REKLAMA

Jak złapać przestępcę zanim popełni przestępstwo?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-09-26 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwa mają gości jest pan prof. Krzysztof Krajewski kierownik katedry kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry pani profesor dobry panie audycję w dziesiątej troszeczkę znaliśmy futurolog i myślę, że także w tej audycji trochę futurolog i tym razem kryminologii jako futurolog ja ale, żeby trzymać się ziemi powrócimy do tragicznych wydarzeń w Gdańsku do zabójstwa prezydenta Adamowicza teraz rozmowie z portalem wirtualna Polska, a ówczesny wiceminister Rozwiń » prawdziwości Patryk jaki powiedział w następujący sposób napastnik 4 × napadał swoim życiu z bronią w ręku sędzia orzeka wyrok jedynie 5 lat pozbawienia wolności kłóci się to z moim poczuciem sprawiedliwości to jest moje ocenie najważniejszy, owszem, obszar refleksji po tej tragedii ten sam sprawca otrzymałby w stanach Zjednoczonych pewnie wyrok kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności, gdyby tak było u nas nigdy do tej tragedii, by nie doszło zrozumieć to jest taka wizja kary prewencyjnej czyli, jeżeli potencjalnie niebezpiecznych sprawców odwołujemy, a priori no to nie będą popełniali tych czynów, które później są tragiczne dla tramwaju tragiczne konsekwencje dokładnie to znaczy ten to wypowiedź ministra, jakiego ona są z kilku powodów dla kryminologii jest niezwykle fascynująca czy dla kart listy, bo na pewno pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to jest snu pewna niedokładność, o których może wypadałoby wspomnieć ja przypuszczam, że sprawca zabójca prezydenta Adamowicza za to przestępstwo, za które był skazany w 2013 bodajże roku nawet w stanach Zjednoczonych nie dostał kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności z tego powodu, że to było dopiero jego pierwsze wskazanie, a więc nie kwalifikował się do tego słynnego schematów strajk SentiOne aut, czyli 3 wskazania i rzeczywiście dożywocie albo wielu letnia kara pozbawienia wolności tutaj akurat pan minister troszeczkę minął się prawdopodobnie z faktami przypuszczam, że w przeciętnym stanie amerykańskim za to przestępstwo to byłaby kara między 510 lat pozbawienia wolności prawdopodobnie nie więcej, ale to już jest szczegół powiedzmy sobie natomiast rzeczywiście w tej wypowiedzi możemy odczytać wsparcie dla takiej wizji jak pan redaktor powiedział prawa karnego, w którym kara przede wszystkim ma zabezpieczyć społeczeństwo przed niebezpiecznym sprawcą to znaczy takim co, do którego istnieje prawdopodobieństwo, że on w przyszłości będzie ponownie popełniał przestępstwa to będą oczywiście poważne przestępstwa, więc od zabójstwa, zaczynając nie rozboje zgwałcenia i t d . to jest oczywiście bardzo ładna bardzo atrakcyjna wizja, która stała się tematem wielu książek filmów hollywoodzkich dotyczących złamania sprawcy, zanim przestępstwo się wydać dokładnie, a poza tym ona ma oparcie w wynikach badań kryminologii licznych prowadzonych i w stanach Zjednoczonych i Europie wielokrotnie powtarzanych początek to były takie bardzo znane badania nieżyjącego już wybitnego amerykańskiego kryminologia prof. Merlina Wolfganga, które on realizował w Filadelfii w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych to były wieloletnie badania grupy ponad 10  000 chłopców urodzonych w Filadelfii w 1945 roku był śledzono ich losy życiowe do osiemnastego roku życia do osiągnięcia pełnoletności oczywiście przede wszystkim były sprawdzone kwestie popełnionych przestępst w kontaktów z policją wskazań przez sąd dla nieletnich i t d. i te badania to pierwsze takie później było wielokrotnie powtarzane z takimi samymi rezultatami pokazał jedno, że w tej grupie prawie 10  000 badanych było oczywiście jakiś procent ogółu gdzieś chyba nawet w granicach 50 %, którzy jakiś tam czyny zabronione popełniali mieli jakieś kontakty z policją sądami co nie jest niczym nadzwyczajnym w okresie dorastania, ale to były z reguły epizodyczne zdarzenia pojedyncze nic z tego dalej nie wynikało natomiast była niewielka relatywnie grupa to buch mogą coś 600 osób, która była odpowiedzialna za mniej więcej 80 % wszystkich prostą całą tzw. kohorty popełnionych przestępst w inaczej mówiąc te badania pokazują jedno, że istnieje grupa tzw. sprawców intensywnych, którzy są odpowiedzialni za większość przestępstw, jakie mają miejsce w danej społeczności w danym społeczeństwie to z punktu widzenia prawa karnego kryminalny polityki kryminalnej na SUV -a oczywiście 1 w bardzo sensowny pomysł, jeżeli chcemy zredukować przestępczość poprawić stan bezpieczne życie tankować to wziąć ślub trzeba zidentyfikować można pić unieszkodliwić zdjąć z rynku czy jakby to tam z resocjalizować w to nawet wie pan wtedy już pewne był wtedy jeszcze może, kiedy kolega zrobił badania to jeszcze resocjalizację wierzono cały problem i 2 mam wrażenie, że wypowiedź ministra, jakiego też w tym z kierunku zmierza, że rozczarowanie problemem resort niepowodzeniami resocjalizacji czy nie efektywnością spowodowało takie nastawienie nie ma się co bawić co cackać po prostu trzeba tą grupę zamknąć i trzymać tak wyrzucić klucz jak to się da no tak, ale czy to nie jest też w pewnym sensie przyznanie się dojść, gdyby nie skuteczności swoich działań rozumiem, że resocjalizacja jest też jakąś częścią tego obszaru, który ministerstwo spraw uciążliwości się zajmuje skuteczna resocjalizacja, czyli tutaj mamy wiceministra, który mówi mamy pewne zadania, ale czujemy, że jesteśmy nieskuteczni, więc to zawsze wie pan, gdyby to ja bym powiedział, że tutaj jakiś daleko posuniętej konsekwencji w wypowiedziach działaniach ministra ministerstwa w ogóle sprawiedliwości w ostatnich latach to, abym się nie dopatrywał, jeżeli patrzeć na wypowiedzi i ministra Ziobro i ministra jakiego, ale i wielu innych ich współpracowników z ostatnich kilku czy nawet kilkunastu lat to w gruncie rzeczy to jest podkreślanie braku wiary w skuteczność resocjalizacji i konieczność stosowania takich właśnie radykalnych środków obrony społecznej w Polsce co zresztą robi się rzeczywiście w stanach Zjednoczonych od wielu lat, żeby tych sprawców, których my uznajemy za groźnych po prostu zamykać w ten sposób unieszkodliwiać te właśnie pytanie brzmi panie profesorze, jeżeli jej, że pójdziemy tym torem rozumowania i właśnie wiedząc, że jest jakaś grupa, która jest szczególnie aktywna, jeżeli chodzi popełnia przestępstwo w jaki sposób te osoby zidentyfikować, a priori, czyli jak najwcześniej w tym procesie i teraz dochodzimy do terminologii jako urologii, ale o tym, panie profesorze rozmawiamy po informacjach Radia TOK FM, które i tak pozwoli informacje o 1120 już za kilka minut pan prof. Krzysztof Krajewski kierownik katedry kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i państwa, bo goście wracamy po informacjach o czary państwowym gości jest pan prof. Krzysztof Krajewski kierownik katedry kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego kryminologii jako futurolog ja czyli w jaki sposób, a priori zidentyfikować i zrealizować albo odizolować od społeczeństwa te osoby, które w przyszłości będą popełniały przestępstwa czy te szczególnie aktywne ta wypowiedź wracając do ministra, dlaczego pokazuje na czym cały problem polega, bo w styczniu po zabójstwie prezydenta Adamowicza wszyscy byli mądrzy, bo sprawca zrobił to co zrobił wiedziano już w tym momencie, że jest niebezpieczny, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli wówczas w mediach zwracano uwagę na to czy ktoś gdzieś nie popełnił jakiś błędów w ocenie niebezpieczeństwa przestają go Stefana w sprawie sprawdzonego to raczej skoncentrowano się na kwestii jego zwolnienia z zakładu karnego czy on był prawidłowo zdiagnozowane czy choroba psychiczna, którą prawdopodobnie cierpi była zdiagnozowana czystego wyciągnięto określone konsekwencje, że można było ewentualnie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zastosować przymusowe leczenie i t d . tak dalej wszyscy zwracali uwagę na to co stało działo się w momencie zwolnienia, kiedy już prawdopodobnie my mieliśmy pewne dane, które miały mogły stanowić podstawę do pewnych działań natomiast wypowiedź ministra, jakiego zrzuca winę na ten wyrok wydany w 2013 roku no tutaj cały problem się ujawnia co było wiadomo na temat Stefana w 2013 roku to, że popełnił 34 dopuścił się 34 napadów na bank niebyły jakieś spektakularne wyczyny używał atrapy broni palnej z tego co w prasie było powiedziane no było to na pewno poważne przestępstwo, ale czy ktokolwiek mógł wtedy przewidzieć jakikolwiek sposób rząd w przyszłości będzie popełniał bardzo poważne przestępstwa takie jak chociażby zabójstwo prezydenta Adamowicza no to jest cały problem z metodami przewidywania i predykcji pewnych kwestii w naukach społecznych, które niestety, ale w tym zakresie czy to jasno wyraźnie powiedzieć są słabe my nie mamy dzisiaj na gruncie kryminologii, ale pokrewnych nauk psychologii psychiatrii takich instrumentów takich narzędzi, które potrafiłyby bardzo jednoznaczny sposób czy z pewnym sensownym prawdopodobieństwem określić czy ktoś w przyszłości będzie poważnym przestępcą powtarzającym te przestępstwa czy też nie i to powoduje 1 zasadniczą 1 zasadniczy problem mianowicie bardzo często pojawiają się w przypadku stosowania tego typu polityki karnej takie 2 specyficzne kategorie sprawców takich, których nazywa się fałszywymi pozytywnymi to znaczy takich, których oceniono jako w przyszłości niebezpiecznych, aczkolwiek to była diagnoza błędna oni tak naprawdę nie są niebezpieczni nie będą w przyszłości prawdopodobnie ani wielu ani poważnych przestępst w popełniać i problem z nimi polega na tym, że ich się np. wsadza na bardzo długi okres czasu do zakładu karnego to jest absolutnie do niczego niepotrzebne to generuje potężne koszty nie mówiąc już o tym, że naznaczony w życiu dokładnie natomiast druga kategoria to są fałszywi negatywnie, czyli tacy, którzy zostali uznani, że prawdopodobnie nie będą niebezpiecznymi w przyszłości to też okazuje fałszywą diagnozą, że tak powiem, bo oni akurat zaczynają się dopuszczać tych przestępstw, ale to powoduje, że jeżeli takich fałszywych negatywnych jest dużo no to mamy problem, bo my nie osiągamy tego zakładanego rezultatu polegającego na zmniejszaniu przestępczości i poprawie stanu bezpieczeństwa publicznego, czyli inaczej mówiąc system nie działa zgodnie z tymi założeniami i tu znowu wracając do ministra Patryka, jakiego to spowodowało, że w stanach Zjednoczonych i ta wspomniana już przeze mnie tutaj strategia frustrację sędziów aut jest tego takim klasycznym przykładem sprowadza się do 1 nie ba w się prognozy, ponieważ kryminologia nie jest nam w stanie dokładnie pewnych rzeczy przewidzieć wsadzamy wszystkich jak leci na wszelki wypadek można powiedzieć, bo może coś w przyszłości zrobią to powoduje potwornych rozmiarów jak w stanach Zjednoczonych populację więzienną to powoduje straszliwe koszty no i to może budzić zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia wrażliwości praw człowieka wszystkich innych rzeczy, więc mógł, bo muszę powiedzieć także entuzjazm ministra, jakiego do tego typu rozwiązań budzi moje zasadnicze wątpliwości, tym bardziej panie redaktorze, że ja mam wrażenie, że już w Polsce mamy pewne namacalne dowody, że coś takiego taki mechanizm zaczyna działać to jest kwestia słynnego czy też niesławnego ośrodka w Gostyninie, czyli tej tzw . ustawy o bestiach, gdzie zgodnie z prognozami z 2013 roku ówczesnego ministra sprawiedliwości miało we wspaniałych warunkach terapeutycznych przebywać 10 Góra 15 osób, a w tej chwili liczba osadzonych zbliża się już do 70 i zamiast jednoosobowych pokojach jak najlepszych szpitalach psychiatrycznych ci osadzeni przebywają w salach 1015 osobowych a dlaczego taka duża ta jest ilość, bo właśnie prawdopodobnie w wielu wypadkach biegli, którzy opiniują na potrzeby sądu trzeci, z czym te osoby są niebezpieczne czy nie są niebezpieczne nie są w stanie dokładnie pewnych rzeczy przejęć na wszelki wypadek na wszelki wypadek zamknięcie w rzucie kluczy dokładnie, bo jak okaże się, że myśmy wypuścili to osoby i ona rzeczywiście coś zrobi poważnego no to będzie straszna afera będą straszne problemy, a nie mają wspólnego ze sprawiedliwością nie ma absolutnie nic wspólnego ze sprawiedliwością dlatego użycie w ogóle przez ministra, jakiego w tym sformułowaniu określenia sprawiedliwość to jest troszeczkę całkowicie oderwane od kontekstu, a poza tym tak jak mówię to jest problem polegający na tym, żeby to działamy zgodnie z zasadą, gdzie trwa robią tam wióry lecą prawda myślę tymi biurami w ogóle nie przejmujemy w tym momencie panie profesorze, a co z resocjalizacją w ogóle to już resocjalizacji odpuściliśmy sobie jako po polskie społeczeństwo co znaczy wie pan, jeżeli tak jak mówię minister, jaki minister Ziobro wielokrotnie poddawali wątpliwość sens i skuteczność resocjalizacji co powiedzmy sobie nie jest czymś szczególnie odosobnionym na świecie tutaj wątpliwości w dyskusji naukowej, ale i publicznym dyskursie na ten temat są olbrzymie nie będziemy może to tutaj w to wnikać to jest zasadne czy nie natomiast ja mam wrażenie, że w Polsce od wielu lat to jest frazes, który się używa to określenie resocjalizacja natomiast w polskich więzieniach polskich zakładach karnych w tych warunkach, jakie tam dzisiaj panują bardzo dużego zaludnienia o resocjalizacji po prostu z chociażby ze względu na przeludnienie tych zakładów mowy nie ma, a równocześnie trzeba pamiętać o 1 ta nowelizacja kodeksu karnego, która była przyjęta w kwietniu bodajże, która w tej chwili jest w Trybunale Konstytucyjnym, bo pan prezydent ją tam skierował zawierała 1 przepis, który wszystkich prawników wprawił w osłupienie proszę panie proszę panie redaktorze wszystkie dotychczasowe polskie kodeksy karne zawierały w przepisie, który mówił o dyrektywach wymiaru kary wskazani również na coś co nazywa się wychowawczą funkcję kary, czyli m. in. właśnie resocjalizację to odniesienie do wychowawczej funkcji kary ma z kodeksu karnego zniknąć, czyli inaczej mówiąc prawo ma po prostu dać sobie z resocjalizacją w ogóle spokój i kara ma być zemstą odpłacą sporą część rzeczy tak od wpłat to zemstą no tak mówi z zabezpieczeniem społeczeństwa przed niebezpiecznym sprawcę tylko to może działać to ostatnie może działać tylko wyłącznie wtedy, jeżeli ten sprawca jest rzeczywiście niebezpieczny no tak, ale to też może działać tylko wtedy, jeżeli takiemu sprawcy przywali im kary co najmniej 50 lat pozbawienia wolności oczywiście, jeżeli odpuszczamy sobie socjalizację, jeżeli kara ma być tylko odpłatą zemstą no to taka osoba wychodząc z którymś momencie będzie miała olbrzymie poczucie niesprawiedliwości i z pewnością pojawi się poczucie ma pan absolutną rację ja mam wrażenie, że w wielu krajach, ale w Polsce chyba też przez długi okres czasu wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że więzieni nie wychodzą anioły więzienia nie zmieniają ludzi aniołów czy trzeciej czy są oczywiście przypadki i wyjątki, które można, by iść tą regułę potwierdzają ale, ale ale, ale to się zdarza, ale generalnie rzecz biorąc nie natomiast wielu, którzy zajmują się więziennictwem Penitencjarii etyką może być stawiali się bardzo często taki cel minimum do więzień wchodzą żyli ludzie z reguły ludzie, którzy coś brzydkiego zrobili teraz cały problem polega na tym, żeby nie wychodzili gorsi, a niestety, jeżeli się stosuje tego typu podejście tego typu metody wieloletnie kary pozbawienia wolności, które de socjalizm ujął nie resocjalizację to z więzień wychodzą ludzie o wiele gorsi niż w momencie, kiedy tam chodzili do tych więzień i to bardzo często są rzeczywiście osoby, które dopiero wychodząc z więzienia są autentycznie niebezpieczne, bo one są przepełnione tylko włącznie chęcią zemsty na społeczeństwie po prostu niestety taka jest bardzo często rzeczywistość inaczej mówiąc, jeżeli w medycynie obowiązuje taka zasada Primum non nocere po pierwsze nie szkodzi, czyli po pierwsze nie szkodzić to w prawie karnym w wymiarze sprawiedliwości w kryminologii też powinno to uwzględniać ja oczywiście to nie oznacza, że w pewnych wypadkach nie trzeba wymierzyć niezwykle surowej kary nawet maksymalnej kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności to jest oczywiste, że są sprawcy, którzy ze względów sprawiedliwością i wielu innych na taką karę absolutnie zasługują, ale jeżeli to zaczyna przybierać pewne masowe rozmiary jako podstawowa zasada polityki karnej to bardzo często rodzi niestety dramatyczne negatywne konsekwencje, bo ci sprawcy najczęściej bardzo często po odbyciu wieloletniego więzienia wracają bardzo szybko za kraty po popełnieniu rzeczywiście niezwykle poważnych przestępst w, a więc tak mówię no i umiar jest podstawową zasadą we wszystkich obszarach polityki społecznej bym powiedział to informacja zastanowimy się czy są jeszcze inne sposoby, aby liczba popełnianych przestępstw było jak najmniejsza państwa mają gości jest pan prof. Krzysztof Krajewski kierownik katedry kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego informacji już za kilka minut o godzinie 1140 po informacjach wracamy do programu off czarek wczoraj studio prof. Krzysztof Krajewski kierownik katedry kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego stawiamy się na tym czym teoretycznie powinna być kara wobec sprawcy, a czym jest w praktyce przed informacjami mówiliśmy o tym, panie profesorze, że z punktu widzenia unikania przestępst w w przyszłości lepiej zamknąć na długie długie lata wszystkich, którzy potencjalnie mogą takimi pracami się stać co oczywiście nie redukuje do zera, bo wie pan mówił czasami nie ma przesłanek wskazujących na to, że dana osoba będzie albo może być po drugie jest to niesprawiedliwe to niszczy ludzkie życie i też punkt widzenia ekonomicznego jest niezwykle kosztowny dla społeczeństwa pytanie brzmi czy są jakieś skoro kryminologii jako futurolog ja niekoniecznie dobrze się spra w sprawdza, bo albo, gdy tylko osoby, które nie będą popełniały albo wręcz przeciwnie mniej, więc nie identyfikuje tych, którzy mogą stać się z pracami czy istnieją inne narzędzia nowo, jeżeli mamy jakiś przestępstwo to co się dzieje w okolicznościach pytanie czy możemy mieć wpły w na to okoliczności możemy je papież rozpoznać uszeregować jakiś sposób i być może wyeliminować w oczy, jakby byli także wyeliminować całkowicie to prawdopodobnie to jest niemożliwe, bo źle wyeliminowanie całkowite pewnych zjawisk i okoliczności w życiu społecznym to jest bardzo trudna rzecz czasami może się udać ale, ale chyba tak generalnie jest to raczej trudne do osiągnięcia natomiast my na pewno w życiu społecznym jesteśmy w stanie identyfikować cały szereg różnego rodzaju okoliczności, które sprzyjają popełnianiu przestępst w jesteśmy również wśród osób wśród członków społeczeństwa identyfikować pewne grupy, które można określać mianem grup ryzyka, jeżeli chodzi o popełnianie przestępstw to może dawać podstawy do podejmowania całego szeregu działań, które niekoniecznie będą miały jakikolwiek związek z represją stosowaniem prawa karnego czy nawet działaniami policji, aczkolwiek policja też może pewną rolę odgrywać, które miałyby właśnie na te czynniki ryzyka w takiej czy inny wpływ mieć i redukować możliwość dochodzenia do przestępstwa tych programów, które nazywa się programami prewencji przestępczości, ale właśnie na płaszczyźnie społecznej jest olbrzymia ilość one czasami okazują bardzo sensowne bardzo efektywne, a czasami one są po prostu dziecinnie prostej i dziecinnie łatwe do zastosowania, aczkolwiek wielu ludzi niekoniecznie kojarzy to jakoś politykom kryminalne redakcje takich przykład podam, że w Polsce, o czym mało, kto wie, bo włamania przez lata dziewięćdziesiąte mieszkaniowe szczególnie włamania były uważane za plagę w Polsce był to rzeczywiście autentyczny program pro problem, ale one już w latach dziewięćdziesiątych spadały, a w latach dwutysięcznych poleciały na łeb na szyję z 1 bardzo prostego powodu to nie, dlatego że kary się zrobiły surowe, że więcej włamywaczy zaczęto łapać czy trzecie czy inne tego typu rzeczy po prostu nasze mieszkania są dzisiaj o wiele lepiej zabezpieczone niż były na przełomie lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych wtedy jeszcze każdy mógł wejść do każdej klatki schodowej w Polsce robić nic mu się żywnie podoba natomiast od pewnego czasu wzorem wielu krajów zachodnich na klatkę wejść nie można posłów domów one są lepsze zamki są alarmy są wideo obserwacja cały szereg różnych innych mechanizmów technicznych, które po prostu mienie o wiele lepiej zabezpieczają i o wiele utrudniają sprawcą w dramatycznych czasami sposób działania to powoduje, że dzisiaj czasami, żeby włamania czasami są bardzo często są popełniane przypadkowo przez młodych ludzi nietrzeźwych, którzy widzą nagle okazje, jakie niezabezpieczone mienie i t d . tak dalej, jeżeli to się zmieni to tego typu szczególnie przypadkowe włamania znikają, bo nie ma okazji do popełniania włamań jest tak bardzo znana koncepcja kryminologicznej, która po polsku nazywa się koncepcją działań rutynowych znaczy, że przestępstwo zależy w gruncie rzeczy od 3 czynników, które muszą się zejść w 1 momencie pierwszy to jest zmotywowany sprawca, który chce popełnić przestępstwo kryminologia bardzo często do tej pory na nim się koncentrowała i karanie też w gruncie rzeczy chce tę motywację zmienić, żeby ci ludzie nie byli zmotywowani do popełnienia przestęp, ale są jeszcze 2 podstawowe czynniki musi być zdatny cel ataku i musi być brak jak to się mówi odpowiedzialnego strażnika Response Bułgaria po angielsku inaczej mówiąc, jeżeli nawet ktoś chce coś ukraść, ale nie ma co ukraść to do przestępstwa nie dojdzie, jeżeli ktoś chce coś ukraść jest zdatne przedmiot do kradzieży to, jeżeli ten przedmiot jest odpowiednio zabezpieczony jest właśnie ów strażnik to albo w ogóle nie dojdzie do tego przestępstwa albo ten sprawca się parę razy zastanowi nim to zrobi, bo przestępcy nie są głupcami też nie jak kamikadze nie działają inaczej mówiąc, jeżeli my będziemy w stanie szczególnie tą kwestię tych odpowiedzialnych strażników też oczywiście bardzo szerokie takie przenośne pojęcie to może być strażnik miejski czy policjant to może być kamera to może być nieformalny mechanizm kontroli społecznej, jeżeli my na to będziemy mogli w takiej czy inny sposób wpływać to co może zmieniać założeń styl struktury sytuacji społecznej, w których dochodzi do przez swoje książki takie programy społeczne małych wspólnotach mieszkaniowych w pewnie w Polsce też, ale nie nie jestem przekonany albo nie ma takich informacji, gdzie po pierwsze, zaczyna się już na poziomie planowania tak żyli w jaki sposób skonstruować np. osiedle domków jednorodzinnych tak, żeby można było widzieć, żeby wszyscy widzieli tak dodatkowo jak włączyć tych mieszkańców tak, żeby nie myśli tylko swoim meczu ale w jaki sposób myślenia ładnie czy ktoś podejrzany kręci dokładnie to jest naczep byłaby to co pan redaktor powiedział to w Polsce być może czasami gdzieś się praktykuje, ale np. wiem skądinąd, że w Holandii i jeżeli się planuje budynki, jeżeli się planuje osiedla to w Polsce musi zatwierdzić straż pożarna tam jeszcze jakieś inne podmioty w Holandii musi być zaopiniowany przez specjalistę ds. prewencji kryminalnej właśnie z punktu widzenia przejrzystości możliwości obserwowania, by braku takich miejsc, które mogą ułatwiać sprawcą działanie wszystko to musi być brany pod uwagę, a więc cała ta struktura urbanistyczna architektoniczna musi również odpowiadać pewnym standardom i wymogom bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości dobrze, ale sprawa wydaje się łatwiejsza panie profesorze, kiedy mówimy o ochronie mienia no teraz potencjalny sprawca ocenia ryzyko no i nie wiem jest jasno oświetlone zabezpieczone jeszcze jest strażnik rezygnuje gorzej sprawa się, jeżeli mówimy nie ma uszkodzeń ciała czy o zabójstwie, bo tutaj wydają się badania pokazują że, gdyby to nie jest tak, że ktoś planuje, że to jest prawda, by to jest prawda tutaj podejmowanie tego typu działań jest na pewno o wiele wiele trudniejsze, ale tutaj równocześnie wie pan bardzo wielu wypadkach może przecież jest 1 rzecz my i tak wiemy doskonale, że do bardzo wielu przestępst w z użyciem przemocy dochodzi też jednak mimo wszystko w pewnych sytuacjach pewnych okolicznościach pewnych miejscach po bardzo często jest związany chociażby ze sposobem spędzania wolnego czasu spożywaniem alkoholu spożywanie narkotyków i inne tego typu działania to, że bardzo często bardziej też zadanie dla policji, która by mogła w takiej czy inny sposób próbować te gorące punkty hot spot, które swego punktu widzenia są zagrożone przestępczością poddawać czy to intensywniejszej służbie patrolowej czy jakimś innym formom kontroli tutaj też można różnego rodzaju rzeczy podejmować natomiast jest prawdą, że zabójstwa czy inne tego typu przestępstwa do zapobiegania są bardzo trudne chociażby właśnie z tego powodu, że winny one bardzo często mają miejsce w powiedziałbym nie tyle może intymnych, bo to za daleko posunięte, ale prywatnych miejscach okolicznościach to wbre w pozorom absolutnie nie jest prawda, że zabójstwa to są prawda szaleńcy biegający po ulicach napadających na nieznane ofiary do olbrzymiej większości zabójst w dochodzi jest między ludźmi, którzy się doskonale znają są nawet krewnymi różne więzy łączą, więc to są pewne prywatne sytuacje dlatego tutaj no problem zapobiegania jest o wiele bardziej trudny, ale czas jasno wyraźnie powiedzieć, że nie można oczywiście machnąć ręką na prawo karne i wymiar sprawiedliwości, ale kontrola przestępczości zwalczanie przestępczości nie lubię tego słowa militarnego ale, ale używa się go w Polsce to nie jest tylko wyłącznie w sprawach prawa karnego to nie jest sprawa tylko włącznie policji to jest również sprawa polityki miejskiej polityki społecznej edukacyjne edukacji olbrzymie ilości kwestii, które mogą mieć na to wpływ bluesa do tak, bo w tej chwili to przyszło do głowy ten słynny przypadek tego dwulatka co pobił trzylatka czy na odwrót i mama wezwała policję prawda gdzieś tam w mediach było omawiane to jest taki klasyczny przykład proszę państwa przerzucania wszystkiego co dotyczy kontroli pewnych niepożądanych zjawisk na policję i inne tego typu agendy prawda to jest bardzo częste w polskiej szkole też obecne, jeżeli jest dziecko uczelni sprawiający kłopoty to bardzo często się wzywa policję zawiadamia się sąd rodzinny i t d . tak dalej też oczywiście zupełnie odwrotny skrajny przykład, ale bardzo wielu kryminologów na świecie podaje w tym zakresie przykład Japonii, gdzie właściwie nauczycielowi szkole w tle nie przyjmie przyjdzie do głowy w takich sytuacjach wzywać policję uważali to zresztą za jakąś swoistą hańby prawdopodobnie, bo uważają, że od tego jest szkoła i oni od tego są pedagogami, żeby tego typu problemami się zajmować rozwiązywać dopiero jak już coś naprawdę strasznego to wtedy rzeczywiście szkoła może być bezradna, ale w Polsce, ale tak samo wielu innych krajach europejskich te mechanizmy działające właśnie chociażby na poziomie szkoły zbiorowości lokalnej, które w Japonii ciągle wydają się być nieźle zachowane w Europie nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych one ciągle działają no nie najlepiej i to powoduje oczywiście, że równocześnie ciągle się zwracamy do policji sądów i innych tego typu podmiotów, które bardzo często okazuje się nieefektywne w tym zakresie i to jest niestety no gigantyczny problem bardzo dziękuję za zasygnalizowanie tego problemu panie profesorze państwa moim gościem był prof. Krzysztof Krajewski kierownik katedry kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dziękuję serdecznie informacje Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Ziętara Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA