REKLAMA

"Małostkowe było niezaproszenie do Polski Putina"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-02 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:46 min.
Udostępnij:

- Rosjanie to naród, który poniósł w II Wojnie Światowej największe straty. I jednak Armia Radziecka Polskę wyzwalała, cokolwiek by powiedzieć co się po tym stało - mówiła Ewa Siedlecka Rozwiń »

Dyskutują: prof. Rafał Chwedoruk - UW, Ewa Siedlecka - Polityka, Maciej Stasiński - GW Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam państwa zapraszam na dyskusje publicystów studia prof. Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawski dobre Ewa Siedlecka polityka i Maciej Stasiński Gazeta wyborcza dobry chciałam porozmawiać o wczorajszych uroczystościach zaczęły od przemówienia Andrzeja Dudy ścian państwa prosić o ocenę tego przemówienia przypomnę, że prezydent Andrzej Duda m. in. wspomniał o tym, że sojusznicy Anglia Francja zostawiły Polskę 1 września 3009 . Rozwiń » roku na pastwę Niemiec, a także prezydent odwołał się do wydarzeń dzisiejszych mówiąc o tym, że taka kalkulacja, że można pozostać biernym wobec np. działań Rosji na Ukrainie czy Gruzji może prowadzić do tak tragicznych wydarzeń jak było to przed laty i przestrzegł zachód przed tolerowanie różnych poczynań Rosji stosowaniem zasady jak to ujął biznes jest już chciałam prosić o waszą opinię czy to przemówienie mam się podobały Maciek Stasiński nie podobało myślę, że całego pierwsza część się przed tą kwestią rosyjską była kolejnym wydaniem Narodowego owijania się w całym śmiertelnych i krwawy to znaczy znowu byliśmy ofiarą, ale byliśmy na dobrze, że życie byliśmy ofiarą zdrady albo okresu innych potęg i w tej naszej roli męczeńskiej jak zwykle zachowaliśmy się wspaniale walecznie niezłomnie i dziś przesłanie jest takim, że to co się może powtórzyć z powodu tego, że Rosja ma również imperialne zamiary wówczas trzecia rzesza czy czy Rosja sowiecka Otóż obchodzenie w ogóle wybuch wojny jest część z punktu widzenia polskiego osobliwym, ale przy premierze na swoich też organizował takie obchody dobrze, ale nie taką pompą no nie był tak dość poważny udział postaci z nieważnych Angela Merkel Władimir Putin tym niemniej obchodzenie wybuchu wojny z punktu widzenia polskiego czy organizm przed tym Donald Tusk dzisiaj organizuje to rząd PiS -u jest wątpliwe dlatego, że to jest obchodzenie rocznicy krachu Narodowego całkowitej klęski nie tylko dlatego bynajmniej, że mieliśmy srogich sąsiadów, którzy chcieli nas rozebrać na rozebranie go również, dlatego że Polska nitka była samotna, ale też była słaba i była krajem, który się przez 20 lat nie zdołał wybić na samodzielną silną rolę w Europie warto było takiej okazji jeśli już obchodzi takie rocznice zastanowić nad źródłami słabości Polski naszej nieporadności w budowie ustroju drugiej Rzeczypospolitej, bo głód kraj autorytarny albo wręcz dyktatura, a nie wyłącznie myśleć o tym, że mieliśmy z radzieckich sąsiadów, którzy nas złapali to jest dla nas lekcja nie tylko przypominanie że, że było Monachium anschluss Austrii, że na zostawiono, że był czwarty rozbiór Polski tak dalej tak, a jeśli to ma być lekcja powinna być lekcja dla nas np. tą lekcją powinno być to, że skoro kiedyś zostaliśmy sami byliśmy słabi to dzisiaj powinniśmy jak najbardziej zadbać oto nowo Europejską wspólnotę, do której należymy od 15 lat i chuchać na nią dbać o to o tym nie było nie było to prawda prof. Chwedoruk zapowiedział, że jednak niż w Polsce zwracać uwagę w sposób szczególny na 1 września z 1 prostej przyczyny byliśmy jedynym państwem, które od nowego 1 września do 8 maja czterdziestego piątego roku było w stanie wojny z Niemcami tylko formalnej, ale i realnej w tej materii rzeczywiście byliśmy pionierem to, czego brakuje od lat wypowiedziach polskich polityków nie tylko polityków 1 września to zauważenie, że myśmy jednak byli po stronie zwycięskiej nie daj Bóg pomyśleć o skutkach dla Polski byśmy nie byli po stronie zwycięskiej tej tej wojny, więc zgadzam się redukowanie wszystkiego do bycia ofiarą jest mimo wszystko dalece dalece niepełne co potem prowadzi do absurdalnych także druga wojna dla Polski skończyła się w osiemdziesiątym dziewiątym roku choćby punktu widzenia porządku prawa Międzynarodowego byłaby to konstatacja po prostu zdumiewająca i zgadzam się w zupełności, że nie powinniśmy czekać od krytycznej narracji, bo bez tego jakakolwiek refleksja przyszłości coś własnym przyszłości nie ma sensu natomiast myślę, że do 1 września od 1 września krytyczna narracja na temat drugiej Rzeczypospolitej jak najbardziej powinna być uprawiana natomiast myślę, że sam 1 września bardziej powinien być poświęcony innym typowym dla istotnej rocznicy treścią to co mi się nie podoba z reguły tego typu wystąpienia jakoś tam znaczone banałem wszędzie w świecie no cóż można powiedzieć przy okazji takiej różnicy nowego oryginalnego uważam, że wszelkie próby uwspółcześniania i szukania analogii między światem współczesnym drugą wojną światową są absolutnie nieuprawnione, dlatego że nie sposób porównywać dzisiejszej rzeczywistości nawet największych autokratów ówczesnego świata z tym co się stało wówczas chodziło właśnie ze przypominamy ogromem ofiar wartością politycznie pan brutalna części część krytycznie myślę, że też są inne dni inne okazje, żeby zająć bieżącą polityką jeszcze wrócimy tego tematu chciałbym, żeby jeszcze Ewa Siedlecka wyraża wypowiedź tego wiem, że obchody rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej no nie są takim miejscem do tego, żeby snuć krytyczną refleksję na temat polityki drugiej RP także tutaj, by nie tego nie krytykowała no jest natomiast wszystko zawsze ta retoryka taka taka niesłychanie podniosła właśnie Polska Chrystusem narodów i t d . chociaż rozumiem, że z takich okazjach to jest właśnie miejsce na na taką retorykę wybijającą dumę narodową to co nie krytykowała tych odniesień do współczesności, jeżeli tobym powiedział, że może trochę ich było za mało, bo jednak natychmiast, że rzetelnie prezydent Duda ale gdybym miał mówić, czego oczekiwała to bym oczekiwała jednak też odniesienia do wojen konfliktów, które są współcześnie nie tylko tutaj w Europie no i powiem, że dla mnie małostkowe było po pierwsze nie zaproszenie Putina i po drugie, nieodniesienie się jednak to udział w związku Radzieckiego w tej wojnie znaczy nabyło odniesienie do zaatakowania polskich granic 3009 . natomiast jednak jest to naród, który w drugiej wojnie światowej poniósł liczbowo największe największe straty no jednak armia radziecka Polskę wyzwalała cokolwiek by powiedzieć po tym co się potem stało także uważam, że to było małostkowe to jeszcze wrócimy do tego tematu po informacjach, które państwa teraz zapraszam Dominika Wielowieyska druga część Suski dyskusji publicystów Maciej Stasiński Gazeta wyborcza Ewa Siedlecka polityka prof. Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawski Ewa w poprzednim naszym wejściu mówię o tym, że dziwi się temu, iż Rosja została jeszcze może mieć wielką ważność Pomorską, że to małostkowe dobrze to tak doprecyzuje chciałem zapytać o zdanie Macieja Stasińskiego, jeżeli już obchodzić tę nieszczęsną datek oczywiście, że można było również zaprosić prezydenta Rosji mimo tego właśnie działa na Ukrainie, zwłaszcza tak dlatego, że to jest rocznica wybuchu drugiej wojny światowej, a nie rocznica wkroczenia Rosji na Krym i Donbasu to by dało okazję prawdopodobnie prezydentowi Putinowi do tego, żeby odmówić udziału, ponieważ jak wiemy zasadniczo w ogóle dla Rosji również tej postkomunistycznej rocznica wybuchu wojny to jest wojny Ojczyźnianej 22 czerwca czterdziestego pierwszego roku 1 września 3009. roku nie jest dla nich żadną rocznicą podobnie zresztą dla Amerykanów ani wolności jedno proc ze względu na Europę, bo sami przystąpili do wojny znacznie później to po pierwsze, ale po drugie w ostatnich latach prezydent Putin zmienił swój stosunek również do 3009. roku, zwłaszcza do paktu Hitler Stalin też zdaniem p t. Trident Mołotow jeszcze kilka lat temu go potępia podobnie chyba jeszcze jak prezydent Jelcyn twierdzi, że no to był akt wrogi wobec Polski zdrada i t d . tak dalej pakt 2 największych tyranów dwudziestego wieku teraz nie teraz znowu Rosja, by putinowska po kilku latach zmienia zdanie twierdzi, że to była Real polityk rosyjska która Rosja sowiecka nie miał żadnego innego wyjścia jak tylko podpisać ten ten pakt, żeby uniknąć wojny i zyskać na czasie oczywiście jest nieprawdą, ponieważ wiadomo Stali się chce uzyskać na czasie goszczą okroić centralną Europę o kawał ziemi, którego potem zresztą nigdy nie dróg w, więc myślę, że zaproszenie Putina byłoby sensowne choćby po to, żeby się z tej nowej jak to się dzisiaj narracji historycznej Rosja mogła wytłumaczyć albo, że po prostu powiedziała, że szansę normalnie zagrożony Władimir Putin chyba nie nie widział go na tym zdjęciu na dobrze no wszystko jedno skoro byliśmy ofiarą 3009 . roku skoro celebrujemy, że byliśmy ofiarą no jak wiadomo byliśmy ofiarą 1 września trzeciej rzeszy 17 września Rosji stalinowskiej no czy w Normandii trzeba było zaprosić sprint na analizie dla Zachodu z Rosją w tej chwili akurat no są delikatnie rzecz ujmując nie najlepsze, bo nie ma Putin nie jest obecny w różnych miejscach właśnie z powodu Ukrainy to zarówno jeśli chodzi o rocznicy historycznej, jaki wydarzenia bieżące, więc z tego punktu widzenia decyzja Andrzeja Dudy nie odbiega, jakby od polityki państw zachodnich tak sądzę prof. Chwedoruk wolałbym, żebyśmy n p . nie zawsze zmieniali w sposób nieprzemyślany nazwy ulic jak jak 17 stycznia w Warszawie, żebyśmy jeśli już mamy szukać jakiegoś porozumienia w polszczyznę dialogu z federacją rosyjską to szukali raczej odnośnie tego okresu przy wszystkich jego ambiwalencja i złożonych sytuacjach to oznacza ponad 4145 wkroczenia armii czerwonej do w polskich miast do Łodzi Poznania innych było ratunkiem dla dziesiątek tysięcy ludzi bardzo niedługo przed wyzwoleniem Łodzi Niemcy spalili żywcem 1,51000 ludzi w obozie Radogoszcz dzisiejszej dzielnicy dzielnicy Łodzi natomiast we wrześniu 3009 . roku związek radziecki była naszym sojusznikiem ani nie był nawet sojusznikiem naszych sojuszników, więc nie widzę tutaj jakby podstawy historyczne do tego, żeby akurat 1 września zaprasza federację rosyjską widziałbym pewne podstawy do tego, żebyśmy mimo wszystko 8 maja choćby przez to, że walczyliśmy ze wspólnym wrogiem nawet nawet sobie nawzajem nie, ufając szukali tej wspólnoty natomiast w innych aspektach nie przesadzajmy, gdybyśmy z powodu łamania prawa Międzynarodowego w ostatnich latach próbowali ograniczać kontakty międzynarodowe to boję się, że zostałby nam wysoko czwarte z Finlandią Islandią prawda musielibyśmy wykluczyć stany Zjednoczone to za wielokrotne łamanie prawa Międzynarodowego mniejsze czy większe sprawdzano także wielu partnerów Unii euro z Unii Europejskiej, którzy uczestniczyli też różnych powiedziałbym postkolonialnych awanturach poza Europą, które z prawem międzynarodowym miały absolutnie nic nic wspólnego uczmy się od powiedziałbym starszych bardziej doświadczonych partnerów przestrzeni międzynarodowej słuchać szczęście porozmawiać o przemówieniu franka Waltera Steinmeiera trybu niezwykle poruszające i także generalnie o tym jak układają się stosunki polsko niemieckie, bo widzę tutaj pewien rodzaj schizofrenii w obozie prawa i sprawiedliwości może zacznę od tego, że przez ten fragment komentarza Bartosza Glińskiego, który napisał tak uroczystość w Warszawie udział wzięła kanclerz Angela Merkel informacja podana dzień po ogłoszeniu decyzji trampa najwyraźniej Merkel postanowiła wesprzeć Polski sąd wobec respektu amerykańskiego prezydenta rząd oczywiście Polski rząd wobec bezpieki amerykańskiego prezydenta jej obecność nie równoważy braku trampa, ale zwiększa międzynarodowe znaczenie obchodów i Wiński mówi no tak prezydent tra udał się, żeby pograć w golfa po ogłoszeniu, że nie przyjdzie do Polski, a Merkel wyciąga pomocną dłoń Maciej Stasiński przemówienie prezydenta ta Maria Steinmeier były niezwykłe było wreszcie po raz kolejny wyrazem niemieckiej zdolności do tego, żeby rewidować własnej historii brać nasze odpowiedzialny za to co się stało bez żadnych bez żadnych odcieni czy czy próg relatywizacji tego co się stało przez 12 lat rządów nowego lidera trzeciej rzeszy co do drugiej części swojego pytania to jest oczywiste, że to jest niema tak należy nazwać schizofrenią to jest moim zdaniem skrajny idiotyzm, który uprawia w stosunkach z Niemcami rząd PiS-u bardzo wielu lat co najmniej 4 mówiąc co jakiś czas nie tylko, że należą nam się reparacje w wojenne, które nam się nie należą, ponieważ 50 trzecim roku Polska się ich zrzekła ale, czując opinię publiczną albo sondują czy się nie da pożyczyć trochę opinii publicznej na Niemcy w oparciu o skądinąd uzasadniony kompleks antyniemieckie, które w Polsce jest bardzo starej Dacii oczywiście piję wcale się o nim rodzi tylko drugiej wojny światowej, choć największym uzasadnieniem z, a z drugiej wojny światowej to jest idiotyczne postępowania nie tylko, dlatego że dziś jest szkodliwe w ale przede wszystkim, dlatego że my od osiemdziesiątego dziewiątego roku nie mieliśmy na świecie lepszego sojusznika niż demokratyczne Zjednoczone Niemcy w naszych staraniach o powrót tak pan do tej wspólnoty Europejskiej czy było na to czy to była Unia Europejska i największym stopniu dzięki solidarnemu wsparciu Niemiec uzyskaliśmy to najpierw pięćdziesiątym dziewiątym roku oczywiście na to była decydująca dla przyjęcia do NATO była pozycja stanowi inaczej rzecz jasna, ale Niemcy były tym największym naszym sojusznikiem, który w 2004 roku jakoś tam doprowadzić do tego, że jesteśmy w Europie i nie rozumiem jak można tego nie widzieć i ciągle uprawiać jakieś mruganie do opinii publicznej albo Niemiec, że właśnie jest mi Niemcami nie wiadomo czy po drodze czy taka opcja niemiecka czy ktoś zdradza czy Ślązacy zdradzają Polskę, dlatego że mają jakieś ciągoty kulturalne do Niemiec to jest po prostu niezrozumiałe idiotycznym postępowań Ewa Siedlecka pyta o stanie operacji, jakby oczyszczą dając mu szacunek i nieustanny podzi w w ogóle dla dyplomacji niemieckiej, która od lat uderza się nie tylko dyplomację, ale też przecież i Niemców, którzy tutaj przyjeżdżają na takie marsze pokuty, więc całym szacunkiem dla tej refleksji, na którą się np. w stosunku do narodu żydowskiego zdobyć nie potrafimy to trzeba powiedzieć, bo pytała się PiS rzeczywiście to co mówił na tak bardzo dobrze spisywało się w oczekiwania PiS to znaczy te nasze oczekiwania jako narodu ofiary narodu bohaterskiego są właśnie takie, że Niemcy nas będą po wieki wieków przepraszać i to i to się stało ja słyszałam ba w TVN nie tata to sąd po wśród warszawiaków po tych przemówieniach wzięli też m. in. komentowali wystąpienie Steinmeiera i tam się w kilku wypowiedziach od razu pojawiły reparacji od razu się pojawił wątek no dobrze się przyznają, ale też nie zapłacą, bo przepraszam to za mało, czyli widać jak bardzo dobrze z PiS się powyżej strzelił oczekiwania po drugie, pewniej rozbudził także dla mnie jest to, ale rachunku praw poseł Mularczyk nie wystawił, którym gromadzi 3 lat tak jakoś się zaś detalicznie, a rząd dusz nie było ale, ale to przemówieniach wyżyć się otwierało to oczekiwania tak nowo przepraszają to niech płacą czy warto domagać się reparacji Toma sens dyplomatyczny domagają się reparacji od Niemiec współczesny świat jest wypełniony reparacjami od żądań dotyczących odkładanie pasja zresztą im odszkodowania z operacjami pierwsza taka, że jak wiele pracy w butach, bo o tym, mówił prezes Morawiec i jest to niemal powszechne od bardzo poważnych po bardzo poważne spustu instrumenty dyplomacji polityka historyczna w tym sensie jest jest czymś z analizowanych we współczesnym świecie jeśli daje to jakieś możliwości oddziaływania na silniejszego pod wieloma względami partnera to dlaczego nie natomiast sytuacja od strony prawnej jest dużo bardziej skomplikowana, bo od strony prawnej jak zaczynamy niemal zera da to znaczy wmyśl prawa Międzynarodowego Polska reparacje otrzymała ba nawet część Polaków otrzymała odszkodowania, więc jeśli chcemy od niewielkiej podkreśla PiS tak tak one one były fragmentaryczne niewielkie pamiętajmy, że stosunki między polską, dlatego że Polski rząd wówczas w PRL-u po prostu te pieniądze zagrały dlatego nie przyczyniła się tym znalazło się na chwilę panu przeżyć, ale ten wątek dokończymy po informacjach Radia TOK FM Dominika Wielowieyska w studiu prof. Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawski Ewa Siedlecka polityka i Maciej Stasiński Gazeta wyborcza, bo rozmawialiśmy chwilę o sensie domagania się reparacji czy też zadość uczynienia od Niemiec, kiedy szanse na to są niewielkie, jaki sens dyplomatyczny tego proszę zwrócić tłumaczy, że właśnie dzięki temu osiągniemy coś w zamian jeszcze pan profesor kończy swoją wypowiedź tak czy się to jest absolutny pana w polityce międzynarodowej n p . Chiny toczące spory o akweny morskie z wieloma blisko położonymi państwami stylu Wietnamu czy Filipiny Szkot trafił się jednak sporów powoływać na mapę sprzed 1000 lat kto by o tym, pamiętano nie wspomnę dyplomacji pingpongowej, że jeszcze bardziej banalna niż historia była instrumentem wystarczy sobie spojrzeć na francuskie spory o dziedzictwo kolonializmu czy było cokolwiek pozytywnego czy nie Algierii, która wykorzystuje francuskie dyskusję w tym wszystkim 1 z kamień węgielny przy integracji Europejskiej interesujących nas już czasach było to, że litera i call za rączkę wejdę byli razem no w po co wracać do tysiące czternastego roku można się nauczyć się to jest absolutny banał tak robią wszyscy natomiast robi słusznie natomiast pytanie jest inne czy towarzyszy temu strategia prawda czy mamy jasno zdefiniowane w tym wszystkim cele co się stało teraz jakby w Warszawie prawda przypadkowa nieobecność trampa i nieprzypadkowe pojawienie się Angeli Merkel pokazuje co jest w tej chwili główną osią polskiej polityki jesteśmy w przestrzeni pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a jednoczącą się główną rolą Niemiec Europy jak potrafimy skorzystać z tego, że na chwilę w niektórych aspektach stajemy się pożądani przez obie strony no albo, a priori wpiszemy się wykorzystać te wcześniejsze słowa którąś z narracji nie będziemy pewni gracz Victor Orban, którego prawo sprawiedliwość chętnie powołuje w wielu wypadkach jest absolutnym mistrzem balansowania między wielkimi tego świata będzie bardzo często nawet ponad ponad potencjał potencjał Węgier natomiast wrażenie, że obie strony politycznego sporu w Polsce zadowoliły się powiedziałbym, a priori zajęcie stanowiska w tej sprawie i trwaniem niewykorzystywanie skończoną złożone i pełne niebezpieczeństw polskiej sytuacji, ale dające też pewne szanse ma 2 zdania jest sens dyplomatyczny domagają się operacji po to, żeby ewentualnie z tego zrezygnować osiągnąć od Niemców coś innego nie widzę żadnego sensu w tym postępowaniu nie ma nic dorzeczy układanie naszych stosunków w ramach Unii Europejskiej sąsiadami, w jakich interesów, które możemy mieć będzie gaz rosyjski transportowany przez nasze terytorium czy nie do Niemiec do reszty Europy czy nie jak mówił interesach toż mówię interesach ani o krzywdach wciąż się czy 3010. roku nie ma żadnego sensu może nam tylko zepsuć reputację, dlatego że takie mamy bardzo zepsute z powodu naszego postępowania wobec Unii Europejskiej w sprawach fundamentalnych jej wartości są udzielane chciałem jeszcze w tej części porozmawiać czy o akcji litewskiej, która wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie występują osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostały zdymisjonowany są także sędziowie zasiadający w krajowej radzie sądownictwa Paweł Lisiecki poseł prawa i sprawiedliwości w soboty programów Boży w toku powiedział, że ci sędziowie powinni już podać do dymisji jest także sędzia Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ci sędziowie twierdzą, że złożą pozwy przeciwko mediom, które twierdzą, iż te Screen podane przez Emilii Schmid, która ujawniła rozmowy sędziów szykujących akcję litewską twierdzą, że te z gliny są nieprawdziwe szykują pozwy przypomnę, że ta grupa sędziów wedle tych rozmów ujawnionych przeze mnie Schmidt sięgała podane, które normalnie są niedostępne po to, żeby szukać haków wżyciu prywatnym przeciwników władzy i organizowała akcję litewską sieci no i pytań m. in . jest takie rzeczywiście już dziś ci członkowie krajowej rady sądownictwa powinni podać się do dymisji Ewa Siedlecka czy zrezygnować po prostu znaczy odpowiedź brzmi tak, jeżeli nie pyta, jakie chów za natomiast na mnie wrażenie jednak zrobiło oświadczenie najpier w prezydium KRS, a potem też inną wypowiedź sędziego Leszka Mazura, który jest przewodniczącym KRS no naprawdę tak bardzo mocno, gdzie właśnie było powiedziane, że jeżeli to jest prawda to wszystko polega na prawdzie to nie tylko członkowie Kongresu 3 członków KRS -u zresztą też 2 podaje z nich się w prezydium ważni niż jeszcze podać do dymisji ska RSU, ale również nie mają przymiotu nieskazitelności charakteru, który jest nieodzowną cechą sędziego, czyli powinni przestać być sędziami to naprawdę niezwykle mocnej ja myślę, że cała ta historia to znaczy nawet nie to, że sędziowie brali udział w hicie, ale to, że to było sterowane z Ministerstwa Sprawiedliwości myślę, że zrobią w całym środowisku sędziowskim bardzo duże wrażenie i podkopał o też takie poczucie bezpieczeństwa tych sędziów, którzy albo nie walczyli z dobrą zmianą albo wręcz ją wspierali wypowiedziała się pozwach moim zdaniem te po znaczy to tu też wydaje się, że być może istnieje jak jakiś naznaczoną istnieje jak było wielokrotnie opisywane pomiędzy minister sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, a aż rząd ma premierem Mateuszem Morawieckim i PiS -em i tutaj wydaje się, że interes PiS -u był polegałby raczej na tym żeby, jakby odciąć tą z gangreną nogę i przynajmniej przed wyborami zamknąć sprawę po prostu reagujemy pryncypialnie coś było nie tak dymisją je my i i rozwiązują tę sytuację na ministrem Ziobrą, który jest zainteresowany w tym, żeby to, żeby stanęło na tym, że niczego podobnego nie było teraz pytała się te akty 21 aktu prywatnych aktów oskarżenia 25 pozwów o ochronę dóbr osobistych to jest moim zdaniem ruch, który zmierza ku temu, żeby ta sytuacja się nie rozwiązała to znaczy, żeby tym sędziom przede wszystkim grozi wydalenie z zawodu no bo to jest utrata, jakby wszystkiego co mają w życiu w tym stanu spoczynku rozpoczęcie prawie 50 procesów, bo tak ma wyglądać oznacza, że sprawa będzie trwała kilkanaście lat i póki ona będzie trwała będzie można mówić, że sprawa nie jest i że śledzono także spraw wyjaśnienie sprawy trwa faktem jest, że z gliny i nie są twardym dowodem są jak rozmawiałam z adwokatem, który też był prokuratorem adwokatem bawarskim są dopiero zapowiedzią dowodu dowodem twardym są dane serwera, ale nie te, które SA ktoś sobie sam ściągnął tylko te, które prowadzi der udostępni, więc to jest dowodowo bardzo trudna sytuacja i dlatego sądzę, że procesy właśnie tak jak mówi będzie 50 nowy obraz się sobie 5450 składów sędzia, ale w zasadzie tych napra w podobną sprawę Maciej Soszyński Janusza, żebyśmy widzieli oprócz drze w docenia swoją kompetencję w tym jak dalece to będzie skomplikowana jeśli to i tak będzie teraz przebiegała na podstawie tych pozwów, które mają być wniesione, żebyśmy oprócz drze w widzieli las to co się stało w Ministerstwie Sprawiedliwości to znaczy to ujawnienie przede wszystkim pokazuje prawdziwy sens zamachu na wymiar sprawiedliwości, który nastąpił 4 lata temu został uprowadzony przez systematyczny przez 4 lata przez PiS to jest pokazanie, że władza PiS -u zachowuje się jak gang, który przy pomocy łamania prawa i nabłonkowych bezprawnych nielegalnych kryminalnych metod wykańcza po pierwsze w ogóle nie sprawiedliwości, który bierze za twarz i chce go podporządkować władzy wykonawczej, a po drugie, wykańcza wszystkich osobiście sędziów, którzy się na to postępowanie nie godzą i to, że minister sprawiedliwości był dwudziesto osobowy gang miast czy 12 osobowy nie w ministerstwie ministerstwie nawiasem 3 chyba 3 dobrze pod władzą ministra sprawiedliwości KRS za ludzi był był gang do wykańczania osobiście sędziów całkowicie negliżu je oblicze tej władzy oczywiście minister sprawiedliwości z plażą wracam często wiązałaby się też rozszerzyć zmyślać, że może się od tego odciąć nie można też im pozwolić na to, żeby się tego część można zapytać ministra Gowina, który jest kolegą ministra w tym urzędzie w tym, że będzie on był kiedyś minister sprawiedliwości, jaką się czuje dzisiaj takim pałkarzy, jakim jest minister Ziobro cieszy się wciąż nie może nie, żeby rozwiązać dość dobrze o tym jak to ma wstrząsający wpły w na środowisko sędziowskie mianowicie, by 3 dni temu sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie pani Anna Bator Ciesielska odmówiła orzekania z panem sędzią radzi okiem, który tą z sytuacji jest wplątany przynajmniej jest jest wymieniany jest zupełnie na nie znaczy odroczyła rozprawę ogłosiła to i ogłosiła, że chce, żeby sędziowie w wszyscy sędziowie w wydziale wypowiedzieli się czy ten pan ma tutaj dalej orzekać to jest sytuacja naprawdę wierzcie mi niesłychana i to pokazuje, że niezależnie od tego czy PiS będzie rządził kolejną kadencję, jakie jeszcze narzędzia wykręci na sędziów to, jeżeli chodzi o środowisko sędziowskie to ten ruch oporu się wzmocnił ani osłabił środowisko nie zostało zastraszone środowisko zostało wzmocnione w swoim toż to bardzo ważne profesor kwestują też się, jakby na niwie konfrontacji w wymiarze politycznym będzie tak jak pani redaktor powiedziała natomiast sytuacja, w której Ministerstwo Sprawiedliwości połączone stanowiska prokuratora generalnego czy nie jak odpowiedzialność bardzo jasno program się, że to co obserwujemy, a propos przyszłości polskiej polityki powoduje, że Zbigniew Ziobro chyba będzie mógł pomarzyć o powrocie do tak poważnych ról w polityce, jakie pełni w tej chwili jego części w nieszczęściu polega na tym, że wybory są bardzo szybko nie mam cienia wątpliwości że, gdyby to się wszystko działo kilka miesięcy wcześniej prawo i sprawiedliwość nie bez wahań zakrętów, ale zdecydowałoby się pewnie znana na rewolucyjne działania i w tej i w tej materii to zresztą też pokazuje, że chyba głównym deficytem zjednoczonej prawicy w takim wymiarze funkcjonalnym rządzenia są kwestie kwestie kadrowe prawda sytuacje dotyczące dyskusję po 1 wiceministrów jego roli w tym wszystkim pokazują, że droga w niektórych resortach pewnie do sprawności działania będzie jeszcze bardzo bardzo długa mimo wszystko ta historia, która naprawdę jest w moim odczuciu wstrząsająca, bo właśnie Poka pokazuje taką degradację moralną i w czym się kompromitacją moralną tych zmian w sądownictwie, a jednak mimo to prawo i prawdziwość nadal bardzo wysokie notowania sondażach po takim 1 z sondażu powiedzmy, który pokazywał spadek w tej chwili widzimy że, że nadal są bardzo wysokie notowania tak jakby to nie robią żadnego Żenia na odcinku Brzezie istotna część opinii ta, która jeszcze jest w stanie zmienić swoje preferencje, bo tak naprawdę niewielka część część wyborców często, stojąc przed alternatywą czy popierać prawo i sprawiedliwość wszystkich problemach deficytach i t d. związanych ze sposobem sprawowania władzy jeśli chodzi o sądownictwo, a zaangażowaniem się w obronę wymiaru sprawiedliwości z bagażem niektórych decyzje reprywatyzacyjne prawda i t d . z dwojga, jakby wybiera wybiera tę pierwszą możliwością pani zdaniem oparcie przez opozycję sporu sprawy swoich gości akurat w obu wokół kwestii wymiaru sprawiedliwości od samego początku rządów PiS-u nie, oceniając treści tych sporów to jest zupełnie co innego było po prostu politycznym politycznym błędem bardzo dziękuję wam za dyskusję Ewa Siedlecka polityka Maciej Stasiński Gazeta wyborcza prof. Rafał Chwedoruk Uniwersytet warszawski Dominika Wielowieyska też państwo się żegnam i zapraszam na wybory w toku w sobotę o godzinie dziewiątej na dyskusje polityków poranek Radia TOK FM wydawały ulga ta jest ska Katarzyna Murawska zrealizowała Jacek za chwilę informacje Radia TOK FM po nich magazyn EKG i pierwszym gościem Macieja Guzowskiego będzie prof. Grzegorz Kołodko były wicepremier minister finansów dziś Akademia Leona Koźmińskiego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA