REKLAMA

Raport klimatyczny Instytutu Spraw Publicznych

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-09-30 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:33 min.
Udostępnij:

Jak postrzegane są sprawy związane z ochroną środowiska i ze zmianami klimatu przez liderów politycznych w Polsce (czyli osoby z jednej strony odpowiedzialne za kształtowanie w Polsce polityki klimatycznej i środowiskowej, a z drugiej – mające duży wpływ na kształtowanie debaty publicznej i poglądów Polaków w tych obszarach). Ale także to, jaka jest wiedza osób decyzyjnych. Rozwiń »
Kwestie ochrony środowiska i klimatu nie są w Polsce sprawą priorytetową dla polityków. Nie są również stale obecne ani dyskutowane na agendzie politycznej.
W dodatku, politycy zajmują się tymi sprawami wycinkowo i reaktywnie, zazwyczaj w odpowiedzi na presję społeczną czy medialną albo w związku z realizacją zobowiązań Polski jako członka Unii Europejskiej. I tyle. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami już dr Paulina Sobiesiak ciężko Instytut spra w publicznych dobry wieczór pani doktor dobry wieczór państwo będziemy rozmawiać o raporcie, jaki został przygotowany przez Instytut spra w publicznych, który został poświęcony klimatowi państwo przeprowadzili 13 wywiadów z politykami różnych ugrupowań politycznych i różnego szczebla od poziomu Europejskiego, czyli od europosłów po samorządy lokalne od razu dodał, że bez przedstawicieli prawa Rozwiń » sprawiedliwości, ponieważ odmówili udziału w tym badaniu to badanie państwo przeprowadzili między kwietniem, a czerwcem tego roku pytali państwo polityków, a więc osoby, które z 1 strony są osobami wpływowymi, jeżeli chodzi o utworzenie agendy publicznych tematów, a z drugiej strony są tymi osobami, które albo podejmują albo będą podejmować się tą wszystko zależy od wyniku wyborów tych i kolejnych decyzji właśnie w sprawach klimatycznych i pytali państwo takie rzeczy jak stan debaty publicznej w kwestiach związanych ze środowiskiem zmianami klimatu ocena stanu jakości wód gleb zwierząt lasów główne przyczyny emisji dwutlenku węgla oceny jakości powietrza w Polsce zarządzanie gospodarką odpadami w Polsce, czyli tematy były to takie szerokie spektrum, jakie są ogólne efekty tych rozmów od razu może dodam, że są to na razie wyniki badań to cząstkowe będziemy po wyborach po wyborach mówimy nasze badania będziemy będziemy chcieli jeszcze poszerzyć o dodatkowe rozmowy z politykami, ale zdecydowaliśmy się mówić o tym, raporcie już teraz, bo jest gorący moment przedwyborczy, bo już pierwsze rozmowy pokazują różne problemy, które o, których warto mówić, o którym warto pytać polityków i generalnie rzecz rzeczywiście nasz raport pokazuje, że z nami w tym momencie, w którym my te rozmowy prowadziliśmy temat klimatu ochrony środowiska nie jest dla polityków, a sprawą priorytetową nie jest to temat ważne politycznie oni sami mówili, że o to są takie sprawy którymi interesują się posłowia indywidualnie, które są ważne dla indywidualnych osób ale jakby dla całych formacji politycznych nie są takie nie są to już nie są to sprawy kluczowe być może, dlatego że politycy uważają, że sprawy zagrożenia klimatycznego zagrożenia katastrofą klimatyczną nie są ważne dla dla Polaków, że to są sprawy, które Polaków nie interesują, że Polacy nie mają w tej sprawie wiedzy ani ani świadomości, iż będą mówić to nie będzie wzrostu w słupkach poparcia, ponieważ nie ma odbiorców tego typu tematów tak jak tłumaczą to, że badania pokazujące zupełnie innego państwa też zawierają te badania w tym raporcie Cebo, który zwraca uwagę, że w latach 20092018 z 15 do 29 % wzrósł odsetek Polaków, którzy uważają zmiany klimatu za 1 z najpoważniejszych wyzwań, a także zagrożeń cywilizacyjnych mamy badania Ipsos z 2016 roku 82 % z nas uważa, że przeciwdziałanie zmianom klimatu jest kluczowe 69 %, że istotniejsze jest także niezależność energetyczną, choć to można ze sprawami klimatu akurat ją powiązać, zważywszy na to, że sprowadzamy tak wiele węgla z Rosji zmienia się także ma wrażenie klimat i nie jestem do końca przekonana czy chodzi tylko duże miasta, gdzie ta świadomość ekologiczna klimatyczna mogłaby być wyższa ze względu na to, że szybciej te informacje docierają szybciej rozprzestrzeniają kwestia smogu zrobiła bardzo dużą swojej kwestii rozumienia czy zwrócenia uwagi na sprawy klimatu zdecydowanie wydaje się, że jesteśmy w takim momencie takiej bardzo dużej dynamiki zmian, jeżeli w ogóle chodzi o dyskusję na temat klimatu środowiska osób w tym ostatnim roku szczególnie, bo bardzo dużo działo na agendzie takiej międzynarodowej teraz szczyt sekretarza generalnego szczyt klimatyczny był dzień strajkowy strajkowała młodzież z wielu miast świata wie i coraz więcej też tych informacji na temat klimatu środowiska pojawia się w mediach rzeczywiście nie jest margines to już to już nie jest margines, ale to są to są takie kwestie, które naprawdę w ostatnich miesiącach dopiero tak brzmiał bardzo mocno Polita jeszcze nieduży ślubowali tak tak tak mi się wydaje że, gdybyśmy zapytali o to nie wiem może za parę miesięcy może już po wyborach to bardzo ważny będzie dla mnie ciekawe to porównanie czy tutaj jest jak jakaś taka różnica w spojrzeniu na to czy też czy też nie wydaje się, że do polityków jednak będzie musiał ten przekaz dotrzeć do czy dociera już są najnowsze badania wielkie badania Kantar, które pokazują o tym, że ta, że Polacy oczekują to właśnie od rządu parlamentu polityków zdecydowanych działań w kwestiach klimatu nie od biznesu nie od samorządów lokalnych, gdzie dzieje się najwięcej, ale właśnie od rządu parlamentu, więc wydaje się że, że politycy usłyszą ten głos, ale to i jesteśmy chyba jeszcze w takim momencie przełomowym trochę to też jest niezwykle interesujące patrząc na to, skąd wychodzą impulsy można byłoby oczekiwać od elit politycznych rząd pierwsze będą rozpoznawać zagrożenia wyzwania ryzyka i na nie odpowiadać, a nie będą czekać na to aż media popełniał mnóstwo artykułów audycji tak ludzie stwierdzą, że to jest ważne będą wywierać presję na polityków, żeby w, jaki sposób odpowiedzieli na te wyzwania i oni dopiero wtedy ruszą, bo niestety tak to jest, że ta debata polityczna o klimacie środowisku w Polsce jest Nora aktywna także politycy sami nie wychodzą z inicjatywą nie mają ani przygotowują długoterminowych strategii wizji tylko działają w oparciu o presję, która się pojawia albo ze strony mediów albo presję taką społeczną no 27 posłów mogło tak to był przecież te działania takie konkretne programy czyste powietrze tak on się pojawił dopiero wtedy, kiedy był jak wzmożony taki medialny rozgłos w tej sprawie, a wcześniej ich ich nie było także, toteż właśnie bardzo dobrze pokazuje jak jak na ten rok przecież urodził się 4 lata temu prawda tylko wisiał nad Krakowem Warszawą net wieloma innymi miejscowościami od lat tak rzeczywiście to te nasze rozmowy też pokazują, że temat smogu można powiedzieć, że wszedł do takiego politycznego mainstreamu politycy sporo na ten temat wiedzą znają dane wiedzą, że polskie powietrze jest 1 z najgorszych w Europie i rzeczywiście uznali ten już problem jako taki swój tak problem który, który należy rozwiązania, które trzeba odpowie, na który trzeba odpowiedzieć, ale to jest w tej chwili chyba taki 1 obszar, który ja dostrzegam potem wywiadach, który w, którym mocno się jakoś rzeczywiście politycy przynajmniej w deklaracjach zajmują, a druga sprawa ta sprawa węgla węgla tutaj sprawa jest może trochę trudniejsza bardziej złożona dlatego, że to jest temat węgla bardzo dzieli polską klasę polityczną i w ogóle też, ale oficjalnie dzieli, bo ma wrażenie, że z tych badań jasno wynika, że wszyscy nieoficjalnie nie pod nazwiskiem są przekonani, że dekarbonizacji jest konieczność, że trzeba zmienić układ naszego miksu energetycznego tak to też właśnie bardzo bardzo dla nas ciekawe że, że właściwie wszyscy jednomyślnie deklarowali, że nie możemy za węgiel, że ta dekarbonizacji Polska czeka tak czy siak w niedalekiej dość przyszłości, ale znowu nie było tych w wywiadach, niemniej Unii usłyszeliśmy żadnego pomysłu na to jak to dekarbonizacji w Polsce przeprowadzić tego, że są oczywiście w programach politycznych postulat zamknięcia kopalni tu pojawiają się rozmaite terminy mniej lub bardziej prawdopodobne co oczywiście nie rozwiązuje problemu samo zamknięcie kopalni, kiedy ma się elektrownie na węgiel tak oznacza, że Wskaż trzeba będzie ten węgiel przywozić nadal nim palić i wielka zmiana systemowa, którą trzeba będzie przeprowadzić no i rzeczywiście jawi się spodziewała, że politycy będą mieć jakiś detal konkret do do opowiedzenia do zaproponowania no ich ich nie było, więc na to też pokazuje właśnie ten moment, w którym jesteśmy także, że w Polsce potrzebna jest znowu taka bardzo pogłębiona przemyślana dyskusja i potem na bazie jej dyskusja z udziałem różnych interesariuszy, która w efekcie doprowadziłoby do przygotowania i takie długoterminowej strategii, jakby tego co robić tak jak przebudować naszą energetykę jak zadbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne, bo politycy wiedzą mają świadomość, że tego i to też pokazał, że pana jest nie jest do utrzymania duszą tak, ale horyzont jest niestety taki wyborczy kadencyjne prawda nie w perspektywie 10 lat 20 lat 50 niestety politycy sami to wprost podkreślali, że myślą w sposób krótkoterminowy dla nich ważne jest ważny jest wynik wyborczy to co jest tu i teraz nieważne co będzie siedziało za za kilka lat no choćby o to także to jest raczej raczej smutna taka konstatacja jeszcze 1 rzecz chcę dopytać ponieważ, kiedy mówiłyśmy na początku o tym dlaczego ta debata na temat klimatu jest tak mało poważna i profesjonalna to pani powiedziała, że politycy nie zajmują się klimatem, ponieważ myślę, że to Polaków nie interesuje nie zajmuje i nie jest też jakoś tak silnie emocjonalnie odbierane, żeby mobilizowało np. żeby uczestniczyć w wyborach głosować na daną partię tak dalej tym podobne albo jeszcze 2 inne 2 inne przyczyny wskazanego stanu rzeczy tej niskiej jakości debaty publicznej temat klimatu niewiedza to się parę razy przewijał się rozmowie także oznacza politycy trochę wiedzą o smogu, a wreszcie właściwie nie wiedzą nic są takie obszary jak np. gospodarka odpadami, gdzie wprost przestają się do indolencji absolutnie nie wiedzą mówią proszę zapytać ekspertów druga rzecz to też się nam trochę pojawiła chciałbym, żeby wybrzmiało, że ta debata o klimacie koncentruje się na węglu to jest takie trochę paraliżujące dla wszystkich sił politycznych, bo to oznacza, że jak coś powiemy to oznacza, iż określone koszty społeczne i zaraz to będzie miało odbicie w wynikach wyborczych no mam wrażenie, że być może właśnie ta sprawa węgla była też 1 z przyczyn, których przedstawiciele prawa i sprawiedliwości odmawiali udziału w naszym badaniu 1 z posłów powiedział, że właśnie sprawa węgla blokuje też taką debatę wewnątrz wewnątrz partii rządzącej trudno się wypowiadać w sprawie klimatu no bo zawsze gdzieś ta kwestia energetyki i węgla się pojawia w sytuacji, gdy chodzi o narracja narracja partii i jest taka ani inna no to trudno jakoś z tego z tego wybrnąć także, a także na pewno jest to jest to bardzo poważny problem to pytanie w jaki sposób przełamać to tak jednak tą tę kwestię tutaj ten problem, bo ten wątek wyrównawczy tego co co się stanie z ludźmi którzy, którzy nie w pozostanę bez pracy tak jest jest bardzo ważne, ale na to zasnął pisze w jaki sposób rozwijać wykorzystać to, a trudno te możliwości, które daje Zielona gospodarka w taki sposób, żeby ci ludzie znaleźli tam zatrudnienie nie jesteśmy jeszcze na tym etapie jak dyskusji to byłby właśnie krok strony tego jak przeprowadzić proces dekarbonizacji na razie jesteśmy na samym początku zastanawiam jak o tym, mówić co można powiedzieć co nam wypada także to jest dużo problemów z tym związanych rzecz, która nie bardzo zainteresowała podczas lektury państwa raportu to zderzenie takich 2 faktów z 1 strony państwo piszą, że kwestie dotyczące ochrony środowiska ma tu są mocno zideologizowane zaraz o tym, powiem, a z drugiej strony znam oczywiście badania, które mówią, że stosunek Polaków do klimatu jest niemal niezależnie od poglądów politycznych oznacza obojętnie czy ktoś głosuje napis na koalicję Obywatelską na lewicę to w zasadzie nie jest to determinujące dla postrzegania tego co się z tym klimatem dzieje co należałoby zrobić, a wracając wykorzysta państwa w tym badaniu wychodzi też mocno zideologizowane co pokazywało różnicę między sferą polityczną, a sferą Obywatelską to państwo podzielili, a obecne siły polityczne takie 3 grupy PiS nawet negacja zmian klimatycznych minimalizowanie wpływu człowieka na te procesy, które zachodzą w prawo ochrony środowiska są dla partii istotne gospodarkę część oparta na węglu potem lewica, która najwyraźniej najbardziej całościowo artykułuje swoje pomysły na to co zrobić, żeby przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić środowisko i centrum tam państwo wsadzają Platformy PSL nowoczesną kwestie klimatu środowiska nie są już bardzo istotne, ale już widać, że jest taki wzrost zainteresowania tych właśnie polityków z tych ugrupowań tą tematyką tak też oczywiście pewne uproszczenie tak ten ten podział, ale tak nam się to tak nam się to rysuje te partie, a on określany jako partia lewicowa tam oczywiście też naszych rozmowach było widać, że ci ci przedstawiciele partii politycznych on mówią o różnych innych aspektach tak nie tylko o tym, smogu o tym, zanieczyszczeniu powietrza tam się pojawia to kwestia refleksji nad właśnie jakością wód w Polsce nad ochroną gleb ochroną zwierząt także oni patrzą na to taki sposób najbardziej najbardziej szeroki te wywiady z partiami określanym jako jako centrowa to tutaj rzeczywiście wydaje się, że oni tak obserwują co się dzieje w debacie publicznej spędzają zdarzają się, ale brakowało tam takich takich konkretów, chociaż oczywiście np. PSL jest taką partią, która od dawna mówiła o odnawialnych źródłach energii to nie jest dla nich nadal będzie także forpocztą poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o wiatraki prawda zdecydowanie naj z drugiej strony partie partie właśnie takie konserwatywne no tutaj i media też słyszymy wypowiedzi polityków, którzy mają wątpliwości co do tego, kto tak naprawdę wpływa na nocną zmianę klimatu tam są pytania w tego rodzaju to jest człowiek to jest nie wiem po prostu ponadto Andrzej Duda się sam zastanawiał nad stanem rzeczy no właśnie także także tamta dyskusja nad jest jak na takim etapie nie są jeszcze pewni tego to czy trzeba coś z tym robić, bo nie wiadomo to nie jest naturalne cykle po prostu tak się po prostu dzieje tak działo słyszeliśmy o tym, wielokrotnie przecież klimat się ocieplał wiele razy w, odkąd ziemia zaczęła istnieć wskazywali państwo w tym raporcie 2 grupy grupy, które mogą pchnąć naprzód dyskusji jakiekolwiek zmiany grupy, które są hamulcowymi grupy, które są zainteresowane, żeby coś się zmieniło to rolnicy, bo już odczuwają skutki zmian klimatycznych te susze powodzie huragany brak wody tak dalej biznes, bo wbre w pozorom on mógłby dostać jakiś taki impuls do rozwoju młodzież bardzo uświadomiona też taka ideowo nastawiona samorządy media no bo jeżeli będą rzetelnie informować oczywiście widza opinii publicznej będzie się zwiększać i kościół ze względu na zaangażowanie papieża Franciszka, choć mam wrażenie, że to jest takie jednostkowe jednostkowe zdanie jeśli chodzi o klimatu ekologia ze strony Franciszka, a teraz główną przeszkodą są wielkie korporacje nas nie dziwi, bo są nastawione na zysk i politycy właśnie tak to dla nas ciekawe, że politycy sami siebie postrzegają jako główną przeszkodę wprowadzeniu w budowaniu podstaw prawnych danej sami o sobie mają tak tak jakby nowa to my rzucamy kłody pod nogi ze względu na to naszą na to ich krótkowzroczność NATO patrzenie z perspektywy wyłącznie z perspektywy tego jak dana decyzja wpłynie na na poparcie elektoratu także politycy mówią bez ogródek, że to oni są takim hamulcowym moglibyśmy powiedzieć w tym obszarze niestety ani pojawia się jakaś taka refleksja jak to zmienić no właśnie właśnie niespecjalnie w tych z tych rozmów to to nie to nie wybrzmiewały nam być może właśnie, dlatego że politycy uważają, że to nie jest ważna sprawa no, więc jest ważna sprawa to co się tym zająć zajmować wiemy, jakie są plany Unii Europejskiej jeśli chodzi o kim mamy neutralność klimatyczną 2050 roku Polska nie tylko Polska blokowała na wiosennym szczycie tak letni już nie pamiętam, który dokładnie miesiąc nie, niemniej jednak też bardzo interesujące jak politycy postrzegają Unię Europejską, a trochę na takiej zasadzie, że tutaj Inki w szprychy no właśnie z 1 strony politycy mają świadomość taką, że będą musiały w Polsce zainicjować będą musieli zająć się jakieś konkretne działania chociażby dotyczące wypełniania przez Polskę zobowiązań, które mamy, które wynikają z naszego członkostwa w Unii Europejskiej za niewypełnianie Polska spotkają dotkliwe kary finansowe mam namyśli np. kwestie związane z udziałem poze w w energetyce kwestie dotyczące recyklingu odpadów w Polsce ma świadomość tego, że mam żal, że nie ma nie ma też zawiązanie będą kary i będą kary, ale też klimat wokół nas się pogarsza pamiętamy wypowiedź zeszłego tygodnia francuskiego prezydenta, kiedy Emmanuel Macron powiedział protestuje cie w sprawie klimatu to jeszcze do Polski, bo ja polskiego rządu nie jest w stanie przekonać do korzystnych zmian no rzeczywiście to te, toteż to pokazuje już to wypowiedź francuskiego prezydenta, że to jesteśmy wskazywani stara prawda nasz wizerunek NATO jak jesteśmy postrzegani też na arenie międzynarodowej to bardzo niedobrze, bo wydaje się, że zespół to kwestia umiejętnego komunikowania naszych potrzeb, dlatego że wystarczyłoby powiedzieć my chcemy jak działać razem z Unią Europejską na rzecz osiągnięcia tej neutralności klimatycznej, ale mamy taką unijną gospodarkę potrzebujemy waszego wsparcia do tego, żeby ją zmienić natomiast, ale też to co mówiła kilka dni temu Jadwiga Emilewicz państwa gospodarki zachodnioeuropejskie przez wiele lat zatruwały środowisko czerpały z tego zyski bogacił się teraz nie mogą czekać tylko aż inni biedniejsi, a no będą szybciej realizować te postulaty, które oni już realizowali dużo wcześniej tak wszyscy i to trzeba tego wyraźnie powiedzieć, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jak ten klimat będzie wyglądał często pojawiają się takie argumenty, że Polska jest małym krajem, że nasza nasza rola jest niewielka, bo przecież gospodarka Chin jest gospodarka Indii i to od deklaracji od działań najwięcej zależy oczywiście tak, ale z drugiej strony to co my robimy także także bardzo liczy i teraz ważne jest to, że na poziomie europejskim, a nam też w tym jeśli chodzi o jak te perspektywy nowe perspektywy finansowe bardzo wiele uzależnia się też od właśnie wprowadza konkretnych działań prośrodowiskowych tak i to też mówili nasi badani, a przedstawiciele samorządów niezależnie od tego czy ktoś jak ktoś ma, jaką ktoś ma opinię Polska będzie zmuszona do tego, żeby włączyć w ten jak główny nurt działań Unii Europejskiej, bo zatem będą konkretne pieniądze jeśli takich działań podejmiemy wówczas będziemy tych środków od cięć i to też i ta presja ze strony międzynarodowej może być ważnym czynnikiem o uruchomieniu nowych działań inicjaty w także w w Polsce na tym poziomie centralnym w agendzie politycznej chciałbym zacytować 1 z wypowiedzi polityka, z którym państwo rozmawiali z Europejskiej partii ludowej i PIT, czyli nie z obozu rządzącego, bo to pokazuje, że ten stosunek do Unii Europejskiej jest dość podobny po po różnych stronach barykady Unia Europejska wykazuje taką moralność Kalego w ogóle w tej kwestii my chcemy być bardzo pro ekologicznie, więc ustalamy bardzo wysokie normy standardy, ale nie dbam o to co się dzieje, jakim kosztem jesteśmy pro ekologicznie w stosunku do reszty świata czasami jesteśmy proekologiczny kosztem katastrofy ekologicznej Bangladesz albo gdzie indziej nie ma jeszcze myślenia globalnego w tej polityce Europejskiej jeśli deklarujemy zrównoważony rozwój to zapytajmy, zanim kupimy ubrania, które robi za ile rozumiem, że my nie mamy wpływu nie możemy zmieniać legislację innych krajów, ale możemy poprzez odpowiednio skonstruowane umowy handlowe wymusza albo nakłaniać do pewnych zachowań, które powodują, że ta ekologiczność Europy będzie pociągała ekologiczność całego świata nie odwrotnie w tej chwili mam bardzo często wrażenie, że jest odwrotnie jest też to myślenie takie, że tutaj zrobimy wszystko co trzeba tak przecież zaciśniemy pasa będziemy się poświęcać, a takie Chin albo Bangladesz wypuszczą powietrze co tam mają właściwie kre w piach no jesteśmy mamy gospodarkę globalną te powiązania jak są co bardzo ścisła, więc czy ja jako głos interpretuje też taki sposób, że Unia Europejska też musi myśleć oczywiście, że ważne to co się Unii dzieje, ale ważna jest też to, żeby właśnie n p . poprzez umowy międzynarodowej, lecz także wywierać presję i wspierać rozwój zrównoważonego handlu, jakby tych obszarów jest i jest bardzo wiele także także myślę, że te ważne też taki atak taki postulat tak, a co mówią samorządowcy dużo mówimy o tych politykach szczebla centralnego, a co mówią samorządowcy, którzy także występowali państwo badaniu tak rozmawialiśmy z prezydentami samorządów dużych powyżej 5000 mieszkańców też miastami średniej i średniej wielkości i rzeczywiście, kiedy porównamy sobie nad, jakby te wypowiedzi polityków szczebla centralnego i wypowiedzi, a samorządowców to po pierwsze, widzimy, że tam już działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym się rozpoczęły są intensywne dużo się dzieje dużo pomysłów inicjaty w miasta też postrzegają siebie jako takich promotorów zmian promotorów motorów zmian mówią o tym, że chcą muszą bardzo duże jak działać nam na wielu obszarach wielu obszarach też, dlatego że one i jako pierwsi odczuwają konsekwencje czy mieszkańcy zmian klimatycznych, ale też zawsze rozliczają tych, którzy są bezpośrednio prawda, tak więc to też na pewno wpływa na NATO jak samorządowcy na zaangażowanie tak na poziom zaangażowania więc, więc była tak uderzająca właśnie ta ta tar ta różnica pomiędzy ogólnikowo ością wyrywkowo ością wybiórczość aktywnością w podejmowaniu tych tematów przez przez partie polityczne i tym jak o tym jak mówili samorządowcy w ogóle samorządowcy mają większą wiedzę w tych obszarach umili więcej argumentów podobnym potrafi podać, więc podawać więcej przykładów także w tym obszarze dotyczącym gospodarki zarządzaniem gospodarką, a na odpadami to są sprawy, z którymi oni na co dzień, gdy konfrontują mają liczne problemy no to co jest ważne co też odbyło tak uderzające w tych wypowiedziach to, że mają takie poczucie osamotnienia tak i braku wsparcia ze strony polityków wsparcia właśnie w tych podejmowanych przez nich inicjatywach także to jest na pewno taki obszar, w którym o, którą warto rozmawiać, o które wymaga zmian, bo wprowadzenie budowanie w Polsce polityki klimatycznej, która będzie adekwatna do wyzwań wymaga współpracy bardzo ścisłą współpracę tego poziomu lokalnego poziomu centralnego to co czai się stało n p . w Gdańsku tak prezydent Świdnicy ogłosiła nowy zielony ład widać w samorządach będą naprawdę dużo dużo dużo się dzieje, że leży opowie tara wiceprezes dużego miasta z państwa raportu o strategii działań na rzecz środowiska naturalnego właściwie braku strategii działania są chaotyczne nieprzemyślane nie widzę jakiegoś strategicznego celu, jeżeli nie wiemy tematów klimatycznych ponad spór polityczny to będzie dla nas bardzo trudne kilka tygodni temu rozmawiałem też z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim Kraków szczyci się tym, że jako pierwszy stawił czoła smogu owi, że sobie dobrze radzi, wprowadzając konkretne rozwiązania też prezydent Majchrowski mówi tak my leżymy w niecce my zakazuje palenia w ciuchach my kontrolujemy jakość tego co się wydobywa z kominów, ale w sąsiedniej gminy palą nadal czy chcą i oczywiście to wszystko do nas nawiewa, bo o dziwo, powietrze nie przestrzega granic gminnych tak leci sobie tam, gdzie akurat wiatry Zawieja to jest także właśnie na szczeblu lokalnym można zainicjować ten zielony ład jak w Świdnicy tak czy rozpocząć walkę ze smogiem w Krakowie, ale tak naprawdę to jest szczątkowej ci samorządowcy jak Kania czuł oczekują jakiś centralnych działań na zdecydowanie, lecz po prostu rozwiązanie problemów klimatycznych ten smog to świetnie pokazuje wymaga po prostu współpracy i zarówno zarówno na tym poziomie lokalnym takim współpracy między sobą między konkretnymi samorządami wprowadzenie zmian w 1 nic nie da jeżeli, jeżeli sąsiednie samorządy też podobnych rozwiązań nie wprowadzą nas z drugiej strony właśnie ta ta współpraca między poziomem centralnym, a lokalnym jest jest niezbędna jest po prostu potrzebne wsparcie na poziomie legislacji na poziomie po prostu promowania pewnych rozwiązań pokazywania dobrych praktyk tutaj jest bardzo wiele możliwości niestety samorządowcy czują się osamotnieni teraz rozmawiają przez chwilę o wizji rozwoju energetyki, bo teściowa ona jest kluczowa dla tego co będzie działo i jeżeli chodzi o klimat, czyli o zmianę naszego miksu energetycznego państwa przypominają w tym raporcie, że udział węgla produkcji energii utrzymuje się wciąż bardzo wysokim poziomie 78 % czasu nawet 80, że dywersyfikacja miksu energetycznego zmierza w kierunku większego wykorzystania gazu nie jest rozwijanie poznajemy wrażenia, że w ciągu ostatnich 4 lat udział w miksie energetycznym spadła prawda z 1512 chyba procent, ale jestem pewna co do tych liczb Polska jest coraz mniejszym stopniu zdolne utrzymać utrzymać niezależność energetyczną, chociaż przez lata opowiadaliśmy o tej dywersyfikacji prawda w ogóle rośnie import gazu węgla energii elektrycznej także już wyprodukowanej też potrzebujemy wzrasta także nasze uzależnienie od Rosji, z której pochodzi około 78 % węgla oczywiście rosną emisji gazów cieplarnianych tak, który w środę jest sektor energetyczny i tak jak mówiłyśmy na samym początku badani są zgodni, że musimy odejść od węgla tylko tu nie powiedzą głośno, że system energetyczny musi przejść głęboką zmianę ja wielokrotnie to polityków pytała jak sobie wyobrażają transformację energetyczną i zwykle otrzymuje odpowiedzi ogólniki a czego się państwo dowiedzieli, kiedy upłynie pod nazwiskiem i nie przy mikrofonie magister czegoś podobnego to znaczy tak jak pani wspomniała to przekonanie o konieczności transformacji istnieje, ale znowu jak wejść na poziom, jaki takich szczegółów no dobrze to jak miałby w Polsce ten miks energetyczny wyglądać czy w ogóle, jaką strony mamy puszczenie energetyki jądrowej czy źródeł odnawialnych jak w zlotym jak się wchodzi do szczegółów to niestety okazuje się, że te nie są sprawy jeszcze przemyślane polityczność postu nie wiem, jaką transformację przeprowadzić to jeszcze pytała nas w tym wątku czy politycy posiłkują się jakimś ekspertami fachowcami, bo polityk nie musi wiedzieć wszystkiego, ale warto, żeby miał wokół siebie ludzi, którzy coś wiedzą na dany temat czy którykolwiek z przygotowanych polityków z wojną o tym, że korzysta z jakichś poważnych źródeł informacji korzysta ze wsparcia fachowego nie nie nie nie nie tutaj nie było o takich odniesień do no właśnie, chociaż mam takie porównanie chociażby z tą kwestią smogu tak tam pojawiał się właśnie dane widać, że politycy, jakby tak przyswoili ten temat tutaj chodzi o energetykę nie było nie było za dużo po to, był raczej takie ogólne ogólne wskazówki co do tego, że tak musimy rozwijać te to energia o ze źródeł odnawialnych zresztą mamy takie zobowiązania na, ale już np. na jakich źródłach chciałam energicznego tę energię mająca, za które tutaj są kontrole rację, że nie wiadomo tak czytałem wywiad czy słońce woda na no bo były takie wątpliwości dotyczące tego właściwie na co pozwala nam w Polsce nasz na co pozwalają na w Polsce nasze warunki klimatyczne, czyli no widać urzędu nie jest jeszcze taka sprawa, w której politycy sięgnęli, bo rzeczywiście eksperckich porad czy, chociaż one istnieją na forum energii np. przygotowuje sporo takich sporo takich danych ta tak to znowu jest dyskusja na bardzo bardzo ogólnym poziomie elektrownia atomowa, bo to jest też ten wątek, który się pojawia już od wielu wielu lat Platforma Obywatelska miała zamiar budować elektrownię jądrową był pełnomocnik była specjalna spółka do tego powołana nic z tego nie wyszło teraz prawo sprawiedliwość także przebąkuje o atomie lewica także tego nie wyklucza mówiąc, że to jest czysta energia, że trzeba bardzo dużo zainwestować bowiem taki koszt wybudowania i średnie wielkości elektrowni jądrowej to jest nie 50 miliardów może 60 o podatku to jest także im dalej w las koszty rosną, ale potem ta Energa jest dość tania, ale n p . prezydent średniego miasta państwa raporcie mówi tak gdzieś tam centrum Czarnobyla nas jest na pewno jest pytanie o umiejscowienie mnie akurat dobrze mówi bowiem, że rejon Śląska absolutnie do tego nie nadaje, bo nie ma wody po prostu, ale te protesty były na tak rzeczywiście w naszym badaniu pytaliśmy tę o kwestie energetyki jądrowej no i generalnie badani byli przeciwko tak poza 2 osobami, wskazując po pierwsze, właśnie na taki zagrożenie zesta w w sytuacji potencjalnego konfliktu po drugie, wskazując na to, że Polska nie ma odpowiedniego potencjału, żeby taką inwestycję finansowego te, a nie tylko finansowego właśnie też szerzej rozumianego potencjał może lud ludzkiego nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby taką wielką niewiadomą ktoś musiałby nam wybudować cóż Amerykanie, a z drugiej strony też pojawiały się takie aspekty dotyczące tego, że jest to rzeczywiście, że jest rozwiązanie takie i czasochłonne i kapitałochłonne, a nie wiadomo, jakie były tak go efekt znowu dramatyczne trwały tak kosmiczna nie wiedzą jak słyszę w Czarnobylu znaczy, że polscy politycy, którzy o tym, mówią nie wiedzą, że my, a 300400 km od granicy też mamy elektrownie jądrowe u nas u naszych sąsiadów tak i też mamy kraj, którego rozpiętość jest więc, gdyby po jakimś Żarnowcu czy innym miejscu postawić elektrownie, gdyby doszło do wybuchu to moglibyśmy być taki sam rejon skażenia bylibyśmy, gdyby coś się stało jakieś elektrowni, która jest poza granicami naszego kraju tak no nie to znowu, jakby potwierdza to, o czym mówiliśmy, że wiedzą, o czym mówią, że to są pewne hasła tak, a zatem ani gdzie taka ugruntowana ekspercka wiedza są sprawy przemyślane, toteż pokazuje, że nie dyskutuje się o tym, wewnątrz partii politycznych tak w ogóle, toteż warto wspomnieć jak szukaliśmy rozmówców do naszych wywiadów to wcale nie było łatwo no bo od podwórka za wyborczą, bo od razu były takie jak skojarzenia no to kwestia to dla specjalistów, tak więc tutaj może porozmawiać z kimś, kto w ogóle ma jakieś pojęcie to nazwy to jakby oczywiście jest całe grupy posłów, które specjalizują się w danym obszarze, ale dotychczas kierowano inni liderzy nie bardzo chcieli się wypowiadać prawdopodobnie dlatego niepewnie czują, bo w tej materii i oczywiście nie chcieli być konfrontowanie z takim zestawem pytań no, więc to też od, o czym świadczy, a pani doktor energetyka Obywatelska jeszcze jeśli chodzi o tę wizję rozwoju energetyki, ponieważ my wiemy już za poprzedniej kadencji im za to Otóż kompletnie dobito tę produkcję na potrzeby własne ewentualnie oddawanie nadwyżek, które byśmy sobie wyprodukowali na dachu naszych paneli słonecznych do elektrowni jakoś godziwą stawkę tak obniżano te stawki, że już się nie opłacało czegokolwiek na dachu, a montować jak teraz, a to jest taki właśnie oddolne obywatelskie uruchamiające także energii ludzi no jak ludzie sami coś zamontują to będzie trochę, że państwo jak jest myślenie o tym, polityków po politycy mają świadomość tego, że państwo wspiera, a energetyki Obywatelskiej i też jest niska świadomość społeczna dotycząca tego w ogóle udziale obywateli w produkcji zarządzaniu energią widzą potencjał w tym tak natomiast no cóż nie ma jakiś pomysłów co ciekawe tam wirówki w kilku rozmowach pojawi się taki wątek, że to wzrost cen będzie takim 1 z głównych czynników, a który sprawia, że w rzeczywiście ta transformacja energetyczna zacznie nabierać tempa tak, dlatego że już wkrótce doświadczymy tak tego ten kierowca za zamożną na razie ceny są zamrożone, ale wkrótce pewnie tak po wyborach nie będzie to są kwestie kwoty z tego co mi wiadomo idące w kilkadziesiąt miliardów złotych to znaczy polskiego państwa nie będzie stać na to, że już za narażać się też sędziom liczone no, więc w momencie, gdy Polacy skonfrontują się tymi podwyżkami będą zaczną myśleć, jakby co co zrobić tak to będą to będą zarówno do takich rozwiązań poszukiwali przedsiębiorcy i samorządy i obywatele i indywidualnie, więc to to może być szansa na to, żeby coś działo w tym kierunku już 1 też przedstawicieli samorządów mówił o tym, że widać wzmożone zainteresowanie obywateli i przedsiębiorców dofinansowanie n p . do fotowoltaiki i je, więc to też może pokazywać, że nawet, jeżeli na poziomie państwa jak nie będzie przyzwolenia nadal nie będzie wsparcia dla energetyki Obywatelskiej to te zmiany będą dokonywały właśnie za sprawą od takiego czynnika ekonomicznego to będzie sprawiało to to wywoła większe zainteresowanie Polaków za tym pójdzie też większa konkurencyjność tych tych rozwiązań i być może jak docelowo zmieni to jakiś perspektywie bliższej bądź dalszej kształt zgodny z miksu energetycznego w Polsce, ale także ma tutaj taki cytat polityka znowu z Europejskiej partii ludowej wzrost cen, w którym jak widać nadzieje pokładają politycy w Polsce może obniżyć zużycie energii, bo ten polityk bądź polityka mówi tak bardzo dużo energii marnujemy ów używamy niepotrzebnie, dlaczego ludzie używają tak dużo wody tak dużo światła, bo to wszystko jest taniej uważam, że energia powinna rosnąć jak cena będzie rosła to ludzie będą bardziej przywiązywali wagę do tego jak się w tym świecie poruszać będą patrzyli czy coś jest energooszczędne czy nie, bo to będzie miało znaczenie teraz to niema znaczenia czy mam lodówkę energooszczędną czy też kompletnie nie energo oszczędną jednocześnie ten sam polityk polityka zapytany o negatywne konsekwencje wzrostu cen energii czy o ubóstwa energetycznego teraz dotyka także tak ponad 4  000 000 Polaków laków tak bardzo duży odsetek odpowiada ja nie dokładnie rozumiem ten problem no tak to pokazuje trochę oderwanie od polityków jeśli jednak od rzeczywistości no bo sam fakt tego, że w tych rozmowach nie wybrzmiał ten aspekt negatywnych konsekwencji tak też wzrostu cen energii dla sytuacji wielu Polaków Boca może mówić o tym, że to będzie miało dobry korzystny wpły w na transformację Zielona energia, jeżeli zakupią energooszczędną lodówkę inni remontują sobie panele słoneczne tak, ale nie wszystkich znać stać na energooszczędną lodówkę i na panele zdecydowanie to trochę po prostu wydaje się, że inaczej powinno to wyglądać to niech politycy nie wiem przykładają wagi też przyczynia się do tego będzie wzrastała świadomość wiedza Polaków dotycząca nim oszczędzania energii tak, ale nie można bagatelizować tego problemu ubóstwa energetycznego, z którym Polacy borykają Kruk, który dotknie jeszcze większym stopniu także, jeżeli ceny odwozi, jeżeli chce odmrozić pewnie tak się stanie jeszcze 1 wątek system gospodarki odpadami trochę to wspomniały my już mówiąc o tym, pani doktorat mówiła, że naprawdę tylko samorządowcy są dobrze zorientowani to jest temat, który właściwie wałkowane od kilku lat, bo my przerabiamy te wszystkie pojemniki tak te ten odbiór odpadów segregację, a to się właściwie o odbywanie jednorazowo tylko wiele wielo etapowo cały czas się coś zmienia, więc też pojawiają się takie sugestie ze strony kurii samorządowców, że trzeba byłoby zrobić raz porządnie, bo obywatele nie mają ochoty ciągle się uczyć czegoś na nowo no no tak rzeczywiście ci, którzy wypowiadali się o tym, systemie gospodarki odpadami w naszym badaniu bardzo krytycznie do niego podchodzili też 1 z tych aspektów była ta kwestia ciągłych zmian tego systemu, która wprowadza chaos, która wprowadza zamieszanie i po prostu rzeczywiście ludzie już czasami, jakby nie wiedzą co właściwie mają robić jak segregacja podpowiem powinna wyglądać czasy się pojawi teraz też ten argument ja nie będę segregował to i tak trafia do wspólnego jakiegoś tam albo są zabrakło nie segreguje to po prostu te świadczą o tym, że trzeba położyć nacisk na edukację ludzi jak w tym obszarze, ale też dawać bardzo jasne wytyczne co do tego jak i jakby co ludzie mają robić tak i to powinno być oczywiście zmiany, które są wprowadzone w przemyślany nie zmieniać co chwila, bo to po prostu bardzo utrudnia tak 1 przeczyta od odnowy zmianach innych inne nie będzie cały czas myślę o tym, że jest, że jest, że jest inaczej także to na pewno jest to na pewno jest problem, ale dla mnie w ogóle jest także bardzo często o wspólnoty zarządcy samorządowcy, a stosują groźbę, jeżeli nie będziecie Szanowni państwo segregować to spowoduje to wzrost naliczenia, a płatności za za te odpady, które państwo wyrzucają tak ad to też nie jest droga, jeżeli mamy wielki blok, kto jak teraz zdiagnozować, kto segreguje to nie segreguje odpady na wasze system oparty na deklaracjach ma ma swoje wady liczne i o tym, też mówili nasi samo samorządowcy, podając przykład przedsiębiorców, którzy wyrzucają nie wiem 1 worek np. śmieci mimo tego, że nie prowadzą w restauracji to biznes nadburmistrz mnie przedsiębiorca pisze, że on wyrzuca 1 worek śmieci wierzy pani, że restauracja, która ma pełno klientów od południa do późnej nocy wyrzuci 1 worek śmieci, ale ustawodawca pozwolił na takie rozwiązanie to przedsiębiorca z bardzo kreatywne wyrzuci 1 kontener śmieci do kontenera obok potem kartony do następnego kontenera tak to się dzieje tak to właśnie ten ten to ten przykład którymi który, który miał namyśli, ale też nasi badani mówili w ogóle o tym, o problemy związane z przetwarzaniem odpadów tak teraz w Polsce coś co jakiś czas wybuchają własne sprawy dotyczące pożarów składowisk tak też przywożenia śmieci złożenie skargi o oczywiście, ale mamy problem w tym przetwarzają czy też samorządowcy podkreślali, że nikt nie chce już podejmować prowadzenia tego tego biznesu w związku z tym nie ma co z tymi odpadami, a zrobić no, więc one sobie leżą jakiś tam czas na, a potem, kiedy ono już upłynie i nie ma co z tymi odpadami zrobić to po prostu wybuchają takie niekontrolowane pożary składowisk też z tego problem systemowy tak działalność przestępcza prawda, że teraz coraz mniej zmian, jeżeli chodzi o przepis ten mecz można było wziąć jakieś jakiś teren załadować tam mnóstwo śmieci, a potem znikał ten właściciel owego o śmietniska i nagle on zaczął zaczynało płonąć tam także je także rzeczywiście jest wiele takich problemów systemowych to co było dla mnie uderzające w tych rozmowach o kwestię odpadów to jednak było sprowadzanie też tej odpowiedzialności dotyczącej tak jak gospodarka wygląda sprawa tego, że Polacy nie umieją segregować śmieci jest bardzo bardzo ważne tak, ale nie można bagatelizować, jakby innych tych kwestii właśnie związanych z ze stabilnym systemem, który się ciągle nie zmienia z informowaniem o ludzi po co dlaczego, bo też nie jest tylko kwestia tego, żeby poinformować ludzi także, że musi zrobić tak tak, ale też chodzi o pokazanie sensu sens tak po pokazaniu sensu celu tego co się robi też tapas wspominają, że 1 pas polityków mówił, że nie ma takich instrumentów, które zachęcały tak do takiej zmiany tej postawy tak z, a z drugiej strony mało tam było dla mnie w tych wypowiedziach polityków takich wątków, które pokazywały, że Okaj my mamy taki problem, ale my też musimy coś zrobić odpowiedzialnością, a firm korporacji ja biznesu, który no po prostu wszystko co się da pakuje, a w nim foliowe plastikowe banalną parafowany już foliowa są gromadzone ekologiczne które, którą ujmujemy w sklepach są po prostu o opakowane tak to też jest tutaj wydaje się, że też konkretne działania byłyby byłyby potrzebne na wprowadzenie tej odpowiedzialności tego producenta także nie tylko tego bywa nie tylko leżą po stronie obywatela, który powinien segregować oczywiście, ale też, jakby to jest taki system, którego skuteczność efektywność wymaga działania Energi wielu różnych aktorów, a ci politycy, z którymi państwo rozmawiali segregują śmieci wspominali ich, ale nie pytaliśmy, ale oczywiście zakładamy, że tak jasne to jeszcze na koniec pani doktor patrząc już tak z góry na ten raport oczywiście będą trwały dalsze prace, jakie są najważniejsze wnioski co powinniśmy wyciągnąć z tego na przyszłość przed się pierwsza rzecz taka polityka go sprawy klimatu środowiska to są jednak poważniejszych wyzwań przed którymi stoją politycy i bardzo byłoby dobrze, żeby rzeczywiście ten temat pojawił się na agendzie politycznej w sposób trwały nie taki od przypadku do przypadku od szczytu klimatycznego do nie wiem jakieś innej afery z pożarem składowisko odpadów ale, żeby był, a żeby był, jakby ciągle na tej agendzie ciągle dyskutowany potrzebnej w Polsce konsensus polityczny tak zgoda ustala, bo panie sprawa klimatu sprawą, jakby ponadpartyjną dotyczy nas wszystkich na wszystkich, a nas wpływa i wydaje się, że są możliwe rozwiązania, które nawet, jakby ta w warunkach sporu polityczna dość ostrego mogą zostać wypracowane wspólne dokładnie to to byłoby takie z naszym zdaniem ważne zadanie dla po po wyborach dla nowych przedstawicieli polskiego polskiego parlamentu też ważna jest dla nas Kanta ta kwestia tej brak współpracy między samorządami państwo tu też to jest bardzo potrzebne tak, bo znowu tak jak mówimy nie da się rozwiązać problemu klimatu środowiska bez współpracy wszystkich zaangażowanych stron i Polaków i samorządów i partii politycznych to chyba takie najważniejsza kwestia czy raport jest już dostępny na stronie Instytutu czy dopiero państwową dopną kolejną rundę rozmów to wtedy całość opracowania się znajdzie całość opracowania będzie dostępna już po zakończeniu przez nas badań, czyli myślę, że na przełomie roku tak jak wspomniałam chcemy po wyborach wznowić nasze rozmowy z politykami z nowymi parlamentarzystami, żeby drążyć dopytywać o różne kwestie także zapraszamy za za kilka miesięcy dr Paulina Sobiesiak Peszko Instytut spra w publicznych bardzo dziękuję pani doktor dziękuję bardzo państwu dziękuję za wspólne poniedziałkowy wieczór życia spokojnej nocy kolorowych snów i usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA