REKLAMA

4 tys. zł pensji minimalnej, 14. emerytura [przemówienie Jarosława Kaczyńskiego]

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-07 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
50:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czy nosimy się na konwencję prawa i sprawiedliwości będzie przemawiał prezes pan Jarosław Kaczyński za państwa dziękuję serdecznie pomogliśmy w ziemi Państwowa tak się tym wszystkim tutaj zobaczyłem, a szczególnie tym malutkim parkiem, który tak bardzo chciał zostać, że zapomniałem tego programu programu prawa i sprawiedliwości ten program będziemy jako otwieracz ujawniać w trakcie kolejnych konwencji tematycznych, ale już jest, chociaż będzie skorygowany i będą Rozwiń » pewne nowe pomysły jak dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnych podstawowych sprawach też konwencja ta główna konwencja programowa czas zastanowienia czas, w którym właśnie takich sprawach chciała mówić każda zorganizowana grupa ma jakiś plan, a u podsta w tego planu w sposób mniej lub bardziej uświadomiony jest jakiś system wartości tym ci, którzy plan konstruują się kierują miał oczywiście też taki plan taki system wartości mamy i nie są tajemnicą myśmy go już przedstawiali spisywali prezentowali różny sposób ja się w gruncie rzeczy nie zmienia, ale zmieniają się okoliczności i z tego właśnie względu trzeba go przypominać, bo on jest ten sam, ale nie taki sam, bo powtarzam Conte jest dzisiaj jest inny i dlatego pozwólcie państwa, że najpier w pamięć kilka słów oczywiście w ogromnym skrócie o podstawach tego naszego systemu wartości jest on skonstruowany VAT -u tego co wszyscy jak sądzę traktujemy jako najważniejsze wokół przyrodzonej godności człowieka w godności człowieka i jego życia no bo człowiek, żeby być godnym musi żyć i ta ochrona życia jest przez nas traktowana bardzo szeroko to jest ochrona przed różnego rodzaju opresja ami także ze strony własnego państwa, ale to jest także ochrona przed eutanazją przed aborcją na życzenie przez całą tą ideologią, która dzisiaj wartość ludzkiego życia podważa dajemy zdecydowanie na stanowisku, że ta jest wartość niepodważalna ale pan mamy także o komplikacjach życia społecznego Narodowego Międzynarodowego i dlatego cieniem także wartości heroiczne wiemy, że funkcjonariusze służb mundurowych żołnierze, a także wielu innych musi pewnych sytuacjach narażać swoje życie i zdarza się, że traci szanujemy to najwyższy w stopniu szanujemy w tych heroicznych wartości nie mogą być realizowana inna wartość prom bardzo wysoko cenimy i która jest także w centrum naszego myślenia tam wartością jest wolność wolność chorych będzie godny musi być wolny musi być wolny ita na 2 sposoby musi być wolne od różnego rodzaju niepotrzebnych zakazów opresja, o których wspominałem, ale także musi mieć prawa do innej wolności wolności do do działania do uczestnictwa do współdecydowania ta wolność Szanowni państwo jest w naszych dziejach niezwykle ważna jest naszych dziejach niezwykle ważna można powiedzieć żona konstruował nasze dzieje ta właśnie wolność pozytywna oczywiście obok tej drugiej ta wolność była kiedyś przypisana tylko 1 grupie społecznej 1 stanowi po jej drugim skomplikowanym procesie to się zmieniało się rozszerzało nie ma tutaj czasu, żeby ten proces zapisać, ale wydaje mi się, że mogę zaryzykować twierdzenie, że finałem tego procesu wielkim wspaniałym finałem była nasza Solidarność celów społecznych w dziejach świata wielki ruch wolnościowy, który ostatecznie ukształtował nas naród, który uczynił, bo narodem wolnym i równym, chociaż dowolności musieliśmy jeszcze iść i tej wolności trzeba bronić dlatego wspominałem o tych heroicznych wartość, ale tak się naszej historii można powiedzieć pięknie złożyła, że kolejna wartość, którą uznajemy za niezmiernie istotną, czyli Solidarność łączy się bezpośrednio z wolnością ale Solidarność ta jednak nie tylko wolność to także dla nowości służenia innym gotowość niesienia pomocy w potrzebie zagrożeniu to Solidarność między ludźmi w rodzinach między rodzinami między grupami społecznymi to jest spoiwo wspólnoty i dlatego tak bardzo ją cenimy i dlatego że wpisała się pan nazwa to słowo tak pięknie naszą historię historię wolności na całym świecie, ale także, dlatego że powtarzam bez tego nie ma wspólnoty, ale Solidarność wymaga jeszcze spełnienia 2 warunków równości i sprawiedliwości one są ze sobą ściśle związane równość traktujemy jako równość pra w praw brak przywilejów jako równości możliwości rosną szanse nie przy tym oczywiście naturalnym różnica między ludźmi różnicą talentów różnego rodzaju wrażliwości, które wynikają z 3 indywidualnych cenimy Atalanty dzielimy przedsiębiorczość, ale naszym dążeniem dążeniem w życiu społecznym jest właśnie dążenie do zwiększania poziomu równości i ta uzyskujemy tam uzyskujemy na to wskazują różnego rodzaju dane gromadzone przez instytucje międzynarodowe równość Solidarność tworzą razem sprawiedliwości, a sprawiedliwość ten z kolei jeszcze coś innego to jest pewien mechanizm życia społecznego mechanizm życia społecznego, który właśnie zapewnia równość wolność Solidarność paki mechanizm życia społecznego, bo mechanizm, który tworzy sprawiedliwość i ta jest nas te my chcemy sprawiedliwości my chcemy Polski sprawiedliwej, ale chcemy także sprawiedliwego świata chcemy, by zasady sprawiedliwości obowiązywały także w relacjach międzynarodowych Szanowni państwo człowiek jest istotą społeczną żyje wśród innych ludzi tworzy wspólnoty 2 z nich uważamy za fundamentalne najważniejsze pierwsza z nich to rodzina, o której była już tutaj mowa tak rodzinę za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości pokoleń dla przekazywania kultury cywilizacji dla trwałości większych wspólnot, ale rodzinę widzimy tak jak tutaj jednak kobieta 1 mężczyzna stałym związku i dzieci tak drogimi taki model rodziny ma dzisiaj Szanowni państwo wielu przeciwników rodzina tak rozumiana jest atakowana atakowane są naturalne różnice między ludźmi między kobietami mężczyznami oczywiście między kobietami mężczyznami wtedy bardzo mocno podkreślić musi być pełna równość miasta mogą, ale miażdżącej większości przypadków ludzie rodzą się kobietami lub mężczyznami i niech tak zostanie tak ma w Polsce został wspólnota, którą sobie szczególnie cenimy jest naród naród to wspólnota języka kultury historii wspólnego losu wspólnych osiągnięć cywilizacyjnych naród to podstawa istnienia i działania człowieka warunkach cywilizacji naszej cywilizacji tej najbardziej życzliwej człowiekowi, kiedy w relacji to podstawa organizacji tam nazywamy państwem naród jest nam potrzebny jest potrzebne Europie potrzebny światu to umowie nie o naszym narodzie tylko narodach, ale dla nas narodem jest Polska polskość i tam polskość cenimy bardzo wysoką ona buduje podstawy naszych programów naszych nadziei w niej lokujemy tam wszystko co ma wiązać cie znaczą przyszłością chciałem, by Polska trwała i wiemy, że warto być Polakami warto być Polakiem w dziejach naszego narodu sytuacja niekiedy bardzo skomplikowana no wiecie jak trudne były nadzieje układała się tak, iż wielką rolę jego kształtowaniu kształtowaniu polskiego później w jego obronie także w tym ostatnim okresie zniewolenia zniewolenia komunistycznego odgrywał kościół katolicki chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej, a kościół jest właścicielem i dzierżycielem jedynego powszechnie znanego w Polsce systemu wartości poza nim morza może jakimś bardzo niewielkimi partykularne funkcjonującymi systemami mamy kilka nihilizm i dlatego kościół jest na Polaków ważny jest ważne dla polskich patriotów i to niezależnie od tego czy jest ktoś wierzące czy też jest agnostykiem czy na zupełnie niewierzący każdy dobry Polak musi wiedzieć, jaka jest rola kościoła musi wiedzieć, że poza nim jest jeszcze raz powtarzam nihilizm i ten nihilizm odrzucamy, bo ani chwili niczego nie buduje nikt wszystko jest, ale Polska historia potoczyła się tak, że samo pojęcie narodu, a w szczególności pojęcie narodu polskiego i być narodu polskiego bywał i bywa kwestionowany i to nie tylko przez naszych zewnętrznych wrogów także poprzez naszych wewnętrznych przeciwników różne były wersje tego kwestionowania naszych dziejach nie czas tutaj, żeby omawiać dzisiaj najczęstszą z nich jest przeciwstawianie narodowi polskiemu i polskość europejskość Otóż Szanowni państwo europejskość tak wielka kultura cywilizacja oparta chrześcijaństwo grecką filozofię i prawo rzymskie i my tej europejskości od wielu wieków coraz mocniej uczestniczymy jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami także w sensie kulturowym każdy, ale Europa jest bogata różnorodnością jest bogata tym, że składa się z wielu narodów odmiennych o różnych kultura 1 z tych narodów dużych narodów jest naród Polski i nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby przeciwstawiać europejskość polskości Polska jest po prostu 1 z wersji 1 z wariantów europejskości i to szczególnym wariantem szczególnie związanym z wolnością, a pamiętajcie państwo, że wolność jest dzisiaj także w świecie i Europie niestety kwestionowana padł różnymi hasłami, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wolność ograniczyć albo zgoła wyeliminować, chociaż szansę szczytne pod cel jest pas zgodnym i mego odrzucamy zdecydowanie Polska pozostanie wyspą wolności naród potrzebuje państwa oczywiście są narody, które państwa nie mają, ale dużo narody europejskie wszystkie duże narody europejskie mają swoje państwo także średnie narody my przez dłuższy czas do 123 lata tego państwa nie mieliśmy i dlatego cenimy je niezwykle wysoką, ale nie tylko ta strata nie tylko te straszne 50 lat od 3009 . do osiemdziesiątego dziewiątego w tym rzeczywiście ten najstraszniejszy okres to była lata 3945 później był okres bardzo zły, a później po pięćdziesiątym szóstym roku już znacznie znacznie łagodniej, ale nie byliśmy wolni pan wszystko oczywiście wiąże nas mocno wideo suwerennego państwa, ale my musimy przede wszystkim pamiętać to, że państwo jest niezastąpioną instytucją bezpieczeństwa tego najszerzej rozumianego bezpieczeństwa bezpieczeństwa wobec wewnętrznych wrogów bezpieczeństwa indywidualnego bezpieczeństwa szeroko rozumianego społecznego bezpieczeństwa własności bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym to jest proszę państwa instytucja pod tym względem niezastąpiona państwo jest potrzebne państwo jest potrzebna, ale państwo jest potrzebne także, dlatego że tylko ono może być terenem może być można powiedzieć sferą wolności w tych obydwu rozumienia i tej wal wolności od i wolności do także tej wolności uczestnictwa może być demokratyczne tylko państwo narodowe może być demokratyczne może być demokracją, a my chcemy demokracji pytanie nasza kolejna wyprawa chcemy demokracji skonstruowane prostą to znaczy ma rację przedstawicielskiej do społeczeństwa w dużych narodach jest ona jedyna może jedynie możliwa i na poziomie lokalnym, bo to też bardzo ważne i bardzo to cenimy bardzo cenimy samorząd i na poziomie ogólnonarodowym społeczeństwo wybiera władzę ustawodawczą ona przynajmniej systemie parlamentarne gabinetowe powołuje władzę wykonawczą no i w Polsce jest pewna komplikacja, bo prezydent wybierany w wyborach bezpośrednich też ma pewne uprawnienia, ale powtarzam też pochodzi z demokratycznego wyboru władza sądownicza jest nie zawisła i powoływana na różne sposoby w ten sposób, by zabezpieczyć jej neutralność neutralność wobec wszystkich obywateli, czyli gotowość do ich pełni równego traktowania, ale władza sądowa ma wykonywać ustawy w tym tą najważniejszą zasadniczą wszystkie inne muszą być zgodne, ale ustalenie tej zgodności musi być godne z kolei za odpowiednią procedurą i tak ma wyglądać demokracja proponowane dzisiaj przez niektórych ustroje oni tego słowa na ogół nie używają, ale cena go użyć ustrój Trybunalski w istocie władza sądów z demokracją nie ma nic wspólnego ta jest system, który najlepiej służy organ chcemy polską demokrację umacniać i będziemy czynić zamienia wszystko jeśli Wyka uzyskamy zaufanie społeczne, żeby była mocniejsza niż dzisiaj Szanowni państwo przejdę do kolejnego problemu, bo bardzo bardzo z grubsza na system wartości omówiłem musimy postawić pytanie jak najkrócej można określić to co czyniliśmy w ciągu tych 4 lat można oczywiście opisywać tak jak choćby tutaj opisywano w tych firmach jak opisywali państwo za to jestem bardzo wdzięczny, ale ja mówię o kategoriach politycznych Otóż w kategoriach politycznych można powiedzieć, że ta czyniliśmy to co czyniliśmy to było odrzucanie późnego postkomunizm to było odrzucanie czegoś, czego nie da się do końca opisać pokrótce wyjaśnić, jeżeli się nie 2 do postkomunizmu w ogóle co to jest postkomunizm niestety może ciągle używać czasu teraźniejszego, bo to jeszcze nie jest historia, chociaż mam nadzieję, że ten niedługo będzie historia ta jest system, który ukształtował się w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych w ten sposób, iż po upadku komunizmu w Polsce wprowadzono instytucję Demokratycznej zdjęto wszystkie te ograniczenia wolności Obywatelskiej prowadzono pewne gwarancje wolności nie zawsze skuteczna, ale jednak istniejące i stworzono podstawy funkcjonowania rynku oba zabiegi były pod wieloma względami ułomne, ale były i rzeczywiście radykalnie zmieniły sytuację w Polsce i nie warto tego kwestionować te po prostu prawdę, ale zaniechano 2 dalszych operacji, które były niezbędne, żeby w Polsce rzeczywiście budować prawdziwą gospodarka rynkowa im prawdziwą demokrację to znaczy nie zbudowano nowego aparatu państwowego nie zbudowano nowej hierarchii społecznej te 2 kwestie zostaną są ze sobą ściśle powiązane bez tego nowego aparatu budowanej nowej hierarchii była niemożliwa, jaki był tego skutek od już skutek był taki, że w Polsce mówiąc największym znanym pewnie państwu w skrócie nomenklatura komunistyczna, która w ciągu lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych zmieniła się grupa zwartą o uświadomiono mi Teresie ekonomicznym najpierw w ramach własności zbiorowej, a później już indywidualnej zaznacza własność przejmować jednocześnie kokietują do siebie różnego rodzaju grupy niestety także te wywodzące się Solidarności powstał mechanizm, który premiował Czechy społeczne no powiedzmy sobie nie zawsze najbardziej pozytywne, a może powie więcej mechanizmy negatywnego doboru kadr charakterystyczny dla komunizmu został już zupełnie innych realiach społecznych utrzymany ze wszystkimi tego konsekwencjami ze wszystkimi tego konsekwencjami i sferze rynku, który w wielkiej mierze był fikcją, jaki w sferze demokracji, która też w niemałej mierze była pozorna i ten system był trwały jednocześnie, jakby coraz bardziej się ukorzenią uzyskiwał coraz mocniejsze podstawy poprzez tworzenie warstwy ludzi naprawdę bardzo bogatych miliarderów o ogromnych możliwościach poprzez wejście tutaj kapitału zewnętrznego, który był powiązany z tym systemem korzystał z różnych możliwości, które ten system daje poprzez związki elit tego systemu różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi co dawało zresztą jego bardzo charakterystyczną cechę to znaczy pełną dnia odporność na zewnętrzne wpływy powtarzam system trwał, a w sensie ekonomicznym mógł trwać tylko dzięki ciężkiej pracy wielu milionów ludzi, która rzecz zaryzykowali wtedy tworzenie własnych przedsiębiorstw najczęściej bardzo mały oni stworzyli 6  000 000 miejsc pracy wyobraźcie sobie coby było w Polsce gdyby, bo ta 3  000 000 czy milionowe bezrobocie jeszcze 6  000 000 pracy, by brakowało, a pamiętajcie, że te 3  000 000 to też była bajka, bo tak naprawdę lub cały czas trwa przemówienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego mały kłopot techniczny dla tych, którzy nie słyszeli pokrótce powiem nie powiem wróciła już na połączenie zakładów pracy, którzy mieli tam 1 czy pół hektara niezaliczane do bezrobotnych tak naprawdę tych bezrobotnych było znacznie więcej ten system dlatego nie wytrzymał, ale paradoksalnie ludzie z inicjatywą ludzie dobrej woli, którzy nie mieli żadnych tzw . układa układu, bo otrzymywali, ale w pewnym momencie na początku lat dwutysięcznych wybuchła tzw. afera Rywina nie będę opisywał szczegółów ona wyniknęła z pewnego konfliktu wewnątrz tego systemu, ale go roszczeń była ukazała społeczeństwu znaczną część kulis tego systemu doprowadziła do szoku do oburzenia, bo Polski do skandalu, bo oczekiwania, że ten system się zmieni postulat czwartej Rzeczypospolitej, który myśmy też stawiali, a który był formowaniu już przez niektórych nawet na początku lat dziewięćdziesiątych był wtedy przejść przedstawiany przez ludzi, którzy dzisiaj są po tamtej stronie wydawało się, że jest szansa na zmianę wydawało się, że ten system rzeczywiście nie utrzyma powstała partia mówię tu o naszych obecnych przeciwnika, która często bardzo radykalnie jeszcze bardziej radykalnie wprawo i sprawiedliwość, która też miało tradycje kwestionowania tego systemu jako porozumienie centrum żądała zmiany, ale później okazało się, że to było złudzenie okazało się, że Platforma Obywatelska nie chciała zmiany systemu chciała tylko tego co historycy nazywają restauracją to znaczy powierzchowne zmiany dla utrzymania istoty rzeczy i po krótkiej walce o zmianę w latach 20052007 ta restauracja pod wodzą Platformy Obywatelskiej wspieranej przez PSL się dokonała jak można najkrócej ten system charakteryzować Otóż jego twórcy jego realizatorzy uznali, że utrzymanie się przy władzy, czyli realizacja tzw. jak to nie mówili projektu jest celem samym sobie i wyciągali z tego różne wnioski ten najważniejszy był następujący trzeba się liczyć i trzeba zaspokajać potrzeby potężnych grup interesu lub nacisku zarówno wewnętrznych jak zewnętrznych społeczeństwo natomiast można ignorować ale, ponieważ pewne mechanizmy demokratyczne istniały to niemożna go, bo ignorować w ogóle w związku z tym dla społeczeństwa była pewnego rodzaju socjotechnika ta socjotechnika to polityka wizerunkowa polityka wizerunkowa miała różne odmiany o negatywną to był straszliwy atak na siły, które rzeczywiście chciały zmiany ten atak trwał od roku 2005, ale był kontynuowany także później nas, którzy chcieli zmian przedstawiana w gruncie rzeczy jako złoczyńców, ale przede wszystkim była to polityka 1 strony chlorowania przywódcy poprzez różnego rodzaju akcje des orientowania społeczeństwa poprzez inna akcie tak jak one przyjęcia euro 300  000 000, kiedy to przedstawiano ten cel jako Super istotny, chociaż tak naprawdę był ważny, ale nieporównanie mniej niż o tym, mówiono poprzez akcję przeciwko różnym grupom szukano nowych wrogów kibice w akcie przeciwko dopalaczom przeciwko pedofilom akcje dostępności to w pewnym momencie wprowadzono wszystko to było ciągła wszystko to była ciągła manipulacja nieustanna manipulacja społeczeństwem manipulacja zamiast dialogu zamiast demokratycznego dialogu ma rzeczywiste interesy społeczeństwa miano za nić bardzo charakterystyczny był stosunek tej formacji, a wtedy rządziła i tworzyła ten później postkomunizm do państwa państwo było traktowane mówił o tym, bezpośrednio w czasie afery Amber Gold Donald Tusk jako zespół instytucji niezależnych od siebie i w gruncie rzeczy nie zależy także społeczeństwa i nie działających na rzecz społeczeństwa to odrzucał zarzuty za różne instytucje zawiodły w czasie tej afery i mówił, że demokracja właśnie na tym polega na tym polega, bo taka potrzeba podsumować te są tego oczywiście nie powiedział, że władza demokratycznie wybrana nie interesuje się społeczeństwem, ale po była, jakby inna 1 strona medalu inną była ujednolicanie władzy pamiętajcie był zakaz zawierania jakichkolwiek koalicji z nami w samorządach władza od góry do dołu oczywiście z niewielkimi wyjątkami miała być w gruncie rzeczy w rękach tej samej formacji no z tym oczywiście łączyły się ogromne możliwości różnego rodzaju korupcji, ale także tej korupcji rozdawnictwa drogim elementem stosunku do państwa była jego swoista prywatyzacja dochodziła do prywatyzacji użycia przymusu pamiętajcie czy pamiętacie, kto pacyfikować hale handlowe na placu Defilad w Warszawie czy fabryka kabli pod Warszawą prywatne spółki warto działek prywatnych spółek państ w w demokratycznym państwie niedopuszczalne, ale prywatyzowano ten film inny sposób prywatyzowano w ten sposób, że pewne funkcje państwa wyprowadzano do firm prywatnych, gdzie płacono nieporównanie więcej, a w ten sposób można powiedzieć o grabiono państwo były też pewne specyficzne cechy związane z cechami przywódcy, który był tak bardzo wnoszony to była prywatyzacja prywatyzacja polityki przede wszystkim bardzo widoczna w polityce zagranicznej polityka zagraniczna ten klient z uprawiany z niezwykłą intensywnością została podporządkowana personalnym oczekiwaniom premiera ta dziś jest zupełnie oczywiste i to było wyjątkowo wręcz dla Polski szkodliwe, ale szkodliwa była, choć już w innym wymiarze także żywe prywatyzacja różnego rodzaju decyzji personalnych z całym szacunkiem zawsze kobietach mówi z szacunkiem dla pani premier pani marszałek no to były decyzje całkowicie prywatnym i tego rodzaju decyzji było więcej i to też była bardzo charakterystyczne tak jak tendencja do zwijania państwa do wycofywania państwa z polskiej prowincji do likwidacji komisariatów szkół połączeń autobusowych państwo można powiedzieć zanikały, bo państwa po prostu ta władza nie lubiła i wreszcie były pewne cechy związane z osobistymi cechami musi powtórzyć to słowo samego przywódcy to znaczy z Czechami Donalda Tuska ta władza ta była proszę państwa w niemałej mierze po prostu zabawa to była zabawa we władzy zabawa żądania dobre wina Cygana jak to oni mówili cha latanie w gałę no nie wiem o wszystko bardzo miło robić tyle tylko, że do tego trzeba jeszcze umieć dobrze rządzić, a to jest to, czego kompletnie nie potrafili nie można, cytując dramaturga poetę nawet nie chcieliście mieć najwyraźniej nawet nie chcieli chcieć i to też jest bardzo charakterystyczne dla tego systemu jest 1 temu systemowi towarzyszył prawdziwy wysyp afer tych mniejszych i tych gigantycznych jak VAT-owskich i nie było na to reakcji albo co najwyżej kiedyś nie było wyjścia, kiedy jeszcze działały nasze służby tutaj pod wodzą ministra Kamińskiego mówiła o aferze hazardowej ma to wyciągnięto pewne wnioski polityczne, ale też na bardzo charakterystycznej w zasadzie przypomnijcie sobie do NATO mówił, że pan Chlebowski zostanie odwołany sobie nie da rady podczas konfrontacji z dziennikarzami czyli jakby dam radę do dnia został odwołany o odpowiedzialności została zmieniona widowisko w ogóle cała ta władza lubiła widowiska czyniła zwady z życia społecznego widowisko, za którym patrzyło się to prawdziwe życie prawdziwe życie w nas kosztowało setki miliardów złotych nas to znaczy Polaków kosztowała lata stracone lata rozwoju kosztowała różnego rodzaju decyzje podejmowane tylko po to, żeby ktoś został duże emisje oto cytat z rozmów, które zostały nagrane w pewnej restauracji Otóż tak ten system wyglądał tak wyglądał później postkomuniści, który jeszcze do tego przy końcu swojego istnienia gwałtownie skręcił na lewą stronę takiego obyczajowego lewactwa była można powiedzieć jego ostatnia faza przegrali okazało się, że przegrali nasza praca praca bardzo wytężoną opisywałem ją na kongresie partii po zwycięstwie okazała się skuteczna przyszły nowe rządy, ale trzeba zapytać co żeśmy zrobili czy odrzuciliśmy do końca postkomunizm Otóż tak, jeżeli chodzi o ten później podczas komunii i to jest jego specyficzne, ale jednak powierzchowne cechy to tak my jesteśmy przeciwieństwem pod każdym względem tamta władza była zaprzeczeniem zasady pro publico Bono my jesteśmy realizatorami tej zasady, ale jeśli chodzi o te głębsze struktury po, owszem, zabierając te setki miliardów, które posłużyły społeczeństwu w ciągu ostatnich lat choćby na te programy, których tutaj mówili państwo to jest już uderzenie to głębokie podstawowe zaplecze czy głębokie struktury tego systemu, ale one Szanowni państwo jednak w dalszym ciągu trwają i nie możemy powiedzieć za zostały zupełnie pokonane i musimy pokonać musimy uchylić możliwość powrotu tamtego niedemokratycznego Jan rozwojowego systemu jak wiele spra w pominęła pamiętałem przykłady łamania prawa łamania nawet praw człowieka, a wszystko co się działo dla tamtych czasów ten system nie może wrócić co musimy tak zrobić musimy przede wszystkim kontynuować politykę, której fundamentem jest wiarygodność musimy dotrzymywać słowa, bo to jest podstawa realnej demokracji tam, gdzie nie ma wiarygodności, gdzie się różne rzeczy opowiada później tego nie robi tam akt wyboru po prostu nic nieznaczący jest fikcją jest postęp procedurom i to najbardziej umacnia nas umacnia siły dobrej zmiany jednocześnie osłabia tam ale musimy także czynić inne rzeczy podjąć inne przedsięwzięcia, jakie określić w skrócie można powiedzieć tak naszym celem, bo już sądy do tego dojrzeliśmy jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu, jeżeli ktoś wie coś więcej na temat tego pojęcia to bieg także żona było stosowane nie stosunku do pewnego stanu odnoszącego się do poziomu życia ludzi, a w stosunku do pewnej struktury polityczno-społecznej, jeżeli tryby unijnej w państwie i gdzie sprzed wielu lat dziś są biedne, ale bardzo szybko się rozwija wiele lat temu, bo strasznie biednie też były traktowane w tym sensie jako państwo dobrobytu, ale nam proszę państwa chodzi o dobrobyt zupełnie realny my musimy w tej kadencji daj Boże w następnych, jeżeli społeczeństwo nas poprze postawić przede wszystkim na wzrost opłat i za dochodów państwa i ten wzrost płac musi tak jak poprzednio być powodowane zarówno przez politykę gospodarczą obniżającą bezrobocie tworzącą rynek pracownika, ale musi być wspierany także poprzez decyzje o charakterze państwowym Otóż chciałem państwu powiedzieć, że na koniec 2020 roku, czyli za kilkanaście miesięcy minimalna pensja będzie wynosiła 3000 zł 2 dzieli państwa skończyć siadajcie proszę bardzo Otóż na koniec 2023 roku minimalna pensja będzie wynosiła 4000 zł w roku 2021, a ogromna większość emerytów otrzyma drogą trzynastkę tyle niejedną trzynastka 2 trzynastki wreszcie rolnicy otrzymają w końcu pełne dopłaty do hektara na pełnym europejskim poziomie ale, żeby iść tą drogą, żeby polskie płace rosły rosły inne dochody musimy uczynić jeszcze wiele możemy naprawić polskie państwo zabiliśmy w tej sprawie niemało bodaj fantastycznym sukcesem było powołanie krajowej administracji skarbowej, ale informowaliśmy także rządu mocni i powiecie premiera powali bardzo wiele różnych nowych instytucji zmienili cały system prowadzenia polityki historycznej i t d . tak dalej, ale te reformy zarówno procedury jak i pewnych instytucji w tym reforma sądownictwa musi być kontynuowana, bo to ma służyć sprawiedliwości dobrej obsłudze obywateli, ale ma także służyć temu, by w Polsce te różne szklane sufity, które dotyczą ludzi bardzo przedsiębiorczych, którzy dzisiaj wiele działań, ale natrafili na pewne bariery, które nie mają nic wspólnego z jakimi obiektywnymi prawami ekonomicznymi czy innymi względami społecznymi Otóż musimy te są hity krążyć tylko wtedy będziemy mogli dojść do przodu tylko wtedy ogromny potencjał naszego narodu będzie mógł być wykorzystane to co napisali niedawno profesorowie SGH szkoły głównej handlowej głównej polskiej uczelni ekonomicznej to znaczy za 214 lat możemy dogonić przeciętna Unii Europejskiej dzisiaj mamy 71 %, a za 21 możemy dogonić Niemcy to nie te obecne tylko te za 21 lat, czyli znacznie bogatsze obecnie liczy niż obecne ta będzie poziom państwa realna może będzie ona szybciej tak szybkiej to jest wasz plan dla Polski on będzie to przedstawianej w sferze społecznej w sferze rozwoju będziecie państwo mieli także jak mówiłem, jakby odkrywane na kolejnych konwencjach będzie też przekazany większej ilości egzemplarzy, by każdy mógł przeczytać, ale powtarzam, żeby tak się stało musimy zwyciężyć musimy zwyciężać, a nie zwyciężają sondaże ja bardzo dawna interesuje się politykom nie chce się przechwalać, ale to już na pewno przeszło 60 dla jakiej interesuje na różne rzeczy widziałem czytałem, pamiętając o tym, często się, że tutaj jest państwa tak dużo, ale tak dużo jeszcze dużo więcej musi być w pracy codziennej pracy w tej kampanii tylko wtedy zwyciężymy i zmienimy Polskę jest bardziej niż dotychczas dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA