REKLAMA

W korowodzie poprawek – legislacja VIII kadencji Sejmu

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2019-09-28 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki zaproszą na ostatnią część weekendowego poranka przed chwilą z gośćmi rozmawiałem o przygotowaniach do wyborów w przygotowaniach obserwatorów, którzy będą w dniu wyborczym w lokalach sprawdzali czy wszystko odbywa się zgodnie z zasadami, a więc szykujemy się do wyborów politycy również tymczasem niektórzy próbują podsumować działalność obecnego Sejmu czy Sejmu obecnej kadencji z punktu widzenia prawa, jakie zostało w tym czasie przyjęta może Rozwiń » mówiąc potocznym językiem wyprodukowane m. in. pracodawcy Rzeczypospolitej polskiej przygotowali raport, który właśnie stanowi swego rodzaju podsumowanie działań legislacyjnych Sejmu o ósmej kadencji na jej jak organizacja pracodawców przyglądano się również czy analizowano te zmiany prawne, które dotyczyły środowiska przedsiębiorców studio pan Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji pracodawców będzie dobry pasterz w no mogę powiedzieć tak właściwie nic się nie zmienia w tym sensie, że Sejm produkuje dużo wydaje się, że czasami zbyt dużo, a to, o czym przedsiębiorcy głównie mówią od lat, chociaż zwykli obywatele też byłoby dobrze, gdybyśmy mogli odpocząć od tych zmian legislacyjnych w końcu wiedzieć na czym stoimy przez dłuższy czas w latach wszystkie te stwierdzenia, które pan redaktor, choć są prawdziwe to nie jest tak, że to jest tylko ten Sejm po w poprzednich raportach podobnie była podobna sytuacja to jest chyba już takim znać kamyczek do całej klasy politycznej tej, której stanowi prawo, bo to, że mamy nowelizację nowelizacji to, że mamy zmiany przepisów w ciągu paru dni to, że mamy liczne nowelizacje w ciągu 1 posiedzenia to też miało miejsce w poprzednich kadencjach Sejmu są przypadki rzeczywiście takie, które dla przedsiębiorców, bo taktyczny raporcie skonstruowanym pierwszym nalega na legislację oczami przedsiębiorców taki może być 3 blokach prawo podatkowe, które są i które najbardziej uciążliwe najbardziej zmieniające się, bo nowelizacja same, a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych czy VAT-owskie to jest po kilkadziesiąt w skali całej kadencji oceniamy także blok prawo pracy i prawo gospodarcze i te 3 bloki oceniamy z punktu widzenia znaczenia dla przedsiębiorców i tego, jakie mają wpływ muszę powiedzieć, że aż na te wszystkie projekty ustaw, które przechodzą przez Sejm ponad 14, a nawet może pan, że jeszcze, że jeszcze więcej tych projektów przedsiębiorcy w ogóle nie widzieli wcześniej niż niż przed całym procesem w sejmie ten można po 1 z takich kluczowych elementów to jest zaskoczenie przedsiębiorców, że jakieś przepisy się pojawiają oni o tym, kompletnie nie wiedzą na etapie wczesnym przed Sejmem metanolem czasem tajnością projektów, bo takie projekty, które ocenia oceniamy mianem tajnych, ale czy dla przedsiębiorców przy Tamce uzyskiwane tą zawsze przydaje przykład tej wspólnego projektu ustawy o 12 listopada my, jaka branża jako przedsiębiorcy widzieliśmy się ten projekt powstaje będzie przyjęte 7 listopada przypomnijmy chodziło o to, żeby z dnia 12 listopada zrobić wolne od pracy, który jest oczywiście ważne punkty na przedsiębiorców trzeba jakoś zaplanować przygotować trzeba przygotować listy czas do końca proces inwestycyjny czy produkcyjne tak tak naprawdę żeśmy się 5 dni przed przy zupełnie można było wcześniej zaprosić chociażby 30 dni wcześniej, aby przeciw tym w jaki sposób nie mówiąc nie mówi o kosztach nie mówił o tym, elemencie takim wpływu na Nana na forsowanie firm, ale mówię tylko o pewności prawa tak noty pewności prawa nie ma praktycznie w ogóle i tu nie mówimy tylko prawie podatkowym, które zawsze łatwo jest krytykować ileż nowych zadań nowego podatku tak dokładnie to wychodzi też badanych redaktor doskonale wie, ale w tym także prawie pracy prawie gospodarczym to są te elementy, które gdzieś tam wpływają na stabilność prowadzenia biznesu w Polsce, że powiedzmy też, bo warto zwrócić uwagę na charakter tego raportu, że no w tym sensie są uczciwy, że państwo, nawet jeżeli zwracać się w tych wnioskach ogólnych uwagę na to, że tej produkcji prawa jest wiele ze zmian konkretnego prawa też jest wiele było wiele w czasie tej kadencji np. zwracać uwagę, że prawo farmaceutyczne zmieniało się 25 × telekomunikacyjne 24 × energetyczne 36 × w prawo zamówień publicznych 18 × no właśnie u. p. d. o. p. ustawa zmieniana ponad 50 × to jest na pewno coś co warto krytykować, ale też mówiąc od tej nadprodukcji prawa zwracać uwagę, że pojawiały się również przepisy, które określi liście w raporcie in plus to znaczy, że w sumie dobrze się one pojawiły, nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest dalej no w ramach tej takiej dużej produkcji tak chronimy odpowiedź do tych elementów bardzo uczciwie i rzeczywiście podkreślamy, zwłaszcza w prawie gospodarczym na mniej wprawie podatkowym te przepisy, które naszym zdaniem są im plus jak nam mianowicie prawo przedsiębiorców i te zasady zapisane w koncesji biznes oczywiście można powiedzieć tutaj krytykująca ten rodzaj wypowiedzi, że poczekajmy jak te przepisy znajdą się odwróci odzwierciedlenie w praktyce, jeżeli przy, jeżeli administracja będzie będzie stosowała zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy dla pewności prawa zasadę działania wątpliwości na razie na korzyść przedsiębiorców dno oka mógłbym wtedy Sowisz cieszymy się te przepisy są zapisane oceniamy bardzo pozytywnie i tu, ale potem przyjdzie Control tak właśnie użycie 1 z kontroli będzie długi żmudny proces dla przedsiębiorcy który, powołując się na zapisaną ustawę zapisany w paragraf w konsorcja biznesu będzie próbował udowodnić przed administracją swoje domniemania uczciwości, ale oka te przepisy istnieją też zostały przyjęte to muszę powiedzieć je są Jaskółki sam procesie legislacyjnym jak niektóre resorty mówimy tu akurat resorcie przedsiębiorczości technologii, które na 5 ten proces stanowienia prawa o współpracy z przedsiębiorcami robił sposób bardzo dobre no my jesteśmy zaskakiwani projektami usta w z tego obszaru, a jest próba konsultacji są szerokie wymiany uwag i i jaki spostrzeżeń na projektowaną regulację też cały proces transparentny otwarty jako zapowiedź, że też pamiętajmy o 1 kwestii namysłu łatwiej oceniać to prawo prawo gospodarcze, bo jesteśmy reprezentatywną organizacją przedsiębiorców, ale też są organizacje pozarządowe, które też chcą uczestniczyć w tym procesie też co oceniać prawa pod kątem obywateli no i dla nich ten proces jest jeszcze nie jest transparentne my z racji rad dialogu społecznego z racji bycia reprezentuje organizacja ma może być większy stopniu dostęp do projektów legislacyjnych do projektów ustaw tamten sektor ma trudniej, tak więc rzeczywiście podział następuje zajmuję się punkt widzenia prawa gospodarczego nie ma tutaj w raporcie kwestii związanych z Trybunałem Konstytucyjnym to co się działo przy przy przy stanowieniu różnych projektów ustaw, bo zajmujemy się tylko właśnie tutaj gospodarką polityką, ale trzeba powiedzieć o tym, cały proces legislacyjny to inny element też mają znaczenie, tym bardziej że powiedzmy sobie szczerze chyba było powiedzenie pani Margareta czyli, która zwracała uwagę, że dla funkcjonowania przedsiębiorczości 1 z podstawowych rzeczy te sprawne sądownictwo, więc jeżeli rozszerzymy kwestie wymiaru sprawiedliwości również do tego sektora wymiar sprawiedliwości, który jest istotny dla przedsiębiorców to rzeczywiście informacje, które ogólnie no po w tej chwili docierają, że postępowanie przed sądami się raczej wydłużyło niż skróciło to na pewno z punktu widzenia przedsiębiorców ma ogromne znaczenie ja chciałem jeszcze nawiązać do wątku, który pan poruszył, że jesteście organizacją, która należy do rady dialogu społecznego wraz z innym mieście organizacjami przedsiębiorców i oczywiście związkami zawodowymi, a chyba z tego co się orientuję w przyszłym roku w ramach rotacyjnych kadencja kule pracodawcy RP przejmują przewodnictwo w tej radzie dialogu społecznego chciałem zapytać państwa ocenę ona się w tym raporcie pojawia jeśli chodzi o wykorzystywanie tej Platformy konsultacji społecznych przez minione lata czy właśnie w okresie tej ostatniej kadencji, ponieważ jeśli zgodzimy się z pana tezą, że właściwie każda władza miała tą zdolność, jeżeli to można nazwać zdolność, bo to słowo pozytywne nadprodukcji prawa to takie głosy często spotykałem, że podczas tej kadencji w dużym stopniu to prawo było tworzone poza strukturami dialogu społecznego no tak to trzeba rzeczywiście jak najbardziej potwierdzi to teza bardzo duża ilość projektów ustaw, która była prowadzona w trybie poselskim i to jest też także my dostajemy projekt jako rada dialogu społecznego teraz je z tej perspektywy informacje o tych projektach ustaw często takiej formie, że projekt już jest po pierwszym czytaniu w sejmie zapraszamy do przesłania uwag trzeba pamiętać to, że w większości tej kadencji Sejmu Jerzy już projekt jest w sejmie są przygotowane bardzo małym stopniu ulega zmianom co jest ciekawe to podkreślone raporcie n p . Senat tylko do możliwie 20 % projektów wpływających do Senatu zło zgłoś zgłosi uwagi tak też bardzo mało tego praktycznie Senat tylko o przybija pieczątkę przeszło przez Senat projekt ustawy, lecz dalej do podpisu prezydenta rzeczywiście tak nie we wszystkich projektach, bo jest część, które są bardzo Wola wrażliwe są przesyłane do rady dialogu społecznego w czekają takie przekonanie i też pojawi się w raporcie o własnej wiedzy projektodawców o własnym przekonaniu co do słuszności rozwiązań Okaj Puszczę to da rady dialogu społecznego może coś przygotują zamieścimy w tabelce z konsultacji społecznych idziemy z projektem dalej najgorsze co może być to ta wiara własną, a wiedza, bo tak naprawdę to rządzący powinni od biznesu brać jak dana regulacja wpłynie nawet spojrzeć na tę potencjalne skutki czy ocenę skutków regulacji tam już bardziej technicznie jak nie dana regulacja na biznes po to, żeby sposób się do tego odnieść się nieraz mamy taki raport z konsultacji mówi na etapie rządowym, że pracodawca zrobi tabelka zamieszcza uwagi partnerów społecznych obok drugiej ojczyzny same nie akceptuje nie akceptuje nie akceptuje nie akceptuje, czyli praktycznie nie ma odpowiedzi nasze uwagi nie wierzmy produkują z uwagi na zasadzie takiej, bo trzeba coś napisać, ale oczekiwalibyśmy po prostu jakiś rzetelnej odpowiedzi jakich względów tekstach tych uwag nie uwzględnia, tak więc tych elementów jest bardzo dużo, a ja muszę wiedzieć, że to co jest bardzo kluczowe i myślę, że będziemy nad tym w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej podkreśla to na szkolnych raportach co stawia na prawo wpływa na poziom inwestycji w Polsce to jest kluczowy element tak naprawdę widzimy jak, a często centrale firm zagranicznych nie rozumieją tej z hiperinflacji prawa to, że przepisy zmieniają to, że może być taki kazus jak np. projekt ustawy z 7313 co, do którego nie wiemy jak nie przeszło roku i w jakim stopniu wciąż biznes biznes w poszczególnych firmach albo, że pojawia się w siódmego prawo, które ma wejść w życie 12 SEK prężni bardzo dziękuję za rozmowę Arkadiusz pączka dyrektor centrum monitoringu legislacji pracodawców Rzeczypospolitej rodzinnego weekendowego poranka dziękuję też już państwu za wspólnie spędzone w 2 godziny dziękuję również kolegom, którzy pomogli przygotować weekendowy poranek program wydawał wartą pograniczne realizował trzymam walut za chwilę będą informacje pani program wybory w toku, na które zaproszono winy Dominiki Wielowieyskiej gośćmi Dominiki będą pan Michał Szczerba nr 7 koalicji Obywatelskiej do Sejmu Warszawy Krzysztof Śmiszek wiosna Jedynka lewicy do Sejmu z Wrocławia Michał Kamiński kandydat PSL -u do Senatu z okręgu podwarszawskiego Lech Jaworski rozumienie Jarosława Gowina kandydat PiS -u na senatora Warszawy Piotr apel Kukiz 15 Wojtak Alicji polskiej z Kielc do usłyszenia jutro o o siódmej Maciej Zakrocki do dzisiaj państwo oczywiście miłej soboty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA