REKLAMA

Czy polskie banki są gotowe na twardy brexit?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-09-03 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze te dźwięki, które słyszą państwo w tle to 2009 . forum ekonomiczne w Krynicy ten głos, który zamówił państwo słyszą to Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich kłania się dzień dobry dzień dobry bardzo nie za nami wakacje za nami także pierwszy dzień szkoły kończą się także wakacje w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej czy państwo w związku banków polskich ze zniecierpliwieniem odświeżają wokanda sąd w Luksemburgu Rozwiń » tak obserwujemy różne analizy ekspertyzy debaty, które się toczą wokół tego potencjalnego orzeczenia zarówno na poziomie niejako europejskim, ale także szczególność krajowym, ponieważ sądy nasz krajowy Sąd Najwyższy niewątpliwie w tej sprawie mogą mieć będą miały najwięcej dopowiedzenia i ważny jest to, aby te orzeczenia i Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także ewentualne nasze rozstrzygnięcia w Polsce były naprawdę bardzo mocno przemyślane uargumentowane przeanalizowane od strony prawnej od strony konsekwencji dla klientów w konsekwencji dla instytucji finansowych dla stabilności polskiego systemu finansowego i gospodarczych nie może wtrąca, że chodzi o to, że po wakacjach spodziewany jest wyrok w tzw . polskiej sprawie frankowej, który no jest oczekiwane ze strony związku banków polskich, bo w, jaki sposób wyjaśni sytuację tych osób, które mają kredyty w frankach szwajcarskich państwo pisali taki apel do rządu premiera Mateusza Morawieckiego taką prośbą o to, żeby podjąć jakieś kroki ewentualnych rat czy gdyby ten wyrok był nie pomyśli banków właściwie nasze wystąpienie było skierowane do pana premiera także ministra spra w zagranicznych komitetu stabilności finansowej Europejskiego banku centralnego z prośbą, by zwrócić uwagę że w tym w wystąpieniu rzecznika generalnego zwykle poprzedzającym orzeczenie Trybunału pojawiło się wątki, które nie były wcześniej w ogóle rozpatrywana wniosku kierowanym do Trybunału sprawiedliwości i naszym zdaniem rzecznik Trybunału sprawiedliwości rzecznik generalny nie uwzględnił pewnych aspektów związanych z polskimi przepisami z polskim orzecznictwem, jaki mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat, a także na, nawiązując do rozstrzygnięć, które dotyczyły podobnych zagadnień w innych krajach nie uwzględnił specyfiki i istotnej różnicy pomiędzy tym co się dzieje w sytuacji podobnych krajach należących do strefy euro na styku ze Szwajcarią i kraju tak jak Polska, który nie należą do strefy euro mają się zmierzyć z podobnym problemem tej specyfiki nie uwzględnia także Polski Sąd Najwyższy, który też wydaje opinię albo wyroki nie pomyśli banków dość powiedzieć ostatnio wyroku, który unieważnił w całości umowę kredytową we franku szwajcarskim tak sądzę, że właśnie dlatego potrzebna nam jest pewna dyskusja refleksja prawno także ekonomiczna chodzi o to, żeby te rozstrzygnięcia były zrównoważone, żeby był sprawiedliwy nie destabilizować sytuacji, ale też nie doprowadzały do kompletnie nieracjonalnych rozwiązań n p . taki, że zaciągamy kredyt w jakiej walucie stosujemy parametry czy benchmarki kompletnie innej sfery to jest po prostu droga do nieszczęścia do nieprzewidywalności do turbulencji chodzi też o to, żeby w wyniku powstałych orzeczeń nie następowało jakieś nieracjonalne nieuzasadnione uprzywilejowanie 1 grupy klientów kosztem innych grup klientów i kosztem podatników stąd to nie jest łatwa sprawa dla dla sędziów różnych szczebli to nie jest łatwa sprawa dla regulatorów dla polityków, ponieważ czym mieliśmy do czynienia mieliśmy do czynienia właśnie Prokopowicz z katastrofą finansową mówi o kryzysie światowym kryzysie finansowym, a tego nie definiują takich katastrof przepis tak jak nie definiuje powodzi żadna ustawa jak nie definiuje jak ma się palić las, kiedy płonie podobnie jest tutaj sytuacji naszej trzeba szukać rozwiązań, które opinia publiczna i obie strony sporu ewentualnych uznają za za sprawiedliwe za za godne za wyjście z trudnej sytuacji, dlaczego bowiem pamiętajmy, że kiedy były udzielane te kredyty po żyliśmy wszyscy przekonaniu przede wszystkim o 5 i oni naciskali, żeby kredytów udzielać, żeby wkrótce przystępujemy do strefy euro, że to będzie Super interes regulatorzy tak myśli myśli tak politycy naciskają bardzo mocno na banki udzielały kredytów walutowych, bo to była szansa na zrealizowanie jakichś części tego programu 3 ,51 000 000 mieszkań i kiedy się okazało, że jednak wybuch dziesiątki tysięcy km od Polski kryzys, który uderzył także Polskę zaczęliśmy podejmować działania zaradcze po pierwsze, uchronili Szmyd pewną grupę klientów naj słabiej sytuowanych zarówno tych dewizowych frankowych jaki, jaki złotowych uważam też bardzo ważny ważny dorobek bardzo ważna sytuacja w momencie, kiedy Szwajcarzy uwolnili franka na skutek wojny na Ukrainie na skutek sankcji wojny na bliskim Wschodzie również wprowadziliśmy sześciopak z wreszcie uelastycznić syn system fundusz wspierania kredytobiorców i teraz, jeżeli dochodzi do jakich sporów te spory też muszą być rozstrzygane w pewnych ramach akceptowalnych dla obu stron, czyli pomóc tym, którzy wymagają pomocy tam, gdzie doszło do nadużyć tam, gdzie doszło do jakiegoś prowadzenia, bo sąd powinien to i to na pewno rozstrzygnie, ale ważne, żeby nie miał sąd tylko zero-jedynkowy wyboru, czyli albo unieważnienie albo złoty frank na złotówkę, ale wg wskaźnika LIBOR, bo to jest też po prostu druzgocące to jest niesprawiedliwe to jest niemądre nieracjonalne, ale jednocześnie burzące stabilność polskiego systemu finansowego i stąd ta debata stąd nasze wnioski stąd nasze dyskusje myślę, że one mają szansę zakończyć mądrymi konkluzja wskaźnikiem LIBOR, czyli tym oprocentowanie właściwe dla waluty szwajcarskiej, a nie dla złotego kończąc ten wątek w wielu komentarzach dotyczących właśnie takiego rozstrzygania tych spraw można przeczytać, że to niekorzystne rozwiązanie z punktu widzenia banków jest pewnego rodzaju próbą ukarania banków za to, że pewnym czasie naraził swoich klientów na dość duże ryzyko walutowe ja nawet rozumiałbym pewien styl argumentacji czy sposób organ argumentacji, ale pamiętajmy, że tzw. ewentualna kara jeśli jeśli w ogóle ona powinna być zastosowana w niektórych przypadkach nie może być karą absurdalną, żeby się przy obróciła przeciwko klientowi nie przeciwko interesowi publicznemu czy win całemu naszemu społeczeństwu, bo zdestabilizowanie krajowego systemu bankowego też niebezpieczeństwo dla depozytów też niebezpieczeństwo dla finansowania rozwoju polskiej gospodarki i to musimy mieć na względzie, czyli są racje pewne prawdy i są racje także ekonomiczne w sytuacjach tak jak powiedziałem katastrofy finansowej, jaką mieliśmy do czynienia nie wywołanej przez Polskę nie wywołanej przez polskie banki nie wywołane przez polskich klientów trzeba szukać po prostu mądrych rozwiązań, bo one świadczą o kulturze ekonomicznej kulturze prawnej i kulturze społeczeństwa jak pokonywać trudne sytuacje wychodzić z trudnej stąd tak buduje współpracę zaufanie Solidarność pomiędzy ludzi było jako odpowiedź na ten państwa apel do rządu w sprawie tego spodziewanego wyroku w Polskiej sprawie frankowej oczywiście mamy informację, że komitet stabilności finansuje monitor stabilność finansów monitoruje sytuację, że będzie analizował poszczególne tutaj rozwiązania także komitet stabilności daje taki sygnał, że poza rozstrzygnięciem Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej będą będą ważne wewnątrz krajowe rozstrzygnięcia, ale my uważamy, że potrzebna jest tutaj debata przed tymi rozstrzygnięciami niby, żeby nie dochodziło do błędnych rozstrzygnięć, bo wtedy są większe kłopoty niż korzyść panie prezesie był Luksemburg to teraz zapytam o inne unijne wciąż jeszcze miasto Londyn państwo jako związek banków polskich czy polskie banki spoglądają z niepokojem na rozwój sytuacji na Wyspach brytyjskich, które zmierzają takim dość zdecydowanym krokiem w stronę twardego brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy rozwodowej z Brukselą nasze badania pokazują, że kwestia brexitu niepokoi denerwuje czasami niektórych przeraża myślę tutaj naszych obywatelach i klientach naszych przedsiębiorców i oczywiście ta kwestia także niepokoi naszych bankowców banki starają się wyjaśnić przedsiębiorcą klientom, jaka będzie sytuacja zgodnie z zapowiedziami rządu brytyjskiego w przypadku brexitu w 1 czy drugiej wersji, ale oczywiście te scenariusze one będą się różnić od tego co przewidujemy w ogóle musi być w kategoriach takich politycznych systemowych szkoda, że Europie dochodzi do takiego do takiej sytuacji Europa jest tak doświadczony kontynent na przestrzeni ostatnich wieków, że powinna nas szukać porozumienia powinno szukać jak najwięcej możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemu za często z Europy wychodziły konflikty także konflikty o tragicznych wymiarach chociażby pierwszej drugiej wojny światowe, niemniej jednak dyskutujemy z naszymi partnerami brytyjskimi mówi o sektorze bankowym częste wizyty przedstawicieli rządu brytyjskiego częste wizyty spotkania z CIT londyńskim, niemniej jednak to wszystko będzie przebudowy przebudowywane wiele instytucji już jest przenoszonych do Frankfurtu niektóre do Francji niektóre nowe funkcje rolę próbują przejąć rynki przyjąć próbuje rynek amerykański to nie jest łatwa sprawa, bo może spowodować, że niektóre usługi będzie trudniej świadczyć będzie trudniej zabezpieczać na rynku krajowym myślę czy chociażby pewna grupa instrumentów pochodnych czy pańskim zdaniem Polski sektor bankowy jest bezpieczny w razie gdyby doszło do tego twardego brexitu czy słuchaczy, którzy słuchają mogą być pewni, że n p . ich oszczędności w bankach czy bank jako taka instytucja jest bezpieczne myślę, że z tego punktu widzenia banki są bezpieczne są stabilne i tutaj może dojść do jakiegoś przesunięcia opóźnienia w pewnych usług czy pewnych produktów to może mieć miejsce natomiast na pewno mamy do czynienia z wyższym ryzykiem, a to znaczy oznacza powściągliwość wśród inwestorów krajowych i zagranicznych, czyli spowolnienie gospodarcze na pewno niestety braci nakłada się z pewnymi innymi czynnikami jak spowolnienie gospodarcze w strefie euro szczególnie spowolnienie w Niemczech, a to oznacza już pewne kłopoty niektórych grup naszych przedsiębiorców to się z kolei łączy z nadmiernymi obciążeniami od kilku lat polskiego sektora bankowego i wejściem do tego polskiego sektora bankowego można być w fazę stagnacji sektor bankowy rozwija się istotnie wolniej niż nasze tempo rozwoju obrotu PKB to oznacza, że zdolność do finansowania rozwoju przez Polski sektor bankowy, który odgrywa zasadniczą rolę polskich instytucjach finansowych topnieje zmniejsza się podczas gdy my potrzebujemy realizować w tej kolejnej perspektywie unijnej wielkie programy gospodarcze chociażby tak jak czyste powietrze jak program dekarbonizacji jak program automatyzacji robotyzacji polskiej gospodarki jak finansowanie innowacyjności polskiej gospodarki styku współpracy przedsiębiorst w z polską nauką sobie nie możemy pozwolić na to, żeby sektor bankowy Polski był nieatrakcyjny, żeby był niewydolny lub wpłat w tarapaty z powodów regulacyjnych wewnętrznych lub z powodu zaburzeń na rynkach międzynarodowych krótko mówiąc jest potrzebna ostrożność rozwagę i uwaga rozwód budowanie 1 większego zaufania w naszym ekosystemie zarówno wśród klientów indywidualnych, w jakich klientów instytucjonalnych Krzysztof Pietraszkiewicz prezes związku banków polskich był moim państwa gościem prosto z 2009 . forum ekonomicznego w Krynicy pięknie dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję serdecznie pozdrawia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA