REKLAMA

Polska wieś 2019. Coraz więcej dzieci dojeżdża do szkół w miastach

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-05 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
słuchamy Radia TOK FM jest 7 wypowiedzenie 16 także za zza oraz dyskutowali z naszym gościom, że ciężko nam wrócić na antenę, ale pan prof. Andrzej Rosner Instytut rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk studiu dzień dobry czy tematów mamy bardzo wiele postanowił się ograniczyć do tych najbardziej istotnych ważnych aktualnych zmian, które dotyczą generalnie wsi dzieją się na naszych oczach, a które są czasami absolutnie wbre w temu stereotypowi którzy, którym Rozwiń » mamy w głowie, kiedy słyszymy Wrzesz np. ale chciałem zacząć od takiego czy raportu czy, które zostało przez Instytut rozwoju wsi rolnictwa panu wysłanej do mediów z takim pytaniem do jakich szkół pójdą uczniowie z terenów wiejskich w roku 20192020 początek roku wszyscy myślimy sobie no pewnie wszystko będzie tak jak zawsze to znaczy takie dziecko pójdzie jakiś małej szkoły, która jest najbliżej tak albo, a jeśli nie no to wszędzie sobie z gimbusa i zostanie zawężona do takiej szkoły czy czy czy taki skrótowy obraz pan profesor coś do niego dostęp dodał też skrótowy obraz jest prawdziwy z tym, że następuje pewne pewne przesunięcie mianowicie coraz większa część młodzieży wiejskiej dzieci wiejskich trafia do szkół zlokalizowanych w mieście w, odkąd my prowadzimy tak tak regularną obserwację m. in . tego procesu to mnie 10 punktów procentowych więcej dzieci trafia do szkół miejskich niż do szkół zlokalizowanych na temat jest ale dlaczego panuje takie przekonanie nie wracają byli na ile słuszne nie badałem tego, że szkoła zlokalizowana w mieście ma wyższy poziom gwarantuje lepszy start życiowy, a problem startu życiowego inwestycji w dzieci to jest problem coraz silniej odczuwane również na wsi lekarzem rodzice myślą tak to wolę zawieźć dziecko gdzieś dalej lub też nie to dziecko do dojeżdża danej, bo mam przekonanie, że tamta szkoła lepsza to będzie taki scenariusz taki tam szkoła jest drożna w związku, z czym tamtej szkole mam większą szansę, że trafi do następnego dnia następnego poziomu edukacji dobrze, ale co co w takim razie się dzieje mamy badania, które mówią jak wiele dzieci w Polsce znajduje się w takiej sytuacji, że miało przeprasza za skrót miało pecha urodzić się w takim miejscu, gdzie ta nawet dobra szkoła jest za daleko na nie trafiają do szkoły wiejskiej, ale takich w takich miejscach jest relatywnie mało dzieci tak naprawdę, dlatego że taka sytuacja, że szkoła jest daleko zdarza wszędzie jest daleko to jest sytuacja charakterystyczna dla obszarów wiejskich położonych perfekcyjnie, a na tych obszarach po stronie młodych ludzi ręcznie młodych rodziców, więc nie ma dzieci przez SO, ale jest ich relatywnie mniej niż w innych obszarach miejskich wiejskich, a czy jakąś dużą zmianę tutaj, by rzeczy czy powodem dużej zmiany tutaj nawet jeśli mówimy o relatywnie niewielkiej liczbie dzieci jest program rządowy przywrócenia połączeń autobusowych czy też w ogóle kwestia w ogóle nie widzą tego jeszcze niema tras jak będzie to państwo zbadają, żebyśmy zbadali coś co jest na etapie ewentualnego uruchomienia no tak, ale pan poseł mogły się zastanowić tak, ale w jej ramach ćwiczenia takiego, ale jest bardzo ważny problem, bo 1 z najważniejszych problemów moim zdaniem tak największych barier rozwoju polskiej wsi to jest problem dostępności przestrzennej dostępności przestrzennej zarówno szkół jak i miejsc pracy jak i usług publicznych pewne, bo dość jest cała masa wsi, z której nie ma komunikacji publicznej, żeby dojechać do wsi gminnej spółce jest ośrodek zdrowia dzieci ludzie Zeta peryferyjne przestały być w ogóle skomunikowane w wielu miejscach kontrolerzy skreśla służyła w tej rozmowie takie określenia się peryferyjny, ale to chodzi o geograficzne oddalenie to są złe się peryferyjnych myśmy wyodrębnili też się w naszych badaniach to są, w których większość znajduje się na terenie dawnego zaboru rosyjskiego jednak pod dach poza tym terenem tych wsi peryferyjnych jest bardzo mało są skupione w północnej części granicy wschodniej oraz na obszarach w wzdłuż granic wojewódzkich często po 2 stronach granicy wojewódzkiej, a jest to są obszary odległe od centrów wojewódzkich przy czym jest kilka takich charakterystycznych miejsc n p . Pogranicze łódzkiego świętokrzyskiego prawda łódzkiego Warszawskiego tam wyraźnie widać wzdłuż granic po obu stronach tej granicy takie pasy wsi o relatywnie niekorzystnej strukturze demograficznej społecznej oddalone od miasta i t d . spełniają szereg cech nie tylko w sensie geograficznym peryferyjnych czy dat na ten obraz, który pan teraz namalował naszym słuchaczom słuchaczką nakłada się kwestia demografii to znaczy, że to są oczywiście z tych obszarów następuje migracja młodzieży przy czym problem polega na tym, że nawet, jeżeli w takim rejonie o charakterze Populacyjny często się mówi to jest rzecz obszary wyludniają się, że obszary o dominacji funkcji rolniczej w strukturze gospodarczej obszary stale demograficznie, ale z tych obszarów następuje długotrwała obserwowane od kilkudziesięciu lat migracja ludzi młodych do miast, bo w tej chwili nie tylko do miast również do obszarów podmiejskich przy czym w tej migracji uczestniczą przede wszystkim ludzie, którzy odnieśli sukces edukacyjny ukończyli założony typ szkoły jest charakterystyczne zależność osoby, które przy mają nie niedokończonych, które przerwany poziom wykształcenia podstawowego średniej nie ma znaczenia częściej zostają ci, którzy skończyli niezależnie od reszty będzie szkoła podstawowa średnia czy zawodowa wykazują skłonność większą do migracji czasu ci bardziej rzut bardziej przedsiębiorczy i cechą bardzo szczególną też migracji jest również to, że w strumieniu wypływającym ze wsi przewagę liczebną mają kobiety o także młodych kobiet więcej odpływa niż młodych mężczyzn czemu takie w dłuższym to jest od dziewiętnastego wieku obserwowana zależność ale, ale co jest jest jednak, że dowód tego co w tym w tygodnikach jest nazywane w taki rząd dla rolników rdzeni brak młodych kobiet co więcej, jeżeli weźmiemy pod uwagę taki wskaźnik liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn w wieku 2030 lat to ten wskaźnik pokaże nam dokładnie obsady populacyjne, a ten postanowił dziewiętnastego wieku, o co chodzi, choć jakiś kulturowy taki emblemat ten na wsi kobiecie jest gorzej co jest raczej na temat służby dysku różne zdanie jest wiele dyskusji, ale m. in . mnie to najbardziej przekonuje istnieje taki stereotyp, że łatwiej jest dziewczynie ze wsi znaleźć męża w mieście niż chłopakowi wiejskiemu trafi do miasta znaleźć partnerkę w mieście ban on będzie ze wsi, ale dziewczyna też ze wsi niż te mieszkali szukam w głowie jakieś mieszkania miały postać literacką, że poziom wykształcenia będzie ten sam, ale zawsze to wiejską chłopaka będzie przeszkadzał były badania na ten temat potwierdzają to, że tutaj nie ma tej lub równości bardzo ciekawy oczywiście każdy płaci składkę w jak ją, bo ogląda program rolnik szuka żony to głównie sektora zadać pytanie dlaczego, ale był taki okres, kiedy migracje były znacznie bardziej nasilone, że w na tzw. ścianie wschodniej właśnie w północnej części pogranicza wschodniego były gminy, w których na stów kawalerów w wieku 2434 lata przypadały 48 pani w tej grupie wieku niesamowite za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym gościem, który prof. Andrzej Rosner z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk za chwilę po informacjach Radia TOK FM 22 minut po godzinie szesnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu przypomnę pan prof. Andrzej Rosner z Instytutu rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk dzień dobry jeszcze raz w pieszej części naszej rozmowy stary mitów stereotypów na temat wsi pan prezes rozwiał parę pytań padło bez odpowiedzi jak ta dysproporcja w niektórych wsiach pan poseł określił jako się peryferyjne pomiędzy ilością mężczyzn ilością kobiet i kar i strategiami migracyjnym, ale też edukacyjnymi to jest bardzo ciekawy, ale musimy wrócić do rzeczywistości rzeczywistość jest taka, że to dziś minister rodziny pracy polityki społecznej podało podało szacowana stopa bezrobocia 52 % radykalnie niskie bezrobocie takiego nie pamiętano 30 lat tak mamy najniższe bezrobocie w kraju rząd o tym, o tym mówi jak to wygląda z perspektywy wsi na wsi też bardzo niskie bezrobocie z tym, że to, że bezrobocie się zmniejszyło to tylko częściowo jest związane z powstawaniem miejsc pracy, bo tak naprawdę w Polsce mamy bardzo charakterystyczne dla polskiej demografii zjawisko naprzemiennego występowania z ZUS i niżów demograficznych okresy, w których następne są bardzo liczne roczniki naprzemiennie okresami, gdzie te roczniki są bardzo niewielkie, skąd to się wzięło no w czasie wojny pochodziło się małą dziecinę ze zrozumiałych względów ludzie jedni decydowali się na dzieci bezpośrednio po wojnie nałożyły się 2 fale urodzeń bieżących oraz tych odłożonych tych, którzy nie dokonały w czasie wojny i odpocząć się do czterdziestego szóstego z zaczęło się rodzić bardzo dużo dzieci, po czym ten wyczerpał się ten zapas odłożonych urodzeń powstał okres znacznie mniejszej liczby urodzeń, ale w pewnym momencie te dzieci urodzone po wojnie zaczęły bić własne dzieci, bo roczniki potencjalnych matek ojców prawda były liczne wobec czego dzieci też było dużo i tak naprzemiennie na przemian występuje fala roczników licznych i mało licznych i to ma bardzo duży wpły w na poziom bezrobocia w Polsce, ponieważ począwszy od okresu przemian systemowych, licząc w latach dziewięćdziesiątych szalenie wzrosła liczba bezrobocia w momencie, kiedy zaczęło być liczone na przedtem nie było bezrobocia zdobył wszyscy mieli zatrudnienie nie znaczy wszyscy mieli pracę, ale nie było bezrobotny przedziwnie mających zatrudnienie, tyle że w latach dziewięćdziesiątych do mniej więcej roku 20000910 . na rynek pracy wychodziły roczniki wyżu demograficznego wiek emerytalny osiągały roczniki niżu demograficznego w związku, z czym podaż pracy była bardzo wysoka w tym okresie liczba osób w wieku produkcyjnym tych, którzy stanowią zasób pracy wzrosła w skali kraju o około 2  000 000 jeśli mamy mieliśmy wtedy rzędu 3  000 000 bezrobotnych to nie znaczy, że zlikwidowała się 3  000 000 miejsc pracy tylko, że trochę miejsc pracy zlikwidowało, ale jednocześnie więcej ludzi w tym tej grupie wieku szukających pracy wyszło na DPS, ale począwszy od roku 20000910 . co się czuje inaczej na wsi w mieście wygląda podaż pracy zaczyna spadać i co roku zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym liczba przychodzących wiek emerytalny jest większa od liczby osób, które osiąga wiek produkcyjny, jeżeli dodamy teraz te coroczne spadki to się okaże, że w sumie bardzo się zmniejsza podaż pracy, że coraz mniej pracy potencjalnych pracowników jest na rynku pracy to z nim nieważne nie bardziej walczy na tym obrazie jednak to, że coraz mniej osób pracuje w rolnictwie coraz więcej próbuje szczególnie we wsiach blisko dużych miast próbuje dojeżdżać do jakiś do pracy w usługach na budowanie nie jak o łącznie zdolni z tym cały cały całe zatrudnienie, by cała cały potencjał siły roboczej w Polsce co więcej prognoza demograficzna pokazuje, że ten coroczny ubytek siły roboczej będzie się zmieniał on będzie też tam falował, ale on do roku 2050 są prognozy i do 2050 roku co roku będzie mniej pracowników w Polsce, a jednocześnie coraz więcej emerytów tak możemy każdemu rządowi powiedzieć możecie się już teraz chwali za to chwalić tym, że 2050 roku coraz mniejsze bezrobocie będzie nam się ta to proces w ogóle w całym kraju zarówno w Gnieźnie jak na wsi tak, ale jeśli rozmawiamy coś jeszcze w kwestii tego, o czym pan prezes mówił czy widać badaniach nad polską wsią emigrację zarobkową głównie z Ukrainy, czyli temu eksperci mówią, że to jest także budownictwa no to jest głównie rolnictwo tak sadownicy walczą o rolnictwo przyznam się żyje się tym nie zajmowałem się z tego co do mnie dochodzi to znacząca liczba pracowników z Ukrainy znajduje zatrudnienie w województwach wschodnich w gospodarstwach rolnych wszystkim, zwłaszcza n p . przy zbiorze owoców takich sezonowych pracach no tak, ale teraz pytanie czy ta strategie migracyjne są tak jak często w miastach to czy ludzie z Ukrainy chcą pracować szukają możliwości legalnego zatrudnienia legalnego pobytu sprowadzają rodziny chcą mieć dzieci w lepszy standard życia w Polskim mieście ale kto wygrywa z perspektywy wsi, gdzie człowiek z Ukrainy przyjeżdża sezonowo właśnie zabrać sobie owoce jest tańszy niż moja własna siła robocza wobec czego opłaca się mnie pójść do fabryki dziś zatrudnić, a w gospodarstwie zatrudnić Ukraińca, bo starszy w wyjazdowych więcej w tym czasie nie zapłacą Ukraińca, ale chcę pana proces dotyczy jakiś kontekst ekonomiczny kulturowy, który pozwoli nam odpowiedź na pytanie zamiast wahadłowej migracji na chęć o osiedlenia się na stałe na wsi jest mniej albo bardziej prawdopodobne niż niż w mieście w przypadku pracownika z Ukrainy, bo intuicyjnie powiedzieć trudniej jest trudny dla zasób lokalowy nie jest tak duże jak w mieście dostęp do lekarza do usług publicznych znowu to nie jest moje problematykę, ale z tego co do mnie dociera to Ukraińcy raczej będą się kierowali do krajów o wyższych dochodach i ta migracja do Polski powinna się znacznym stopniu skończyć się być może ona będzie przez jakiś czas stała zachodniej Ukrainy, zwłaszcza ze względów językowych jest łatwiej, ale generalnie jest Ukraińców w tej chwili bardzo chętnie jeżdżą z kim do Kanady ten jest to tradycyjny tak silnych migracji ukraińskiej, ale słyszy się też, że coraz częściej rządy Czech do Włoch także przestają być konkurencyjni w pani profesor rzeczy reformę edukacji, która w zasadzie pełną parą ruszyła jej efektów właśnie teraz na początku września czy ona jako zmienia kształt edukacji na wsi czy to jest także coś w tej reformie jest tak istotnego, że będzie można powiedzieć to na wsi to się skończyło takim innym efektem po pierwsze, aby się bał używać słowa reforma edukacji, ponieważ tak naprawdę jest to reforma o charakterze organizacji da i z tego punktu widzenia ich mieście na wsi powstają różne problemy w tej chwili mamy ten podwójny rocznik, ale mało osób się zastanawia nad tym, że za rok będziemy mieli podwójny rocznik tylko w wyższej klasie, a za 4 lata będziemy mieli podwójny rocznik maturzystów zależy to nie jest taka jednorazowa sprawa, ale to się będzie ciągnęło potem ta fala będzie przechodziła przez wyższe uczelnie to jest 1 sprawa dysponuje nie wiem jak wygląda w tej chwili podstawa programowa na ile ona się zmieni z tego co znowu obiło mi się o uszy to zmieniła się w kierunku takim sobie, abym do końca nie popiera generalnie Polska szkoła uczy pewnych posta w w moim przekonaniu niewłaściwych uczy konformizmu uczy z uczenia się pod kogoś pod testy prawda raczej jest niechętna podejmowaniu dyskusji w podejmowaniu prezes przedstawianiu własnych poglądów premiowane premiowany uczeń test do 2 stopni to jest taki, który potrafi odpowiedzieć tak pod nauczyciela czy po programową prawda to podstawę nauczyciel ma taką podstawę programową też racjonalnie się zachowują jest rozliczany za wypełnienie tej wypełnienie tych założeń taką powtarzany myślałem, że jednak z perspektywy wsi kluczowe, bo pan profesorowi na początku tej zmianie organizacyjnej likwidacja gimnazjów, że to się jakoś odbije no właśnie na tym, o czym my, które w dużej części, czyli tych takich poszczególnych strategiach edukacyjnych czy dowozić dziecko czy nie czy jednak to za wcześnie, żeby powiedzieć to to jest w tej chwili dałbym się tutaj na ten temat wypowiadać natomiast generalnie na jeśli z tego co słyszałem Oli le lektury obowiązkowe ograniczają się właściwie do literatury polskiej jest ich stanowczo za dużo, a za mało czasu na umorzenie islam jest powiat dziecka skarbach przez Instytut rozwoju wsi rolnictwa ważne, że chłopi są tak też w tych okolicach, żeby tego nie, żeby to nie wypadł, skąd na rozmowę, ale tutaj publiczność umawia na następną stany profesorem trochę czasu minie zobaczymy jak będą efekty zaproszę pana profesora na rozmowę polskiej wsi pan prezes Andrzej Rosner Instytut rozwoju wsi rolnictwa Polskiej Akademii Nauk bardzo dziękuję, że dzisiejsze rozmowy w 1634 za chwilę informacje Radia TOK FM dzisiejszy program przygotowała Małgorzata Łuczyńska realizował aden kraj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA