REKLAMA

Kodeks pracy nieco bardziej elastyczny. Co zmieniło się w przepisach?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-09-09 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze, a gościem poniedziałkowego raportu gospodarczego jest pan mecenas Bartosz wsze Borowski Kancelaria Bert Bert witam dzień dobry dzień dobry wspomniał o tym, że w polityce w ten weekend działo się sporo w ferworze tego festiwalu politycznych obietnic mogą niektórym państwom mknąć to, że zmienił nam się kodeks pracy i tych zmianach teraz porozmawiamy zacznę od tego czy z Pańskiego punktu widzenia te zmiany, których za chwilę powiemy doliczyłem się Rozwiń » chyba 12 to są zmiany ważne dla pracowników istotne tak zmiany to są jak najbardziej ważne dla dla pracowników zmiany te w dużej mierze porządkują utrwaloną już linię Sądu Najwyższego i trans transportują te wszystkie zmiany, które wynikały interpretację przepisów, która wynikała z orzecznictwa Sądu Najwyższego wprost do do kodeksu pracy dodatkowo zmiany są o tyle ważne dla dla pracowników są one na ich korzyść są pogrupowane zmiany, a zatrzyma może od mobbingu, bo tutaj chyba zachodzi dosyć istotna zmiana, która zdaniem niektórych może sprawić, że spraw dotyczących mobbingu może się po prostu pojawić więcej co jest zmiana tak tak w przypadku mobbingu do dnia 7 września dwutysięczna dziewiętnastego roku pracownik mógł dochodzić odszkodowania za mobbing jedynie w przypadku, gdy on, a sam rozwiązał umowę o pracę niekoniecznie musiał rozwiązać umowy o pracę jedynie z tytułu mobbingu natomiast, a natomiast 1 z przyczyn rzeczywiście musiało być to, że był poddawany temu temu zdarzeniu zmiana ta od od 7 września wprowadza możliwość, a możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w przypadku, gdy taki pracodawca samego tego mobbingu doznał, a nie jest to coś co niczego, czego nie można było robić wcześniej można było oczywiście w trakcie stosunku pracy dochodzić takiego odszkodowania natomiast dochodzenie takiego odszkodowania miało wówczas miejsce na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dodatkowo to co myślę, że jest istotne to, że w sytuacji, w której pracownik pozostający w stosunku pracy nadal może dochodzić takiego odszkodowania oznacza, że może dochodzić na podstawie przepisów kodeksu pracy, czyli jest zwolniony de facto z opłaty sądowej w przypadku, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50  000 w przypadku, gdy dochodził do takiego odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego niezależnie od od tej wartości przedmiotu sporu musiał uiścić jeszcze dodatkową opłatę sądową kolejny taki obszar to jest dyskryminacja i tu możemy zatrzymać na momencik spróbować wyjaśnić jak najprościej się do czym dyskryminację różni się od mobbingu, bo niektórym, którzy stykają tego typu zjawiskami może się wydawać, że to to samo można zamiennie używać sformułowań myślę, że mobbingu i też od nierównego traktowania może zacznę właśnie od nierównego traktowania, a nierówne traktowanie dyskryminację różnią się od siebie mianowicie tym, że nie każde nie każde nierówne traktowanie jest dyskryminacją, ale każda dyskryminacja jest nierównym traktowaniem chodzi tutaj pokrótce o to, że w przypadku, gdy jak pracownik był traktowany w sposób odmienny niż jego koledzy bądź bądź koleżanki z przyczyn, które były określona w kodeksie prace wówczas wówczas miał on możliwość zgłoszenia takiego roszczenia o o odszkodowanie z tego tytułu z kolei mobbing samo samo zjawisko mobbingu polega na długo trwałem i ich i uporczywym naruszaniu naruszaniu praw takiego pracownika jego ośmieszanie bądź bądź mówiąc mówiąc krótko w sprawianiu, że jego, a że jego praca, a jest krytykowana oceniona negatywnie przez przez takiego pracodawcy może być przykład nowoczesność przykład mobbingu przykłady mobbingu może być ośmieszania krytykowania krytykowanie pracownika przy przy jego współpracownikach czy też jako jakoś bardziej bierne zachowanie ze strony pracodawcy to także takim przykładem myślę, że może być nie przyznawanie jakichś obowiązków służbowych temu pracownikowi pomijanie go mówiąc krótko przy przy podziale przy podziale obowiązków natomiast sama zmiana jest na pierwszy rzut oka bardzo nieznaczna i redakcyjna, bo polega na wykreśleniu, a na wykreśleniu kilku słów natomiast wykreślenie tych kilku słów powoduje to, że ustają wszelkie spory w zakresie tego czy katalog przesłanek dyskryminacyjnych określonych w kodeksie pracy z katalogiem otwartym katalogiem zamkniętym i teraz jest otwarty taki jest otwarty, a dotychczas przed zmianą ten podział ten podział tych przesłanek był na na na 2 kategorie pierwsza kategoria dotyczyła osobistych cech takiego pracownika, czyli jego płci wieku, a kwestie niepełnosprawności rasy wyznania narodowości, a drugi dotyczył samego stosunku pracy, jaki jest z nim, a nawiązane, czyli czy są zatrudnione na czas określony bądź nieokreślony oraz czy zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy obecnie ten katalog został otwarty i każda przesłanka, która może być uznana za ważną społecznie jest taką przesłankę dyskryminacyjną krótko mówiąc to muszą być przykłady wyraźnie wymienione zgadza się w kodeksie pracy jest po prostu bardziej elastyczny dach zmiana powoduje to, że pracownik, a może wówczas dochodzić takiego odszkodowania wprost z kodeksu pracy, które to odszkodowanie dodatkowo jest wskazane jego minimalna wartość, a minimalną wartość takiego odszkodowania jest minimalne wynagrodzenie za za pracę to są najważniejsze zmiany, o których powiedzieliśmy, ale jest jeszcze więcej i one są bym powiedział takie punktowe i powiedzmy nieco mniejsza, ale też ważne takie zmiany np. dotyczące tego w jaki sposób wydaje się świadectwa pracy co tutaj się zmienia dla rozwoju w przypadku świadect w pracy doszło de facto 2 zmian pierwszą z nich jest jest to co leży głównie obecnie po stronie pracodawców, którzy muszą przygotować na na zmiany to jest zmienić swoich świadectwach pracy termin, który przysługuje na odwołanie takiego pracownika o wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy takiego świadectwa pracy termin ten wynosi 7 dni obecnie został wydłużony do do dni 14 spośród zmian związanych z ze świadectwa pracy pracownik otrzymał uprawnienie w także wystąpienia do sądu z żądaniem, a zobowiązania pracodawcy do wydania takiego świadectwa pracy, a dodatkowo, jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie takiego powództwa jest niemożliwe pracownik, a może również wystąpić do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania takiego świadectwa orzeczenie, które zostanie wówczas wydane zawiera wszystkie najważniejsze elementy świadectwo pracy i wskazuje i zastępuje ono niewydana niewydane przez przez pracodawcę świadect w to druga jest zmianą jest jest to, że jest tutaj również niewielka zmiana natomiast w katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika znajdzie coś w kodeksie pracy zostały dodane słowo w terminie nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy oznacza to, że pracodawca, który w, który nie wyda w ciągu w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy takiego świadectwa pracownikowi będzie wówczas narażony na grzywnę do 30  000 zł powiedzieliśmy o tym co leży po stronie pracodawcy jeśli chodzi o te zmiany w kodeksie pracy, czyli np. przejrzenie widzi tego toru, a dotyczącego świadectwa pracy, żeby tam zmienić treść tego połączenia i wydłużyć ten termin na możliwość prostowania takiego świadectwa pracy czy to będzie też wymagało przejrzenia np. regułę regulaminów pracy, bo często powstają w ten sposób, że pracodawcy, kopiując treść aktualnych przepisów, które właśnie się zmieniły się z nich przy wydaje się że, że tak wydaje się że, chociaż zmiany te nie są istotne nie inaczej zmiany są również istotne natomiast może nie są nie są wielkie, ale wymaga to rzeczywiście przejrzenia regulaminów pracy i zmiany w szczególności postanowień takich regulaminów dotyczących dyskryminacji równego traktowania mobbingu, o ile, o ile takie są czy czy też czy też świadectw pracy oczywiście należy pamiętać, że zmiana takiego regulaminu pracy powinna nastąpić w odpowiednim trybie zgodnie zgodnie z prawem i po konsultacji coś króciutko zapytam, bo zbliżamy się do końca pańskim zdaniem wszystko to ładnie wygląda rzeczywiście zmiany są można tak to nazwać pro pracownicze, ale czy w praktyce będzie także pracownicy śmielej będą sięgali po narzędzia i walczyli o swoje prawa w sądzie jak z Pańskiej perspektywy to ogromne na pewno zmiany mają na celu ułatwienie takiej takiej walki o swoje prawa natomiast czy w praktyce dochodzenie tych tych roszczeń będzie szybsza myślę, że NATO pytanie odpowiedź poznamy po prostu patrząc na praktyczne działania nowelizacji głównie nie kodeksu pracy kodeksu postępowania cywilnego którego, które toną w nowelizacji celem jest przyspieszenie takich postępowań natomiast zdecydowanie w przypadku mobbingu uważa taka zmiana jest na plus, bo pracownicy nie byli często świadomi także, że mogą dochodzić odszkodowania z tytułu kodeksu cywilnego nie kodeksu pracy w tym działaniu w praktyce będziemy oczywiście się przyglądać mecenas Bartosz Borowski Kancelaria Bert Bert był moim państwa gościem dziękuję pięknie za rozmowę dziękuję również w poniedziałkowy raport gospodarczy ja nazywam się Tomasz sed za moment audycja połączenie i Kuba szewski, ponieważ zbliża się godzina trzynasta zapraszam państwa wcześniej na informację Radia TOK FM do usłyszenia i dobrego poniedziałku raport gospodarczy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA