REKLAMA

Doniecka i Ługańska republika ludowa - czy będą miały specjalny status?

Połączenie
Data emisji:
2019-09-20 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie 148 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Michał Potocki z Dziennika gazety prawnej dzień dobry dzień dobry co jest takiego planu Steinmeiera to jest taka formuła szczegółowo określająca warunki przeprowadzenia wyborów niekontrolowanej części Donbasu, czyli w okupowanej części Donbasu, która to formularz uszczegóławia warunki rozejmu przewidziane przez porozumienia mińskie po, których konflikt stracił nasilenie intensywności takie porozumienia z 2015 Rozwiń » roku, a co to znaczy, że Ukraina zgadza się na plan timer to jest bardzo dobre pytanie, na które jednoznaczne odpowiedzi w zasadzie nie ma, bo generalnie rzeczywiście po raz pierwszy od początku, kiedy ta forma się pojawiła samo nazwisko, które jest w tej nazwie wskazuje, że było dawno temu minister Steinmeier już nie jest ministrem prezydent się z prezydentem to z gry od tej pory od kiedy reforma się pojawiła w korespondencji właśnie zaproponowana przez stronę niemiecką nikt pod nazwiskiem ukraińskich przywódców nie powiedział czegoś takiego co powiedział wadę przystaje minister spraw zagranicznych Ukrainy 2 dni temu Ukraina zgodziła na formułę Steinmeiera, ale Ukraina zgodziła na tę formułę ogólnie należą powiedział to rzeczywiście tymi słowami, że my zgadzamy na ten konkretny mechanizm, który został zaproponowany w 2015 roku zgodziliśmy się na formułę Steinmeiera z wypadły takie zdanie nawet dzisiaj jadąc do państwa studia dosłownie kwadrans temu opublikowano nowy wywiad z ministrem prostego bardzo długi wyczerpujący, w którym one doprecyzowuje co tak naprawdę miał namyśli Kijów zgodził się co do zasady, że rzeczywiście wybory na Donbasie powinny być przeprowadzone w taki sposób w jaki chciałby Steinmeier, ale dodaje do tego czy zwraca uwagę na to że, żeby te wybory zostały rzeczywiście uznane za wolne przez specjalne biuro obserwacji wyborów przy organizacji bezpieczeństwa współpracy w Europie to musi być spełnionych cały musi być spełniony cały szereg warunków przede wszystkim warunek dotyczący bezpieczeństwa tych wyborów oraz kampanii wyborczej, a także dostępu bez przeszkód ze strony ukraińskich partii politycznych ukraińskich mediów i wreszcie wyborców pamiętajmy, że ponad 1 000 000 ludzi tylko na samej Ukrainie przesiedleńców z Donbasu mieszka jeszcze drugie tyle wyjechało zagranicę to może wyjaśnijmy z czego wynikał opór wobec planu Steinmeiera te 4 lata temu opór i ten opór cały czas jest wyraźny opór wynika przede wszystkim z tego, że plan Steinmeiera tak naprawdę grozi legalizacją tych struktur separatystyczne, które tam powstały pod rosyjskimi karabinami w 2014 roku mam namyśli Doniecka Ługańska Republiki ludowej samozwańcze oraz struktury zbrojne dlatego, że jeżeli wrócimy do porozumień mińskich, a formuła Steinmeiera jest formuła dojścia do spełnienia tych porozumień mińskich to tam możemy też przeczytać, że te wybory mają doprowadzić do specjalnego statusu dla tych części okupowanych, które założenie nie będą wtedy okupowane ten specjalny status przewiduje np. legalizację formuła formacji zbrojnych to znaczy będą mogły te nowe władze w Doniecku Ługańsku tworzyć milicje ludowe, do których w założeniu trafiliby separatyści dzisiaj służący tam w 0102. korpusie wojskowym tzw . zakłada prawo do swobodnego wybierania sędziów prokuratorów właśnie przez władze oraz specjalnych rejonów obwodu donieckiego ługańskiego i cały szereg właśnie tego typu tego typu założeń, które sprawiają, że jeżeli rzeczywiście ta formuła i porozumienia mińskie były przyjęte bez jakichś doprecyzowanie, których Ukraina oczekuje dalej no to mielibyśmy do czynienia w sytuacji, w której separatyści są legalizowane w systemie politycznym Ukrainy co oczywiście jest legalizacją rosyjskiego wpływu rosyjskiej agentury jak zwał tak zwał, jakiego rodzaju interes trzeciego rodzaju zamysł może stać za zgodą na takie rozwiązania to znaczy co Ukrainie wydawało generalnie rzecz biorąc założenie takiego wychodzą nowe władze ukraińskie czy rząd, który dopiero co jest krystalizacja i prezydent, który rządził trochę ponad 100 dni to założenie takie przez 5 lat prezydent poprzedni Petro Poroszenko poprzedni rząd nie doprowadziły do jakiegoś przełomu w rozwiązywaniu kwestii Bask w związku, z czym my nowy rząd nowe władze musimy spróbować podejść z jakimś od bardziej otwartym umysłem otwartą głową i spróbować zrobić coś, czego Poroszenko nie zrobił oczywiście gdzieś tam tyle głowy jest świadomość, że tak naprawdę to cała sytuacja z Donbasem, że tak naprawdę piłeczkę wprost po stronie Rosji ani Ukrainy dyskusją Ukraina może się zgodzić na wszystko i tak ostateczne ostateczne słowo ostateczna decyzja czy wycofamy wojska czy umożliwić zakończenie wojny należy nie należy do Moskwy no ale ja tak postrzegam jako próbę jako próbę nowego podejścia do Donbasu wynikającą po części z bardzo dużego łaknienia na sukces parcia na sukces, jaki jest do prezydenta Kaczyńskiego widoczne od karton został prezydentem na jakim on chce zarażać również również rząd wiąże się to z pewnymi ryzykami, ale niewątpliwie ciekawe, ale właśnie chciałem zrozumieć co tu jest sukcesem należy, że nic razili mnie to wiem, ale co potencjalnie, gdyby rzeczywiście Ukraina poszła na ten układ byłoby sukcesu sukcesem moim zdaniem sukcesem o sukcesie można, by mówić dopiero wtedy, kiedy Ukraina odzyskałaby kontrolę nad swoją granicą i nad tymi terytoriami, ale granicą, która jednak na pełną granicą całością granicy mówimy tutaj w Donbasie Krym i właśnie to też jest 1 z ryzyk Krym został odłożony kryje się mówi w tym momencie natomiast wyrazić jakąś rolę proszę zwrócić uwagę, że odcinek granicy zgodnie z prawem międzynarodowym, których granicą rosyjską ukraińską kilkuset kilometrowy odcinek na Wschodzie skontrolowane przez Bułgarską donieckiej Republiki ludowe i sukcesem Ukraińcy mówią, że porozumienia mińskie wtedy będzie można uznać, że wdrożone, kiedy nasi pogranicznicy tam staną nasi celnicy będą mieli kontrolę po pierwsze, bezpieczeństwa takim twardym, a po drugie na tym co przez granicę przejeżdża wiemy, że przez granicę przejeżdżają różne rzeczy którymi państwo chińskie kontroli nie ma w tym węgiel, który do Polski również trafić na tak okazuje się można powiedzieć, że to jest właściwie sedno sprawy, że Ukraina nie miała kontroli nad tą granicą dokładnie tak dlatego wspominałem, że to w Moskwie leży klucz i pijani wątpię, żeby Rosjanie początku sięgnęli co więcej, toteż też toczy się spór w sprawie Formuły Steinmeiera, dlatego że Petro Poroszenko 2015 roku pod ogromną presję wojskową rosyjską zgodził się na niekorzystny zapis porozumień mińskich przewidujący, że najpierw są wybory dopiero potem odzyskujemy kontrolę nad granicą oni potem ukraińska strona tego nie wdrożyła słusznie wychodząc z założenia, że trudno mówić, jaki wolnych wyborach, kiedy nie mamy kontroli nad bezpieczeństwem, a te wybory muszą być przeprowadzone tam też zapisane w porozumieniach muszą być przeprowadzone zgodnie z ukraińskimi przepisami no to jest coś to jest taki trochę znam to nierozwiązywalny zapis tak naprawdę Ukraińcy są teraz doprowadzić do jakiegoś wariantu pośredniego to znaczy do jakiej Formuły, która dawałaby im kontrolę i swobodę działań na niekontrolowany tłumaczy terytoriach, ale szczerze wątpię, żeby Rosjanie na taki krok zgodzili dlatego Joński będzie bardzo trudno osiągnąć takie rozwiązanie, które na, które można przedstawić siebie jakiś skrawek sukcesu nie, bo tę lokalizację dla właśnie nowe stare pytanie, jaki to jest zamysł liczymy już ten zamek zaczynamy rozumieć wciąż się wyłania z tych gestów ukraińskich czy raczej w tej chwili wszyscy także z większym zdumieniem patrzą na to co minister w kolejnych wywiadach trochę ze zdumieniem, ale zamysł jest taki, żeby i o tym, też mówi prezes gdańskiej czy w kampanii wyborczej, żeby spróbować też nowego podejścia to środki bardziej humanitarnej do tych osób, które tam mieszkają w oczy wychodzą z założenia, że tam wciąż są nasi obywatele my mamy pewne obowiązki wobec nich to znaczy musimy do nich jakoś się zwrócić jakoś do nich przemawiać jakoś ułatwić im np. przemieszczanie się przez linię rozgraniczenia ułatwić przewóz towarów dziś minister zostaje mówił o tym, żeby zamiast wprowadzić, żeby zamiast obecnie obowiązującej listy towarów, które można przewozić przez nie rozgraniczenia wprowadzić listę, która czegoś, za które wprowadziliście towarów zakazanych do przewożenia tak, czyli niejako zliberalizować to są takie bardzo drobne rzeczy, ale pokazujące pewne nowe podejście, które znów tam wiele zależy od Rosji nie bardzo widzę, gdzie ten sukces jak ten sukces miał wyglądać no ale oni chcą spróbować po to, żeby sobie powiedzieć, że Okaj proszę coś nie udało nam się też nie dała przetestowaliśmy czy to jest jakaś próba otwarcia pola do negocjacji z Rosją taki zresztą zresztą całe powrót do dyskusji w formule Steinmeiera, który obserwujemy w tym tygodniu bardzo wyraźnie służy temu, żeby zorganizować spotkanie naszczycie to znaczy prezydentów Wrońskiego Putina kanclerz Merkel i prezydenta Francji takiego czy już dawno nie było związki się jeszcze z Putinem nie widział, chociaż rozmawiali przez telefon natomiast strona rosyjska oczekuje że, zanim taki szczyt zostanie zorganizowany to Ukraina podpisze się pod formą Steinmeiera nie tylko nie tylko minister Stańko powierzy HOKEJ ale, ale powinna się Ukraina potem podpisać to znów nie ma zgody na to strony ukraińskiej, dlatego że Ukraina oczekuje doprecyzowania pewnych punktów, które są dla niej szczególnie niekorzystne czy znów widać, że trochę wchodzimy, że Okaj Poroszenko był ślepym zaułku prosta jako szef irańskiej wycofał i wszedł trochę inny zaułek, który też chyba się okaże ślepy, o ile znów Ukraina nie zgodzi się na jakąś jakieś ustępstwa, które by kosztowało ją zbyt duże z punktu widzenia suwerenności i pozycji, ale czy to nie jest czy to jest, że strony taka sytuacja, w której nowa władza próbuje przetestować tę samą ścieżkę, która przeszła poprzednia i tak nie Poroszenko był zdecydowanie bardziej albo inaczej zamojskiej zdecydowanie mniej asertywny niż Poroszenko i podejść do Donbasu zostanie mniej asertywne miałam wrażenie, że mam wrażenie żony wynika trochę z tego, że to co często bywa też widać amerykańskich prezentach kolejny, że każdy kolejny nowy prezent amerykański, który przychodzi proponuje jakiegoś nowego podejścia w relacjach z Rosją prawda Obama miał swój reset Bush próbował wcześniej był Clinton Tramp przecież w zasadzie też takim założeniem przychodzi do władzy tylko, że potem okazuje to nie jest takie proste, dlatego że z Rosjanami nie rozmawia się tak samo jak rozmawiałam z Niemcami Francuzami Brytyjczykami i t d. ja mam wrażenie, że Pański tych z podąża podobną ścieżką to znaczy w tym momencie, kiedy się okaże, że został jakoś kosmiczny sposób oszukany przez stronę rosyjską nie będą dotrzymane jakieś obietnice, które słyszał no to się okaże, że dzień dobry jesteśmy w tym miejscu, w którym był Petro Poroszenko prok 2 lata wcześniej dziękuję bardzo Michał Potocki z Dziennika gazety prawnej był ze mną studio dziękuję 1420 program wydawała nam Kurowska realizował Krzysztof Woźniak łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA