REKLAMA

Uchodźstwo i turystyka

OFF Czarek
Data emisji:
2019-09-04 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:48 min.
Udostępnij:

Rozmowa z dr hab. Natalią Bloch, autorką, m.in. książki "Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest dr hab. Natalia Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie im dobre warto chyba zacząć od podsumowania Kongresu międzynarodowej Unii nauk antropologicznych i etnologicznych, bo na co dzień nie śledzimy takich kongresów Rozwiń » pani tak, ale raczej w radiu TOK FM albo słuchacze polityka polityka polityka to szczepy spore wyzwanie także na etnografię, ale rozmawiamy o kongresie tak wysokim tygodniu sierpnia zorganizowaliśmy Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu interkom Gres światowej Unii nauk antropologicznych i ekologicznych to jest najstarsza największa międzynarodowa organizacja, która zrzesza osoby zajmujące się zawodowo etnologię i antropologię społeczną kulturową wzięło w nim udział ponad 700 osób z 60 krajów te interesy oraz Kongresu są organizowane każdego roku w innej części świata i ów Kongres po raz pierwszy odbył się w Polsce w roku, w którym obchodzimy stulecie istnienia etnologii naszym Uniwersytecie, ponieważ katedra etnologii, bo 1 z pierwszych naszą częścią poznańskiej, czyli poznański taki też w Poznaniu już tak właśnie ze względu na lokalizację geograficzną jak na ironię jest to też pierwsze rok, w którym nasza dyscyplina etnologia nie istnieje już więcej w oficjalnym wykazie dyscyplin zaproponowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy stuletnią rocznicę wymazania z tego wykazu może wszystko wiecie trudnego bezpiecznie, dlaczego to pytanie bardziej to pana ministra, niemniej czuliśmy się troszeczkę pracując ciężko przez ostatni rok nad przygotowaniem tego Kongresu, jakbyśmy organizowali coś w stylu stepy albo balu na Titanicu zostaliśmy teraz oficjalnie pod 5 ci po coś co się nazywa naukami o kulturze i reiki i co istnieje nigdzie indziej na świecie stanowi bardzo duże zagrożenie dla naszego istnienia, a zwłaszcza jak funkcjonuje w sprzeczności z postulowanym przez ministerstwo potrzebami umiędzynarodowienie nauki polskiej będzie tam teraz trudno nawiązywać współpracę międzynarodową wyciąga używanymi jako partnerzy w różnego rodzaju projektach wymienić studentów pomiędzy uczuć, dlatego że stać częścią innej działki tak zostaliśmy razem z wieloma innymi naukowcami między nimi kulturoznawca Amir wyznawcami teatru nogami wrzuceni do takiego worka, który w, którym tu wracamy do konsultowali wezwania kultury 2 takim bardziej dziewiętnastowiecznym powiedziałabym bardziej takie, jakby materialnej, a nie badania stosunków społecznych, które de facto się zajmujemy, ale mam nadzieję że, że ten olbrzymi sukces, jakim była organizacja Kongresu i obecność Polaków i antropologów z całego świata być może przekona pana ministra, że ta dyscyplina naprawdę istnieje na całym świecie od dziewiętnastego wieku nasze Towarzystwo naukowe liczy sobie ponad 120 lat powstało jeszcze we Lwowie i przyznam, że te wspólnie z kolegami koleżankami z komitetu organizacyjnego zastanawialiśmy się nad tematem przewodnim interesu, ponieważ każdy tak Inter Commerce, który odbywał się co roku ma jakiś temat przewodni jakiś moty w wiodący, które z 1 strony łączyłby wszystkie nasze zainteresowania też odnosił się to jakiś ważnych bieżących istotnych zjawisk mających miejsce na świecie, gdy staliśmy się co mogłoby być tym motywem, zwłaszcza tutaj w kontekście polskim kierowaliśmy się też takimi egoistycznym pobudkami ponieważ, gdy nastąpi proces wymazywania nas jako dyscyplina spotkaliśmy się naprawdę olbrzymi przejawami Solidarności ze strony zarówno międzynarodowych organizacji zrzeszających antropologów taki ze strony różnych krajowych stowarzyszeń i tak powstał temat interkom gresu, czyli światowe Solidarności, a takim bardziej ogólnym poziomie chcieliśmy pokazać w jaki sposób nasza dyscyplina bada i opisuje różne sposoby rozumienia i praktykowania Solidarności współdziałania odpowiedzialności troski czy wzajemność co w praktyce oznacza, że jesteście wymazanie to znaczy, że pani nie ma prawa nie może się zajmować nie może badać to habilitował na dyscyplinie etnologia od tego momentu nie będziemy w stanie notować ani doktoratów ani habilitacji w zakresie etnologii, ale rozumiem, że to będzie inaczej zwał, ale wciąż można być etnologię oczywiście poprzez praktykę jak najbardziej niemniej, jeżeli chodzi o relacje władzy doskonale wiemy, że najprostszym sposobem usunięcia kogoś jest wymaganie nas to dobrze skoczył w takim razie do drugiego tematu, który jest związany także z tym kongresem, a mianowicie do pani książki, które są owocem wieloletnich badań książka zatytułowana bliscy nieznajomi turystyka i przezwyciężanie podporządkowania postkolonialnych Indiach to, a propos władzy podporządkowania post kolonializmem książkę ukazać nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w zeszłym roku, a tak wspominają jest owocem wieloletnich badaniach, bo jak długi bada ile czasu pani spędziła w przyjemnych okolicznościach przyrody no właśnie z tym mierzy się od samego początku, ponieważ moje pytanie oto nadarza się początku tak to moje zainteresowania tym co nazywamy przestrzenną mobilnością ludzi zaczęły się od kategorii uchodźstwa przez kilka lat prowadziłam badania terenowe, na podstawie których powstała książka doktorska zatytułowana urodzeni uchodźcy w obozach uchodźców tybetańskich w Indiach następnie, gdy przed 10 laty utworzyliśmy tutaj Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu centrum badań migracyjnych byłam zaangażowana w liczne projekty dotyczące imigracji to Polski i to zachodni to podobno zachodni polskiej i do Poznania głównie z krajów pozaeuropejskich, a następnie wróciłam do Indii z projektem o turystyce co szczerze mówiąc nie spotkało się ze entuzjazmem ze strony środowiska naukowego to część początku rzeczka jako osoba jak zdrajczyni, która porzuca rolę zaangażowanej badaczki, pochylając się nad ludzkim cierpieniem na rzecz turystki delegujących nad hotelowym basenem wydaje mi się, że wynika z tendencji do esencja ryżowa Ania tematów badawczych to znaczy w przypadku turystyki mamy do czynienia z takimi 2 skrajnymi sposobami koncept realizowania to znaczy z 1 strony w debacie publicznej w takim powszechnym odbiorze jest to taka banalna forma rekreacji niewinna, a przez to bagatelizowana z drugiej strony mamy ten nurt krytyczny uprawiane przez wielu badaczy, ale również dziennikarzy czy też działacz organizacji pozarządowej, gdzie turystyka jawi się jako źródło wszelkiego zła jako tako neoliberalna siła będąca kontynuacją relacji kolonialny, która jest źródłem wszelkiego rodzaju niepożądanych zjawisk w moim obecnym terenie te wszystkie formy mobilności nakładają się na siebie to znaczy wielu pracowników i drobnych przedsiębiorców pracujących w sektorze turystycznym jest mi grantami, a w przypadku 1 z 2 i terenu teren sali są to również uchodźcy, choć tybetańscy i te badania jak do Indii jeżdżą od lat już 16 te badania zajęły ostatnie 4 lata i były prowadzone w 2 niewielkich, ale bardzo popularnych miejscowościach turystycznych w Indiach oddalonych od siebie o 2 , 51000 km była to stara sala w północnych Indiach zapewne przez większość państwa kojarzona z Dalajlamą i buty mam tam sala jest bardzo ciekawym przykładem politycznego politycznego, zwłaszcza turystyki, ponieważ fakt jest obóz uchodźców, który został przekształcony w atrakcję turystyczną drugie miejsce badań to wioska chamski na południu Indii, która znajduje się na terenie wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO co z 1 strony przyciągnęło rzesze turystów, a z drugiej strony stało się przekleństwem mieszkańców wioski, ponieważ zaczęli być oni stamtąd wysiedleni tutaj zawiesimy zaproszę panią i naszych słuchaczy na informacje Radia TOK FM o godzinie dziesiątej 20 kilka minut po informacjach wrócimy do naszej rozmowy, czyli uchodźstwo i turystyka państwa moim gościem jest dr hab. Natalia Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje po informacjach wracamy po wcale państwa i moim gościem jest dr hab. Natalia Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu uchodźstwo, a turystyka wspomnę szans w książce zatytułowanej bliscy nieznajomi turystyka przezwyciężanie podporządkowania postkolonialnych Indiach to owoc 4 ponad 4 lat pani pracy pisze pani o tym w książce wspomniał pan też o tym, przed informacjami, że kiedy podzieliła się pani z kolegami koleżankami pomysłem na ten projekt naukowy to wszyscy od razu oburzyli celem było interesujące, dlatego że etnolog antropolog to jest ktoś, kto powinien widzieć więcej tak, czyli my wszyscy, którzy nie jesteśmy antropologa ami, kiedy coś słyszymy to od razu staram się stosować stereotypy, żeby szybko rozstrzygnąć te dobre złe biały czarny no ale to Polak to ktoś powinien się powiedzieć zaraz zaraz to może ze skrobi 12 trzecią warstwę zobaczy taka reakcja na to że, a będę się zajmował turystykę pokazuje, że może miał rację minister oczywiście jako antropolodzy zajmujemy się rzeczami często pozornie banalnymi oczywistymi, tudzież nad realizowanymi, ale mamy taką tendencję do ostrzegania wszędzie istniejące relacje władzy zresztą, a mniej więcej od przełomu lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych mamy w naszej dyscyplinie dotyczy stocznie taką zjawiskiem, które określane mianem tak antropolodzy, czyli ciemnej antropologii, która to tendencja polega na interpretowaniu świata przez pryzmat wszechobecnych relacji władzy oznacza to, że skupiamy się na badaniu i opisywaniu wszelkiego rodzaju form wykluczeni nierówności ucisku niesprawiedliwości to jest właśnie ten drugi nurt krytyczne ten drugi nurtów koncertowali pani turystyki, o których wspominałam, gdzie druga strona turystycznego kontaktu jest opisywana w kategoriach podporządkowania turystyka zresztą, zwłaszcza turystka międzynarodowa to krajów tzw. globalnego południa jest oskarżana o szereg negatywnych zjawisk takich jak towar mienie jednostronna zmiana kulturowa pogłębianie globalnych nierówności ekonomicznych instrumentalizacja relacji społecznych i w dużej mierze te zarzuty czy lista tych grzechów głównych Smyk najbardziej zasadne z jedno LO biorą pod uwagę chociażby np. zjawisko liczyć, który bardzo mocno jest krytykowane na koncie studia nad turystyką brykiet to jest odpływ pieniędzy wydawanych przez turystów teoretycznie w odwiedzanych społecznościach, które następnie wypływają do korporacji tzw. globalnej północy i to dotyczy to też, zwłaszcza turystyki masowej tzw. sektora formalnego, gdzie większość ceny opłacanej za wycieczkę przez turysty wraca do linii czarterowych to hoteli sieciowych to ubezpieczalni to producentów towarów importowanych, które są sprowadzane do krajów globalnego południa, żeby zaspokoić potrzeby turystów to co mnie najbardziej interesowało moich badaniach tzw. sektor nieformalne i tutaj te czynniki strukturalne są bardzo ważne, ponieważ z Sektami formalne, czyli takie małe głównie rodzinne biznesy turystyczne kilku pokojowe pensjonaty niewielkie restauracje kawiarnie piekarnie sklepy dzięki stragan Niki ten cały wachlarz tak riksza, że osoby wynajmujące rowery ten cały sektor, w którym porusza się w większości tzw. indywidualny turysta dysponujący ograniczonym budżetem ten sektor ogranicza leczyć większość pieniędzy wydawanych przez nas idzie bezpośrednio do tych, którzy te usługi świadczą, ale ten sektor jest równie ciekawy pod tym względem, iż gwarantuje on względnie inkluzywnego demokratyczne dostęp do turysty dla każdego włącznie spółce potem czy odnośnych sprzedawcom herbatę i co więcej pozwala on na wejście poza taki rynkowy układ klient usługodawca zaś w przypadku turystyki enklawą owej, która dominuje w sektorze formalnym, czyli tych dużych sieciowych często dysponujące kapitałem ponadnarodowym kurortów all inclusive bardzo ograniczona wyselekcjonowana grupa miejscowej ludności jest dopuszczalna turysta tak roli pokojówki kelnera nauczycielki fitness w kurorcie i nawet ten dostęp jest bardzo mocno regulowany poprzez przypisaną rolę tutaj pokojówka bardzo mam szansę nawiązania bliskiej bezpośredniej relacji z turystą, ponieważ zawsze znajdzie się gdzieś w okolicy menadżer osoba zarządzająca często reprezentująca tam korporacje globalnej północy albo też wyszkolona przez osoby z globalnej północy, która nie po, których nie pozwoli wyjść poza tę rolę sektor nieformalny i właśnie o tyle ciekawe, że właściciel małego sklepiku czy też straganu czy restauracji może sobie pozwolić na kawę jedzenie turystom może sobie pozwolić na zamknięcie tego małego biznesu i udanie się turystom na wycieczkę jest szansa, żeby kontakt turystyczne przekształcił się w kontaktach międzyludzkich z tego z kolei może wynikać szereg możliwości, które doprowadzą do realnych zmian jakości życia tych osób i moja książka o tych właśnie oddolnych nieformalnych spotkaniach obcych sobie ludzi oddalonych o galaktyki, jeżeli chodzi o zaplecze społeczne ekonomiczne i kapitał kulturowy to tych spotkań tam dochodzi i nie było to możliwe, gdyby nie sektor nieformalne do tych spotkań dochodzi i 1 strona przygląda się drugiej stronie jak ten turysta z Zachodu jest postrzegane, jakie kategorie grupy turystów mamy i w jaki sposób są one postrzegane czy też sterroryzowany tak 1 rozdział mojej książki zatytułowanym mapa świata z peryferii staram się zrekonstruować obraz turystów, jakie mają pracownicy drobni przedsiębiorcy sektora nieformalnego w Indiach, ponieważ studiach nad turystyką raczej dotychczas skupialiśmy się na tym jak spojrzenie turysty Testa bardzo klasyczna teoria sformułowana przez socjologa Johna Ariego zresztą książce przetłumaczonej na język Polski skupiliśmy się raczej na tym jak to spojrzenie turystyczne formatu je odwiedzane społeczności i sprawia, że muszą się one dostosowywać do turystycznych wyobrażeń i oczekiwań co znowu po źródłem krytyki turystyki do krajów globalnego południa, a ja chciałam odwrócić perspektywę i pokazać jak oni widzą nas co było dla mnie bardzo ciekawy to to, że po pierwsze, kategoria turystów formułowane przez moich partnerów badawczych poruszały się w obrębie Narodowego porządku rzeczy, czyli było to kategorie w dużej mierze bądź narodowościowe bądź ograniczone geograficznie lita Europejczycy byli Rosjanie, którzy zdecydowanie nie byli klasyfikowanie Europejczycy, a ich rodzice i Izraelczycy oczywiście im musi jako nowa kategoria turysty turysta krajowy Koreańczycy Japończycy, ale generalnie rzecz biorąc zaskoczyło mnie bardzo to, że wbre w wyobrażeniom samych turystów, z którymi też pracowała m. in . w ramach etnografii opinię podróżując razem z nimi po Indiach wbre w ich wyobrażeniom są postrzegani jako tz w chodzące potrwa portfele rentowność dochodowość tej kategorii turystów wcale nie była głównym kluczem pozytywnego waloryzowania turysty to znaczy tutaj ulubioną kategoriom zarówno osób pracujących Haiti jak i Dharamsali byli Europejczycy, mimo iż ich budżety, zwłaszcza po kryzysie były bardzo ograniczone w porównaniu chociażby z turystami rosyjskimi, że to tyle samo będzie plan oni pojawili potem duży, że ta kategoria mimo żona jest sformułowana narodowościowo mam wrażenie, że odnosi się to kategorii turysty masowego oni nie występują chamski pojawiają się tam w trakcie jedno dwudniowych wycieczek trakt w ramach turnusów, które odbywają na goa jest taka typowa turystyka rekreacyjna dysponują dużymi zasobami finansowymi, które w dodatku w przeciwieństwie do europejskich turystów plastikowego tak hakerów mogą pytać bardzo krótkim czasie, ale w dużej mierze, ponieważ nie posiadają kompetencji językowych, czyli nie są w stanie nawiązać relacji widać to zarządzenie, o którym wspominałam relacja ta sprowadza się głównie do transakcji pieniężnych, która jest budowana głównie za pomocą kalkulatora na telefonie komórkowym przez to są odbierani jako aroganccy i ignorancję w przeciwieństwie do turystów europejskich, gdzie te postawy otwartości ciekawości dopytywania lokalne konteksty, które są bardzo pozytywnie waloryzowany zresztą pojawienie się nowej kategorii turysty turysty krajowego związku z rozrostem indyjskiej klasy średniej wprowadza bardzo takie ciekawe zakłócenia w postrzeganiu globalnych nierówności ekonomicznych to znaczy z 1 strony mamy tych papierów europejskich o bardzo ograniczonych możliwościach nabywczych po dobie kryzysu, którzy muszą spędzić kilka miesięcy czy chcą spędzić kilka miesięcy w Indiach, ale w tym sensie mają bardzo ograniczony budżet na konkretne dni mamy przedstawicieli indyjskiej klasy średniej, którzy uprawiają turystykę weekendową w Dharamsali czy Humpty mają bardzo duże zasoby co więcej chętnie nimi dysponują, ponieważ to znowuż podkreśla ich status, czyli z 1 strony mamy w białych Europejczyków, którzy w oczach pracowników do sieci z sektora turystycznego są postrzegani jako uprości w stosunku do tego swojego, czyli współobywateli wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za 3 minuty o dziesiątej 40 dr hab. Natalia Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu z państwa moim gościem wracamy po informacjach wczoraj wchodzimy państwa moim gościem jest dr hab. Natalia Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o uchodźstwie i turystyce i sport oraz jeszcze o książce, które są owocem pani wieloletnich badań bliscy nieznajomi turystyka i przezwyciężanie podporządkowania po szkolnej kolonialnych Indiach na razie z tego co co pani mówi trochę nasze rozmowy może wynikać że miejsce miejscowi miejscowa ludność tak bardzo homogeniczne to znaczy, że przyjeżdżają turyści i w jaki sposób lub lokalsi się do tych turystów odnoszą, ale warto podkreślić, bo to też jest interesujące, że chodzi o kontekst właśnie podporządkowania, że ci wokaliści to jest straszna mozaika narodowościowa kulturowa polityczna i tak i t d. tak wszędzie właściwie, gdzie mamy do czynienia z rozwojem sektora turystycznego jest siłą napędową migracji, ponieważ stwarza możliwość dostępu do turysty i waluty, którą on dysponuje w rezultacie ten gospodarz, jakie są często określane w studiach nad turystyką ani nie jest lokalny w sensie miejscowe ani nie jest homogeniczne i w obu tych przestrzeń wczoraj bardzo miło spotkać się z państwem podyskutować o tym co to dzisiejszych czasach oznacza być liderem oraz 2 wczoraj przerwane połączenie z Poznaniem, ale już wracamy dr Natalia dyrektor szpitala radzie Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego państwa moim gościem rozmawialiśmy o tej Muza lokalnej, czyli o tym, że dostęp do turysty mają różne warstwy różne kultury różne nacje różne grupy tak większość to osoby zaangażowane w obsługę ruchu turystycznego w sektorze nieformalnym są to sezonowi imigranci zarówno krajowi w przypadku Tarra sali i Humpty pochodzące z Kaszmiru zdradzie stanu z Pucharu czy z różnych Stanów Indii, ale też osoby, które pchały zagranicy Nepalczycy, którzy właściwie zmonopolizowanie zmonopolizowanie sektor gastronomiczny to są osoby, które przemieszczają się wraz ze zmianą sezon turystyczny znaczy kilka miesięcy 45000 spędzają okresie zimowym na południu m. in. Humpty, a następnie nie wracają do swoich miejsc pochodzenia do swoich wiosek miasteczek krajów, ale przenoszą się z tymi samymi szansami na północ czy mamy tu właściwie do czynienia z ciągłym ruchem z mobilnymi rzeczami i ze społecznościami, które pozostają w sytuacji takiej ciągłej płynności, niemniej wciąż musimy pamiętać, że w przypadku tych 2 konkretnych lokalizacji tom, a większościową grupą w Dharamsali są uchodźcy tybetańscy służą 60 lat działa jak w przypadku Hanki są to mieszkańcy wioski, która podlega wysiedlenia i wyburzeniu właśnie i powraca ten moment motyw uchodźców i turystów po w tej przestrzeni nieformalnej dochodzi do spotkań pomiędzy turystą, czyli Europejczykiem Rosjaninem czy Izraelczyk wiem, a n p . by te będą ściekami teraz co wynika co się dzieje jak te relacje wyglądają i co z tą Solidarnością której, która była też tematem czy motywem przewodnim konferencji tak mój wkład Res temat mój wkład w temat oświatowej Solidarności to jest właśnie zjawisko solidarnej turystyki, która wpisuje się szersze zagadnienie turystyki na rzecz sprawiedliwości, tudzież sprawiedliwej turystyki w przypadku Tybetańczyków mamy do czynienia z bardzo ciekawe zjawiskiem zawłaszczania turystyki wykorzystywania faktu bycia atrakcją turystyczną głównie ze względu na autyzm to realizacji celów politycznych tej społeczności innymi słowy wykończyć wykorzystują obecność turystów w Dharamsali to szerzenia świadomości tzw. sprawie tybetańskiej co więcej próbują ich angażować do roli sojuszników walca wolny Tybet czas to komiczne czy niepodległa to sprawa drugorzędna jest realizowane na kilku polach czy takie zasadnicze to jest produkcja zaangażowanych pamiątek turystycznych, a z logo wolnego Tybetu, który występuje w rozmaitych wariacjach Libet sejf Tybet przypadłoby free, a czy PiS odparł wówczas na i te motywy są produkowane na rozmaitych rzeczach właściwie co ciekawe one te pamiątki mają najczęściej charakter użytkowy co zmniejsza ryzyko, że wylądują w szufladzie i turysta zwiedzający ram sale może się właściwie od stóp do głów ubrać rzeczy w ślady wolnego Tybetu dokładnie tak są czapeczki daszkiem na lato czapki wełniane, ale na zimę może z rynków jeszcze niema, bo to jest kwestia naszych Pański klub trzeba było tam mieszkać, ale są nie tylko nam Ryszard oczywiście to klasyka, ale też bluzy dresowe kurtki, a spodnie dresowe parasolki kubki pokrowce na smartphone to zamach przedmioty co czyni z tych przedmiotów czynione są nasi następcy, który nośnikami sprawy tybetańskiej i oczekuje się od turystów, że oni ten przekaz wjeżdżając zdałam sali będą ze sobą, a nieść w drugą taką płaszczyzną jest tworzenie oferty edukacyjnej dla turystów ona jest na tyle bogata, że turysta odwiedzający teraz sam niezależnie od tego ile czasu tam spędza je w stanie zapewnić sobie cały się dzięki grafik takimi wydarzeniami to są pokazy filmów dokumentalnych i obranych głównie oczywiście łamaniu praw człowieka dbać o chińskiej okupacji o to, która w więzieniach, ale też talerzami budy już nie to są różnego rodzaju pracy Japończycy nazywają ładne stok pogadanki uświadamiające dyskusje spotkania z byłymi więźniami politycznymi, ale też takie spotkania bardziej w wymiarze oraz komediowej wystąpił w kursie może wyjechać z ram sali, o czym tylko prawa człowieka tak groźna, ale powiedziałbym, że to jest wszystko bardzo umiejętnie i sprawnie łączone, ponieważ w tym trzecim obszarze, w którym turystyka jest zawłaszczana do celów politycznych diaspory, czyli organizacji politycznych wycieczek po rzeczywistości, które w literaturze nazywane są wycieczkami Solidarności bardzo umiejętnie łączone są te walory kulturowe i naturalne Aram sali z przekazem politycznym i to są wycieczki najczęściej tygodniowe organizowane zarówno przez lokalne organizacje pozarządowe jak i przez rząd tybetański na uchodźstwie one są skierowane przede wszystkim do uczniów Cole czy i uniwersytetów, ale generalnie młodych ludzi i to w materiałach reklamujących wycieczki z 1 strony mamy klasyczne atrakcje turystyki kulturowej, czyli klasztory buddyjskie świątynie Dalajlamy warsztaty rzemieślnicze pokazy tańców i śpiewów kuchnia tybetańska oczywiście, a jednocześnie wizyty w lokalnych organizacjach pozarządowych spotkania z aktywistami rozmowy z byłymi więźniami politycznymi, a nawet spotkanie z premierem rządu tybetańskiego na Ochocie, czyli bardzo w prawnie potańczyć co potrafią wykorzystać fakt bycia atrakcjom i posiadania kapitału kulturowego, jakim jest powszechnie rozpoznawany buddystów Tański do przekłuwania tego w kapitał polityczny zostawia się czy te różne grupy turystów w różny sposób podchodzą do tak przekazu jak najbardziej i to też przekłada się bardzo mocno na sposób w jaki Tybetańczycy dywersyfikują postrzegają poszczególne grupy tutaj oczywiście znowu szkół głównym odbiorcą jest turysta Europejski przy czym kategoria ta jest szeroka rozciągana na całe na całą globalną północ tam też padają Amerykanie Australijczycy i t d . ponieważ on jest tutaj obrażany jako przedstawiciel podłużnego Zachodu, u którego Tybetańczycy szukają Międzynarodowego wsparcia swojej walce o prawo do samostanowienia i obecna zmiana profilu turysty, która odbyła się w Dharamsali pojawienie się turysty krajowego w związku ze zbudowaniem Narodowego stadionu do krykieta zdolny do sali sprawia, iż turysta Europejski wycofuje się stamtąd szukające bardziej cichych miejsc w okolicznych wioskach i Tybetańczycy, zostając turystom krajowym, a człowiek to też oni teraz analizują w ten sposób, że nawet, jeżeli turysta krajowy kupuje zaangażowane pamiątki typu T-shirt z logo wolnego Tybetu jako pamiątkę egzotyczną to wciąż spełnia ona swoją funkcję, ponieważ nie nosi jest też następuje też pewna zmiana w indyjskiej Kasi średni która, który wśród młodych ludzi bardzo mocno rozwija się praktyka wolontariatu i uczestnikami tych wycieczek czy też wolontariuszami organizacji pozarządowych coraz częściej są młodzi Hindusi czy wcześniej mieliśmy do czynienia, jakie były pani ta naj bardziej zaskakujące odkrycie albo takie coś, czego pani spodziewała było coś takiego po w czasie tych badań bardzo trudnym terenem dla mnie było chamski Jana tam trafią w trakcie etnograf i mobilnej podróżowałam po Indiach z turystami, obserwując jak wygląda kontakt turystyczne z ich perspektywy cham PiS jest stopniowo wysiedlone nie wiem co roku 2011 tomy pensjonaty restauracje sklepy lokalnych mieszkańców są wyburzane, ponieważ w dyskursie publicznym dyskursie urzędniczą medialnym zostali oni poddani stygmatyzacji jako nielegalni zasiedlających, którzy zagrażają integralności zabytku i a niemoralnie eksploatują ekonomicznie dobro narodowe i tutaj siły w tym procesie stygmatyzacji połączyły połączyli zarówno urzędnicy indyjscy jak i narodowi archeolodzy, a także lokalne agencje odpowiedzialne za rozwój turystyki i przeciwko nim walce oprawa mieszkańców to ich własnej wizji i dziedzictwa nie tylko tego materialnego właśnie niematerialnego praktykowanego na co dzień w walce o prawo do czerpania korzyści z turystyki wsparli lokalnych mieszkańców turyści i ile w Dharamsali mamy do czynienia już bardzo mocno ze z instytucji stosuje realizowanym ruchem upolityczniania turystyki tak w przypadku Hanki były to inicjatywy oddolne to znaczy turyści samych siebie zaczęli organizować kampanie w mediach społecznościowych kręcić filmy dokumentalne pisać petycje do UNESCO do rządu indyjskiego zbierać pieniądze dla wysiedlonych mieszkańców, którzy założyli Slam na obrzeżach wioski było to dla mnie bardzo ciekawa obserwować jak rodzi się taki trans narodowe solidarne aktywizm oddolnie z inicjatywy turystów więcej znajdą państwo między nimi na ten temat zajmę państwu książce mojego dzisiejszego gościa książce cytowany bliscy nieznajomi turystyka i przezwyciężanie podporządkowania postkolonialnych Indiach książka wydana przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza państwa gościem autorką książki jest dr hab. Natalia Bloch z Instytutu etnologii antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza bardzo dziękuję dziękuję pięknie informacji już 4 minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA