REKLAMA

Podcast "Lechistan" o Celinie Mickiewicz i 1. odc. podcastu "Ostatnie 24 godziny kampanii"

Audycja internetowa tokfm.pl
Data emisji:
2019-09-25 22:00
Czas trwania:
42:22 min.
Udostępnij:

Na antenie radia TOK FM prezentujemy podcasty, które na co dzień można znaleźć tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tym razem to najświeższy odcinek "Lechistanu" oraz pierwszy odcinek przedwyborczego podcastu tokfm.pl

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tokfm PL poleca audycja internetowa portalu Radia TOK FM Lechistan, czyli alternatywna historia Polski dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik witamy po wakacyjnej przerwie w dzisiejszym odcinku podczas winny być fanfary, ale na ferie w aferę być może wróciliśmy z wakacji przed występu środkowo azjatyckiego nie było żadnych fanfar tylko jakaś piszczałka i np. nie wiem bęben Zgorzelec skóry, ale wróciliśmy proszę państwa za zdrowie, o co prosił nas słuchać w Rozwiń » swoim liście sprzed miesiąca pan Maciej krótkie lapidarne mieście cześć czołem, kiedy wracacie no panie Macieju właśnie wróciliśmy i rozpoczynamy odcinkiem, który w największym skrócie będzie dotyczył tak proszę państwa teraz mamy takie zadanie pracę domową, że mamy zawsze zaczynać od takiego tzw. pigułki, że mają państwo dosłownie w 1 zdaniu, o czym będzie odcinek, więc nasz odcinek będzie o Jakubie franku Żydzie turkot języczkiem pochodzącym z polskiego Podola, który przeszedł na islam został ukształtowany przez islam szczególnie nie ortodoksyjny następnie został rzymskim katolikiem i miał wielki wpływ, ponieważ poszło za nim sporo Żydów na Polski romantyzm naszego wieszcza Narodowego Adama Mickiewicza, który miał żonę właśnie w tej społeczności i na Polski mesjanizm czy to nie będzie hipis nie będzie pan, kto będzie Jakub frank, a jak państwo posłuchają okaże się, że coś tam jest pewnie z Pisa i trochę Panka Lechistan alternatywna historia Polski no, więc proszę państwa jak państwo pamiętają sporo opowiadaliśmy państwu o związkach między Żydami w Polsce, a Żydami w świecie islamu jak w tych związkach, jakby pamiętają państwo film francuski łącznik to można, by powiedzieć ważną rolę odgrywał muzułmański łącznik i właśnie to jest początek historii o franki Stach chcę historii, która opowiada nam o tym, pograniczu między Rzeczpospolitą imperium osmańskim, którym bardzo ważne miejsce zajmowało Podole Podole, gdzie mieszkała większość duża część na pewno była dużo naprawdę koncentracja Żydów w ramach imperium skupisko obszarze w ramach imperium przesunięć prędko można też mówić zamiana imperium w ramach polsko litewskiej Rzeczypospolitej, a wcześniej Unii Polski i Litwy i właśnie tam na Podolu urodził się Jakub frank w roku pańskim 17002006 . po dole wtedy jak pisze Paweł Maciejko znakomity ekspert od tej tematyki to była wg niego trochę jak tak naprawdę taka Lang we dotacja, czyli Południowa Francja, gdzie mieliśmy naprawdę niesamowity miks najróżniejszych, a heretyków i tutaj właśnie pokazuje, że Podole było jedynym takim miejscem wtedy na początku osiemnastego wieku, gdzie naprawdę była było duże duże skupisko zwolenników sobota Jackowi, do którego odwoływał się frank i teraz parę słów samym sobą dając i co to jest osoba ta krwi był Żydem sefardyjskich czy jak państwo już pamiętają to byli Żydzi, którzy wywodzili się z Hiszpanii i Portugali zostali stamtąd wypędzeni po zdobyciu przez arcykapłana niskich władców Hiszpanii królów katolickich emiratu Grenady i znaleźli schronienie w imperium osmańskim m. in . w odróżnieniu od naszych Żydów większość Żydów imperium osmańskim władze partii czekami u nas aż Kanadyjczyk ami, ale mimo to utrzymywali intensywne kontakty sam sobota i Cwi miał kilka żon, bo tak się w życiu układa niektórym tutaj nie nawiązuje do prezesa, bo to były żony Bosko na le galu i on sam urodził się w Izmirze dawna też Smer na morze państwo jest na wakacjach Turcja nad morzem Egejskim, a jego żona Sara ulg pochodziła właśnie z Podola straciła rodziców podczas powstania Chmielnickiego, kiedy ukraińscy Kozacy no wyrządzili wiele zła Żydom albo zabijali albo zmuszali do przejścia na prawosławie, a walczyli po stroni też Tatarzy krymscy ci raczej nie zabijali, bo uważali za cenny materiał ludzki jak to się mówi czasami w języku w zarządzaniu w zarządzaniu w Hadze, że tak cenny materiał ludzki wartościowe pomiędzy czytać pisać radzący sobie też dobrze w biznesie i zurbanizowane i ona sama wg 1 ze źródeł mierzyć, bo bardzo ciekawe, bo zmuszone przez przejście na rzymski katolicyzm była wychowywana albo przez szlachty albo przez zakonnice, ale ostatecznie trafiła do Europy zachodniej, gdzie trafiły się, że pracuje jako prostytutka takie też czasy są apotem do Kairu w Egipcie osmańskim tam poznała męża i razem z nim, bo 1600 czterdziesty ósmy powstanie Miejskiego to był szok były takie nastroje bardzo prawda końca świata i t d. więc mamy coś takiego, że pojawiają się tendencji mesjanistycznych sobota i Cwi ogłosił się mesjaszem społeczność żydowska chciała go z tego powodu jako no i heretyka zlikwidować fizycznie, bo to jest przecież przestępstwo mają to historia, tak więc on zdecydował się jednak na no proszę pana proszę kultywować jakiś tutaj Żydzi zabili nam co pana pełno naprawdę i postanowili też postanowił wtedy on jego zwolennicy jego żona przejść na islam i tak powstała grupa, która dzisiaj w Turcji można spotkać jeszcze po kiedyś, bo naprawdę sporo w Salonikach nazywa się dumę jak państwo chodzą czasami na kebaba to wiedzą państwo, że u nas mówi się chleba, czyli baby może wszystko co jest prawda robione z rusztu natomiast mamy też do Johnny, czyli od domek kręcić czy ci którzy, jakby przekręcili czy dokonali konwersji z judaizmu na islam i jego zwolennicy do po, ponieważ Podole było pod koniec dziewiętnastego wieku przypomnimy pod panowaniem osmańskim był to region pograniczy były częste naprawdę kontakty Żydzi aszkenazyjscy też robią różne biznesy przenosi się do imperium osmańskiego Żydzi sefardyjscy trafiali tam do Lwowa n p . tak w efekcie zaczęła być popularna ta jego ten ruch, bo może być ruch religijny mistyczny też odwoływał się bardzo do zabawy, której zaraz też państwo powiemy wśród Żydów mieszkających na Podolu i wśród nich byli rodzice frank urodził się w 17000606 . są różne miejsca jak frank Jakub frank zaraz tak zaraz powiemy, skąd to ten pseudonim artystyczny Jakub frank, a sam jeszcze, że pani opowiada pamiętali on sam ja uważam, że takie miejsce najfajniejszych, gdzie się urodził do Buczacza, bo są różne wersje budżet polecam państwu wspaniałe miasteczko, ale generalnie Podole krótko mieszkał na Podolu przeniósł się z rodzicami do imperium osmańskiego mieszka w Mołdawii Wołoszczyzny potem też trafił w głąb imperium osmańskiego nie był niech te Księstwa Leny rumuńskie, czyli spotkam go w Smyrnie w Sofii w Stambule no i on też podejmuje decyzję o tym, żeby razem ze swoimi zwolennikami przejść na islam i od razu ogłasza się też mesjaszem i jest to oczywiście wszystko bardzo ważny dlatego, że to będzie miało oddziaływania państwu pokażemy na samych Żydów mieszkających w Polsce szczególnie na Podole, ale potem szerzy, ale ma miał też wielkie znaczenie dla Polski, ponieważ razem ze swoimi zwolennikami przeniósł się do Polski w pewnym momencie i we Lwowie badaczka zorganizowana ca dysputa debata teologiczna, który brał udział, w której była taka sytuacja, że trzeba go było tłumaczyć tego czy muzyki tureckiej i podejmą podjął decyzję o przejściu na rzymski katolicyzm wraz ze swoimi zwolennikami część została w imperium osmańskim dalej tam mieszka, aby nazwani Lech -li, czyli Polacy Lech to nasz lekki stan można powiedzieć, której Mark mamy tutaj wspólne korzenie, a on przyszedł rzymski katolicyzm i wielu jego zwolenników i Stali się zostali nominowani Stali się szlachtą i będą spotkamy ich potomków wśród wybitnych Polaków np. Boy-Żeleński np. każda przerwa Tetmajer np. Nowak-Jeziorański, którego przodkowie byli jak w dziewiętnastym wieku służyli 1 z nich armii osmańskiej i rozbudowywał umocnienia fortyfikacji Belgradu, a potem walczył w powstaniu styczniowym, więc mamy tych frankistów sporo w polskich elitach może być ich nadreprezentacji przekonują w doktrynie 1 z nich jak państwo spojrzą też na, bo będąc kościół świętej Anny w Warszawie kiedyś idąc taka płyta jest informując, że Józef Kwieciński właśnie ufundował ten cały fronton i t d . to był też franki sta, który był skarbnikiem z tego co pamiętam Jana przez Stanisława króla naszego Poniatowskiego i który prawdopodobnie w Warszawie zbudował łaźnie wzorowaną na chama umie on sam wywodził się z Olecka też państwo mogą znaleźć wspaniałe i judaica w Lesku i synagogę bardzo wspaniały stary cmentarz kirkut i miejscowa właśnie właśnie żydowską uważa się za potomków sefardyjczyków ale dlaczego frank miot takie rzeczy tak wzmocniło Pogranicze, gdzie mieszkali obok siebie wyznawcy chrześcijaństwa judaizmu i islamu i on sam dążył do tego i to samo robił wcześniej sobota i drzwi, żeby można powiedzieć jest to myślenie w tych kategoriach religii abrahamowych, że mamy wspólne elementy przez wszystkich różnicach monoteizmu, bo są to religie monoteistyczne on sam mówił do tych swoich wyznawców, którzy pozostali muzułmanami imperium osmańskim nie ma problemu, bo chodzi o to, że człowiek tak jak wisi na drzewie to warto, żeby wysiadł za 2 ręce wtedy się lepiej niż 1 ręką jest Jezus, a drugim jest small, czyli właśnie takie mają państwo ma liczyć na wojnę na muzułmanów, tak więc mamy coś takiego, że on uważał podkreślał to co łączy to samo było Saaba to jak wspinaczka jego zwolennicy 1 z nurtów sobota mówił o mówiących tak, że powstała nowa kompletna religia, bo proszę pytać o tym, że my mówimy o tych 3 wielkich religiach abrahamowych, ale mamy też mniejsze religii abrahamowych tak czy monoteistyczne druzów n p . tak jak Paweł Maciejko porównuje Podole do Langwedocji w średniowieczu 9 lat widelców ja bym porównał wtedy Podole też n p . do dzisiejszego, choć bardzo się zmieniła, ale przez wieki, gdy Lewantu, czyli Syria Liban, gdzie mamy różne odmiany właśnie go nie ortodoksyjnego islamu i ma jeśli ci to są ci, z którymi są związani mają państwo haszysz ASA SIM, bo palili haszysz była taka sekta dokonywał ataków mieliśmy mamy tam do dzisiaj, ale Wit, a Alawitów prezydent Asad tak mniejszość znowu zbliżona do szyizmu właśnie mamy tam druzów religii trasie wyodrębniła islamu tak i skąd dlaczego to jest ważne nieortodoksyjne zbliżony do szyizmu islam, bo sam frank mieszkając imperium osmańskim, kiedy przyszedł na islam został Jan czarem o Jan czarem poszedł do wówczas to już był cień tylko dlatego korpusu Janczar, który zaczął jako jedni chcieli, czyli nowa armia elitarne wojsko prawda Piechota morska imperium osmańskiego najlepsi z najlepszych potem niestety panowie zaczęli zajmować dużo biznesem i t d. zaczęli się żenić mieszać Mery to krytyczne kryty różne kryteria technokratyczny zniknęły rodzina jest jednak rodzinę, bo trafia tam bardzo dużo ludzi z Bałkanów i Kaukazu sześcian przychodzi na islam, ale proszę utrzymywali kontakty promowali więzi rodzinne jest generalnie te zasady takie awansu nie były oparte na emerytom pracy tylko na troszeczkę klientelizm sklepy kreacji i związkach rodzinnych ją zostawiam czarem i co, dlaczego jest takie ważne, bo jak pisze Jan Doktór, który jest najlepszy na pewno w Polsce ekspertem od i satanizmu frankizmu chasydyzmu, o którym jeszcze powiemy o mistycyzmie żydowskim to właśnie to było bardzo ważne, ponieważ beta sieci to było Bractwo mistyczne sufickich sufizm i tak Tarika inaczej, które było Bractwem janczarów janczarzy po prostu należeli do tego bractwa właśnie dlaczego, bo ono było formalnie sunnickie, ale było bardzo bliskie do szyizmu i spodkami dzisiaj n p . Albanii jako odrębną wspólnotę religijną od islamu sunnickiego odłączyli się są nadal muzułmanami, ale bliżej do szyizmu dla tego, że właśnie oni łączyli elementy szyickie, ale też turki kiego szamanizmu czy jeszcze z czasów sprzed przyjęcia islamu gnostyckiej mógł noc czy tajemnej wiedzy z bliskiego Wschodu myśmy byli pogańskiej jeszcze judaizmu chrześcijaństwa miks bardzo intensywne właśnie to połączenie bardzo ważny dla nich był Jezus i SA inaczej imię, które normalnie używane w islamie, bo wiemy, że tak jak u nas hasło normalnie Hiszpanów u nas się nie daje tak najmie Issa jest bardzo ważną postacią z nami, bo przypomnijmy, że jest wyjątkowym prorokiem, ponieważ jest patronem mistycyzmu bezpośredniego kontaktu z Bogiem jest z naj więcej wymieniane niż prawda bardzo dużą najczęściej wymieniane prorok we koronie jest nazywany dużych liter słowem Boga i duchem bogaty nawiązanie do Platona do planu nic mu dane Plato nic mu i mamy coś takiego, że w generalnie wielu muzułmańskich tradycjach to Jezus ma przybyć z Mach Rim czy mesjaszem po to, żeby dzień sądu ostatecznego stoczyć bitwę nas, żebyśmy gdzieś za Antychrysta, ale tam sami z fałszywym Martin, bo oczywiście Chrystus nie jest Bogiem, ale jak czytamy to wiemy, że został stworzony jest kimś wyjątkowym jest czymś kimś pomiędzy tak naprawdę słowo między człowiekiem, a Bogiem w przypadku znów wraca do fraka, bo to jest ciekawe, skąd ten mesjanizm styczny bardzo istotny moty w jak rozumiem ludzi noweli tak Chochoł tyle tych różnych religii oto przychodzi Jakub frank mówi wiecie co wychodzi nam chodzi o 1 tą samą rzecz trochę inaczej to nazywane akcentujemy inne postacie tak, ale no, ale pytanie zasadnicze, skąd co się dalej dzieje z tą wspólnotą ludzi, którzy wokół Jakuba franka się, że tak wyrażę ogniskują taka to już tłumaczymy konstytutywnym skończył tę wodę żywność zdawać sprawę, że dla Acta szyków beta szczytów niezwykle ważna była jedność istnienia czy ma to co ci właśnie cały czas podkreślam to holistyczne całościowe podejście hipisi trochę tamtych czasów troszkę tak tak, bo byli oczywiście je haszysz jedność z naturą bardzo dużo było motywów ekstatycznych taniec wprowadzanie się w trans używanie różnych narkotyków nazwijmy rzecz po imieniu tak stąd też na różne motywy dotyczące życia seksualnego chorobie i t d . tak o drogi panie, po czym na koniec, a ustawy, ale czeka nas w kolanie, ale nie nie chcę też wystraszyć uczy, którzy związali i kraju nadają wydział gier wideo bycie oskarżonym o to, że promujemy tego typu treści natomiast generalnie, o co chodzi, więc mamy to jedność taką patetyczną wszystko Bogu i mamy też coś takiego właśnie Jezus jest kluczowy jako ten, który odegra kluczową rolę w pokonaniu fałszywego Mesjasza to jest przy w on zapowiada koniec świata w islamie jego przybycie pokonuje fałszywego Mesjasza i on po śmierci mahdiego czy prawo wiernego Mesjasza to on -li liderem ludzkości i tu mamy coś takiego właśnie uniwersalny pokój sprawiedliwości koniec nie prawo, które gdzieś pokój i sprawiedliwość, więc i tu jest bardzo ważne, że o wsi śmie można powiedzieć, że ten motyw zmarli mesjaszem jest niezwykle ważne ma olbrzymie znaczenie jest ważniejszy niż w tym ortodoksyjnym sunnickim islamie mamy też opcję taki, czyli tego ukrywania krypto wyznawania swoje rynki ukrywania swoich przekonań względna rzecznik przypomnijmy, że często prześladowaną mniejszością oczywiście już dostali się zdobyć jakiś terytorium to sami czy czasami sami przez część czas sami stawali się też prześladowcami no tak duża część polskich prawicowych polityków zawsze taką taki przez cały PRL on, że to ukrywali, ale żadna mam nic wspólnego my w ogóle jest tak też mówiono np. w Bośni o komunistach jak się skończył komunisty narodowych dołączyli do partii, która włączyła nacjonalizm elementy ami islamskimi trochę jak u nas zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe islamską Narodowego co jak arbuzy zieloni na zewnątrz czerwoni w środku, więc mamy kolejny moty w bardzo obecny u Saaba Taia krwi bardzo obecny u franka właśnie te różne krypt to mamy te elementy tak ukrywanie TR coś, że mamy inicjację także stopniowo jesteśmy tajemnicza ani to te wszystkie elementy są też obecne chasydyzm nie, bo chasydyzm powstał na Podolu założył go pamiętajmy, by 8 to, który sam był Żydem sefardyjskiej im nie zaś kanadyjskim, który co najmniej był miał neutralny stosunek, a czasami sympatyzował sobota listami i chasydzi są jak państwo jakieś mówiliśmy ma w sobie tradycje sefardyjskiej i co się zmienia stare rytuały sefardyjskiej też oczy oni tworzą jakiekolwiek środowisko taki renciści tak proszę czy i teraz do tego dochodziły, że mamy coś takiego i ich i chasydyzmu też pamiętajmy o tym, że różne techniki prowadzenia się w trans ekstazę te mistyczny taniec to wszystko mówi się o tym, że znowu widać wpływy islamskich muzułmańskich mistyków szczególnie mówimy o kim mówimy o na beta szyta i to wszystkie niezwykle ważne dla Żydów, bo jak powiedział gorszą Seanem wybitne genialne religioznawca żydowski, że to jest ten moment, kiedy właśnie dochodzi do takiego początku paradoksalnie modernizacji społeczności żydowskiej, bo to wszystko co się dzieje ktoś lubi ekstatyczne orgiastycznego seksu są tacy są tak można od naszych słuchaczy uważają ortodoksyjny tradycyjnej udaje i to oczywiście wywoływało chasydów spotkał się bardzo ostrą krytyką tak samo, gdzie frankiści Saaba wejść, ale ci, którzy przeszli na rzymski katolicyzm na najważniejszą dla nas dla naszej audycji, bo Mickiewicz się pojawia jest Celina nie puścimy teraz Kazika Celina była żoną Adama Mickiewicza miała na niego wielki wpływ i ona była z rodziny w ramki 100 z kie o oboje rodzice to samo mówiono o Mickiewiczu nie ma, żeby frankistów nie mamy jego przodkowie nie mamy na to dowodów na PL mamy motywy to co państwo zawsze mówię Mickiewicza związane z islamem, o czym była audycją sonetach krymskich mówiliśmy tak mówiliśmy o tym, rząd sam urodzony w Nowogródku korzenie podstrony części rodziny właśnie tatarski tak dalej tak dalej, więc mamy coś takiego, że jak stwierdzają wybitni naukowcy Maria Janion matka Abraham dukat, że widzimy u niego ewidentnie wpływy frankistowskiej u Mickiewicza i też KE bał Ka bała jak państwo wiedzą wyraz się przyjął to jest nurt w mistycyzmie żydowskim, który znowu wiąże się z islamem francuski łącznik islamski łącznik, ponieważ Kabała powstała w Hiszpanii dwunastym trzynastym wieku w trzynastym wieku był Mojżesz z Lyonu Zohar niezwykle ważne fundamentalne dzieło dla żydowskiego mistycyzmu i Kabała łączyła właśnie te potem się rozwinęła szesnastym wieku właśnie w rządzonej przez Osmanów Palestynie i to były podstawy dla rozwoju i frankizmu i satanizmu i teraz to co widzimy 44, a jego właśnie po przypomnijmy, że łączą się Kabała opierać na tym, że wyrazy cyfry liczby słowa wszystkie mają łączą się mają ukryte znaczenia i tutaj cała kwestia znaczenia różne są interpretacje co znaczy, a imię jego 44 franki nabierze dla dziada elementy antysocjalistyczne u niego tak to elementy też różnych prowadzę transu ekstazy o osiągania stanu, że podzieli Nirvany, odwołując się do innej też tradycji twórczości Mickiewicza mamy coś co jest kluczowe znajomy pojęcie wale narody z taką Konrada Wallenroda to jest esencja frankizmu i satanizmu zbawienie poprzez grzech, bo to się nie działo tak, czyli zaprzeczam my jesteśmy zawsze sami odchodzimy od judaizmu stają się muzułmanami też na tę koncepcję trenera jak patrzy na polskie orzeczenie tylko o przepraszam bardzo to było tym osada badaliśmy Francji jest choćby na samotną opiekę, żeby tam podnieść zebrać te światło Boga, bo nawet tam jest i w ten sposób zbawić to jest proszę państwa też motyw, który jest u Konrada Wallenroda jeśli mogę w Iraku na pozycję FSO bardzo wiele fragmentów naszego życia społecznego przypomina też takie rasistowskie właśnie podejście do tego zbawienia poprzez grzech wydaje się, że większość przywar naszych od nadużywania różnych rzeczy poprzez nadużywanie innych rzeczy to właśnie tak bardzo seksistowski, żeby tak upodlić uczestnicy ewidentnie jest po prostu coś co wskazuje na to, że polskie społeczeństwo przesiąkniętej frankizmu tymi ideami, ale jak rozumiem uczniowi, który astra słuchają myślą sobie ojej za rok 23 będzie matura i tak się trafić np. trafność Dziady to roszady no tak to tego nie mają są dziś tyle głowy zawsze to mieć, że oto największy Polski romantyk, jakbym przez jego małżonka szacowna tak ramiona jego wielki wpływ przy kolacji mają go też też była rasistowska tak przykro mi no tak była Wrzeciono, czyli kryzys mamy czytają Dziady po raz kolejny myśleć cecha to w zasadzie to możemy powiedzieć że, gdyby nie i teraz uwaga pewien Żyd, który przyszedł na islam, a później na rzymskich należał się za Mesjasza uważa się za Mesjasza, a inny rzymski katolicyzm powiedział wszystko prawdopodobnie Marek prawosławne o o Jakub frank tak, ale nie tylko za poważne to była ich program telewizyjny, ale proszę się tak nie dziwić panie Pawle, bo przypominam, że przed czasem siedemnastym wieku niektórzy wybitni Polacy w swoim życiu byli wyznawcami kilku odmian wyznań chrześcijańskich trafiali się tacy co byli prawosławni grekokatolicy też ta sama osoba Calvin Stali rzymski katolik no przepraszam bardzo dla nie przykładał kocioł garnkowi no to była ta specyfika tego pogranicza przenikania się tu nie pokaz nie pasuje zderzenie cywilizacji przedmurze chrześcijaństwa nie pasuje no przepraszam bardzo też nie były to co prezes powiedział ostatnio, że to prawdziwy Polak to 8 Victoria, który był bardzo wierzącym głęboko katolikiem mówił jednocześnie coś takiego przypomnimy umarł w Stambule ruszył organizować zaangażował się Legion Polski Żurowski, toteż jej wyraźnym Legionie Żydzi oczywiście byli Żydzi muzułmanie też nim byli proszę państwa na sztandarach co mówiliśmy półksiężyc krzyż i Orzeł biały straszne on mówił coś takiego, że właśnie Polska ma się odrodzić właśnie w zmartwychwstanie jak Chrystus to musi być pod 1 sztandarem wszystkie religie rasy Rzeczpospolitej tak wie w jedności różnorodni jedności taki sam jak pod teraz zacytuję zacytuję Maria Janion, bo to jest bardzo dobrze pokazuje właśnie znowu wpły w Jakuba franka tego myślenia w kategoriach monoteizmu dla niego czy dla Mickiewicza najistotniejszym aktem samookreślenia stała się wiara monoteistyczna w tym kontekście pragnę przypomnieć raz jeszcze, że przecież gotów był akceptować szlachcica, który by ze szczerej wiary nawrócił się na islam przerwanie potępia takich Mahometa chińskich to stare określenie konwertytów jak Józef Bem dobrze nam znany i Michał Czajkowski dowódca tego regionu słynne sady pasza, którzy do pomagają Polsce wyjazd zmienił się, pełniąc ten sposób i tu cytat z Mickiewicza wolę i prawo Boże, więc jak stwierdza Janie to jest nazwa ważniejsze chodzi o wiarę 1 Boga i Polskę to jest świetny moment, żeby zakończyć tak proszę państwa tu się zatrzymujemy i wszystkim uczniom musimy prowadzić tak jeszcze jeszcze raz Dziady czytajcie jeszcze raz wszystko inne Mickiewicza również zastanówcie się głęboko nad tym w jaki sposób w takim razie odpowiedzi na proste pytanie, które pewnie pani polonistka zarząd prędzej czy później na lekcji prawdę, dlaczego największym polskim romantykiem był Adam Mickiewicz tak niech nie w tej odpowiedzi proszę państwa nie za uczniem wszystkim polecam ich nie zabraknie postaci Jakuba franka, który dzisiaj opowie o opowiadaliśmy ale zanim zakończymy to ważna sprawa chyba dobrze zareklamować książkę naszej polskiej pisarki Olgi Tokarczuk księgi Jakubowe, o której opowiemy państwu w następnej audycji, bo w następnej edycji pokażemy państwu jak Mickiewicz ze swoją wizją zdarza się Zygmuntem Krasińskim i obecną w Polskim antysemityzmie orientalizm rację Żydów od wielu odwołujące się do różnych stereotypów w ogóle do także do sejmików do muzułmanów pokażemy to państwa mówi tego czy kodem należy audycji zapraszamy na następny podcast również polskich antysemitów żaków serdecznie zapraszamy serdecznie stosowano te rozwiązania naszego podczas niesamowite proszę też pisać historię upadku kropkę FM Lechistan Apart Cropp kropkę wszystkich komentarzy propozycję państwa witamy z olbrzymią przyjemnością do usłyszenia mówimy Adam Balcer i Paweł Sulik zawsze w piątek po dziewiętnastej tylko na tokfm PL w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek za tydzień w piątek po dziewiętnastej tokfm PL poleca audycja internetowa portalu Radia TOK FM Bartosz Dąbrowski dobry wieczór ostatnie 24 godziny kampanii tak nazywa się nowy podcast, który ponad tydzień temu zaczął swój żywot na tokfm PL publikujemy dzień w dzień kolejny odcinek tego podcast prowadzony przez innego prowadzącego bądź prowadzącą teraz postanowiliśmy państwu przybliżyć ten podcast, zwłaszcza że jego życie będzie dość krótkie, bo zakończył w naturalny sposób swój żywot wraz z końcem kampanii wyborczej 11 października, czyli w przedwyborczy piątek, bo wybory pamiętamy 13 października zaprezentujemy archiwalne odcinki tego podczas pierwszych 5 odcinków teraz 1 po informacjach kolejne 4 zapraszam do słuchania ostatnie 24 godziny kampanii codzienny podcast wyborczy tokfm PL witam w nowym Podkarpacie Radia TOK FM ostatnie 24 godziny kampanii ja nazywam się Wojciech Szacki na co dzień pisze o polityce w polityce Insert teraz mam przyjemność prowadzić co poniedziałek podczas wyborczej Radia TOK FM, w którym postaram się opowiedzieć o tym co ciekawego widzą w kampanii przed nami jeszcze 25 dni walki o Sejm Senat kandydaci mają za sobą pracowity weekend z konwencjami spotkaniami z wyborcami w sondażach wciąż wyraźnie prowadzi PiS z widokami na samodzielną większość podobno sondaże robione dla rządu wskazują na możliwość zdobycia przez PiS około 250 mandatów na początek sprawdźmy co słychać w 5 największych komitetach zacznę tym razem nie od faworyta wyborów, lecz od koalicji Obywatelskiej KO zaczęła dziś akcje silni razem, która ma mobilizować zwolenników nie tylko do głosowania, lecz także do czynnego wspierania kampanii rozdawania ulotek czy udostępniania miejsc na banery kandydatów sporo działo się też w weekend Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatka na premiera w sobotę była na konwencji w Poznaniu odwiedziła też remizy strażaków Ochotniczej straży pożarnej w Sano w Santo skup przepraszam województwie lubuskim lider po Grzegorz Schetyna w sobotę w Poznaniu wygłosił zaś przemówienie, które ma być ideowo Control do tego co mówi Jarosław Kaczyński każdy wolny człowiek jest dla tej władzy wrogiem najwięksi wrogowie ludzi pracy, a już szczególnie pracodawcy ludzie pracy przedsiębiorcy Polki Polacy chcę was ostrzec pan Kaczyński idzie po wasze pieniądze mówi Zych mówił Schetyna szef po odniósł się w ten sposób do planów PiS podniesienia płacy minimalnej co obciąży przedsiębiorców Platforma zamiast tego proponuje, aby to państwo dopłaciło specjalny bonus dla tych, którzy zarabiają najmniej Schetyna udzielił też wywiadu Dziennikowi Gazecie prawnej z tego co mówi wynika, że pogodził się już z porażką z PiS, ale ma nadzieję, że Jarosław Kaczyński nie zdobędzie samodzielnej większości dzisiejsza opozycja będzie mogła stworzyć rząd koalicyjny PiS błyskawicznie odpowiedział na akcji Platformy sztabowcy przerobić billboard Małgorzaty Kidawy Błońskiej, umieszczając na nim hasło silni razem oraz wulgarny wpis anonimowego internauty z hasztagiem silni razem PiS chce w ten sposób wykazać, że Platforma założyła farmy trolli internetowych i skleić z tym tematem Kidawy-Błońskiej frontmanem kampanii PiS jest bez 2 zdań Jarosław Kaczyński prezes PiS był weekend na kilku konwencjach w Łodzi Pile Wrocławiu Legnicy Wałbrzychu nawoływał do obrony kościoła rodziny i budowy państwa dobrobytu tak, by w ciągu kilkunastu lat Polska dogoniła kraje Zachodu Kaczyński przedstawił swą partię jako tę, która walczy z postkomunizmem i tę, która zbudowała nową elitę w Polsce obok elity stworzonej przez postkomunizm jest już nowa elita, która wstanie zmieniać Polskę lita, która się nie uważa za lepszą, ale taka, która chce służyć mówił szef PiS przy okazji konwencji w Łodzi PiS odsłonił też swój program wyborczy 232 stronach partia rządząca przedstawiła diagnozę stanu państwa podsumowanie tego co zrobiła oraz cele na kolejną kadencję wiele osób pisało to dzieło poza Kaczyńskim byli to m. in. Piotr Gliński, czyli szef rady programowej PiS i minister zdrowia Łukasz Szumowski 1 z moich rozmówców wskazuje na ważną rolę, którą odegrał przy pisaniu tego programu mało znane ważny dla PiS specjalista od badań fokusowych Piotra Gotowski, który ma najlepiej rozpoznane potrzeby wyborców mnie najbardziej zaskoczyły te fragmenty programu, który niespecjalnie pasują do dna PiS obietnica działań na rzecz równości płac kobiet mężczyzn, a także zapowiedź wprowadzenia dla matek dzieci do lat 3 pracy zdalnej większość programu jest jednak przewidywalna przezwyciężenie postkomunizm ma umożliwić budowę nowego ładu i rozwoju gospodarczego dobrobyt ma nam wszystkim zapewnić coraz silniejsze państwo jego instytucję, a poza tym to co zwykle tradycja kościół rodzina suwerenność, bo też trochę propozycji osobliwych ujęło mnie, zwłaszcza zdanie będziemy kontynuować działania w zakresie łagodzenia konfliktów na linii człowiek duże drapieżniki zakładam, że ucieszy ono raczej myśliwych niż wilki, ale trochę się dziwię, że miłośnik zwierząt Kaczyński idzie w taką oto stronę wiele ciekawych zagadnień zostało też zaledwie wziętych jak ma wyglądać regulacja zawodu dziennikarza co się stanie sądami co dekoncentracja mediów cóż najwyraźniej nie są to rzeczy, którym PiS chce się chwalić lewica kontynuuje objazd kraju lewica busem dziś Adrian Zandberg Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty byli w Siedlcach jutro kolejna Kielce Kraków tematem tygodnia są dla lewicy prawa człowieka komitet SLD zaproponował weekend pozostałym partiom opozycji wspólne podpisanie paktu dla kobiet, a w nim punktu legalizacji aborcji na życzenie do dwunastego tygodnia ciąży partie opozycyjne odmówiły, opowiadając się za utrzymaniem obecnych przepisów zgadzają się zresztą w tej sprawie PiS aktywny jest też PSL Władysław Kosiniak Kamysz próbuje zaistnieć jako spokojny głos w kampanii w Polsce rozdartej podziałami politycznymi potrzebny jest pojednanie, bo Polska będzie silna tylko wtedy, gdy będziemy współpracować mówił na spotkaniu z mieszkańcami ryk w województwie lubelskim przedstawia też program PSL i jego obietnice emerytury bez podatku wsparcie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii zwiększenie wydatków na służbę zdrowia oraz odblokowanie rynków wschodnich dla polskiej żywności dziś w Krakowie Kosiniak Kamysz wezwał do wzmocnienia samorządów na liście 5 największych komitetów tych, które zarejestrowały listy w całej Polsce jeszcze Konfederacja, ale bardzo trudno jest powiedzieć cokolwiek aktywność tej partii 1 z ostatnich śladów aktywności depesza polskiej agencji prasowej to informacja, że Konfederację poparła partia kierowców poza przeglądem doniesień z życia partii chciałbym co tydzień zastanowić się też nad 1 ciekawym dla mnie tematem niż proponuje próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego kampania koalicji Obywatelskiej jest tak marna oczywiście nie jest także jest marna w całej rozciągłości wstawienie Kidawy Błońskiej jako kandydatki na premiera było rozsądne billboardy spotkania z wyborcami dają wrażenie pewnej dynamiki, a jednak rozmawiałem o tym z wieloma osobami w tym kandydatami po dominuje wrażenie, że kandydaci koalicji są raczej jak stado owiec na drodze do rzeźni, a nie jak wataha Wilków na polowaniu, dlaczego po pierwsze na kampanii ciążą grzechy całej kadencji przez 4 lata po nie mogła się zdecydować czym jest kogo reprezentuje raz Grzegorz Schetyna ogłaszał zarzucenie konserwatywnej Kotwicy oraz wyrzucał konserwatywnych posłów, by potem przyjąć na listy dezerterów z PiS w kampanii Europejskiej prezydent Trzaskowski wspierał postulaty LGBT dziś po programie zamknęła się nawet w sprawie relacji państwa z kościołem politycy po krytykowali transfery socjalne PiS dziś obiecują, że wszystko co dane będzie utrzymane trudności w tym połapać nic dziwnego, że przez ostatnie 4 lata zaufanie do Schetyny padło 35 do 24 %, a nieufność skoczyła z 23 do 50 % po drugie, koalicji niosą nastroje społeczne nie ma takiej fali jak w 2007 roku, która dała władzę Donaldowi Tuskowi o tym, braku fali po dotkliwie przekonała już preludium do obecnej kampanii, czyli majowych wyborach europejskich tamta klęska całkiem niedawna odebrała nadzieję liderom działaczom wyborcom trudno się robi kampanię w takich okolicznościach po trzecie koalicja zaczęła kampanię z opóźnieniem do dziś nikt po nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nikt z się nie działo w wakacje PiS miał swoje pikniki były spotkania z Mateuszem Morawieckim Beatę Szydło Jarosław Kaczyński zdjął swój krawat Daćko pełni odpowiedziała piknikami obywatelskimi mogła zrobić serię koncertów pod gołym niebem zaprosić znanych piosenkarzy aktorów zmobilizować ludzi naładować swoje akumulatory nic takiego się nie wydarzyło po czwarte Schetyna tak ułożył listy, by obronić swoją pozycję partii, a nie tak, by walczyć o jak najlepszy wynik brakuje nowych twarzy brakuje popularnych samorządowców brakuje reprezentantów różnych środowisk tuż przed tym nagraniem rozmawiałem samorządowcy z 1 z dużych okręgów i mówił, że u niego w walce o mandat liczyć się 45 kandydatów Platformy i około 20 z PiS, którzy gryzą nie tylko trawę, ale i asfalt oraz siebie nawzajem w walce o mandat miejscowy lider po natomiast tak ułożył listę, żeby mieć Święty spokój, żeby nikt nie zagroził, a nie tak, by walczyć o wynik dla całej partii i takie sygnały dochodzą z większości okręgów w całym kraju po piąte struktury po są kompletnie rozwiązłe to ponad 20  000 ludzi, którzy sprawiają wrażenie, że jeżeli długi urlop warto wrócić do marszu z końca kampanii Europejskiej, na który pofatygował się tylko kilka tysięcy osób zamiast 50  000, które zrobił zupełnie inne wrażenie i co nie powinno przekraczać możliwości największej partii opozycyjnej przypomnijmy, że Platforma w tej kadencji dostała około 60  000 000 subwencji z budżetu po szóste na kampanię Platformy wciąż słabo personalna Grzegorz Schetyna nie jest w przeciwieństwie do Donalda Tuska zwierzęciem kampanijnym szef sztabu Krzysztof Brejza nie ma takiego posłuchu w partii jak Joachim Brudziński PiS i wreszcie po siódma kompletnie nie pojmuję, dlaczego KO nie potrafi zrobić 1 porządnej konwencji wyborczej na kilka tysięcy osób z dobrym oświetleniem nagłośnieniem i rozmachem wiele w tej kwestii mogłaby się odpis nauczyć na ostatniej prostej łatwo od tych błędach grzechach zaniechania zapomnieć, bo teraz akurat sporo się w koalicji dzieje to dzieje z sensem sensownie, ale przez parę tygodni trudno nadrobić dystans stracony przez 4 lata, ale oka zosta w już koalicję za tydzień będzie pewnie czas, by pomówić o kłopotach wewnętrznych PiS raczej zjednoczonej prawicy nie za kulisami i obok sprawnej maszyny kampanijnej dzieje się całkiem sporo co dalej kampania się toczy, a ja pytałem sztaby plan na najbliższe dni pismo dość szybko odpowiedział, że ma konwencję tematyczną w sprawie rozwoju w Katowicach w sobotę 21 września, a oprócz tego kilka konwencji Okręgowy w Krakowie Tarnowie nowym Sączu Radomiu lewica zaprasza na sobotę na konwencji o ochronie środowiska w Gdyni swymi planami niestety nie chciały się podzielić PSL i po na dziś to wszystko dziękuję państwu za uwagę jutro kolejny odcinek podcastu ostatnie 24 godziny kampanii z Piotrem Maślakiem Radia TOK FM to były ostatnie 24 godziny kampanii nowy podcast codziennie od poniedziałku do piątku audycja internetowa portalu Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: AUDYCJA INTERNETOWA TOKFM.PL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA