REKLAMA

Jak wysoka płaca minimalna zmieni rynek pracy? Dyskutują przedstawiciele związkowców i pracodawców

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-15 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:03 min.
Udostępnij:

W studio Rozwiń »
Barbara Surdykowska – prawniczka, ekspertka do spraw prawa pracy w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

oraz Arkadiusz Pączka – dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP, Sekretarz Rady Dialogu Społecznego Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry pierwszy pierwszymi gośćmi weekendowego poranka są dzisiaj pani Barbara Surdykowska ekspert, a biura eksperckiego komisji krajowej NSZZ Solidarność dobry dobry witam SA Arkadiusz pączka ekspert organizacji pracodawcy RP widzę no i porozmawiamy o temacie, który od wielu wielu z nich wywołuje wielkie emocje i polityczne gospodarcze no i państwa oczywiście środowisku, czyli partnerów społecznych chodzi o płacę minimalną ale zanim powiemy może od Rozwiń » tych pomysłach na kolejne lata, które chyba najbardziej najbardziej właśnie te emocje wywołują powiedzmy o ostatnich ustaleniach 10 września rady ministrów i o płacy minimalnej na rok 2020 ma ona wynosić 2600 zł stawka godzinowa 17 zł no zobaczymy czy to jak zawsze będzie także, że związki powiedzą trochę mało pracodawcy pewną za dużo, zaciągając SLD, jeżeli chodzi o płacę minimalną w przyszłym roku to te posunięcia rządu określenia na wysokości 2617 zł stawka godzinowa postrzegamy bardzo pozytywnie niemal osiągnęliśmy już cel osiągniemy, które związki zawodowe zawsze wskazywał jako punkt odniesienia 90 % przeciętnego będzie ona wynosiła 497 czy jesteśmy naprawdę bardzo blisko i ta decyzja, którą podjęła rada ministrów podniesienia w stosunku do propozycji, która była skierowana do rad dialogu społecznego w stosunku do tej propozycji wyjściowej w wystawionej przez ministerstwo rodziny pracy polityki społecznej to postrzegamy jako działanie we właściwym kierunku, a przede wszystkim związane z kilkoma kwestiami konieczności wejścia Polski sytuacji, w której konkurujemy głównie niskimi kosztami pracy, w którym brak pewnych działań organizacyjnych działań technologicznych po stronie pracodawców, na które po prostu bardziej opłacalne jest cały czas bazowanie niepodejmowanie tych działań bazowanie na niskich kosztach pracy pamiętajmy też jeszcze 1 rzeczy, kiedy mówimy o przyszłorocznej płacy minimalnej to obok kwestii wysokości tego wynagrodzenia równie istotna jest decyzja o niewliczaniu dodatku stażowego to będzie szczególnie ważne z punktu widzenia pracowników na sfery pracowników samorządowych prawda proszę oraz wyjaśnić co także datek, dlaczego to ważny jest ważne, dlatego że pracownicy samorządowi mają prawo do z dodatku stażowego dodatek stażowy dotychczas nie był wliczany do płacy minimalnej i sytuacji dochodziło do sytuacji czy pracownik z wieloletnim stażem nie miał podnoszonego wynagrodzenia osoba, która przychodziła dopiero na pracę otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie minimalne de facto nie było różnicy pomiędzy ich wynagrodzeniami no to jest co nas w zaprzeczanie istoty tego czemu powinien służyć dodatek stażowy ja mówię o pracownikach sfery publicznej pracownikach samorządowych, bo tam mamy ustawową regulację dotyczącą dodatków stażowych oczyszczono także występują w sferze prywatnej w niektórych regulaminach pracy w układach zbiorowych, ale występowanie ich zdecydowanie mniej powszechne, więc będzie miało przede wszystkim znaczenie dla pracowników samorządowych no i w praktyce część osób może otrzymać ten wzrost wynagrodzenia zdecydowanie wyższy niż wynikające z samego faktu podniesienia płacy minimalnej do 2600 to też postrzegamy jako pozytywne, a przede wszystkim w kontekście tych bardzo wieloletnich zamrożenie opóźnienie w generalnie nie ociągają z wynagrodzeń pracowników sfery publicznej stosunku do sfery prywatnej no właśnie pora na pracodawców przy okazji przypomnę, że właśnie w radzie dialogu społecznego zawsze toczy się dyskusja między organizacjami związkowymi pracodawców w sprawie płacy minimalnej na kolejny rok nie doszło do porozumienia no i wtedy zgodnie z prawem właśnie to rząd podejmuje decyzję na co miał termin do 15 września, ale jak wspomniałem decyzje podjął dziesiątek Arkadiusz pączka, dlaczego pracodawcy czy właśnie już z definicji założenia, że zawsze narzekają, że za wysoka płaca minimalna to tym razem narzekali pierwsza kwestia, który pana Darka wspomniał dosyć istotna o tym jak kształtuje się płaca minimalna, czyli sam aspekt dialogu społecznego rady dialogu społecznego dla mnie taka decyzja można być pierwsza decyzja o kwocie na przyszły rok następne 2, a można być progi, o których które padły podczas konwencji prawa prawdziwości to praktycznie można powiedzieć, że rada dialogu nie jest potrzebna ta teza jest dosyć mocna to stąd, że de facto my mieliśmy w fazie negocjacji można powiedzieć między stroną, a pracodawców stroną związkową odmienne oczywiste jest wizja władz gminy w przyszłym roku, ale też był wniosek ministerstwa rodziny pracy i polityki my na poziomie 242450 tutaj rząd przelicytował wszystkich nie znalazł się bowiem można powiedzieć konsensusie między stroną pracodawców stroną związkową tak jak było dotychczas no chyba w ubiegłym roku też tak było ich 1 i wcześniej nieroby dosyć dosyć łagodnie, że można odnieść takie stwierdzenie natomiast nie też, że zapowie zapowiedziana została podwyżka na dosyć wysoka na przyszły rok to jeszcze zapytam za zapewniona została podwyżka na poziomie 3000 w ciągu najbliższych 12  000 tego można było przedsiębiorcy nie przewidzieli w żadnym wypadku a tym bardziej my jako członkowie rady dialogu społecznego można powiedzieć rozwiąże się roku nie będziemy musieli ustalać płacy minimalnej zapisów ustawy, bo rozwiąże jest przyjęta na poziomie 3 tysięcy my tam ten ten element ta właściwość dla, który jest istnieje rada dialogu społecznego jest niepotrzebny, więc rozumiem że, że w tym zakresie nie będzie nie będzie dyskusji na posiedzeniu rady dialogu społecznego test ma martwią się z tego powodu, że po to jest dialog potem rozmowa po to, są argumenty podczas uzasadnienia, żeby w, jaki sposób dać jakieś konsensusu ani rok wcześniej przyjąć poziom płacy minimalnej 3000, a który de facto jest, że powiedzą określony nie zostało przyjęte zostało za proponowane jako pewien projekt polityczny ekipy rządzące no ale o tych pomysłach na kolejne lata to jest jeszcze porozmawiamy natomiast jeszcze wrócimy do do tego ustalenia na rok 2020, dlaczego to 2600 państwa zdaniem, mimo że pani wracała właśnie uwagę, że to nadal jest poniżej 50 % tak minimalnie poniżej 50 to dlatego powiedziałam, że już niemalże osiągnęliście to jest właśnie po wycierają zaznacza, że za dużo panie redaktorze to nie jest tak, że my mówimy, że jesteśmy za tym, że pracownicy więcej zarabiali jesteśmy też za tym, że pracownicy więcej odkładali na emeryturę, bo na emeryturę, bo widzimy jak bardzo kluczowe będą aspekty związane system emerytalny płaca minimalna ma ma tutaj kolosalne znaczenie to jest także dla przecież dla niektórych regionów patrz Warszawa dużych miast to ten poziom to dawno przekroczone dla niektórych branż dziś w branży budowlanej poziom płacy minimalnej praktycznie nie ma żadnego znaczenia mówimy pewnie regionach czy w niektórych miastach, dla których płace minimalne podniesienie 2250 zł na 2600 będzie miał znaczenie dla niektórych branż i widzimy po przedsiębiorcach, bo ich pewnych już pierwszych obliczeniach najlepiej będą w stanie ten poziom płac nominalnie przełożyć przełożyć na inne aspekty pat cena produktu patrz się utrzymanie się w kosztach na ile te koszty pracy stanowią już w ogóle w całym kosztach firmy działalności poziom 1080 % na ile taka można być to zawsze nazywam dekretacja inaczej urzędowa podwyżka płacy minimalnej wpłynie np. nasza strefa na wypychanie na samozatrudnienie bardziej boimy się od regiony o tych mikro małych przedsiębiorców, dla których rzeczywiście może być problem dlatego muszę powiedzieć, że tak jak od przez wiele wiele lat w ogóle przygotowywałem taki cykl telewizyjny, w którym panują społeczni mogli rozmawiać na te tematy to właściwie no nie chcę w ten sposób osłabiać wartości swojej pracy, ale mogłem wyciągać scenariusze każdego roku znajdować te same argumenty, które towarzyszą państwa dyskusji łącznie z tym, o czym pan teraz powiedział, że właśnie płaca minimalna w niektórych regionach szczególnie tych mniej rozwiniętych na takim samym poziomie jak w innych no tak nie może być, bo to jest groźne dla tych firm one będą zwalniały pracowników BN, gdzie rozrastała się szara strefa może to mieć wpły w na rosnące bezrobocie mijały lata, po czym okazywało ja wiem, że z różnych powodów też jeśli demograficznych i emigracyjnych, że bezrobocie spada właściwie już prawie nie ma o jakimś masowe bankrutować firm w związku z podnoszoną płacą minimalną się nie słyszy, więc może to jest pewnego rodzaju rytuał powtarzanie tych argumentów tak jak przez związki zawodowe, że nie możemy być ciągle tylko rynkiem czy konkurować tanią siłą roboczą i t d. niż należna generalnie to jest rytuał te rytuały po stronie pracodawców przede wszystkim wskazywania na to, że podniesienie płacy minimalnej zwiększy poziom bezrobocia, a ich tutaj pracodawcy niestety organizacje pracodawców są też bardzo odporne na różnego rodzaju empiryczne badania, które pokazują, że tak nie jest nie tylko dotyczące polskiego rynku pracy, a na zawsze się odwołuje do częstych duża liczba empirycznych prac dotyczących Stanów zjednoczonych, gdzie o tyle łatwo jest właściwy punkt odniesienia takich porównawczych badań dochodzi do sytuacji co następuje podniesienie płacy minimalnej w 1 ze Stanów następuje w innym można porównywać takiej samej mniej więcej koniunkturze gospodarczej w całym państwie, jaki był efekt podniesienia płacy minimalnej na tego efektu likwidacji miejsc pracy dla osób o najniższym poziomie kwalifikacji nie obserwuje, czyli tutaj zwracam uwagę na to, że jest duży stopień takim montażu Węgier, bo te powtarzania pewnych argumentów teraz też bardzo istotne jest to, żeby zwrócić uwagę, że te działania, które dokonały się poprzez określenie płacy minimalnej na poziomie 2600 przez stronę rządową w przyszłym roku, ale trochę wpisują taką ogólno unijną debatę dyskusję na temat płacy minimalnej jednak o wiele większym stopniu już to miało miejsce przed kryzysem ekonomicznym Otóż nawet nie wie przed 2008, ale jeszcze parę lat temu coraz większym stopniu podkreśla się, ale znaczenie płacy minimalnej ta kwestia dotycząca siły nabywczej wynagrodzeń jest dostrzegany problem coraz większej liczby państ w członkowskich i ten punkt odniesienia, jakim jest połowa przeciętnego wynagrodzenia nie jest w tej chwili tylko w dyskursie związkowym, ale też pojawiał się w wypowiedziach poprzedniego przewodniczącego komisji Europejskiej generalnie dyskusję na temat pewnych działań komisji, a w kontekście zaleceń dla państ w członkowskich nie tylko w ramach semestru Europejskiego dotyczących płacy minimalnej są coraz bardziej niewątpliwie taki ogólną unijnej debacie politycznej, więc działanie podnoszące wysokość płacy minimalnej wpisuje się wpisuje się te procesy no ja chciałbym zwrócić uwagę, że nie zapominajmy jednak o tym, że w Polsce 1,51 000 000 pracowników otrzymuje wynagrodzenie minimalne z punktu widzenia no i godności ich życia i tego, jakie potrzeby będą mogły być zaspokojone to co jest istotne tak to cały czas jednak mówimy o nie takiej wąskiej grupie osób, które otrzymują wynagrodzenie, które nie przekracza wynagrodzenia minimalnego to jak pan panie Arkadiuszu o odniesie się właśnie do tego co nazwałem rytuałem, że właśnie od lat powtarzacie te argumenty upadających firmach rosnącym bezrobociu szarej strefie, a właściwie to zjawisko w Polsce występuje są pewne dane pokazujące wzrost płacy minimalnej i przykłady chociażby ostatni Węgierki płaca minimalna została też dosyć mocno podniesiona patrz później angażująca inflacja i wzrost bezrobocia, ale to tutaj jest rzeczywiście można się odnieść do przykładu stanu zmęczony, bo pani tam też analizowaliśmy na przykładzie poszczególnych Stanów jak potem nastał poniesiono czy to rytuałów naszej strony ja myślę, że nie, bo po pierwsze, rytuał może był w poprzednich latach, gdy mówiliśmy o takich bardzo wąskich krótkich krótkich okresach podniesienia płacy mi natomiast raz jest dosyć skokowy można bardzo dobre wrażenie z fusów co do przyszłości na ile to wpłynie, ale dzisiaj już mamy pewne dane OC przedsiębiorcy, który jasno pokazują, że nie będą się mieścili w kosztach pamiętajmy jeszcze dodatkowych kosztach pracy związanych z PPK pamiętajmy też o pomyśle zniesienia limitu 300 krotność to wszystko może być rzeczywiście tykającą bombą dla kosztów działalności przypominają słuchaczom, bo nie wszyscy może pamiętają, o co chodzi o PPK związane z dopłatami do Pekao zniesienie limitu trzydziestokrotności to jest składek to próg do, powyżej którego szczęścia osób wyżej zarabiających będzie posiadać pani dodatkowe koszty na system ubezpieczeń społecznych, tak więc to mówimy o osobach powyżej płacy 10  000 zł na Pp każe przypomnieć pracownicze plany kapitałowe różnią dobrowolny program dodatkowych kwot po stronie pracodawców też pewne koszty związane z przyjęciem wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych to może też, żeby niektórzy sobie uzmysłowili czy pan tak zmowy pamięta, jeżeli płaca minimalna 2600 brutto to ile de facto kosztuje to pracodawca powyżej 3000 z tego co pamiętam około 3000 to jest rzeczywiście ta no właśnie taka kwota, gdzie dla niektórych przedsiębiorstw ogólnie tych mniejszych może właśnie okazać, że to jest kłopot, tym bardziej że przy braku generalnie ludzi do pracy rzeczywiście też i oczekiwania pracowników w tym momencie czy pozycja pracownika w negocjowaniu takie zalecenia co niezupełnie inna nowość wydają się zdecydowanie inne czynniki będą wadzi wpływały na kwestie poziomu bezrobocia w i np. związane z procesami migracyjnym z tego na ile Polski rynek pracy będzie przyciągał, jakie będą regulacje efektywne regulacje Republice Federalnej Niemiec w odniesieniu do obywateli państw trzecich, czyli ile obywateli Ukrainy zdecyduje się na NIK będzie miał możliwość zdecyduje się na migrację do Niemiec naprawdę bardzo wiele czynników płaca minimalna jest no takim trochę mitologii zwanym czynnikiem z tego względu na taka łatwa do uchwycenia mamy jakąś cyferki możemy pokazać tutaj jednak też do zmiany technologiczne to wszystko wpływa prawda na ile będziemy automatyzować pewne miejsca pracy n p . w ochronie monitoring, które naszej stronie to kręci z pewnością Paweł mówił w 2600, ale poziom 3000 wymusi dużą innowacyjność dużo robotyzacja tak zgadza się automatyzacji to też jest jakiś taki impuls dla przedsiębiorców na kierunku tak, żeby inwestować i wchodzić nowe technologie no to trzeba mieć na to pieniądze na i teraz oczywiście wróci pytanie czy inwestycje wszystkie firmy będą miały takie możliwości, kiedy koszty zatrudnienia pracownika wyraźnie wzrasta wracamy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przypominam stoi pani Barbara Surdykowska pan Arkadiusz pączka, a więc przedstawiciele związków zawodowych pracodawców, a rozmawiamy o płacy minimalnej rozmawialiśmy głównie po tej przyjętej przez rząd na przyszły rok, a więc 2600 brutto i 17 zł za godzinę państwo przedstawili swoje swój pogląd na ten temat jeszcze chciałem tylko, żeby zamknąć ten ten wątek zapytać o 1 rzecz, bo powracające też przez lata argument ze strony pracodawców też podnoszony, że właśnie od od o tym, pan też mówił w pierwszej części, że czym innym jest takie wynagrodzenie w dużych miastach czy w regionach o takim wysokim rozwoju gospodarczym, a czym innym jest w innych regionach i to jakiś czas wracała w tej debacie partnerów społecznych idea może płacę minimalną z regionalizacji no tymczasem jest z tym kłopot, bo też ile pamiętam już wiele lat temu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie uznał ten pomysł to było chyba na poziomie tylko właśnie taki tak tak tak sprawdzającym rząd byłby niekonstytucyjny no i teraz pytanie czy w ogóle ta idea regionalizacji płacy minimalnej w Polsce jednak ciągle dość mocno zróżnicowany jeśli chodzi o regionalny poziom rozwoju czy to jest w ogóle jeszcze coś co ja częściej w ostatnich dyskusjach na radzie dialogu społecznego ten ten ten postulat nie powracał to dziś rzeczywiście zgadza się to on redaktorem, a wcześniej była taka dyskusja organ regionalną rację płacy minimalnej nawet minister chyba Kosiniak-Kamysz ówczesny szef komisji tej strony też takich można być zwornikiem tej tego rozwiązania czasem się jeszcze odnosimy związki zawodowe chyba też do kwestii, a takich porozumień branżowych, ale wiemy, że tutaj nie ma szans na na na realizację w ramach układach branżowych regulowania pasją tak jest w Niemczech, ale dopiero Moto, oddając zaraz pani boską od bramy to, dlatego że rzeczywiście ten wątek oto jest racjonalny argument także właśnie nowy bar takim mieście jak Warszawa Poznań powiedzmy, ale nie tylko czy w ogóle Dino Polska Centralna zachodnia ma ten inny poziom rozwoju ciągle bardzo ładnie wychodzi, kiedy patrzymy na chociażby fundusze europejskie i na program Polska wschodnia, więc te regiony właśnie ciągle objęte tą specjalną pomocą ze względu na niższy poziom rozwoju gospodarczego i to jest dla mnie zrozumiałe, że możliwe nagrodzenie najwyższym poziomie w takim regionie może być większym kłopotem dla przedsiębiorcy jednocześnie być też atrakcyjne bardziej niż w innych regionach kraju dla pracą dla pracownika nie znaczy to nie byłoby jednak wyjście naprzeci w, żeby poszukać takiej Formuły, aby przynajmniej ten argument pracodawców no właśnie nie występował czy tutaj pewna dyskusja debata na temat regionalizacji płacy minimalnej no on jako pewna debata ekspercka mogłaby się odbyć to jakby tutaj trochę ten temat faktycznie zniknął to, czego jesteśmy na pewno zdecydowanymi przeciwnikami regulacji, która w przeszłości obowiązywała czegoś co minimum płacy minimalnej, która np. dotyczyłaby osób młodszych to to to rozwiązanie oceniał Trybunał Konstytucyjny stwierdził jego konstytucyjności jesteśmy jak najbardziej na nie podzielamy poglądu, że tego typu osób minimum i że którego, którego wskaźnikiem miałby być wiek osoby wchodzącej otrzymujące to wynagrodzenie obecnie na rynku pracy, bo miało być tym kryterium, a na pewno to, czego w Polsce brakuje też to kolega wspomniał przedmówca to są kwestie dotyczące regulowania pewnych branżowych zagadnień w układach branżowych także kwestii wynagrodzenia przykładowo obserwujemy bardzo zdaniem Solidarności silną potrzebę branżowej płacy, a w sektorze transportu Międzynarodowego w odniesieniu do kierowców transportu Międzynarodowego szczególnie ze względu na taką bardzo w naszej ocenie niewłaściwą strukturę wynagradzania kierowców transportu Międzynarodowego co mamy do czynienia w Polsce, gdzie większość wynagrodzenia w znaczeniu ekonomicznym jest wypłacana poprzez diety ryczałty czy te składniki, które nie podlegają składce na ubezpieczenie emerytalne rentowe konsekwencją tego jest to, że kierowcy ani nie mogą skorzystać z zasiłku chorobowego, bo nagle dostają 80 proc minimalnego wynagrodzenia i de facto jeżdżą dalej chorzy i także przede wszystkim wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych będzie niezmiernie niska w stosunku do tego co ekonomicznie otrzymują w tej chwili nocnej niestety w ciągu ostatnich 4 lat nie udało nam się, jakby wywołać tego efektu, której organizacje pracodawców zrzeszających branżę transportową byłyby skłonne usiąść do stołu negocjacji naprawdę na poważnie porozmawiać o wynagradzaniu kierowców to jest właśnie przykład branży, która właśnie wysoko mobilny charakter mamy jeszcze regulacje dotyczące pracowników delegowanych i t d. szczególnie widzielibyśmy w tej branży potrzeba prac nad taką właśnie branżową płacą adresowaną do o dodał do kierowców mówią, że to będzie wymuszone chociażby jak zakończy się kwestia tzw. pakietu mobilności prawda, bo wtedy będzie ta sprawa musiała być rozwiązań sektor budowlany, który też jest bardzo bardzo istotne teraz kwestia ustalania płacy generalnie wysadzać widać, że w mojej ocenie w tej chwili nawet osoba mocno na liberalnych poglądach ekonomicznych, które nie na nie dostrzegała szczególnej roli związków zawodowych i negocjacji zbiorowych patrząc na pewne procesy, które zachodzą związane z rozwarstwieniem dochodowym w ogóle strukturą wzrostu wynagrodzeń przez nie mówimy tylko minimalnym tylko w strukturze wynagrodzeń całości no dostrzegają ten co kompletny brak rokowań zbiorowych na poziomie ponad sektora ponad na poziomie wyższym niż poziom zakładu pracy czy mamy do czynienia w Polsce nie jest korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki jest trochę optyka niewiele, bo niewiele się tak będzie ewoluowało to też po naszej stronie widzimy, że to rzeczywiście może mieć w przyszłości pewne dodatkowe pozytywne elementy n p . w Niemczech jak są regulowane, a poziom stawek godzinowych w niektórych branżach to rzeczywiście tam to znajduje dosyć pozytywne odzwierciedlenie w praktyce litera może przejdźmy do tych spraw przyszłościowe, które zostały zapowiedziane, o czym już pan Arkadiusz pączka z mówił, a więc ta propozycja podniesienia od 1 stycznia 2021 roku płacy minimalnej do kwoty 3000, a od roku 20234000 brutto w rzeczywiście chyba akurat wykorzystałby państwa obecność bardziej ekspercką niż politycznie bo, bo to można po prostu potraktować jako hasło rzucone w okresie kampanii wyborczej tylko o to, żeby zdobywać poparcie ale gdyby się nad tym zastanowić takiej strony, o której tutaj mówimy, więc ewentualnych skutkach aż tak drastycznego czy skokowego podniesienia płacy minimalnej no to poza tymi, których już mówiliśmy, więc znowu jak rozumiem pan mówiło o zagrożeniu wzrostem bezrobocia zwiększeniem szarej strefy redukcji zatrudnienia najmniej wydajnych pracowników rzucaniem też na samozatrudnienie także za samo zatrudnienie no to czy może się pojawić zjawisko, które też pan zasygnalizował pytanie czy stać się na to pracodawców, żeby przechodzić na coraz większą automatyzację rezygnowania po prostu zatrudniania ludzi rzeczywiście na ten poziom 3000 mówił o prawie 3000 perspektywy 12 miesięcy tak to dzisiaj z poziomu 2 tysięcy 250 przechodził na poziom 3000 to jest 13 oraz mając 2600 od razu mają 2600, które już myślę, że pracodawcy w jakim stopniu będą chcieli i się do tego o jak jak ja jak najbardziej zaakceptują, ale poziom 3000 zloty skokowy wzrost w ciągu 2 tysięcy ten budżet jest planowany z pewnością firma na kolejne 12 miesięcy i uwzględniane ta podwyżka płacy minimalnej to jest podwyżka racjonalny bardzo duża, że ta podwyżka wg mnie oprócz tych argumenty, którym już wcześniej pana, które pan redaktor przedstawił to jest też wymuszenie uważam w pewnym stopniu na ile to jest możliwe większych firmach pewnie większym stopniu mnie w mikro małych przedsiębiorcach to jest trudniejsze mówimy o takich dosyć bardziej istotny, ale prostszych zakłada, że myśli życie innych firmach pewna automatyzacja pewna wzrost efektywności pracy to wszystko co powoduje, że ten właściciel może te koszty spożyć winny sposób tak może te koszty zniwelować bądź w jaki sposób z powodowie poprzez wliczenie automat z automatyzacji zmniejszenie zatrudnienia mówi od razu, że firmy będą zwalniać pracowników będą jednocześnie przerzucać nie wolno poruszać kwestii umów cywilnoprawnych ozusowania umów podział, ale przerzucać na jakiej formy umów cywilnoprawnych jednocześnie, a to co myśmy kiedyś przy zleceniach, płacąc płacące, płacąc w przysłowiu pod stołem różne mogą być aspekty tak dużego podniesienia płacy minimalnej to właśnie z falą upadłości firm mówi o tych małych mikroprzedsiębiorcy to nie jest żaden straszak to, że poziom 3000 spowoduje nagle lawinowo, a upadki firm, ale w niektórych branżach może mieć znaczenie ta kwestia ma też znaczenie w kontekście budżetu państwa pamiętajmy, że to też obejmuje sferę budżetową też zamówienia publiczne to jest bardzo istotny element ma wpły w na szereg kwestii jak chciała wrócić do tego co zostało powiedziane kompetencje ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia no są dosyć są określone ustawowo mamy propozycję ze strony rządu ona idzie do sedesu dlatego traktowała jako pewne hasła polityczne hasła w procesie wyborczym te 30004000 i no no nie, jeżeli ktoś mówi na konwencji hasła to jednak jako przedsiębiorcy to zaczynam względnie, bo mówi to, że w partii tak to pan mówi to mówi to mówi to w procesie wyborczymi to raczej można, by było właśnie tego, że jest to lekkie lekceważenie dla procesu dialogu społecznego oczywiście no lekkie lekceważenie w tym sensie, że to znowu nie są żadne rozporządzenia, które się pojawiły dotyczące następnych lat tylko pewne zapowiedzi ja bym powiedział coś innego dla partnerów społecznych n p . jest bardziej problematyczne w moim odczuciu to, że pewne nasze wspólne ustalenia, które zapadały w radzie dialogu społecznego, które były realizowane w postaci uchwał np. dotyczące konieczności podniesienia zasiłku dla bezrobotnych, gdzie było wyraźnie wskazywany był konsensus pomiędzy związkami organizacjami pracodawców, że obecna wysokość zasiłków nie spełnia tej funkcji, która powinna polegać na tym, że człowiek bezpiecznie może poszukać kolejnej pracy ma bezpieczeństwo socjalne na okres poszukiwania pracy była uchwała dotycząca podniesienia wysokości wynagrodzenia pracowników młodocianych jest kluczowa sprawa w kontekście tych właśnie fachowców, których potrzebujemy w obszarze zamówień publicznych zatrudnienie umowy o pracę tak konsekwentnie uchwały w niewystarczającym stopniu znajdują odzwierciedlenie w tym właśnie procesie tych pewnych zapowiedzi politycznych ja osobiście tutaj moje prywatne zdanie tak wiele bardziej właśnie Śliwa, słysząc zapewnienie Jarosława Kaczyńskiego o podniesieniu wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych, bo miasto wpisywało się pewien głos konsensusu i słuchania partnerów społecznych niż tego typu zapowiedzi dotyczące wysokości wynagrodzenia, jakie one powinny być co związkowa ma na ten na temat jasny pogląd był wielokrotnie przedstawiony minimalne wynagrodzenie powinno wynosić 50 % przeciętnego ile to powinno być w kolejnych latach było jest pokłosiem tego jak będzie ewoluowała wysokość przeciętnego wynagrodzenia 2023 roku jest na tyle odległa przyszłość naprawdę trudno przewidywać i tych czynników gospodarczych będzie bardzo duża, więc naprawę traktujemy to bardziej w sferze pewnego folkloru działań politycznych, tym bardziej że rzeczywiście to jest jeszcze o tyle dziwne, że to już są nie tylko takie Strachy na Lachy, jakbyśmy powiedzieli, ale słyszy się od dłuższego czasu no ewidentnie zwalniającej gospodarce Europejskiej niemieckiej przede wszystkim co dla nas szalenie ważne, więc rzeczywiście w takim okresie jeśli nie kryzysu, ale spowolnienia gospodarczego mówi się o takim rozbrykane New może niewłaściwe słowo, ale takim szło do głowy no to może może nie należy się tym tak strasznie przejmować z drugiej strony powiedziałbym tak, że prowokują trochę pana Arkadiusza do odpowiedzi, a może to jest podstępny pomysł właśnie zmuszenia przedsiębiorców do zmiany struktury w ogóle polskiej gospodarki i firm, dlatego że od lat narzekamy na to, że innowacyjność w Polskiej gospodarce jest na bardzo niskim poziomie jak spojrzymy na przynajmniej projekt przyszłego siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej w kontekście pieniędzy unijnych to nawet już w tej perspektywie, ale kolejne jeszcze bardziej ogromny nacisk kładzie na badania naukowe na innowacje może przez taką groźby, że pracownik będzie za drogi zmuszenie was do inwestowania w nowe technologie jest podstępnym pomysłem na modernizację polskiej na biznes na realizację założeń, które były określone w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju czytamy jak określać profesorze rzeczywiście zgadzam tylko 1 tezą, że nacisk w perspektywie na innowacje firmach jest bardzo duży to jest 1 z kluczowych wyzwań, które komisja Europejska chyba określiła dla tych wszystkich pro programów pomocowych natomiast te nie wyszła 1 kwestia jeszcze, który zawsze wspieramy mówimy tutaj o wydajności pracy w Polsce na tle innych krajów i relacji do poziomu płacy minimalnej produktywności, jeżeli tak dekoracyjne dekret akcyjnie określam podniesiemy płacę minimalną do 4 tysięcy to z dużym stopniu nie wpłynie to na zwiększenie innowacyjności czy działań plus RI w polskich firmach mikro mały przedsiębiorca czy średnich firmach a tym bardziej mając na względzie zniesienia, którym działa limitu składek na 300 krotność wręcz mam wrażenie, że kapitał może uciec nasz kraj i ostatnie zdanie z miejsca byłoby takie te wszystkie zapowiedzi nic nie zmienia, jeżeli prowadzi przede wszystkim pełnego pełnej składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe przy umowie zlecenia, ponieważ inaczej wypychanie tych osób niższych kwalifikacjach na umowy zlecenia będzie pokusa nie do odparcia, a przede wszystkim i to Solidarność wielokrotnie podkreślała konieczność na obecnej sytuacji na rynku pracy natychmiastowej rezygnacji z regulacji mówiącej o tym, że osoby do 2006 . roku życia na umowach zlecenia nie podlegają składce na ubezpieczenie emerytalne rentowe to jest rzecz to czas zrobić tu i teraz to osoby nie odkładają na swoje emerytury nie mogą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu to po prostu nie jest godne już nie mówiąc o tym, że nie jest racjonalne no i nie mówiąc o tym, że trzeba to wszystko robić i w radzie dialogu społecznego, bo po to, ona jest, żeby i partnerzy społeczni byli szanowani, żeby w Polsce powstawało prawo, które uwzględnia właśnie zdanie różnych stron, a zdanie różnych stron dzisiaj przedstawiali Barbara Surdykowska ekspertka Solidarności Arkadiusz pączka ekspert pracodawców RP dziękuję dziękuję dziękuję państwu też rozmowy, a teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA