REKLAMA

Program PiS jak święta księga stalinizmu

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-09-20 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie Mikołaj Lizut dzień dobry 5 zlotemu minęło południe, a Study prof. Adam Leszczyński z Uniwersytetu SWPS i oko Press witam bardzo serdecznie dzień dobry państwo Adamie przeczytałeś Dallas program prawa i sprawiedliwości, dlaczego też przeczytałem zrobiliśmy to dla państwa i ale ja chciałbym porozmawiać o tym co prawo i sprawiedliwość napisało w swoim tak powiem dokumencie konstytutywnym nad na te wybory w kontekście polityki historycznej i w ogóle Rozwiń » zbioru wartości, którym chce służyć, które chce lansować prawo i sprawiedliwość, więc chciałem najpier w zacząć może od tych wartości, bo tam się wydaje dosyć ciekawe i pewnie ci, którzy nie są członkami kościoła katolickiego w Polsce mogą się poczuć lekko nie zraża od zamówień no to jest oczywiście naczelną wartością tutaj, do której powraca wielokrotnie, ale ten program zaczyna się od takiego długiego wstępu powiedziałbym ideologiczna historycznego i dla mnie wakacyjnej tak tak inwokacji do wartości, które przyświecają i to zajmuje kilkanaście stron tamte wartości są wyłożone i i potem do takiego opisu historii Polski ostatnich dekad prawda właściwe wolnej Polski po osiemdziesiątym piątym roku, które zdaniem PiS nie była tak naprawdę do końca wolna była wolna pewnych tylko moment i sprawny wymiar, a więc to jest tak te także ten i ten to jest bardzo bardzo ciekawy tekst i myślę, że każdy z nas skupowanie do niego przynajmniej zajrzeć, żeby potem nikt nie mógł, żebyśmy mogli mówić, że nikt nas nie uprzedzał to znaczy tam dokładnie napisane jak PiS wyobraża sobie w DK model państwa, jaki model wspólnoty w ogóle polskiej Polaków PiS dąży, więc jest to i tam jest bardzo ciekawa definicja narodu, który rozumiany jednak też trochę inaczej niż napisał prof. Maciek w Gazecie o tym, programem tam nie ma definicji biologicznej narodu tam zdefiniowany naród jako wspólnota kultury tradycji wartości języka takich prawna czy kryterium etnicznego nie tak, by jasno wyrażonego kryterium etnicznego nie ma natomiast jest oczywiście i to tam jest złożone na absolutnie podkreślone naczelna rola katolicyzmu w Polsce w polskich dziejach polskiej tradycji polskiej kulturze, zaczynając od od tego, że bez kościoła nie byłoby państwa nie byłoby narodu polskiego, że nie ma moralności poza kościołem poza kościołem jest tylko nihilizm rzuca przyglądano jest dla mnie wierzącą odrobinę przybiła taka okazja już pewna szarża no bo co zrobić z tymi, którzy nie są częścią są członkami kościoła katolickiego wierzą inaczej albo w ogóle nie wierzą znaczy to oznacza, że prawo sprawiedliwe wykluczenie z moralności wyklucza ich narodu czy ja myślę, że nie po prostu muszą się bardziej starać z punktu widzenia prawa sprawiedliwości też nigdy nie będą w pełni pełnowartościowymi obywatelami oczywiście nie jest powiedziane wprost, ale jest jasne, że i jest tak daleko posunięta fuzja pomiędzy kościołem narodem i PiS tak to jest taki właśnie taka tak jest jednak tych bardzo ciekawe programy jest tam się dużo mówią wolności tych mniej demokracji, ale demokracji też ta wolność jest uważana za taki prawda tradycyjne te z tradycyjną wartość Polaków prawda, że Polacy zawsze kochali wolność ta wolność polskim stanem protesty przerażonych stanem polskiego bytowania, a z drugiej strony wartości cało cała i te i takie w wąskim nie obywatelskie rozumienie narodu, bo im przy i sam sama wizja państwa, która tam jest głęboka 7 anty demokratyczne jest bardzo ciekawa sprzeczność czy demokrację rozumie tak naprawdę jako taki rodzaj plebiscytu, który zatwierdza wolę, gdzie działanie partii wyrażającej wolę narodu, więc to jest demokracja to nie są tak jak we współczesnym liberalnym rozumieniu o procedury prawda i system instytucji tylko demokracja jest taką wyrażoną wolą narodu tęsknotą wolę narodu wyraźna prawda ta Wola narodu ma swoich depozytariuszy no oczywiście są dziś ucieleśnia na różnych przejawach tak się dziś emanuje tak trzymanego w Naroczy liście na utrzymamy w kościele kościół jest tak organicznie związany dam się pisze wprost programy cytuje pamięci a, ale Alte ty to wydaje mi się też dokładnie takie wrażenie, że trzeba, że koszt musi cieszyć specjalną pozycję pełna tam wpływy są specjalne to jest to jest rzeczywiście też taka teza, która zmierza w stronę jakiegoś rodzaj teokracji no bo ja bym powiedział, że ona zmierza w stronę takiego bardzo szczególnego ustroju ja mogę u siebie rama podobny ustrój, który kwestionuje liberalną demokrację ma pewne wolności obywatelskie zapisane w konstytucji, ale jednak przewodnią rolę także nie wiadomo czy społeczne się tak tak odgrywają ajatollahowie i i rozumiem, że w Polsce jest ma być podobnie na i jako że nie ma tam postulatu dania świeckiej władzy kościoła wino myślę, że PiS nie posunął aż tak do Niemiec jednak nie przyszło do głowy należeli mówimy o woli narodu to coś w tym jest jednak jest Wola zarobkach jest jego emanację wezwała narodu nie może być kwestionowana przez instytucje, które nie są demokratyczne, czyli np. te są są te ataki prawda na narządy trybunałów narządy są nam na system sądownictwa, które bądź Wola wyborców ma być nie może być poddawana kontroli, jakie instytucje nie są demokratyczne nie nie pochodzą bezpośrednio z tego Ludowego nadania określenie demokratyczne, ale rozumiem, że ma miejsce specja mamy zwykle zapowiedzieli prawdach, więc cała ta wizja jak powiedział, że ona inne bardziej przypomina takie autorytarne systemy na dni dla faszystowskiej spełnia niektóre z nich można było tak nazwać, ale systemy autorytarne to jest takie spółki to prawda Portugalii czasów dyktatury Salazara albo Słowacji księdza Tiso z czasów czasów na Słowację sensacji była potrzeba oczywiście to o tyle specyficznym krajem, że to były czasy czasy wojny no były to czasy wojny, ale Słowacja była specyficznym społeczeństwem to jest być społeczeństwem chłopskim więcej w ideologii słowackich księdza Tiso tych tych prawda faszystów czy, ale przypomni właśnie, że ksiądz PiS był przywódcą Słowacji w czasie drugiej wojny światowej ściśle współpracującym tak jest Adolf Hitler skazanym na śmierć zresztą po wojnie za za kolaborację dając natomiast ideologii tego, czego państwo łaskiego ideologii, która tak ustawiona na piedestale ludowość chłopcy się do tego tutaj nie ma prawda to raczej szacunek dla ludu, ale jednak tradycja rozumiana i to ta ludowość na skład miał uzasadnienie pojęcie elity były węgierskie, więc te arystokratyczna ziemiańskich, które nabyły ja rozumiem, że ludność tej straty wolnych w State rada wolności to jest nawiązanie do takiej ja wiem tradycyjnej wolności szlacheckiej ja nie wiem ile ono jest Polsce przedrozbiorowej i myśli ja nie wiem ile można traktować poważnie, bo te wszystkie instytucje, o których pisze litewski mechanizmy, które wszystkie wartości są wartością autorytarnymi, ale nie są wartościami liberalnymi pana, a specjalna Państwowa kontrola tak i nie bardzo wiadomo ta wolność nasze może przejawiać w tym, że naród prawda daje jak rozumiem w wyborach legitymację do rządzenia partii upadku partii pana prezesa jest w tym momencie partia wyraża wolę narodu, ale toczą się wdawał najciekawsze ten właśnie takim w tym programie bardzo bardzo nie niedemokratyczny katalog wartości i tych podstaw podstawowych praw takiego wąsko rozumianego narodu nie biologicznie, ale jednak wąską, a w kamerze Obywatelską naszą naczelną rolą kościoła tradycji prawda nieufnością wobec instytucji demokratycznych tylko takim właśnie poziom wolontariusz mem z 1 strony z drugiej strony mówi o wolności nie jest do końca jasne czym ta wolność ma wyrażać nie jestem do końca powiedział na demokracji nowość pojazd stoi na demokrację niż tak uczciliśmy tej tak tak to ostatnio właśnie prof. Sadurski mówił o o tym czy istnieje coś takiego jak demokracja nieliberalna czy to czasem nie jest oksymoron tak jak zimny śnieg czy no ja myślę, że to jest bardzo dobry przykład to znaczy, że ten program PiS -u ten, zwłaszcza tym terenem historyczne biologiczne wstęp można doskonale w tym w kategoriach interpretować także to jest demokracja, która wyraża właśnie nie ma żadnych ograniczeń nie szanuje trójpodziału władzy chodziło oczywiście ciepłe śnieg jako oksymoron jedność niektóre z obcych jak ja nie mam pobiegnie nie powiedziałbym, że jest to, że jest to, że jest to projekt dyktatury myślę, że nie popełni posunął się tak daleko zespoły bardzo spokojnie tak bardzo specyficznego ustroju, w którym władza nie ma ograniczeń władza ma jakąś legitymację demokratyczną natomiast ona nie ma ograniczeń w takim, do których w takich typowych dla zachodnich liberalnych demokracji wróciła do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM i właśnie wtedy zajmiemy się wykładem historycznym czy historiozoficznej zawartym w programie prawa i sprawiedliwości prof. Adam Leszczyński z uniwersytetu SWPS i oko Press jest państwa i moim gościem, a teraz na poważnie prof. Adam Leszczyński z uniwersytetu SWPS i oko Press jest państwa moim gościem rozmawiamy o programie prawa sprawiedliwości jak tu góry tydzień temu partia ogłosiła ponad 200 stron wykładu dotyczącego różnych aspektów, ale znaczna można powiedzieć lwia część tego programu to są wartości plus polityka historyczna ja chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tego zagadnienia prof. Norman Davies powiedział ostatnio, że historia jest bardzo złym nauczycielem czy bez narzędziem do nauki patriotyzmu, bo w no to przede wszystkim to nauka powinna być prawdziwa powinny należeć do niej przykładać kryteria naukowe, a nie ideowe czy ideologiczne, bo wtedy po prostu ona historię przestaje być tutaj w wierze chodzi o program PiS -u oczywiście nie jest to tekst naukowy tylko jest to pewna wizja historii sprzedawana czystą partię pokazująca jak na rozumie dzieje Polski ostatnich 3 dekad jest to absolutnie niebywały dokument ma ona mówi tam tam PiS mówi coś takiego, że doszło do Sojuszu komunistów z częścią opozycji jak się tam właśnie słowa ba kooptacji ja, czyli takie właśnie wchłonięcia część opozycji przez przez postkomunistów rzeczy postkomuniści różne wątki, które pojawiały poziom merytoryczny prawicowej przez dekady pewność postkomuniści przejęli kontrolę nad majątkiem Narodowym przejęli kontrolę nad mediami i że kiedyś byli komunistami apotem się przeforsowali liberałów i utrwalali zarówno zarówno słabość państwa polskiego, bo to było ich interesie, bo wtedy mogli robić swoje korupcyjne biznesu grona, jaki z drugiej strony odpalali i przy spisie, czyli demoralizację prawda nihilizm importowali to sam zgnilizna moralna Zachodu, bo to też utrwalały interesy to jest taka ludziom teoria spiskowa dziejów ostatnich 30 lat i oczywiście prawdziwych pola interesy prawdziwego narodu polskiego prawdziwe interesy narodu polskiego prawdziwego wyraża wyłącznie PiS i ewentualnie wyrażały wcześniej bardzo krótkotrwały rząd Jana Olszewskiego, który właśnie takim Fundacja innymi założycielskim pierwszym wolnym i oczywiście obalonym zbliża się spisek tutaj warto przypomnieć, że nie są badane przez spisek to właśnie miał większości sejmowej prezes się obalony został dość dramatycznych okolicznościach był to rząd mniejszościowy lata między przypomnijmy odchodzić od władz mówią oczywiście na rząd Olszewskiego został obalony po no aborcyjne akcji Antoniego Macierewicza, który zrealizował uchwałę lustracyjną Sejmu zgłoszono zresztą przez Janusza Korwin-Mikkego i no nas po pierwsze to tak realizacja tej uchwały i sposób był absolutnie kuriozalne i skandaliczne nie było to poparte żadnymi dowodami zresztą w późniejszych latach, bo lustracje ćwiczyliśmy na wiele sposobów okazało się, że tezy Antoniego Macierewicza były absurdalne większość większość czasu na drugą też prawdziwe oczywiście tak natomiast tutaj jest oczywiście wszystko układa się w takiej taki protest spiskową paranoiczny ciąg, w którym i co było dla mnie dla mnie najbardziej ciekawe czy znaczy ta opowieść o polityce Demokratycznej Polski lat ostatnich 30 to nie jest wykonaniu PiS -u opowieść Demokratycznej polityce tylko jest to po walce o wolność nie jest także opisy rywalizuje o władzę innymi równorzędnymi partiami, z którymi się nie zgadza ma inne pomysły na Polskę prawda próbuje przekonać się wyborców to jest normalna demokracja, które mamy różne partie jednak kiedy te partie 1 nie mówię o drugiej że, że to są zdrajcy i prawda sprzedawczyk na dach, a PiS za wroga PiS Religa wrogami Polski w walce z wrogami Polski znaczy tam i przyłączyć się największym wrogiem po Polski jest w tym programie Platforma Obywatelska i która jest właśnie takim elementem partacz ciągu Liber po postkomunistyczną liberalno -li stycznego z przyszłym wszyscy wrogowie PiS-u biją się taką 1 wielką kulę prawda to się tym się wszystko łączy w tym programie taką tak, ale też taką jest najwięcej można porównać to z wykładem historycznym związku Radzieckiego, które zapomniał o tajnym protokole z paktu Ribbentrop Mołotow natomiast po tej opowieści PiS jest masa Faustyna świat odchodzi od naszych warto przypomnieć, że przecież głównym produkt, by projektem przed dojściem PiS -u do władzy był tzw . popis, czyli koalicja Platformy Obywatelskiej z PiS nie tygodnie wcześniej nie dowiemy zostało wydrukowane jest z historii, ale też jest tam szereg rzeczy zupełnie nieprawdziwych n p . jest obszerny fragment mówiący o tym, że nomenklatura przejęła Polski biznes prawda, że wejście Polski biznes lat dziewięćdziesiątych to jest kontynuacja układu z czasów PRL -u, że ludzie, którzy byli dobrze ustawieni w komunizmie, że byli aparatczyka ami władzy zrobili kariery biznesowej tych po prostu nieprawda ponadto zostały zbadane przez socjologów takich jak n p . prof. Juliusz Gardawski, który robi już ze szkoły głównej handlowej robił obszerne badania dotyczące polskich przedsiębiorców i padał, skąd z jakich środowisk oni byli wcześniej prawda jakich środowisk wzięli to jest ich pracą nad tym przez wiele lat, gdyż kompletna nieprawda ten prezydent po prostu tylko w tym i 1 z wielu zresztą nie pra w Polska kadra przedsiębiorców działa się przede wszystkim jak mówi z klasy Robotniczej z klasy chłopskiej, ale także z kadry inżynieryjnej przedsiębiorstwach, ale może chodzi w tym w tej tezie chodzi o tzw. uwłaszczenia, jeżeli chodzi o uwłaszczenie to warto przypomnieć, że PiS także uwłaszczył się po osiemdziesiątym dziewiątym roku no była np. taka wielka Gazeta Express wieczorny największa jedyna wówczas popołudniówka w Polsce, którą prawo i sprawiedliwość znaczy wówczas porozumienie centrum otrzymało je za darmo łącznie z działkami łącznie z całą infrastrukturą drukarnię i t d . no i warto przypomnieć rzeczywiście to było to był rodzaju uwłaszczenia natomiast przedsiębiorstwo jako takie z tego nie wyszło poza powiedzmy srebrną, ponieważ warto przypomnieć PC sprzedało Express wieczorny zachodniemu kapitałowi firma ma skład tego też oczywiście nie wiemy, tak więc cała ta opowieść jest pana jest to, że ona jest wielu fundamentalnych aspektach po prostu fałszywa to znaczy ten w tym pili w tej opowieści o historii Polski na głęboko nieprawdziwe to po się na poziomie faktów te są przywoływane a, ale to co jest najbardziej właśnie dla mnie niepokojące nie tezie, że tam są prawdy tylko, że one są podporządkowane takie właśnie narracji pokazującej przeciw, która służy nie pokazaniu, że przeciwnik gorzej rządzi tylko, że albo, że ma głupszy mniej skuteczny pomysł na na rządzenie polską niż my mamy tylko one służą delegitymizacji przeciwnika pokazaniu go jako zdrajca wroga Kreatury mamy nawet taki fragment gry się mówi o tym, że, że to, że rządy Platformy były leniwe żony były zdemoralizowane jako przykład jest to, że się za zajmowaną prawdach latanie w gałę zamiast rządzeniem na no, więc czy ci politycy po prostu grali w piłkę zamiast macie zajmą się rządzeniem polską, a więc pewne jest to jest ta retoryka wroga takiego prawda stygmatyzację przeciwnika i nietraktowania jako równorzędnego partnera tylko jako jako zdrajcy jest czymś absolutnie niepokojący liberalizm postkomunizm to są takie takie takie złowrogo brzmiące nazwy tak jak widać, że często zlewa prawda znaczy tam tam się to wszystko razem z lewa to też bardzo ciekawe dla dla takiej mentalności powiedziałbym o autorytarnej, ale jak staniemy drożał o ofensywnej wskazać no są też dobrzy postkomuniści n p . Stanisław Piotrowicz co zrobić no i ja rozumiem, że to, że to jest także w z punktu widzenia partii i w zaangażowanie po słusznej stronie oczyszcza oczyszcza no, więc zrozumiał swoje błędy stara się trzeba docenić można nową radość pełnił wiadomo radość nawróconego grzesznika jest zwiększenie ich spełnienie popełnił żadnych błędów, bo przypomnijmy, że Stanisław Piotrowicz skoro zgłosi taką tezę, że był w PZPR, owszem w prokuraturze w stanie wojennym, ale tylko dlatego, żeby pomagać opozycji co można gotową tak można powiedzieć właściwie, że on tak już Rice odznaczonego przez pomyłkę nad tak, że sabotował dostał odznaczenie no właśnie, więc są tam takie takie słowa właśnie jak liberalizm czy postkomunizm które, które funkcjonują jako kalumnie prawda tak, ale też one są wyprane z właściwego sensu oznaczone funkcjonują wyłącznie jako takie etykiety, które przylepia przylepia przeciwnikowi czy czytelnik tego ma dział działacz Niemen jak i trochę nastać Gierak nie zastanawiać się tak tylko wiedzieć liberalizm źle, bo komunizm źle to naprawdę jednak głowy 2 głowy tej samej hybryd na koniec jeszcze chciałbym, żeby odpowiedział na to bardzo krótko chcę zapytać czy nie uważa, że publikacja takiego programu to jest jednak w pewnym sensie obnażeniem planów prawa sprawiedliwości co do dalszych losów Polski, a i myślę, że niema co odnawiać znaczy oni po prostu otwartym tekstem mówiąc zamierzają zrobić to nie żadna niespodzianka SN jestem też bardzo ciekaw, jeżeli nie wygram wybory rzeczywiście będą prowadzić wprowadzać swoje tamten ten swój program w życie to z pewnością będzie będą będą słyszeć głosy osób zaskoczonych namówią byśmy tego spodziewali, bo nie sądziliśmy, że to jest na serio nie to jest na serio to po prostu napisane jasno jako misję obrażają Polskę i w jaki sposób zamierzają prowadzić bardzo dziękuję za spotkania prof. Adam Leszczyński z uniwersytetu SWPS i oko Press państwa moim gościem będzie gotowa na opiekunów ska realizował Krzysztof Woźniak Mikołaj Lizut bardzo dziękuję teraz zapraszam na przewodnik parlamentarny Karoliny Lewickiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA