REKLAMA

Czy posłanki i posłowie potrafią się jeszcze wstydzić? O standardach etycznych w przestrzeni publicznej

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2019-09-16 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz moi państwo gościmy prezes Magdalena środa z Instytutu filozofii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pani profesor my pani etyką bytem niemalże z magicznym widywany w baśniach Gawęda ludowych jak natomiast wokół nie bardzo nie ma pani takiego wrażenia, że zajmuje się archeologią nie znaczy etyka dziedziną filozofii funkcjonuje od ponad 2 tysięcy lat jeśli chodzi o liczby systemów argumentów punktu widzenia debaty to tego przybywa cały czas na Rozwiń » świecie ludzie posługują się różnego rodzaju systemami etycznymi natomiast w naszym kraju panuje takie przekonanie, które totalnym mitem, że etyka tylko 1 czy etyka chrześcijańska, że właściwie przychodzi do kościoła to, a jeszcze w pełni legitymizowany no ale ten prezes Kaczyński mówi, kto nie jest katolikiem jest nihilista jest nazistą oczywiście natomiast to, o czym mówi pan redaktor o tym, brak etyki stało się szczególnie widoczne, kiedy osoba taka jak Małgorzata Kidawa-Błońska zabłysnęła nagle na scenie politycznej wszyscy podkreślali, że posiada na pewno atrybuty, które powinny być właściwie niewidoczne, bo oczywiste, czyli tak jak grzeczność tolerancja szacunek dla rozwoju nie jest ani nie mógł zdrowy rozsądek Otóż ja jak na taki czas to był czas PRL -u, kiedy zwykła uczciwość była heroizmem ludzie musieli kombinować i domyślam się też właśnie dowód na upadek etyki, kiedy pewne elementarne cechy moralne obyczajowe de facto staje się czymś niezwykłym stają się czymś niemal heroicznym Małgorzata Kidawa-Błońska na tym tle jak wygrywa czymś co powinno być naturalne my mamy dużo problemów z tym brakiem etyki, bo on się zaczyna od braku wiedzy etyka i jakiej więc wiedzy etycznej wiedzy są pewne stanowiska są pewne sposoby oceniania 1 z nich są bardziej słuszne inne mniej jedne są oparte na pewne argumentacji inne są oparte np. na pewnych cnotach czy Zara osobowych no 1 słowem szkoła powinna dostarczać takiej wiedzy, która która, by przynajmniej skutkowała tym, że kiedy mamy pewien problem powiedz tak jak aborcja, bo jak kara śmierci, bo tak jak standardy moralne w demokratycznym państwie mamy pewne narzędzia to są narzędzia właśnie związane z wiedzą, jaką jest etyka, żeby zająć stanowisko potrafić właściwie uzasadnić wsłuchać się argumenty przeciwnika, gdyż jakiegoś konsensusu tak się robi wszędzie na świecie wprowadzić tzw. debaty oksfordzkie Jane moim studentom zadaje czasem takie ćwiczenia mają zająć stanowisko drogo tak naprawdę nie, popierając n p . są zwolennikami kary śmierci to mają znaleźć argumenty przeciwko karze śmierci argumenty można znaleźć czytając różne książki również na to moja zasługa powinna być nagradzana i wielokrotnie kościół, ponieważ w toku zajęć z historii stanowisk medycznych przez Amerykę chrześcijańską, czyli czytamy Tomasza za silną czytamy Jana Pawła II czytamy Świętego Augustyna, ale o to, żeby wszystko zrozumieć znać bije w zakresie minimalnym Otóż nie wiem czy pan redaktor będzie zdziwiony czy nie znajomość Biblii jest zerowa znajomość etyki chrześcijańskiej jest zerowa znajomość jakiejkolwiek, ale zerowa, jakiej grupie w w każdej, a każdej możemy tak na razie, a może biznes Libii tak, ale jak nikt nie, doprowadzając z księżmi uważam, że każdy wykształcony człowiek powinien tę Biblię jako znać, ale możemy zrobić eksperyment wjedziemy na ulice np. zapytamy się ile jest w Ewangelii albo ile jest cnót kardynalnych albo, które to są cnoty teologa ludzie z krzykiem uciekali od nas albo 10 przykazań proszę mieć po kolei powiedzieć, które są najważniejsze tak dalej to jest elementarna wiedza z zakresu religioznawstwa dla mnie Jan jest nieobecna, więc takie moje pytanie jest czego się młodzi ludzie młodzi ludzie uczą na katechezie oni nie kończą szkoły to jest prawie 900 godzin jeśli bierzemy pod uwagę przedszkola ani wiedzą na temat religii, którą wyznają ani z podstawami chociażby życzliwości wobec bliźnich już nie mówił o miłości, kiedy pytam moich studentów, a cóż tam robić przez 12 lat to oni najczęściej odpowiadają wolałaby pani nie wiedzieć tak naprawdę uczą się, że homoseksualizm jest zły i aborcja jest zła poza tym robią dużo rysunków, ale czy to nie jest tanie, że etyka w normalnym współczesnym społeczeństwie jest taką takim rusztowaniem, na którym jest wszystko rozpięte jak znika etyka nagle ten gmach się wali osie nie ma na czym opierać od malutkich rzeczy do jakichś dużych projektów, które nie wsparte etyczną postawą kogokolwiek którejkolwiek ze stan po się rozpada nie ma pani ważne ten nas świat wokół nas właśnie się rozpada z powodu braku, bo pewnego braku tych, gdzie być w ten sposób poetka jest naprawdę dosyć złożoną dziedzinę jestem bardzo wiele różnych wartości natomiast co nam na pewno rozpada to wzajemne zaufanie zaufanie to taka wartość najprostsze żadna wspólnota bez niej nie istnieje i oczywiście ludzie, żeby żyć we wzajemnym zaufaniu mogą czasem kłamać natomiast kiedy przekroczy się pewną barierę to zaufanie gwałtownie gwałtownie opada jakby, ale też na zaufanie składa się wiele innych czynności aktywność życzliwość sympatia tolerancja dotrzymywanie obietnic to jednak podstawowych, jakby wartości również to co bagatelizuje mianowicie grzeczność po prostu, a ja mam wrażenie, że my dzisiaj jesteśmy jakimś wyścigu na chamstwo i okazywanie spektakularne nienawiści to jakby stało się czymś medialnie nośnym co jednocześnie potwornie zrywa więzi zaufania, bo przecież 1 strona politycznej walki n p . nie potrafi zaufać drugiej stronie politycznej walki wygrywa przede wszystkim nienawiść do przeciwnika tak jak gdyby świat miał za chwilę skończyć, bo Czyż kiedyś trzeba będzie to wszystko naprawiać przestały działać takie mechanizmy dawno temu działały jak honor poczucie godności, a co gorsza poczucie wstydu właśnie substytuta mnie najbardziej martwi, bo to był moim zdaniem główny jednak hamulec, a występowaniem jak ktoś został złapany na jakimś przestępstwie kłamstwie nie dotrzymywanie obietnicy to się tego wstydził i wycofywał się teraz jest to powód do dumy teraz jest to, a jest jest jest to taka narracja dzisiaj nie złapali dla siebie polu czy tamtego, jakby nie ma tych czynników łapy wypuszczają łapie wypuszcza przy tym np. politycy bardzo często deklarują, że dokonali jakiś przestępstwo jakąś niegodziwość mówią w prawo tego nie zabrania sumienie mam czyste natomiast sumienie to jest taka rzecz, której Jan Paweł II mówił, że skażona tzw. niewiedzą niewykonalną już niema w tym, że możemy to sumienie sobie racjonalizować wyczyszczona na dowolne sposoby to nie jest do końca tak oczywiście jak funkcjonuje się pewnych środowiskach zawodowych n p . na Uniwersytecie warszawskim czy w środowisku akademickim to pewne standardy moralne oczywiście są zachowane wspólnotowe przestała istnieć, by nie było standardów moralnych natomiast rzeczywiście przede wszystkim w tym życiu, która powinna być elitarne, czyli życiu politycznym, bo tam patrzymy najczęściej najwięcej oglądamy polityków napędzić oni nie muszą być bardziej uczciwi albo nie wiedzieć, że są bardzo widoczny tamte standardy kompletnie obumarłe i to obumarły taki sposób powiedziałbym dosyć wyrafinowany, bo były sterowane no nie wyobrażam sobie zachowania przy zachowaniu mam namyśli pani Pawłowicz tak nie było nic spontaniczne tylko wyłącznie szef partii lubił czasem wypuszczać takie osoby, żeby odwracały uwagę mediów na pewno, więc dawniej dawniej było także prywatnie mogę powiedzieć słuchaj nie lubię pewnej grupy, ale publicznie zasada tolerancji czy zasada wzajemnego szacunku jakoś obowiązywały teraz ludzie popisują się mogą to chamstwo tak, że mogą łamać i ja czy się zawsze w każdym społeczeństwie był chamski margines teraz nagle ten chamski margines przeniósł się do Main Streamu do centrum, a nawet znajduje bardzo wielu naśladowców w elitach opiniotwórczych, jeżeli tak polityczne zawieść pani prezes naszej rozmowy o informację, ale po nich wrócimy i wróciliśmy już studia nadal prezes Magdalena Magdalena środa Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry jeszcze raz w gminach rozmawialiśmy o wstydzie o tym jak dalece kontroluje kształtuje życie społeczne skończyliśmy ten wątek taką takim podsumowaniem, że w miejsce wstydu, który porządkował weszło chamstwo, które rozwala stanowi jakiś nowy nową hierarchię pokazywania się wobec innych czy im jestem bardziej chamski robię rzeczy chamskie, mówi że chamskie tym jestem wyżej wyniesiony do nawet można powiedzieć, że silnik osoby po jestem chamem każdy powinien autentyczne jestem spontaniczna jestem oryginalne nie jestem hipokrytą rzeczywiście takie, że ludzie są grzeczni i niedługo się wzajemnie w głowach pałami to można powiedzieć mają ochotę może są hipokrytami Otóż cała nasza kultura tak naprawdę czternastego wieku mniej więcej, kiedy wykształca się to co się nazywa zewnętrznym cywilizowanie nie jest pewnym rodzajem hipokryzji, ale też cena za kulturę, dzięki której w miarę dobrze funkcjonujemy ta warstwa tego ucywilizowania ona po prostu ona po prostu opadła i też bardzo widoczne, ale dla uznawało, że po prostu było i kurtyna opadła nie to było tylko to było na obrzeżach to było jak jak ludzie nie potrafili właściwie artykułować swoich poglądów donieśli do polityki, ale do wstrzymali się na zewnątrz taka była np. wiara Johna Stuarta Milla, który pragnął poszerzenia praw wyborczych Wielkiej Brytanii i spodobał się takim argumentem na rzecz poszerzymy prawa wyborcze to wejdą do parlamentu ludzi nie dość wykształceni mili wtedy odpowiadał tak, ale oni pójdą, jakby 2 drogami 1 rzecz się zawstydzą swego braku wykształcenia i zaczną się kształcić, a druga, że będą naśladowali tych mądrzejszych głosowali tak jak oni no żadna z tych odpowiedzi Mila nie sprawdza się w naszym parlamencie żaden sposób na wprost przeciwnie tak się kiedyś zastanawialiśmy, kto zaczął jest to znane powiedzenie Leppera Wersal się skończył rzeczywiście ja sobie przypominam pewną część słuchaczy też dalsze pierwsza parlament w latach dziewięćdziesiątych, kiedy Mazowiecki, kiedy tam Korwin-Mikke też chyba 23 kadencje to prawdziwy Wersal to był prawdziwy Wersal i pamiętam też uczestniczyłam trochę pośrednio w debatach na temat konstytucji ja pamiętam, że były straszliwe spory ideologiczne prawnej tak dalej, ale one wszystkie zachowywały pewne standardy natomiast w którymś momencie to kompletnie pękł na 3 poseł odeszły do standardy moralne nad dniem Alba wraz z ludźmi one były przenoszone przez ludzi, ale też jak nosicielami, ale też z drugiej strony ten także jeśli znajdziemy się w środowisku ludzi eleganckich to staramy się być Elegance jeśli znajdziemy się w środowisku ludzi, którzy wygrywają na swoim prostackim albo chamskim języku albo w ogóle są na topie, dlatego że przywódca partii sobie tak wymyślił nie są na pewno wzorem do naśladowania to my, żeby nie pozostać w tyle staramy się jednak trochę dopasować może nie jesteśmy chamstwo chamstwo, ale staramy się być jak to się dziś ładnie mówi autentycznie spontanicznie organizer finalnie i t d . więc to bądź sobą na drugiego w mordę wykład dokładnie tak tak, ale znak droga powrotna stan, który jest jak inaczej niby Sejmie komisja etyczna, która w ogóle nie spełnia swojej roli, ale też, dlatego że istnieje takie powszechne przekonanie, chyba że etyczne to jest ten, kto nie bije swoje żony nie pije właściwie wystarczy publicznych mediach też rada etyczna nie przeszkadza byłam z dnia Góra da radę etyczną jak się wydaje one na usługach zupełnie partyjnych no więc, dopóki nie będzie zachowana pozycja bezstronna takich komisji na to nie będzie absolutnie żadnych hamulców jak się wydaje jak można to jak można to przywrócić do porządku no ja bym powiedziała w ten sposób po pierwsze, idą wybory to jest dobry moment, żeby wybrać ludzi, o których będziemy mogli mówić tak jak rodzynków w naszej polityce, czyli właśnie Małgorzacie Kidawie-Błońskiej czy jako Katarzynie lub nawet czy Barbarze Nowackiej inne kobiety tutaj trochę lepiej wyglądają, chociaż ja codziennie rano codziennie rano, kiedy chce nie wiem tylko się trochę ze śmieci to puszczam sobie nagranie z posłanką Krynicką, ale i tak myślę jako dydaktyk rzecz jasna, że jednak jest logopeda można się pewnych rzeczy nauczyć jak bardzo zabawne jest bardzo zabawne staje wypowiedział tam telefonie i t d. natomiast moja drobna złośliwość, ale uważam, że takie osoby nie powinny być, ale ja rozumiem, że pani uważa, że ten wstyd ETO o etykę będziemy mogli wtedy przywracać, kiedy będziemy mieli prawdziwie niezależne ciała oceniający wydający Wendy werdykty nie mieliśmy oczywiście tylnym to nie wystarcza, ale takie ciała pełnią czasem jakąś funkcję no tylko, że zna już na pełnioną funkcję wtedy kiedy, kiedy sondaże cel chamstwem, a co nie jest taka poza tym wtedy, kiedy poseł się zawstydzi, że został wezwany przed taką komisję albo został, a że został ukarany zawstydzić będzie głupio Niżnika głupio nikt specjalnie nie wstydzi nie wiem czy pan redaktor pamięta swego czasu słynny kochanek i Zabel czy premier Marcinkiewicz przedstawił kodeksy etyczne jak tylko rozpoczął swoje rządy mało, kto pamięta go sobie dobrze analizowałam i oczywiście wszędzie na świecie chciała publicznych rożne to nie tylko w biznesie, ale właśnie to w polityce są tego rodzaju kodeksy etyczne pytanie co robić, żeby je poważnie stosować jak ja sama byłam w rządzie zwróciłam się zresztą do premiera taką prośbą, żebyśmy jak mały kodeks napisali, który pełni funkcji nie deklaratywne, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni, że wykaże, iż wielkie deklaracje to godność nie to są najczęściej norma charakterze doradczym również n p . w jaki sposób korzystać służbowego samochodu są pewne dylematy rzeczywiście ktoś jedzie na spotkanie służbowe, ale po drodze chce wpaść do fryzjera albo coś takiego wciąż ma sobie dojechać na spotkanie służbowe wziąć taksówkę i t d . tak dalej swoją korzystanie z telefonów komórkowych mają nie odrzutowców odrzutowców z kim, kiedy tak dalej był taki program o tym, że to wszystko się robi, jakby in statu nascendi po prostu się zwani melduje się, że idzie żona kuzynka asystentka jeszcze ktoś, więc można iść tą drogą niezbyt wiele oczekiwać, bo Marcinkiewicz po prostu pokazał ten kodeks, po czym nikt nie widział nikt nie tam są dosyć dobre rozwiązanie, bo one są z brytyjskiego parlamentu, kiedy po raz zresztą ostatnio nie popisuje, którego nie ma chwilowo, więc natomiast jednak też bardzo stary parlament i tam jest tak pewne konwencja grzeczności chamstwa, ale ona jest wystylizowana trwają lubię oglądać czas jesteśmy narodem poseł granicy jak to kodeksy dla nas tam nie karać tak rzeczywiście kodeksy możemy odrzucić tylko, że tak nie mamy kodeksów nie mamy czegoś co się nazywa moralność życia publicznego, bo wszędzie na świecie wiadomo każdy z nas pełni rolę zawodowej te role zawodowe są związane z pewnymi obowiązkami takimi w trakcie licznych miały zarazem powinny być związane z pewnymi obowiązkami moralnymi albo właśnie etykietami, aby obyczajowymi i każdy zawód większość zawodów na pewno delikatny wrażliwy, które mają do czynienia z wartościami lekarz polityk nauczyciel jakieś wewnętrzne zawodowe kodeksowa Ania uzysk z kodeksową normę posiada posiada w innych krajach, a my mamy przekonanie, że najlepiej wychowuje dom, że ktoś jest uczciwy z domu to będzie uczciwym maklerem giełdowym albo ktoś jest uczciwy w domu to będzie uczciwym biznesmenem Otóż nie to są 2 różne rodzaje uregulowań poza tym w domu większość naszych relacji opiera się na miłości trosce o wybaczaniu jeśli te domowe relację etyczne jak najbardziej przeniesiemy do sfery publicznej to mamy nepotyzm Republikę kolesiów jeszcze wiele innych negatywnych zjawisk w domu panuje miłość w sferze publicznej powinna panować uczciwość w domu jest troska o wybaczenie w sferze publicznej powinna być sprawiedliwość bezstronność obowiązkowości tak dalej i tego wg niej można nauczyć dodaje czasem pytanie jak mam wykłady otwarte a jakie normy wartości wynieśli państwo z domu no to każdy mówi troska o starszych myj ręce kilka norm higienicznych kilka dotyczących tego, żeby nie kłamać n p . czy w jakiej rodzinie uczy się łamania nie uczy się np. bicia płacić podatki albo, że trzeba być zaangażowanym społecznie trzeba pomagać sąsiadom, że trzeba brać udziału w wolontariat ach, bo dzięki temu buduje się to co się nazywa kapitałem społecznym Polska ma najniższy w Europie Otóż tego rodzaju wiedza powinna należeć do szkoły, czyli szkoła powinna przygotowywać w zakresie etyki wiedzy, które nam potem służy do umocnienia własnego stanowiska albo do dochodzenia do konsensusu w sprawach, które dotyczą wszystkich obywateli, a stanowiska są podzielone jak również, a może przede wszystkim tam powinno być wychowanie obywatelskie, ale nie takie, które polega na tym, że ja się na pamięć ma nauczyć i posłów jest pan, że pies skrzydła husarskie przepisać co ta francuska komedia tylko powinno się uczyć określonych zaangażować także być naprawdę skutecznym Centralna długie lata nudnej, ale ważne szkoły dziękuję pani dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA