REKLAMA

Nie tylko płaca minimalna. Co politycy obiecują pracownikom i pracodawcom?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-10-01 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut dzień dobry 5 zlotemu na południe w studiu ze mną dr Karolina Zioło Puzio z centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień dobry dzień dobry chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pracy i związkach zawodowych w kontekście kampanii wyborczej najpierw trochę danych, które muszę przyznać, że mnie samego dosyć wprawiły w osłupienie Otóż Cebo zbadał wiedzę Polaków o związkach zawodowych jak na kraj, w którym Rozwiń » najważniejsze przemiany właściwie upadek socjalizmu realnego to w dużej mierze zasługa związku zawodowego wiem o związkach zawodowych właściwie minimalnie z tego sondażu wynika, że bez NSZ Solidarność NSZZ Solidarność jest oceniana dobrze przez 30 % badanych z kolei OPZZ 22 % forum związków zawodowych 16, ale wiedza o tym, czym zajmują związki zawodowe jest faktycznie minimalna z czego wynika i muszę powiedzieć, że także to widać w programach wyborczych dlatego, że kiedy zaczęliśmy analizować w ramach działania reflektory PZZ program wyborcza czy odpowiadają w jakim zakresie postulatom OPZZ tu programowe, które zostały ogłoszone w połowie tego roku to okazało się, że słowo strych związki zawodowe pojawia się tylko wyłącznie w 1 programie wyborczym jest to program lewicy, ale nawet nie w kontekście działalności związków zawodowych tylko w kontekście wolności zrzeszania się, która i tak już istnieje, więc z tego wynika, że nawet dla polityków związki zawodowe nie są dzisiaj partnerem nie widzę jak swego partnera jako ważnego gracza na scenie politycznej w programie prawa sprawiedliwości natomiast pojawia się oczywiście Solidarność, ale tylko wyłącznie w kontekście historycznym to znaczy, by jej działalność po prostu osiemdziesiątym dziewiątym roku zanika też badania innych widać, że jednak uzwiązkowienie w Polsce po prostu spada, ale ja analizowałam mamy ciekawe zjawisko to znaczy mogłoby to świadczyć o 82 rzeczach no po pierwsze, sport z polskim rynkiem pracy jest bardzo dobrze prawa pracownicze są respektowane, więc nie ma potrzeby tak tak można jak interpretować na pewno jest taka interpretacja i myślę, że w wielu miejscach teraz korki szampana po prostu lecą w górę druga interpretacja może być np. taka, że związki zawodowe po prostu nie zajmują się tym, dlaczego zostały powołane myślę, że nie to znaczy zarówno pierwsza druga jest jednak interpretacje obarczona pewnym błędem, ponieważ ja analizowałam opinii dyskurs także widzieli z tym używa tego modnego słowa wokół protestu, które były we wrześniu zeszłego roku w Warszawie nie i interesowało mnie nie tylko jak media pokazują te protesty, ale interesowało też są ludzie piszą w komentarzach i pan, że 300 komentarze też czytając opracowania innych naukowców z wcześniejszych okresów było także związki zawodowe były konsekwentnie od osiemdziesiątego dziewiątego roku przedstawiane jako siła, które wroga państwo wroga reformom wroga nowoczesności są ustalenia mające jedyne co chcą to po prostu palić opony i chcę, żebyśmy żyli jak w Ameryce tylko po prostu żyli jak w Chinach i żeby wszyscy mieli tak samo, ale zdarzyła się rzeczy bardzo groźna to znaczy tych komentarzach wyraźnie było widać, że nagle problemem takim opozycją dla związków już Niejestem nie pracodawca w powszechnym postrzeganiu czy nawet rząd tak jak było wcześniej w latach dziewięćdziesiątych tylko zwykły pracownik to znaczy ludzie pisali wyższych kategorii w stanach Zjednoczonych kategoria i Andersa Węgry, czyli basu, które są bogate, ale nie zasługują na nad swoje pieniądze, które mają czy też dodatkowe profity i jest po prostu lepiej bardzo czekali mówi się o tym, że związki związki są postrzegani jako ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy nie pracują nie pracują tak ciężko jak my związkowcy nagle zwykli związkowcy tak zwykli pracownicy, którzy poszli tam prace tego, żeby pozostawać to był akurat pracownicy ZUS, którzy naprawdę mało zarabiają nosi już mało zarabiają w komentarzach była mowa o tym, że i tak macie lepiej niż my i nawet ludzie pisali wprost, że jest rynek pracownika pić znajdź sobie inną pracę i nie będzie protestował czy też pisali przecież wbrew można powiedzieć większość jednak swojemu doświadczeniu, bo to mówienie o tym, rynku pracownika na jest bardzo aspiracje inne bardziej niż opisujące rzeczywistość bardzo ciekawe także w kontekście historycznym właśnie niemym czy dokładnie taki opis historii Solidarności przedstawia prawo sprawiedliwość swym programie wyborczym, ale chyba coś tu jest na rzeczy, że Solidarność w latach osiemdziesiątych była kołem zamachowym polskich przemian to ona właściwie skierowane z na zachód i w stronę Zachodniego myślenia o tyle w latach dziewięćdziesiątych no to był jednak hamulcowy to znaczy, o ile tak mi się wydaje mam taką intuicję, że większość społeczeństwa była zasłonięta liberalizmem ekonomicznym AK amerykański sen z amerykańskiego centa do milionera, gdzie związek zawodowy po prostu przeszkadza przeszkadza hamuje właśnie kieruje nas na zupełnie inne tory i innym kierunku w kierunku wschodnim też ja pamiętam, że kiedy rozpoczęłam studia doktoranckie Wielkiej Brytanii to tam po raz pierwszy spotkałam się tak bardzo aktywnymi związkami zawodowymi właśnie na uczelni wyższej nie i taką dyskusją, która zaczęła Solidarności, że to wypowiedzi bardzo radykalnych jak na nasze warunki były, żebyśmy działacze, że to był dziwny związek zawodowy, który tak naprawdę na swoich sztandarach miał chcemy bezrobocia chcemy kapitalizmu chcemy niższych zarobków chcemy dużej konkurencji zaś można tak na marże paradoksów jest oczywiście bardzo dużo łącznie z takim paradoksem, dlaczego doszło w tej chwili to znaczy Solidarność, która jest właściwie do ze składowych oba obecne elity władzy właściwie pełni podobną rolę co koncesjonowane związki zawodowe w czasach PRL to znaczy z nikim nie negocjuje to jest bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że im bardziej Solidarność staje się taką przybudówką byśmy powiedzieli tak czy instrument może narzędziem narzędziem walki politycznej czy narzędziem w rękach polityków, tym bardziej w postrzeganiu społecznym drugi związek, czyli OPZZ jest postrzegany jako przeciwne, czyli całkiem inny niż Solidarność, jaką od bardzo bardzo lewicowe nie i tą odległością lewica prawica nie steruje OPZZ które, które jednak stara się wypowiadać bardzo ekspercką i nazwijmy to wszystkim równo patrzeć na ręce nie tylko właśnie steruje Solidarności RI Solidarność przesuwa się prawa, tym bardziej automatycznie w postrzeganiu społecznym ten OPZZ zaczyna być postrzegane nalewa swoją drogą to jakiś oksymoron jednak prawicowy związek zawodowy zdaje sobie pasach rzeczywiście pewien PS częściach samorząd, ale Tomaszka widzieliśmy w tej dyskusji ta nie bardzo ciekawej dotyczącej niedziel handlowych prawda czy pomysł opozycja to było takie, żeby po prostu były 2 niedziele wpisane w kodeks pracy 2 niedziele wolne Solidarność nie mówiła wprost o pracę mówiła o tych aspektach także nowych religijnych obyczajowych kulturowych tak związane z tym, dlaczego byłaby niedziela wolna jest bardzo wiele zawodów lekarze nauczyciele akademicy też zrobiła przepełniona hipokryzją prawo po prostu, którzy tak pracują w niedzielę, bo chodziło o prawa pracownicze tylko po prostu był to ukłon w stronę postulatów kościoła datować ciekawe też jeszcze w programach wyborczych jest właśnie to, że nawet, jeżeli ktoś pisze o związkach zawodowych to nie pisze wprost związki zawodowe mówi albo pracownicy używa takiej parafrazy albo związki pracownicze, czego widzieć w polityce jednak strasznie boją się jakiś przyczyn mówić używać terminu związki zawodowe jeśli nie potrzebują ich choćby do wytłumaczenia kontekstu historycznego tak jak Solidarność prawda tylko jest on bardzo bardzo potrzebne zresztą temu takie dyskusje wokół związków zawodowych będziemy się bardzo przyglądać no i za granicą robi ciekawe analizy tego jak wyglądają relacje pokazywania związków zawodowych w mediach, a np. układy pracownicze w samych w tych mediach to znaczy na ile dziennikarze lepiej piszą takiego o związkach, jeżeli sami są aktywistami albo sami znajdują się w trudnej sytuacji Nowak to jest oczywiście tutaj pewien problem problem z konfliktem interesów, ale jak my panią zapytać o inny konflikt interesów np. niedawny strajk nauczycieli Solidarność nauczycielska była głębokim rozkroku w tej sprawie no bo z 1 strony musiałby postawić własnemu rządowi, którego jest admiratorem z drugiej strony mieć do czynienia z 1 znaj poważniejszych na jej najgłębszych protestów tego środowiska w historii ostatnich dziesięcioleci ja wtedy dokładnie, gdy zostaje rozpoczynał byłam po zakończeniu zeszłego tygodnia strajku była na konferencji to była konferencja w Cambridge, gdzie prezentowała moje badania tyczące dyskursu wokół związków zawodowych i 8 mówią, że to to jest ten tydzień skończył się związki zawodowe też od razu protestują związki nauczycielskie ktoś podniósł rękę sali mówi to rząd upadł prawda i oby tak oczywiste dla wszystkich, że w momencie, kiedy strajkuje tak nie są bardzo duża grupa zawodowa to przynajmniej w środę ta sytuacja powinna być już zmienia Walter de pan tak między brzmiała moja odpowiedź, że Skorża i nic się na to nie zapowiada wprost przeciwnie nawet się umacnia i toteż te dotyczą bardzo interesujące że, że nic nie wydarzyło tak, że po prostu rozczarowanie tej grupy było bardzo duże, a też działania związkowców trudne, dlatego że ludzie nie chcą słuchać o tym, że związkowcy chcą więcej pieniędzy wróciła do naszej rozmowy to po informacjach Radia TOK FM dr Karolina Zioło Puzio z centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i Uniwersytetu imienia Stefana Wyszyńskiego jest państwa moi goście dr Karolina Zioło Puzio z centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego jest państwa moim gości dach rozmawiamy o analizie m. in. analizie, którą przeprowadziła OPZZ na temat związków zawodowych w kontekście toczącej się kampanii wyborczej Otóż związki zawodowe nie stanowią dla polskich partii politycznych ważnego układu odniesienia są niemal niewidoczne w tych programach, ale ja chciałbym zapytać panią o taką zbiorową świadomość Polaków w odniesieniu do związków zawodowych członek związków zawodowych kojarzy się niestety z Robem trochę takim cwaniakiem z kimś takim ktoś zapisał po to, tylko, żeby nie musieć uczciwie pracować tak tak wynika z tych analiz które, które robiłam w zeszłym roku 2018, że nadal członek związków zawodowych to jest właśnie taki człowiek, który nie chce być zwolnione chcę unikać prace chcemy bardzo duża pieniędzy i na pewno niczego dobrego nie robi dla nas dla dla pracowników jest taką formą szerzej boomu lata tylko właśnie pod pod egidą związków zawodowych wymyślił sobie chytry tych, które stosuje Henry sposób tak, a to jest ciekawe, że związki zawodowe czasami nawet w mediach działaczy przedstawiany jako osoby bardzo proste bez wykształcenia podczas gdy statystyka jest całkiem inna większość członków związku zawodowych to są pracownicy umysłowi nie i jednak osoby 40 plus, czyli też takiej większą świadomością innym doświadczeniu pokoleniowym młodzi ludzie nie niezbyt chętnie zapisują się do związków zawodowych pani doktor to w takim razie coś z PR -em jest nie tak skoro oni są oni są fajnie i wykształceni tak i mają słuszne postulaty pracownicze to jak to się dzieje, że nikogo w tym kraju nie są w stanie przekonać dość powiedzieć np. postulat wydłużenia urlopów płatnych nie spotyka się wcale z entuzjazmem w Polsce tak czy powie swoje progresywne podatki dla przedsiębiorców w tej chwili jest liniowy 19 % wszyscy uważają, że powinien zostać sprawdzimy w programach wyborczych i zapytaliśmy w 5 komitetów ogólnopolskich 815 pytań lub silnych stwierdzeń opartych o przeżyte OPZZ, który publicznie wypowiedzieć tak nie inne czy za przeci w inne 2 partie nie odpowiedziały na naszą ankietę mimo naszych naprawdę usilnych starań jest prawo i sprawiedliwość Konfederacja, ale i tak przeanalizowaliśmy ich programy natomiast brak odpowiedzi też program jest do informacji podatek 19 % szkoleniowa Golik zlikwidowanie przeciwko temu pomysłowi są i PSL i lewica koalicja Obywatelska nie pomysł OPZZ opiera się na tym, żeby pracodawcy nie zmuszali ludzi do samozatrudnienia, a także, by jednak te osoby dalej były po prostu pracownikami na etat nie były wypychane na samozatrudnienie nie, a można przeczytać także partie polityczne trochę boją się zaszkodzić przedsiębiorcy, że nie widzą tej osoby, które zmusza do samozatrudnienia bardziej widzą takiego uczciwego polskiego przedsiębiorcy, któremu nikt nie chce zaszkodzić to jest w porządku to oczywiście ze szkolnych pracowników i pracodawców jest to są naczynia połączone, ale rzeczywiście w Polsce jest jakaś wyjątkowa z tym ma do w stosunku do przedsiębiorców, żeby broń Boże nie zaszkodzić podobnie z bankami banki w Polsce mają status jakiś specjalny to znaczy lepiej, gdy ludzie bankrutują banki, bo to wtedy z bardzo groźnie wygląda tak jak im nie jest akurat dokładnie banków nie mniej analizowałam tego co się wokół nich dzieje raczej tak ma uczucia, ale każdy może za taką pewną magię, że nie ma regionalnych zaznacza że, że przedsiębiorca musi mieć w dobrze Nowak z rzeczy widziane opozycja właśnie, że jeśli przedsiębiorca ma dobrze no to wtedy wszyscy mają dobrze, ale jak pracownik ma dobrze to przedsiębiorca ma źle i że nie można znaleźć w takim powszechnym rozumieniu takiej sytuacji, której pracownik ma dobrze i przedsiębiorca ma dobrze jest bardziej na warunkach tego pracownika niż przedsiębiorcy na zawsze mówi myślę, że górą tutaj tutaj jednak jakąś winę ponoszą sami liderzy związków zawodowych, którzy jak np. było w ze wspomnianymi przez panią niedzielami handlowymi na robili to przy pomocy dużej dozy hipokryzji niewinnie w pracowników nowo przez gołym okiem widać, że nie pracowników tutaj chodziło tylko o kościelne wskazania o to, żeby ludzie nieśli do galerii handlowych tylko do kościoła, więc trudno powiedzieć, czego bronią liderzy związków zawodowych widzimy cały czas mówię o Solidarności w uścisku z rządem, więc władza jako pracodawca nie jest tutaj na pewno partnerem do negocjacji dla związku no być może tutaj tkwi cały problem, że związki zawodowe nie komunikują się z nami w sposób tak jak powinien te obserwowanie innych protestów faktycznie też nasunęło mi taki wniosek, że ludzie nie chcą słuchać żądaniach płacowych i dobrze są odbierane takie protesty związkowe, które na pierwszym planie nie mają kwestii finansowych co łączy się trudne do związku, bo wiadomo, że kwestie płacowe zaś naturalnie są tymi, które taką ochronę związkową poruszają i był protest w locie, gdzie był spory konflikt obu kontach związki i zarząd LOT -u, gdzie związkowcy mówili o naszym bezpieczeństwie i że ta sytuacja w locie, który jest grozi tym, że nasze bezpieczeństwo nie będzie dotrzymany na jej ludzie bardzo popierali tak naprawdę ten ten protest próbowano pokazywać co prawda w niektórych mediach że, ale pilot zarabia ponad 30  000 i nie spowodowało to niechęć tak powiedzieli w komentarzach do do tych związków nadal postulaty płacowe przyznają partie polityczne na sztandarach prawo i sprawiedliwość mówi o zwiększeniu płacy minimalnej w ciągu 4 lat do 4000 zł inne partie też tutaj tak inne partie też mówią mówią cały czas podwyższaniu po podwyższeniu i ta stawka wynosi albo 50 albo 60 % lewicę mówi 60 % 2030 roku nie PiS mówi o przepraszam koalicja Obywatelska mówi o 50 % wykonane w najbliższej przyszłości ale, żeby niezależnie od kaprysów rządu więcej wszyscy są zgodni drugim takim tematem, do którego naszych programach zasiała, ale też z 2 związki zawodowe to znaczy one negocjowały tę sprawę z partiami politycznymi jakoś uczestniczyły w tworzeniu tych programu to jest ważne, że budowana będą one związku zawodowe że, choć związki zawodowe nie występują w tych programach to postulaty związków zawodowych występują, więc i w jakim stopniu ta kropla drąży skałę także te postulaty docierają do polityków, ale strasznie nie chcą się przyznać, że właściwie żadnej strony do tego partnerstwa ze związkami zawodowymi i to niezwykle dziwi tak, zważywszy na to, że mogłoby to być ważne dla dla ludzi, którzy są zrzeszeni w tych związkach prawda w końcu tam poświęcają jakiś czas na to swoją aktem, ale się zapytać panią 1 zmienną zaznacza stopa bezrobocia oznacza bezrobocie jest w tej chwili w Polsce bardzo niskie, więc ma to pewnie niebagatelne niebagatelny wpły w w ogóle na postrzeganie pracy na prawa pracownicze powstaje po prostu rynek pracowników więc to właśnie tam, gdzie gdzie są związki zawodowe w tym kontekście, bo związkowcy mówią też opozycja zaczyna mówić o żonę, a takich nowych formach pracy tak jak np. Uber tak jak tego typu rozwiązania też nie do końca udało się związkom zawodowym przebić do świadomości, że nie dotyczą nie tylko pracowników fizycznych tylko pracowników kopalni czy tylko nauczycieli, że właściwie każdy mógłby się rzesza drugi kłopot to jest taki, że większość Polaków pracuje bardzo mały zakładach, w których po prostu nie ma organizacji rozmiarów mają artyści twórcy no bo tak związki branżowe tutaj dużo więcej po prostu rozwiązała czy tak jak to nam kod działa właśnie w wielkiej Brytanii nie trochę mała aktywność na poziomie zakładu pracy związków zawodowych, czyli właśnie tego zwracania się do pracowników o to czy wyśmiewane przez wszystkich przepisy BHP są naprawdę przestrzegano jednak wypadku w pracy jest bardzo dużo i nie wszyscy traktują te przepisy poważnie to jest rola też właśnie aktywistów, którzy są w zakładach i niestety obraz związku, który jest w mediach konsekwentnie od początku od osiemdziesiątego dziewiątego roku jest bardzo negatywnym obrazem związkowcy byli pokazywani jako podpalacze opon niezbyt pasował woli może i taki obraz od razu jeśli zarzuca liczne obawy, iż taki taki obraz nie znaczy niestety związkowców nie utrwalił to oczywiste, że nikt nie chciałby do takiej grupy należeć to jest tylko wyłącznie pewien fragment działalności związkowej i na pewno to duże upolitycznienie i przywiązanie związków do do partii politycznych czy jednak w związku z partii politycznych też nie pomaga ta zarówno członkom jak sądzę tego związku wzięliśmy takie głosy, że przy okazji strajku nauczycieli tak ludzie, którzy występowali z dnia Solidarności Solidarność zawiesiła strajk i informacje na temat zagranicznego bez obecny problem Solidarności, ale przypomnijmy, że OPZZ też miał swoje za paznokciami to znaczy też był już na źle korzeni ściśle związane z samej lewicy Demokratycznej w bardzo dziękuję pani za bardzo organie dr Karolina Zioło poziom z centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego była państwa i moim gościem za chwilę informacje Radia TOK FM, ale wcześniej zapraszam na przewodnik parlamentarny Karoliny Lewickiej tak przygotowane i Gutowska Mikołaj Lizut do usłyszenia, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA