REKLAMA

„Przemoc to już przeszłość. Uczniowie są bezpieczni” – dyrekcja szkoły baletowej odpowiada na zarzuty

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-08 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:26 min.
Udostępnij:

W studio Lidia Dudzińska-Furgo – wicedyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dochodzi trzynasta 5 w niedzielę magazyn Radia TOK FM w naszym studiu pani Lidia Rudzińska urodzić dobry dzień nagrywano na państwo wice dyrektorka Ogólnokształcącej szkoły baletowej mina imienia Romana Turczynow Wicia niestety to nie jest miły łatwy temat, którym zajmujemy się od godziny jedenastej przypomnę, że właśnie godzin 11 po godzinie dwunastej naszymi gośćmi były pani Natalia Wojciechowska stojące na cele akcji stop przemocy w szkołach baletowych była także Rozwiń » pani Agata biała mama byłej uczennicy państwa szkoły uczennicy, która dwukrotnie podjął próbę samobójczą opowiadała o praktykach stosowanych w szkole zresztą pani Natalia Wojciechowska również obie panie zaprezentowały również raport przeprowadzonej kontroli przez na wniosek biura Rzecznika Praw Dziecka to przyznam, że byłem zdruzgotany tą opowieścią także szczegółami zawartymi w raporcie ja bym chciała zacząć od tego, że pani Natalia Wojciechowska działa w jaskrawym konflikcie interesów, ponieważ prowadzi w Warszawie szkołę baletową obecnie trwa do tej szkoły nabór, ale zostawmy ten temat co ich w życiu są już postawionych ważne, że nie trzeba być coraz to oczywiście istotne, choć nie najistotniejsza część dzieci, żeby już raz na antenie TOK FM manipulacji wprowadziła w błąd i słuchacze pana nie jest prawdą, że powstał raport Rzecznika Praw Dziecka dotyczącą SB podana na antenie nazwa nie została zmyślona przez panią Natalię przedstawiła to druga ważna rzecz spra w przedstawiła tylko część informacji, które otrzymała od szkoły niestety zapomniała wspomnieć o całej korespondencji z Rzecznikiem Praw Dziecka, którą szkoła prowadziła oraz korespondencji z naszym nadzorem centrum edukacji artystycznej, które również pani Natalii przekazaliśmy ukrywa ten fakt na antenie w rzeczywistości to co szkoła otrzymała od rzecznika jest to informacja o wynikach badania stania stanu przestrzegania praw dziecka było to jednorazowe badanie w czerwcu 2018 roku zawarta ocena była bardzo surowa szkoła jak w różnej również wielu nauczycieli zgłosiło liczne uwagi do tego dokumentu otrzymaliśmy odpowiedź również od rzecznika bardzo nas smucić jako, jaką szkołę konstytucję, że pani Natalia Wojciechowska prowadzi wyłącznie krytykę nie wspomina o nie podaje żadnych rozwiązań natomiast zataja wręcz fakt, że szkoła w tej w tym zakresie prowadzi mnóstwo działań rozpoznane, ale robimy bardzo wiele i nie korzystajmy z założonymi rękami, że ten raport ukrywamy ten raport jest jawnym dokumentem należy do rzecznika on został udostępniony pani Natalii Wojciechowskiej na na jej prośbę wraz z innymi materiałami jeszcze może po, ponieważ państwo być może nie dostali pozostałej korespondencji przekazanej przez szkołę pani Natalii nie może przedstawia tylko informacja, że cytat, bo pani Natalia posługi cytatem z wykresu medycy to też grzecznie czy z informacji o stanie przestrzegania praw dziecka natomiast ja również posłużyć cytatem z pisma, które dostaliśmy od Rzecznika Praw Dziecka potem jak przedstawiliśmy plan działania na cały rok szkolny pozwolę zacytować Rzecznik Praw Dziecka z zadowoleniem przyjął pismo 17 września 2018 roku zawierające informację o sposobie realizacji uwag wniosków zawartych informacji zmiana stanowiska dyrektora Izby w kwestii problemów wskazanych przez Rzecznika Praw Dziecka i opracowanie opracowane propozycje świadczył rzetelnej analizie potrzeb uczniów zarządzanej przez panią szkoły oraz gotowości do podjęcia działań w celu udzielania im skutecznej pomocy wsparcia jeśli chodzi o wsparcie, które uczniowie otrzymują od nas mogę szybciej pochwalić całą rzeszą działań do żartów pozwoli pani, że za kilka wysłucha my też, by słuchaczom, którzy nie słuchali nie wiem nie byli świadkami wypowiedzi obu pań na antenie, by teraz też mieli taką możliwość tylko powiem, że niektóre szczegóły tej informacji przekazanej przez biuro rzecznika są naprawdę niekorzystnej to bardzo państwa szkoły m. in . dziennik psychologa szkolnego wynika, że wśród zgłoszonych problemów wiele zgłoszeń dotyczy problemu przemocy ze strony nauczycieli wskazywano zachowania to m. in. targanie ucznia załóż wyzwanie uczelni debile bibliotek i opóźnionych w rozwoju obrażanie silną łapanie za ramię, a także określenie zachowań dorosłych jako nieetyczne jeśli chodzi o te zachowania są to zachowania w przyszłości ankieta wśród uczniów zarządzam rok szkolny 20162017, więc to jest 2 lata temu działania, które zostały podjęte przez naszą szkołę były począwszy od zakrawa również współpracę z nauczycielami jak również uczniami rodzicami była to czyn, czyli nauczyciel, który podejmował pracują wciąż jest w szkole nie wszyscy nauczyciele pracują nadal szkole dwójka nauczycieli już na mnie pracuje dobrze posłuchajmy wobec tego pierwsze wypowiedzi pani Natalii Wojciechowskiej to nie jest słowo przeciwko słowu w wkroczyła też do akcji instytucja tak to nie jest słowo przeciwko słowu to nie jest tak, że w tej chwili organ kontrola delegowany przez Rzecznika Praw Dziecka my mamy jakieś zbiorową halucynacje na temat tego na temat rzucania krzesło na temat mówienia gruba krowa do dzieci tak dalej nie mamy nagle to jest wszystko to było od ponad roku w szkole baletowej i to nie ujrzało światła dziennego jak się pani odniesie do tych do tych słów przede wszystkim informacja, która została nam przekazana Rzecznika Praw Dziecka był to dla nas najważniejszy dokument, który przez ten rok z nami był w szkole nie schowaliśmy go do szuflady wręcz przeciwnie opracowaliśmy bardzo szczegółowy plan działań na ten rok szkolny przedstawiliśmy go rzecznikowi, który wyraził zadowolenie, że takie działania będą skuteczne, a po roku po dwukrotnym ankietowania uczniów widzimy radykalną poprawę w kontaktach nauczyciel uczeń uczniowie nie zgłaszają już takich problemów, o których było wspomniane uwagi do ucznia natomiast hasło zrzucaniem krzeseł to chyba jest czas, kiedy pani Wojciechowska u nas po szkole 30 lat temu, więc już zamierzchła przeszłość to wolałbym, żebyśmy łączyli przyszłość z chwilą obecną z tym co się działo się rok temu dra i wobec tego pytanie czy czy to wiemy, bo o tym, mówi pani Agato biała jak często zdarzały się próby samobójcze wśród uczennic państwo szkoły tak postawione pytanie wskazywałoby na udział szkoły na odpowiedzialność szkoły w tej kwestii nie zgadzam się z takim postawieniem pytania i bardzo proszę, żeby nikt nie identyfikować szkoły jako czynnika, który wywołuje samobójstwa nowenna pan redaktor na jak wielkim problemem jest zdrowie psychiczne młodzieży obecnie w Polsce na ten temat raporty i tu wydaje mi się, jakby zwalanie winy na szkołę imienia, że u nas w szkole baletowej opieram się na słowach pani Agaty Agaty biały która, która twierdzi, że 2 próby samobójczej córki były konsekwencją szkoły jest przenoszenie odpowiedzialności za swoje dziecko na szkołę również nie mogę się z tym zgodzić posłuchajmy pani Agaty biały, ponieważ pani Agata wraz z innymi rodzicami usiłowały rozmawiać z dyrekcją szkoły napisaliśmy list z prośbą o zmianę metod nauczania w szkole, ponieważ mamy podejrzenie, że w szkole stosowany mobbing i przemoc psychiczna wtedy się zaczęło, bo dyrektorka powiedziała nam, że na takie mocne słowa ona musi zareagować na tego pisma nie przyjmie, że możemy się spotkać porozmawiać, bo nauczyciele są chętni do rozmowy i my nie możemy oficjalnego pisma złożyć, więc to były takie 2 aspekty, dlaczego oczywiście nas niepokoi nie możemy napisać, dlaczego fakt, że rozmawiamy trzeci rok nic nie zmieniło w szkole to prawda, że dyrekcja szkoły nie chciała przyjąć pisma oficjalnie wypuszczonym z problemami, jakie są źli nauczyciele dzieci zarzut jest absurdalne w szkole panuje jawny system składania wniosków dokumentów to co trafia do sekretariatu drogą mailową drogą standardową przez pocztę lub osobiście, kiedy jest złożone w sekretariacie szkoły jest dokumentem złożonym nie nigdy nie wysłaliśmy pisma mówiąc nie przyjmujemy tego dokumentu ten zarzut jest moim zdaniem absurdalne posłuchajmy jeszcze raz pani Natalii Wojciechowskiej, która twierdzi, że z raportu z informacji, która Roman przed sobą wynika, że przemoc w szkole miał charakter systemowy raport wskazuje na to teraz będę czytała fragment wiele wskazuje na to, że przemoc o SB, czyli Ogólnokształcącej szkole baletowej może mieć charakter systemowy oznacza to, że sposób funkcjonowania szkoły poprzez niewłaściwe z niewłaściwie sprecyzowane lub niejasna wskazane priorytety brak otwartej komunikacji w sprawie przemocy niedostatek pracy psyche edukacyjnej wychowawczej z dziećmi nieskuteczność nadzoru pedagogicznego brak właściwej opieki psychologicznej, a także brak odpowiedniego reagowania na zgłaszane nieprawidłowości tworzy warunki, które skutecznie utrudniają ochronę dzieci przed krzywdzącym zachowaniem nauczycieli przedmiotów artystycznych moim zdaniem w chwili obecnej, a po wszystkich wdrożonych w zaleceniach przez Rzecznika Praw Dziecka z działania mają charakter systemowe i te działania zostały zaakceptowane przez Rzecznika Praw Dziecka i chcielibyśmy podkreślić, że działania przynoszą skutek, który możemy obserwować na na co dzień wyniki ankiet mówią same za siebie 91 % uczniów czuje szewską w szkole bezpiecznie 94 % uczniów do szkoły przychodzi chętnie dobrze wróćmy jeszcze do no bo nie da się ukryć, że do przemocy dochodziło w państwa szkole dobrze użył pan czasu przeszłego od roku działamy na druku od 3 lat właściwie działamy już tak, aby zjawiska te pojawiały się najrzadziej i w chwili obecnej również państwo działać tak, żeby tych zjawisk nie było w ogóle z obecnej chwili tych zjawisk nie ma wcale do czynienia z działania przynoszą efekty są to praca długofalowa one przynoszą efekty nie z dnia na dzień długofalowe duże, ale obserwować cały rok pracy nie natomiast raz zresztą pani mnie bardzo zaniepokoiła, kiedy zapytałem czy nauczyciele wobec, których stawiane są zarzuty przemocy, które opisywane są w tej informacji cytowałem je przed chwilą pracują wciąż państwa szkole pani powiedziała rozstaniu z 2 nauczycielem czy może nauczycieli może pani zapewnić, że nie pracują państwo szkole nauczyciele wszyscy, których dotyczą zarzuty w naszej szkole nie pracują obecnie nauczyciele, którzy stosują przemoc w tym momencie stosowali przemoc jeśli uważa pan, że ktoś, kto w przyszłości coś robił źle nie może się zmienić znakiem tylko nasze wszystkie działania naprawcze nie miałem racji bytu tak, ale w tak delikatnej materii, jaką jest kształcenie dzieci wychowywanie dziś jeśli ktoś dopuszcza się czynów karalnych jeśli ktoś dopuszcza się przemocy jest to największa zbrodnia na dziecko można popełnić moim zdaniem przynajmniej przez jakiś czas nie ma nie ma prawa pracować z dziećmi wydaje mi się, że to nasza sądy są mniej ważne niż opinia rzecznika jeśli rzecznik uznał, że naszym dzieciom w naszej szkole dzieje się krzywda myślę, że sam zareagował wydaje jesteśmy od zeszłego roku pod ścisłą kontrolą zarówno Rzecznika Praw Dziecka, jaki naszego centrum nadzoru i wydaje mi się jestem o tym, święcie przekonana, że jeżeli naszym dzieciom miałaby się dziać krzywda to te 2 organy zareagowałyby w pierwszej kolejności trafiają mali Francji la Mano z Torunia przemoc wobec dzieci kiedyś nie będzie popełniał po tym, jak osłabnie ten nadzór kontrolę nad waszą instytucja ma pani taką gwarancję, a jestem przekonana, że w naszej szkole w chwili obecnej nie ma zjawisk przemocowych co dzieci nam tego nie zgłaszają dzieci przeszły szereg warsztatów począwszy od tego, że musiał nauczyć co to jest przemoc tak naprawdę dzieci na początku miałem mylne pojęcia musieliśmy to wszystko wyklarować warsztaty z naszą psycholog bardzo im pomogły bardziej skupiły się nawet czy zauważyliśmy, że w tych ankietach, które prowadzone wśród naszych dzieci dzieci bardziej zwraca uwagę na przemoc rówieśniczą wynika to bardziej specyfiki pracy szkoły są dziećmi ambitnymi tu chodzi również rywalizacja na taką na tego rodzaju przemocy dzieci zwraca uwagę bardziej w ostatniej ankiecie przemoc pomiędzy nauczycielami czy mini wyszła wydaje się, że pani mówiąc nie wysłano w przeszłości teraźniejszości nie działa ono powiązane, kiedy pani mówi nie wyszła to co to jest założenie, że być może do takiej dochodzi ona po prostu nie wychodzi wolałbym podejrzewam, że i rodzice dzieci, którzy są, które są państwa szkole nasi słuchacze mieli poczucie że, że nie ma ani, że nie wyszło myślę, że rodzice naszych uczniów nie to, że mają poczucie tylko wiedzą, że tej przemocy nie ma są z nami stałym kontakcie współpracujemy z rodzicami przy okazji tworzenia dokumentów również przy okazji tworzenia planu naprawczego planu wychowawczo profilaktycznego rodzice są obecnie wszystkich imprezach razem współtworzymy kiermasz szkolny ta społeczność szkolna jest tak mała, że tutaj myślę, że rodzice będą nas pełne zaufania i myślę, że wystarczy inaczej zadać pytanie czy nasze dzieci w szkole są szczęśliwe ja mogę odpowiedzieć tak są szczęśliwe czy są bezpieczne są bezpieczne chciałbym wierzyć pani słowa pani Lidia Rudzińska Furgo wicedyrektor Ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Romana Turczynow trzeba im państwowości dziękuję bardzo informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA