REKLAMA

Skąd wzięli się Bambrzy w Poznaniu?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-09-27 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o czary państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Szczepaniak Kroll z Instytutu archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk dzień dobry witam serdecznie pani doktor dzień dobry temat naszej rozmowy są bagaży, a właściwie można, by dziś Bawarczycy, bo to chyba jest mniej popularny termin dotyczący mieszkańców właściwie chyba wypadałoby zacząć od osiemnastego wieku czyli, skąd Bawarczycy wzięli się w Poznaniu, a właściwie okolicach Poznania Otóż tego określenia Rozwiń » Bawarczycy używamy w odniesieniu do tych pierwszych osadników, którzy przyjechali do Poznania na początku wieku osiemnastego natomiast później sprawa się troszkę komplikuje, ale jeśli pan pozwoli będę o tym, mówiła nieco później jeśli chodzi o okoliczności przybycia to pierwsza grupa bandziorów podpisała kontrakt byli bambrzy z Lubonia kontrakt z miasta 1 sierpnia 1700 dziewiętnastego roku później były kolejne kontrakty kolejne podpoznańskich miejscowości obecnie będące dzielnicami miasta sprowadzono Bambrów ze względu na sytuację, jaka zaistniała w mieście Otóż jeszcze pod koniec siedemnastego wieku Poznań został zniszczony było to całe pasmo rozmaitych wydarzeń, które do tego przyczyniły mieliśmy tutaj był to efekty najazdu szwedzkiego efekt wojny północnej miasto w końcu na kilka lat przed przyjazdem do pierwszej grupy Bawarczyków ucierpiało mocno od pożarów kilkakrotnie powtarzał się rozmaitego rodzaju zarazy miejsce wmieście stacjonowały wojska świeckie saskie rosyjskie one wszystkie przyczyniały się to jego zniszczenia poprzez dokonywane rabunki kontrybucję inkwizycja w efekcie ludność samego miasta zmalała o około 40 % w stosunku do okresu sprzed tych wydarzeń i na początku 1700 szesnastego roku Poznań liczył 15  000 mieszkańców większości byli to Polacy niewielkie mniejsze oczywiście grupę stanowiła ludność żydowska ludność niemiecka wobec tego uznano, że trzeba będzie sprowadzić kogoś, kto odbuduje samo miasto przede wszystkim jego Przedmieścia to wspomniane wsie, o których mówiłam, ponieważ one były takim zapleczem żywnościowym dla mieszkańców samego miasta i oczywiście także przedmieść, które także były kompletnie zniszczone i przy okazji wyludnione te się pod poznańskie, które dzisiaj są dzielnicami Poznania tak jest to są obecne dzielnice miasta, ale tymi dzielnicami stały się dopiero na początku wieku dwudziestego przez bardzo długi okres były to po prostu podpoznańskich się, dlaczego włodarze miasta skierowali swoją uwagę w kierunku Bamberg ku tak naprawdę nie wiadomo, kto Bawarczyków zaprosił do Poznania istnieją tutaj 2 teorie 1 teoria mówi o tym, że to właśnie władze miasta zaprosiły Bawarczyków, że bardzo często wyjeżdżali tam poznańscy kupcy, którzy handlowali na południu Niemiec i po prostu znali miasto Bamberg i polecili władzom miasta natomiast druga teoria mówi o tym, że zasiedlenie wsi podpoznańskich Bamber czekami zawdzięczamy kontaktom kościelnym mieliśmy biskupstwo w Poznaniu mieliśmy biskupstwo w Bambergu jeśli chodzi o tą wersję mówiącą o zasiedleniu dzięki Kościołowi to tutaj też jest kilka takich pomniejszych teorii, a mianowicie, że ze strony polskiej zawdzięczamy wprowadzenie Band rów albo biskupowi tarło albo biskupowi Henrykowi jeśli chodzi o biskupa tarło to on urzędował jako właśnie biskup w Poznaniu w latach 17101715 jest w okresie poprzedzającym przejaw bardzo szczególnym zakładał, że mógł być inicjatorem tego pomysłu natomiast Krzysztof Szembek był biskupem w latach 171719, więc w okresie, kiedy faktycznie ci pierwsi Bawarczycy zaczęli przyjeżdżać zakładam, że on mógł zrealizować pomysł po prostu swojego poprzednika natomiast ważne są osoby także z drugiej strony ze strony Bamber Saskiej tutaj też zaś służyły się podobnież 2 postacie, a mianowicie Lothar Franc albo Friedrich Karol jeśli chodzi o tego pierwszego biskupa to on sprawował swój urząd właśnie wtedy, kiedy Bawarczycy do Poznania przyjeżdżali, bo to były lata 16931729, więc jak najbardziej jest to realne, tym bardziej że była to osoba bardzo wykształcona osoba, która miała koneksje rodzinne właściwie w całej Europie podobnie zresztą jak Krzysztofem Berg, który się Beck, który podobnie jak z kolei lot Air France studiował w Rzymie przebywał także w Wiedniu istnieje nawet taka teoria Georg Zimmerman badacz niemiecki twierdzi, że obydwaj biskupi przyznali, że nawet biskup Szembek przebywał w gościnie u Lothara Franca to jest oczywiście tylko jakaś hipoteza ja osobiście nie dotarła do dokumentów, które by to potwierdzały jego następcą zaś był bratanek Dryszcz Karl w latach 172946 i prawdopodobnie on tylko kontynuował dzieło rozpoczęte przez swojego wuja rozumiem, że została wpisana oficjalna umowa, która zachęcała mieszkańców Bambergu do przyjazdu na pod poznańskie się i w ramach tej umowy dostawali oni ziemię, którą mogli uprawiać, a dodatkowo różnego rodzaju przywileje związane z płaceniem podatków, czyli obniżony ewentualnie odsunięty to znaczy nie wiadomo też w jaki sposób przez został za zostało zawarte jakieś porozumienie w jaki sposób się po prostu dogadano co nowego lub Bawarczyków, kto ma przyjechać dowód uznania wiemy, że w tym czasie modne było w dostosowywaniu takiego specjalnego rodzaju zaproszeni wzywających osadników, których się reklamował teren, na którym mają się udać i oczywiście przedstawiało zachwalała przede wszystkim przedstawiał też warunki, jakie będą musieli spełnić osadnicy wiemy też Rzeszów Górnovia w 1700 trzydziestym roku sprowadzali do długu, które otrzymali od cesarza dóbr na terenie Węgier także osadników tam wystosowali takie zaproszenie niestety poznańskiego zaproszenie odnaleźliśmy, ale zakładamy, że były tam podobne elementy, ponieważ z opisu tej sytuacji późniejszej ostatniego już na Węgrzech wiemy, że ona była bardzo podobna do sytuacji Polaków przybywają Niemców Bambrów przybywających do podpoznańskich wsi i co ciekawe też takie podobny dokument wystosowała Saleta Katarzyna w 1700 sześćdziesiątym drugim roku, więc już w okresie, kiedy właściwie wam, że byli w Poznaniu i też ta odezwa jest taką modelową, gdyż zachwala po prostu w okolice Nadbużańskiego wirujące wszelkiego rodzaju ptactwo ryby wspaniałe drzewa wydające niesamowite owoce zakładamy, że coś takiego otrzymali też banki natomiast mamy oczywiście kontrakty, które się zachowały już z Bawarczykami i z nich dokładnie wiemy, jakie warunki zapewniono to były można powiedzieć na dzisiejsze czasy ekstra warunki przede wszystkim czynsze na wsi mieliśmy gospodarkę ważną pańszczyzny folwarczną państwo zmianą w bazie byli częstowani byli ludźmi wolnymi otrzymali jako idziemy do zagospodarowania terenu wielkości mniej więcej 1 huby to jest 1417 ha dzisiejszych miasto było naprawdę bardzo bardzo rozległy teren część gospodarzy otrzymała puchu, by mnie przez lata zastanowią, dlaczego typu tak było stąd skończy wziętą ten podział dopiero niedawno dowiedziałam się, że zależało to przeważają, czyli od tego, jaką ilością bydła zwierząt do obrobienia lokowanie tych ziem ktoś dysponował oprócz tego byli zwolnienie od w ogóle od podatku musieli to podatki płaci dopiero po roku do 6 lat w zależności od miejscowości, której się osiedli otrzymali drewno jako budulec i jako materiał opałowy ziarno na wasze wino wypieki chleba łąki pastwiska darmowe użytkowanie to było naprawdę bardzo bardzo dobry warunki natomiast jeśli chodzi o obowiązki musieli płacić tzw. hibernacji, czyli to taki podatek na utrzymanie wojska pogłówne, czyli podatek w zależności od ilości głów w gospodarstwie domowym no i płacili też podatek kościelny mężczyzna na utrzymanie plebana oprócz tego płacili też za rozmaite uroczystości i tutaj trzeba podkreślić, że n p . w kościele franciszkańskim można było uczestniczyć musi w języku niemieckim i oczywiście uzyskać też sakramenty rozmaitego rodzaju, ale tamtejsi duchowni postanowili przyczynić się trochę do szybszej polonizacji Bambrów wprowadzali specjalnie wysokie opłaty za te rozmaite za chrzciny za bierzmowanie dlatego, aby skłonić Bambrów, żeby jednak tych opłat nie wnosili tylko bardziej utrwali się w swoich parafiach wrócimy do naszej wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację, że kilka minut o godzinie 1120 studio Radia TOK FM w Poznaniu dr Agnieszka Szczepaniak Kroll z Instytutu archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk informacje wracamy po informacjach państwa i moim gościem ze studia Radia TOK FM w Poznaniu jest dr Agnieszka Szczepaniak Kroll z Instytutu archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o BAM Brach o tym, jakich okolicznościach przybyli do Poznania i okolic i co działo się z nimi później wspomniała pani o tym, aspekcie uczestnictwa w życiu religijnym myślę, że to był też 1 z ważnych elementów szybszym może integracji bo kiedy pojawiają się na jej terenie nowe osoby na to zawsze jest pytanie w jaki sposób będą się integrować w jaki sposób będą odbywały się te kontakty między sąsiedzkie i im więcej jest jakiś wspólnych punktów styku tym łatwiej i tutaj też religia rozumiem, choć na ratunek, bo mamy do czynienia z tą samą koncesją także dużo łatwiej było się integrować ze swoimi polskimi sąsiadami także z powodu religii zdecydowanie tak wiemy, że wspomniał, że mam bardzo emigrowali również na Węgry, gdzie musieli to wiemy z dokumentu przywieź takie zaświadczenie, że są prawymi katolikami zakładamy, że takie zaświadczenie musieli także przywieźć do Poznania to było bardzo ważny okres pory formacyjny ważne było dla miasta, żeby to byli katolicy wiemy też, że byli ludźmi bardzo pobożnymi bardzo religijnymi już tutaj na miejscu po przyjeździe do miasta, że to co jest zintegrowała to było właśnie wspólne modlitwy zbierali się w domu 1 z osadników, gdzie wspólnie modlili się książek przywiezionych z Bambergu trzeba powiedzieć wróci Bawarczycy, którzy przyjeżdżali do Poznania nie przyjeżdżali nie przyjechali tutaj jako taka skonsolidowana wewnętrznie grupa jako grupa ludzi, którzy po drodze, a ta droga trwała z Bambergu do Poznania parę naście tygodni jako ludzie, którzy lubili, którzy byli ze sobą zżyci wiemy z akt, które zachowały się w archiwum państwowe w Poznaniu bardzo często dochodziło do konfliktu właśnie w obrębie grupy banków, a nie do konfliktu z Polakami tutaj one miały miejsce o wiele rzadziej natomiast na pewno połączyła ich religia na pewno połączył ich z KUL chociażby świętych, którzy byli dla Bambrów bardzo ważni w książce pani prof. Paradowski, która jest największą znawczyni Bambrów, ale w książce archiwisty poznańskiego Maxa oraz wcześniejszego okresu jeszcze pruskiego dowiadujemy się, że czcili szczególnie Świętego Wawrzyńca Świętego Rocha natomiast mi osobiście coś tutaj się nie zgadza, ponieważ nie są święci szczególnie popularny w Bambergu, gdzie się czy raczej Świętego Urbana, który jest patronem ogrodników winiarzy czy Świętego Benona takiego charakterystycznego dla całej Frankonii, a tutaj ten ważenie i ten ruch bardziej są utożsamiani z obszarem polskim i i ma to sens także wydaje mi się, że oni bardziej przejęli KUL bardzo szybko od Polaków co też przejawem takiego szybkiego procesu integracji przejęli tego Świętego Wawrzyńca, który był patronem ubogich Rocha, który chronił przed hordami chorobami zakaźnymi, a Poznania wiadomo doświadczył tych chorób przed przyjazdem Bawarczyków oprócz tego jeszcze to co przywieźli ze sobą tzw. procesję wokół pól, które były organizowane w Boże ciało zielone Świątki, gdzie obchodzono takie procesy innym krokiem procesje o to, żeby poświęcić pola zapewnić urodzaj i uchronić przed wszelkiego rodzaju szkodnikami czy żołnierze Bawarczycy świetnie integrują są modelowym sąsiadami jednakowoż w pierwszym w drugim pokoleniu nie ma zbyt wielu małżeńst w pomiędzy lokal sami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a mamy czekami nie no właśnie to bardzo zastanawiające, ale też charakterystyczne dla tej grupy prawdopodobnie te relacje z sąsiadami z polskimi sąsiadami, bo część tak jak dzisiaj naturalnymi pamięta jeszcze zająć na studia prof. Szefer, która zawsze mówią, że pierwsze kontakty odbywają się przez płot, gdzie się wymienia przepisy kulinarnej prawdopodobnie tutaj też tak to wyglądało natomiast jeśli chodzi o rzeczy poważne, bo mam bardzo poważnie również ze względu na religii traktowali małżeństwo jako poważny sakrament to jakby odkładano na na później jednak wybierano te osoby z własnej takie do granicznej grupy i to co charakterystyczne jest właściwie do dzisiaj już prowadziłam wywiady całkiem można powiedzieć dawną niedawno około 10 lat temu, ale nadal spotykałam małżeństwa mieszane mam perskie oko oba męskie co wynika pewnie takiego podzielonego przez te małżeństwa wzorca rodziny, który jest charakterystyczny jest elementem tożsamości tej grupy przetrwał właściwie do dzisiaj czy mamy Bawarczyków, którzy bardzo szybko integrują ciężko pracują, a co za tym idzie w miarę szybko dorabiają się rozejść to jest ten moment, kiedy właśnie Bamber czy zostaje zastąpiony terminem Bamber i ten termin troszeczkę się rozszerza oznaczają nie tylko tych migrantów z Bambergu czy też ich dzieci, ale w ogóle zamożnych właścicieli ziemskich tak ten termin zmieniał swoje konotacje kilkakrotnie na przestrzeni tych 300 lat, bo mamy w tym roku jubileusz 300 lat obecności Bambrów w Poznaniu pierwszy raz, kiedy zaczęto mianem bambrzy określać osadników również innych części Niemiec czy to byli osadnicy chłopcy czy to byli osadnicy zupełnie innych części Niemiec nazwano wszystkich 1 określeniem bandaży natomiast pod koniec osiemnastego wieku bardziej ze względu na tę bardzo dobre warunki gospodarowania, które otrzymali, który to trzeba też podkreślić świetnie wykorzystali byli chłopami już wyraźnie bogatszymi od swoich współmieszkańców dlatego określenia Bamber zaczęto używać po prostu, na jaką mu takie określenie na bogatego chłopa dysponującego sporym majątkiem i po pewnym czasie ono się trochę uwolnił od tych korzeni etnicznych i Bamber stał się w ogóle synonimem zamożnego gospodarza profesor ba Paradowska wielokrotnie później wywiadach śledziła podział na prawdziwych Bambrów na takich udawanych Bambrów prawdziwi to byli ci, którzy przyjechali bezpośrednio z Bambergu, czyli Bamber czy ich potomkowie natomiast ci tacy udawanie troszkę sztucznie włączenie do tej grupy to byli właśnie ci zamożni Polacy, którzy na, który się mówiło, że są bandziorami wkrótce Polska zniknie z mapy świata nadejdą rozbiory i różnego rodzaju inne dziejowe nieszczęścia na jej mamy sytuację, w której mam berlińczycy też Band rowie będą zmuszeni czasami przez nowych zarządców terenu do tego, aby opowie opowiedzieli się, po której są stronie albo jakie są narodowości albo w czy są częścią coraz mniej istniejące wkrótce nieistniejącej polskiej tożsamości czy też tożsamości niemieckiej, owszem, przez to wszystko miało miejsce, o czym pan mówi natomiast dopiero pod koniec wieku dziewiętnastego przez 1700 dziewięćdziesiątym trzecim roku Poznań został zagarnięty w ramach drugiego rozbioru przez Prusy stały się częścią Prus południowych później na krótko należał do Księstwa Warszawskiego po to, żeby znowu w 1800 piętnastym roku po kongresie wiedeńskim znowu wejść w granice państwa pruskiego natomiast, jakby w niewielkim stopniu oddziaływał to na bandziorów, ponieważ ta polityka nie była tak dotkliwa, bo pod względem etnicznym zmieniło się dopiero od połowy wieku dziewiętnastego oni ze spokojem mogli być dwujęzyczni dwu kulturowym coś się bardzo długą udawało Oskar oko Oskar Kolberg znany etnograf wszystkim myślę jeszcze w 1800 siedemdziesiątym piątym roku pisał tutaj państwu zacytuję większość podmiejskich osadników równie dobrze zwykle obu włada językami co oznacza, że oni sobie zaspokoją po prostu nauczyli się uczył języka polskiego, bo to mieliśmy kolejne trzecie czwarte pokolenie, ale też władali językiem niemieckim w 1800 czterdziesty ósmy roku mieliśmy, więc narodów, która tak przyczyniła się to w ogóle do rozbudzenia takiej tożsamości etnicznych później tożsamości narodowych no to oczywiście nie mogą też wpłynąć na bandziorów, a przede wszystkim wpłynęły na nich późniejsze wydarzenia zjednoczenie Niemiec 70 pierwszym roku no i oczywiście to co wszyscy znamy już ze szkoły podstawowej średniej, czyli cała polityka germanizacji na kulturkampf kulturkampf tak później oczywiście powszechność języka polskiego w urzędach i bankach szkołach i właściwie dopiero w tym okresie dużo siedziało można wypowiedzieć w tej grupie pod względem etnicznym, ponieważ jak jest kilka sytuacji, które ilustrują co w głowach tych ludzi zachodziło np. mamy taki modelowy przykład wsi Wilda, gdzie jeszcze w 1800 sześćdziesiątym siódmym roku wam, że protestowali przeciwko zatrudnieniu w tej wsi nauczyciela, który ich zdaniem zbyt słabo władał językiem niemieckim po sześćdziesiąty siódmy roku jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec i przed rozpoczęciem właśnie tej wielkiej organizacyjnej polityki natomiast już 1800 osiemdziesiątym roku, kiedy już w trakcie był kulturkampf w trakcie była germanizacja on się zbuntowali przeciwko temu, że jednak ktoś każe tutaj wybierać czy chcecie być Niemcami czy chcecie być Polakami protestowali odwrotnie w obronie religii, którą zaborca zamierzał również przekazać, by były prowadzone jest w języku niemieckim podobnej sytuacji mieliśmy kilka wiemy, że Wierzyca też był taki Bamber, który nazywał SK ją np. podczas uroczystości, która była takim świętem, gdzie świętowano zwycięstwo Prus bitwie pod sedanem zaczął specjalnie egzaminować dzieci, które tam występowały, żeby pokazać, że one słabo znają język niemiecki, że ta uroczystość powinna odbyć w języku polskim, że to było takie dosyć charakterystyczne zjawisko warto chyba dodać, że bambrzy także z powodu szybkiej czy też dynamicznie wzrastającej zamożności stawali się do PEM wchodzi do tej czołówki do elit tych lokalnych społeczności zajmowali eksponowane stanowiska zarządzali finansami wspólnot 4 zasiadali w radach rozumie różnego rodzaju jednostek administracyjnych tak zdecydowanie przez wiele lat praktycznie od początku, ponieważ we wsi, których osoby o osiedlili większości obyły się całkowicie opustoszały tam prawie nie było Polaków 2 były to pojedyncze polskie rodziny od początku co było naturalną nikogo innego nie było na to wybierali spośród siebie sołtysów i ławników, ale także później, kiedy do tych wsi zaczęła napływać ludność Polska nadal przez to ludność byli wybierani tymi ławnikami i sołtysami to już była taka wiejska elita natomiast w wieku dziewiętnastym, żeby zostać sołtysem trzeba było spełnić określone kryteria majątkowe no i oczywiście mało, kto te kryteria spełnią oczywiście polskie rodziny, które też była majętna natomiast tutaj zdecydowanie rzucali się w oczy właśnie Bawarczycy teraz szukam dla państwa choćby taką ciekawostkę w górnej Wildzie w latach 18231881 aż 18 × sołtysami byli właśnie mam duży byli to w umowie mgr. Bloom trenerowi, by Real nowi, iż Najder owija w bardzo często było jeszcze także, chociaż stanowiska były wybieralne to mam się piastowali, jakby one przechodziły ojca na syna co wskazywało na to, że jeżeli jakąś rodzinę obdarzono już zaufaniem to zdecydowanie obdarzane kolejnych członków tej rodziny tym, że zaufanie czy to byli ojciec sen czy to byli bliscy kuzyni wujowie i t d . to były funkcje prawie dziedzicznych wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacji już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Szczepaniak Kroll z Instytutu archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk informacje wracamy po informacjach studio w Poznaniu jest dr Agnieszka Szczepaniak Kroll z Instytutu archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk, że rozmawiamy o obawach także, dlatego że w tym roku przypada 3 rocznica pojawienia się pierwszych mieszkańców Bambergu okolicach Poznania 1700 dziewiętnasty rok to jest rok, w którym rozpoczęło się osadnictwo Bamberg kie w podpoznańskich wsiach, które dzisiaj są dzielnicami Poznania Jeżyce Wilda i inne miejscowości czy też dzielnice, które państwo z pewnością doskonale znają jak duży, bo osadnictwo było 600700 osób na w tych pierwszych falach hak tutaj mamy oczywiście różnice różne źródła różnie szacują natomiast mówi się o to, że była to grupa od 500 do 7 set osób, czyli na tle tych 15  000 miast mieszkańców miasta ówczesnych nie była to grupa może zbyt liczna, ale grupa, która bardzo szybko stała się mocno widoczne w krajobrazie miast czy grupa, która mocno widoczna jednocześnie świetnie się integruje grupa, która jest świetnym sąsiadem grupa, która ekonomicznie daje sobie radę idealna i wszystko i nawet w takich sytuacjach polskiego punktu widzenia trudny historycznie grupa, która właśnie jego zwycięstw wychodzi zwycięsko, ale też to trochę bardziej powiada się postęp po stronie swej nowej ojczyzny aż do czasu PRL-u no bo wtedy ktoś, kto ma niemieckie korzenie automatycznie jest podejrzany to zdaje się jest jakiś schyłek Bambrów 4 ba Brytyjczyków i ich obecności w okolicach Poznania przynajmniej symboliczne tak się mogło wydawać na szczęście tak się nie stało natomiast jeszcze się jeśli pan pozwoli tylko, że okresu pierwszej drugiej wojny światowej było to warto podkreślić, że w tym okresie bardzo już byli zasymilowani oni już takiej grupy można powiedzieć mniejszościowe etniczna Stali się po prostu stawali się pomału grupę etnograficzną, zachowując jednocześnie cały czas temu pamięć o tym, kim są miską do tego Poznania przybyli o tym, że już byli w Polonii zawali świat spolonizowanej świadczy udział właśnie choćby w tej pierwszej wojnie światowej w rozmaitych strukturach polskich, które pan pytał, a więc widać ich towarzystwie gimnastycznym Sokół widać ich bractwie kurkowym pojawiają się też jako fundatorzy znowu ważnych dla dla tej grupy, ale też dla Poznania kapliczek one są takim charakterystycznym elementem krajobrazu jako fundator ryżem podbudowy rozmaitych poznańskich kościołów wiemy też, że brali udział w pierwszej wojnie światowej powstaniu Wielkopolskim napisałam parę lat temu taką książkę poświęconą tożsamości poznańskich rodzin pochodzenia niemieckiego część tej książki poświęcone rodzinie, by la Novita mamy ewidentne takie patriotyczne postawy ludzi, którzy mieli perskie korzenie też nigdy tych korzeniach nie zapomnieli, którzy wtedy już byli po prostu Polakami natomiast brali udział oczywiście w drugiej wojnie światowej mnóstwo osób zginęło mnóstwo osób cierpiało z powodu tylko wyłącznie korzeni, ponieważ jak samo na się nasuwało się, że skoro noszą niemieckie nazwiska to muszą to być Niemcy więcej na nabywaną o wpis na klienta volkslistę i wiele osób większość zdecydowana większość odmawiała natomiast jeśli chodzi o okresy okres powojenny to był toczą się okres bardzo ciężki no tuż po wojnie mieć niemieckie korzenie to chyba nie była najlepsza sytuacja, ale również w kolejnych latach bez entuzjazmu odnoszą się do tej grupy dlatego aż dopiero w 1960 roku pani prof. Paradowska napisała pracę magisterską bardzo ważną, ponieważ ta praca magisterska stała się podstawą książki takiej najważniejszej chyba obaw brak wam, że mieszkańcy dawnych wsi miasta Poznania, ale trzeba podkreślić, że ta książka ukazała się dopiero 17 lat po tym, jak prof. Paradowska napisała swój doktorat, czyli wiele wiele lat później zresztą później też taką ciekawą pracę magisterską napisała pani Elżbieta gość jak obecnie będąca profesorem antropologii w stanach Zjednoczonych no i właściwie to początek wszystko renesansu lubelskiego nie właśnie to były tylko takie małe spółki po błyski tak można powierzyć na tle tego już wydawać, by się mogło zmierzchu Bambrów i on nastąpił ten renesans właściwie dopiero w latach dziewięćdziesiątych myśmy przez zmianę ustrojową osiemdziesiątym dziewiątym roku w Polsce i jakby przewartościowaniu uległy pewne pewne rzeczy ważne w nauce pewne priorytety zaczęto mówić o etniczność korzeniach o takich sprawach, o których wcześniej nie mówiono albo celowo niż milczano i w 1993 roku powstało koło baru w poznańskiej pani profesor zawsze opowiadała ciekawą historię okolicznościach Otóż on powstał przy towarzystwie przyjaciół miasta Poznania pani prof. Paradowska został poproszony o wykład na temat bandziorów przez właśnie Towarzystwo przyjaciół miasta Poznania okazało się rząd zgromadził tłumy po wykładzie wiele osób zostało i no właśnie wyrażał żal z tego powodu, że nie ma żadnej struktury gleby połączyła te osoby mające ba perskie korzenie stąd właśnie ta inicjatywa powstało koło baru w poznańskiej inicjatywy resortu radomskiej, ale także Ambra pana Jana Schneidera i później to około 3 lata później został przekształcony Towarzystwo Bambrów poznańskich, które dzisiaj istnieje do dziś, która jest takim spiritus movens działalności Bamber ski w mieście w krajobrazie Poznania jest też muzeum tak jest też muzeum ono kosztowało również Towarzystwo panią profesor bardzo wiele trudów po prostu kłody rzucane były w ilościach ogromnych pod nogi tych pomysłodawców muzeum natomiast udało się w 2003 roku rzeczywiście muzeum Bambrów poznańskich powstało ono powstało w to był taki ważny akcent obchody 750 lecia lokacji Poznania rzeczywiście wcześniej mam, że nie mieli żadnej swojej siedziby nie mieli gdzie się spotykać przez lata spotykali się w naszym Instytucie, a tutaj wraz z muzeum zyskali miejsce, gdzie mogą się spotykać pani profesor od razu zaplanowała tak marzyła zawsze o tym, żeby była ustawa, której będą gromadzone nie tylko eksponaty Tamborski, ale też rzeczy, które dzisiaj służą one chociażby stroje bawarskie, bo Towarzystwo odnowiło wiele strojów angielskie zrekonstruował właściwie to świetny strój pan perski, który też jest takim najważniejszym elementem tożsamości znakiem obecnym się charakteryzuje strój bawarski strój bawarski jest czymś co naprawdę nie bardzo łatwo zauważyć mieście podczas najważniejszych uroczystości państwowych miejskich także kościelnych tutaj znowu ten element religijny ważny Otóż przede wszystkim jest to strój kobiecy strój męski dziś po drodze unik ulega zanikowi natomiast w chwili został w jaki sposób zrekonstruowany w 2000 chyba trzynastym roku dokładnie pierwszy raz się pojawił z inicjatywy właśnie członków Towarzystwa, a jeśli chodzi o strój damski to jest strój po prostu przepiękne trudno go naprawdę nie zauważyć składa się generalnie czegoś co wygląda jak suknia natomiast to jest taka spódnica i kaftan w kolorach bardzo żywych amarantowe szmaragdowy Modrakowej niektóre suknie są takie małe karteczki taki wzór kwiatowy co ciekawe tak naprawdę to nie jest strój przeniesiony z Bambergu ten strój powstał z przemieszania takiej mody rokoka biedermeieru trochę elementów oczywiście z występującym w Niemczech trochę z naszego Regionalnego stroju, zwłaszcza szamotulskiego tutaj jest wiele podobieństwem natomiast Bambergu dowie jako ciekawostkę właściwe można tutaj wyróżnić 3 takie elementy na tenże kolorowy kaftan pobierana jest taka chusta biała, które skrzyżowane z przodu pierwsza związana z tyłu to właśnie taki element, który łączy często taki mały bukiecik kwiatków, które jest przymocowane do tej chusty na piersiach i również kieszenie w spódnicy to jest taka ciekawostka po kieszeni bardzo często Barbarki używały one handlowały kobiety Barski głównie na placu Wielkopolskim tam po prostu chowały ten utarg do tej kieszeni takie bogato haftowanych przy tej w tę babską wspólnicy jest to strój przebogaty spódnica składa się z 7 warstw w tej chwili mamy wystawę muzeum Etnograficzne w Poznaniu dotyczącą Bambrów w tym także już taka Barska spódnica są pięknie pokazane towar można nawet na jej tle sfotografować także serdecznie zapraszam jeśli ktoś chciałby zobaczyć to po jak najbardziej warto, ale myślę, że większość poznaniaków nieraz nie 2 widziało ten strój chociażby właśnie podczas centralnych uroczystości Bożego ciała czy w tym roku podczas bamberskiego korowodu strój naprawdę przepiękne, chociaż Oskar Kolberg bardzo się krytycznie wypowiadał mówił, że kobiety wyglądają w tym po prostu grubą atrakcyjnie, a prof. Paradowska mówiła, że ten strój był tak obszerny, że BAM Berg jadąc w tramwaju potrzebowały 2 miejscach do tego co oczywiście nie wszystkim poznaniakom się podobało to rzeczy, jakby mamy renesans małe muzeum mamy Towarzystwo, czyli bambrzy powracają i bambrzy wciąż zaznaczają swoją obecność na terenach, na które przybyli 300 lat temu zdecydowanie w tym roku wiele z tych działań zostało docenionych w tym w ubiegłym roku pewnie ze względu na ten jubileusz wreszcie doczekali tego dużego uznania rada miasta Poznania ogłosiła 2019 rok rokiem Bambrów poznańskich natomiast już wcześniej w ubiegłym roku zostali wpisani na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego to jest naprawdę niezwykły zaszczyt być na tej liście i za takie elementy, które są warte kultywowania podtrzymywania zabezpieczania rewizyta rewitalizacji uznano obchody święta Bandurskiego, ponieważ mam, że co roku pierwszą sobotę sierpnia na pamiątkę tego pierwszego kontraktu z osadnikami lub niskimi mają swoje święto na Starym rynku centrum starego rynku przy studzience taką rzeźbę przedstawiającą Barbarkę w tym wcześniak poczęte nosidła tak tzw. rządy ona jest dekorowana ozdobną w Orlando odczytywane jest to pierwszy kontrakt przy okazji oczywiście można spróbować różnych specjałów banderowskich przy okazji wręcza się też złotą Barbarka, bo wiele osób, które zasługują zasłużyły się po prostu dla działalności Band rów, ale też wiele osób otrzymało ją samego BAM Bergu, ponieważ co też warto podkreślić bazie nawiązali kontakty z swoim miastem z Bambergu Jan kontra kontakty są bardzo dobre był taki złoty okres kontra kontaktach, kiedy nadburmistrz był Herbert laur sama miałam również przyjemność skorzystać w swoim czasie z tych kontaktu, ponieważ zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Akademią Nauk pomiędzy oto Frydrych Uniwersytet w Bambergu i właśnie to było dzięki tym kontaktom Bamber skok Bamber Scheme jest parę osób zasłużonych jest pan Gerhard Kryś karny, który był radnym miejskim, który jest pisarzem poetą i pani Katalin Vargi to są takie osoby, które mocno przyczyniły się właśnie do tego do nawiązania tej współpracy Bamber ski ba Perskiej ta złota Ameryka też jeszcze powiem tylko to jest coś z tym bardzo też honorowe wyróżnienie coś szczególnego tom złoto Amber Gold ma m. in . pan prezydent Kajzer prezydent naszego miasta, który również ma korzenie węgierskie pani doktor bardzo bardzo pani dziękuje za to spotkanie za te wszystkie informacje, które szczególnie w tym roku 3 rocznicy przybycia Bambrów do Poznania są niezwykle interesujące do nas jeszcze mogę dodać klucz bardzo proszę 5 października mamy w Poznaniu konferencję poświęconą właśnie osadnikom bawarskim odbędzie się ona w Instytucie zachodnim o godzinie dziewiątej początek jest to sobota wolny dzień serdecznie zapraszamy wszystkich poznaniaków 5 października dr Agnieszka Szczepaniak Kroll z Instytutu archeologii etnologii Polskiej Akademii Nauk była państwa moim gościem bardzo dziękuję informacje Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara wczoraj Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA