REKLAMA

Geny czy wychowanie? Co determinuje nasze zachowania seksualne?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-09-03 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:41 min.
Udostępnij:

O wynikach badań, opublikowanych w czasopiśmie "Science", w których naukowcy opisują naturę ludzkich zachowań seksualnych, mówił dr hab. Wojciech Dragan z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 6 minut temu minęło południe, a studio prof. Wojciech Dragan wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państ w prestiżowe czasopismo science opublikował wyniki badania na temat natury ludzkiej orientacji seksualnej sprawa bardzo delikatna dlatego od razu powiem, że z tego opisu science wynika, że istnieje genetyczne tło orientacji seksualnej, ale chciałem zapytać czy homoseksualność jest wrodzona Rozwiń » nabyta czy to jest w ogóle źle postawione pytanie to jest źle postawione pytania, ponieważ tak jak już w swoim komentarzu, który jest w Gazecie wyborczej napisałem mówienie o tym czy jakieś zachowanie jest wrodzone czy nabyte z punktu widzenia tego co wiemy o uwarunkowaniach ludzkiego zachowania jest w ogóle błędna pan bezbłędne postawienie na postawienie pytań wyjaśnijmy to trochę, bo być może dla części słuchaczy to ja to będziesz wyjaśniam co mam zresztą mówiąc zachowania raczej jak mówią o zachowaniu mówię po prostu całości funkcjonowania psychicznego człowieka, czyli nie ma osobowości inteligencja zaburzeniach psychicznych o orientacji seksualnej wymieniam to 1 cięciem ciągiem tak ale, żeby było wiadomo, że chodzi po prostu mnie różne aspekty ludzkiego funkcjonowania z tego co wiemy na temat uwarunkowań ludzkiego zachowania to niema takiego aspektu ludzkiego zachowania, które byłby warunkowane wyłącznie genetycznie bądź wyłącznie środowiskowa to jest pierwsza sprawa tak czy to co wiemy na temat uwarunkowań ludzkiego zachowania to na pewno to, że każda z nich kształtuje się w wyniku interakcji i genotypu i środowi, czyli to za te czynniki mają oba oba te czynniki mają znaczenie wchodzą ze sobą w interakcję od początku etapem istnienia jednostki ludzkiej ten proces wciąż jest ciągły taki bezustanne i ciągle to to to te procesy zachodzą to jest 1 sprawa tak to jednak 1 rzecz także po prostu nie ma wyłącznego wpływu genetycznego bądź wyłącznego wpływu środowiskowego zgodnego z 19 wieczne tabula rasa, że człowiek tak to jest puste naczynie, które potem wypełniane w procesie wychowawczym jak nieprawdziwe jest są tezy tych wielkich zwolenników genetyki, którzy karze jak nie zostanie przykleja wszystko zostaje tutaj mówię to nie jest wzrostowi genetyczne nie jest jakaś nowość tak nie jest jakaś kontrowersyjna rzecz w tym te rzeczy wiemy od z Góra 40 lat tak to mniej więcej w w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia genetycy zachowania doszli do wniosku, że właśnie tak tak jest takich badania do tego do takiego wniosku doprowadziło to co teraz dzieje tak ta era badań molekularnych tylko nam po potwierdza tak to znaczy oczywiście to badania, którym rozmawiamy pokazuje nam taki tak jak pan powiedział na pewno tło genetyczne fakt, że to jest element układanki stara się to chciałem na moment zatrzymać nad tym co pan rozumie przez tło genetyczne otaczamy użył takiego takie określenie rozwiązań nie ma już takie jak gen homoseksualny nie ma tu dochodzimy do drugiej rzeczy, która powoduje, że nie możemy mówić o tym, że takie zachowanie jest wrodzona jak mówimy o czymś co się wrodzone to w domyśle mamy namyśli to, że jest jakiś 1 gen, który powoduje dane zachowanie tak czy dane dane daną c tak tak jak mamy wiele chorób genetycznych, które są warunkowane jedno gen nową zachowanie i to badania naukowe dobitnie nam pokazują nie jest warunkowane żadnym wrzód ludzkich zachowań nie jest wyznaczany przez 1 GM w trakcie nie będzie czegoś takiego jak gen dla Homo seksualności gen dla inteligencji gen dla takiej cechy osobowości jakoś z Europy, ale rozważa pan zachowanie od skłonności n p . czyli no coś tak jak brał ręczną jest leworęczny leworęczności praworęczna to będzie taki aspekt funkcjonowania powiedział częściowo poznawczego tak człowieka również będzie to nie będzie warunkowane jedno Genowe, tak więc no to jest jakby to to to, o czym powiedziałem no, jakby wyklucza mówienie o od o tym, że jakieś zachowanie ma wrodzony bądź nabyty charakter tak te 2 rzeczy tak czy jedno to jest takie wielo Genowe uwarunkowanie zachowania to nie jest nie wiem 2 czy trzecie 10 genów, ale to raczej tysiącach byśmy liczyli taktem te wpływy genetyczne pojedynczych pojedynczych genów, a druga sprawa to te interakcje genotypu i i środowiska tak się nie możemy mówić o takim czyste pozycje etyczne czy występuje środowiskowy wtedy, kiedy dostajemy gotowego dorosłego człowieka tak nie da się wyodrębnić tu pan ma część genetyczną tu pan ma czyste środowisko uwag do czegoś takiego się nie jak powiedziałem ta sprawa jest niezwykle delikatna, bo to jest trochę jak jak badania rasowe ludzi to znaczy po drugiej wojnie światowej no z okazało się, że rzecz, że cały właściwie ten bagaż pseudonauki w zasadzie można wyrzucić do śmieci one po prostu nieprawdziwe, ale wciąż pojawiają się tego typu głosy także w tych badaniach nad ludzkimi losami na temat inteligencji tak dalej tak dalej, które no są takimi ryzykownymi tezami to badanie, o których mówimy, którego wyniki są omówione w science także ryzykowne pod względem i politycznym społecznym prawda tak i nawet badacze, którzy to to badanie prowadzili zdają sobie doskonale z tego sprawa z i jakby konsultowali zarówno przebieg analizy wyniki tego badania z wieloma wieloma osobami z wieloma stronami tego nie chcę nie chcę używać słowa spór tak, ale z wieloma stronami zainteresowanymi tym ten problem w tym oczywiście ze środowiskiem reprezentującym mniejszości seksualnych chodzi o to, żeby badania wniosły w sukurs po prostu różnego typu prześladowaniom oni to też, jakby myślę, że w tym artykule to jest tak doskonale wypunktowane oni jakby nie chcą, żeby te wyniki posłużyły jakimkolwiek tego typu tego typu sytuacjom tak to czy one się nie nadają w ogóle dot do tego to musimy się tak nam czy jakby zaczął nadawać to wyjaśnił prezes zagrywa znowu wracamy do tego, o czym, o czym powiedziałem tak, bo to jak nie jest jest w zestawie nie jest odkrycie 1 genu, który by nam segregować osoby tak, po którym byśmy poznali, a Cento będzie gejem no to Niewiem zróbmy modyfikację genetyczną wciąż prawda, żeby wszystkie płody z tym genem u usuwać tak to nie jest 1 gen tak to jest wiele genów tak to po pierwsze po drugie są te czynniki środowiskowe, które wchodzą w interakcję przez nie zawsze osobistym sam genotyp będą miały szanse, że tak powiem rozwinąć swoją seksualność w tym w tym kierunku tak czy w kierunku zainteresowania własną poucza tak na to jak zależy od tego od tego co co do świadczą takie, ale też, jakie czynniki środowiskowe będą na nich działały tutaj nic nie działa w samo pojedynkować rozwój bardzo interesujące wydają się sama metoda tego badania przyjęta przez naukowców rozumiem, że z 1 strony to jest oczywiście badań genetycznych z drugiej no jest to rodzaj sondażu jednak to znaczy ci badani byli pytani o preferencje czy powiedzmy aktywność seksualną owe, bo wybór partnera seksualnego na, a przecież już w tym samym mamy całą paletę w ogóle różnych zachowań preferencji prawda tak jak seksualność takich jak taka seksualna nie to badanie badanie nie pozwala nam, jakby sięgnąć do badań rzeczywiście nie jest w tym głównym badanym noty po nie jest oczywiście w sumie orientacja seksualna tylko podejmowanie zachowań seksualnych ukierunkowane na tę samą płeć ani to wyraźnie, jakby podkreślają też, zwłaszcza że zwierzęta mogą być bardzo różnych oczywiście z tym, że trzeba, jakby wiedzieć jak są robione takie takie bana Ewa to nie jest jakby te dane nie były specjalnie zbierane po to, żeby badać uwarunkowania orientacji seksualnej czy na świecie są duże banki danych zawierających dane Fn typowe czy nie temat zachowania zdrowia ludzi, którzy z są dodatkowo genotyp poważnie to znaczy w Polsce poznanej jest ich zróżnicowanie ich ich genetyczne te osoby były pytane o najróżniejsze rzeczy pytanie o to kim sypia z takim, kto interesuje seksualnie, jakby 1 z wielu pytań, które im zadawano w tym konkretnie w tym konkretnie badaniu myślę, że to co jest interesujące w tym badań, którym rozmawiamy to, że wynik swoje wyniki badacze zweryfikowali w tym samej pracy możemy oto odnaleźć na 3 innych próbach w odniesieniu do innych tego typu, które stanowią składowe orientacji seksualnej, czyli to nie jest także te te zestawy te geny, które tam powiązane z tymi zachowaniami seksualnymi są tak od czapy tak należy te dodatkowe replikacji, które oni zrobili, jakby potwierdzają, że to również dotyczy orientacji seksualnej to dotyczy tożsamości seksualnej to dotyczy pragnień związanych z z seksem w stosunku do do do osób tej samej bądź różnej płci tak czy to nie jest takie bym powiedział no oderwane od od od tej orientacji seksualnych tak wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM prof. Wojciech Dragan wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jest państwo ma gość, a teraz na poważnie studia ze mną prof. Wojciech Dragan z wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o ostatniej publikacji czasopisma science, które opowiada o wynikach dużego badania m. in . nad naturą orientacji seksualnej człowieka i oczywiście tego typu badanie ma swoje rozliczne konsekwencje także społeczne także polityczne no bo ten spór, który jak rozumiem z panem już nieaktualny, ale się toczył na temat NATO natury homoseksualizmu czy jest nabyty czy wrodzony i w jakim stopniu miał także swoje konsekwencje natury to jest politycznej, bo jeśli homoseksualni system byty to równie dobrze można się go pozbyć, jeżeli jest wrodzony to już gorzej jak powiedział pan profesor przed informacjami w ogóle tego typu pytanie nie ma najmniejszego sensu, bo nie ma ludzkich zachowań skłonności, które byłyby uwarunkowane wyłącznie genetycznie albo wyłącznie w sposób nabyty prawda zgadza się chciałbym jeszcze, żebyśmy powiedzieli kilka słów o wyniku tych badań to oczywiście dla laika jest niezwykle skomplikowane, bo cały cały powiedz jak jak pan powiedział zespół genów odpowiada za za naszą orientację m. in . ale czy zapytam w takim razie w ten sposób znaczy jak dużo jest to genów, które determinują czy stajemy się i panu nie odpowiem na to pytanie tak, ponieważ to jest tak, że każde zachowanie każda skłonność tak aspekt funkcjonowania psychicznego człowieka jest wyznaczane przez wiele set bądź wiele tysięcy genów każdy z tych genów nosi mało cząstka to zróżnicowanie teraz, jeżeli chcemy pokazać wpływ pojedynczego genu to musimy dysponować olbrzymimi próbami osób te pół 1 000 000 osób wg badaczy, którzy przeprowadzili badania właśnie badanie było na próbie pół 1 000 000 jest bardzo duża próba jest zbyt małe tak jest zbyt mała, żeby uwidocznić wszystkie gemy to co im się ukazało w sensie istotności statystycznej tak to jest zesta w kilku kilku miejsc w chromosomie, ale tonie oznacza, że jakby nie ma innych genów, które wnoszą swój skład tak, żeby wykazać, jakby efekt pojedynczego genu musielibyśmy dysponować dalece szerszą szerszy problem, gdyby ktoś pana spytał właśnie o konsekwencje społeczne czy konsekwencje natury politycznej tych badań toczone są oczy czy ich nie ma one są istotne wyłącznie dla naukowców panie redaktorze to czy dane zachowanie jest warunkowane w takim czy innym stopniu sposób genetyczne czy środowiskowy w ogóle nie powinno mieć znaczenia dla tego w jaki sposób traktuje się ludzi ze względu na ich przejawia przez nich cechy równość dotyczy wszystkich i tutaj w ogóle tego typu kwestie nie powinny mieć pełna zgoda, że zgadzam się z tą tezą i podpisuje się pod nią obiema rękami Sęk tylko w tym, że np. innego zdania jest katechizm kościoła katolickiego, który mówi co wypowiada się trochę w tej sprawie to znaczy próbuje zabrać głos na temat natury orientacji seksualnej ja bym wolał, żeby przedstawiciele kościoła katolickiego w Polsce wypowiadali się na temat kwestii religii i zbawienia natomiast naukę pozostawili jednak naukowcom no tak no ale takie dyskusje tego typu toczyły się na Zachodzie za 30 lat temu został dawno rozstrzygnięte tutaj nie ma o czym tak PEM dyskutować tak czy my oczywiście zapraszam bardzo jesteśmy zaściankiem tak jesteśmy przed przedsionkiem świata Zachodniego i o jak tak jak na peryferia do nas trafiają pewne tematy z opóźnieniem fakt już dawno zostało na krajach zachodnich rozstrzygnięte i ten ten poziom dyskusji w ogóle tam tam tam tam nie istnieje tak jakby nie wikła mamy tych badań naukowych badania naukowe służą po prostu Poznaniu natury natury ludzkim po prostu chcemy wiedzieć więcej na temat tego jak kształtuje się zachowanie zachowanie człowiek tak to jest jedyny cel tych badań, a jeśli chodzi n p . o monogamii poligamię czy Wigrami w ludzkich zachowań zachowania seksualne zarówno hetero jaki, jaki homoseksualnych to to badanie jakiś sposób coś mówi Janusz sobie, że to jest zbyt skomplikowane pytanie nad ten czas, które nam pozostał dlatego, jeżeli pan pozwoli to ta nie będzie mnie nie odpowiem panu na to pytanie, bo myślę, że to więcej czasu potrzeba, żeby ta to to wyjaśnić naszym naszym słuchaczom, że nie ma sensu tego teraz rozumiem też taka kwestia, którą o, którą pytają na pewno pana Knights także pewnie pan pańscy studenci na ile remis kwity z miast uwarunkowane genetycznie jest uwarunkowane genetycznie tak jak każda cecha ludzkiego zachowania jest w jakim stopniu uwarunkowane genetycznie i w jakim stopniu uwarunkowane środowiskowo tak no są osoby, które będą miały więcej partnerów seksualnych i to będzie związane z posiadaniem PS kombinacji pewnych specyficznych genów i tego i jakiś czynników środowiskowych tak, ale chodzi o oba oczywiście chodzą psychologię ewolucyjną, która stała się swego czasu niezwykle modna i ona właśnie, ponieważ akurat tutaj rzecz dotyczy powiedz swe także zachowań z obszaru etyki no, więc psychologia ewolucyjna próbowała zająć stanowisko w tej sprawie to znaczy odpowiedzieć na pytanie na ile ludzka monogamia jest młody ewolucyjnie ma szerszy charakter nie zmienia się nie czuje na tyle specjalistą, żeby się wypowiadać tutaj w tych w tych w tych kwestiach tak myślę, że to nie jest pytanie do mnie, ale wróćmy jeszcze dobrze w różne w takim razie jeszcze do wyników badań opublikowanych w science czeka jeszcze możemy się dowiedzieć o naturze orientacji z tych badań badanie jest dosyć obszerne różne już tak powiem różne dane te to co mnie najbardziej, za którym zainteresowało i to co co uważam za zapis, że taki bardzo duży plus tego badania to pokazanie, że seksualność kobiet i mężczyzn jest warunkowana poprzez różne geny tak to znaczy tej próbie badanych osób były zarówno kobiety, jaki mężczyźni pokazano, jakby różne czynniki genetyczne odrębne dla kobiet i dla dla mężczyzn, jakby potwierdzenie tego co już wiemy jednak, że ta seksualność kobiet mężczyzn jest jest odmienna także naj prawdo podobnie inne robią to pana gazety, że mechanizm kształtowania się są są inne myśmy to podejrzewali tak, ale tutaj mamy taki pierwszy namacalny dowód tak na to, że tak tak najprawdopodobniej jest mi się wydaje to szczególnie istotne ten rezultat dlatego, że jakby badań genetycznych dotyczących orientacji seksualnej kobiet można policzyć na palcach 1 ręki większość takich badań była w stosunku do do do mężczyzn na ręce da ciekawe, dlaczego być może, dlatego że badacze uważali, że u mężczyzn ta orientacja czy w ogóle seksualność mężczyzn jest prostsza, bo do badań, że to mężczyzna tak to ma jakby albo tak albo tak i a kobiet to jest zawsze bardziej skomplikowana tak, ale co implikuje panie profesorze ta różnica pomiędzy konsekwencje są konsekwencje tej różnicy między a jakie konsekwencje pan pyta znowu politycy po rosyjsku ja chcę o wszystkich jak, jakie są konsekwencje bezwolny rozumiem, że inne nasze inne mechanizmy tak są są przyczyną wyboru zachowań seksualnych kobiet mężczyzn czy to podejmowania tak takich ani innych zachowań seksualnych wyboru takich unijnych partnerów seksualnych, ponieważ rozmawiamy o ludzkiej seksualności na to się wydaje, że na zrozumienie tych mechanizmów kształtowania ludzkiej seksualności może pozwolić w jaki sposób ją ulepszyć tak nie mówi o leczeniu o orientacji seksualnej fakt to jest w ogóle to absurd Warda ale, ale o, że tak powiem pokazaniu tak w jaki sposób możemy ulepszyć życie seksualne tak, bo jeżeli będziemy znali mechanizmy tak to będziemy mogli próbować jakoś pomóc osobom, które nie mają problem z życiem seksu tak jakby ja jak pan pytał, jakie konsekwencje to to implikacje mogą być mogą być takie jak to się może po prostu przełożyć na, jakby bardziej indywidualne podejście seksuologów to do osób różnych płci te już teraz jest to zindywidualizowane tak, ale teraz mamy więcej danych, które mam pozwalają myśleć o o, jakby takich odrębnych mechanizmach dla obydwu płucze, ale czy na koniec się jeszcze zapytać czy wyniki tych badań dla pana są jakąś powiedzmy awangardą w tej dyskusji, która toczy się w Polsce, które jak po jak powiedzieliśmy, która w, którą świat zachodni ma już dawno za sobą czy tutaj czy to jest takie projektory tak ten sen się takich, ale pewne mnie tak no nie, dlatego że ta metoda tak to nie jest jakby nic nic nowego standardowa metoda badań, które się używa w odniesieniu do różnych aspektów ludzkiego funkcjonowania tak czy schizofrenia czy osobowość inteligencja wszystko zostało już przebadane to to metodą to, że orientacja seksualna jest polega nowa widzieliśmy tak teraz mamy jakby kolejne potwierdzenie, że duże, że tak jest nowością jest oczywiście to, że pokazano nam te konkretne geny tak, które tutaj są zobowiązane są nowością jest to, że to taka olbrzymia próba tak olbrzymia, ale tak jak powiedziałem mu nadal zbyt mała tak wg autorów badania tak dla nas oczywiście i dla słuchaczy na pół 1 000 000 osób tak przebadać zebrać taki przeanalizować to jest coś niewyobrażalnego prawda nie niektóre państwa mają pół 1 000 000 osób tak, a ja mówię, że zbyt mała próba, bo tak no takie są nieubłagane prawa genetyki statystyki tak bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę rzecz niezwykle ciekawa, ale także niezwykle skomplikowana przede wszystkim dla humanisty bardzo dziękuję prof. Wojciech Dragan z wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego państwa moim gościem dziękuję bardzo za chwilę informacje Radia TOK FM pani raport gospodarczy program przygotował Szczepan Żarek Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA