REKLAMA

"Nie rezygnowałbym z reklam w telewizji publicznej. Ale powinno być ich mniej"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-09-06 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość Krzysztof Luft były członek krajowej rady Radiofonii telewizji kandydat do Sejmu z list koalicji Obywatelskiej w Warszawie dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Platforma Obywatelska zawiesza bojkot telewizji publicznej dziś powiedział o tym, Grzegorz Schetyna to decyzja zarządu krajowego od piątku politycy Platformy mogą do mediów publicznych chadzać to dobrze dobra decyzja o obecnej sytuacji wobec Rozwiń » kampanii wyborczej wydaje się jednak tak, bo po prostu jest jeszcze jedno jakieś narzędzie dotarcia do do widzów i próbowania argumentach, a przedstawienie, jakie się swoich walut, ale mają też była kampania jakoś nikt nie chodził wtedy do mediów publicznych z medalem być może być może należało na w takim momencie jednak zrezygnować w końcu ja się całkowicie identyfikowała z tą decyzją o tym, że politycy Platformy przestali chodzić do mediów do telewizji publicznej dokładniej mówiąc wtedy, kiedy po śmierć prezydenta Adamowicza, kiedy po prostu kontekst tego wszystkiego tak dramatycznej tragiczny, że trudno było się zachować inaczej natomiast w tej chwili po prostu trzeba rzucić wszystko na Nana na 1 szalę na rzecz po prostu starać się wykorzystać wszystkie możliwe kanały dotarcia do do widzów, zwłaszcza że, że telewizja publiczna uprawia swoją propagandę sposób niestety bardzo skuteczny, czego one są ostatnio też sondaże na to wskazywał liderka listy poznańskiej koalicji Obywatelskiej Joanna Jaśkowiak nadal jest związana emocjonalnie z tą dotyczą, która zapadła wcześniej odmawiam będą odmawiać wszelkich zaproszeń do TVP, bo uważam, że przyzwoitość nie pozwala inaczej ja w pewnym sensie taką moralną decyzję taką rozumiem natomiast sytuacja na wymogi politycznej kampanii wyborczej, gdyby no uzasadniają ewentualnie również podjęcie takiej decyzji, żeby jednak jest być tam obecnie, żeby starać się również ten kanał wykorzystać, choć wiadomo, że jest bardzo trudne do wykorzystania, bo tam tak czy inaczej toczy się propaganda cały czas Małgorzata Kidawa Błońska kandydatka koalicji Obywatelskiej na premiera przedstawiła dzisiaj program koalicji Obywatelskiej naprawimy media publiczne, aby były naprawdę publiczne zlikwidujemy abonament i a propos tej likwidacji abonamentu, którą pani do wojska zaproponowała to mam jeszcze takich stad powoływano Skiby wiceministra kultury rzecz jasna, który podczas forum ekonomicznego w Krynicy powiedział, że w następnej kadencji Sejmu zostanie wprowadzone finansowanie mediów publicznych bezpośrednio bezpośrednio z budżetu państwa jak rozumiem też zbieżne z tym co państwo proszę panią tak ja na bardzo dobrze znam sprawę oczywiście finansowanie z budżetu, które istnieje w niektórych krajach europejskich mediów publicznych jest troszkę ułomne, dlatego że ono jednak pozostawia dziś politykom możliwość decydowania o jakości pracy tych meczów czy przyznawania pieniędzy lub nieprzyznawania natomiast no my jesteśmy rzeczywiście dosyć wyjątkowe sytuacje trzeba powie, że w niektórych krajach jest coś takiego lub przynajmniej część tych przychodów mediów publicznych pochodzi z budżetu natomiast ja jest oczywiście jestem zwolennikiem najlepszy to są takie opłaty audiowizualnej w Niemczech jak w wielkiej Brytanii Skandynawii to jest coś całkowicie niezależne media publiczne od decyzji polityków w zakresie finansowania natomiast trzeba powiedzieć, że my jesteśmy w sytuacji szczególnej no w tej sytuacji katastrofy totalnej katastrofy mediów publicznych i wiarygodności jeszcze w szczególności telewizji polskiej wiarygodności poziomu dziennikarskiego poziom profesjonalnego w ogóle, że trudno byłoby dzisiaj proponować ludziom, żeby oni płacili opłatę audiowizualną na tę media publiczne trzeba najpierw zrobić wszystko, żeby zmienić ich wizerunek, żeby uzyskać jakieś większe, gdyby poparcie dla ich funkcjonowania wtedy można dać coś jak są bardzo indywidualną tuż były kilkukrotne podchody zawsze kończyły się fiaskiem banały mamy płacić co dwunaste gospodarstwo, więc nie jest to danina skuteczna mniej więcej ta zbrodnia rozumiem, że skoro PiS proponuje finansowanie mediów z budżetu państwa państwo zapowiadają likwidację abonamentu tak rozumiem także Platforma Obywatelska chciałaby finansować media publiczne z budżetu państwa wygląda na to, że na obecnym etapie nie ma innego wyjścia jak mówię, jeżeli udałoby się te media publiczne odbudować odbudować wiarygodność uzyskać większe zrozumienie społeczne dla stanu można w ogóle myśleć dolną granicą sytuacja bardzo audiowizualne, jaka jest n p . w Niemczech właśnie jak mówię w Skandynawii, więc to właśnie w tych krajach, w których demokracja ma się najlepiej są silne media publiczne są bardzo dobrze finansowane właśnie z tego typu opłaty minister Lewandowski mówi o 2 miliarda złotych łącznie na, a radio telewizja co powiedzieć to mało dużo czy to jest kwota wystarczająca czy państwo to nie jest wystarczająca to znaczy ja uważam, że jeżeli chcę się finansować ze środków publicznych w dużym stopniu te media także z budżetu to trzeba widzą coś zaproponować to przy pierwsza propozycja musi być daleko idące ograniczenie reklamy dzisiaj te ograniczenia oczywiście w telewizji są to znaczy nie można przerywać filmów, ale poza tym jest tyle samo co co winnych powinna, więc że, choć zdaniem pana ja uważam, że to przede wszystkim powinno się wiązać z radykalnym zmniejszeniem ilości reklamy w mediach publicznych po ja nie zrezygnowałbym z całkowicie, bo to jest kwestia pewnej takich higieny pracy, że jednak myślimy także o odbiorcach i rynku, żeby nie traci z nim kontaktu, ale ich powinno być 3 × mniej dokładnie 3 × mniej wtedy wtedy rzeczywiście tych środków powinno być troszkę więcej, ale to się z generalnie pewnie troszkę, więc tak, ale pan doskonale wie w lipcu Platforma Obywatelska zaprezentowała swój pomysł na media publiczne i też mówiła dotacji budżetowej wówczas w tym projekcie mówiła nawet o dotację w wysokości miliarda złotych rocznie 1 000 000 zł, by może być wystarczające tylko wtedy, kiedy pozostaniemy przy finansowaniu reklamy tak jak dotąd żądać na czele rady Radiofonii telewizji, mówi że niespełna 3 miliardy byłyby potrzebne rada mediów narodowych w ogóle mówi o 3 , 5 miliarda złotych w skali kraju zależne od jutra trzeba jednak na na jakąś bardzo wypasioną propagandy oczywiście, że kraje bogatsze finansują te media swoje media publiczne znacznie większym stopniu natomiast gdzieś tam musimy patrzeć na to jakim jesteśmy krajem, jakiej na naszą zamożność na naszą wielkości tak dalej na inne potrzeby także natomiast wiemy przecież 2 pół miliarda złotych to jest kwota, którą media publiczne rzeczywiście wydają jako jedne mają takie przychody, ale jest kwestią tego jak one będą skończone będą pochodzić, jeżeli one mają pochodzić z tak dużym stopniu z reklamy jak dotąd to można je finansować w niewielkim stopniu, ale to troszkę jest nie najlepszy pomysł naprawimy media publiczne wraca do tego statusu Małgorzaty Kidawy Błońskiego naprawdę były publiczne jak jak państwo naprawią no tutaj dyskusje toczą ja mam swoje wyobrażenie na ten temat bardzo zdecydowane ja uważam, że powinno się zlikwidować obecnie istniejące spółki, powołując natychmiast nowe w jaki sposób nie tak po prostu, żeby zlikwidować powołać nowe tylko zrobić taką nową ich struktura, która znacznie lepszym stopniu dopasowana byłaby do takiej potrzeby misyjną ości do potrzeb do tego, żeby je rzeczywiście zbliżać do ludzi jak jest mój pomysł Otóż ja uważam, że powinniśmy bardzo mocno podkreślić takie elementy misji publicznej, który wszędzie zresztą w Europy jest bardzo mocno akcentowane mianowicie pewną taki związek z regionem z ludźmi to jest to one są bliżej ludzi na trasie od ośrodki regionalne, ale także zagraniczne ośrodki regionalne telewizji publicznej są całkowicie uzależnione od od centrali w Warszawie i IT sytuacja niedobra zupełnie inaczej funkcjonują rozgłośnie regionalne, które rzeczywiście w tej chwili oczywiście to jest ogromny zapas tego wszystkiego, ale wiadomo ze względów polityczno propagandowych natomiast dodawał najlepsze możliwości realizowania takiego takiej misji integrowania ludzi wokół pewnych spra w d s . których dotyczą, które interesują we wszystkich zakresach ja uważam, że powinno się stworzyć 16 silnych ośrodków mediów mediów regionalnych, łącząc rozgłośnie regionalne z ośrodkami telewizyjnymi i również liczone byłyby spółki tak to by Tusk pani co ta forma jest mniej istotna to będą spółki czy to będą jakieś instytucje uważam, że akurat w spółkach pytam o formą kształt istnienia mamy złą wydolność Platformy na media publicznej Platforma mówiła kilka miesięcy temu holdingu Radiowo telewizyjny jest medialnych spółek skarbu państwa, czyli z kilku spółek centralnych TVP polskiego radia raz 16 regionalnych też spółek tak tak tak zdecydowanie wydają się, że to jest tak to mogą być spółki objęte są spółki skarbu państwa zupełnie nietypowe niema innych spółek skarbu państwa, gdzie właściciel nie ma prawa dywidendy to jedyny przypadek w Polsce prawda dotyczy właśnie spółek mediów publicznych jest to całkowicie definiuje, jakby zmienia re definiuje ich taką funkcję komercyjną nie w tym jest problem czy one są skomercjalizowane tylko w tym niezmiennie w tej formie właśnie tylko w tym jak są finansowane wysoki poziom finansowania z reklamy jak dotąd powoduje ona oczywiście się komercja, a czy taką transformację można przeprowadzić zbiegł, bo jeżeli dzisiaj źle oceniamy to co robią media publiczne państwo nie wiem czy wykluczają czy zakładają, że będzie jakiś moment przejścia pkt 0, że media publiczne w pewnym momencie przestaną nadawać nie, ale transformacja będzie się dokonywało w jaki o sobie nie wyobrażam, żeby media publiczne przestały nadawać nie tego tak nie można zrobić to trzeba po prostu utrzymywać normalną normalne nadawanie normalne funkcjonowanie je zmieniać nie żyjemy w czasach troszkę w czasach nadzwyczajnych, ale jednak takie zmiany trzeba przeprowadzać racjonalnie i i w pewnej ewolucji no ta zmiana, której mówię to jest zmiana struktury organizacyjnej to nie jest taka zmiana nagle wszystko wyłączamy wydarzeń nie ma tak takie sytuacje sobie nie wyobrażam, bo to wtedy jest bardzo trudno później odzyskać rynek tylko zastanawiać nad takimi rzeczami praktycznymi Piotr Semka ostatni Newsweek analizuje m. in. program wiadomości pisze tak zamiast wyboru informacje o elitę słowo to złożony z panów na cześć władzy złorzeczeń pod adresem przeciwników wszystkie programy publicystyczne są podporządkowane regule spójność przekazu funkcjonują na zasadzie pudła rezonansowego każdy materiał jest laurką PiS propaganda sukcesu wzmocniona przez wypowiedzi zwykłych ludzi i t d . tym podobne skoro tak to wszystko wygląda ta propaganda mediów publicznych to teraz jak zacząć od wtorku robić coś zupełnie innego nie da się tego zrobić w ciągu 1 dnia, bo to wtedy tak jak jak pani mówi trzeba by wraz ze wszystko wyłączyć potem za jakiś czas ładowania nowy atak tak tak tak to się nie da jest to są marki, a przecież trudno rezygnować z marki telewizja Polska naszym oczywiście to musi zostać jak najbardziej chodzi tutaj o to, żeby kwestia budowy zaufania jasne, ale to odbudowy zaufania można uzyskiwać przecież ten program będzie zmieniać, gdyż będzie się zmieniać w sposób radykalny musi radykalnie zmieniać podejście pani to co stało się z w okresie tych ostatnich 4 lat to jest rzecz absolutnie dramatyczna i nieporównywalna z czymkolwiek innym co się przed tym działo, bo ludzie mówią, że media publiczne zawsze gdzieś tam polityka próbowała wnieść Kras wkraczać politycy starali się na nie wpływać bywało rzeczywiście w różnych okresach różnym nasileniem, gdzie świat polityki starał się w jaki sposób na to wpływać, ale to zupełnie nieporównywalne z 1 przede wszystkim powodu, że nigdy przedtem nie kwestionowano zasad tych podstawowych zapisanych w ustawach dotyczących niezależności pluralizmu obiektywizmu profesjonalizmu i t d. przyszli przyszła ta nowa ekipa w 20162015 roku uczestniczyła w posiedzeniu Senatu, kiedy ta pierwsza zmiana następowała ustawa kadrowa mówiąca o tym, że teraz wszystkie władze się odwołuje się teraz minister skarbu powoła tłumaczyła senatorom, że to jest jednak takie bezpośrednie podporządkowanie rządowi to jest rzecz no tak niezgodne z zasadami, że trudno się z tym pogodzić na to usłyszałem, że tak właśnie ma być, że media publiczne po to, są, żeby ludziom UE, żeby ułatwić rządowi docieranie do ludzi realizowania swojego programu, więc to jest krok już do tego, że znaczy media publiczne są własnością rządzących i mają to analizować ordynarną, a waga Europa w sprawie już nie tylko uchyliła, ale wręcz wydarzyło to furtka nie będzie także przyjdzie kolejna ekipa polityczna zrobi to samo co zrobił prawo sprawiedliwość proszę pana będą pod adresy Mirosława Dzielskiego Ochojska x LO za osoby nie wyobrażam, żeby znaleźć się normalnie dziennikarze, którzy by coś takiego chcieli robić normalnie twórcy telewizyjni, którzy chcieliby robić taką ordynarną propagandę, jaka jest dzisiaj w ogóle dziwię się, gdzie się skończyć ludzie wzięli jak to się w ogóle jest możliwe, a pytam o to czy nie będzie takiej, jakiej decyzji politycznej zawłaszczenia politycznego bardzo rozczarowani byli ci, którzy podpisali obywatelski pakt na rzecz mediów publicznych to było w marcu 2016 roku było kilkadziesiąt organizacji pozarządowych Platforma Obywatelska wtedy też ten pakt obywatelski na rzecz mediów publicznych podpisywała potem w lipcu tego roku wyskoczyła właśnie z własną propozycją właściwie bez konsultacji z tymi, z którymi przeto umawiała się na takie konsultacje dorzuca także właściwe reformy uspołecznienia mediów publicznych szereg instytucji domaga się od 2010 roku, gdy miał miejsce słynny krakowski Kongres kultury tak Platforma wtedy też nic nie zrobiła ja ja uważam, że my byliśmy w drodze pewnego procesu demokraty, gdy okres za co również także budowania mediów publicznych tutaj nic nie dzieje gwałtownie one zaczęły być budowane tam w tym dziewięćdziesiątych trzecim roku i od tego czasu no miejmy taką jednak powolną ewolucję tak jak wielu innych dziedzinach budujemy po prostu demokratyczne standardy, bo prawo nawet nie było tak najgorzej napisane tylko że, że chodzi o to, żeby wypełniać treścią, żeby budować standardy demokratyczne to się oczywiście dzieje w czasie i myśmy moim zdaniem byli na na drodze, że tak pozytywne natomiast przyszedł po prostu ktoś z kijem bejsbolowym to wszystko po dach potem porozbijał ono Krzysztof Luft były członek krajowej rady Radiofonii telewizji kandydat do Sejmu z list koalicji Obywatelskiej w stolicy w Warszawie dziękuję bardzo nam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA