dzisiaj wiele wiele okazji, ale ja chciałem zaproponować może trochę nieco inne spojrzenie na tamte wydarzenia z punktu widzenia tego jak Niemcy jak propaganda niemiecka przygotowywała swoje społeczeństwo do wojny z polską, a potem jak relacjonowała pierwsze tygodnie czy pierwsze dni kampanii wrześniowej studio Rozwiń » pan prof. Eugeniusz Cezary król czy dobrze tam właśnie badać niemieckiej propagandy chciałbym zacząć naszą rozmowę od wątku jednak niż jeszcze nieco wcześniejszego m. in . o to, żeby właśnie wykazać jak to się ze względu na zmianę sytuacji zmieniał, bo oto jeszcze dziś 3005 . roku to może nawet końca 3008 . a niektórzy twierdzą, że nawet do marca 3009 . roku można w niemieckiej polityce znaleźć taki pomysł czy idea zbliżenia do Polski potraktowania jako być może sojusznika do do planów dalszych co więcej przychodzi taki moment, w którym zaraz powiemy to to chociażby związek z wkroczeniem Niemców do Austrii czy potem do Czechosłowacji, kiedy nawet niektórzy traktują Polskę ówczesną jako takich nie ma sojusznika sojusznika Hitlera, a więc, jaka była Polska w tamtym okresie Polska realizowała określoną strategiczną politykę nasze nazywa potocznie politykę równowagi znaczy utrzymywania równego dystansu wobec obu potężnych sąsiadów czy wobec związku Radzieckiego i wobec Niemiec z oboma tymi sąsiadami Polska miała układy traktaty państwowe ze związkiem Radzieckim podpisano 15003002 . rok prorok dane 3004 . na 10 lat i trzecią rzeszą potocznie nazywa się to pakt nieagresji, ale poprawniej się nazwa jest deklaracja o zrzeczeniu się siły w stosunkach wzajemnych ze stycznia 1934 roku, ponieważ jednocześnie mieliśmy Sojusz strategiczną wojskowy z Francją 15000601 . roku i widoki na Sojusz z wielką Brytanią, które to widoki zostały zmaterializowane dopiero w sierpniu 19000610. roku można, by powiedzieć, że teoretycznie, rozpatrując pozycja gra strategiczna Polski była dobra i bezpieczna z 2 sąsiadami rodzaj pokoju i sojusze z najsilniejszymi państwami Europy przypomnę Francja wtedy traktowane były jak najsilniejsze państwa dla państwa lądowy w Europie o imperialnym charakterze Wielkiej Brytanii jeszcze wtedy już nie wspominam Polska traktowała to były strategiczne położenie bardzo serio i wychodziła z założenia, że traktat wersalski i traktaty sąsiednie to jest podstawa suwerenności Polski odmiennego zdania była trzecia rzesza, która uważała, że traktat wersalski należy zrewidować to zresztą wszystkie partie polityczne jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy miały ten sam punkt widzenia traktat wersalski jest historyczną krzywdą wobec Niemiec należy go zdemontować jedni mówili o drodze pokojowej negocjacyjnej inni w tym właśnie NSDAP mówiła w drodze właściwie Manu Militari, czyli drogą militarną trzecia rzesza uznała, że będzie korzystne daje położenia wejść w bliższy stosunek z polską uważając, że Polska będzie dobrym jak to wtedy mawiano czy później mawiano, ale tak to traktowane junior partnerem, czyli takim sojusznikiem niższej rangi najbliższy tego co rzeczywiście się stało to jest pozycja Słowacji od 1939 roku to jest klasyczny junior partner Polska miała być takim junior partnerem w planach Hitlera to znaczy być np. książkę mówiąc popularnie w ewentualnym marszu na wschód celem realizacji przestrzeni życiowej, bo jak wiadomo, kto był cel zapisany w Mein Kampf, ale był problem skoro jest to zapisane bankami, że celem jest zdobycie przestrzeni życiowej na Wschodzie NATO po drodze jest Polska albo Polskę co nie było wyjaśnione wnękę albo Polskę należy jakiś sposób pozyskać albo ją przejechać g 1934 roku Hitler uznał, że należy z polską się porozumieć i ewentualnie namawia się na ten Allianz nowa już rok później Gary, jakie w Warszawie nawet podobno proponuje Polsce coś w rodzaju tajnego układu właśnie w tych strefach wpływach na Ukrainę po miała być nasz no właśnie Polska też otrzyma propozycję to kolejna przystąpienia do paktu anty komisji o Kominternu Skiba go do i obie te propozycje zostały odrzucone, niemniej jednak rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji zbliżenia co więcej jeszcze Niemcy bardzo wykorzystują jak ja jak rozumiem właśnie w swojej propagandzie również takie dobre dziedzictwo czy testament Józefa Piłsudskiego i dużą estymą odnoszą się do tego, jaką koncepcję polityczną miał Piłsudski to jakby chcieli pozyskać jeszcze bardziej może opinię publiczną w Polsce swoją to było oczywiście zabieg się teraz mówi wirtualna wizerunkowy, ponieważ Hitler miał bardzo wiele pretensji do Piłsudskiego ze względu na jego postawę w czasie pierwszej wojny światowej i przez wiele lat miał uraz nawet na tym tle, że nie należy n p . z Polakami wiązać militarnie w czasie drugiej wojny światowej nie należy tworzyć oddziałów pomocniczych ze strony Polaków, ponieważ zachowują się tak jak Piłsudski 1917 roku to z 1 strony z drugiej strony uznano, że zmarły marszałek na pewno by się chciało porozumieć z Niemcami i wygrywamy to w ten sposób, że uważano, że jego spadkobiercy sprzeniewierzyli testament polityczny wielkiego Mar ma czarne marszałka i mamy w propagandzie trzeciej rzeszy przez cały okres drugiej wojny światowej taką zabawną schizofrenię z 1 strony oczywiście się stawia w najgorszym świetle drugą Rzeczypospolitej jej Rzeczpospolitą jej propaganda, ale z drugiej strony mówiono ale gdy był marszałek to na pewno, żeby wyglądać inaczej jak wiadomo nasza stała Warta honorowa przy sarkofagu Józefa Piłsudskiego nie we wrześniu trzydziestego dziewiąty niemal przez cały okres drugiej wojny tak myślałem, że to była taka demonstracja właśnie po zajęciu Krakowa nie niemal przez cały okres drugiej wojny światowej stała Warta honorowa to był ten taki zabieg wizerunkowy propagandowy pokazujący, że Polska wyglądałaby inaczej stosunki Polsko-Niemieckie wyglądałoby inaczej, gdy Polska poszła właściwą drogą wytyczoną przez wielkiego marszałka Polski to jest oczywiście ta polityka wysokiego szczebla najważniejszych ludzi w państwie, którzy wypowiadają dodajmy jeszcze, że właśnie spece od propagandy Goebbelsa dziś zapisywał swoim Dzienniku, że linia Berlin Londyn Rzym Warszawa byłaby nie do pogardzenia coś mówił jakimś bloku 100  000 000 ludności i t d. czy to oznacza, że jakoś pracowano właśnie nad tą opinią publiczną w Niemczech, chcąc pokazać Polskę jako potencjalnego sojusznika bo, który będzie trzeba będzie, chociaż nie dyktatura może nie musi się tłumaczyć przed społeczeństwem, ale wciąż będzie trzeba będzie zmienić ten język, żeby uzasadnić, dlaczego na nich napadami, ale oczywiście starano się uwiarygodnić tę tezę o dobrym Sojusz z polską lata 3438 to okres wzmożenia wizyt bilateralnych najbardziej może szokujące jest to, że były np. wspólne obozy młodzieży Hitlerjugend polskiego harcerstwa, że polscy kombatanci pierwszej wojny światowej składali wizytę w trzeciej rzeszy i odwrotnie delegacje dziennikarzy delegacje prawników dedykację policjantów krótko mówiąc sprawiał to wszystko wrażenie, że stosunki Polsko-Niemieckie są wręcz już nawet niepoprawne, ale nawet przyjazne cały czeski lider miał nadzieję, że Polska ulegnie tej tej perswazji typu idziemy razem na wschód Polska dostanie za to na 20 lat wciela Agaty układu o przyjaźni i współpracy wojskowej przystąpi do Kominternu Polska mówiła cały czas dziękujemy niestety nie ten nie zezwalają nasza strategia bomba wybuchła właściwie wiosną 1939 roku, kiedy Hitler zdecydował się głośno powiedzieć czy wypowiada deklarację o wyrzeczeniu się siły w stosunkach wzajemnych i uznał, że winę za to obarczone jest Polska, ponieważ jak napisał GB swych dziennikach, które pan redaktor spójną Polska wpadła w pułapkę Lordów będzie musiała za to drogo zapłacić tak samo jak Czechosłowacja, choć właśnie, o czym też wspomniałem to oczywiście temat na oddzielną audycji w jakim stopniu to było współdziałanie z Hitlerem lekkim stopniu to było próba realizacji po prostu własnych interesów, ale jeszcze Czechosłowacja to jest właśnie ten moment, kiedy my wchodzimy do Zaolzia tak tak to niektórzy odbierali to było przyłożenie ręki do tego co robił co robił Hitler na razie trzeba jednak dodać, że nasze prawa i nasze pretensje do Zaolzia były uzasadnione historycznie co do tego nie ma wątpliwości natomiast moment wybrania tego tej decyzji pobranie tej decyzji, żeby realizować nasze pretensje był po prostu niedobre za chwilę będą informacje w radiu TOK FM, ale pani wrócimy do naszej rozmowy historię Polski Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie w studiu pan prof. Cezary król rozmawiamy o propagandzie niemieckiej przygotowującej wybuch drugiej wojny światowej w pierwszej części mówiliśmy trochę inny język tej propagandzie, dlatego że i początkowo w tych latach 3438 początek 3009. roku w niemieckiej polityce pojawiała się jakaś wizja współdziałania z polską w realizacji swoich planów, ale właściwie od od wiosny 3009 . roku jak przypomniał nam pan profesor sytuacja się zmienia Polska staje się wrogiem no właśnie coś w tym momencie dzieje w propagandzie niemieckiej no bo trzeba było jak rozumiem no w porze nie trzeba tu, ale trochę tego wyjaśnić co się dzieje, dlaczego Polska znajduje się teraz na celowniku Hitlera po pierwsze trzeba powiedzieć propaganda trzeciej rzeszy była propagandą państwa totalitarnego, które nie tolerowała konkurencji propagandzie, więc nie było żadnych alternatyw jeśli chodzi o przedstawienie określonych wątków w związku z tym na społeczeństwo niemieckie napłynęła taka szeroka fala treści jednolitych przygotowanych zarówno strony techniczne i od strony merytorycznej no i popłynęła kilka ważnych wątków w tej wiosną latem, gdyby je sprowadzić do pewnych skrótów myślowych potrzebował tym mówić szeroko cytować przykłady tak dalej można być po pierwsze, Gdańsk jest niemieckim miastem i marszu wrócić do rzeczy te duża część propagandy niemieckiej wiosny lata 300 dziesiątego roku jest poświęcona temu zagadnieniu wizyta Goebbelsa w Gdańsku, gdzie rozpala temperament tamtejszych Niemców trzeba dodać, że w Gdańsku wtedy Niemcy stanowili zdecydowaną większość jeśli chodzi o godność szacuje się, że Polaków w wolnym mieście Gdańsku było około 7 no może 9 % 1939 roku, więc była tam wyraźna przewaga Religa bez obiecuje przyłączenie Gdańska do rzeczy i zmiany statutu wolnego miasta jest przeznaczenie, a gdańszczanie odpowiadają via wolne Chaim inny kraj chcemy do ojczyzny do rzesz to jest pierwszy wątek bardzo szeroko, ale od portu chciałbym troszeczkę jednak rozwinąć, bo tej akcji propagandowej czy tej tezie, że Gdański z niemieckim miastem jeszcze towarzyszą informacje o różnego rodzaju incydentach na terenie właśnie wolnego miasta, które były dowodem na to, że właśnie do ludność niemiecka jest zagrożona pan swojej pracy na na temat wspominała incydencie w każdą wieś dwudziestego 20 maja czy to były rzeczywiste jakieś zdarzenia czy po prostu nowy myślano właśnie dla celów wprowadzono to, o czym pan wspomina ten incydent z maja ska budowa blisko granicy Gdańską wschodnio pruskie był rzeczywisty wreszcie doszło tam do incydentu, w wyniku którego zginął 1 z Niemców, który zachował się agresywnie okazało się potem, że był to aktywista gdańskiego SA NSDAP Rzeźnik z zawodu jego pogrzeb był demonstracyjny przekształci się taką wielką falę nienawiści protestu wobec Polski takich incydentów było trochę również na terenie Rzeczypospolitej np. palenie wydawnictwa drukarnie niemieckiej w Łodzi sporo demonstracji bardzo silne antyniemieckie tony w prasie polskiej no obie strony nakręcały jednak pewnego rodzaju spiralę niechęci i nienawiści Polska też uruchomiła swoją propagandę, która była propagandą mobilizacyjną jest wróg on jest rokiem śmiertelnym należy się zmobilizować, a więc po tym, wątku, że gdańskich niemieckim miastem pojawia się ten wątek niedoli ludności niemieckiej w Polsce jak liczny las Niemców etnicznych czyni fakt ojców przypomnieć należy, że mniejszość niemiecka drugiej Rzeczpospolitej była większość znaczącą w kolejności to wyłapie piąta pod względem wielkości mniejszość około 700  000 ludzi przez długi czas nie było sygnałów propagandzie niemieckiej, że ta mniejszość cierpi ze strony Polaków jakieś niedogodności uruchomiono tę akcję p t. los Niemców w Polsce jest tragiczny właściwie tak na ogromną skalę w sierpniu 1939 roku pojawiały się n p . w kronikach filmowych scenę, kiedy przerażeni volksdeutsche uciekają przez granicę do Niemiec płacząc, ciągnąc za sobą przestraszone dzieci, wskazując na bardzo surowe podejście polskiej administracji do ludności niemieckiej tylko, więc Ross rozbudowane bardzo silnie ten wątek niedola Niemców etnicznych w Polsce może warto przy okazji tylko przypomnieć, że jeszcze w ramach tych cieplejszych relacji w listopadzie 3007. roku podpisano polsko-niemiecki układ, zrównując prawa Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech, więc rozumiem, że można, by jeszcze sięgać do tego jako dowód strony polskiej propagandzie niemieckiej do łamania tego układu tak to prawda kolejny kolejny wątek wyprowadzał nas na szersze wody nas, czyli polskie będzie Polska była przedstawiana w propagandzie coraz bardziej jako agresor jako siewca niepokoju w Europie, a więc taki czynnik, który nie dość, że jest tworem sztucznym niegdyś mawiano, że Polska jest tym tworem z państwem sezonowym tworem sztucznym mozaikowy, czyli zbudowanym z mozaiki narodowościowej, gdzie 35, a nawet podawano 40 % obywateli drugiej Rzeczypospolitej te są nie Polacy, a więc jest to nie da, że jest to twór sztuczny to jeszcze zachowuje się agresywnie i jestem szewcem niepokoje w Europie wniosek płyną z tego jasny należy tę Polskę jakoś uspokoić Polska Niemcy czuje się predysponowany, żeby Polsce no położyć ukrócić samowolę i Zach za działania agresywne ale kiedy właśnie rozwijano ten wątek, że to Polska jest agresorem i próbowano nawet podobno sprzedawać taką informację, że Polska zamierza zaadaptować przyjąć Prusy wschodnie Gdańsk oczywiście nawet zaatakować Berlin i część Górnego Śląska no właśnie to no to czy były jakiekolwiek dowody na taką tezę oczywiście znaczna część tego rodzaju tez była bez dowodowe Ano ta teza o tym, że Polska dybie na Prusy wschodnie jest właśnie tezą przeniesioną z okresu Republiki Weimarskiej niemal wszystkie pary partie funkcjonujące przed dojściem Hitlera do władzy powtarzały, że Polska, że nie dojdzie nam zabrała ogromną połać wschodnią rzeszy wyniku niesprawiedliwego traktatu wersalskiego to jeszcze ciągle ma apetyt nienasycony i ma ochotę na więcej tak jak pan redaktor to zauważył na to nie było żadnych dowodów realnych czasami pewne nieprzemyślane odruchy polskiej propagandy, która przypominała n p . że nasze słowiańskie wpływy sięgały znacznie dalej poza Berlin okazywały się n p . takie mapki jak daleko Słowiańszczyzny sięgała ona tych terenach, ale to były inicjatywy lokalne ograniczone tyle tylko, że wszystko to było odpowiednio notowane i w pewnym momencie z tego rodzaju informacjami wystąpiono jako przykład polskiej agresywnej żądzy parcia na zachód próba odwrócenia tego co znajduje się litera przed laty, że Niemcy prą na wschód na ostrym propaganda niemiecka wystąpiła tezę, że Polacy prą na zachód, żeby tak sobie słuchaczom, by uświadomić no bo w dzisiejszych czasach rozprzestrzenianie się informacji wiemy jak się odbywa i właściwie jesteśmy nimi zasypani w tamtym czasie jak tak jak gbs wydawał nie wiem tekst quo Quo vadis Polonia czy czy bagnety drogowskazem to, jakie to miało oddziaływanie na opinię publiczną miało to na tamte czasy miało to oddziaływanie szerokiej skuteczne, ponieważ chce mieć pod brać pod uwagę fakt, że tak jak pojawiły się jego wspomniane przez pana artykuły w prasie centralnej Afryki, żeby oba te czy organie centralnym partii narodowosocjalistycznej tak były przedruki do lokalnych i regionalnych organów prasowej trzeciej rzeszy 3009 . roku sieć prasowa narodowo socjalistyczna stała się siecią państwową organy narodowo socjalistyczne, gdyby na różnych poziomach i to co się pojawiało w prasie centralnej lądowało w prasie potem regionalnej potem w prasie lokalnej, więc zasięg tego był rzeczywiście ogólną niemiecki kolejna taka teza niemieckiej w niemieckiej propagandzie polityce, że Polska jest częścią jakiegoś morze planu i Zachodu głównie oczywiście Żydów masonów komunistów i że będzie chciała właśnie od okrążyć Niemcy taki pan wspominał takiej tezie, która powstała jeszcze przed przed Narodowym socjalizmem na początku dwudziestego wieku 1 z kanclerzem niemieckich użył takiego formowania odnoszącego się do okresu sprzed pierwszej wojny światowej, a kraj Songs polityk polityka okrążenia mianowicie była taka teza, która opowiadała, że demokracje zachodnie niczego innego nie mają na uwadze tylko, żeby okrążyć te Niemcy je efekcie tego okrążenia zdławić tatę, a potem po pierwszej wojny światowej zniknęła z obiegu propagandowego, ale przypomniano tę tezę właśnie w w tym gorących miesiącach przed wybuchem drugiej wojny światowej stwierdzono, że Polska należy do tego zbioru państ w prowadzących politykę okrążenia Polska jako wspólnik ewentualnie jako pomocnik takie było określenie ewentualnie jako narzędzie demokracji zachodnich w tej właśnie polityce okrążenia Niemiec niż Polska tutaj odgrywa rolę takiego harcownika, który miał za zadanie spowodować utratę odpowiedniej pozycji strategicznej Niemiec ze sprawą państw zachodnich, ale się trochę jak rozumiem represjonowano, bo to właśnie nie była animatorem tylko raczej narzędzie tak tak tak najczęściej mówiono, że to jest pomocnik państ w zachodnich ewentualnie narzędzia w efekcie WIG no i jeszcze ten 1 wątek, który pan porusza swojej pracy Polska twór niezdolny do samodzielnego bytu państwowego no, więc właściwie skoro tak no to no to trzeba po prostu ją wymazać z ponownie z mapy tak z tym, że trzeba zwrócić uwagę, że jest to teza, która pojawiła się znacznie wcześniej przed Narodowym socjalizmem ona była właściwie tezę, która towarzyszyła rozbiorą polskim osiemnastym wieku ją bardzo szczegółowo dziewiętnastym wieku uzasadniano, że Polska po prostu nie jest w stanie egzystować jako samodzielne państwo i noże należy ją należy pomóc w tym przypadku wziąć pod swoje skrzydła co też się stało w wyniku rozbiorów, a teraz okazało się, że ten twór, który powstał w wyniku traktatu wersalskiego również nie nadaje się do funkcjonowania i należy coś z nim zrobić to coś stało się za jakiś moment w porze, bo jest jeszcze 2 słowa, bo to to też sformułowanie, które do dzisiaj jakoś boli czy u uderza mocno tę tezę rozwijała taka broszura pod nas p t . Polen Oder Polak tak kach to czyli jakby to przetłumaczyć Polacy czy Polaczkowi wasz jest taki tak jak my mamy określenia neutralne w stosunku do różnych narodowości i mamy też określenia pogardliwe obraźliwe lekceważące typu Niemcy nie mieszki, jaki Niemcy mają określenie pulę, czyli kolacji Polak ten Polak człowiek czy Poleczki i to drugie określenie jest już wybitnie pejoratywne propaganda niemiecka kładła nacisk na to, że ci Polacy nie zasługują na nazwy takich nacji, która powinna funkcjonować w Europie to są Poleczki taki gorszy serc można, by powiedzieć Słowiańszczyzny, która wymaga ze swojej opieki tak jak zauważył prof. Marcin Liber pierwsza ofiara, a drugiej wojny światowe to anonimowy wyciągnięty z jakiegoś więzienia albo obozu koncentracyjnego w Niemczech człowiek przebrany w Polski mundur, który dokonał ataku na stację radiową tak jak, tak więc oczywiście jak wiadomo często wojnę poprzedzają różnego rodzaju incydenty, które mają uzasadnić agresję w danym przypadku posłużono się takim incydentem absolutnie fikcyjnym zainscenizowany notabene potem już przestały odgrywać jakąkolwiek rolę propagandową w ferworze działań ta prowokacja gliwicka jakoś się straciła na nas znaczeniu weźcie została przywołana dopiero po drugiej wojnie światowej, kiedy była przedmiotem postępowania Trybunał w Norymberdze przed nami informacje w radiu TOK FM po nich trzecia część audycji historii Polski Maciej Zakrocki dzień dobry raz jeszcze zapraszam państwa na trzecią część audycji historii Polski doszliśmy w naszej opowieści z panem prof. Cezarym królem do momentu, kiedy propaganda niemiecka przygotowała swoją opinię publiczną do wybuchu wojny do uzasadnienia ataku pierwszego Wrzeszcza oczywiście do tego ataku do tego ataku dochodzi tu chciałem wrócić do takiego naszego wspólnego doświadczenia z panem profesorem wiele wiele lat temu to już końcówka lat dziewięćdziesiątych wspólnie przygotowywaliśmy dla telewizji polskiej cyklem programów p t. byłem żołnierzem Wehrmachtu od razu też wyjaśnia nie chodziło nam te przypadki, kiedy to osoby z różnych terenów takich też mieszanych jeśli można tak powiedzieć wcielano do Wehrmachtu chodziło nam w tym cyklu o obraz wojny widzianej przez Niemców, którzy na tę wojnę jako żołnierze Wehrmachtu szli i to co pamiętam było dla mnie dużym zaskoczeniem no, pamiętając wszystkie kroniki niemieckie pokazujące, jakie szaleństwo entuzjastyczne w Niemczech w związku z wybuchem wojny tak tutaj niemal w każdej opowieści słyszeliśmy, że 1 września w Niemczech właściwie dominował smutek, że wybuchła ta wojna czy to jest jednak taki właśnie niemiecki punkt widzenia próbujący trochę usprawiedliwić, że nie wszyscy oszaleli czy rzeczywiście tak było no trzeba wziąć pod uwagę, że to są relacje po latach, kiedy w grę wchodzi takie znający dalszy przebieg wypadków, które wchodzi taka potrzeba wytłumaczenia perswazji również wobec samego siebie pan jak wspomniał o tych obrazach nieprzytomnego entuzjazmu dla dla wybuchu wojny to oczywiście brała się z tego filmu leni Riefenstahl triumf woli, gdzie jest taka długa scena, kiedy Hitler jadąc otwartym samochodem przejeżdża przez szpalery rozentuzjazmowanych pola rodaków, udając się na partie tak w Norymberdze ta scena była wielokrotnie przywoływana i w czasie wojny i po wojnie miała służyć jako taki koronny dowód na to, że dla Niemców trzecia rzesza i a potem wojna to był powód do wyrażenia wielkiego entuzjazmu są inne narzędzia, które badały stopień gotowości Niemców na na wojny takim narzędziem np. były meldunki zbierane przez ich High Streets, czyli służby bezpieczeństwa SS specjalną komórkę w ramach SDE, która miała zadanie badanie nastrojów społecznych metodą inwigilacji policyjnej robione w sposób metodyczny od poziomu gmin i coraz wyżej z tego powstawały regularne raporty na temat stanu nastrojów i na tym poziomie najwyższym nosiły one nazwę meldunki z rzeszy na zasadzie pewnego uogólnienia mniej więcej 2 × w tygodniu dostawali to najwyższy prominenci trzeciej rzeszy to było kolportowane w tym okresie w tym mówimy nakładzie 6070 egzemplarzy wiadomo, że na pewno n p . bez czytał te raporty z rzeszy nie ma sygnału, żeby Hitlerowi prawdopodobnie też musiał robić założeniem tych raportów było, że to jest prawda nie fałszowana, że nie ma mowy o zarośli zarówno w imieniu sytuacji co się potem z tymi meldunkach widziało znaczy jeśli chodzi o reakcję władz to jest inna sprawa na wjazd władza sobie życzył, żeby mieć prawdziwy obraz stanu nastrojów i znane są raporty z okresu, o którym mówimy, więc okresu poprzedzającego wojnę i pierwszy okres wojny i jest tam są tam 22 elementy po pierwsze, niepokój strach co to będzie biorąc pod uwagę doświadczenia pierwszej wojny światowej to musimy zwrócić uwagę, że pierwsza wojna światowa dla Niemców była wielką traumą podobnie jak dla Brytyjczyków Francuzów niemal każda rodzina niemiecka straciła kogoś na na pierwszej pana pierwszy podczas pierwszej wojny światowej, a więc strach co będzie jeśli się powtórzy ta sytuacja i druga teza, która spod przedstawiona w meldunkach rzeszy Niemcy godzą się na rozprawę z polską przy założeniu, że będzie to akcja o charakterze policyjnym okala ukarania nie Polaków za niegodziwości znaczka w stosunku do do ludności wyjaśnia niemieckiej nic przy założeniu pod warunkiem, że to ukaranie Polski nie przekształci się konfrontacji z państwami Zachodniego zachodnimi tego nikt Niemców Niechciał rozprawa policyjne z polską tak wojna na dużą skalę nie taki jest zapis w meldunkach rzeszy z 3009 . roku oczywiście, kiedy okazało się, że wojna z polską przebiega względnie gładko względnie i że zaczęto finansować tę tezę, że kampania z polską trwa 18 dni co jest oczywiście krzyczącą nieprawdą, ale taka teza była przedstawiana, kiedy okazało się, że w wojnie z polską działa również drugi partner przyśpiesza drugi partner w trzeciej rzeszy, który przez związek radziecki czy związek jest ich przyspiesza co przyspiesza bieg wypadków to wielu Niemców odetchnęło z pewną ulgą zaczęło tej wojnie okazywać pewnym inność entuzjazmu entuzjazm wzrósł jeszcze większy był jeszcze większy, kiedy wojna z Francją potoczyła się tak bardzo szybko zwracam uwagę, że Francja była jeszcze większym wrogiem śmiertelnym w wyliczeniach postrzegane jako kraj silniejsze potężniejsze, więc także własne pokonanie na pewno dodawało żyjąca nic dziwnego, że czterdziesty w połowie czterdziestego roku humory Niemców się bardzo bardzo poprawiły, ale w sierpniu 3009 . i we wrześniu 3009 . roku dominował strach niepokój może to będzie powtórka nie daj Boże, żeby powtórkę pierwszej wojny światowej niewykluczone, że znając właśnie te nastroje społeczne propaganda rusza trochę z VAT z atakiem, aby te nastroje trochę poprawiać rozpoczyna się nie tylko na wielką akcję propagandową w tradycyjnym rozumieniu, czyli do tamtej ówczesne media tak czy radio gazety, które cały czas podkreślają, że Polska odrzuciła wspaniałomyślnie ofertę, że 16 punktowe ultimatum no właśnie tak tak tak i że że właściwie nie było innego wyjścia może też warto zwrócić uwagę na NATO, że taką akcję propagandową również uruchomiono na terenach działań wojennych w Polsce to głównie, a akcja ulotkowa, że parę słów tych ulotkach warto powiedzieć, bo Niemcy do tak jakby chcieli pozyskać część Polaków do swojej akcji i próbują zdać z tym pracować polskie władze piszą o rządzie, który zwiał do Lublina potem do Rumunii, lekceważąc znowu testament marszałka Piłsudskiego i t d . trzeba powiedzieć, że tak jak była skoordynowana i działające na wielką skalę propaganda przedwojenne tak w okresie wojny z polską ruszyły do działania specjalne oddziały Wehrmachtu i apotem SS to były te kompanie propagandowe propaganda kompendium, których zadaniem było meldowanie z pola walki co się dzieje warto wiedzieć, że to były oddziały, że w skład tych Kompanii propagandowej wchodzili dziennikarze wchodzili filmowcy swej wchodzi nawet rysownicy malarze ich zadaniem było stwarzanie od razu na miejscu pewnego zapisu tego co się dzieje na froncie natychmiastowego przekazywania tego do obiegu propagandowego w skali całego kraju tego produkowano mnóstwo z 1 strony aparat materiał filmowy w postaci kronik filmowych z drugiej strony fotografie, które pojawiały się w prasie codziennej i tygodniowej z trzeciej strony opowieści krótkie opowiadania nowele, a potem cały tomy p t. moje przeżycia i t d . podczas wojny krótko mówiąc dzięki tym roku Kompania propagandowym pojawiło się ogromnie wiele materiału propagandowego, który użyty materiał trafia właściwie do przeciętnego Niemca, bo na taki poziom te materiały były przygotowywane to niebyły rozważania dla intelektualistów tylko dla szerokich warst w przed wszystkim próbowano odtworzyć to co dla propagandy niemieckiej było najważniejsze el PiS przeżycie chciano, żeby odbiorca zidentyfikowały się z tym przeżyciem wojennym, jaki jest udziałem Wehrmachtu i SS w okresie drugiej wojny światowej wojna dla propagandy niemieckiej była rodzajem przepraszam za wyraźnie sacrum i próbowano się tym ssakom dzielić ze społeczeństwem niemieckim niestety z dobrym w cudzysłowie skutkiem, ponieważ te przekazy były bardzo wyraziste one były w wielu jest wielostronny obraz dźwięk fotografia opowiadanie krótko mówiąc obraz obraz w znaczeniu malarstwa rysunek to wszystko ogromną falą uderzało odbiorcę i czyniło odpowiednie odpowiednie skutki to propaganda na na rzecz swoich obywateli jeszcze na chwilę wracają właśnie do tej próby pozyskiwania być może część opinii publicznej w Polsce te te ulotki jak czarna ulotka podpisana przez jakiś komitet ratowania Polski, że oto właśnie nadeszła godzina decyzji czy czy ulotki, które można, iż są takim językiem bardziej przypominającym taką ordynarną komunistyczną propagandę na ulotkach pytano czy chcecie być dalej pachołkami angielskich panów żydowskich brzucha czy londyńskiej finansjery, a były rzeczywiście takie takie próby, ale tego bym nie przeceniał, bo priorytetem dla propagandy wtedy było pozyskanie społeczeństwa niemieckiego dla uderzenia kraju chcącego Polaków i tu co jeszcze podkreślić dla propagandy trzeciej rzeszy to niebyła wojna z polską to dla HBO marzenia powiedział chyba w swoim przemówieniu tym zbędnym 1 września była wojna to była kampania PSL Zug im pulę, a dodawano, że jest to akcja policyjna i nawet w czterdziestym roku, kiedy 1 z gazet chciała jakoś nawiązać do rocznicy wybuchu 3009 . roku napisała o wojnie w czterdziestym roku skarcony ją powiedziano, że nie ma mowy o takim sformowanie to była ulica akcją wobec tej krnąbrny zbrodniczej Polski cały czas unikano sformułowania wojna natomiast to co pan wspomniał o tych próbach pewnej wersji w stosunku do społeczeństwa polskiego wiadomo, że we wrześniu Hitler nosił się z zamiarem stworzenia jakiejś jakiegoś marionetkowego państwa polskiego i być może te głosy, które pan przytoczył miały, przygotowując tego rodzaju broń na, ale jak wiadomo na to są dokumenty partner radziecki, który w, którym potem negocjowano pewną rewizję paktu Ribbentrop-Mołoto w w końcu września 3009 . roku nie był zainteresowany powstaniem takiego buforowej państwa polskiego ten Puchar aż tak w związku z tym ta myśl o tym, żeby tworzyć jakieś elementy układu politycznego z Polakami spełzła na niczym pozostał wątek eksploatacji wyniszczania sił żywotnych i po prostu mordowania elit co jest jak wiadomo wspólne dla wielu agresorów, zwłaszcza o charakterze totalitarnym to suma naszych słuchaczy teraz do sięgnięcia do archiwum cyklu historia Polski tam 1 z audycji dotyczy właśnie Intelligenzaktion m. in. ten wątek jest to szeroko omówiony no skoro już padło padła myśl czy wódki czy informacja o tym, współdziałaniu ze wschodnim sojusznikiem to jeszcze powiedzmy, że że, że 18 września jest wspólne oświadczenie o zadaniach wojsk niemieckich radzieckich w Polsce też zabawne też unikano sformułowań typu wojna rozbiór tak tak no miał miano na na uwadze no uporządkowania sytuacji w Europie Środkowo -Wschodniej obie strony radzieckiej niemiecka czuły się na siłach i czuje się zobowiązane wręcz do tego, żeby ten porządek zapewnić ten porządek tkwił w zapisach z 1 strony paktu Ribbentrop-Mołotow zwanego na Zachodzie paktem Hitler Stalin, a z drugiej strony w modyfikacji tego aktu 28 września 3009 . roku wtedy ten traktat radziecka niemiecki nazywał się traktat o przyjaźni i granicach bardzo dziękuję za rozmowę pan prof. Cezary król gościem audycji historię Polski dziękuję ślicznie ja też państwo również dziękuję za uwagę życie dobrego wieczoru w ich usłyszenia w następnej audycji z cyklu historii Polski informacje lokata Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA