REKLAMA

"Platforma wykorzysta furtki otwarte przez PiS"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2019-09-18 17:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 minut po godzinie siedemnastej nasze państwo Mikołaj Lizut, a w studiu Piotr apel z lat 19 kandydat do Sejmu z list PSL w okręgu nr 33, czyli województwo Świętokrzyskie ska z województwa świętokrzyskiego i z tzw. koalicji polskiej chciane przez pana zapytać o tę koalicję, bo czy nie wydaje się ona panu lekko egzotyczna no choćby w tym kontekście, że ruch Kukiz 15 założył rock man, a teraz partia ludowa, z którą idziecie wspólnie do wyboru no widać, że to jest w Rozwiń » Ostręga, która jest obliczana na na jakąś taką próbę ratowania się nie myślę, że to, że to żaden pod koniec egzotycznej oryginalne, bo rzeczywiście w Polskiej polityce zbyt rzadko mówi się o wartościach o wspólnych ideałach i celach osiągnięcia politycznych celach, czyli postulatach do osiągnięcia te były w dużej części wspólnej wcześniej teraz udało nam się wypracować wspólny program bardzo dobry program do dużą ilością postulatów prodemokratycznych taki, który zwiększają partycypację Obywatelską decydować pół decydował nie żąda o Polsce obywateli takich narzędzi, które no choćby pomogły skutecznie obywatelom np. przeciwstawiać się ustawą z ustawą, której się nie podobały, które przeszły przez ostatnie 4 lata, ale też program dla obywateli taki stricte polityczny to czy kwestia emerytur bez podatków czy kwestia z możliwości zawieszania płacenia składek ZUS dla przedsiębiorców, czyli coś co niewątpliwie pomoże tym, zwłaszcza małym rzemieślnikom nie ma nie ma takiego wrażenia, że wasz ruch był po prostu efemerydą to znaczy pojawił się równie błyskawicznie jak błyskawicznie znika to zresztą nic nowego na polskiej scenie politycznej, bo przecież były takie ruchy, które bardzo szybko zdobywały poparcie, po czym rozpływały się dziś nawet nie są specjalnie wspominana i na podobny los właściwie spotyka teraz Kukiz 15 nie zgadza się też, że tutaj następuje też jakieś równowagę rzeczywiście Kukiz 15 był ruchem, a nie formację polityczną na nie byliśmy nastawieni nie jesteśmy nastawieni na trwanie w polityce bycie w polityce jak bardzo wielu polityków zależy nam po prostu realizacji naszych postulatów i w momencie, kiedy uda nam się zrealizować wtedy będzie mogli wrócić do swoich domów swoich prac swoje zajęci zajmować się zupełnie inny niż polityka i nie boję się fakt, że większość z was wróci do swych domów właściwie już po trzynastym po 13 października, ponieważ no i z tego posiedzenia przedłużone w 1516 i do domu, bo po prostu rozpłynie się tej koalicji PSL cieszy mnie przed wszystkim też PSL przyjął te postulaty, że odkrył odkrył Witosa na nowo i te rzeczy, których mówił i to właśnie pro demokratyczną możliwość konieczności współudziału obywatela sprawowanie władzy, bo to na pewno zostanie to coś co co co być może już następnej kadencji, jeżeli PiS nie będzie samodzielnie władzy może się uda wprowadzić życie to jest to jest naprawdę najważniejsze jeśli chodzi o powrót do domu to ja wierzę w demokracji i wierzę, że ludzie zdecydują obywatele jak ocenia ilu ilu was Kukiz 15 wejdzie do Sejmu myślę, że mam nadzieję, że każdego okręgu po 1 natomiast natomiast na to szans mówiono wyborcy wyborcy będą oceniać będziemy starać pokazywać, kto na listach PSL -u jest z Kukiz 15 po to, by nasi zwolennicy mogli świadomie wybierać osoby trzeba nie zawsze to jest Jedynka jest w tej drugiej pozycji w województwie świętokrzyskim, więc warto jednak realnie działa takie wyliczenia, że może mogą wejść 23 osoby do tego, że to, by było marnie to wtedy oznacza niestety gaszenie świateł, jeżeli tak się okaże czy naprawdę to gaszenie czy gaszenie bycie w polityce nie jest wartością są sobie naprawdę to to proszę uwierzyć że, że nie tylko, ale wielu moich kolegów chciałoby znaleźć taki sposób, żeby tydzień 2 załatwić rzeczy które, które chcemy załatwić dla obywateli i móc wrócić do normalnego życia to jest to jest ta ta historia czy ruch Kukiz 15 nie jest trwałą i nigdy nie miał być trwałą formacją polityczną nastawioną na na na przeżywanie na trwanie tak jak jest to SLD, które mimo trudnej sytuacji jakoś tak teraz odbija się czy jak prawo i prawdziwość, które wcześniej, bo porozumieniem centrum w zasadzie od lat dziewięćdziesiątych czy inne ugrupowania tylko jest przede wszystkim ideą i wartością udało nam się zarazić najstarszą partię w Polsce tymi tymi wartościami to nas cieszy mam nadzieję że, że rzecz, że uda się uda się nam wspólnie z PSL -em te wartości wprowadzi w życie nie ma takiego wrażenia, że jest w tym jeszcze takiej komunikacyjny kłopot nowo z 1 strony najpier w wasz lider Paweł Kukiz negocjuje z Konfederacją, ale dowiaduje się z PSL -em jak właściwie mam myśleć o tym, wyborca to znaczy co to jest Kukiz 15 skoro tak szeroko może kombinować zawsze byliśmy nastawieni, że jest już wraca jak mantrę rzeczy do zawsze szukaliśmy takich drogi, żeby zrealizować postulaty i od zawsze mówimy, że każdy, kto będzie chciał z nami to robi się z naszym sojusznikiem, nawet jeżeli będzie ksiądz Międlar czy nawet jeśli to będą narodowymi osobiście je oczywiście te negocjacje nie podobało i dawał temu wyraz mówiąc publicznie, że jeżeli takie porozumienie będzie to to beze mnie i nie będę na pewno nie uczestniczyć, bo nie wierzę po prostu w to, że to ludzie jak Janusz Korwin-Mikke potrafi po pierwsze, dotrzyma słowa podróż po drugiej jest w stanie zrobić coś dobrego dla Polski po prostu natomiast była była sonda, w której nasi zwolennicy wskazali, że chcieliby, żeby Konfederacja rozmawiać jako pierwsze tak zrobił nasz lider po prostu, ale jest nowy polityk popełnia pan na tę sejmowy dawcy rzek i widać na schodach nie wiadomo czy lata dryfował w hutach węgiel tak jest trochę Miłosza wolności te chwyty stosował premierze Mazowieckim tak znane z Kukiz 15 no bo jeżeli w porównaniu do premiera azerskiego uważam za za komplet nic nie chciałem absolutnie stempelek daleki od tego porównania chodzi o to, że jeżeli Paweł Kukiz mówi rząd właściwie nie wyklucza żadnej koalicji łącznie z PiS-em no to sprawia wyborcom pewną trudność czy tym nie wyklucza pisemna czy ten jest to hipotetycznie bardzo, bo jest możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne, dlatego że Jarosław Kaczyński po prostu nie chce każdy chce przez demokracji przedstawicielskiej chcę, żeby to parlament decydował wszystkim Ania obywatel jako związek tych 3 posłów z konta wprowadzać osoba związana z 15 nie nie ma takiej nie ma na to szansa czy rzeczywiście zostało Kukiz 15 nas mniej niż na początku zdecydowanie, ale tuż są ludzie absolutnie oddani idei nie tacy, którzy zostanie sprzedać dom to naszą podstawową idee wartości demokratyzację 1 lat dla dla swego stołka takich ludzi po prostu nie ma Kukiz 15 i dobrze, że rzecz, że ich nie ma, ale z drugiej strony etaty wzrost czy Kukiz 15 powszechna jest ta wiara w tę mantrę właściwie, że jednomandatowe okręgi wyborcze załatwią całą sprawę to nie jest tak, że załatwią całą sprawę tu i teraz, ale to jest element który, który jest brakuje polskiej polityce znaczyli oraz Senatu przy tak tak tylko Sejm decyduje o wyborze rządu sam decyduje o większości ustaw jest jednak dużo istotniejsze niż niższy ta zwyczajowo nazywana izba wyższa jest wierzę w to, że jeżeli polityka przestanie zależeć od lidera przestanie zależeć tylko od wodza partyjnego, a zacznie od obywateli będzie po prostu lepsze ten jakoś zresztą można spojrzeć na senatorów jakość Senatu jest wyższa, ale rozumiem, że jest agresja ruchu Kukiz 15 węzłów ten palec tylko wskazujące na Księżyc, bo jednak ten ruch się dopiero bardzo o charyzmę i województwo Pawła tak ale, ale ono na odwrót charyzmy to przede wszystkim charyzmę to było coś to to jest człowiek, który wprowadził wiele idei na salony i do życia publicznego przekonał zaraził tą bardzo ten to idą wielu osób natomiast o to, że nie było to typowo wodzowska partia widać po nasze głosowanie, gdyż często krytykowany, że wielu ludzi głosowało różnie i to jest jakby rzecz najważniejsza pani można pakiet wspólne reszta reszta dowolne kończy pan tę pierwszą jak się wydaje czteroletnią przygodę z polityką cieka w jestem pańskich refleksji po tych 4 latach pamiętam, gdy spotykaliśmy się 4 lata temu był pan pełen entuzjazmu i takie ogromnej wiary w torze, że właściwie można dźwignąć świat w posadach ciekaw jestem na ile po tych 4 latach pan zweryfikował swoją wiarę, aby na pewno spokorniał bardziej widać że, że w taki, jaki konstrukcji demokracji, jaką jest w Polsce niektórzy uważam, że to nie jest też demokracja na przeforsowanie nawet rzeczy rozsądnych taki, który wydawałoby się że, że nie ma nie może nikt nie zgodzić jest co najmniej trudne jeśli nie niemożliwe to jest rzecz, która mnie bardzo bardzo zasmuciła znaleźć zarówno rzeczy trudno w polityce być człowiekiem przyzwoitym będą Kukiz 15 bez problemu dlatego, że ma naprawdę nigdy nie musiał bronić rzeczy których, które nie wierzę i mogę mówić mówi mogę mówić będą mówić co wierzę i to jest to jest to jest komfortowy natomiast szczerze ani w polityce nie zaraźliwe jest, kusząc bardzo kuszące, ale w unii uległem nie ulegam temu m. in . dzięki temu, że rzecz, że mam co robić w życiu i nawet jeżeli polityka wytchnienie obywatele nie będą chcieli, żeby w następnym kadencji ja mam co robić będę szczęśliwy, bo to jest dobra praca właściwie niewymagająca przedawnienie weryfikująca zbyt uważnie komputera pracujących w parlamentach właśnie od 300 palą też nad ich nie zna tam wokoło także nienawiść to jest są tacy, którzy zebrali nigdy głosu nigdy głosu przez 4 lata więc, więc można się schować można zrobić można można co prawda prezes Kaczyński troszkę nam zabrał z uposażenia, ale i tak to jest jak to mówią Amerykanie i zmiany tak, ale ale, ale dotyczy pod warunkiem, że jeśli nic nie chce zrobić nowej wieży wierzę to, że będąc posłem opozycji skoro nie ma wpływu na prawo prawodawstwo, bo większość sejmowa robi swojej absolutnie bezrefleksyjnie przyjmuje wszystko jak leci absolutnie nie uczestniczy nie chce uczestniczyć w dyskusjach nie tworzy takich sposobności to jest praca w regionie czy czy pomoc pomocy tym ludziom, którzy obchodzą wybiera i edukowanie społeczeństwa mówienia o rzeczach istotnych z mojego punktu widzenia to jest to pracę staram się wykonać mówię dużo w umowie CETA teraz zwraca uwagę na na tylko umowę z krajów Mercosur i jeszcze 1 rzecz która, która teraz kampanię strasznie rodzący się te 4 lata była przed sobą czarną księgę PiS 4 lata nienawiści niem czy pan przewertować dzisiejszą gazetę wyborczą PiS takie podsumowanie tego co działo się w Polskiej polityce pod rządami prawa i sprawiedliwości ciekawe są najlepsze pan zgadza 100 recepcji gaz do gazety wyborczej nie ze wszystkimi rzeczami, bo też ocena osoby będącej w środku w parlamencie też często i troszeczkę inna natomiast fizycznie łamał konstytucji łamał konstytucję to jest jakby oczywista oczywistość zrobi jeszcze parę takich leków, których grzechów, które nie były wymieniane np. kwestii lotów marszałkom uważam, że najbardziej takie szkodliwe dla państwa to nie jest to rząd lata, bo nikt lata nie dlatego nie tylko to, że Kancelaria Sejmu czy urzędnicy skłamali wprost dziennikarce zresztą GazetyWyborczej, że pani, że stanie Dobrosz Oracz konali wprost ale, żeby cała masa 2 wieże tak ale, ale też i że instytucje podkreślają nowy zorganizowano nawet minister sprawiedliwości tego tygodnia czy zdążę trybuna stadionu oznacza psucie państwa psucie państwa instytucji państwa jest jest widoczne natomiast moja wiara w torze placu Obywatelska jest w stanie odwrócić jest delikatnie mówiąc niewielka, lecz uważam, że oni tylko wykorzystają te wszystkie fotki, które tworzył PiS zrobią to druga strona bardzo dziękuję za to spotkanie Piotr apel Kukiz 15 kandydat do Sejmu z list PSL w okręgu 33, czyli przede wszystkim dziękuję za mojego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA