REKLAMA

"Róbcie wszystko co możliwe, żeby nie znaleźć się na Twitterze Trumpa"

Światopodgląd
Data emisji:
2019-09-27 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na świat podgląd, które zacznę od życzeń i gratulacji, ponieważ państwa moim gościem jest teraz dr Sławomir Adamski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w tym obrazie dobry dzień dobry państwa kilka dni kilka dni temu 20 września podaje oficjalnie Polski Instytut Spraw Międzynarodowych obchodził swoje dwudziestolecie z wielką fetą i też wielkimi planami na przyszłość to jest w Rozwiń » zasadzie, jaką rolę pełni pism, jaką rolę chce pełnić czy zadania pism są zdefiniowane w art. 2 ustawy o polskim z tych spraw międzynarodowych tam jest 7 tych zadań w minionych ustawa została przyjęta przez Sejm w 1996 roku, po czym zaczęła być wykonywana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych po 3 latach dla tych co nie czytali ustawy słuchaczy w 2 zdaniach, więc to jest oczywiście prowadzenie badań naukowych to jest przygotowanie ekspertyz analiz prognoz materiałów analitycznych na potrzeby decydentów uczestniczących procesie prowadzenia polityki zagranicznej to jest promocja popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej to jest także prowadzenie wydawnictwa skoncentrowanego na tym obszarze biblioteki publicznej to jest prowadzenie szkoleń z zakresu spra w międzynarodowych dla urzędników dla samorządowców, więc generalnie rzecz biorąc, jakbyśmy wzięli wszystkie zsumowane te zadania to jest wspieranie wiedzą ekspercką polskiej polityki zagranicznej dostarczanie decydentom politycznym, bo opracowanie ekspertyz analiz dotyczących tego jak się świat zmienia, a więc w pewnym sensie ograniczenia ograniczanie pola niepewności, jakim w jakimś decydent boryka czy też coś pomiędzy ekspertyzą, a jednak dyplomacją również nie prowadzimy polityki zagranicznej marsze wypowiada to jednak też prezentuje pewną egzotykę czy ta jest moim zadaniem jest uczestniczenie w debacie publicznej w także w dyskusjach międzynarodowych w sposób, który wyjaśnia polskie stanowisko informuje mniej więcej jak to stanowisko mogłoby się kształtować, ale też media społecznościowe wypowiada się we w swoim własnym imieniu po prostu jako ekspert dyskusje na mediach społecznościowych przypomnienia przypinają bardzo często dyskusje konferencyjne 1 wielka konferencja, której się pojawiają różnego rodzaju tej tezy argumenty nie staram się uczestniczyć w tej, w jaką w tej debacie jako ekspert prezentujący zdecydowanie polską wrażliwość oraz antycypując czy poszukujący rozwiązań, które są korzystne dla Polski jeszcze tylko, żeby tam w zasadzie, dlaczego dwudziesto lecie to znaczy formalnie datę rozumiem no ale jednak pism Polski Instytut powstał w roku czterdziestym siódmym znamy, ale został zlikwidowany przez ministra Skubiszewskiego ruchu 90 tym trzecim wszyscy pracownicy zostali zwolnieni i instytucje przestała istnieć teraz w roku 1006 . powstała nowa instytucja o tej samej na do formalnie atak filozoficznie mamy problem z ciągłością instytucji w Polsce i jedni mówią o PRL -u, który naturalnie no był trudny dla szczególnie państwowca ów i niektórzy nie byli państwo sami tylko kierowali interesami partyjnymi albo jeszcze inaczej no ale też po osiemdziesiątym dziewiątym też wiemy chodzi o to, że instytucja jednak istnieje już te się także dla inna instytucja o tej samej nazwie nie istnieje 70 lat wie pan dla ludzi tak jak np. byłem zatrudniony w w czerwcu 20002 do roku podał, że sławny znamy już drugi raz z 3 kazania zostałem zatrudniony jako analityk Instytutu ds. rosyjskich początkową, więc jak przyszedł na ulicę warszawską idea to Instytut mieści się w 1 pokoju i przyjął dyrektor Instytutu w tym 1 pokoju i jedynym świadectwem o tym, że instytucja istnieje była stroną internetową i dyrektor, więc dla wszystkich tych, którzy którzy, gdy przyszli w tym samym okresie albo tuż później było wiadomo, że to jest Instytut, który nie ma żadnej ciągłości poprzednio instytucją o powodach może, dla którego poprzedni PiS został rozwiązany długo nie rozmawiać nie będziemy, ale mamy wiele tam, ale mamy Janiny zasygnalizuje tylko, że to była instytucja, która realizowała podobne zadania jak minister spra w zagranicznych PRL-u, więc nie zajmował się głównie polityką zagraniczną operę w suwerennej polityki zagranicznej prowadzić nie mógł zagrać zajmowało się zajmowało się nią zabezpieczaniem interesów przewodniej siły narodu, która była głównie zainteresowany trzymaniem władz z tego wynikała pewna funkcja Instytutu także w relacji z innymi instytucjami i z tego powodu minister Krzysztof Skubiszewski zdecydował się na zamknięciu tego Instytutu, a przyszłość rozumiem, że nowa ustawa znaczy stara ustawa znowelizowana i wielkie plany tak otwieranie placówek przynajmniej w czasie na stojąco czy tutaj trzeba wyjaśnić, że już w ustawie 10go szóstego roku, a przewidywana była możliwość otwierania oddziałów zamiejscowych, więc myśmy mieli taki instrument, ale od dziewięćdziesiątego szóstego roku do chwili obecnej stan prawny otoczenie prawne dość poważnie się zmieniło, aby dostosować taką możliwość do ustawy o finansach publicznych do całego otoczenia prawno administracyjnego, które w ciągu 3020 lat ewoluowało musieliśmy dokonać nowelizacji nowelizacja ustawy bardzo się cieszymy, że taka taki pomysł został wsparty przez posłów senatorów no i jesteśmy na ostatnim drodze, aby otworzyć rzeczywiście nasze przedstawicielstwo w Waszyngtonie Brukseli teraz może 2 słowa krótko tylko naprawdę mamy żele one mają służyć Otóż one mają służyć realizacji tych samych zadań ustawowych, które mamy, które przewiduje ustawa, ale mają stanowić dodatkowy instrument my chcemy uczestniczyć w tych debatach eksperckich, które toczą się w Waszyngtonie Brukseli szybciej na bieżąco móc reagować na to co tam się dzieje, dlatego że tam się w roku wykluwają pomysły właśnie w ośrodkach eksperckich właśnie w tej debacie między analitykami po doradcami na to jak będziesz wyglądał w przyszłości chcielibyśmy, żeby Polski sprawdzonych mógł reagować szybciej, a w stanach Zjednoczonych tak przejdę płynnie dzieje się w ostatnich dniach jeszcze więcej niż w ogóle dzieje się za prezydentury Donalda trampa ma umiejętność przetrwania uwagi i wzbudzania emocji w dużym skrócie dowiadujemy się z różnych przecieków, że podczas rozmowy telefonicznej Donald Tramp taki tak tak jest zarzut wobec niego m. in. sygnalisty, ale też opozycji miał wykorzystywać swoją prezydenturę po to, żeby z pomocą ukraińskich śledczych wyciąć swojego kontrkandydata działa jedyna, którego Symcha Inter był w radzie 1 z praw funkcjonujących na ukraińskim rynku firm i jeszcze miało być może nawet szantażować, że bez wszczęcia śledztwa w sprawie syna, by dana Amerykanie nie wznowią pomocy finansowej dla tamtejszej armii jak tak jak pan rozumie czy dojdzie do impeachmentu jak duże czy tak jak ta sytuacja z pana perspektywy wyglądają pić to nie dojdzie cię, dlatego że aby do tego skutecznie doprowadzić muszą zagłosować za pozbawienie urzędu zostaną wręczone 2 Izby, czyli izba Republikanów i Senat i inne być może Demokratom uda się przeforsować to ten ten pogląd w izbie w izbie nie uda się w Senacie, dlatego że kampania wyborcza prezydencka zbiegnie się w kampanii do Senatu Zbigniew również do modą kampanię wyborczą do Izby reprezentantów, ale głównie w Senacie, więc chodziło, choć będzie chodzi o zmianę składu Senatu 90 % wyborców republikańskich popiera Donalda trampa to znaczy żaden senator sam szef rządu, by zamordować kogoś w nowym Jorku jego wyborcy na swojego miała znamienną zdecydowana na innego jak też, że nie dochodzi do słów Donalda trampa braci poważnie czy nie to jest wielki temat wydaje mi się może wrócę do tego to znaczy, że z tą stąpamy po realnym bądź realny grunt jest taki, że wyborcy, którzy są niezbędni do reelekcji senatorów czy uzyskania miejsca w Senacie nie będą skłonne do tego, aby pozbawić nas docenta urzędu, więc to oznacza, że żadnego pigmentu nie będziemy natomiast będziemy mieli do czynienia z bardzo brutalną kampanią wyborczą bardzo bezwzględną i to co się to co się obserwujemy przy okazji Ukrainy to jest niewątpliwie początek tego co może nawet nie początek, bo to się dzieje od wielu miesięcy to jest przygotowania do kampanii wyborczej i w zasadzie fragment tego co widzimy, dlatego że dlaczego dowiedzieliśmy się w ogóle o tej całej sytuacji, ponieważ dotyczy sprawy zagranicznej z całą pewnością sztaby Republikanów sztaby Donalda trampa białego domu przygotowują się do kampanii wyborczej zbierają po prostu haki na na przeciwników politycznych pewną Stanów zjednoczonych pilota na całą pewnością ogromną skalę światową podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Sławomir Adamski chciałbym właśnie dokończyć czy kontynuować wątek dotyczący w zasadzie jak to jest dziś być sojusznikiem Stanów zjednoczonych w tym słabszym niektórzy tu w Polsce słychać takie głosy już ostrzegają, że bardzo dobrze pokazuje to historia z Ukrainą, które dziś jest bohaterem wielkiej awantury o impeachmencie prezydenta trampa w stanach Zjednoczonych no w dużej mierze prezydent dosyć instrumentalnie podszedł do instytucji ukraińskich prezydenta Ukrainy nie, wykorzystując go do własnych rozgrywek niektórzy twierdzą też, że Polska polityka robi się coraz bardziej zależna od amerykańskiej co pokazał listy ambasador Mosbacher, która zdołała powstrzymać prawodawstwo albo wyraziła niechęć do prawodawstwa regulującego funkcjonowanie korporacji amerykański Uber ma pan, który ogłasza, że jednak Polska nie będzie kontynuował podatku cyfrowego i t d . i t d . więc jak układać relacje ze Stanami Zjednoczonymi Donalda trampa, który chyba otwarcie deklaruje dla niego polityka mowa w czwartym taką transakcyjną, czyli można dzisiaj będzie miała dobre relacje Donald Tramp polską, ale jutro może go teraz będzie inne kultura amerykańska kultura polityczna jest w ogóle kulturą tzw . tutaj transakcyjną to nie jest tak, że Donald Tramp jakiś absolutnie nowe wartości wniósł do kultury amerykańskiej do sposobu prowadzenia polityki niezależnie od tego czy Donald Tramp Barack Obama mantra nam także u nas tak Nogat Regan pewnie trochę tak, ale przewaga naznaczona była jeszcze większa wtedy no Wola Regan nie chciał zdecydował, że rozmieści rakiety średniego zasięgu w Europie, bo tu zmieszczą tak i te wszystkie protesty, które się tam o odbywały, w czym Amerykanie tej pory prezydentura Donalda trampa niczego nie zmienia nie oczywiście zmienia dlatego, że to jest bardzo specyficzny polityk, który wszedł, a ona najwyższy poziom władzy i najwyższy powiedział najbardziej no przed najwyżej jak można w stanach Zjednoczonych nie mają żadnego politycznego doświadczenia to jest prezenter talk-show to jest celebryta to jest oczywiście bardzo no udany w tym sensie dziedzin sukcesem prowadzący biznes nieruchomości, a jednak biurku wiemy tego przecież poniżej mamy zeznań podatkowych lepszy, ale przynoszą bardzo wiemy jakiej, jakim majątkiem dysponuje wiemy ja nie wiem i natomiast rynek nieruchomości w nowym Jorku jest dżungla mamy związki zawodowe mamy gangsterów mamy skorumpowanych polityków i jakoś sobie w tym świecie Donald Trump poradził, więc nie więcej zgodnym poradzi, choć miał pobyt bankructwa te dane, ale generalnie rzecz blok jest uważany za człowieka, który odniósł sukces w biznesie i wielu generalnie rzecz biorąc oczywiście takie czy inne gdzieś mam wątpliwości się rodzą, ale tak jest nikt nie kwestionuje tego, że to jest miliarder, który w, którym się udał więc on uważa oczywiście, że państwa to są takie korporacje, z którymi trzeba SIO sobie usiąść tak czyni z tymi procesami uszami z prezesem po drugiej stronie tylko prof. Francji i dogadać się, jaki to możemy wspólnie biznes no tak, żeby wino im osiągnąć albo co najmniej, jeżeli ja inwestuje więcej ciebie to ty musisz mi coś za to dać tak to jest oczywiste, że nie może być jednostronna ulica 5 słabą świadomość o prawie międzynarodowym słabość świadomość sojuszach słabości samoświadomość odpowiedzialności Stanów zjednoczonych on po prostu wie, że w relacji z wszystkimi sojusznikami znajduje się sytuacji asymetryczne, które działa na jego korzyść wszystkimi sojusznikami to nie jest także jest kilka słabszych są wszystkie sojusze staną znaczony mają charakter asymetryczny i teraz, a jak sobie z tym ranić no odwołam się do pewnej takiej rozmowy krótkiej wprawdzie, ale rozmawiając z Johnem McCainem zaraz po wyborze szampana na urząd prezydenta stała znaczna zadam mu osób jest taki uważany za przyzwoitego jakoś ideowego jeszcze jako Zegzda tak byłego kandydata na bohatera Amerykanie uważają za bohatera wrażenia, ale dużo docent markę wolny wietnamskiej krytyka trampa, ale 1 z przewodniczącego senackiej komisji spra w zagranicznych bardzo, kiedy szanowanego prominentnego polityka amerykańskiemu postęp zapytałem się go inaczej jak radziłby polskim politykom polskim decydentom radzić sobie sytuacji Ameryki rządzącej przez Trumpa ta odpowiedź była taka dość prosta róbcie wszystko co możliwe, aby trafić, aby nie stać przedmiotem tweetów Donalda trampa, ponieważ panie anegdotycznie anegdotyczny, ale no to był to jest problem tak Angela Merkel kanclerz dużo większego i całą pewnością państwo dużo większy niż Polska potencjale ma problem, ponieważ Niemcy znajdują się dość często na Twitterze na koncie twitterowym Donalda trampa, więc to nie jest wygodna sytuacja to nie jest dobre ani dla Niemiec to nie jest też dobre dla Stanów zjednoczonych oczywiście, ale z innych powodów tym, że stany znaczne mogą na to pozwolić tak natomiast Niemcy czy inni sojusznicy w podobnej sytuacji nie może sytuacja jest troszeczkę inna niż sytuacja Ukrainy czy ja uważam, że tutaj nie ma motorem tej tego co się dzieje w relacjach Stano stany Ukraina Tramp Zieliński jest bardzo doraźny interes kampanii wyborczej tamtą on po prostu chce zniszczyć, by dana i posiłkuje się wszystkimi instrumentami, które są w jego zasięgu przy czym ktoś mu pewnie powiedział, że nie może do tego wykorzystać aparatu państwowego, więc dlatego ma tego pośrednika, czyli swojego bardzo się prokuratury czytam ambasadora Pentagonu oczywiście prezydent może wstrzymać pomoc dla Ukrainy, ponieważ o taka jest jego generalnie żył prorok aktywa może powiedzie zatrzymujemy ale w jakich powodów zatrzymuje to pomocnik musi nie musi tłumaczyć tak tu niewątpliwie z tego tych informacji, które zacierają prezydenta oznaczonych postanowił wpłynąć na prezydenta Ukrainy, aby uświadomić mu, że warto było współpracować z jego specjalnym pełnomocnikiem Giulia nim pełną listę ze w osobistym podkreśla pewnej drobnej sprawie, która między on tam używa chciałbym się prosi o przysługę, tak więc to jest taka taki bardzo charakterystyczny dla Stanów zjednoczonych no i sposób uprawiania polityki, ale jednak to w takim razie do pytam, bo mówi pan, że dla Niemiec niewygodne dla Stanów niewygodna dla Niemiec bardziej niewygodne no to w tym sensie nie ma się co dziwić, że w Niemczech we Francji w społeczeństwie we władzach dojrzewa coraz bardziej rośnie takie poczucie że, tym bardziej muszą budować swoje własne siły tutaj Europejczycy uniezależnić się w jakim stopniu od stanu Zjednoczonych ponieść już nie mogą liczyć natak ścisły Sojusz, jaki mogą liczyć ile dziesiąt lat temu czy nawet jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, gdzie Amerykanie jednoznacznie definiował jako swój interes swoje bezpieczeństwo istnieje Unii Europejskiej tak jak by, a jak co NATO Polska tu bym dyskutował z powiedział nieco bardziej analitycznie podszedł do sformowania pan pani redaktor chcą niektórzy chcą niektórzy nie chcą zmieniła te 2, że teraz, ale teraz wandale, którzy chodzą one wyjęte z Alfredem pan powiedziałem tak Francja przedstawia pewne pomysły czy prezydent Macron jest pewne pomysły, na które Niemcy nie chcą płacić Niemcy nie chcą w tej obecnej sytuacji ani wykonywać swoich zobowiązań wobec sojuszników NATO to zobowiązanie polega na tym że, że mamy też tak często w Polsce oddziały, ale mamy, ale awans, bo to nie jest gotowy trzeba pamiętać o tym, że to jest zobowiązanie wobec wszystkich sojuszników to nie jest zobowiązanie wobec Stanów zjednoczonych wobec Polski także zobowiązanie jest, więc jeżeli się zastanawiam nad pewnym opcjami, które mogą istnieć to musimy brać pod uwagę, że opcja niemiecka np. tymi w tym w tym równaniu jest pusta tak czy generalnie względnie możemy się oprzeć na Niemcach, ponieważ Niemcy czy pomieszczenia, ale wybierają jednak zwolnienie nie tylko chodzi o to, że jest to tam też realną czy dysku, ale po pierwsze po pierwsze nawet w tej debacie z Francuzami Niemcy zajmują stanowisko, które z naszego punktu widzenia jest trudne do zrozumienia tak nie chcą inwestować w zdolności umożliwiające Unii Europejskiej interwencji na zewnątrz do tego z kolei Francuzom jest potrzebne tak my jesteśmy w podobnej sytuacji to znaczy my jak ja rozumiem stanowisko polskich decydentów monopol ona jest następujące my nie mamy nic przeciwko zwiększaniu zdolności obrony Europy oczywiście i więcej zdolności w Europie tak wysoko aktywnie w awangardzie działań jest dobrze, bo na razie aktywnie aktywny działania budowania zdolności polegają na tym, że Francja chce mieć więcej Europejskiej żołnierzy do wysłania do czasu aż do Polska nie przedstawi swoje konta prowadzący ligę my generalnie rzecz biorąc próbujemy w tym bardzo złożonej trudnej sytuacji zadbać oswój własny interes przede wszystkim, ale także o interes wszystkich sojuszników wschodniej flance tak się akurat składa, że Francuzi, a nie są gotowi wysłać do 45000 żołnierzy, aby na stałe stacjonowali czy rotacyjne stacjonowanie na wschodniej flance tak się składa, że można osiągnąć tam, a administracją Donalda trampa w związku z tym jak zapłacimy ja bym z tego powodu ja bym z tego powodu nie czynił o zarzut tak, a nie nie zarzut, więc to jest próba wykorzystania sytuacji po pierwsze, unikamy, aby się znaleźć na Twitterze Donalda Tampa po drugie, staramy się wyciągnąć z tej sytuacji jak najwięcej korzyści dla polskich obywateli są tak chcemy zapewnić bezpieczeństwo mamy świadomość także jest debata toczy się debata w Europie na temat, jaką stronę tę tą wspólną obronność kształtował i nie ma zgody co do tego co do kierunku to nie jest także Europa oferuje już jakąś jakąś gotową opcję nowa my w tym czasie też moglibyśmy nadal się w dającej zaproponować po prostu dr Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych państwo z bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA