REKLAMA

Mniej pieniędzy dla Polski z unijnego budżetu

Światopodgląd
Data emisji:
2019-09-18 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas Łukasz Wójcik z tygodnika polityka o sprawach unijnych rów różnych rozmawiamy teraz zaczęłabym od tego, że komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedź od polskiego rządu w związku z postępowaniem o naruszenie prawa Unii to chodzi o tzw . nowy system dyscyplinarny wobec sędziów i tras procedura rozum taka, że jeżeli komisja nie będzie przekonana i usatysfakcjonowany odpowiedzią Rozwiń » polskiego rządu to może pójść do Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu zaskarżyć Polska Knighta sprawa dotycząca dyscyplina dysku niż kolejna, która w, którą Trybunał miałby się zająć też dodam, że wczoraj w poniedziałek ministrowie odpowiedzialnych za sprawy europejskie czy unijne dyskutowali o praworządności na spotkaniu to była firmą bardzo niska prezydencja bardzo o to dba, żeby ta sprawa nie zniknęła to było dosyć ciekawa dyskusja, w której inną przedstawi kontra minister Szymański też wspierany przez Węgra mówił o tym, że Unia musi uważać, bo to są różne koncepty praworządności w różnych krajach, po czym usłyszeli odpowiedzi, że jednak w Europie da się jasno wskazać też praworządność również z odwołaniem do Trybunału jest to też dyskusja bardzo ciekawa jest taki pomysł, żeby takie coroczne raporty na temat tam demokracji praworządności i korupcji w krajach członkowskich jeszcze przypomnę Łukasz Wójcik z tygodnika polityka państwa gościem czy myślę, że coś do czegoś to prowadzi wszystko ja myślę, że tam ten proces się Unia Europejska szczególnie kraje z dnia tym w tym wypadku Finlandia, która jest teraz przewodniczy Unii Europejskiej w tym w tym półroczu za cel sobie przyjęły taką próbę obiektywizacji oceny praworządności wspomniała o tym, nawet nie tylko, że te coroczne raporty, ale np. kwestia praworządności ma się pojawić na wszystkich spotkaniach rady bez względu na to czy dochodzi jakiegoś kryzysu akurat czy nie, że ma być stworzony coś w rodzaju takiego systemu monitorowania jest bardzo wyraźnymi kryteriami jak np. podziału władz proces prawotwórczy i t d . tak dalej, że Finowie proponują, żeby wzorować ten mechanizm na istniejącym już gospodarcze mechanizmy tzw. semestru, który jest PS sekwencyjną oceną sytuacji gospodarczej poszczególnych krajach Unii Europejskiej to znaczy, że praworządność częściowo klimatu innowacji i gospodarki cyfrowej czy zagranicy rowy staje się 1 z głównych tematów tak nowa nowa szefowa komisji mówiła, że to 11 z tych 1 z tych priorytetów polskiej Węgry nie mogą tego mechanizmu zablokować, bo ta decyzja podejmowana większością głosów pytanie jest jak wyniki tej oceny wpłyną na przyszły kształt kolejnego budżetu budżetu Unii, bo ten się za czas waży, zanim przejdziemy do budżetu to też trzeba powiedzieć, że ostatecznie doczytać państwo w takim podsumowaniu, którą Kasia Wójcik napisał w tygodniku polityka życie komisarze, którzy będą odpowiadać za praworządność raczej podchodzą do niej restrykcyjnie bym tak powiedziała nieważne czy z naszego regionu czy nie tak to znaczy o obaj oboje, bo to jest kobieta mężczyzna Czeszka Vera Jourova i Didier Reynolds będą będą się zajmować wspólnie tą sprawą praworządności i ile w przypadku Belga ta ta jego opinię polskiej sytuacji nie jest takie nie jest tak jasno to w środku Czeszki pod lawiną wielokrotnie chyba wypowiada się nawet ostrzy czasem niższe niż Frans Timmermans co jest z pewnością niebezpieczne zastanawia mnie ten teren ten zamysł com współdzielenia kompetencji to znaczy że, że akurat na różne dziedziny w ramach komisji są odpowiedzialni odpowiedzialni do 2 lub 3 nawet komisarzy rodzinne strony rozumiem, że to ma być jakaś współpraca akurat w tym wypadku regionalna chodzi o tragicznym wypadku, żeby pokazać różne również komisarz Europy środkowo-wschodniej może krytykować oceniać innych krajów Europy środkowo-wschodniej, ale często tak, bywa że jakieś 2 odpowiedziałem to w sumie nikt nie jest odpowiedzialny zobaczymy myślę, że to jest jeszcze jakieś ciekawe wejście i mówiłeś o tym, że możliwe wpły w na budżet, czyli cały czas pojawił się pomysł powiązania tej kwestii właśnie z kwestiami budżetowymi właśnie te dyskusje budżetowe są cały czas powoli się rozkręcają wczoraj Anna Słojewska pisała w Rzeczpospolitej, że nie tylko, że w propozycji komisji Europejskiej przedstawione już kilka miesięcy temu Polska to ta pierwsza dla Polski miał być prawie 15 miliardów euro mniejsza to mniej może być jeszcze bardzo mi więcej jeszcze mniej, dlatego że na te cele klimatyczne ekologiczne są bardzo mają wielu rzeczników teraz w tej kwestii goście do końca marca zwraca uwagę Anna Suska, że Polska też może się starać o pieniądze z tych różnych funduszy klimatycznych takie określa ogólnie kota musi rywalizować to nie są też takie automatyczne wypłaty w ramach tam automatycznie przyznane Polsce co oznacza, że nowo tych pieniędzy może Polska także szczególnie, że jakby taki sam zwrócił uwagę są one przesuwane na cele, które nie do końca pasują obecnemu polskiemu rządowi jak 1 z głównych ofiar tego przesunięcia może być rolnictwo to, o czym mówił ostatnio jest ostatnio Jarosław Kaczyński, czyli ten to próba zrównania dopłat bezpośrednich dla rolników no to ten element budżetu, czyli wspólna polityka rolna będzie 1 z najmu najbardziej poszkodowanych w Środzie Otto to przesunięcie i tutaj rola polskiego komisarza w przyszłości wydaje się, że jest się przecenia to znaczy dzisiaj już ta reforma wspólnej polityki rolnej na tyle zaawansowane, że Wojciechowski ma jakby na starcie od razu z nią związane ręce to znaczy no to zależy po pierwsze, zależy, o co chodzi Kaczyńskiemu, gdy jak i kiedy mówi, że chcemy zrównania to znaczy chcemy zrównania średnie dopłaty bezpośrednie dary czy do średniej Europejskiej szyneczka do Deauville do krajów zachodnich, które mają czasem tak jak Holendrzy 2 × większy 2 większe dopłaty na hektar niż park będzie mniej to trzeba powiedzieć po prostu będzie nienależną w związku z tym psem przed prze definiowanie celów pilne np. klimatyczny jakoś dodam, że używane, ale już na psa do komisarzy tych kandydatów na komisarzy listy czy mają się zajmować też tego listu dowiedział się Wojciechowski, że ona zdecydował się przenieść kompetencje dotyczące pomocy państwa pomocy publicznej właśnie m. in. taki rolnictwa do takiej ds. konkurencji plus to na co zwrócić uwagę, że ostatecznie Janusz Wojciechowski będzie Francja po po w drabince podlegał Franz owi Timmermansowi to znaczy, że kompetencje też właśnie zostały dosyć specyficzny sposób ograniczone próbują temu tekst to ja też odwołam się do głównej tezy tego tekstu, które starty w kontraście jest interesująca to znaczy, że radni mówili pisali w Polsce to będzie słaba komisja, bo politycy są drugiego rzędu trzeciego rzędu ewidentnie przy konstruowaniu tej komisji skorzystano z takich zasad zarządzania to znaczy ewidentnie to k komisja hierarchii chowana znacznie bardziej pionowa niż horyzontalne była dotychczas też zachodzenie tych kompetencji i odpowiedzialność i takie jak ja dwustopniową w tej komisji sprawia, że ci komisarze z trzeciego czytam drugiego rzędu zeszyt to jest dwustopniowe to także będzie w ramach komisji nowy komis Europejski będzie 8 liceum wiceprzewodniczących, ale w ramach tych 8 będzie 3 tzw. wykonawczych, którzy będą jednocześnie skupiali kontrolę nad kilkoma wcześniej oddzielnymi czekami mieszkanie imama odpowie za klimat ten oznacza, że to de facto mam wrażenie w praktyce będzie oznaczało, że duża część kompetencji z poziomu tych dawnych tek wąskich tek tak jak niestety taka rolnictwa zostanie przeniesiona wyżej także rolnictwo też może być na ten ekologiczny strach, że w tym sensie no właśnie trzeba patrzeć na rolnictwo z punktu widzenia wyzwań klimatycznych ani jako cel sam sobie czy i co interesuje i jest bardziej hierarchiczna, ale też większa szansa rozumiem tak, że te priorytety będą realizowane jak kwestia właśnie cyfrowa klimatyczna innowacje i t d. nie wydaje się że, choć skuteczność działania taka hierarchia hierarchizację dawno była komisji potrzebna rosną, bo w przypadku grona, który ma 227 teraz wcześnie 2028 członków to te z po spotkaniu komisji często odbywane sta stawał się takimi pod polem debaty nie da pani ani procesu decyzyjnego w tym sensie rewizyty na pewno będzie sprawi, że będzie komisja bardziej skuteczna dla nas to jest bardzo niekorzystny układ, bo bo, choć jesteśmy krajem rolniczym to w ramach tych kompetencji, które zostały Wojciechowskiemu to znaczy zabrano w zasadzie mu możliwość renegocjowania tej reformy, bo ona, jakby jest w trybach unijnych, a jednocześnie co wspomniane przeniesienie pomocy Państwowej po wystawie kraty nie zepnie przepada za polskim rządem może się skończyć tym że, że Wojciechowski będzie bardzo ubezwłasnowolniony takiej komisji no właśnie, bo Polski rząd dużo mówi o suwerenności nie wiem czy zapytała właśnie czy w kontekście możliwości działań w ramach Unii Europejskiej ten rząd jest dziś jeszcze bardziej suwerenne naczyń mówi o polskim tak to jest pytanie z tezą, ale czy to rzeczywiście tak banalne że, że ma mniejsze pole manewru dziś niż te 4 czy 5 lat temu z takiej perspektywy jednak z Unii kluczowe są negocjacje znajomość korytarzy no po prostu taka praca działa w ramach systemu demokratycznego taka możliwość wydaje się, że i wymoczyć chodzi znaczy, że to jasne jest budowanie pozycji krajów Unii Europejskiej zależy wyłącznie od potencjału tego konkretnego kraju, ale też zdolności koalicyjnej i to akurat na przykładzie rolnictwa będzie to bardzo dobrze widoczny, bo jest kilka krajów, które bardziej jeszcze niż Polska chcą tego równania, bo te dopłaty bezpośrednie dla rolników mają dużo niższej niż Polska Polska ma na poziomie 220 EUR od hektara, a przez kraje bałtyckie mają nieco tylko ponad 100 w podobnej sytuacji Rumunia Bułgaria to znaczy osób jest to pole potencjalne do tego, żeby budować koalicję, żeby ewentualnie przyspieszać czy blokować ograniczenia funduszu na ręczniku wnoszą na politykę rolną no to teraz powiedzmy prawdę to znaczy jeśli uda taką koalicję zbudować i akurat w tej dziedzinie, który dodatkowo jeszcze Polak z komisarzem uda się przyspieszyć to to równoważenie to znaczy będziemy skuteczni w sensie, że nasza suwerenność będzie większa, a ja nawet myślał o tym, ostatnia już na koniec tak tylko zasugeruje o tym, zwrocie, którą się mówi o stosunkach z Rosją, że jest odwilż nadchodzi, że Francja daje jasny sygnał, ale też w Niemczech słychać takie głosy niejasne stanowisko Donalda trampa na czasie z tą Rosją jednak ułożyć, bo wrogu większych w tym sensie jest na świecie więcej mecz z polskiej perspektywy jest bardzo niepokojący sygnał, bo też nie do końca jeszcze rozumiemy takich warunkach oni są gotowi robić czy są tak dalej no i pytanie, jaka jest Polska rola też przy kształtowaniu takich potencjalnego zwrot znaczy ja tak tłumaczy kompozycję Macrona, które jest rzeczywiście zaskakująca bo, choć Rosjanie wykonali żadnego ruchu przyjaznego wobec Ukrainy czy w ogóle porozumień mińskich n p . Jaru ja rozumiem to inicjatywa Macrona jako wynik też taki Real politycznej kalkulacji to znaczy koniec końców zostajemy na placu boju z Amerykanami Chińczykami i Rosja jako źródło surowców i też jednak dość ważny gracz gracz geopolityczny w końcu zostanie wyciągnięta na 1 lub drugą stronę tu w tym kontekście mówimy np. o Chińczykach to znaczy, że Sojusz rosyjsko fińskiej może być jakość zawiązane z tej perspektywy próba przyciągania Rosji jest jakoś uzasadniona, a z polskiej perspektywy też wydaje się, że się to nie jest popularne twierdzenie wydaje się rzeczywiście Polska powinna trzymać rękę na pulsie chodzi o sankcji wobec Rosji, ale jak, gdyby Polska miała jasny plan pozostania w rdzeniu Unii Europejskiej na dłuższą metę taka takie porozumienie z Rosją nie chodzi o Sojusz jakich porozumienie byłoby się również w interesie polskim plemieniu spojrzeć na kolejną rozmowę Łukasz Wójcik z tygodnika polityka państwa są bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA