REKLAMA

Do rejestru wykroczeń trafią również podejrzani. I pokrzywdzeni

Analizy
Data emisji:
2019-09-11 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

Gościem Agaty Kowalskiej był mec. Michał Hara, p.o. naczelnika Wydziału ds. Legislacyjnych i Ustrojowych w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami studia już kolejny gość pan mecenas Michał Hara pełniący obowiązki naczelnika wydziału ds. legislacyjnych i ustrojowych w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry witam raty to dobry i będziemy rozmawiać o skutkach nowelizacji kodeksu karnego wydawałoby się już poświęciliśmy tej noweli tyle czasu, że najwyższy czas zacząć obserwować bardziej praktykę niż same przepisy, ale nie, Rozwiń » dlatego że wraz z nowelizacją ustawy pojawiło się też dodatkowe dodatkowe instrumenty do realizacji kodeksu karnego który, którego wizję zrealizował Zbigniew Ziobro 1 z takich instrumentów będzie rejestr wykroczeń elektroniczny rejestr wykroczeń, zanim zaczniemy przyglądać temu narzędziu chciałam zapytać pana mecenasa o to czy to będzie kolejny z rejestrów publicznych ostatnio namnożyło się pomysł, żeby różnego rodzaju przestępców publicznie napiętnować czy tutaj w przypadku drobnych kradzieży małych wykroczeń również mamy do czynienia z tego typu pomysłem nie to nie ma być rejestr publiczny to, aby je re jest prowadzony dla celów i przez policję, a informacje z niego będą udostępniane także innym organem powołanym do ścigania przestępst w w szczególności wykroczeń dowód tej o wykroczenia głównie chodzi ja jednak mimo wszystko cieszę się, że nie będzie to jest publiczne, ale już mamy też dreszcz niepokoju, kiedy słyszę, że znów tworzony jest dodatkowy rejestr istnieje coś takie jak rejestr karny, do którego trafiają wszyscy ci z nas, którzy zostali skazani, którzy jeszcze zostali ukarani jako przestępcy a jakie z wykroczeniami do tej pory, zanim powiem o tym co będzie wykroczenia nie są umieszczane kres w kraju w rejestrze karnym, bo tam są właśnie skazania za przestępstwa wpisywane do tej pory niemal takie scentralizowanej bazy, która by zbierała informacje wszystkich osobach karanych za wykroczenia zaraz powiem, dlaczego teraz taki jest potrzebne ale dlaczego do tej pory przy Starym jeszcze w kodeksie karnym nie uznano za konieczne tworzenia takiego rejestru skoro wszystkie przestępstwa trafiały do rejestru karnego tu chodzi o wykroczenia i impulsem do stworzenia tych nowych rozwiązań nie będzie nie była modyfikacji art. 12 kodeksu karnego, która została wpłacona na jesieni zeszłego roku, a która sprowadza się mu służy do tego, że jeśli mamy do czynienia z 7 przy położonym tzw . czyli ze złości czy jestem sama, że w zależności od tego jak jest wartość szkody mamy do czynienia z wykroczeniem albo po przekroczeniu pewnego pułapu z przestępstw najdroższe to tłumaczyć na kradzieży do 5 zł wykroczenie od 500 zł przestępstwo tak tak jest obecnie osoba z art. 12 on, mówi że jeśli sprawca popełnia kilka wykroczeń, które indywidualnie nawet nie żadne z nich przykład tego pułapu, ale podsumowaniu tej szkody już przekracza to w tym będzie odpowiedź jak za przestępstwo, a nie jak za wykroczenie czy tak jakby wszystkie te czyny były de facto 1 czynem, czyli tak, jakby ktoś ukradł coś za 100 zł to jest wykroczenie jest drobnym złodziejaszkiem, ale jeśli ukradnie to coś z 5 × to staje się przestępcą tak dużym skrócie, że tak powiedzieć no dobrze, ale to wciąż nie tłumaczy do końca po co rejestr, jaką ma działać rejestr ma być po to, żeby organy ścigania albo sąd, który będzie taką sprawę o wykroczenia rozpoznawał mógł sprawdzić właśnie czyta osoba przypadkiem już niebyła ukarana za wykroczenie, jaka była wartość szkody czy nie zachodzi właśnie konieczność zastosowania tego najnowszego czyny już jako przestępstwo nie kolejne wykroczenie czyli, żeby było to jasna do tego rejestru trafiamy w momencie, kiedy popełnimy wykroczenie i otrzymamy np. mandat albo niem nie przyjmie mandatu w związku z tym będziemy się spierać w sądzie i zapadnie też decyzja o tym, że mam być ukarani to wtedy dopiero trafiamy do rejestru nie i to właśnie zaczynają się schody, bo do rejestru trafimy we wszystkich tych spraw, o których pani powiedziała, ale także też jeśli jesteśmy obwinieni o wyrażenie, czyli np. policja, bo inny organ skierował do sądu wniosek o ukaranie za wykroczenie, ale wniosek nie został rozpoznany albo się podejrzanie były wykroczenia, czyli w ogóle jeszcze nawet nie zostały zakończone postępowanie przygotowawcze, które mogłoby nie musiało skutkować skierowaniem wniosku do sądu, ale już wtedy też wpisywani do rejestru tutaj 8 i Węgry są także jeśli się pokrzywdzeni wykroczeniem to wzrost o pokrzywdzonych wpisany do rejestru dobrze, że jest pokrzywdzony to bardzo się podoba coraz to SS bardzo inspirujące ten pomysł, ale zostaje na razie na tym przy tym co pan mecenas, choć na początku rejestr ma służyć temu, żeby móc zauważyć, że dana osoba popełnia jakieś wykroczenie, a w sposób ciągły np. suma szkód jest rzeczywiście coraz wyższa sięga przestępstwa no ale to wszystko można stwierdzić po ukaraniu powodu dowiedzenie, więc jak to jest możliwe jak jak można uznać, że jest ma realizować tę potrzebę zebrania w sumie wszystkich informacją o danym wykroczeń o wykroczeniach skoro do niego trafia również ci, którym jeszcze winy nie udowodniono jeszcze doskonałe pytanie, na które niestety nie zna odpowiedzi jak pani rektor wyższej powiedziała osoba podejrzana i obwiniona jest ciągle osoba niewinna osoba, która jeszcze nie wykazano, że w ogóle doszło do popełnienia wykroczenia, a jeśliby doszło też zakład ta osoba właśnie popełniła wpisywanie tego typu osób do rejestru jest oczywiste naruszenie zasady domniemania niewinności, bo najpier w trzeba wykazać w osobie, że popełnia wykroczenie, chociaż wpasowanie mandatowy w ten sposób, że wystawia mandat, a jego przyjmuje nie kwestionował rozstrzygnięcia teczka z policji, a jeśli kwestionuje to, czego pełne prawo to, żeby ta mina została wykazana wina sprawstwo stały wykazane w postępowaniu wykroczeniowym no ja jednak pozostaje w głębokim zdumieniu co co ma wspólnego podejrzenia o wykroczenie też nas do tego co mówimy o wykroczenia, czyli o najdrobniejszych przewinieniach nią dużych przestępstwach co ma podejrzenie popełnienia wykroczenia do rejestru, który ma pozwalać jak rozumiem policji sądom sumowanie szkód, które powstały w wyniku dowodzonego wykroczenia, ale na chwilę zostawmy tę te rozważania słuchaczom słuchaczką może ktoś z państwa rozumie po co prawo sprawiedliwe stworzyło rejestr nie tylko tych wykroczeń, który w udo udo w dniu popełnienia, ale również podejrzeń o wykroczenia, ale za to pamiętne można wyjaśni, dlaczego stworzono też taką listę kategorii chodzi tutaj i czytam na mocne stwierdzenia przez policjanta z 2 tego wykroczenia schwytanie sprawcy na gorącym uczynku otrzymanie informacji o wykroczeniu od organu, który prowadzi takie sprawy lub odczyt przez policjanta informacji utrwalonej przez kamerę albo jakiś jakiś inny nagrywające urządzenie pet-ct przypadki życiowe sytuacje po co stworzono katalog to czy pani reklamuje w tej chwili też projekt rozporządzenia ministra spra w wewnętrznych, który ma realizować delegację zawartą w ustawie o policji o tym, oczywiście tej pory to wszystko wynika nie za sprawą szybko został ten przepis wchodzi w życie 1 listopada tego roku art. 20 ustawy o policji często wprost nie mam uszczegółowić precyzować postanowienia ustawy i te 4 przypadki w tym pani mówiłem to są przypadki, w których na podstawie, których ma nastąpić wpisanie danej osoby do rejestru, czyli ja będę jechać n p . nie wiem w stanie nietrzeźwości to jest wykroczenie na rowerze może pozwoli sprzedać od razu, bo takich, jeżeli w ogóle nie będzie podpisywał do tego rejestru co 4 rodzaje wykroczeń, który chodzi jest to kradzież wyrąb drzewa w lesie paserstwo zniszczenie rzeczy te 4 wykroczenia będą trafiać do rejestru inne nie boi się zapytać, dlaczego akurat te, bo wydaje się, że różnego rodzaju zagrożenia mogą się sumować, ale albo raczej pokazywać pewną stałą praktykę np. częstą jazdę w stanie nietrzeźwości na rowerze tak natomiast tutaj chodzi o to właśnie głównie o to czy to kwalifikować jako wykroczenie przestępstwo, bo jeśli nawet mamy do czynienia z osobą, która często jeździła po spożyciu alkoholu na rowerze to i tak każdy z tych środków będzie wykroczeniem, a nie będzie przestępstwem tak ramowe ID nazwy tego nie było no ale tak samo było rzeczywiście kradzieżami drobnymi, ale teraz zmieniło życzeniami trafiły od jesieni zeszłego roku właśnie ta zmiana ja rozumiem tego, że służy, bo coś spróbujemy zrozumieć ustawodawcę i mamy z tym kłopot rozumiem, że jeśli jest to przestępstwo przeciwko mieniu, czyli chce coś ma wartość i to coś zostaje skradzione zniszczone i t d. to wtedy nagle trafia do takiego głębokiego worka, z którego może zostać przeniesiony do przestępst w, ale jeśli ktoś stale popełnia wykroczenia, ale nie przeciwko mieniu to już nimi tym ta nowelizacja nie zajmowała akurat ten przepis nie ten przepis dotyczący rejestru wykroczeń dotyczy tych 4 kategorii wykroczeń, o których mówiłem teraz wydaje się to warto podkreślić to, że tego rejestru tak będzie bardzo szeroki zakres informacji o osobie mu pamiętają mimo sprawcy wykroczenia też mówi osobie, która absolutnie tego nie wykazano jakiekolwiek korzenie popełniła będą to oczywiście oprócz danych identyfikujących osobę i wykroczenia samo dziecko tak kwestie jak obywatelstwo płeć imiona nazwiska rodowe rodziców im mój absolutnie ulubiona kategoria źródło utrzymania w tym miejscu zatrudnienia oraz w miarę możliwości dane o warunkach materialnych rodzinnych i osobistych czy faktycznie może być wszystko to może być to rejestr karny też zawiera wszystko informacja nie no dobrze to znów do 2 do mądrości uznał, że pochodzą stworzony jest taki katalog po co nam do czego służyć ma taki Reyes mnie gdzieś słoni w tle, że może być to świetna metoda na chwytanie niewygodnych osób np. niewygodnych sędziów i łapanie ich w ten sposób, bo przecież musi być moim musi tam zapisane w wykonywany zawód, ale co jeszcze tam zauważył rzecznik w takim razie jeszcze odrębnym problemem, którym trochę już mówiłem jest to wpisywanie pokrzywdzonych, a właśnie trafi do rejestru nie wstawi sprawcą czy powierzonym, jeżeli pokrzywdzony wykroczeniem wtedy też wprost zapisane w ustawie bez swojej wiedzy zgody trafia się także tego rejestru, ale po co czy są już wyjaśnione po co pokrzywdzony ma trafić do tego rejestru w środku pokrytego te opady mniejszy zakres informacji chodzi tylko o imię nazwisko numer PESEL adres zamieszkania albo Danecki dzieckiem czy podmiot zbiorowy, ale tak to ma trafić jak rozumiem chodzi o to, żeby identyfikować ktoś jednak nie jest notorycznym pokrzywdzony sieć sklepów nie jest także z pokrzywdzonym przez dany typ przestępstw natomiast nie nie przekłada się to na kwalifikacje, by wykluczenia czy przestępst w, jakie przypisuje się sprawcy, więc wydaje się, że to jest uzasadnione, zwłaszcza uznał, że ma się obywać bez zgody i wiedzy taki pokrzywdzony czy ten poziom wody nie ma możliwości wypowiedzenia się tych co do rejestru trafiać czy nie chce, ale rozwiąże również podejrzewani o wykroczenia lub ci, którzy na już sprawcy wykroczeń też nie mają wpływu na to, że trafią do tego rejestru, jakie dane tam zostaną zapisy część rzeczy to, jakie dane ze stanem to można mniej więcej tę ustawę o policji zauważyć jej istnienia, ale podobno katowany chciała kompletnie podejrzewany o wykroczenie zaprotestować przeciwko wpisywaniu tam jakichś danych albo będą wskazywać są błędne ta ustawa przewiduje taką możliwość natomiast nie jest także można żądać, czego ewentualnie może się zwrócić do do policji ta prowadzi ten ten rejestr wycenę znaków zapytania niż niż odpowiedzi, a czy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie występował w jakichkolwiek formie, wspierając się tego typu rozwiązaniem rzecznik obywatelskich brał udział w procesie legislacyjnym zeszły rok nie dali ta ustawa ta zmiana była przyjmowana i przedstawi opinię podczas komisji parlamentarnych natomiast pieniężnych nie została nie została wzięta pod uwagę obecnie tak na pewno nie ma co liczyć na zmiany legislacyjne ze względu na zasadę dyskontynuacji prac Sejmu także nawet jeśli, jakie będą stały teraz przedstawię to i tak najprawdopodobniej nie będą mogły być wprowadzone w życie przed upływem kadencji także pozostają na działania już po wyborach parlamentarnych to tylko na koniec krótko, kto będzie miał dostęp do tego rejestru to jest czy bardzo, że pani redaktor, który na tym koniec pod podniosą, bo ustawa przewiduje 3 kategorie podmiotów podmioty, gdy w skrócie penetrujący śledztwa podmiot prowadzący losowanie kart, czyli przez sądy oraz 3 inne organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych do otrzymania takiej informacji minister prawdziwości to może być wszystko to może być każdy podmiot rynek jeszcze nie istnieje zostanie później stworzony i zostaną sprzedane możliwość otrzymania informacji, że jest tak my w tym meczu trudno stwierdzić jakich innych instytucji czy organów te informacje będą ostatecznie trafiać i tak powiało grozą na koniec analiz naszym gościem był mecenas Michał Hara pełniący obowiązki naczelnika wydziału ds. legislacyjnych i ustrojowych w zespole prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostawiam państwa z pytaniami poco ta baza jak będzie wykorzystywana analizy małpa to kropkę FM i mówię do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA