REKLAMA

Jeder Stoss ein Franzos

OFF Czarek
Data emisji:
2019-09-10 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie studia gości dr hab. Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam bardzo zależy ani lekarze witam słuchać w tym roku okrągłe rocznice zakończenia drugiej wojnie światowej, ale z rozpoczęcia rozpoczęcia, ale w zeszłym roku okrągła rocznica zakończenia pierwszej tzw. wielkiej wojny no tak jest no to nazwaliśmy pierwsza druga, Rozwiń » ale ale, ale ta pierwsza była najstraszniejszą czy jeśli chodzi o dokładne daty to we wrześniu 10001919 roku Austria podpisała pokój traktat pokojowy są zdenerwowani kończący używanie może mówić, że z punktu widzenia Austrii ta wojna skończyła się formalnie 1919 roku katastrofa dlatego państwa Pono utraciło mostu to pamięć albo jakieś 80 % swego terytorium zostało w bardzo okrojone stał się państwem państwem kadłubowym przez okres między w okres międzywojenny musiał zmagać się losem sporami wokół tożsamość, chociaż muszę się chyba pan nie zgodzić, że jeżeli pan pozwoli, bo właśnie oficjalnie pierwsza wojna światowa zakończyła się w 2010 roku a dlaczego 92 lata o tym, jak, jakby za główne wydziały działa to Niemcy zapłacił ostatnią ratę reparacji otaczających wykonały postanowienia traktatu wersalskiego interes i tym samym oficjalnie pierwsza wojna zakończyła no z tym nie zgodzę się w Niemcy wykonały ostatnie postanowienie tak z Warszawskiego, ale nie zmniejszy się okazji wszystkim w każde marzenie o wojnie znać trochę wojnie, ale o mieszance właściwie historii popkultury popkulturą jest tutaj utwór filmowy, który się nazywa CK dezerterzy myślę, że słuchaczy doskonale ten film znają takich samych dialogami z tego film Anny i ten film trochę przy przedstawia armie CK w, a więc za królewską takim krzywym 2 w zwierciadle jako zbieraninę zupełnie zdemontowanych żołnierzy z różnych państ w mówiących różnymi językami właściwie myślących o tym jak to się myślących o tym, się jak robić najmniej jak się wymigać się tak no i dlatego że cała kadra okrutnych oficerów, którzy też, by jego ceny albo cynicznych zdających sprawę jak sam dowódca Kompanii w tym zapomnianym przez Boga historię garnizony położonym nie położonym w głębi Węgier czy ten film jest mieszanką prawd półprawd i pewnych stereotypów dotyczących armii austro węgierskiej oprócz całej jej słabości, które tutaj też będziemy mówili jednak to była w jesień 9 osiemnastego roku, kiedy zakończy się akcja tego filmu to była bodaj ostatnia instytucja marki Habsburg, która jeszcze funkcjonowała tak w czasie ostatnich walk w październiku 900 osiemnastego roku w czasie ofensywy w włoskich Nana Nana nano froncie nie alpejskim w skórze gra pan przykład wchodziło 7 × z rąk do rąk był jednostki, a miasto węgierskie, które walczyły zachowały zdolność bojowym także miał 70 %o we straty, a także ten ten obraz obraz filmu Janusza Majewskiego on nie oddaje całej złożonej skomplikowanej rzeczywistości wspomniał pan o tym, że armia ma charakter wielonarodowy tak zgoda faktycznie ta armia w i skład narodowościowy odzwierciedla strukturę etniczną monarchii habsburskiej 2 uprzywilejowane narody czy Niemcy oraz Węgrzech stanowił niecałe 50 % żołnierze, a blisko Wolf był tam jest oczywiście Rumuni oraz oraz Węgrzy, ale zwana większość pozostałej liczby stanowili żołnierze różnych narodów słowiańskich z kolei korpus oficerski w 85 % zawodowy korpus oficerski przedwojenne 85 % Borne Niemców austriackich oraz z Węgrów z kolei na Węgrzech racja jednak woleli służyć w jednostkach on wg, ponieważ także siły zbrojne monarchii habsburskiej tym co może należałoby naszym słuchaczom przypomnieć opowiedzieć one rozkładały się z armii wspólnej oraz z obrony krajowej przed lotami zawita widzieli austriackiej części Marka Brzózki oraz oraz węgierskiej, czyli za Very w Austrii oraz właśnie jednostek on wg na Węgrzech no i Węgrom rządowi węgierskiemu także parlamentowi zależało na tym, aby rozbudować właśnie to węgierską część sił zbrojnych, aby także język węgierski był stał się językiem komendy w armii ogólne austriackiej na to nie kończy Józef pierwszy ani Franciszek Ferdynand, który zginął we w Sarajewie i był tam głównym inspektorem armii pozwolić nie chcieli, ponieważ uważali, że to uderzy w swoistą ość spoistość armii, ale skoro bowiem 8 korpusie Oficerskim także w komedię szamańskich mam różne typy oficerskie zaprezentował zaprezentowanymi tego, że właśnie 85 % Niemcy Austriacy, ale nie byli oficerowie zawodowi zarażeni nacjonalizmem tak jak szósty, a mróz to jest tak wielu TOS, a inflacja jest to takie hasło propagandowe potrzeby, aby podbudować podbudować upadające morale, ale oni generalnie po pierwsze, noweli poglądy konserwatywno liberalne nie można było przed wojną coraz wyższego poglądy polityczne, bo chłopa w obozie nie jest nie ma tam socjalistów tak, ale tylko było sporo Żydów tak 60 % 3 % ludności Arka w górskiej to była lub wyznania mojżeszowego w statystykach oficjalnie nie wolno uznawano nowości żydowskiej oni byli traktowani jako przedstawiciele innych innych narodów, ale do 3 % 3 % mieszkańców anarchii, a w Ruskiej to byli nie byli wyznawcy judaizmu w wojsku w korpusie Oficerskim 6 % stanowili Żydzi także było kilku żydowskich generałów armii Warmii hamburskiej, ale oficerowie byli jednak z dala od nacjonalizmu uważali się, że mieli poglądy właśnie raczej konserwatywne byli apolityczny niemal na pewno zarażeni bakcylem racjonalizmu tych 2 zdań tak oni służyli cesarzowi, który stał na czele domu Habsburgów oni, czyli trochę rycerze takie czasy wasale swojego swojego suwerena co jeszcze 1 aspekt także uwidocznione w tym, że firmie kwestia wielojęzyczność językiem do komendy w armii habsburskiej był język niemiecki to udało bronić przed tym w węgierskim zakusami podejmowanych w ostatnich latach jest pierwszą wojną światową natomiast w jednostkach wojskowych, których żołnierze danej nacji stanowili ponad 20 % językiem punkowym był pani język także tych żołnierzy, aby służyć wojsku wykonywać poprawnie komendy, że Rosja 82 trzeba między 80 zwrotu tak 80 komend znać język niemiecki to chociażby tak natomiast w takim codziennych relacji pomiędzy żołnierzami, a oficerami można było używać właśnie języków, których oficjalnych języków Bonarki nie habsburskiej i reguł oficerowie znali po 23 języki nie będzie zobowiązanie, bo poza niemieckim wyznacz kilka to Franz Conrad von cenzorów austro-węgierski szef sztabu generalnego z 7 tak tych cech tych języków i przed wojną oficer, który by był przenoszony jak inne jednostki miał rok 2 lata byś nauczyć się tego nowego języka używanego w danym dane pułków w sposób wystarczający na komunikację do komunikacji żołnierzami natomiast jeżeli wysiłki podjęte w tym kierunku nie owocowały owocowały pozytywnymi skutkami to miał później w awansie zdarzało się także dymisję wojska tak, jeżeli nie pierwsza wojna światowa to trochę zakłóca dlatego, że kto ginie na froncie po pierwsze, oficerowi trwają również tak tak albo ABO albo utrzymują pozycję pakowane z kolei przez przez przychodnie przyjaciół i chyba w pierwszym do grudnia 2 czternastego roku ginie ryby oraz pamiętam ponad 2000 oficerów zawodowych przez całą wojnę to 22  000 i nie i wraz ze stratą tych ludzi to głównie oficerów niższego niższych szczebli giną nie tylko osoby, które są doświadczone, które doznają rzemiosło wojskowe, ale także potrafią porozumieć ze swoimi żołnierzami na dochodziło do takich absurdalnych sytuacji przy pierwszej światowej niebyły to sytuacji zupełnie jednostkowe n p . w spółkach złożonych żołnierzy ukraińskich po zwerbowany w Galicji wschodniej albo półkach czeskich oficerowie porozumiewali się swoimi żołnierzami po angielsku tak, bo taki oficer nauczył się nie angielskiego w gimnazjum z kolei asystą wcześniej pracowali w Pittsburghu w kopalniach zresztą tam mój mój pradziad żołnierz armii austro-węgierskiej i ten niemiecki oficer nie od wszystkiego nie znali oni znali z kolei niemieckiego, więc posługiwaliśmy realizowali wspólny język porozumienia tutaj akurat angielskim tak, ale to budziło też poważne problemy na polu bitwy negatywnie wpływało na morale wyprostować sytuację mamy, że oficer dowodzi swoimi dowodzi żołnierzami i nie stanie z nim w czasie tam spis przerw na banana działań nie stanie z nimi porozmawia zapyta się nie ma tam żonę o dzieci w Azji jak taki bliższy bliższy kontakt kwestia szkoleń podano z w tym te 80 zwrotów do mnie nie wystarczało do tego, by tak, aby takie szkolenia sprawnie przeprowadzić bywały takie przypadki skarg w locie austro-węgierski pływający na Adriatyku żołnierze nie marynarze byli w stanie poprawnie wymówić na okręt tak, których służą albo wysyłano żołnierzy na nas wiatr na naziemne ziemię niczyją i potem taki patrol wracał trzeba szukać tłumacza, aby ci żołnierze byli w stanie precyzyjnie opowiedzieć swojemu przełożonemu co widzieli, gdzie odkryli odkryli stanowiska czy w sytuacji n p . znajdując z znajdowania się pod ciężkim ostrzałem ze strony wroga braki takiego takiej więzi psychicznej poczucia bliskości pomiędzy oficerami żołnierzami, o ile trudniej utrzymać tylko po okopach i skłonić do tego, aby dalej toczyli walkę ciężkich strat wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o dziesiątej 20 już kilka minut dr hab. Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa mają dość wczoraj państwa moim gościem jest dr hab. Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj CK dezerterzy fakty, ale faktycznie powiedzieli krąży wokół tego tematu znajdzie kilkanaście minut przed informacjami swoim pan, że oficerowie walczy, by wierni cesarzowi Niemiec jakiś nacjonalistycznej zapewne zawodowi podkreśla dla serii tak bardzo zmierzam, bo mówi film jest także gdzieś tam pod podskórnie każdy myśli o wolności swojej ojczyzny najbliższej przyszłości no to też się zmieniało w czasie pierwszej wojnie światowej w momencie wybuchu samego konfliktu lojalnie podanie Pańskiego pierwszego lojalnie pospieszyli do do Szeregów, kiedy np. 900 ósmy roku, kiedy dokonano podczas bocheńskiego kryzysu akcyjnego dokonanych przeprowadzono mobilizację częściową no to w Pradze w Czechach doszło do pewnych protestów takich jak zresztą sztabowcy w Wiedniu liczyli się z podobnymi występkami z jakiego nie miał miejsca coś lojalnie dostąpili dochody do do Szeregów wojska z kolei w Galicji ich noszenia taką podwójną mobilizację, aby imperialną narodową n p . od wyższego 8 lipca 900 czternastego 2 tysiące 4000 czternastego roku naturalnie, kiedy Austro-Węgry dawał się w stanie wojny z Serbią Rosją wojował odbioru 0606. 6 sierpnia przez ulice Lwowa przeszła manifestacja w złożona głównie Polaków, gdzie śpiewano z 1 strony hymn austriacki z drugiej strony Mazurek Dąbrowskiego powiewały flagi polskie narodowe także flagi austriackie fetowano witam austriackich żołnierzy austriackich oficerów z napotkanych na drodze ta manifestacja zatrzyma zatrzymała się pod siedzibą gubernatora pod siedzibą lwowskiego korpusu i kasynem Oficerskim z 1 strony mamy właśnie Polacy zresztą także wezwano koła polskiego austriackiej rady państwa krzyżackiego parlamentu tak zwracał na to uwagę z 1 strony Polacy z Galicji bronili monarchii habsburskiej, która da zapewnia wolność z zamieszkującymi narodu także Polaków także Polakom wspomnę tutaj o autonomii galicyjskiej sytuacji panującej w Prusach oraz nie oraz w Rosji, więc była to wojna właśnie w obronie imperium także wojna o wyzwolenie ziem polskich spod panowania rosyjskiego z kolei też wspominał żołnierza narodowości również nowości żołnierzach wyznania mojżeszowego dla części także była wojna przeciwko właśnie imperium zła, jakim była Rosja nie dochodziło do pogromów, gdzie uprawa ludności żydowskiej, jakby nie były nie były szanowane także część tygodnia tę część tych również żydowski także interesowało się z państwem austriackim odsłona wojny także z przyczyn narodowo na narodową religijnych też z w czasie wojny oczywiście to morale się zmieniało nie będzie czasu miejsca, by o tym ile szczegółową szczegółowo opowiadać, ale po pierwsze ma być krótka jak zakładano, że wojna potrwa kilka tygodni cesarz Wilhelm drugi rok starszy brat taktyczny, gdyż w czasie trwania wojny Niemcy okazało się, że partnerem silniejszymi poza podporządkowały sobie armię austro-węgierską na najprzeróżniejsze sposoby, ale ten drugi do właśnie żołnierzy niemieckich maszerujących Unter den Linden 1 z głównych ulic Berlina nieopodal niedawno budowanego zamku Brnie mówi do swoich żołnierzy, że wojna się skończy, zanim opadną liście nowocześnie skończyła co więcej armia węgierska ponosić gigantyczne straty w tym pierwszym okresie też powiedzieć armia liczyła 450  000 zostało 500  000 żołnierzy w momencie wybuchu wojny natomiast do grudnia 900 czternastego roku w rządzie w 1914 roku dziękuję tutaj datą dadzą odpowiedź to precyzja grudnia 1000 czternastego roku nam straciła ona dwukrotność rat pokojowego, czyli 800  000 żołnierzy austro-węgierskich zostało wypadł z wojska tak, ponieważ zginęło byli ranni trafili do niewoli zachorowali był odpływ olbrzymi odpły w odpływ krwi osoby powodem tak dużego od tak, że po pierwsze, wszystkie armie europejskie w tym okresie ponosiły także horrendalne gigantyczne straty wynikało to pewnych założeń strategicznych wynosi ono wojskowi planiści uważali, że od sukces zależy od tego kto pierwszy uderzy i kto będzie w stanie zaakceptować wysokie straty nie zdawano sprawę z tego, że jednak karabiny maszynowe tak działa szybko Strzelna całkowicie obraziły pole walki i dają obrońcom olbrzymią przewagę no przykład gen. Rudolf to nazwisko tej chwili w tej chwili uciekł, ale główny inspektor Kawalerii austriackiej WD man o oni także moją pamięć w dal 1 manewrów przed pierwszą światową stwierdził, że kawaleria austriacka może o sobie Polska może szarżować na karabiny maszynowe, że zdobędzie będą duże straty, ale ale, ale w końcu je no wiemy jednak rzeczywiste pola walki okazała się okazała się inna, więc raz to przemianę tatuś wojna stała się wojną technologiczną i prowadzona prowadzona między nimi z wykorzystaniem dział szybkostrzelnych karabinów maszyna ma nowy, bo właśnie tacy z Wodnika strategia ataku została za za wszelką cenę po drugie, również upadku armii austro-węgierskiej to wpłynęło negatywnie na morale zarówno cywili jak i jakie żołnierzy do błędy popełniamy naczelne dowództwo takie jak wraz z trwaniem wojny część mówiłem o rozmawialiśmy na temat zmian w naszym korpusie Oficerskim, ale od samego początku wojny narasta taka nieufność do sztabu generalnego do tego oni popełniają błędy to, żeby popatrzeć na Galicja 3 września, czyli raptem niespełna miesiąc po rozpoczęciu wojny pod Lwów Rosjanie od Lwowa po kilku tygodniach zatrzymują się raptem kilkanaście kilometrów od rynku w Krakowie 80 % Galicji kupowane tylko 5 powiatów galicyjskich zachodnie galicyjskich nie doznał krótszej, bo duszy rosyjskiej okupacji linię frontu udaje się ustabilizować dzięki olbrzymiemu wysiłkowi też, żeby stratą straty dzienne zimą 9 czternastego z 19142015 na froncie Karpackim 66 żołnierzy głównie zamarznięcia, ponieważ nie robili źle ubrani nie było opału kwater, ale otrzymali oni przełęcze Karpackie podobnie opuścić wojsk rosyjskich do do do zejścia na Niziny na Niziny węgierskiej w marcu 1600 piętnastego roku upada przemysł takie ostrowiecki Stalingrad, jeżeli się może porównać te 22 twierdze twierdza budowana olbrzymim nakładem środków 1 uważana za 1 z najnowocześniejszych mający właśnie powstrzymać Rosjan dopuści do tego, aby przestali się oni nam na nowego do niewoli jest 20  000 austro-węgierskich żołnierzy kilku generałów 2 ,51000 oficerów austriackim sobie w stanie nawet poraziły poradzić z jak, toteż ich określano w propagandzie gwałcicielami kóz Lis i bandytami i Serbami tak dopiero pomocni armii niemieckiej tysiące piętnastego roku pozwali pozwoliła na pokonanie tego tego południowego sąsiada monarchii habsburskiej i ten brak zaufania do wyższych oficerów do sztabu generalnego się przez wielu chociażby dowcipach Piasecka przykład najjaśniejszy panie tak jak to było w planie dostaliśmy lanie tak, bo kolejny dowcip rozmawia z sobą UW koni ujął się tak mój koń się żali, że wkrótce rozpocznie się bitwa mając lat nie zginie Nana Nana na polu bitwy posiadane przez oficera nową datą odpowiada na to chociażby zginiesz śmiercią chwalebną, a niezależną i wiedzą na co on z kolei 8, a ja nie narzekam ja pasuje w sztabie generalnym i w związku z tym czy dowcipy były mało śmieszne to nawet dowcipy był Małysz ma osiągać dobre przygotowanie wolnych, więc te klęski, które tutaj o przyczyny, które pan pyta on był także związane ze złem dowodzeniem także ci dowódca strony nie są również mieli tendencję pewnie każdy, kto popełnia błędy stara się wrócić z siebie odpowiedzialność, ale mówiliśmy tutaj o tych o tym, wielonarodowym akta charakter marki wzrokiem tak o tym, że się na tę wojnę poszli Polski poszli lojalni złożonych aktów dywersji trzecie czy w niechęci do służby do służby wojskowej, ale w kwietniu 1500 piętnastego roku 2008 . pułk piechoty sformowane właśnie w Pradze i najbliższych okolicach większości dostał się do niewoli w Karpatach Lwów niedaleko przełęczy przez brukselskiej i Mariusz legenda właśnie 20 klubów piechoty pod sztandarami dźwiękami orkiestry wojskowej przeszedł na stronę rosyjską to był gest takiej zdrady narodowej ten jest mało piechoty został rozwój rozwiązany przez przez przez cesarza też były dowcipy na temat właśnie bohaterstwa cieków natomiast badania pokazały historyków to nie było także ci żołnierze złożyli broni wyniku, jaki decyzje polityczne nie oni byli dowodzeni to był walki w górach ten był nieprzejrzysty brakowało dostaw oni część żołnierzy była od niedawna dopiero dopiero w wojsku także skapitulowali w wyniku sytuacji na froncie nie powodach nie z pobudek politycznych, ale taką łatkę przy przepis im to 1 z ich ich przełożony właśnie, zrzucając na rzekomą na to rzekomo właśnie czeskie tchórzostwo odpowiedzialność za za za te porażki poza tym, skąd się to porażki nie finansowania armii tak jeszcze przed wojną na obronność Austro-Węgry wydawały najmniej spośród wielkich mocarstw to raptem 2 i osiemdziesiątych procenta PKB tak podczas wszystkie kraje wydawały ponad 3 % czym to skutkowało o tym, że, chociaż w wojsku austro-węgierskim obowiązywał jak wszystkich krajach europejskich większości może tak po Wielkiej Brytanii w armia była formowana aż do 9 szesnastego roku z 1916 roku przepraszam to skrót myślowy po prostu do armii wstępowali ochotnicy na taką na kontynencie obowiązywał powszechny obowiązek służby wojskowej, ale przy polityk z przyczyn ekonomicznych w braku kasy do wojska szło średnio 30 % potencjalnych rekrutów i rozwoju sytuacji wybucha wojna i wszyscy do tego wojska wszyscy, którzy nawet tego prochu na wojsku nie minie nie nie wahali i Kompania piechoty dziewiętnastym roku byliśmy 20 do 2530 % osób w jakimkolwiek szkoleniu, a i te osoby musiały od razu od razu brać udział tak wojnie wojnie wojnie manewrowej, a miało także niedofinansowana po względem materialny ma w Atmedia Burska Ano miała w Europie też dobrą sławę, zwłaszcza Syria ciężka Austro-Węgry świetne ciężkie moździerze skody która, które nawet Niemcy wypożyczyli i do tego, by kruszyć beton twierdzi belgijskich tysiące czternastego roku, a ty Solaris w 1914 roku, ale co jednak ma z tym czym pan Jan 1000 no nie wiem to jest pan Instytut historyczny zgodzę zgoda ale, ponieważ nowy pan zajmuje się dziewiętnastym wiekiem może przełom dziewiętnastego dwudziestego tak pytanie, kiedy widzi nas się kończy taką manierę językową, ale po tej na dzisiejszą audycję na co zwracać baczniejszą uwagę zwrócimy w takim razie do naszej rozmowy po informacjach dr hab. Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego studia rozmawiamy o CK Dezerter, czyli ile prawda deficyt filmie, jaki był stan i morale armii austro węgierskiej podczas wielkiej wojny informacje o dziesiąty 40 informacja wracamy, bo wczoraj dr hab. Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego państwa mają właśnie rozmawiamy również o armii austriacko-węgierskiej w momencie wybuchu pierwszej wojny światowej i w czasie trwania pierwszej wojny światowej tę armię znamy trochę w krzywym zwierciadle dzięki filmowi CK dezerterzy, ale nie wszystko tak jak mówił dzisiejszy gość wyglądało tak jak w tym filmie oczywiście komedia, więc licencję polityka trochę rozumiemy, że nie był film historyczny jak Austro-Węgry wielkiej wojnie wzięli udział po stronie Niemiec jak się np. porównywała zamiast się Austro-Węgier skłania niemiecka Marka niemiecka nowa miotła węgierskiej również zarobić żartobliwe kładła większy nacisk duszpasterstwo tam dywizji piechoty w 24 kapelanów na 2 dni niemieckie zakłady było 4 na spoty względem oni oni przeważali natomiast pod względem właśnie organizacji szkolenia kadr w postaci chociażby oficerów rezerwy, by spójności armie niemiecka to potwierdzają cały szereg relacje także dla relacji choćby polskich legionistów, którzy na Wołyniu walczyli w zarówno z Niemcami tak jak jaki z Austriakami przeciwko przeciwko Rosjanom, że jednak armia sowiecka była słowem słabsza była mniej sprawnym narzędziem prowadzenia wojny Niemcy ubolewali, że te mówiliśmy przed przerwą o brakach materiałowych oni dofinansowanie Armin proszę wyobrazić, że już na początku września 91914 roku, czyli niespełna miesiąc po wypowiedzeniu wojny do Berlina przez komisję wojskową austriacka ostro węgierska z prośbą o pilne dostawał 4 monter klaryski, ponieważ wykończył tak to już był problem wszystkich armii walczących w pierwszej wojnie światowej był zniesieniu tysiące czternastego roku brakowało po pierwsze a oficerów niższych szczebli, ponieważ zginęli, a po drugie, amunicji, zwłaszcza amunicji Artyleryjskiej ona była reglamentowana tak dopiero ten przemysł zbrojeniowy musi tego co pan mówi wydaje się wygląda, że po prostu najwyższe dowództwo wszystkich armii to byli jacyś nie mam już gotowe idioci no nie na drutach nie mieli pieniędzy nie mieli i zaopatrzenia nie mieli amunicji, ale również zdawali sobie z tego sprawę, a jednak już strategią było to co do ostatniego żołnierza w dom można założyć idiotami, ale ostatnia wielka wojna w Europie, więc wojna pomiędzy warstwami to była wojna niemiecko francuska 1008 lat 100918701871 co prawda były inne konflikty zbrojne, które zapowiadały wojnę Okopową jak chociażby ostatnia faza wojny secesyjnej to rzeczywiście były po linii okopów i potrzebuje mozolnie zdobywać czy także wojna rosyjsko-japońska także w Mandżurii na początku 501900 piątego 1000 i pan tysiące piątego roku wojska japońskie rosyjskie zastygły w długich na około 100 km okopach oddalonych od siebie kilkadziesiąt metrów czy też wojna Burska takt toczona w latach 190010908991902, ale wojskowi europejscy zakładali po pierwsze to są nie ma co nie reprezentatywne front działań wojennych spoza euro pomysłów mamy rozbudowaną sieć linii kolejowych w związku tą koleją będzie można wojsko szybko zmobilizować przerzuci rejony należy albo z tego, że się stabilizuje, ale uderzyć czym są jeszcze strzelać odszedł z artylerii karabinów ale, ale reforma nie ma rozumie, że ktoś czyta kwity mówi sorry, ale pocisków mamy tylko ona 2 dni nie no bo choć Niemcy zgromadził średnio raz danych przed sobą stanowią 1, a mówimy Austriak, ale niestety problem za amunicję Artyleryjską Niemcy Rosjanie Francuzi Brytyjczycy wszyscy tak nikt nie przewidywał, że działa szybko ceny będą tak szybko konsumował serial tak złego dlatego przechowuj idioci, bo jeżeli działo szybko strzelone konsumuje x na minutę można zakładać będzie pracował zresztą przecież nic wystarczy skończyć zdaje się że, żeby być oficerem armii austro-węgierskiej lub zdać maturę dotrze też kończy szkołę wojskową tak, ale nie wiązać maturę myślę, że to jest zadanie na poziomie 2 szkoły podstawowej oblicz, kiedy skończyć się amunicja, jeżeli działo strzela z taką prędkością, a wojna potrwa tydzień no w ruch pan, że to nie są jak nowy, jeżeli wojna nie, gdyż wojna lat kibicem z Marią, ale jeśli, jeżeli mamy tutaj wymienić grono idiotów może, chociaż to słowo spadku tego człowieka trudno mi przychodzi na no ustali takim też nią osoba, która nie do końca przewidziała jak to będzie funkcjonowało był Jan Bloch tak autorów pracy przyszła wojna tak wąskie wojna zakończy się też po kilku miesiącach, dlatego że wyczerpie zapasy finansowe taką ocenę tego co może finansować sport wewnętrznych tak i wszystkie kraje te pożyczki rozpisywały i mimo tego jak Niemcy było cięte od między 9 piętnastego roku nic nowego rynku pożyczek tę wojnę był w stanie prowadzić przez kilka przez kilka kolejnych lat, więc to ja bym idiotami ich nie nazwą wojna zawsze wywołuje bankierzy tak no tak, ale Bankier nie jest oficerem nie jest realizowany obowiązek kwestia pieniędzy tak Bloch twierdził, że się wyczerpał środki finansowe jasne, że miała tu panuje możemy sobie mieć zdanie na temat wojny, ale żaden z nas nie jest w sztabie generalnym pan tego nie generałowie są w stanie wydać każdą przez wojnę, więc my też, aby oceniamy to post post factum z perspektywy do mostu lat normuje popełniają błędy także tak także i wojskowi wojna miał trwać krótko kilka tygodni zakładano przy kilka tygodni temu wystarczy tam rzeczywiście do października Niemcy aut Amundsen Kaliskiej mieli potem zaczęły się przysłowiowe schody pomylili się tak zdarza się, ale wszyscy no wszyscy darzyć swych przedstawicieli wszystkich armii mamy na to, że nikt panu ręce, bo decyzję o wybuchu pierwszej wojny światowej podjęła grupa 80 osób tak po to, byli monarchowie premierzy ministrowie obrony ministrowi finansów szefowie sztabów generalnych i wszystkich, jakbyśmy ich wszystkich mamy do kupy zabrali też grupa 8080 dobrze osób, żeby oni zdawali sprawę z tego, że rozpętuje wojnę, która potrwa 4 lata temu kosztował 60  000 000 osób, która doprowadzi do zniszczenia znacznych obszarów Europy zmiany radykalnej zmiany mapy Polish nigdy na to zdecydował tak to wojna miała być krótka ich przekonaniu tak okazało się, że finał WOŚP zbiera zrozumiał albo po roku, kiedy dane pojawiają się typu straciliśmy 2000 oficerów, ale co w takim rację dobra powiedzmy wiosną 2 piętnastego roku szanse 1000 wiosną 1000 dziewiętnastego roku armia strony się w sztabowcy strony jest twierdząca, bo nie wygraliśmy, więc usiądźmy do stołu rokowań jak wytłumaczyć tysiącom już wdów sierot po poległych żołnierzach rannym okaleczonym żołnierzom fakt prowadzenia wojny przez tyle przez tyle miesięcy pomyliliśmy się nie dotrwać do końca, ale po 4 latach jest trudniej właśnie po roku w wszyscy liczyli jednak uda się tę wojnę wygra wszyscy po pierwsze, możliwość obrony tak wszyscy uważali zdania pamięć przez przez sąsiadów również możemy, ale tutaj leży pies pogrzebany wszyscy bardzo pewnie nawet na SUV-a liczyli, że wojna może wydać na podstawie czego z tego co pan mówi wynika, żeby po poważne braki w zaopatrzeniu w wyszkoleniu w amunicji, tak więc nie wierzę, że wszyscy wiedzieli przecież to są dane również dr, do których ktoś ma dostęp także zawijania do Niemców o amunicję Artyleryjską to znaczy, że chyba ktoś sobie zdaje sprawę, że nie tej wojny nie da się wygrać w ten sposób jednak zakładano, że się w osady ściekowe Sobieskiemu Finki być może, ale skoro wojna się rozpoczęła rozpoczyna musi być prowadzona do końca musi być obrażano sytuacji, które 1 ze stron uzna się za przegraną tak nie ma miejsca pokój kompromisowe takie w takiej sytuacji skoro zakładamy, że wojna wzrośnie do wojny zmusza ni daliśmy napadnięci to państwo uruchamia wszelkie możliwe zasoby i dlatego pierwsza wojna światowa staje się stopniowo wojną totalną totalną rozumieniu nie wojna na wyniszczenie Exxona nam narodów tak, ale wojna, która angażuje wszystkie dostępne zasoby ludzkie materiałowe finansowe do kontynuowania tejże wojny tak nawet broni się pomylili faktycznie jesień 9 czternastego roku okazało się, że o tej tysiące czternastego roku takie okazało się, że tej wojnie nie da się wygrać to miano nadzieję, że właśnie wraz z poprawą zaopatrzenia zwiększono pro po tym, jak zwiększyć produkcję amunicji jak szkoli się przeszkolić nowe roczniki powołany do wojska jak poprawi się pogoda wiosną 1915 roku będzie można przystąpić do działań ofensywnych to wojna zakończą taki z każdym upływającym miesiącem tejże wojny o wiele trudniej zawrzeć pokój kompromisowe tak walczymy do samego końca momentu aż się nie mnie nie zakończą nasze zasoby finansowe materiałowe tak ludzkie no bo nie ma szans ekipom boisko Nana Nana na ogół kompromisowe jesteśmy w stanie wytłumaczyć go na opinii publicznej dla elit politycznych jest to wójt trumny tak skoro wywołaliśmy skoro prowadzimy wojnę tę wojnę przegraliśmy społeczeństwo było karmione propagandą, że wojna jest wywołana przez przeciwnika i i że tę wojnę wygrywamy musi skończyć katastrofą czy doszło w Niemczech dla Litwy od postaci rewolucji tak w listopadzie 1918 roku, ale wracam jeszcze może Pańskiego pytania dotyczącego w tego starszego brata liczyli, czyli strzeli sojusznika Niemcy narzekali na to, że właśnie Austro-Węgry, a armia sowiecka właśnie źle dowodzona niedostatecznie wyposażona już jesienią 1914 roku przesłaną na front karpacki niemieckie oddziały po to, aby łatać front i wiele sukcesów armii austro-węgierskiej armii państ w centralnych było spowodowane, aby w niemieckim udziałem w operacjach wojskowych po stronie monarchii habsburskiej chociażby bitwa pod Gorlicami Niemcy piętnastym roku ma w maju 9 piętnastego rok 10061900 nowym, bo będą rządy popracowali w maju 1915 roku tak sobie, że ktoś ponad 3 egzaminy uważam też dlaczego, bo student w takim razie spytać ich i ich od 2, odnosząc się z góry np. to z góry ma pan ma, w którym roku wybuchła pierwsza wojna światowa można się pomylić z 1000 lat mieliby szansę zostania rozumiem to mieliby szans to był egzamin nie na egzamin zdać bardzo dziękuję to tyle to tyle mamy rozumieć one szybko mówił oszczędzał na czasie jest całe tygodnie zmieniali, wymieniając tysiące, ale nie udało ale, ale czas dobiega końca dr hab. Piotr Szlanta z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego był państwem gościem bardzo dziękuję dziękuję panie doktorze dziękuję państwu informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA