REKLAMA

Jak zwyciężają demokracje?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-09 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
40:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pomocy nie potrzebuje Błażej Lenkowski z Liberte, ponieważ igrzyska wolności są już dopięte na ostatni guzik czy tak mam taką głęboką nadzieję pracujemy w pocie czoła w naszym porcie działa w naszym małym zespole to już w piątek to już piąta edycja igrzysk wolności igrzyska w ilości 2019 tym razem pod hasłem jak zwyciężają demokracja tym hasłem bardzo interesującym cię przed chwilą naszym słuchaczom mówi nam zajmiemy się za chwilę, ale teraz kwestie takie Rozwiń » liczebnie 3 dni dyskusji 6 scen 75 paneli i ponad 300 gości tak no i Interem nam się bardzo czysto 6 lat rozrosła się rozwinęła zaczynaliśmy tak naprawdę jako takie małe intelektualne wydarzenie, które odbywało się w Łodzi zaczynaliśmy dyskusjami tylko skrót szóstej dzielnicy i białej fabryce muzeum Włókiennictwa przyjechało kilku bardzo ciekawych gości z zagranicy, ale wtedy udział wzięło kilkaset osób przewinęło się z tą imprezą teraz wzeszłym roku wziął udział 3000 osób ta impreza bardzo rośnie i wydaje mi, że Mark daje się zaczyna budować swoją markę i wręcz w coraz więcej osób, mówi że przyjeżdżamy na igrzyska po prostu wypada, bo rzadko, gdzie rzadko, kiedy można spotkać w 1 miejscu aż tylu interesujących osób interesujących postaci też bardzo różnych światów pomyślimy też się tym wyróżniamy zapraszamy do dyskusji o życiu publicznym ludzi nie tylko polityków nie tylko politologów nie tylko ekspertów, ale też ogromną ilość ze świata kultury ogromną część ludzi ze świata nauki gości z zagranicy co roku mamy tak naprawdę prelegentów z całej Europy staną się też sięgać do Stanów zjednoczonych to jest naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie plus ona ma takie trochę nieformalny charakter tego, bo większość tego typu forów dyskusyjnych to są takie imprezy bardzo bardzo poważne, a my staramy się być starcie staramy się łączyć to z muzyką koncertami w tym roku zagrają jeszcze 3 fantastyczne zespoły, bo Wojtek Mazolewski Quintet Lao Che Organek także będzie też dużo w 100 dobrej zabawy i to ma też tam też taką wartość myślę, że bardzo bardzo istotną zapraszamy też rodziny z dziećmi dzieci poniżej piętnastego roku życia wchodzą bez żadnych żadnych opłat będzie taka specjalna strefa się za zorganizowana staram się tak taką imprezę czasem dyskusje, które mogą wydawać skomplikowane otwierać dla każdego i to i to myślę, że drugi etap imprezy dla dziennikarzy politycznych wydarzeniem zeszłorocznej edycji, bo nie jest niewątpliwy wystąpienie Donalda Tuska szef rady Europejskiej, a i to było takie wystąpienie polityczne potem politycznie rzecz jasna interpretowane i powtarzane dalej a jakie gość programu w tym roku czy postacią roku dostaliśmy taką łatkę bardzo polityczną i my ja bardzo mocno podkreślam, że z 1 strony oczywiście zarówno cieszyli się, by nie do końca dlatego, bo oczywiście Liberte igrzyska wolności opowiadają się zapewnimy ideami pewnym określonym światopoglądem, a my jesteśmy uważamy siebie za liberałów chcemy bronić liberalnej demokracji liberalnych wartości natomiast w żaden sposób nie jesteśmy aktorem wprost politycznym jesteśmy dla nich żadną partią polityczną mamy jakieś sympatie, ale chcemy, żeby igrzyska były takim forum ścierają się bardzo różne idee co roku zapraszamy też przedstawicieli prawa i sprawiedliwość to forum, którzy nam regularnie albo odma albo odmawiają albo nie kursują w tym roku na szkodę wysłaliśmy zaproszenia do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego zostało wysłane już w kwietniu do tej pory czekamy na odpowiedź pewnie nie zjawi, ale chodzi o to, że igrzyska wolności to nie jest impreza partyjna jest miejsce dyskutujemy o ideach myślę, że w gronie fantastycznych mądrych ludzi i warto być z nami jak zwyciężają demokrację to taki przekorny tytuł, bo wszyscy teraz mówimy o tym jak wiek złej kondycji jest demokracja więc, dlaczego zwyciężają myślę, że to jest fundamentalne pytanie, na które ani ja nigdy Liberte nie ma jakiś genialny odpowiedzi bo, bo jest to jest ogromne wyzwanie w tym momencie zarówno w Polsce jak bardzo wielu krajach europejskich teza jest taka panie redaktorze, że demokracja jest w kryzysie, bo jeśli taka jest teza to musielibyśmy wyjaśnić co rozumiemy pod pojęciem demokracja jak definiujemy kryzys ma teraz przewrotna do tego, bo w tej dyskusji o demokracji bardzo często skupiamy się na szumie medialnym na pewnym pewnej też bieżących informacjach bieżących problemach i teraz, kiedy docierają do wiadomości, że bardzo wielu krajach na świecie kraje zachodnich zwyciężają populiści zwyciężają politycy, których przynajmniej sympatycy liberalnej demokracji pewnie niechętnie widzieliby ster rządów robi badania, które rządzą regres demokracji 20172018 dokładnie tak zmniejsza się obszar wolności i teraz pytanie jak taki sposób będziemy interpretować sytuacji bardzo wiele osób wysnuwa z tego wnioski, że w takim razie jeśli populiści są coraz bardziej popularni ich dziś jak idea mają zbyt ważna to coś było nie tak z dniami dotyczącymi kapitalizmu liberalnej demokracji trzeba to re definiować moja teza jest paradoksalnie zupełnie inne siano to zupełnie innej strony trzeba patrzeć historycznie na pewne procesy i teraz jeśli historycznie rzecz ujmując taka demokracja miała się gorzej w latach trzydziestych ubiegłego wieku chociażby, dlatego że były alternatywy dla tego ustroju Steve Pink, ale w swojej książce nowe oświecenie pokazuje ogromną ilość statystyk dotyczących liczby mieszkań demokratyczny, które są w tym momencie na świecie również tego co się działo historii również pokazuje bardzo wiele wskaźników, które dotyczą wolności osobistych wolności ekonomicznych czy też standardów życia, które są dzisiaj, które były w kolejnej dziesięcioleciach naszej przyszłości i te statystyki pokazują, że żyjemy najlepszych możliwych czasów, że idee oświeceniowe, które rozpoczęły się na przełomie osiemnastego dziewiętnastego wieku idee podpowiada z liberalizmem kapitalizmem oczywiście minus idealnie, ale doprowadziło ludzkość do najlepszego rozwoju swojej historii w roku 2000 piętnastym osiągnęliśmy największą liczbę państ w demokratycznych na świecie historii nigdy wcześniej nie było tak dobrze nigdy wcześniej też historii myśmy takiej sytuacji, jaką mamy od początku 2 z tego pierwszego wieku to znaczy, że żadne mocarstwa nie są ze sobą w stanie wojny czy to zimne czy to otwartej to skoro tak dobrze dlaczego, dlaczego jest także kolejna analogia, jakby systemy polityczne ekonomiczne zawsze rozwijają się nie są zdania system kapitalistyczny co jakiś czas przy przechodzi w naturalny kryzysy nasz system jak przyszedł taki kryzys do końca roku 2008 pamiętam wielki kryzys gospodarczy 2009. w latach 3 tak i teraz kolejna analogia co stało się Szkot w latach trzydziestych co stało się teraz oczywiście ten kryzys teraz bardzo negatywne zjawiska, ale system się nigdzie nie rozpadła demokracja w zasadzie przetrwała w każdym kraju dotkniętym kryzysem pamiętam, że jeśli porównamy kryzysie Hitler doszedł dokładnie jeśli porównamy to sytuacja w latach trzydziestych można wysnuć wniosek, że demokracje uczą się radzić sobie z kryzysami z problemami to nie oznacza, że nie ma problemów, że mamy miliony recept na wszystkie zagrożenia to nie oznacza, że nie ma dookoła nas poważnych wrogów wolności boiskom, ale radzimy sobie z zagrożeniami coraz lepiej i na tej podstawie ja wysyłam bardzo duży optymizm na przyszłość jeśli teraz ta fala populizmu, która nas zalewa przynosi takie skutki które, które widzimy to znaczy negatywne rządy tran ba trampa Johnsona Salviniego Kaczyńskiego, ale jeśli porównamy ich dyktatorów, którzy rządzili w wielu krajach Europy 405060 lat temu do systemów totalitarnych autorytarnych te, jakby w tym momencie ta fala jest paradoksalnie dużo mniej szkodliwa i to jest chyba, że to dopiero początek nieznaną przyszłość nie znam przyszłości to jest bardzo trudno się do przewidzenia co się stanie, ale często małych populistów mogą zastąpić groźniej oczywiście, że tak jak żaden sposób nie twierdzę, że w Polsce nie da się zbudować drugiej Białorusi, bo jest to możliwe ale jakby historycznego punktu widzenia da im, że to trudniejsze niż kiedykolwiek może to być też jakaś taka modyfikacja tego modelu, bo to już Wiktor Osiatyński w 2004 roku w swojej książce Rzeczpospolita obywateli przewidywał, że ze względu na brak tradycji demokratycznych u nas w Polsce czy błędy transformacji grozi nam autorytarna demokracja ja to ujmował przyjęcie państwa przez cwaniaków lub psychopatów powołujących się na mandat wyborczy wolę ludu czy też może zdarzyć trochę dzieje się to na naszych oczach natomiast nie powinno to żaden sposób zniechęcać nas Demokratów 13 liberałów do obrony, jakby tych fundamentalnych wartości związanych z demokracją liberalną, dlaczego to bardzo mocno podkreślam uważam, że bardzo wielu intelektualistów w Polsce w tej chwili wycofuje się z obrony własnych idei twierdzą, że popełniliśmy ogromne błędy strzeliliśmy głupi byliśmy południowe ze trzeba zrewidować nasze nasze podejście bardzo wielu spra w ja uważam, że nieprawda nasze, jakby walka świata wolności świata liberalnego wrogami wolności z tymi ludźmi, którzy chcieliby bardziej autorytarnego porządku jest czymś naturalnym, ale jeśli my chcemy przekonywać do naszych naszego systemu wartości, który przyniósł naprawdę nieprawdopodobne rozwój ludzkości dobrobyt innych obywateli, którzy są nieprzekonani, którzy wątpią tu się wycofują możemy mówić byliśmy głupi nie znaczy to nasze idee doprowadziły do niesamowitego rozwoju całego świata Zachodniego to nasze idee czymś utożsamiane, chociaż one zostały tak naprawdę wprowadzone w Polsce w zasadzie takiej transformacji nie wymyślone w Polsce tylko to była imitacja system wprowadzenie systemu, który już działa na Zachodzie to działa to działa trzeba przekonywać ludzi, że nikt nie wymyślił czegoś lepszego czegoś lepszego, bo dzisiaj tak naprawdę niemal anegdot dzisiaj nie ma alternatywy, ponieważ populiści poza tym, że kwestionują system ewentualnie korzystają z dobrodziej systemu liberalnego tak jak korzysta PiS, ponieważ PiS jest w stanie dzisiaj przekonywać klucz kluczową część swojego elektoratu do głosowania na siebie, dlatego że doszliśmy do takiego poziomu dobrobytu, że niektóre transfery socjalne są możliwe, czyli niejako paradoksalnie sukces kapitalistyczny liberalny gospodarowaniu właśnie te są szanowane teraz przez populistów to jest pewnego rodzaju paradoks, ale też powoduje, że dla nich wycofanie się kompletnie np. Niewiem ze struktur zachodnich byłoby niezwykle ryzykowne, bo bardzo bardzo szybki sposób stracił poparcie tej bardzo bardzo kluczowej części swojego elektoratu mam co takie badania i Instytutu spra w publicznych, które były robione w Polsce w Czechach Słowacji Węgrzech, kiedy pytano ludzi o to co jest ważniejsze czy poziom życia ceny towarów i dostępność usług czy też wolność demokracja możliwość wyrażenia siebie własnych poglądów to okazało się, że Miedź ma więcej wskazań niż być jest to dość na tu naturalne smutne, ale naturalne to znaczy większość ludzi nie żyje w świecie idei tylko żyje takim się czy takim codziennym w kwestiach wolność to tylko idea wolność jest bardzo ważna myślę, że ludzie zaczynają doceniać, kiedy brakuje jeszcze paradoksalnie trzeba bardzo mocno tłumaczyć, dlaczego demokracja liberalna jest np. lepszy od tej demokracji jest Demokratów oraz demokracji liberalnej demokracji nie obrażać demokracja liberalna zapewnia to, że nawet jeśli w danym kraju są 2 ideowe grupy, które między tymi bardzo silny konflikt polityczny i 4 bądź 8 lat 1 z nich wygrywa przysługuje 5 % to tylko demokracji liberalnej ta część zawsze grywano jest bardzo bardzo liczna może liczyć na wolności osobiste i na rzecz nażycie w zgodzie z własnym sumieniem światopoglądem to jest nieprawdopodobne wartość prawdopodobna wartość zarówno dla ortodoksyjnych katolików jak dla ateistów jeśli prowadzisz dni nie będziemy szanować tych zasad trzeba bardzo mocno to powtarzać to żadna z tych grup nie będzie czuła komfortowo w swoim kraju od 4 bądź 8 lat druga będzie inna rzucała, jakby swoje poglądy kazała żyć we własnych reguł, ale tego nie chce tego nie bardzo wielu państwach u nas Wielkiej Brytanii w stanach Zjednoczonych znaczy to podział został poprowadzony tak głęboko, że można odnieść wrażenie, że n p . na Wyspach brytyjskich jest to sytuacja patowa, bo albo wielka Brytania wyjdzie z Unii połowa społeczeństwa będzie niezadowolona, bo też w tej Unii zostanie albo będzie wiecznie wychodziła druga część społeczeństwa będzie niezadowolona trzeba umieć budować kompromisu między różnymi poglądami, ale teraz mamy takich polityków, którzy nie chcą, a kompromisu tylko wręcz antagonizuje wzmacniają także dlatego tym bardziej rolom się takich instytucji jak Liberte, czyli takich miejsc jak igrzyska wolności jest tłumaczenie, dlaczego tego typu podejście polityków może się może zyskiwać poklask na na krótką metę, ale długofalowo nie buduje spójności społecznej, a nie będzie powodowało, że będziemy czuli się dobrze własnym kraju, bo każda część z tej grupy prędzej czy później będzie czuła się wykluczona i prawie zgwałcona światopoglądowo przez czystą drugą stronę przejawia ja uważam, że to jest 1 z misji naszych naszej naszej działalności i też przekonywanie i obywateli polityków do tego co powinno być rolą polityków ich głównym zadaniem bo dlaczego mamy do czynienia z Brexitem widocznie z Brexitem, ponieważ David Cameron uważał, że ważniejsza jest dla niego partyjne rozgrywki wewnątrzpartyjne David Cameron uważa wręcz zostały ciałem politycznym racja stała wystrychnąć na Dudka dokładnie tak to znaczy jednak najważniejsza jest racja stanu najważniejsze jest państwo i momencie, w którym dla wewnątrzpartyjnej rozgrywki usiłujemy ryzykować najważniejsze wartości dla państwa no to znaczy, że ktoś taki kompletnie nieodpowiedzialnym politykiem nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym, a jest dla Borysa Johnsona też znajdzie to się okaże czy też okazją do największej katastrofy politycznej można odnieść wrażenie to się okaże jestem bardzo ciekawy jak się skończy sprawa brexitu jak się skończy też kariera polityczna kolejnych liderów, którzy usiłują to brexitowi przewodzić po jak do tej pory haracz też święci triumfy po wyborach parlament euro razem, ale David Cameron już istnieje też samej politycznie również nie istnieje ja nie wróży wielkiej kariery politykom którzy chcą tak naprawdę działa przeciwko interesowi swojego kraju przed chwilą powiedział pan próbował pan udowodnić, że redaktorzy, że demokracje radzą sobie z tymi zagrożeniami, które są, a w ogóle jest pan przekonany, że demokracja czy kapitalizm to jest ustrój system, które są wieczne to znaczy że, że nigdy nie nastąpi nic innego oprócz tego bicia się pierwsze opowiadania byliśmy głupi, bo tych wszystkich błędach pewnych niedostatkach czy wypaczenia ach, inne to jednak pojawił się także takie głosy, które mówią, że być może trzeba będzie cały ten system wymyślić na nowo są Futura nocy czasu nawet ekonomiści poważne głowy, które mówią, że ten kapitalizm za chwilę się skończy już będzie coś zupełnie innego się położy się na zwrot RAŚ szef i że może także demokrację dobiegną końca swojego żywota nic nie jest wieczne to to z 1 strony, ale z drugiej strony ci futurolog Ozzy musieliby zaproponować lepszą alternatywę na dzień dzisiejszy historycznie znamy alternatywy wobec systemu służby ochrony są żony liderem części, które prowadzą do tworzenia wolności osobistych, które pokazują statystyki prowadzą do wolniejszego rozwoju gospodarczego i Czytelnicy naszego całego narodu zakończenie sezonu mamy nie wiem teraz przykład Wenezueli, chociaż bardzo bym bardzo niedawne tego co się tym momencie dzieje w tym kraju mamy przykłady starsze krajów komunistycznych mamy przykłady systemów totalitarnych no ta ścieżka, jakby nie sprawdziła się jak wśród rozwiązań populistów dzisiaj nie widzę żadnej alternatywy dla tego systemu, który odniósł sukces na Zachodzie dlatego uważam, że koniec historii nie wiąże koniec historii, ale że dopóty, dopóki nie pojawi się realna alternatywa nie mają żadnych rozwiązań jest tak naprawdę tylko jedno miejsce tym mamy na świecie, które z sukcesem wdraża inny model ten model chiński mam nadzieję może to jest naiwne, że ten model krajach europejskich kulturowo nie spraw dzisiaj zostanie wprowadzony to rzeczywiście jest pewnego rodzaju alternatywa, która odnosi sukces ekonomiczny podnosi zdecydowanie jakość życia obywateli, mimo że tak, by system polityczny jest bardzo mocno autorytarny, a to jedyna alternatywa wobec wobec tej liberalnej demokracji, która w tych święci triumfy na Zachodzie jeszcze na chwilę, by chciała skupić się na przypadku Polski zdaniem pana, jaka jest diagnoza w jakim miejscu jesteśmy teraz tuż przed wyborami zresztą do parlamentu z 1 strony oczywiście jesteśmy sytuacji do pesymistycznej sondaże dla prawa i sprawiedliwości się nie zmieniają i wiele społeczeńst w połowa społeczeństwa zadowolona z tego z tego co się dzieje krótkiej perspektywie można być delikatnym pesymistą, ale w długiej perspektywie ja uważam, że demokracja w Polsce zwycięży pytanie, jakie koszty będziemy musieli ponieść się na scenariusz jest taki, że Jarosław Kaczyński zrealizuje wszystkie swoje obietnice Leszka ostatni Car konwencji wyborczej co doprowadzi do nakręcenia nieprawdopodobnej spirali filar inflację innej i to jest ogromne problemy gospodarcze za duże przesunięcia złożenia przedsiębiorców i po prostu kryzysu gospodarczego, który wszyscy zapłacimy wówczas prawo sprawiedliwość, dlaczego nota tak samo mówili 4 lata temu, kiedy obiecywaliśmy obniżenie wieku emerytalnego i 500 zł na dziecko jest stało się coś złego jest kwestią jest pytanie o skalę ja paradoksalnie trzymam kciuki za to, żeby Jarosław Kaczyński miał rację, żebyśmy nie zbankrutowali tego, bo jeśli to się, by stało się tak jakby zapłacimy wszyscy i to nie leży w interesie myślę nikogo w Polsce, żeby do tego doszło, bo taka katastrofa ekonomiczna absolutnie nie jestem jestem potrzebna dlatego mam nadzieję że, że ktoś tam jednak liczy, iż niektóre propozycje są tylko blefem blefem wyborczym zobaczymy natomiast i uważam, że wynik opozycji w tych wyborach może być lepszy niż przypuszczamy uważam ten podział na na 3 bloki jest ciekawym rozwiązaniem uważam, że kandydatka na na premiera z ramienia koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska jest naprawdę bardzo ciekawą wybitną osobowością, która wprowadza taką nową wartość trochę do debaty publicznej więcej spokoju inwekty w próby próby budowania myśli jak też trochę innej wspólnoty ja bardzo kibicuje i myślę, że możemy liczyć na trochę lepszy wynik niż dziś jeszcze spędziliśmy kilka tygodni temu, kiedy są tam demokrację powiedział o spodziewanych wynikach wyborów, gdybyśmy zaś poziom społeczeństwa i zastanowili się trochę głębiej nad tym, kto demokracja w Polsce wygląda z perspektywy młodych ludzi, którzy właściwie nie uczestniczą wyborach uważają, że to nie jest ich sprawa ich problem nie są zainteresowani z punktu widzenia całego społeczeństwa, które nie legitymuje się dużą wiedzę na temat tego co dzieje się w życiu publicznym z punktu widzenia frekwencji, która wciąż nie jest oszałamiająca wolimy pojechać na grilla na działkę spędzić weekend poza miastem już iść do lokalu wyborczego jeszcze kwestia edukacji i czytelnictwa, bo to wszystko składa nam się na NATO, jaka ta demokracja mogłaby być a jaka jest w naszym kraju m. in . pod organizują igrzyska wolności, żeby edukować pewien sposób też rozmawiać o kwestiach związanych z demokracją społeczeństwem obywatelskim bardzo fajnymi mądrymi ludźmi, bo właśnie to nie jest taka impreza mądrych ludzi dla mądrych ludzi postrzega to nie trafi prawda czy nie jest to impreza masowa, na którą przydomka miliony obywateli, ale nie jest to koncert disco-polo nie jest to koncert disco polo, ale jednak, choć kilka tysięcy osób łodzian w tym roku np. też zapraszamy wszystkich licealistów każdy licealista, który przejdzie do Atlas Areny pokaże legitymację wejdzie na raty wydarzenie bez żadnych opłat i naprawdę jest tak nieprawdopodobna okazja do rozmowy o ważnych ideach przyszłości demokracji przyszłości świata z ludźmi, którzy w firmę ciekawą głębszą perspektywę z wieloma pisarzami nie wiem z panią Małgorzatą razem ze znacznym RM Maciejem Zarembą Bielawskim będą fantastyczni ludzie teatru czy kina Krystian LUPA Maciej Stuhr Jerzy Stuhr Agnieszka Holland wszyscy są bardzo aktywnie lista badań na temat będzie pan Ksawery Żuławski aktor Sebastian Fabijański nie będą fantastycznie dziennikarze również celebryci jak ja jak Magda Mołek to jest naprawdę unikalna możliwość spotkania tych fantastycznych ludzi rozmowy bezpośredniej posłuchania o tym jak patrzę na świat i też dużo ciekawsze niż słuchanie tylko wyłącznie polityków, którzy bardzo często mówią swoim przekazem partyjnym co jest szóstym nudne natomiast rozmowa o polityce z ludźmi, którzy mają ciekawe perspektywy jednocześnie nie są związani tym przekazem partyjnym jest tym ciekawsza im m. in. poza 3 laty, ale w rozpoznaniu pytania audytorium, bo ja chciałam spojrzeć na nas z lotu ptaka na nas na społeczeństwo polskie, a to jest impreza tak jak pan powiedział nie masowa kilka tysięcy osób, które być może te wieść poniosą nieco dalej te idee w jaki sposób ich zainteresują przekazuje je dalej ale, gdybyśmy spróbowali spojrzeć na całe społeczeństwo nasze społeczeństwo zrobić, żeby jakość demokracji w Polsce była wyższa to jest jakby świat pytanie, na które pewnie do końca nie ma świetnej, ale można zadać państwa pana listą m. in. tego będziemy też na to pytanie starali się podczas igrzysk odpowiedzieć, że wygrywają populiści to jest także emanacja tego, jakiej kondycji społeczeństwo i to nie tylko, choć kwestie gospodarcze kwestia aspiracji tak zaspokojenia pewnych potrzeb czy też nie mówi o potrzebach materialnych, ale też kwestii mentalnością kilku lat to jest ogromna część górnej części problem również, by nasze naszych mediów czy systemu edukacji tego w jaki sposób na środowisko liberalne komunikujemy się raczej kompletnie nie komunikujemy się ogromną częścią społeczeństwa znaczny nie oszukujmy się, że bardzo wielu miastach miasteczkach jedynym medium, które tak naprawdę jest oglądana telewizja publiczna włącz myślenie Maryja w ogromnym stopniu jedynymi autorytetami są są proboszczowie z 1 z zdajemy sobie z tego sprawę, ale przez dziesięciolecia naszej demokracji nie zbudowaliśmy żadnych mechanizmów, które w sposób trwały mógłby docierać do takich ludzi przekonywać pokazywać, że istnieje pewna światopoglądowa alternatywa to jest jedno z największych zaniedbań naszego państwa liberalnych elit zbudowaliśmy media takie jak radio TOK FM jak Liberte, który trafiają do samych natomiast nie potrafimy w żaden sposób wejść do tej do tej drugiej stronę myślę, że budowa, a skąd ta bańka, skąd ta bańka myślę, że to to jest kwestia tego, że dużo łatwiej mówi się do ludzi podobny do nas samych dużo łatwiej poprzez znajomych trafiać do znajomych za późno w nocy z sobą tak dużo trudniej jest ich miejsca, gdzie okazuje się, że komfort takiej rozmowy czy sposób komunikacji, którym powinniśmy spełnić jakiś sposób organizować jest tak naprawdę nie być zupełnie inne myślę, że my sami z tym czulibyśmy się do końca komfortowo dlatego tego nie robimy to jest niezwykle niezwykle potrzebne im, że tak naprawdę jedyną postacią w Polsce przez 30 ostatnich lat, które robi tę robotę zrobił fantastycznie dlatego tak strasznie zwalczana przez prawicę jest Jerzy Owsiak to jest jedyna osoba, która zarówno podczas WOŚP, ale przede wszystkim podczas swojego festiwalu Poland rok od lat trafia do ludzi, którzy nie czytają Liberte nie słuchają Radia TOK FM do zwykłych młodych starszych ludzi, którzy miast miasteczek przyjeżdżają na ten festiwal i słuchają o innej Polsce słuchają o wartościach i tam, bo to jest genialna myślę że, że potrzebujemy więcej takich instytucji praca u podstaw praca u podstaw praca u podstaw inne media inne sposoby komunikacji to jest niezwykle potrzebne, a edukacja także takie instytucje praca u podsta w pozytywizm tak sobie myślę może też wina elit politycznych tych liberalnych, ponieważ one dały się zaszufladkować, a taką kategorię negatywną to znaczy właściwie już od lat dziewięćdziesiątych było to słynne sformułowanie ukute przez polityków porozumienia centrów centrum liberałowie afera łowie to było związane z politykami każde, a i potem ten liberalizm ciągle miał złą prasa nawet kiedy rządziła Platforma Obywatelska politycy z Platformy Obywatelskiej to są politycy wywodzący się rzecz jasna z opusu liberalnego z tych liberałów gdańskich jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych zaczynających swoją działalność nie potrafili przekonać, że liberalizm to nie jest jakiś potwór o 3 basztach tak, który chce poszerzać społeczeństwo tylko, że to jest właśnie pewien konglomerat wartości stanowi się pan nad tym, dlaczego też nie udało, dlaczego liberalizm zawsze był w defensywie i zawsze atakowany czynią wrażenie, że liberałowie sam mało mówili o wartościach liberałowie, że był też PKB ducha też PKB był fetysz nikt tego, że musimy profesjonalnie wprowadzić pewne rozwiązania natomiast zbyt mało mówi mówiliśmy tłumaczyliśmy jak i systemie wartości ideologii, która za tym stoi być może trzeba robić w sposób prostsze, ale jest to jest ogromna potrzeba, której brakowało potem, kiedy wybrany został bardzo mocno atakowany bardzo się liberałów jak ustaliło, że tego przyczyny wydawania tego nurtu to też był jak, bo ogromny problem czy jeśli chcemy promować pewne idee nie możemy tak jak wcześniej powiedziałem zakładać jakąś wora pokutnego mówić, że byliśmy byliśmy głupi imienia nie byliśmy głupi to znaczy idee liberalne naprawdę się sprawdziły trzeba konsekwentnie do nich przekonywać ja też mam takie wrażenie, że bardzo duży problem wśród liderów ugrupowań liberalnych to był taki program problem personalną osobowościowy bardzo wiele osób w tym gronie były osoby, które chciały budować np. swój Leadership trochę na zasadzie takie jak się buduje Leadership prywatnej firmie nie taki sznyt korporacyjna, a nie w organizacji politycznej uważam, że jeśli chcesz zbudować jeśli chce się budować organizacje się budować własną firmę to można sobie zagwarantować, że ja będę współwłaścicielem właścicielem tej firmy do grobowej deski dla nas jeśli buduje się wspólnotę polityczną czy to partii politycznych stowarzyszenia co liczyć na wodzowski to z założenia uważam powinno się wychodzić się liderem się, bywa że ja oczywiście jeśli mam ambicji chce przewozić przez przekonuje do swoich wizji ścierał się z nim liderami jestem w konflikcie, ale nie buduje partii, które musi teraz moją prywatną własnością myślę o tym jak przekonać przekazać kiedyś w przyszłości w przyszłości władze jeśli ścierał się wewnątrz tej partii jakimiś innymi liderami to nie oznacza, że kiedy przegrywam to musi odejść tej partii, ale również chce w nim funkcjonować, a mój mój oponent znajduje dla mnie miejsce, a myślenie życzeniowe redakcji z 1 sen to jest myślenie życzeniowe drugi to nie do końca są przykłady bardzo wielu partii politycznych na świecie, które funkcjonują uczelnie w Polsce w Polsce wycina się konkurentów do władzy władzy się nie oddaje i uważam, że 3 partie wodzów tak to jest ogromny problem również braku sympatii do liderów liberalne dlatego jak ludzie to widzą ich to, ale wysoko, że nie jest, ale rysem liberalnym, a sympatią się cięższy swojego lektora, ale swojego elektoratu myślę, że to jest trochę inny elektorat ile potrzebujemy to strasznie trudne, ale masowania ruchów politycznych ja uważam, że jeśli partie polityczne były zdecydowanie liczniejsze to wówczas dużo trudniej byłoby zarządzać nimi na różnych szczeblach na zasadzie takiego prostego politycznego dealu, że ktoś jest zdolnym sekretarzem i około likwiduje, a to około zostawić swoich ludzi tylko zaczęłyby się liczyć również inne inne kompetencje czy charyzma lidera światopogląd umiejętność budowania sojuszy program po prostu trudniej taki mikro poziomie byłoby tym czym zarządzać znam bardzo wielu polityków, którzy specjalizują tylko wyłącznie w tym politycznym dealu czy to się wyborcom nie podoba ale, żeby to zmienić to te partie musiały być o wiele o wiele szersza tylko, że to jest trend ogólnoświatowy partie się zwijają, jeżeli chodzi o liczby członków ani się rozwijają polskie partie PSL do kraju deklaruje, że około 100  000 członków też pytanie ilu z nich jest na papieża ilu oczywiście z tych prawo sprawiedliwość Platforma Obywatelska to jest po kilkadziesiąt tysięcy podobnie pewnie SLD, ale jeśli spojrzymy na wielką Brytanię albo na Niemce tam główne partie polityczne też nie przekraczają pół 1 000 000, więc nie są jakieś takie składy potrzebne wszak potężne tak jak związki zawodowe się zwinęły nie są wliczane te partie polityczne są coraz szczuplejsza to prawda i z 1 strony w tym czasie dorzuca zwiększenie do odwrócenia, ale też jeśli mówimy, że w Niemczech partii nie przekraczają pół 1 000 000, gdyby w Polsce, która z głównych partii opozycyjnych miała realnych i 100  000 członków tak jak PSL są już wróciło już po dwumeczu z Lublina to naprawdę naprawdę fantastyczne czy i ja nie mam odpowiedzi jak to zrobić, ale wydaje mi się, że jak zmiana podejścia do wód polityczności normy szkód nauczyliśmy się tak mówić w mediach o polityce polityka to jest coś brudnego złego gra w mętnej wodzie nie powinien w to angażować, ale właśnie powinno być odwrotnie pan powie więcej to politycy mówią tak o polityce to znaczy jeśli chcą kogoś obrazić to mówią, że coś politycznie n p . albo, że robi politykę tak zaczep polityka nie jest już tych w rozumieniu Arystotelesa ski, że to jest wspólne działanie ku pożytkowi publicznemu ku pożytkowi całej wspólnoty tylko to właśnie jakiś taki szwindel, który jest wykonywany gdzieś na boku na organizmie państwowym wykorzystanie jego jego zasobów natomiast jeśli chodzi o upartyjnienie większe na tej myślę, że panu chodzi w ogóle taki większe zaangażowanie polityczne, żeby nie było tej alienacji tak to znaczy członkostwo w partii politycznej jest rodzajem takiego silnego zaangażowania w działalność publiczną i polityczną tak myślę, że to jest bardzo potrzebne bardzo potrzebne, żebyśmy w mediach w wielu instytucjach mówi o polityce i nie jest coś bardzo negatywnego tylko, że jest to tak naprawdę bardzo pozytywna ministra to oczywiście czasem jest wypaczona, że jest to bardzo potrzebne bardzo potrzebny zawód tak wypaczenia tych naprawdę zmiana wizerunku jest jest istotna oto żeby, dlaczego np. ogromna ilość osób z mojego pokolenia spotkania z wyżu lat osiemdziesiątych jest zaangażowana w przeróżne organizacje pozarządowe, a statystycznie bardzo mało tych osób jest partiach politycznych nie mam gotowej odpowiedzi na to, ale myślę, że ten wizerunek partii ma ogromne znaczenie zamknięcie partii ma też ogromne znaczenie, że tam też nie ma jakby wielkiej wielkiej chęci żeby, żeby mocno otwierać takie uzyskano innych dróg zawsze warto, ponieważ być może zapłaczą składki to chodzi o to co można zrobić dokładnie są ludzie, którzy trafiają do partii politycznej widzą w tejże partii też przypominam sobie badania także Instytutu spra w publicznych młodzi ludzie i kwestie polityczne to ci, którzy bardzo rzadko młodzi ludzie w Polsce ścierają się partię polityczną, a jak już trafiają to bardzo szybko z niej uciekają znaczy to co tam widzą zupełnie się nie podoba nie pasuje do ich stylu życia nie mają ochoty kontynuować tej przygody jestem bardzo smutna konstatacja dlatego trzeba trzeba próbować w jaki sposób to to zmieniać dlatego, bo jeśli nam też nie uda jeśli będzie tak zbiorowego wysiłku w tym kierunku no to decydować o przyszłości Polski będą ludzie, którzy są skrajnie cyniczni, którzy angażują się tylko wyłącznie dla jakich swoich własnych osobistych partykularnych partykularnych interesów nie będą mieli wśród w swojej grupie swojej swoje społeczności tych ludzi, którzy w, jaki sposób będą zmuszali do innych ruchów to to jest jakby naturalny mechanizm to jeszcze na koniec panie redaktorze proszę powiedzieć co kiedy, gdzie nas czeka, jakie atrakcje co pan szczególnie poleca ich aż szczególnie polecam już dzień otwarcia igrzysk czynić w najbliższy piątek na godzinę z tego siedemnastej zaczniemy politycznie, bo wykładem Radosława Sikorskiego potem będzie dla rolnictwa spraw zagraniczną tak tak tak potem będzie wykład pana pani temat wiara to jest węgierski naukowiec to jest niedawno wydał książkę na temat anatomii państwa mafijnego czy różnych mechanizmów, które to działy się w ostatnich latach na Węgrzech, które doprowadziły do ognia o oligarchizacji tamtejszej gospodarki i podporządkowania jej partii partii rządzącej myślę są bardzo ciekawe procesy, które również warto to bardzo warto znać, że znasz w Polsce potem będzie spotkanie z panem Henrykiem parterem autorem książki Adama w Watykanie różnych problemach w Polsce nie tylko polskim tylko w środowym kościele kościele katolickim i będziemy kończyć spotkanie z maszyn GSM ma szansę to jest jedno z największych opozycjonisty w stosunku do rządu z dnia Putin od lat mieszka w stanach Zjednoczonych jest stałym autorką nigdy nie wielka, że napisała bardzo wiele ciekawych książek jest też ciekawą działaczką ruchów LGBT śrut też będzie ciekawe spotkanie zakończone koncertem Wojtka Wojtka Mazolewskiego czy tak będzie wyglądał piątek, a potem w sobotę w niedzielę to już będzie wybuch równoległy wydarzeń pogramy na 6 Stanach od godziny jedenastej do późnego wieczora będzie występowała cała plejada myślę, że fantastycznych ekspertów, ale też właśnie ze świata kultury bardzo bardzo polecam są bardzo ciekawa dyskusja będzie z Jerzym, z którym Agnieszką Holland panią prof. Ewą Łętowską to będzie w sobotę około około południa będzie też bardzo wiele dyskusji ideowych na temat środowiska na temat praw kobiet na temat równouprawnienia, ale też na temat przyszłości przyszłość kapitalizmu będą występowały też ikony polskiej transformacji swej książce będzie opowiadał pan prof. Leszek Balcerowicz, a na koniec igrzysk w niedzielę wieczorem wystąpi Lech Wałęsa to jeszcze krótkie pytanie czy ci, którzy nie będą w stanie dotrzeć mogą jakoś gdzieś podejrzeć zobaczyć czy będziemy realizować transmisję online przez nasze media społecznościowe także na Facebooku i wolności będzie można znaleźć transmisji Błażej Lenkowski Liberty igrzyska wolności, które już w piątek rozpoczynają się w Łodzi potrwają do niedzieli wciąż jeszcze można zmienić weekendowe plany się igrzyska wolność serdecznie zapraszamy tym razem pod hasłem jak zwyciężają demokrację, czyli w tym stycznie prawda jeszcze, że ostatecznie zwyciężył w redaktor Jankowski bardzo dziękuję państwu zapraszam do informacji po informacje wracamy wieczór Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA