REKLAMA

Religia i migracje. Jak nauka nie radzi sobie z badaniem różnorodności religijnej

OFF Czarek
Data emisji:
2019-09-02 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Gdańsku tam jest pani prof. Halina Grzymała Moszczyńska psycholog religii z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry witam pana witam państwa od piątku do jutra trwa w Gdańsku międzynarodowa konferencja czynności osobie na wysoko Jeff, lecz i pani w sobotę miała bardzo interesujące wystąpienie dotyczące relacji pomiędzy religią i Rozwiń » migracją czy to tata relacja to połączenie nawet osobom niezorientowanym wydaje się naturalne, kiedy słyszymy o migracjach i o migrantach to bardzo często pojawia się wątek relingi zarówno osób, jakie religii niektóre, które są migrantami jak i osób, które przyjmują bądź nie przyjmują, ale rozumie, że pani jako badaczka miała okazję dużo więcej wątków niż te, które na pierwszy rzut oka ucha się nam kojarzy mi pani dużo więcej wątków okazję zgłębić dużo więcej warst w odkryć starałem się w swoim wystąpieniu pokazać również te obszary, w których psychologowie religii niekoniecznie prowadzą badania może, dlatego że są one bardzo trudne, że wymagają odejścia od wystandaryzowanego skal testów którymi psychologowie religii się posługują na co dzień, a wymagają spojrzenia przez pryzmat metod bardziej jakościowych polegających na rozmowach na wywiadach na badaniach, które są prowadzone nie na, ale z osobami, które zostały zmuszone do migracji ja w swoim wystąpieniu używałam takiego właśnie nie doprecyzowanego celowo pojęcia mianowicie nie mówiłam tylko o uchodźcach potem termin prawny ma swoje umocowanie w aktach prawnych nie mówiłem o osobach, które są w procesie wymuszonej emigracji to wiemy, że dużo więcej od osób jest w tym w takim w takiej sytuacji poczynając od tych, którzy musieli w ramach własnego kraju uciekać poprzez tych, którzy przekroczyli granicę, ale z rozmaitych powodów nie kwalifikują się do otrzymania statusu uchodźcy, ale precyzowania pytania o to właśnie taki nie nie eksponowane wątki np. taką rzeczą nową, którą powiedziałam które, że tak zdecydowanie wzbudziła wśród odbiorców no cóż refleksje o jej właściwie czemu nie to są badania wśród ludzi, którzy zostali porzuceni przez migrantów Niewiem czy państwo zetknęliśmy się z takim wizerunkiem religijnym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego Cristo Machado nieudokumentowanych Chrystus to jest wizerunek Chrystusa, który jest czczony w krajach, z którego bardzo wielu ludzi emigruje głównie w Ameryce Południowej mapkę z Salwadoru Nikaragui i oni na ogół nie mają szans na otrzymanie statusu uchodźcy są tzw . tzw . a dokumenty 2 Glanc i nie tylko wizerunek Chrystusa jest takim religijnym sposobem nazwijmy to oswojenia tego zjawiska, ale również obchodzony dzień nieobecnych synów czy dzień tych, którzy nie powrócili my nie mamy czegoś takiego swoim, że tak premier po repozytorium wyobrażeń związanych z migracją natomiast w innych krajach to jest również badania prowadzone wśród ludzi, którzy są w procesie migracji większość badań jeśli są takie jest robione przez psychologów dotyczą ludzi, którzy już osiedlili, którzy są albo właśnie tymi, którzy przybyli do danego kraju i w różny sposób są jego częścią albo takich, którzy urodzili się o zrodzi w rodzinach imigrantów to są ludzie już jakoś powiedzmy sobie lepiej czy mniej ustabilizowanie natomiast tych, którzy są w procesie co się dzieje po drodze, kiedy właśnie wspólnoty religijne oferują bezpieczne schronienie oferują doradztwo czasem właśnie jest to też doradztwo prawne co zrobić, kiedy się ze zwróconym granicy szczególnie dużo takich wspólnot, które religijnych, które wspierają jest w Meksyku również to, czego skarga nie padają, a powinni też kwestie pomocy humanitarnej pomocy humanitarnej zdefiniowane jako pomoc obiektywna, a więc uwzględniające prawa człowieka, ale niekoniecznie patrząca na specyfikę funkcjonowania ludzi i w znaczeniu kulturowym znaczeniu religijnym, do których ta pomoc skierowana na starałem się w swoim wystąpieniu pokazać, że mówiąc o pomocy humanitarnej powinniśmy zdecydowanie otworzyć się bardzo bardziej na korzystanie z organizacji religijnych, które działają w tym obszarze, w którym ta pomoc jest niesiona nie może potem przykład w marcu na przełomie lutego marca prowadziłem badania w Jordanii w obozie w obozie to za dużo powiedziane w w miejscu, gdzie osiedlili się uchodźcy syryjska c w kabinie no i okazało się, że tam właściwie żadna organizacja pomocowa zewnętrzne nie ma szans na dotarcie do np. dzieci, które są w tych ośrodkach, jeżeli nie będzie rozpoznana przez rodziców jako wiarygodna pobożna organizacja muzułmańska dopiero takie nazwijmy to świadectwo moralności otwiera społeczność na przyjęcie pomocy w przeciwnym razie nikt nie powierzy dziewcząt kobiecie, która nie jest rozpoznane jako pobożna muzułmanka nie powiesz dziewcząt po to, żeby zrobiły choćby kursy obsługi komputera czynie powierzyć dzieci, żeby poszły do szkoły, która będzie z nimi pracowała, pomagając im po prostu odrabiać lekcje pomagającym nadrabiać braki w programie, czyli moje taki mój taki postulat to było to rozumiem prawa człowieka obiektywnie, ale nie udajemy, że religia do tego nie udawajmy, że do tego religia nic nie ma no oczywiście to nie znaczy, że każda organizacja religijna jest okay na pewno warto rozróżnić choćby między misjami habitów, a działalnością fundacji i maili, czyli takiej fundacji, które np. na szeroką skalę działa w społeczności muzeum muzułmański w Szwecji, czyli krótko mówiąc bądźmy ostrożni bądź my gotowi na weryfikację, ale nie blokujemy tego typu działań wreszcie tak tak tak bardzo proszę no i wreszcie też pamiętajmy, że jeżeli mówimy o reakcjach społeczności lokalnych to nie zamykajmy tylko wzruszeniem ramion i powiedzeniem, a to są tylko ksenofob bowiem to są tylko ludzie, którzy mają bardzo wąski i horyzont myślowy dlatego są tacy uprzedzeni dlatego tak bardzo nie chcą tych innych religijnie tylko spróbujmy zrozumieć mechanizmy, które tutaj działają nie potępia my spróbujmy zrozumieć spróbujmy rozmawiać również z tymi, którzy najbardziej nie chcą się, bo religia osi już jest obecna w tych ruchach migracyjnych od samego początku często to religia może być powodem, dla którego ktoś decyduje się albo zmuszony do migracji i często ta religia jest też powodem reakcji pozytywnej lub negatywnej czy to przejściowych gospodarzyć docelowych gospodarzy kiedy, kiedy słyszymy o migrantach automatycznie zapala nam się lampka ostrzegawcza, a to są osoby z innego wymiaru to są osoby nie cywilizowane, bo ten to nasza red jest cywilizowana ATA ich jest inna albo, jeżeli przyjmujemy osoby z innego wymiaru to czy są członkami naszej denominacji, jeżeli tak to jesteśmy składnik bardziej akceptować niż osoby, które nie są członkami naszej dominacji także ta religia zarówno migrantów jak i osób, które przyjmują od samego początku gra niezwykle ważną rolę absolutnie tak przy czym bardzo często dochodzi do tego typu nazwijmy to wyobrażeń, które na dłuższą metę okazują się właśnie no powiedziałabym nieproduktywny był taki moment pewnie wszyscy pamiętamy, kiedy była mowa o tym, że Polska jest gotowe przyjąć uchodźców syryjskich pod warunkiem, że będą chrześcijanami tylko zapomnieliśmy o 1, że oni wszyscy identyfikują się jako ludzie należący do świata arabskiego okay chrześcijaństwo funkcjonuje jako Jet dla zdominują racji religijnych na terenie Syrii, kiedy okazało się, że oni są chrześcijanami no ale jednak mamy duże różnice kulturowe to poparcie spadło ja będąc na wykładach na Uniwersytecie w Brnie spotkałem się z taką bardzo interesującą analizę przygotowaną na zaliczenie na mój kurs jak media czeskie zareagowały na przyjmowanie uchodźców minimum to dyskursu był taki nie możemy ich przyjąć, bo my jesteśmy krajem bardzo chrześcijańskim oni są nie chrześcijańscy, a więc ich przyjąć nie możemy warto pamiętać, że jedno statystyki pokazują, że jeżeli chodzi o chrześcijańską, że Czechy są po prostu najbardziej ateistycznym krajem w Europie i Jerzy oczywiście nikt nie odmawia ludziom bycia mienia prawa i przeżywania duchowego różnych aspektów rzeczywistości, ale niekoniecznie w paradygmacie chrześcijańskim także tutaj nagle te wartości chrześcijańskie uzewnętrznił się w mediach i zysku spośród tej strony no tak przyjęlibyśmy, ale nie możemy poseł nie chrześcijanami zresztą rzeczywiście trochę chrześcijan tam przyjęto pozostało to samo co w Polsce znaczy bardzo szybko ani z 3 zniknęli tak jak zniknęli z Polski wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja 1120 już za kilka minut pani prof. Halina Grzymała Moszczyńska psycholog religii z Akademii Ignatianum Uniwersytetu Jagiellońskiego nie państwa, bo goszczą wczoraj państwa moim gościem ze studia Radia TOK FM w Gdańsku jest pani prof. Halina Grzymała Moszczyńska psycholog religii z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu genewskiego w Krakowie rozmawiamy o relacjach pomiędzy religią migracjami Przymorze w Gdańsku od piątku do jutra trwa interesująca międzynarodowa konferencja przynoszą stosuje się FOT Seko dziejów, lecz w sobotę pani prof. Halina Grzymała Moszczyńska miała wykład w ramach tej konferencji dotyczących właśnie migracji realny Religi pomiędzy relacji pomiędzy migracjami, a religią ja przed informacją wiem, że religijność czy religia często leży u podłoża czy z bazą w decyzji o tym, żeby przemieszczać się z 1 miejsca w drugie, ale też od razu z 1 strony migrantom zakłada na oczy pewne pewne okulary stereotypowe postrzeganie też wyboru miejsc ewentualnie czujności wobec wyboru miejsc, jeżeli nie żyli tam jest inna religia z drugiej strony gospodarzom gospodarzom czasowym albo gospodarzem docelowym tak 1 negocjowanie czyny negocjowanie z 8 tożsamości czy to są nasi co nie nasz jak ta nasza religia nasza religijność bardzo ciekawy wątek, który pani profesor także wspomniała to wątek nieznajomości specyfiki czy też niedoceniania ważności religii czy wyznania poprzez różnego rodzaju organizacje pomocowe tak jest to jest taka rzecz, którą właściwie jeśli się bada to bada się z poziomu pracy socjalnej bada się z poziomu antropologii natomiast bardzo tutaj ten temat wydaje mi się być pozostawiony na boku z punktu widzenia właśnie psychologii mniej to jest taka to jest taka taki obszar, który warto byłoby eksplorować jak interpretuje sobie to zjawisko w ten sposób, że w ogóle w nauczaniu psychologii wątki widzowi dotyczący psychologii kulturowej psychologii intrygę niczym jej właściwie są nieobecne to robić kilku noblistów w Polsce takich jak ja, którzy uważają, że jest to strasznie strasznie ważne tymczasem właśnie będąc na tej konferencji, które rzeczywiście no połączyła grupę ludzi poczynając od stanu w Brazylii i Australii oczywiście cała cała Europa Afryka to ten wątek różnorodności kulturowej, ale w takim rozumieniu co my jako psychologowie definiujemy jako normy dlatego, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli spojrzymy na to co jest w podręcznikach psychologii to tak naprawdę jest to psychologia białego człowieka Zachodniego Europejczyka Amerykanina my nawet takie akronim, który brzmi w ten sposób Wirth ujęto po angielsku znaczy dziwaczny, ale tak naprawdę, gdyby go rozszyfrowali to oznacza, że my badamy ludzi, którzy są biali wyedukowani pochodzą z relatywnie zamożnych krajów, a przenosi nasze wnioski na całą populację świata, czyli badamy mniej więcej 12 % populacji świata mówimy tak to jest norma światowe 1 konferencji powiedziałam, że tak naprawdę my tworzymy sobie swoistą psychologii incydent liczną tyle tylko, że z pozycji władzy z pozycji tradycji akademickich środków finansowych tworzy twierdzimy, że ona jest obowiązująca wszędzie i teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę np. psychologię tworzoną w Chinach czy psychologii tworzono w różnych krajach azjatyckich to jej przyklejamy etykietkę, że to jest psychologia intrygę liczne czy taka gorsza bardziej ograniczone w swoim zasięgu niż nasza, które jest uniwersalna ja myślę, że tak powiem pora się budzić zgodzić się z faktem, że HOKEJ nasze badania są bardzo ważne, ale one są inne zagraniczne, czyli taką jak gdyby ograniczoną generalizować innością do naszej populacji krótko mówiąc 1 musi taki przykład, bo poszłam teorię wszyscy znamy pojęcie dobrostanu prawda wkładamy w to not generalnie człowieka, któremu jest dobrze, który jest realizowany na mniej więcej tak myślimy prawdę człowiek, który osiągnął harmonię równowagę tymczasem w moich badaniach wśród różnego rodzaju migrantów przymusowych pojawia się jasny jest przesłanka dobrostan to nie jest moje to jest grupowe i mówienie o tym, że będziemy pomagali, a to dzieciom, a tą rodziną, a to przepraszam kobietom jest no właśnie takim naszym widzeniem dlatego, bo zakłada, że można pomóc jednostce jej dobrostan podnieść tymczasem poza naszym kręgiem kulturowym tym właśnie, gdzie kultura indywidualistyczny dominuje dobrostan to jest cały system to oznacza, że działamy na rzecz podniesienia jakości funkcjonowania całego systemu roll dzień tego, a nawet całej całej społeczności może taki przykład wiele lat temu, kiedy trwała wojna w Kosowie uchodźcy z Kosowa zostali przyjęci w stanach Zjednoczonych i zderzył się ze sobą 2 praktyki 2 narracje mianowicie oni zostali potraktowani przez przyjmujące organizacja amerykańskie jako ludzie z traumy z wani, których należy teraz poddać terapii należy poddać leczeniu psychiatrycznemu przeszli przez okropne rzeczy i mają teraz, aby powrócić do zdrowia, aby dobrostan został przywrócony przede wszystkim mają tutaj wziąć udział w takim no w programie leczenia tymczasem oni to patrzyli na siebie i oceniali swoje doświadczenia jako ci, którzy przeżyli, którzy zwycięży -li i pomoc dla nich oznaczała szybki zostanie pozwolenie na prace połączenia rodzi i możliwość funkcjonowania zgodnie ze swoją kulturą okazało się nawiasem, mówiąc że pojawienie się i mama było czymś bardzo terapeutycznym odtworzenie modlit w, które realizuje się wspólnie całej społeczności było czymś niezwykle terapeutycznym, ale zupełnie nie interwencja psychiatryczna, czyli to pojęcie dobrostanu, który my przynosimy ze sobą z naszej kultury działa w naszej kulturze o, a zakładamy, że jest uniwersalny zostawia się pani profesor mówimy o tym jak ważna jest religia w tych decyzjach migracji na różnych poziomach od będziemy dzisiaj rozmawiać zastanawiam się też czy religia była jakimś ważnym elementem wywiadów, które pani prowadziła tak zdecydowanie zdecydowanie tak i tutaj znowu taka informacja myślę dla osób, które nie są w tym wątku tematycznym no i niezwykła, bo wojna tragedie, które przez, które przyszli uchodźcy syryjscy z 1 strony na wciągnęła religie w ten proces radzenia sobie z tą sytuacją, ale to nie jest takie jednoznaczne w swoich badaniach znalazłem ludzi, którzy mówili, że stać się ateistami, czyli proszę zobaczyć muzułmanin ateista brzmi jak jak coś niemożliwego, ale oznacza, że w którymś momencie wojna i ogrom nieszczęść zdominował ich przekonania religijne z drugiej strony moja doktorantka pani magister media Canal prowadzi takie badania i skandalu nie na granicy syryjskiej tureckiej śród kobiet uchodzi czyni i tam okazuje się, że dzikie włączy się w taki bardzo niezwykły sposób, ponieważ te kobiety te rodziny są niezwykle ubogie i dzieci jak to dzieci bardzo cierpią nie mają takich czy przyborów szkolnych, czyli mają takiego dostępu do takiego jedzenia jak ich tureccy rówieśnicy i matka na to ma 1 odpowiedź bądź wdzięczny, bo religia nakazuje islam nakazuje wdzięczność za to cokolwiek mamy jesteście zdrowi jesteście bezpieczni nie ma czy tego czy tamtego, ale bądź za to wdzięczni, a moje cierpienie jako kogoś, kto został wyrwany z mojego domu komu wszystko zostało odebrane to jest jedyny to co mogę pamiętać to jest znowu w niej coś co wynika z repliki także religia nie jest w tym dyskursie niczym oczywistym to naprawdę wymaga badania wymaga poznawania i myślę, że to jest coś co bardzo ma szansę wzbogacić naszą wiedzę naszą wiedzę o człowieku, ale wydaje się pani profesor na potrzeby tego pani mówiła, żeby to dobrze czy solidnie zbadać należałoby trochę zmienić metodologię narzędzia tak zgadzam się dlatego, bo jednak narzędzie psychologiczne te jeśli otworzymy podręczniki psychologii dla studentów to właściwie w minimalnym stopniu znajdziemy tam wiecie o metodach jakościowych o wywiadzie ten wywiad gdzieś tam się prześlizguje jest trochę zajęć, ale tak naprawdę jest to głównie wywiad z pacjentem sytuacji klinicznej wywiad w obrębie własnej kultury wiedza o tym jak prowadzić wywiad poza własną kulturą praktycznie biorąc nie jest uczona, czyli nawet, jeżeli mamy poczucie, że tutaj trzeba przy jak gdyby przekierować uwagę no to najpierw trzeba ludzi przygotować do takich badań i rozmawiałem wczoraj 1 z uczestniczek, które przedstawiła poster po dotyczący duchowego dżihadu, bo dżihad kojarzy nam się bardzo jednoznacznie walka terroryzm premier dziki tymczasem podstawowym znaczeniem dżihadu jest dżihad właśnie walka z własnymi niedoskonałościami zapytamy, skąd skala, która była taką skalę klasyczną skalą psychologiczną, skąd czerpała stwierdzenia do tej skali na co usłyszałem no z literatury tak myślałem jak to jest inne moje pytanie no dobrze na, dlaczego nie poszło jeszcze w swoim zespole do ludzi, którzy są muzułmanami przecież to jest wasza społeczność Redy referent była muzułmanką ze Stanów nie poszczęści i nie porozmawiał jeszcze o tym nie usłyszałem no bo no, bo to wymaga czasu myślę, że to tak w skrócie trochę pokazuje czemu metody jakościowe te oparte o generowanie wiedzy w oparciu o wywiady w oparciu o rzetelne poznawanie społeczności, w której się chce prowadzić badania i nie wkładanie im usta odpowiedzi na pytanie, które to myśmy sformułowali po prostu wymaga więcej czasu na, a w tej chwili sposób uprawiania nauki nie jest niestety ukierunkowany w dużej mierze na szybkie publikowanie szybkie punkty szybkiego granty no bo to jest miara sukcesu także myślę, że to co się dzieje oczywiście mówię migracji wymuszony jest czymś strasznie złym, ale być może dla psychologów to jest taka szansa na obudzenie się powiedzenie zacznijmy zaczniemy rozumieć jak ważne jest poznawanie rzeczywistych ludzkich opinii to nie znaczy, że mamy porzucić wszystkie narzędzia którymi się posługiwaliśmy do tej pory to tylko oznacza, że musimy przyjrzeć im się krytycznie przez pryzmat rzeczywistych ludzkich rzeczywistego ludzkiego sposobu odbierania tych zje do tego wątku pani profesor proponuje byśmy powrócili po informacjach Radia TOK FM, które już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 państwa mają goście ze studia Radia TOK FM w Gdańsku jest pani prof. Halina Grzymała Moszczyńska psycholog religii z Akademii Ignatianum oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego informacje o 1140 informacja wracamy do programu Owczarek wczoraj w studiu Radia TOK FM w Gdańsku jest pani prof. Halina Grzymała Moszczyńska psycholog religii z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz akademie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozmawiamy o relacjach pomiędzy migracjami, a religią, ale także o tym, że z punktu widzenia psychologii, aby te relacje zbadać, aby ta wiedza była interesująca rzetelne i przydatna należałoby sięgnąć po nowe narzędzia, ale teraz, żeby to wszystko miało sens wydaje się, że powinien czym musimy zacząć od jakiegoś konsensusu, bo inaczej to będą tylko nowatorskie badania prowadzone gdzieś tam własnymi metodami w ramach właśnie może doktoratu czy habilitacji ale, żeby to wszystko miało sens to trzeba by taki konsensus wśród naukowców osiągnąć czy taki konsens jest możliwy albo jakaś forma nie wiem okrągłego stołu, który by powiedział dobrze to raczej niż, tworząc tworzyć naukę ujęli także ten naukę o psychologii białego człowieka zastanówmy się co zrobić, aby psychologia była ekskluzywna i myślę, że coś takiego się dzieje nie niespecjalnie w Polsce, ale po moim wystąpieniu plenarnym podchodzili do mnie ludzie z różnych uczelni mówiąc nie więcej tyle dobrze, że to powiedziałaś, bo my to właściwie robimy, bo tam, gdzie się robi naprawdę duże badanie psychologiczne interdyscyplinarne tam zaczyna się właśnie od takiego badania jakościowego wśród populacji, która później będzie badana z testami będzie badana narzędziami co, do których jest powszechna zgoda i koleżanka z 5 ton powiedział słuchaj jestem psychologiem ekonomistką je sobie nie mogę po i pozwolić w swoich badaniach na to, że będę zadawała pytania, które są nieadekwatne dlatego, bo za tym stoją prawdziwe zobowiązania finansowe, ale jak od typu błędy się pojawiają, kiedy stosujemy taką zasadę w porządku znam język x z pamięci i Greg i teraz dokonujemy przykładu narzędzia przykładowo na skali do pomiaru doświadczenia religijnego jest w psychologii religii tej nazwijmy to taki głównego nurtu całkiem sporo takich narzędzi przykładamy twierdzenie języka angielskiego na język arabski co się okazuje wpadamy wtedy taką pułapkę, że choćby relacja między Bogiem, a człowiekiem jak jest ona opisywana z takich skalę właśnie chrześcijańskich jest całkowicie nieadekwatne jeśli ma być zastosowana do islamu osoby, które analizowały badania n p . w Turcji prowadzony właśnie w takim paradygmacie na skalę zachodnie tłumaczymy na język turecki i środowisku muzułmańskim podajemy osobom badanym testy do rozwiązania przede wszystkim, kiedy zapytano badanych, którzy nie są wcale nie chcieli wypełnić okazało się później ciem ku czemu teraz o tym, powiem nie chcieli wypełniać, bo z ich punktu widzenia te twierdzenia były po prostu bluźniercze najzwyczajniej pod słońcem twierdzenia w rodzaju jest często rozmawiam z Bogiem czuje się 1 z jednością z bankiem z punktu widzenia islamu to są twierdzenia naprawdę bluźniercze, a inna rzecz to twoje przekłady instytucjonalne typu, że mamy kościół i przyłożył sobie to na meczet jest po prostu nieprawdą nieprawidłowe meczet my zupełnie inną konotację dla muzułmanek, lecz muzułmanów dziś ma kościół dla chrześcijan choćby taka prosta rzecz jako uczestnictwo kobiet w modlitwach kobiety i w meczecie pojawiają się raczej rzadko nie muszą nie ma żadnego wymogu, żeby się tam pojawiały się modlą się w domu natomiast takiego rozgraniczenia prawa między kobietami, a mężczyznami w ramach religii chrześcijańskiej nie ma jeszcze 1 rzeczy chcę powiedzieć, które jest wymyśla fascynująca i którym okres, który ja sam dowiedziałem się wczoraj z referatów mianowicie, że prawo rodzinne w n p . w Syrii ma zupełnie inny zakres pakiet obowiązków formułowany w ramach tzw . tzw. najlepszy najlepszego interesu dziecka niż prawo rodzinne choćby większości krajów europejskich prawo rodzinne rozgranicza obowiązki czy najlepszy interes dziecka, kiedy mamy do czynienia z synem lub z córką i co ważniejsze w taki czy mieści się obowiązek wychowania religijnego, które jest po stronie ojca my czegoś takiego w ogóle w naszym prawie nie znamy także ja myślę, że też jakimś takim no i przygotowaniem się do faktu, że będzie społeczeństwo wielokulturowe pomyśli, że tak tak będziesz tego nie da zablokować, że to w dużej mierze już jest tylko jest takimi bocznymi drzwiami wprowadzany po cichu bez nagłośnienia sprawy, ale to będzie to się tak właśnie będzie zdarzało to jak gdyby poszerza będzie też wiedzy specjalistów z innych dyscyplin choćby właśnie sprawę, ale obiecałem, że powiem czym badanie psychologiczne w krajach muzułmańskich niekoniecznie będą możliwe w takim paradygmacie właśnie tu mamy testu mamy psychologa i tutaj mamy teraz współczynniki korelacji to proszę, bo państwo po prostu psycholog i to kontakt z psychologiem jest szalenie wątpliwy oczywiście to nie znaczy w Polsce nie ma osób, dla których psycholog psychiatra to jest to samo i pójście do psychologa jest taką samą wyłącznie z taką samą obawą przed utratą opinii jak pójście do psychiatry, ale tam jest to bardzo bardzo powszechne w związku z tym badania prowadzone w ten sposób, że najpier w dawano w Turcji te narzędzia do wypełnienia, a później rozmawiano z badanymi na temat tego, jaką mają opinię o tych narzędziach ujawniły, że po pierwsze, oni właściwie uważają, że nie powinno się takich badań prowadzić, że psycholog to jest intruz, który będzie ich religijność ingerował tak naprawdę to oni nie mają najmniejszego zaufania i obawiają się o swoją reputację o utratę twarzy, kiedy będą brać udział w takich badaniach co zresztą państwo daleko idące implikacje również z działalności pomocowej, bo my mamy taki paradygmat prawda, że psycholog osobom stresie osobom, które przeżyły poważną traumy będzie pomagał tego typu pomysł kierowany do choćby uchodźców czy różnych grup, które trafiają, poszukując ochrony międzynarodowej nie jest pomysłem dobrym to nie jest ta forma, w której mi się możemy prezentować je od 25 lat prowadzę badania w środowisku uchodźców i gdyby spróbować określić, jakiej roli występuje ja myślę, że występuje w roli, która w, którym określiła innej chętni jako osoby życzliwej, które stara się pomóc, a przede wszystkim stara się wysłuchać i myślę sobie, aby przyjść do tych osób właśnie rozłożyć teczkę z testami psychologicznymi no nawet przed obecnymi np. język czeczeński, bo jest to możliwe no delikatnie mówiąc nie byłaby dobrym pomysłem to taka to, gdy to co z tego pani mówi wynika, że nie tylko chodzi o o narzędzia czy sposoby badania tylko w ogóle przemyślenie tego czy psycholog jest dobrą osobą, aby pewnych kulturach w ogóle badać także być może należy to zupełnie inaczej niż umiejscowić myślę, że psychologii, że świadomy różnic kulturowych psycholog jest bardzo dobrą opcją natomiast właśnie z tym dodatki świadomy różnic kulturowych czy psycholog, który nie zakłada identycznego odczytywanie swojej roli zawodowej we wszystkich kulturach, który no Magdzie tył głowy taki skrypt że, o ile w Polsce również nie wszyscy chętnie idą do psychologa proszę zobaczyć ile osób z 1 strony korzysta z usług terapeutów, a z drugiej strony reaguje przerażeniem na myśli, że np. żona proponuje pójdziemy do psychologa, który pomoże nam rozwikłać nasze konflikty małżeńskie lub mężów powinien nie pójdę ja nie jestem wariatem Niejestem głupi to brzmi tak bardzo radykalnie, ale często tego typu zagrożenie jest odczytywany psycholog czy ktoś, kto pomaga tylko ludziom, którzy doświadczają kłopotów psychicznych da ci nie to nie jest tak tutaj nie zgodziłabym się z panią psycholog i nie jest dobry adres powiedziałbym tak, że psycholog musi poszerzyć swój repertuar wiecowy, więc mowy o badaniach innych kulturach z osobami z innych kultur i właśnie tutaj świadomie mówię z, a nie na dlatego, bo bardzo często i tutaj to są reguły etyczne, które zresztą UNHCR wysoki komisarz ds. uchodźców wspiera, że badania powinny być robione w taki sposób Max maksymalnie szanujący bezpieczeństwo i maksymalnie szanujący osoby badane, bo między nami, a osobami, które schroniły się w naszym kraju jest szalona nierównowaga władcy i one mogą się zgodzić na udział w badaniach mając poczucie, że nie mogą odmówić, bo spotka za to Niewiem złe traktowanie i brak możliwości korzystania z jakich usług np. medycznych, ale że myśmy powinni, prowadząc takie badania wchodzić w pakt z tymi osobami psychologia sta termin Actiona vis ser, czyli badania prowadzone w interesie i w odpowiedzi na potrzeby, które osoby i mają, a więc najpierw myślę, że pre pierwszym krokiem jest pozyskanie zaufania drugim zrozumienie i przedyskutowanie Ciekot co te osoby chcą coś jest potrzebne i dopiero potem wspólnie z nimi formułowanie celu takich badań to nie znaczy, że my w tym momencie odwiesza swój warsztat zawodowy wszystkie zasady zostają tylko temat jest uzgodniony z potrzebami tych wśród, których te badania trzeba prowadzić jak dalece stanie oczywiste znowu się odwołam do tych swoich badań w etapie, kiedy zapytałem matki co dla nich byłoby teraz najważniejsze, żeby wolontariusze robili i usłyszałem coś myślę, że nikt nas tutaj nie byłby w stanie domyślić i odpowiedź brzmiała, żeby nas nauczyli czytać pisać, żebyśmy mogły pomagać naszym dzieciom, czyli to co byśmy mieli tak powiem w kafeterii odpowiedzi na pytanie co najbardziej, czego najbardziej potrzebujesz na myśli, że takich karteli nie taki i takiego twierdzenia w kafeterii chcielibyśmy umieścić no tak, ale skoro budujemy tę skalę czy też badania, które mają wynikać z potrzeb to myślę sobie, że jeżeli ktoś jest imigrantem to bycie badane przez psychologa przyjaznego czy nie wykształconego czy nie jest bardzo Nisko na liście potrzeb oczekiwań być może nawet w ogóle tego nie ma na tej liście zgadza się dlatego psycholog nie może przyjść, że tak powiem tezę my tutaj chcemy przeprowadzić badania nie psycholog musi wyjść społeczność musi zyskać zaufanie społeczności dopiero w takim kontekście może razem z nimi rody i wy dyskutować, że te badania są w ich interesie, a nie są na nich mnóstwo opowieści co właśnie takie trochę tezą podejście, czyli jak jak zdobyć zaufanie przekonać kogoś, że to co oferuje mu potrzebne nie dowiedzieć się co jest potrzebne dowiedzieć co jest potrzebne zaufanie myślę może zdobyć na cały szereg różnych sposobów, z których 1 taki bardzo inwazyjny nieskomplikowany to jest wysłuchać naprawdę to jest rzecz, której migranci przymusowi uchodźcy może najbardziej potrzebują bardzo dziękuję pani prof. prof. Halina Grzymała Moszczyńska psycholog religii Akademii Ignatianum i Uniwersytetu Jagiellońskiego państwa i moim gościem informacji już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Ziętara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA