REKLAMA

Bezpaństwowcy mają lepiej na Węgrzech niż w Polsce

OFF Czarek
Data emisji:
2019-09-17 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia gość pani dr Dorota Pudzianowska z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego autorka m. in. książek bez państwowość w sprawie publicznym oraz obywatelstwo w procesie zmian w dzień dobry nawet dobry państwu o tym, że ktoś jest państwowcem od czasu czasu słyszymy wtedy powinniśmy taką sobie z niej podziwiać, ale bez pass państwo cech rzadziej słyszymy szczególnie n p . albo czasami przy okazji takich smutnych wydarzeń kaczkę bez państwa, więc Rozwiń » kogoś pobije myślę, że da się nawet nie przebija do opinii publicznej, że to bez państwo wiec pobił, dlatego że to pojęcie bez państwowości jest jakby nieobecne w dyskursie publicznym i nie tylko i nie tylko w mediach gazetach czy między nami używamy raczej takich pojęć określa, ale też samym prawie postanowiłem przywrócić należny szacunek tym pojęciu bardzo życie właściwie rzucić snop światła na pozycjach mamy 40 minut trochę mniej myślę, że dla wielu ze słuchaczy to będzie odkrycie, że takiej taki koncert istnieje właśnie, by bez państwowość w Polsce przez wiele lat w literaturze prawniczej w ogóle było buta temat nieobecne są ci ludzie też byli nieobecni dla urzędników dla administracji jeśli ktoś już miał tego pecha i stał się bezpaństwowcem i zetknął się z polską i czy styka się z polską administracją to jest Gawkowski wręcz sytuacji nic nie wie co z nim zrobić nie ma instrukcji obsługi bezpaństwowcem nie ma ustawy, która dotyczyłaby osób bez państwowych nie ma nawet fragmentów ustawy o cudzoziemcach, która ma 550 przepisów o bezpaństwowców jak można zostać stać czy zostać trochę, jakby zamierzona, jako że stać się bezpaństwowców bezpaństwowcem można stać się na wiele do zróżnicowanych sposobów może jeszcze na początku warto powiedzieć, że państwo jest osoba, która nie ma obywatelstwa jednak to brzmi prosto wcale takie proste nie jest, dlatego że ustalenie, że ktoś nie ma obywatelstwa czasami jest bardzo skomplikowanym procesem musimy udowodnić okoliczność negatywną, że ktoś nie jest obywatelem żadnego państwa jak można stać bez państwo chce można się zrzec obywatelstwa niektóre porządki prawne np. amerykański USA dopuszcza zrzeczenie się obywatelstwa nawet jeśli osoba staje się bezpaństwowcem traktowanego prawo fundamentalne możliwość zrzeczenia się obywatelstwa, ale sytuacja jednak dość rzadka częściej osoby stają się bez państw owcami, ponieważ zostają pozbawiono obywatelstwa może być to celowe działanie władzy w sprawach indywidualnych w Polsce mieliśmy w historii takie przypadki osoby obywatele w Polsce obywatelki polskie byli były pozbawiane obywatelstwa czasami masowo to jest sytuacja taka najbardziej spektakularne to okres międzywojnia 1 000 000 Rosjan białych po rewolucji pozbawiony obywatelstwa Turcja pozbawia obywatelstwa Ormian dzisiaj przypadki masowego pozbawiania obywatelstwa nie występują na pewno nie występują w kontekście tutaj dzisiaj wyglądają ostatnie kilkanaście lat, bo przecież jeszcze w latach osiemdziesiątych pozbawiono związek sowiecki pozbawiał Żydów obywatelstwa szczególnie tych, którzy chcieli wyjechać ze związku Radzieckiego z reguły to było jednak dokonywane w sposób indywidualny czy pozbawiona aktami indywidualnymi, ale ma pan rację, że to raczej odnośnie tego ostatniego okresu historii, bo choćby w Polsce lata sześćdziesiąte Żydzi wyjeżdżające z zamiarem osiedlenia się w Izraelu byli pozbawieni zostali pozbawieni uchwałami rady państwa obywatelstwa natomiast dzisiaj są już sytuacja, że trzeba można stać się bezpaństwowcem bądź urodzenia, jeżeli mamy tego pecha, że nasza rodzina z Kubańczykami no właśnie na Phantom sprawa sprawa pożyczka 1 z moich spraw fundacji Helsińskiej dotyczyła takiej sytuacji na terytorium Polski urodziło się małżeństwu Kubańczyków dziecko i ta dziewczynka nie nabyła będzie urodzenia obywatelstwo kubańskiego ze względu na przepisy obowiązujące na Kubie ci ludzie musieliby wrócić na Kubę na okres tego co pamiętam przynajmniej 3 miesięcy, żeby dziecko zarejestrować, żeby ono mogło nabyć obywatel to byli emigranci, którzy nie mieli zamiaru powrotu Jakuba i w Polsce przepisy są tak sformułowane, że nie chroniły tego dziecka przed bez państwo oszczędza dziewczynka stała się bezpaństwowcem nie mam za urodzenie czy urodzenia obywatelstwa polskiego tak nie nabyła w meczu z dnia 2 SA polskiego rodzice zgłosili się do fundacji Helsińskiej, gdzie doprowadzić do tego, że prezydent nadał obywatelstwo tej dziewczynce dyskrecjonalnej procedurze, która bez pomocy wyspecjalizowanych organizacji takich jak Fundacja Helsińska w zasadzie jest bardzo trudno dostępna dla dla osób, których dotknie taka sytuacja czytanie musi być jakaś tragiczna sytuacja zrzeczenia się albo być pozbawionym czasami wystarczy się urodzić w złym niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie takich, ale to nie są takie rzadkie przypadki ten przypadek Kubanki pokazuje że, że to jest pewna rzeczywistość społeczna takie przypadki się zdarzają w Polsce mamy regulacje chroniące dzieci przed państwową ością, ale one nie są pełne są kompleksowe wystarczyłaby 1 drobna zmiana, żeby one były w pełni wypełniający standard międzynarodowy obecnie taka sytuacja, że dziecko jest chroniony przed państwowość jeśli rodzi się w Polsce z rodziców nieznanych albo jeśli ich obywatelstwo jest nieznana albo nieokreślone, ale jeszcze obywatelstwo jest znana, a rodzice z różnych powodów nie mogą przekazać obywatelstwa dziecko nie jest chroniony przed państwowość przepis można wprost sposób poprawić dziecko, które w momencie urodzenia jest bez Państwowej nabywa obywatelstwo polskie to jest prosta zmiana, bo myślę, że powoli będziemy może do bardziej potrzebnych kompleksowych zmian w Polskim porządku prawnym, ale zakład drobna zmiana, która umożliwiłaby ochronę w pełno dzieci przed bez państwową ściągnąć urodzenia czy wiemy też można oszacować i lub bez pasji bez państwo w czubie innego słowa załogi Żydów może, a Patryk do jeszcze gorzej w to brzmi tak romantycznie, że chce być i bezpaństwowców mieszka w Polsce trudno powiedzieć, dlatego że tak jak powiedziałam należy ustalić bez państwowość osobę, żeby móc powiedzieć, że są bez państwo chcę nie mamy procedur w ramach, których ustala się bez państwowe w związku z tym nie mamy dokładnej liczby osób bez państwowych te osoby są niewidoczne tak jak powiedziałam dla administracji mamy największą grupę bezpaństwowców to pokazują badania raport UNHCR które, który został ostatnio zrealizowane osoby, które pochodzą z ZSRR z byłej Jugosławii bił byłej Jugosławii wjechały do Polski na starych paszportach przebywały tutaj na w latach dziewięćdziesiątych nastąpił rozpad tych państw to osoby nie nabyły obywatelstwa nowo powstałego państwa to największa grupa bezpaństwowców w Polsce, ale nie wiem jak ona jest liczna do końca mamy grupę Palestyńczyków, którzy przyjeżdżali do Polski jeszcze w okresie komunizmu na studia do pracy mamy też grupę innych masz taką grupę hetero graniczną osób która, które są bezpaństwowcem szacunki są różne UNHCR szacuje, że jest około 10  000 osób w Polsce tak natomiast Straż Graniczna podaje liczby około 1300, gdyby patrzeć na na rejestr PESEL i adnotacje tam dotyczące bezpaństwowców jest około 500 osób, które ma jakiś pobyt w Polsce potrzebne są procedury determinacji, by państwowości tak jak mamy procedury dotyczące określania tego, kto jest uchodźcą i one są też zbudowana jest specjalna ustawa nie ma takich przepisów dotyczących bezpaństwowców, więc nie wiemy ilu jest w związku z tym wrócimy do naszej rozmowy o bez państwo właściwa informacja Radia TOK FM informacje o 1120 już za chwileczkę dr Dorota Pudzianowska z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego państwa mają dość państwa i moim gościem jest dr Dorota Pudzianowska z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o bezpaństwowców, czyli osoba, które nie mają obywatelstwa żadnego obywatelstwa nie wiadomo ile tych osób w Polsce jest szacunki mówią o liczbie od 500 do 10  000, więc pewnie gdzieś pomiędzy, a może, a może więcej no i teraz co oznacza bycie bezpaństwowcem w takim codziennym życiu nie wiem próbie czy też podejmowaniu pracy zawodowej i różnych administracyjnych czynnościach jest sytuacja bardzo trudne i spojrzymy na taką sytuację czysty bez państwowości, czyli osoba, która jest bezpaństwowcem i nie nabyła żadnego statusu w państwie, czyli nie ma żadnego tytułu pobytowego to osoby najczęściej nie mają dokumentów jak wspomniano tej grupie osób, które wjechał na starych paszportach ZSRR, a potem nie było państwa nie było tych przynależności Państwowej to te osoby nie mają dokumentu tożsamości, jeżeli osoba nie ma dokumentu tożsamości jest nikim leży już dostać mandatu nie może dostać mandatu najczęściej nie ma pieniędzy wysłał kupić jakikolwiek samochód czy zarobić w sposób w sposób legalny jakikolwiek pieniądze będziemy się my jesteśmy teraz wychowywani jako prawnicy w paradygmacie praw człowieka, że każdy człowiek ma jakieś prawa po wojnie to jest dominująca perspektywa na na status jednostki jednak bezpaństwowcem są często wyjęci z możliwości korzystania z reżimu ochrony praw człowieka, że nie mają dokumentu tożsamości to nie mogą dochodzić swoich pra w w sądzie nie mogą i nie mogą to jest sfera, która jest najbardziej uchwytna też dokonywać najprostszych czynności wżyciu codziennym nie mogą odebrać paczki na poczcie, jeżeli uda, jeżeli wymaga okazania dokumentu tożsamości nie mogą nie mogą skorzystać z usług opieki medycznej założyć konto założyć konta w banku nie mam dokumentu tożsamości to jest sytuacja dramatyczna i sytuacja sprawia, że ci ludzie nie mogą korzystać z reżimu ochrony praw człowieka czy znają się w ten sposób jakoś ofiarami mogą bardzo łatwo stać na razie są narażeni związku z tym na różne naruszenia ich pra w w kontekście światowym podkreśla się, że bezpaństwowcem często padają ofiarami dyskryminacji handlu ludźmi roślin zdrowia w Azji to jest jak mówi jak podają, że najbardziej prześladowaną obecnie mniejszość na świecie to są bezpaństwowcem, więc to jest problem bez państwowości, że dla tych ludzi musi być stworzony specjalny system ochrony, dlatego że oni często nie mają dostępu do ochrony praw człowieka co do minimum taki bez państwowy powinien powinien mieć prawo otrzymania dokumentu tożsamości wie pan co w Polsce państwo, więc nie ma takiego prawa zawsze ma tylko to prawo wtedy, kiedy przemawia za tym interes arta, a interes RP jest interpretowane restrykcyjnie przez organy państwa, czyli np. jeśli ktoś z więzień popełnił przestępstwo to sąd administracyjne stwierdził, że nie należy już dokument tożsamości, mimo że chodziło o zawarcie związku małżeńskiego przez tego więźnia sprawą się dotrzeć do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 2016 roku zwrócił uwagę na ten problem zaś, że dokument tożsamości umożliwia dostęp do praw podstawowych i nie można w związku z tym ograniczać prawa, nawet jeżeli ktoś jest złym bezpaństwowców i popełnił przestępstwo z Czech podstawowej w dokumencie tożsamości mówimy mówimy o jakimkolwiek dokumencie, który identyfikuje osobę dokumenty są przewidziane w przepisach np. ustawy o cudzoziemcach jest kilka takich dokumentów wskazanych m. in. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, który był wprowadzone do tej ustawy 2000 trzecim roku z zamiarem takim, żeby służyć bezpaństwowcem, tyle że ograniczenia w jego wydaniu spra w z sprawiają, że nie jest on łatwo dostępne dla takich osób, a tak jak mówi jest to kwestia no bezwzględnego prawa, które takie taka osoba powinna mieć, nawet jeżeli nie chcemy przyznać żadnej ochrony w Polsce nie chcemy jej dać żadnego długoterminowego statusu, jeżeli nie chcemy dawać całego wachlarza praw jak n p . się przyznaje uchodźcom to co do minimum musimy zapewnić człowieczeństwo tej osobie, czyli dacie dokument identyfikujący ją jako osobę nie ma pan dokumentu nie jest pan jest pomnik dla administracji władze Państwowej no dobrze, ale to wyobraźmy sobie sytuację, bo nie wiem jak ten dokument wygląda ani jakie dane się znajdują, ale wyobraźmy sobie sytuacje, które bez państwo wiec taki dokument otrzymał idzie na pocztę odebrać paczkę i dostanie, a jest adresie zamieszkania zameldowania Polacy to się piętrzą różna w banku mówię przepraszam mam dokument taki tożsamości czy mogę coś konto panie jadą taki dokument nie widziałem myślę, że w praktyce to cały czas nie rozwiązuje wszystkich problemów tych tych osób natomiast zapewnia dokument identyfikujący, które umożliwia wszczęcie np. postępowania tak w sądzie w sprawie dotyczącej ochrony praw takiej osoby, czyli ona daje coś tak daje możliwość dostępu tak jak powiedziałam do tej związki praw, które przysługują wszystkim wszystkim osobom moim zdaniem absolutnie nie rozwiązuje każdego problemu mówi pewnym bazowym minimum, które związane z taką taką bazową przyzwoitością prawodawcy dla dla tych osób trzeba powiedzieć, żeby państwo chce to jest dość zróżnicowana grupa osób mówi o przyczynach bez państwowości, ale można też spojrzeć na państwo SUV w ten sposób, że jest grupa osób bez państwowych, które są w dramatycznej sytuacji nie ze swojej winy ani woli znalazły się w sytuacji bez państwowości i im należy się szarą sierść szeroki wachlarz praw nie mają tego żadnym innym państw na świecie wydaje mi się państwo powinno stworzyć reżim ochronny dla takich osób tego nie ma obecnie w Polsce żeby, więc mają obywatelstwo też przydałby się pan jednak sytuacja obywateli jest z reguły tak, ale na razie niż się tak do końca października 30 z nie no chodzi o tak pewną prawidłowość tak co do zasady obywatel ma dostęp do najszerszego wachlarza państ w praw przewidzianych w danym państwie dla jednostki bez państwo wiec z reguły tego dostępu tego dostępu nie ma, ale oprócz takich bezpaństwowców którzy, którzy są można jeździć bez państwo sami przymusowymi bardzo o bardzo złej sytuacji losowej są też osoby, które dopuściły się na czas oszust w w postępowaniach naturalizacji innych zostało pozbawiono obywatelstwa takie rozwiązania przewidują Niemcy Austria większość pań i Europie tak naprawdę przewiduje możliwość pozbawienia obywatelstwa w wyniku dopuszczenia się oszustwa bez państwowość osoby wskutek takiego pozbawienia obywatelstwa czy taki bez państwa dziś przyjeżdża do Polski czemu powinniśmy przyznać taki najszerszy wachlarz praw, jakie przyznajemy tej osobie, która wcześniej swoją przymusowej sytuacji, ale Chińczykowi w Polsce albo prawda tej osobie, która wjechała na tym paszporcie ZSRR to jest pewne pole też do myślenia o różnych sytuacjach bez państwowość albo Amerykanin, który w Polskiej ambasadzie rzeczy się obywatelstwa amerykańskiego z różnych powodów nie wiem nie chcę płacić podatków w stanach nie odpowiada mu tras do naszych czy on zresztą pod rynnę trochę być może niedługo tak będzie rzeczywiście się nie straszyć to pan takimi morowe tony uderza w ja i ja tak precyzyjnie tych bez państwo próbuje na razie wydaje się, że to jest dla obecnego rządu zresztą może warto w tym momencie to powiedzieć i ulg żadnego rządu bez względu na opcję polityczną, która prezentuje sytuacja bez państwo nie jest kontrowersyjna, bo ona nie dotyczy nowych migracji do kraju tak czy nie dotyczy przyznawania ich dużej grupie osób czy parę tysięcy osób dotyczy niewielu jest medialna nie można na nią zdobyć żadne osoby i tak są w Polsce on ich nie można wydalić więc, że to jest proszę państwa jest urok uregulowanie sytuacji pobytowej jednak zaleta bycia bezpaństwowcem w procedurach już bardzo duża deportacje innych jeśli tak mamy namyśli jakiś jakiś reżim, do którego da taką osobę zawraca tak to to może być może być jakiś z drugiej strony gazet skazanym na bycie w Polsce do końca życia też nie jest może to jeszcze w takiej sytuacji kompletnie kompletnie na marginesie społeczeństwa jest myślę jednak dramatyczna rząd Orbana wprowadził procedury ustalania, by państwo włości zresztą całkiem niezła kończące się przyznaniem statusu na Węgrzech jest nie jest pro dla bezpaństwowca tak nie jest problem które, które jest moim zdaniem kontrowersyjny politycznie i wierzę że, gdyby ktoś z posłów czy jakaś osoba znająca się w temacie migracji w ministerstwie autentycznie zainteresowała się tym problemem nowe pole jest życie kilku tysięcy osób w Polsce, a jednocześnie nie stracić żadnych punktów politycznych tak w czasie też nie nie zyskać tak uważa, że to w dużej mierze problem, który można, na które można patrzeć od strony technicznej tak jak wspomniana kwestia nabycia obywatelstwa przez dziecko bez państwowe drewno z dnia dobry uczynek tak kategorii nawet przy służenia się tematowi imigracji w ramach rządu, który jednak ma podejście do tych tematów dość czy temat, który kojarzony może tak z migracjami w ramach rządu, który ma jednak podejście tutaj w tym obszarze raczej restrykcyjna, czyli mówimy o kilkuset może kilku tysiącach osób, które nie mają żadnego obywatelstwa przez to są skazane na trochę życie poza systemem, bo nie mogą załatwić podstawowych praw, które do, których wymagany dokument dodatkowo z racji czegoś takiego dokumentu nie mają to też trochę są poza systemem, jeżeli chodzi o ochronę praw człowieka i obywatel tak i Wrzeszcz mówi o tym, że są zróżnicowane też przypadki tych osób może do końca jeszcze ten wątek prawa bezpaństwowców można różnicować czy rząd, decydując się na wprowadzenie procedur określania, kto jest bezpaństwowcem i na wprowadzenie statusu bezpaństwowca nie musi przyznać wszystkim takim osobom jednakowego zakresu praw inny może być osoba, która zrzekła się amerykański obywatel jest w Warszawie, a inne osoby, która została wydalona za oszustwo dokładnie za co jeszcze inna, która przyjechała z byłego związku Radzieckiego i nie zaktualizowała dokładnie tak to odróżnia tematykę bezpaństwowców tematyki uchodźstwa gdzie, gdzie z definicji bycie uchodźcą jest sytuacją przymusową przez państwo w calach sytuacji są różne i konwencja pięćdziesiątego czwartego roku konwencja ONZ o statusie bezpaństwowca umożliwia Graala gradację zróżnicowanie praw osób bez państwowych to degradacja i o tym co można zrobić w Polsce, aby życie bezpaństwowców, a co za tym idzie nasze stało się lepsze będziemy rozmawiać po informacjach Radia TOK FM dr Dorota Pudzianowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego państwa i moim gościem informacje już za kilka minut 1140 po informacje wraca wczoraj w studio Dorota dr Dorota Pudzianowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego autorka m. in. książek bez państwowość w prawie publicznym oraz obywatelstwo w procesie zmian i o bez państwo gości rozmawiamy bez Państwowej osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa z tego powodu narażone na całą masę nieprzyjemności takim to eufemizm troszeczkę określiłem, ale o tym, rozmawialiśmy z pierwszej drugiej części naszej rozmowy teraz czy polepszenie życia kilku tysięcy osób w Polsce jest czymś co wymaga znacznych wysiłków nakładów finansowych i pracy czy można to w miarę łatwo prosto zmienić uregulować moim zdaniem można myśleć o uregulowaniu problematyki ochrony osób bez państwa, bo tu mamy ogromne ogromną lukę wprost nie mamy przepisów dotyczących ochrony osób bez państwowych jak powiedział mamy przepisy tocząca przeciwdziałania bez państwowości wspomnieliśmy o dzieciach nie można kogoś pozbawić obywatelstwa w Polsce wbrew woli takiej osoby to też jest ochrona przed przez państwo się osoba nie może zrzec w Polsce obywatelstwa jeśli i stałaby się bezpaństwowcem to też jest ochrona przed państwo się tu mamy regulacja nawet takie, które wyprzedzają niektóre kraje Unii Europejskiej natomiast brak regulacji dotyczących osób, które już są bez państ w owcami i tutaj można myśleć o planie w kategoriach planu minimum Maximum tak plan maksimum może bardziej skomplikowane złożone i wymagające takiej pogłębionej refleksji przygotowanie ustawy czy fragmentu ustawy o cudzoziemcach dotyczący przede wszystkich przede wszystkim procedur ustalania, by państwo włości i podjęcia decyzji na koniec, jaki status takim osobom przyznać, jakie statusy im przyznać w zależności od tego jakie z degradacją tak ważne od tego z takim przypadkiem bez państwowości mamy mamy do czynienia i takie procedurę wprowadziło wiele krajów w Europie jest to wydział tendencja obecnie w krajach europejskich, żeby takie procedury wprowadzać mają je Hiszpania wielka Brytania Węgry Mołdawia Francja Włochy jeszcze kilka państ w niektóre mają osobne przepisy dotyczące inne stosują ogólne przepisy procedury administracyjne przed Szwajcaria czy czy Luksemburg i i i uważam, że rzecz, że powinno zostać zrobiona, ale to można postrzegać jako taki plan bardzo długo terminowy natomiast co do minimum trzeba poprawić ten przepis dotyczący przyznawania dokumentu tożsamości tak, żeby nie ograniczały go przesłanki interesu państwa osób bez państwo, więc ma prawo trzymać takiej taki dokument bez państwa powinien mieć dostęp do jakiegoś statusu ów kraju czy możliwość regulacji swego pobytu jeśli sytuacji pobytu nielegalnego wydział chce dostać taki dokument tożsamości wyłoni się z tej swojej nielegalności nasi dlatego zaraz do ośrodka prawda z zastosowaniem detencji umieszczą to bezsens system po prostu nie działa tak jak on jest teraz pomyślane pobyt tolerowany można dostać tylko w procedurach już tych powrotowi deportacyjnych powinien być to taki status czy powinien być dostępny status tego typu bez konieczności przechodzenia przez cały dramat bycia przez państwo deportowanym, gdzie na ostatnim etapie stwierdza się dopiero nie ty nie może być nigdzie wydalony to ci damy takiej prawda czasowy czasowy status, który potem daje dostęp do dość ograniczonej liczby praw nie daje możliwość uzyskania pobytu stałego nie daje w perspektywie możliwości uzyskania obywatelstwa Węgry Orbána wprowadził procedurę determinacji bezpaństwowców, jeżeli to mogłoby zachęcić obecny rząd po uchyleniu z ziemi w czasach, gdy wyczerpią się na Węgry to sterowane to prawda dla mnie, ale jak myślę o tej problematyce to myślę przede wszystkim od tych ludziach konkretnych przypadkach i uważam, że trzeba też po prostu umieć się na moment skupić i przekonać też nawet osoby, które prima stacji nie nie są przychylne tej problematyce do tego, że w pewnych aspektach ten problem jest czysto techniczna i że wystarczy 1 osoba tak jak było nawet, że minister spraw wewnętrznych to rozumiała ten problem był to by to dr z wydziału prawa na 1 z uniwersytetów w Budapeszcie, którzy tym zajął przygotował ustawę i ta procedura ta działa i wierzę, że bez państwo co również również w kontekście polskim dałoby się dałoby się pomóc, gdyby ten temat na dziś ta edycja tych przyczyn nie przebił się do świadomości tak osób decyzyjnych to odbywa się konferencja na temat bez państwo ości, które współorganizowana przez wydział prawa i grudniowa jednak planowo biuro wysokiego komisarza ds. zaniechania wystąpienia będę miał wystąpienie, ale nie tylko ja będzie tam też n p . dr Katia Świder doktor, która na Uniwersytecie amsterdamskim pisał doktorat o państwo włości, więc będzie też trochę przykładów innych z innych krajów zachęcam Polskę nie osoby w administracji, która mają się wybrały się wybrał na 2 nowe Foksal centrum prasowym Foksal na ulicy Foksal w Warszawie tak czy przez 5 na samym końcu po prawej stronie można dojechać samochodem komfortowy jeśli ktoś jeszcze jest nieekologiczne i to co już szefa, że na Śródmieściu jest próba się strasznie trudno parkuje pani doktor być może tak jest ja tam chodzę pieszo akurat, więc czy Polska jest osamotniona w takim podejściu do bezpaństwowca czy myślę ona jest osamotniona jest osamotniona zdecydowanie jesteśmy 1 z 4 państw które, które nie ratyfikowało żadnej z konwencji oenzetowskich dotyczących bezpaństwowców do jakiego pozostałe państwa to pozostałe banki nie być bardzo Estonia Estonia Łotwa Cypr także zaliczony w mniejszej jeśli się nie mylę z jedno 4 państ w jesteśmy w zdecydowanej mniejszości były deklaracje poprzedniego rządu, że zostanie ratyfikowana konwencja o ograniczeniu bez państwowości sześćdziesiątego pierwszego roku nie ma przeszkód, żeby ten konwencja ratyfikować więcej zastrzeżeń go do konwencji o statusie bezpaństwowców pięćdziesiątego czwartego roku podnoszony był dla mnie dziwny argument, że jest to konwencja przestarzała, chociaż jak na nią spojrzymy na zasadzie analogiczna do konwencji o uchodźcach 34 przepisów są identyczne przepisy, aby były argument jest przestarzała bądź nie nie jest ona przestarzała i ustala pewien standard minimalne można różnicować prawa bezpaństwowców jesteśmy zobowiązani pan szeptał do drogi pod ladą wydatkowania od razu jakiś wysyp dużych środków publicznych można pomyśleć o krojeniu takiej procedury, która będzie wpisywała się nawet oszczędną politykę rządu w tym w tym obszarze na pewno na pewno jest dużo do zrobienia można zacząć od tych rzeczy prostych jutro na konferencji będzie przedstawiony też raport przygotowany przez biuro wysokiego komisarza ds. uchodźców wobec państwowości w Polsce będą przedstawione rekomendacje od takich właśnie drobnych technicznych, które można szybko wprowadzić do bardziej kompleksowych też sugestii co można zmienić w Polsce żeby, żeby było lepiej chodzi o ochronę bezpaństwowców trochę rozumiem, że to jak gdyby jest pewnie niezamierzone, ale trochę i ta nasza rozmowa dzisiejsza i ta dzisiejsza konferencja są w takim momencie nieatrakcyjnym nową kończył się kadencja Sejmu właściwie już, jeżeli chodzi o zmianę różnych ustaw niewiele można zrobić w tej kadencji przyszła kadencja przed nami na, a właściwie czeka nas walka wyborcza to nie jest temat, który byłby atrakcyjny dla kogokolwiek mam nadzieję, że jedynie rozpoznania faktury jest szczególnie tematu między, że nigdy nie szczególnie atrakcyjne prawnicy nie są bez winy w tym temacie nie mamy nawet w ustawie definicji bezpaństwowca mamy definicję cudzoziemca jest to każda osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego o bezpaństwowców ustawy milczą zysku z tym ten temat jest nieistniejący tak ten wasz pomysł prócz cudzoziemcy każda osoba, która nie ma obywatelstwa polskiego jest Chopin zabrzmi obywatelstwo polskie, ale Chopin się urodził chyba w czasach rozbiorowych no, więc na pewno jest definicja czas namawia definicji współczesnej, ale co się u nas, a tak to tematy wyżej bardziej wsteczny bardziej skomplikowana dzisiaj mamy regulację, która wygląda na prostą jednoznaczną tylko jest ona niestety nieprecyzyjna i sprawia, że wycięliśmy zainteresowania i prawników i opinii publicznej legislatorów całą grupę osób, które warto się zainteresować na nowo i pomyśleć jak zmieni przepisy no dobrze mam nadzieję, że i tak konferencja ta dzisiejsza rozmowa będzie jakimś takim kropelką, która może kiedyś wypełni to znaczy jej i osoby, do których należy jednak kosztowym kształtowania tego ustroju prawnego w Polsce usłyszą powiedzą tak to jest trochę nasz obowiązek za to pobieramy wynagrodzenie, żeby nie tylko zajmować się z atrakcyjnymi politycznie tematami ale, żeby zajmować się tymi grupami, które są wykluczone z różnych powodów, żeby zajmować się mniejszościami różnie zdefiniowanymi 1 taką nadzieję sprawa nie jest trudna jest neutralna można, by rzec, chociaż warto powiedzieć, że żyjemy w czasach, kiedy nawet neutralne na neutralny temat Smoleńska dochodzi, więc i tak znają wszyscy zacząłem od tego tak w kontekście ostatnich wydarzeń niefortunnych i Warszawie tak 1 osób zamieszanych właśnie jest bezpaństwowcem no i teraz aha, czyli wy walczycie o prawa widzę, kto może łatwo eksplodować nawet na najlepsze intencje mogą przekształcić się coś co jest styczniowym naładowane podręcznego, ale Watson lat mówi o tym, prawda, że nie powinno się piętnować oraz za właśnie w ten sposób, skazując na pochodzenie etniczne narodowe czy czy tego tego typu status no to oczywiście jest jakaś ciekawostka która, która została podkreślona taki sposób w sposób zupełnie pewnie niepotrzebne bezpaństwowcem są różnie nie ma co też rysować takiego obrazu pastelami, że są tylko czy mierzenie biedni bezpaństwowcem są różnie o tym, mówiliśmy dzisiaj w audycji trzeba pomyśleć tylko o tym w jakim zakresie jak uregulować uprawnienia różnych grup bezpaństwowców pamiętajmy, że nawet przestępca nawet człowiek zły ma prawo korzystać z praw człowieka w tym wspomniany dokument tożsamości to takie absolutne minimum, które osoby powinny powinny mieć nawet nie zasługują na nasze współczucie jako ludzie tak jak w tej w tej stacji co pan opisuje, nawet jeżeli mam negatywne uczucia co czasem nawet mam wrażenie studenci tak zapominają, że prawa czeka przysługują każdemu nawet złemu nawet przestępcy no, a czemu mamy dawać będą tak prawa zrobić coś złego no bo właśnie żyjemy w kulturze, która kształciła się po drugiej wojnie światowej ten paradygmat praw człowieka no jest pewnym fundamentem naszej naszej kultury dr Dorota Pudzianowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwa mają goście bardzo dziękuję pani doktor informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut i jego program dzisiejszy przygotował Paweł Ziętara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA