REKLAMA

Stadiony i widowiska: Społeczne przestrzenie sportu

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2019-09-08 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy niedzieli o sporcie przy niedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk kłania się państwo ponownie zaprasza na drugą godzinę naszego programu po godzinie osiemnastej naszym gościem jest pan prof. Michał Lenartowicz dzień dobry dzień naprędce katedra nauk humanistycznych społecznych Akademii wychowania fizycznego w Warszawie tak jest uczelnia, która wchodzi 9 dziesięciolecia uczelnia, która cieszy się wielką renomą prestiżem nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a może Rozwiń » nawet na świecie biorąc pod uwagę zawodników, którzy występują pod waszym szyldem absolwentów, którzy wychodzą z bardzo dziękuję za miłe słowa dziś spotykamy się porozmawiać o uwaga społecznych przestrzeniach sportu stadiony widowiska, bo to jest tytuł książki, które pan współautorem razem z panem dr Jakubem 8 i przyznam, że coraz częściej wielu naukowców pochyla się nad zjawiskiem imprez sportowych nie patrząc jedynie na to co dzieje się na na tym placu, gdzie dokonuje się widowisko, ale także patrząc nieco szerzej patrząc na ten społeczny aspekt socjologiczny, a nawet gospodarczy bo, bo przecież sport też generuje wielkie pieniądze, które są istotą sprawy chyba godzi się pan takie stawianie sprawy czy nie jeśli chodzi o sport profesjonalny to trudno się zgodzić rzeczywiście jest częścią biznesu i celem sportowców poza takimi wewnętrznymi różnymi sprawami jak poprawa własnych wyników jest oczywiście zarobkowanie zarabianie w związku z tym rzeczywiście pieniądze mają ogromne znaczenie natomiast naukowcy w tym specjaliści nauk społecznych rzeczywiście z różnych stron oglądają sport współcześnie część pana gości, który wcześniej miałem okazję słuchać również o tym, mówiła sport po prostu stał się gigantycznym przemysłem jest silnie związane z mediami bardzo mocno się profesjonalizmowi jest bardzo dużo zawodów, które ze sportu żyją ze sportem żyją w związku z tym jest na tyle istotna rzeczywiście część kultury, że trudno ją pomijać różnych analizach natomiast perspektywa oglądu rzeczywistości są bardzo bardzo różne myślę, że ta, którą przyjęliśmy akurat w tej książce jest w Polsce stosunkowo rzadka, bo staraliśmy sobie staraliśmy się wybrać sobie taki fragment, który taki fragment rzeczywistości sportowej, które z różnych powodów nie był do końca opisane główne powody myślę, że jest to, że to jest to są rozważania pomiędzy różnymi dyscyplinami nauki trochę sięgamy do architektury trochę architektury krajobrazu pewnie najbardziej do geografii społecznej albo sportowej Bombaj tak nazywa ten dział geografia jednocześnie, żeby opisać rozwój obiektów sportowych sięgamy do historii mój kolega Jakub mąż jest filozofem, ale też specjalizuje się historii sztuki w związku z tym tego typu wątki również ponosiliśmy, w którym momencie sport wyszedł z tej niesłusznie mu przypisane szuflady rozrywki niekoniecznie związanej z wyższymi warstwami społecznymi trzeba przyznać że, stosując pewne analogie sport traktowany był jak niegdyś nauczyciel wychowania fizycznego w pokoju nauczycielskim w swoim grafiku siedział nie poważany przez pozostałych nauczycieli, kiedy to poloniści ludzie zajmujący się naukami ścisłymi raczej gardzili tym, że nauczycielem, bo zajmuje się czymś zupełnie niepoważnym istotnym wżyciu to by kształcić nauczycieli wychowania fizycznego nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale ten stereotypy utrwalane przez wiele lat i deszcze daleko dalej niż przemiany ustrojowe w naszym kraju tak to to prawda nie utrwala w kulturze masowej filmach również ja mogę powiedzieć, że to prawdopodobnie najlepszy nauczyciel jeśli jest taki sposób traktowane tak tak tak bywało wychowanie fizyczne jest istotne kształtowanie ciała kształtowanie umysłu i przygotowywanie do do takiej aktywności cały życiowy jest ważne także mam nadzieję, że ta pozycja nauczyciela wychowania fizycznego nieco się zmienia, ale rzeczywiście często nauczyciel wychowania fizycznego to były sportowiec często często ten strój dresy, którym mówi go odróżnia czasami nie znajduje czy może znajdować wspólnego języka z innymi nauczycielami, ale myślę że, toteż się zmienia mamy świetnych studentów, którzy rzeczywiście stają się nauczycielami wychowania fizycznego i naprawdę oni świetnie się w szkole realizują posiadają ponadto kompetencje, których często brakuje innym nauczycielom są aktywni sprawni organizacyjnie potrafił zarządzać grupą to są nie boją się wyzwań różnorodnych także tak, by tak to postrzega odwołała się celowo do tego stereotypu bo, żeby pokazać jak niesłusznie bardzo płytko traktowany jest sport, że nie ma w nim miejsce na rozważania właśnie o tym jak wygląda ta architektura Infrastrukturalna nowo przeznaczyliśmy dopiero teraz przywiązywać do tego do tego olbrzymią wagę tak mowę nowoczesności jak też o historii, do której powinniśmy zdecydowanie wraca bardzo rzadko mówiącą o sporcie postrzegamy go w ujęciu społecznym jako taki dar przekazywane z pokolenia na pokolenie dziadek kibicujący od 3 lat, który zaraża pasją swojego syna, a później wnuka, żeby w Teksasie sugerujemy że, że ta, a ta tradycja sportowa czy obecność sportów kulturze także w kulturze rodziny jest długa natomiast sport nie jest w tej wersji, którą znamy ten współczesny sport nie jest zjawiskiem bardzo bardzo długim to jest to są początki dziewiętnastego wieku druga połowa druga połowa dziewiętnastego wieku przepraszam początek dwudziestego wieku to akurat zbiegło z rozwojem mediów i to dało na dodatkowy napęd sportowi, ale pan wspominał wcześniej o tym, sporcie wersji ludowej takiej podstawowej wyjściowej natomiast sport ma wydaje się 2 takie punkty wyjścia, ponieważ ten sport ludowy oczyszczą był realizowany się wiąże z taką ludnością rozrywką sezonową czy rolników czy później robotników przecież wtedy, kiedy dochodziło do organizacji i uprzemysłowienia sport stawał już na nogi bardzo silnie natomiast także wiąże się to z praktykami czasu wolnego klasy próżnia czy i tutaj przywołuje pojęcie to cena węgla na ekonomisty socjologa amerykańskiego, które w sporcie pisał jako 1 z pierwszych zresztą pisał krytycznie traktują sport współczesny przeżytek dzielności i taki sposób, który arystokracja osoby, które nie muszą pracować po to, żeby wygodnie żyć spędza czas, pokazując jednocześnie wszystkim znajdującym się poniżej nich drabinie społecznej, że stać ich najwięcej mogą konsumować mogą próżnować mogą marnować czas dowolny sposób np. uprawiając uprawiając sport tak naprawdę współczesny sport w tej wersji olimpijskiej, zwłaszcza Noma pochodzenie arystokratyczne tutaj mieliśmy jednak arystokratów i Pierre de Coubertin szereg innych osób, które wspierały, które myślą o różnych celach wychowawczych myśląc o wartościach sportu od szokująco, odnajdując różne tradycje różnorodnych igrzysk, które w historii miały miejsce sięgnięto akurat do igrzysk olimpijskich do tego dawnego kultu Zeusa do tych wydarzeń, które w Grecji miały miejsce kilkaset lat przed naszą erą pewnie okolice 1000 lat przed naszą erą, czyli miejsce czczenia Zeusa i cienia taki szczególny sposób poprzez zawody poprzez zawody sportowe natomiast ten sport wersji ludowej ją ma oczywiście też też w tym nurcie ogólnego rozwoju sportu się znajduje te 2 nurty się szczególnie zderzyły wówczas, kiedy mieliśmy dyskurs sportu amatorskiego ze sportem profesjonalnym to jest oczywiście znana historia, ale jednak wielu dotyczące np. rugby, które rozpadło się na znane nam 2 formy i 213 osobowej 15 sala jest federację rugby pierwotnie ma skutek sporu dotyczącego amatorstwa i profesjonalizmu czy robotnicy, którzy musieli rezygnować z pracy, żeby grać w rugby prosili o wynagrodzenie wynagrodzenie chodziło o g sport miał być amatorski związku z tym no stworzono własną własne rozgrywki własną ligę to jest ledwie początek do do szerszej dyskusji, którą państwo zapraszam już po informacjach Radia TOK FM pan pan prof. Michał Lenartowicz prorektor ds. studenckich kształcenia Akademii wychowania fizycznego w Warszawie z moim państwa goszczą współautor książki oraz dr Jakuba Mosze stadiony widowiska społeczny przestrzenie sportu warto na sport spojrzeć zupełnie innej strony, kiedy siada się na trybunach zajmuje się swoje miejsce o oby każde takie arenie sportowej warto też o tym, pomyśleć o informację za chwilę wraca przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo w towarzystwie pana prof. Michała Lenartowicza dzień dobry dzień dobry prorektor ds. studenckich kształcenia wychowania fizycznego współautor książki stadiony i widowiska społeczne przestrzenie sportu oraz dr Jakub możemy z moim państwa gościem rozluźni trochę rozmowy pani profesor, czego pan siedzi już zajęliśmy się sprawą Pańskiej książki i w ogóle próbowaliśmy właśnie tej audycji spojrzeć na na sport zupełnie inaczej ja się nie dziwiłem jestem jestem zadowolony że, że państwo, że dziennikarze, którzy sportem się interesują taką książkę na rynku dostrzegli z drugiej strony umożliwienie nie powinno być tak duże bo, śledząc pana audycje pana zainteresowania rzeczywiście można dostrzec coś co ja postrzegam jako rzecz unikalną rzeczy próba oglądu rzeczywistości sportowej noc z różnych kątów podróżnymi podróżnymi aspektami nie tylko z perspektywy informacji dotyczących wyników nie tylko z perspektywy tej ekonomicznej to jest rzeczywiście coś co co jest bardzo cenne na to wskazują, że pana pytanie może zmierzać trochę do tego, że tak naprawdę w Polsce nauki społeczne, o czym mówią mówili też pana inni goście stosunkowo niedawno sportem się zainteresowały przyczyn żeby, żeby tę sprawę przedstawić właściwym świetle to należałoby powiedzieć że, że nauki społeczne wydaniu Uniwersyteckim zajęły się sportem niedawno, bo Akademia wychowania fizycznego z racji związków ze sportem szkolenia trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego sportem interesował się dużo wcześniej, a ja mam akurat takie szczęście, że pochodzę z ośrodka, w którym socjologia sportu, którą my na uczelniach wychowania fizycznego części nazywamy socjologią kultury fizycznej miała swoje początki, bo lata pięćdziesiąte sześćdziesiąte to jest to są lata, kiedy socjologa sportu na świecie powstawała instytucjonalizacja waszej ogromne znaczenie tam odegrali polscy socjologowie polscy badacze prof. Zbigniew Krawczyk prof. Andrzej Wall ich znaczenie było na tyle duże że, że dłuższy czas najlepsze czasopismo najlepsze czasopismo światowe socjologii sportu było wydawane właśnie Warszawie tę naszą drwił socjologia sport to prezes Krawczyk jest honorowym członkiem Międzynarodowego stowarzyszenia socjologii sportu dłuższy czas socjologia kultury fizycznej funkcjonowała u nas jako przedmiot czynu akademie wychowania fizycznego jako przedmiot nauczania także jako element badań natomiast moje obserwacji wynika, że poza pewnymi wyjątkami poza wyjątkowymi osobami na uniwersytetach, które trochę traktowały sport w tych różnych wymiarach jako odskocznię od poważnych problemów socjologicznych no to zainteresowanie sportem nie było już ono wzrosło wyraźnie po przyznaniu Polsce prawa 2007 roku do organizacji turnieju euro 2012, bo wtedy rzeczywiście okazało się, że jedno, że te przedsięwzięcia sportowe różnorodne tego typu mega impreza na naszą skalę Europejską, ale jednak ma ogromną siłę oddziaływania na wszelkie aspekty rzeczywistości, że organizacje sportowe i ich przywódcy czy prezydenci są traktowani tak samo głowy państ w, że wydarzenie sportowe impreza sportowa może powodować no tak radykalną przebudowę strach infrastruktury miejskiej czy infrastruktury i infrastruktury ogólnopolską muszę przyznać jeśli już zatrzymujemy się na euro 2012, że nie było takiego wydarzenia w dziejach Polski, które dokonały, by taki rewolucji służącej mieszkańcom kraju, bo jak najbardziej legalna abstrahując stadionowe infrastruktura drogowa przy okazji powstała też umiejętność zabezpieczenie zabezpieczenia wielu imprez rozgrywanych niemal równocześnie powodowało, że ze sprawdzały się rozmaite służby na wielu wielu polach różne są na ten temat opinie, gdybyśmy stowarzyszeń Panoptykon rozmawiali to to oni n p . mówią, że niestety wydarzenia sportowe bardzo ułatwiają zwiększenie kontroli w ogóle nad obywatelami ze względu na zagrożenia terrorystyczne ze względu na to, że te wydarzenia są upolitycznione bardzo medialne w zasadzie każde zakupy każde każde zakupy środków właśnie kontroli Obywatelskiej przechodzą stosunkowo łatwo gigantyczne rzeczywiście wydatki na bezpieczeństwo notujemy od igrzysk w Atenach to od tego czasu to zatrudnia się do ochrony takich wydarzeń mała armia kupuje się najbardziej nowoczesny sprzęt, bo nie były to pierwsze igrzyska portret Center tak jest syf z tego powodu z tego powodu opis, który w książce w książce przedstawiamy zabezpieczeń, które zastosowano na, a na tych igrzyskach jest jest po prostu niezwykły zakres działań był bardzo duży im ją zostało pozostał w zasadzie taki sam do dnia dzisiejszego w Polsce była to nowość w związku z tym szereg systemów zabezpieczeń monitorowania łącznie z tymi urządzeniami delegat do do zarządzania tłumem to są te systemy takiego takich bardzo głośnych takie bardzo głośne urządzenia głośniki którymi w stanach Zjednoczonych no i często rozgrzania się tłumy też dźwięk nie do zniesienia został dla armii przygotowany pierwotnie do ochrony okrętów amerykańskiej różnorodnych portach po to, żeby nikt się do nich nie zbliżał wykorzystuje policja w stanach Zjednoczonych zakupione zostały również na potrzeby policji polskiej przyczyn, bo tak jak wspominałem jakiś czas temu przynajmniej jest to Stowarzyszenie Panoptykon zadawał pytania czy policja była upoważniona tylko te buty typu działań czy też działanie legalne nie wiem czy tak było, ale znaki zapytania się się przy tym pojawiały ktoś, kto ma osobną audycje z panią Szymielewicz najlepiej spotkać się w tej kwestii przejdźmy do wątku nie bardzo interesuje albo inaczej pana zapytam panie profesorze pan jakieś hobby związane ze sportem, ale nie z uprawianiem sportu związane ze sportem, ale nie uprawia sport dobrze to ułatwi panu troszeczkę zainspirowany przez mojego kolegę starszego kolegę wprowadzone do zawodu mojego mentora Jacka stażowe pamiętam od najmłodszych lat odwiedzałem stadiony w każdym mieście, w którym były muszę zobaczyć obiekt sportowy, więc oznaczały je sobie na mapie tych, które na mapie, którą sobie sam stworzyły były to stadiony bardzo często prowincjonalne właściwie to nie stadiony tylko boiska z jakąś ledwie trzymającą się z trybun to wszystko, bo to, by mieć też PN ogląda ten sport może wyglądać na peryferie może wyglądać metropolitalny było szereg dziwnych takich takiej takich miejsc natomiast też w książce pochylać się panowie nad nad tym jak architektura stadionowa wpływa na postrzeganie samego sportu w zasadzie moja odpowiedź byłaby podobna zaczął też Radzanowo popu miejsca lub inna nie wiem czy byłem takim pasjonatem jak panele od jakiegoś czasu rzeczywiście staram się wszędzie poszukiwać obiektów sportowych tam, gdzie wyjeżdżam zresztą większość zdjęć w książce to są zdjęcia z mojej kolekcji i staramy się ja staram się przy każdym przekaz każdego wyjazdu obiekt sportowy odwiedzić panie profesorze muszę panować słów proszę nie dalej jak w maju na początku maja tego tego roku w Berlinie przy sobie wybrać mają wejściówki na taki bardzo prominentne miejsce na mecz Herthy Berlin z VfB Stuttgart nie poszedł na ten mecz za to woziłem celowo podkreślam łaził wokół tego stadionu napływającego widokiem no to byliśmy w tym samym miejscu też nie byłem na ostatecznie na meczu natomiast krążyłem po wokół stadionu zaglądałem razem z synem na stadion w książce mamy zdjęcia z tego wydarzenia natomiast rzeczywiście akurat czuć historię niezależnie czy była dobra czy zła tak akurat ten ten stadion robi robi ogromne wrażenie to zarówno ta monumentalna architektura, którą w ogóle trzecia rzesza rozwijała, jaki cały kompleks sportowy, który na te igrzyska przygotowano tak szczerze mówiąc to założenie i grze 3006 . roku do tej pory jest realizowane nie tylko jeśli chodzi o budowę wioski olimpijskiej budowę wszystkich tych obiektów, ale też rytuały związane z Zniczem olimpijskimi, iż szereg innych są takie miejsca tych miejsc sportowych tak naprawdę jest całkiem sporo, które na nawet na osobach, które nie nie bardzo interesują się sportem, ale w ogóle śledzą wydarzenia polityczne czytają historię robi robi bardzo duże wrażenie można wspomnieć oczywiście o amfiteatr Bach różnorodny Koloseum to pokazuje od razu panu jedno z piękniejszych miast, jaki widziałem amfiteatr Koloseum w puli w Chorwacji Koloseum w puli pięknie zachowane też tam byłem też widziałem rzeczywiście wygląda bardzo dobrze koncerty tam są organizowane ostatnio właśnie to impreza piłkarska czy panu powiedzieć tego tego nie wiedziałem to rzeczywiście piękne połączenie tradycji tego nie widziałem, ale w puli oczywiście pięknie zachowany amfiteatr Koloseum większość osób większość osób zna ta tradycja Koloseum jest przez nas opisywana, bo rzeczywiście to są widowiska, do których można czy to były widowiska widowiska, które organizowali rzymscy cesarze można porównać w jakim sensie do tego co oglądamy także dzisiaj w sensie widowiskowości w sensie organizacji spektaklu no tam brakowało niewątpliwie mediów brakowało telewizji brakowało Radia brakowało telebimów brakowało nagłośnienia co miało znaczenie dla sytuowania ludzi również na widowni i niżej, kto siedział bliżej bliżej Areny tym należał do wyższej klasy społecznej ci, którzy siedzieli wyżej no nie leży mieli większe problemy z wejściem na te na samej górze już drewniane ławy mieli też problemy z opuszczeniem stadionu, chociaż te stadiony były świetnie funkcjonalnie przygotowane i tam można było szybko wejść szybko wejść, ale zdarzało się niestety, że te drewniane drewniane ławy się albo rozpadały albo dochodziło do jakiegoś pożaru tego typu zdarzenia też miał miejsce wówczas niestety cierpieli ci najniżej w strukturze społecznej sytuowanie bieg jest jak pańska prognoza jeśli już jesteśmy w architekturze stadionowi obiektów sportowych na najbliższe lata mam wrażenie, że postępujące nowoczesność powoduje, że obecne obiekty wzorem mistrza Europy rozgrywanych we włoskiej Schweitzer 2008 roku zostaną po latach rozebrane w ślad po nich całkowicie zaginie nie staną się obiektami historycznym determinuje to także ten konflikt architektoniczny który, który jest taką stronę pokażę panu jeszcze 1 stadion, na którym byłem w tym roku to jest stadion w Jenie stadion, który wygląda na upadły Inter Mediolan chociażby zdobywał tam swoje mistrzostwo, który może komisja wpisuje się w architekturę miasta moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, bo za stadionem państwo tego nie widzę, ale za stadionem widzimy las widzimy kamienice, ale rzeczywiście pięknie pięknie usytuowany no to jest chyba taka skala, którą chcielibyśmy często zachować nie nie przekraczać natomiast współczesne stadiony wielkie stadiony są często nazywane maszynami do zarabiania lice Georg cer nazywa świątyniami konsumpcji także generalnie w przypadku sportu mamy do czynienia pan o tym, wspomniał obiektami bardzo różnej skali my opisujemy ewolucję stadionów, czyli im przywołujemy różnych autorów także użyteczność prawda także ich użyteczność jak najbardziej funkcja jest tutaj istotna przywołujemy m. in. klasyfikację mejla źle do tego kilku innych badaczy i tam zawsze mówi się o tym, wskazujemy też na to że, że te stadiony z biegiem czasu coraz bardziej się zamykały oczy pierwsze etapy na pierwszych etapach historyczny wtedy, kiedy mówimy o tym, sporcie proletariatu piłce nożnej we włoszech czy w innych państwach, w których nie było określonej liczby zawodników reguły były dosyć swobodne piłkę przenoszono miejsca na miejsce w związku z tym trudno było powiedzieć to jest piłka nożna czy piłka ręczna czy też rugby dzisiejsze widzowie mieszali się z zawodnikami Marity TETA ten teren gry pole gry sam stadion nie był do końca jego czytelnie narysowany stadiony zaczęły czy w trakcie wydarzeń sportowych zaczęto oddzielać zawodników od widzów głównie ze względów finansowych znaczy, jeżeli znajdowali się chętni do oglądania wydarzenia sportowego to poza tym, że dobrze było gdzieś posadzić należało tak tę przestrzeń zarysować, żeby ci, którzy nie zapłacili nie mogli tego wydarzenia oglądać i tutaj sport w tych swoich w tej swojej pierwotnej postaci nawiązywał do do wydarzeń cyrkowych jakich takich walk do popisów odpłatnych natomiast zbiegiem czasu te trybuny były coraz bardziej oddzielane od od pola gry aż doszliśmy do etapu, w którym mamy takie kwas stężony kwas hale, bo w wielu przypadkach już trudno dosyć oddzielić stadionu od hali stadiony są zapraszane przypomnijmy mistrzostwa Europy w siatkówce w roku 2013 dzielone między Polska danie w Danii odbywały się w hali, która de facto stadionem no tak właśnie tutaj jakieś hybrydowe rozwiązania powstają, ale to też się wprost wiąże z McDonald relacja z racjonalizacją działań w stosunku do sport pan prof. Michał Lenartowicz z moim państwa gościem rozmawiamy o stadionach widowisko społecznych przestrzeniach sportretowana w podstawie książki, której pan profesor współautorem informację za film zwracam się tyle temat przed nami do poruszenia przy niedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk kłania się ostatnia odsłona naszego programu pan prof. Michał Lenartowicz jest z nami dzień dobry dzień dobry słuch autor książki stadionu widowisko społeczne przestrzenie sportu oraz dr Jakubem 8 po mówiliśmy wiele architekturze właściwie nie wiem co jest istotniejsze architektura ten sznyt nadany wspólności też z charakterem miejsca, w którym obiekt sportowy się znajduje też tkanka ludzka, która tra ten obiekt też niejako tworzą nadaje charakteru który, która to powoduje, że przeżywamy widowisko w 1 miejscu tak w drugim inaczej to ma ogromne znaczenie i rzeczywiście na tym się w książce skupiliśmy nie do końca jestem przekonany czy dużo architekturze mówiliśmy do tej pory nie jeśli nas architekcie słuchali mogą być inne wrażenie natomiast miejsce oczywiście ma ma ogromne znaczenie my staraliśmy się spojrzeć na stadion i zewnątrz i z perspektywy mieszkańców, którzy żyją wokół stadionu my nazywamy wspólnotami stadionowymi to są ludzie żyjący w cieniu stadionu moim przepraszam, że będą pozwalały na dygresję, ale proszę mnie tak kręci moim marzeniem niegdyś było mieć mieszkanie obok nieopodal stadionu za wyjątkowe marzenia a w jakich latach to było to były lata 8080 początek lat dziewięćdziesiątych to biorąc pod uwagę literatury analizy to był 1 z gorszych okresów publiczny widzowie piłki nożnej, zwłaszcza byli rozwiedzeni to właśnie byli byli strasznie rozwiązanie to były fatalne czasy, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii pewna poprawa funkcjonowania stadionu następowała najpier w w latach sześćdziesiątych potem trochę siedemdziesiątych latach 7081 z najgorszych czasów jeśli chodzi o funkcjonowanie stadionu i zachowanie zachowanie kibiców różne wydarzenia NATO miały wpły w i tragedię na stadionie Heysel osiemdziesiątym piątym roku, a szczególnie Sheffield zboru kwiecień 80 tego dziewiątego roku w po tych wydarzeniach w zbożu zginęło 96 osób procesy trwają nie wiem czy nie zakończy się 20162017 rok fani Liverpoolu wciąż o tej tragedii pamiętają jak najbardziej nie da się o tym, zapomnieć, chociaż lista tego typu tragedii była naprawdę duża to to wydarzenie przelało czarę goryczy sprawa pojawiła się na para w parlamencie powołano komisję lorda tej Lora dziesiątym roku pojawił się rekomendację tej komisji obowiązkiem wprowadzenia miejsc siedzących numerowanych na najwyższym poziomie rozrywką rozgrywkowym jakiś czas później przyłączyła się do tego UEFA i po tym, ta sytuacja rzeczywiście zacięła się zacięła się stabilizować i w tej chwili wydaje się, że sąsiedztwo stadionów jest mniej dotkliwe niż było to kiedyś ale, gdybyśmy z kolei mieszkańców Saskiej Kępy zapytali czy czyta obecność stadiony się podoba to prawdopodobnie powiedzieli też nie w wielu przypadkach także kluby, które były zmuszone do zastosowania się czy Wielkiej Brytanii czy później na kontynencie do rekomendacji lorda Taylora poszukiwały nowych lokalizacji nie zawsze udawało się przebudować stadion, który znajdował się w centrum miasta i z tymi przenosinami były gigantyczne problemy wiele klubów nie było w stanie takiej zmiany zrobić nie było akceptowane, chociaż tak naprawdę jest bardzo niewiele badań, które mówiłyby, że obecność stadionu negatywnie wpływa na na otoczenie ceny ceny nieruchomości albo jakieś inne ekonomiczne wskaźniki Szarek przedstawiamy tutaj różnych danych tak naprawdę sprzecznych niektórzy niektórzy badacze mówią, że rzeczywiście obecność stadionu negatywnie wpływa na ekonomię w okolicy, które jest lokal zlokalizowane nie mówią, że pozytywnie zwykle w grę wchodzi szereg niuansów, ponieważ zależy czy ten stadion jest stadionem jakoś zakorzeniony w tej społeczności lokalnych, czyli też stadion klubowy czy to jest stadion budowany na na potrzeby obsługi wydarzeń raczej rangi krajowej no przykładem jest stadion Narodowy, który nie jest przypisany do żadnego klubu w przypadku tych stadionów klubowych to społeczność lokalna zwykle łatwiej akceptuje różne zakłócenia funkcjonowania po prostu lubi klub nie chce sprawiać dodatkowych problemów w przypadku stadionów takich jak jak stadion Narodowy operator zarządca stadionu rzeczywiście musi już bardzo starać, żeby dobrze żyć z tą społecznością lokalną także, podsumowując pana życzenie biorąc pod uwagę literaturę i czas, w którym zostało wyrażone jest nieco zaskakujące znaczy musiał pan być jest pan nadal autentycznym fanem sportu i po prostu atmosfera no panu jakoś szczególnie podobała, ale wiele osób musi mieć tego świadomość sportu nie lubi albo w ogóle zajmuje się czymś innym, a sport niestety ze względu na siłę rażenia na liczby na moc przekazu no no po prostu trafiło nie śmie, lecz tak powiem, ale sport też musi pan też sprawa oczywista ze względu na swoją różnorodność jeśli chodzi o audytorium i rozmaitych aspektach możemy to patrzy ze względu na zasobność portfela na wykształcenie pochodzenie pobudki, dla których chodzi się na stadionie znakomitym narzędziem w rękach właściwie wszystkich grup społecznych grup wpływu tak to nazwę zgadzam się, ale mimo wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić, że część ludzi w ogóle sportem się interesuje i chociaż akceptuje jego obecność sporty wszędzie, więc jedziemy samochodem na billboardach mamy sportowców w reklamach są sportowcy produkty sportowe to mimo wszystko są ludzie ci, którzy sportem się nie interesują, który sport nie obchodzi, ale pan wskazał rzeczywiście bardzo ważną rzecz na sport jest na tyle zróżnicowany jeśli chodzi o od dyscypliny o sposób realizacji różnych praktyk sportowych ma tak wiele odcieni od sportu profesjonalnego przez pół profesjonalny amatorski czy czy w pełni amatorski albo wręcz ocierające się rekreację ruchową bez tego elementu rywalizacji rzeczywiście każdy każdy w nim może coś dla siebie odnaleźć również w innych badaniach winny mojej książce analizowaliśmy klasowy aspekt sportu i rzeczywiście sposób realizacji praktyki sportowej to jak się ubieramy co robimy co robią nasze dzieci jakich dyscyplin, jakie dyscypliny wybieramy dla naszych dzieci ma bardzo wyraźnie klasowy charakter, chociaż w Polsce akurat w naszych badaniach konsumpcja sportowe chodzenie na wydarzenia sportowe oglądanie sportu w telewizji były najbardziej klasową zróżnicowane to dlatego jesteśmy jeszcze niedojrzali jeśli chodzi o nie wiem procesy demokratyczne, które zaszły w naszym kraju trudno chyba takie proste wyjaśnienie podać miasto schowałem teorie Pierre Bourdieu teoria klasowa opiera buduje ona pochodzi z lat siedemdziesiątych powiedzmy Francji była wykorzystywana w różnych polach analizy burdy podzielił rzeczywistość społeczną na różne pola i sztuce testowano już w innych miejscach także w sporcie dla nas wykorzystanie tej teorii było tyle ciekawe, że my mieliśmy inną ze względu na socjalizm historię powojenną inną tradycję uczestnictwa w sporcie zarządzania tym sportem to co pan powiedział jest jak najbardziej jest jak najbardziej słuszne znaczymy przez lata ja także ze względu na wiek mają takie poczucie, że w zasadzie sport jest darmowy znaczy TKKF różne inne instytucje zabezpieczały realizację sportu niemal bezkosztowo albo praktycznie bezkosztowo i respondenci starsi albo respondenci, z którymi rozmawialiśmy na temat ich dzieci bardzo często przywoływali właśnie te swoje poprzednie doświadczenia mówi za moich czasów można było robić wszystko każdy gracz tenisa jeździć konno robić tam jakieś inne rzeczy troszkę było wiadomo, że ten tani jest bardziej elitarny jeździectwo może troszkę też zależy jak intensywnie ktoś realizował natomiast po osiemdziesiątym dziewiątym roku w Polsce sport, zwłaszcza w tym wariancie rekreacyjnym no no bardzo się skomercjalizować to to nie jest ta sama ścieżka rozwoju, którą możemy obserwować w Europie zachodniej my się przyzwyczailiśmy do tego, że transporty skomercjalizowany przyzwyczailiśmy się do klubów fitness, który płacimy przyzwyczailiśmy się do płacenia, w których płacimy, z których korzystam też z osobna forma dotowana jest do tego się nie przyzwyczailiśmy, a przynajmniej nie wszyscy się do tego przyzwyczaili natomiast Europa zachodnia jest nieco inaczej i to i topole sportu rzeczywiście u nas potem w ciągu tych 20 lat mam wrażenie się dopiero układa znaczy ludzie poszukują jakiś taki system tylnych elementów wyróżniających się w sporcie teraz zaczyna to być dosyć czytelne obserwujemy się nawzajem rozmawiałem z miejscami z rodzicami dzieci, którzy uprawiają jeździectwo n p . bardzo często mówili, że to nie starczy tę samą praktykę podejmować to nie wystarczy, że dzieci kogoś tam jeżdżą konno moje dzieci jeżdżą konno i tak jesteśmy w stanie rozpoznać klasową przynależność to są niuanse to jest ubranie to jest odzież są różne drobiazgi sposób realizacji praktyki staje się coraz bardziej istotne i topole oni własne czy też urzeczony tak jest tak czy to cisza na korzystanie z tego konia pracować czy właśnie on jest kupowane apotem zmieniane wraz z jak dziecko dorasta to pole staje się coraz bardziej zróżnicowane także z tego względu, że w Polsce radykalnie wzrosło uczestnictwo w sporcie rekreacji jak zaczynałem studia skończyłem najpierw Akademii wychowania fizycznego później dopiero socjologię zawsze załamywać ręce mówiono, że w Polsce jest dramatyczny uczestnictwo w sporcie rekreacji wskaźniki na poziomie 7 % dorosłej populacji później było 10 ja, pisząc doktorat, porównując Polskę do Holandii miały wskaźniki trzydziesto procentowe w Holandii to było 7080 wybrał pan kraj, który na skrajnym był już nota rzeczywiście to jako wzorzec skrajności tutaj zostały dobrane natomiast natomiast od jakiegoś czasu myślę czujemy w coś tak mniej więcej w połowie stawki krajów Unii Europejskiej z takim uczestnictwem w różnych badaniach różnie wychodzi około 4050 proc trochę będę biegał teraz od samej treści książki natomiast muszę pokusić o taką refleksję mianowicie jesteśmy dość osobnym zjawiskiem jeśli chodzi o postrzeganie sportu znam naprawdę bardzo wiele osób nie nie jest w stanie poprzeć tego wiarygodnym badaniem, która chodzi ta grupa na imprezy sportowe niekoniecznie będąc zainteresowanym sportem potrzeba uczestnictwa jest w nas bardzo głęboko bardzo często imprezy sportowe ze względu na charakter tej grupy, która ogląda widowiska staje się pretekstem do nie wiem zrobienia biznesu spełnienia swoich potrzeb towarzyskiego nie nie przeżycia uniesienia związanego z istotą sprawy, ale moim zdaniem bardzo osób liczy tutaj akurat gdzieś jesteśmy na czele tej stawki ludzi, którzy na sport chodzą sportu nie ogląda mam nadzieję, że tak tak nie jest celem, ale może rzeczywiście na pewno pewne są takie grupy, które nie tyle są zainteresowane samym sportem co po pierwsze, rozrywką po drugie, rzeczywiście uczestniczeniem w czymś co jest ciekawe, ale z innymi ludźmi czasami sport, zwłaszcza chyba w tym wydaniu uczestnictwa elit jest pretekstem po prostu do dyskusji albo politycznych albo albo biznesowych, ale wydaje się, że na tym panie profesorze znam naprawdę wiele osób tu i obserwuje to, które wchodzą na mecz na drugą połowę w ogóle nie wychodzą oni oglądającego mecz rozmawiają rozumiano to indywidualny wybór, by pytanie czy to jest czy jest coś złego czy jestem coś dobrego dla tradycjonalistów, który rzeczywiście interesuje się sportem śledzi wyniki niezdrowego przywiązany pewnie jest to sytuacja niedopuszczalna świętokradztwo niemalże jak ja też nam znam takie osoby zresztą jako anegdotę mogę powiedzieć kiedyś byliśmy w takim stowarzyszeniem na konferencji w stanach Zjednoczonych na Florydzie gościła na bardzo zamożna Amerykanka, która różnych prowadziła fundację my właśnie wiedząc, że jesteśmy z tego świata sportu zaczynam się żalić powiedziała, że może też bardzo lubi sport bardzo lubi bejsbolu w związku z tym na jakimś przepięknym stadionie w nowym Jorku albo w innym miejscu mają wykupione loże, mówi że zwykle docierają tam na początku meczu natomiast wychodzą przed końcem zdecydowanie po dłuższych rozmowach ze znajomymi, ale głównie o to, żeby wychodzą wcześniej po to, żeby uniknąć spotkania z tłumem, który opuszcza ten stawia czy krótko mówiąc końcowego wyniku meczu czy bejsbolu czy jakieś inne dyscypliny, które śledzą dowiadują się również również z Radia czy z innych mediów natomiast, realizując paradoks potrzeby uczestnictwa w imprezie masowej, ale stroniąc też od mas tak samotni w tłumie tak można, by było powiedzieć coś co się często w sporcie szczęście na widowni zdarza, zwłaszcza wykorzystanie współczesnych technologii myśli pan, że jesteśmy taką wyspą na na tym oceanie sportowym ze względu na specyfikę jako Polska pojadą Polska Polacy, czyli ze względu na ich charakterystykę obiektów sportowych ze względu na charakterystykę grup, które imprezy sportowe odwiedzają też sport próbują uprawiać szczerze my nie wydają się, żebyśmy byli jakoś bardzo bardzo różni powiedzmy od innych społeczeńst w europejskich, ale pewnie Radosław Kossakowski, którego pan też gości, który badał kibiców ich motywacje to co oni myślą badał mężczyznę badał kobiety mógłby tutaj odpowiedzieć bardziej wiarygodni w oparciu o Emperię mogę tylko intuicyjnie na to odpowiadać te dane, do których ja mam dostęp ta literatura, którą tuż przed też przedstawiamy w książce no nie bardzo pozwala, by powiedzieć, że jesteśmy inni oczywiście pozycja sportu ta kultura sportowa w stanach Zjednoczonych Skandynawii czy Holandii, której wspomnieliśmy jest inna, ale nie wydaje mi się, że Polacy tutaj jakiś szczególny sposób odstawali czasami wydaje mi się, że nasi widzowie czy kibice sportowi odstają, ale w tym pozytywnym sensie kibice siatkówki kibice piłki ręcznej może mniej trochę znanych na świecie dyscyplin, ale jednak kibice skoków narciarskich są wyjątkowi potrafi otworzyć wyjątkową atmosferę dziękuję panu bardzo to spotkanie prof. Michał Lenartowicz Akademia wychowania fizycznego w Warszawie był moim państwo gość bardzo dziękuję państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu swoim powodzie tary także, który był wydawcą tego programu usłyszymy za tydzień o godzinie siedemnastej zapraszam teraz na informację płynie się do usłyszenia przy niedzieli o sporcie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA