REKLAMA

Przywrócenie praworządności według Lewicy

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-09-10 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Karolina Lewicka państwa i mój gość Anna Maria Żukowska rzecznik SLD kandydatka do Sejmu z list lewicy w Warszawie dzień dobry pani rzecznik dzień dobry dzień dobry państwu lewica zaprezentowała kalendarz przywrócenia praworządności chciałbym przez chwilę o tym, kalendarzu przywrócenia praworządności porządek prawa i sprawiedliwości z panią porozmawiać na pierwszym posiedzeniu Sejmu wybór członków Trybunału stanu chcą państwo później Rozwiń » postawić przed Trybunałem 4 osoby premiera Mateusza Morawieckiego tak Zbigniewa Ziobrę premier Beata Szydło i Beata Kempa zgadza się zgadza się za co premiera Mateusza Morawieckiego za to, że będąc premierem polskiego rządu nie sprawował należytego nadzoru nad swoimi ministrami nad ministrem Ziobrą, który za czasu już kadencji też pana premiera Morawieckiego podejmował kroki, które łamią złamały polską praworządność jest dla kontrastu działa takie wrażenie, że Zbigniew Ziobro w tej kadencji Sejmu już 2015 szesnastym roku zalegalizował część swoich nadużyć z pierwszego sprawa zrobiła już można samemu zalegalizować rozmawiać o nadużyciu noweli za nic nie mówi pani rzecznik ma problem właśnie, że chodzi o niepełnosprawności te zmiany dokonane w ustawie o Sądzie Najwyższym to nie Jaros części mają, jeżeli mówi o odpowiedzialności Zbigniewa Ziobry to mówię o zmianach, które zostały dokonane w ustawie o prokuraturze i od tych legalizacja, które dotyczyły pewnych nadużyć z lat 20057 teraz Zbigniew Ziobro może mając pełną władzę nad śledztwem wydawać polecenia co do czynności pokazywać dokumenty ze śledztwa komu ma ochotę nawet ogłaszać publicznie tak musi ujawnić szczegóły postępowania może coś nakazać prokurator wszystko tak naprawdę, toteż mówiliśmy, ale to, że zna prawdę sankcjonowana, że to nie jest prawnie usankcjonowane nowelizacja ustawy o prokuraturze to jest to jest także to sobie właśnie sam pan minister sankcjonować sam swoje działania ustawa o prawa może się z nią zmiany jest do zmiany Wojda rzecznik nie raz uratowali rzeczy minister Ziobro może faktycznie włączyć do każdego postępowania ręcznie sterować każdym najdrobniejszym najmniejszy ma niesprawne prawem nowelizacja ustawy o prokuraturze 2016 rok no właśnie czy pytanie czy to jest należy, że Sejm większością głosów oczywiście tylko to są kwestie rzeczy tak to jest to jest zgodne z konstytucją oczywiście tego nie dowiemy przy tym obecnym Trybunale Konstytucyjnym, które również bardzo dyspozycyjny jak nie 100 % wobec prawa sprawiedliwości na temat narzędzi swoje to także dublerów, którzy jak zawsze wobec Zbigniewa Ziobry premiera Mateusza Morawieckiego Zbigniewa Ziobry jednoznacznie jest to zarzut przygotowania tych projektów ustaw to przecież Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, o które w tej chwili jest zostało zadane pytanie pytanie prawne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej przez sędziów Sądu Najwyższego, czyli czy można było wprowadzić u izbę dyscyplinarną i w tym i w tym trybie wybierać sędziów do krajowej rady sądownictwa, w jakich, w jakich ci sędziowie zostali w sprawie mają się większość projektów dotyczących wymiaru Ania rano szkolić szło przez Sejm jako projekt poselski, choć domniemywa się, że powstawały w resorcie sprawiedliwości to zgłaszała grupa posłów prawa i sprawiedliwość Ministerstwo Sprawiedliwości firmuje projekty dotyczące zmian ustrojowych zgłaszała grupa posłów nie ma takiej możliwości, żeby to się odbyło bez uczestnictwa Ministerstwa Sprawiedliwości ministra na żywność w dal jest organem, który sam z trybuny sejmowej o tym, mówił mówił to w imieniu swego ugrupowania prawa i sprawiedliwości nie uciekał nie mówił, że to jakaś grupa posłów złoży głosiła, których ja również dla nich nie zna grupa posłów prawa sprawiedliwości zgłaszała to kolejny projekt, żeby uniknąć m. in . do wszystkich perturbacji związanych z ze ścieżką, kiedy to jest projekt rządowi wymaga np. konsultacji tak da po to, właśnie o to, żeby uniknąć tych konsultacji to czy jaka była odpowiedzialność wymienionych osób będzie oceniał Trybunał stanu Trybunał stanu jest organem niezawisłym sędziowie Trybunału stanu członkowie Trybunału stanu mają cieszą się niezawisłością mają immunitet są wybierani w taki sposób, który pozwala przypuszczać, że nie będą na nich wywierane naciski no tak, ale zasadniczy skończy to Trybunał stanu wydał orzeczenie my chcemy postawić przed Trybunałem stanu m. in. ministra Zbigniewa Ziobrę to Trybunał stanu wyda orzeczenie przecież wszak nie my nie posłowie nie członkowie przewodniczący określonych partii, bo mamy tego organ Costa Classica muszą jak państwo 276 posłów, żeby przegłosować w części wcześniej 115, żeby ten wniosek w ogóle stanął, ale ustawa o Trybunale stanu mówi nam o tym, że Prezesa Rady Ministrów albo członka rady ministrów może pociągnąć do odpowiedzialności za naruszenie konstytucji albo ustawy albo przestępstwa związane z określoną funkcję ja chcę się od pani dowiedzieć, jaki konkretnie zarzut państwo stawiają Morawieckiemu i Ziobrze, bo pani, mówi że pani się, że pani jest pewna, że to resort sprawiedliwości stał za ustawami sądowniczym pani mówi się zgłaszała grupa posłów cały czas dochodzą kolejne sprawy dochodzą takie sprawy jak farma trolli tzw . Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już zaktualizować już kolejne kolejne punkty to z wymienionych przez panią ten ostatni to znaczy tak naprawdę pospolite przestępstwo złamanie ustawy o danych osobowych i mam nadzieję, że zdobędziemy dowody NATO, które potwierdzą to jest kolejny zarzut kolejne kolejne miesiące ministrowie pana Ziobry są kolejne przykłady na to, że zbiera musi zbierać zbierają się zarzuty które, które to zarzuty w sprawie tej którą, której mówi, która może być sprawą karną po prostu będzie to analizowała po pierwsze, organy ścigania, które w tej chwili nie są niezależne dlatego chcemy też zmienić ustawę o prokuraturze, bo mówiłem na początku właściwie to jest także, jeżeli byśmy poszli do prokuratury powiedzieli, że chcemy mieć ścigania pana, że obrona to pan Ziobro weźmie za telefon zadzwoni do pana prokuratura powie Sejmie tak słuchani jak będzie prokuratorem generalnym już nie weźmie telefon zadzwoni, ale tak już rozdział Prokuratury Generalnej ministerstwa spraw miłość, a premier Beata Szydło za co przed Trybunał zdania publikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego czyli jaka kwota, ale sprawa jest to jest odpowiedzialność konstytucyjna za złamanie konstytucji, czyli zasady ostateczności wyroków Trybunału Konstytucyjnego tak tak chcą państwo także przywrócić do Trybunału Konstytucyjnego tych sędziów, którzy zostali wybrani w 2015 roku przez Sejm potem uchwałami możliwe złożenie ślubowania zgadza się, bo naszym zdaniem są wybrani uniemożliwiono im tak naprawdę zaprzysiężenie po prostu, a oni nie chcą drażnić w szóstce ust. 5 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czyli ten ustęp, który mówi o ślubowaniu przed prezydentem w jaki sposób chcemy przygotować taki projekt ustawy, który pozwoli złożyć znaczy złożyć ślubowanie, ale że pan nie musiał być w obecności pana prezydenta zmienić zmienić komuniści ta osoba wobec kogo można, gdzie nie mniej nie mam przygotowanego tak szczegółowego projektu szkoda zgadzam się jesteśmy w trakcie pisania tych projektów część już mamy gotowy mamy mamy mamy część założeń ustawowych propozycji ustawowych dotyczących między nimi zmiany ustawy o prokuraturze, ale to nie jest także my chcemy sobie napisać sami samodzielnie my proponujemy to całej opozycji, ale ja mam wrażenie, że państwo mówią, że źródłem zaorać drugim posiedzeniu różne tylko kto jeszcze tylko jeśli, jeżeli mogę dokończyć, bo powołany zespół ds. praworządności przywrócenia praworządności sejmowy zespół bardzo dla sprawy ładu konstytucyjna rządu uczestniczyła w nim również na zaproszenie organizatorów, który kiedyś były to partie sejmowe oczywiście byliśmy tam zaproszeni jako opozycja pozaparlamentarna mamie pani prof. Szmajdzińska mecenas Miedzińska i uczestniczyliśmy w tych pracach i one dosyć obiecujące to znaczy to jest także jest pewien zarys, przy którym można współpracować z ustroju sądów powszechnych przede wszystkim, ale także z więzienia oraz kawowy pytanie państwo wchodząc na konferencję prasową mówią, że na pierwszym posiedzeniu pasą wybierają członków Trybunału stanu, a na drugim posiedzeniu zmieniają państwo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest wrzesień wybory są w październiku pierwsze posiedzenie Sejmu będzie pewnie w listopadzie drugie pewnie też będzie listopad to zarazem osiągnąć ze stowarzyszenia wyceniliśmy na co muszę powiedzieć do trochę jak przy 3 mam nadzieję, że koleżanki koledzy mi to wybaczą ogłosimy projekty ustaw, bo my w tej chwili mamy przygotowane i chcieliśmy ogłosić pod koniec pod koniec kampanii po nie chcemy być gołosłownie chcemy pokazać, że te projekty mamy gotowe my przedstawimy, a czy zdaniem samo Znicza zapowiedzieliśmy przygotowaliśmy ten kalendarz jako zasadzie uważam, że to jest najrozsądniejsze propozycję jako jedyne zgrupowanie chciałbym dowiedzieć się można także wtedy się zrobić nasza tylko tylko powiem nie da się tego przywrócić praworządności 1 ustawą cofnąć czasu tak jak no nie wiem nie jako manifest PKWN, który cofał wszystko do stanu prawnego 3006 . roku takiej możliwości nie ma już zapadły wyroki zapadły orzeczenia były zapytania sprawa to jest przekonywała jak sprawdzą się wystarczy zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ażeby odesłać dublerów, a za 1000 tych sędziów, którzy Stali ubrani 2015 roku, by czytałem ekspertyzy, które mówią o tym, że potrzebne także zmiana konstytucji nie jest nie jest to bardzo nie to proste to jest także po pierwsze nie wszystko da się zmienić samymi przepisami prawa, bo możemy sobie zapisać najcudowniejsze rzeczy przecież takie mamy przepisy konstytucji pan na konkretne pytania, których których, które muszą przestrzegać władze, jeżeli władze tego nie przestrzegają to nic nie zrobimy zapisują sobie, pisząc sobie kolejne ustawy ja mam jeszcze 1 niepokój, o którym te, które też sygnalizowana w czasie konferencji prasowej rasowej a czego byśmy nie przez nie przedłożyli do głosowania w sejmie, jakiego projektu ustaw mamy cały czas prezydenta Andrzeja Dudę, który cały czas pełni do przyszłego roku swoją kadencję ja oczywiście może sparaliżować pracę każdego rządu opozycyjnego, bo może albo zawetować wszystkie ustawy albo może skierować do obecnego Trybunału Konstytucyjnego zamrozi pani zrobiona wręczanie wioskę w Lotto wyznania dublerem wystarczy zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym czy trzeba zmienić konstytucję czy pani to wie pani tego nie wie pani proszę można na was sex moim zdaniem nie trzeba zmieniać konstytucji, ale oczywiście jest to ryzyko, o którym mówię to znaczy, że taka ustawa, którą zaproponujemy nieznany zarazek dostanie Wenta skierowana do tego Trybunał Konstytucyjnego, który w tej chwili mamy jest to klincz nie jest łatwe do przeprowadzenia przy naprawa sytuacji Trybunał Konstytucyjny państwo powiedzmy, że uda się przywrócić tych sędziów wybranych 2015 roku, a co z Julią Przyłębską Julia Przyłębska naszym zdaniem również nie powinna być wybrana na nie powinna pędzi dalej swojej funkcji prezes Trybunału Konstytucyjnego została wybrana w trybie, które nie był trybem zgodnym z polską konstytucją naszym zdaniem jako kandydat nie są instytucją z ustawą o nowych zasadach sprawiedliwości nad została z została zgłoszona przez w takim trybie, który nie jest trybem zgodnym nie tak jak powiedziałem to nie jest zgodne z Kostaryką, lecz przyjmowanie takiej ustawy, która sama zmienia stan prawny niejako właściwie to jest działanie prawa wstecz nie określa w bycie wybranym datku Julii Przyłębskiej chodzi wyłącznie o to, że została wybrana niezgodnie z nowelizacją ustawy, którą przeprowadziło prawo sprawiedliwość znaczy została zgłoszona panu prezydentowi przez mniejszość sędziów, a nie przez zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego w formie stosownej uchwały i w tym jest problem, ale kadencja pani Przyłębska trwa do 2022 roku stawał się jak można byłoby ją przerwać, żeby państwo chcieli to zrobić powoływać się na ten przepis może coś innego, jeżeli będę miała ekspertyza gotową dotyczy przez, czyli tzw. założenia do ustawy, które przygotowuje to wtedy będę mogła przedstawić w tej chwili nie mam tych ustaw ustaleń nie mam tych założeń, bo w tej chwili nasz zespół prawny nad tym pracuje przygotowuje tak jak już powiedziałam kompletną ustawę, którą będziemy przedstawiali to teraz jeszcze w tej kampanii zmiana już w styczniu 2020 roku i trybu wyboru członków KRS -u tak jak powiedziałam wszystkie te projekty ustawowe przedstawimy do końca kampanii natomiast to są projekty które, które chcemy, które chcemy już mieć gotowe po to, żeby od razu na początku kadencji mu za promocję zacząć wdrażać przedstawiliśmy należy kalendarz i pomysły na to, jakimi drogami chcemy do tego na razie żadne szczegóły już w tej chwili pani nie przedstawia, bo tak jak powiedziałam zespół w tej chwili piszę te znane, ale zastanawia się czy co zrobić z tym KRS to znaczy kadencja tamtych członków, która to kadencja została przez prawo sprawiedliwość skrócona już została zakończona tak czy owak mamy Tamka oraz wybrane przez Sejm tak teraz co państwo będą listą kary są zrobić z tymi szczególnie tymi 15 członkami sędziami, którzy zostali wybrani przez Sejm część kadencji się wygasi to znaczy część część tej rady KRS ZUS skończy swoją kadencję wtedy będzie można w tym projekcie, który przed kalendarzową przedstawionego przez nas to jest to jest już pani mówię przepraszam, ale nie masz widać w głowie koniec kadencji KRS 22022 w związku z tym wtedy nastąpi zmiana wyboru kary będzie cały czas funkcjonować w takim składzie, jaki jest tak, jeżeli chcemy to zrobić chcemy to zrobić w zgodzie z polską konstytucją nie możemy wszystkiego wywracać do góry nogami od razu pierwszego dnia to znaczy można, by oczywiście oczekiwać od opozycji, że w zasadzie zrobić to samo co prawo sprawiedliwość tylko w drugą stronę tylko pytanie czy to jest uciekł oczekiwanie uczciwego jednak mam wrażenie, że nie chcemy się wpisywać standardy prawa sprawiedliwości dlatego oczekiwanie w tej chwili do pozycji takiego samego zachowania oznaczy wejście do Sejmu wzrost realizowanie działań metodami nie jest już to działająca, czyli sztuka albo przemocą prawną co będzie to będzie przejęcie modus operandi prawa sprawiedliwości nie chcemy tego się przez całe 4 lata przecież od tego odżegnywali się to potem mieliśmy sondaże przed 1 lat dla państw południa nie myślę już jak to naprawić i ale zdania, że do końca ocenia pani, że premier zaczyna nabyła jest była była również ponad ponad partyjnie w zespole sejmowym parlamentarne w tym także uczestniczyliśmy w związku, z czym to nie jest także my sobie siedliśmy do tego w tej chwili dopiero tylko mówię nim trudno oczekiwać od opozycji to, jeżeli ktoś formuje takie oczekiwania wejście odkręci to od razu nie widzą formułuje się nie da tego zrobić, bo tak się da zrobić jeśli tylko rozczarowana, że niewiele się od państwa dowiedziałam od pani dowiedziałam prócz tego, że został zaprezentowany jakiś kalendarz nic zatem nie stoi Anna Maria Żukowska rzecznik SLD kandydatka przez Marine stoi na czele powiedziałam jeszcze w tej kampanii wyborczej kompletne projekty bardzo dziękuję dziękuję serdecznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA