REKLAMA

Powrót centrali, państwowcy wyklęci i kasa. Jak wygląda "dobra zmiana" w kulturze

Połączenie
Data emisji:
2019-10-01 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Iwona kurz z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o raporcie, który parę tygodni temu zawisł na stronach krytyki politycznej raporcie, którego autorka jest właśnie ze mną studia nazywa się powrót centrali PAF państwowca wyklęci kasa, czyli próba ujęcia tego co właściwie oznaczała ta dobra zmiana prawa i sprawiedliwości w obszarze Rozwiń » kultury może najpier w zacznijmy od takiego pytania jak pani też nie kulturę w tym raporcie to znaczy mówimy tutaj głównie o instytucjach kulturalnych czy może jednak szerzej jako pewnym koncepcie pomyśleć może w ogóle forma komunikacji uważa wydaje się, że definiuje kultura w tym tekście pewnie na kilka sposobów jednocześnie oznacza oczywiście piszę właśnie instytucja kultury tu też co się nazywa kulturą się wąskim kulturą artystyczną w pierwszym odruchu nam się wydaje, że to jest podstawowe pole działania ministerstwa kultury prawda instytucje artyści twórcy edukacja kulturalna oczyszczenie zajmuje pani to są narzędzia za pomocą, których ministerstwo kultury działa, ale to ministerstwo kultury działa w imię pewnej wizji kultury czyli jakby szerszych założeń na temat tego, jaką jesteśmy wspólnotą, jakie wartości są ważne kim jesteśmy tego jak w związku z tym powinna ta polityka kulturalna kształtowana, ale też próbowałam uwzględnić pewne rozpoznania dotyczące tego jak moim zdaniem nasza kultura wygląda to znaczy jakie praktyki sposób myślenia odgrywają pewną rolę w tym do potrzeb adresowana polityka kulturalna ministerstwo obecnego, ale też, jakie potrzeby czy praktyki trafia utrwalone przez morze nawet dziesiątki lat no właśnie to jest ciekawy aspekt tego raportu rząd nie ogranicza się bynajmniej do tych ostatnich 4 lat tylko sięga głębiej pokazuje, jakby Viacom rzeczywistość to dobra zmiana zaszła przede wszystkim to jest jednak bardzo istotne, ale może oczywiście za moment powiemy warto chyba tutaj na początek naszej rozmowy przytoczyć niestety nie ma go dokładnie przedstawia może zaraz znajdę cytat z Wandy Winogrodzki, która jest już nabyć taką bohaterką trochę tego raportu dużo tutaj pani cytuje mianowicie jak Wanda Zwinogrodzka widzi właśnie ten obszar kultury i widzi swoją rolę jako osoby jednak ważnej urzędniczki ministerstwa kultury tak Wanda Zwinogrodzka Jarosław Sellin Jarosław Kaczyński Andrzej Zybertowicz zależało na tym, żeby pokazać takie rzeczy zaplecze ideologiczne motywacje ideowe, które stoją za polityką Wanda Zwinogrodzka, która m. in . odpowiada za kulturę teatralną w Polsce szerzej jako kryty mam mam także w razie wraz z oczywistych, toteż prawicowe wysiłki na polu kultury są cytaty walkę o oddech tak cudzysłów, że przestrzeń, w której tradycja ma prawo do egzystencji o glebę, na której kiedyś coś może wyrosnąć, żeby to było możliwe trzeba przede wszystkim powstrzymać proces stepowienia to jest powód, dla którego prawica koncentruje siły na walce przeciwko lewicowym toksyną nie podejmują starania własne uprawy ziemi jałowej i tak z góry są one skazane na obumarcie, bo lewicowy wrzask paraliżuje prawicy zdolność artykulacji trzeba go wyciszyć, żeby w ogóle przemówić tak niewątpliwie to wyciszenie się dokonuje też dużym stopniu dokonało w tutaj, których można wziąć pod lupę IT diagnoza, która sugeruje, że Polska stara wypowiedzi artystycznej ekspresji artystycznej przed 2015 roku zdominowana była przez perspektywy lewicową liberalną jest to już dosyć 1 miał tak dyskusyjna druga rzecz, jakiej się tutaj znajduje narzędzie dotyczące zdarzeń to my będziemy teraz promować wartości konserwatywne powiedzmy tylko najpier w zajmiemy się wycięciem tego wyciszeniem tego lewicowego wrzasku, więc całą pewnością do 100 jest to jednak po polityka, która przyjąć nawet diagnoza wcześniejszej mamą prawie pół proponuje w to miejsce, jakby radykalne pomysły na łowienie wynikające z tego, że ma być teraz tylko narodowa patriotycznie zgodnie z wartościami tzw. konserwatywnymi, ale jesteś ciekawy założenie ten program, który to jest zawarte w tym sytuację, że kiedy już ten ugór może nie górale kiedyś uzyska się to puste pole to coś tam się wyłoni na niej coś się pojawi właśnie z tym jest chyba kłopot z tym działaniem nowego tak można powiedzieć też problem kultury konserwatywnej w tym, żeby właśnie przebijać się do publiczności może być definicji to jest problem, który wynika z braku czegoś nowego, ale to jest jakby szersza kwestia inna jak sądzę wynika w ogóle takiej wizji kultury, które właśnie miałaby być jednostronna, dlatego że ta kultura krytyczna, która powiedzmy, że była widoczna przed rokiem 2015 ponoć nadal istnieje różnych sferach dużym stopniu opiera się na dialogu z kulturą konserwatywną czy to może być bardzo ostra polemika to bywają niekiedy działa w charakterze wręcz jako obrazoburczy, ale może nawet pewną wadą tej kultury to ona zbyt często bywa właśnie odniesieniem do kultury konserwatywne natomiast jakaś taka wizja, że to chwasty blisko zostanie wyczyszczone to wyrośnie coś, ale co to jest chyba pytanie, którego sobie właściwie rządzący nie zadają póki co chodzi o to, żeby uzyskać kontrolę stąd jak rozumiem ta tytułowa centrala tak i to też wypytuje trochę szerszym procesie przypomina lata dziewięćdziesiąte właściwie oddolnie wrastały rozmaite inicjatywy był taki rodzaj wiary w to, że właśnie na przełącz ówczesne hasło Polska będzie polską małych ojczyzn to na pewno wielu wymiarach nadal jest jakoś się aktywnym polem wyobraźni, ale na poziomie funkcjonowania ministerstwa bardzo wyraźnie jednak duży nacisk na instytucje centralne, a te, które mają charakter regionalny jak np. liczne muzea, które nowa władza powołuje on też w jakim sensie są podporządkowane centralnej wizji prawda to znaczy to są te same prace, które mają łączyć Polaków, więc w tym sensie zarówno na poziomie zarządzania instytucją właśnie bardzo takiego silnego scentralizowania jest też widoczna w innych dziedzinach tutaj na styku z tym polem polityki kulturalnej pisze też o trzecim sektorze i o Narodowym Instytucie wolności, które właśnie jest Narodowym Instytutem centralizacji działań, które z definicji mają być ich działań z działaniami obywatelskich obywatelskimi wiązały strony też instytucjonalna z drugiej strony to jest oczywiście też ta wizja nazwana przez Zybertowicza, że Zybertowicza prawda maszyną bezpieczeństwa na greckich tego ma będą, która ma nam zapewnić wspólną rację w tym żadnej dżemy jako wspólnota polityczna i ona też jest tutaj rozsadza po tych rozmaitych bardziej lokalnych regionalnych centrach, gdzie się także dzisiaj na tej centrali, bo to jest bardzo ważne pojęcie, jeżeli się uwzględni kontekst prawda czy ten zanik centrali tekst Sławińskiego potem Przemysława Czerwińskiego powrót centrali, do którego pani teraz nawiązuje w tym raporcie tak czy tutaj uczy się trochę to przynosi, bo dyskusja o stopniu dotyczyła pola literatury taki sfery w ogóle tego jak to się po pierwsze w razie w literaturze po drugiej też właśnie tworzenia nowych nowych języków literackich natomiast tutaj przenoszę to na całe pole zarządzania kulturą wydają się też jest taki najbardziej widocznych trendów, które oczywiście z perspektywy często obywatelskiego jak i wiary właśnie w jakieś, jaki jest możliwa aktywność obywateli no uważa, by pewnie za największych ryzyk tej tej tej polityki czy większe zagrożenie, ale też to bardzo istotne właśnie w kontekście rzeczonej centrali w kontekście też szeroko rozumiany centralny takiego właśnie tworzenia wspólnoty narodowej w kulturze w obszarze kultury to pani pisze o tym jakie to są można być pułapki czy jednak jak ta narodowa kultura czy jakość rozumiana patriotyczne kulturalna jednak niesie ze sobą taki element bardzo mocno różnicujące konfliktują one właśnie konfliktogenne tak, bo oczyszcza założenie trzeciego teza wyjściowa również formułowana w różnych wypowiedziach ministra na Grodzkiej np. jeszcze zanim była też ministrom zakładają, że wspólnota narodowa jest właśnie tą całością, która bezkolizyjnie łączy wszystkich Polaków czy to tak jakby w odwecie na te potrzeby, które mamy ukryte, które są właśnie za blokowane przez ten lewicowy wrzask dokładnie tylko problem polega na tym, że wtedy pytamy od i inne podmioty, które z tą wspólnotą nie mogą się zidentyfikować na to jak ona jest formułowana, w jakich narracja się pojawia, jakiego rodzaju wartości idee postawy postacie prawda jej towarzyszą albo też nie może, ponieważ zostaje to jest osobna kwestia nie tylko polityki kulturalnej w Polsce wykluczona jako no właśnie antypolska prawda, bo to jest pojazd, jaki element wyraźnego szantażu mamy wspólnotę narodową proszę bardzo się możemy do nich należeć, ale jeśli coś tutaj jest nie tak to racja stanu praktycznie antypolskie antypolonizm ukryte antypolonizmu antypolonizm media polskojęzyczne i t d. tak dalej, więc wytwarza się tutaj w gruncie rzeczy częściej pozornie niekonfliktowy gan na gruncie rzeczy samej swój samych podstaw, ale także w praktyce politycznej codzienne jest po prostu wykluczające nowo to jest odbicie tego sformułowania bodajże Jarosława Kaczyńskiego wydaje się, że winyle powiedział kiedyś takie zdanie ze smakowite, że warto albo to mu, bo tam być też Lech Kaczyński proszę zobaczyć być może pomyliłem warto być Polakiem skoro się Polakiem urodziło się, by polskość to jest cel zarazem pewną przynależność taka do grupy etnicznej z tytułu urodzenia, ale też do końca o polskość należy się postarać pani też pisał o tym, dualizmie właśnie w obrębie rozumienia tego czym jest polskość wspaniałą tak i czasie postarać na dodatek to wymaga pewnego uznania przez gremia decyzyjne ministerialne bądź inne, więc to jest bardzo go z perspektywy taki polityk spocznie też bardzo ryzykowna myślę niestety konstrukcja w, chociaż ona jest wygodna, bo pozwala właśnie np. dyktować do obozu władzy osoby, które byśmy sądzili, że pani do niego pasować np. właśnie używam określenia tokijskiego przeforsowanych komuchów prawdach tysięcy to jest takie skuteczne narzędzie nadawania mentalnej polskości przez władze czy takiej legitymizacji do tego wrócimy po informacjach z 1317 łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia prof. Iwona kurz z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o raporcie dotyczącym właściwy dobrej zmiany w kulturze, czyli tego co prawda sprawiedliwość wniosło do podziału sposobu myślenia o kulturze tylko teraz pytanie czy to jest coś co rzeczywiście wniosła czy też raczej coś, czego nawiązało co w pewnym sensie znamy to znaczy czy pani się zgadza z taką tezą, która dość często się pojawia, że to w pewnym sensie jeśli chodzi o kulturę właśnie podejście do niej taki trochę powrót późnego PRL i tak nie to znaczy jeśli właśnie mówimy o powrocie centrali n p . i sposobie zarządzania instytucjami czy całą instytucją polityką kulturalną to oczywiście możemy doszukać wielu podobieńst w, ale ja się, że ta zmiana wobec tych wcześniejszych 25 lat trzeciej Rzeczypospolitej jest przede wszystkim zmianą retoryczną, ale bardzo silną zmianą retoryczną prawda, dlatego że PiS w dużym stopniu nawiązuje do wątków wtedy obecnych tylko po pierwsze, twierdzi, że nie Włoch po drugie, bardzo wyraźnie właśnie atakuje wszystkie te, które są niezgodne z tą narodową czy konserwatywną wizję, więc to jest bardzo mocne działanie właśnie pewnej retoryki, która znowu też w innych dziedzinach życia jest na tyle silna, że właściwie żadna sfera praktyk społecznych kulturalnych nie jest jest definiowana jako taka, która zaczęła od nowa 2015 roku i zawsze prawda jest wina Tuska czy poprzednich rządów, że w tym obszarze było źle bardzo źle jeszcze gorzej niż źle jak podkreśliła może się wydawać rzeczywiście retoryka to tylko retoryka, ale wydaje się, że tak nie jest na pewno jest w sferze kultury dlatego też dostarcza języka właśnie do tego, żebyśmy upadali sami sobie kim jesteśmy, więc tak silne przesunięcia akcentów nie jest niewinne też nie ma tylko charakteru prawda stylistycznego, o czym można się doszukiwać się podobnie z PRL -em chociażby właśnie pewnego typu gry na nacjonalistyczne nocie, która w PRL -u była bardzo instrumentalne była pewna forma Legii ma legitymizacji komunizmu wykorzystywano w określonych kontekstach, ale oczywiście w w tej całości jeśli już jeśliby odnosi do PRL-u tutaj trzeba było się trochę bardziej subtelnych narzędzi Ankony pewien typ narodową parafialnej kultury niewątpliwie jest kultura długiego trwania niezależnie od tego, jakim państwem był PRL, ale też myślę, że charakterystyczne jest to, że pewne sposoby myślenia o kulturze awansują to co pani nazywa kopa w górę to znaczy to kultura jako pewien lewar się zaczyna sprzedawać jako pewne narzędzie oddziaływania, ale też jako pewien rodzaj siedziałbym ornamentyki, czyli w zasadzie można powiedzieć, że to co zresztą wina grecka winnym cytacie mówi jest dość wstrząsające to znaczy ona tak wyraża taki taką fantazję o tym, czemu kultura powinna służyć no właśnie byłoby dobrze być nasi dziadkowie rodzice mi taką przyjemność Puszcza do teatru tam pójdą na bieżące wesołego przyjemnego lub do galerii zobaczą piękne ona używa słowa urzekający obraz, a nie zdaje się odchodzi artysty tak zostało przez przetrzeć wstawione, więc jest w tym jednak takie założenie, że kultura to w jakim sensie użytkowa doradcy na taka będzie, żeby dostała pasowała tak znowu naprawdę trzeba dodać oczywiście to przedstawienie fałszywe, dlatego że ci przysłowiowi dziadkowie naprawdę mają, dokąd pójść, żeby obejrzeć zaś w rodzaju urzekła mnie twoja teoria, więc nie ma tutaj na pewno tak tego rodzaju do braku konkretnego rodzaju, która próbuje z tych, które ta zmiana taka może bardzo długo ciągle mamy stąd już pozostałości kultury żydowskiej funkcjonowała jako topola aspiracji odniesienie czegoś wysokiego PRL był bardzo skuteczny w wykształceniu pewnego rodzaju snobizm na kulturę to kompletnie zniknęło po osiemdziesiątym dziewiątym roku wynik oczywiście bardzo różnych procesów szerokim sensie kulturowych natomiast mam wrażenie, że tutaj następuje zmiana raczej właśnie w kierunku tych treści kultury to znaczy, że to właśnie kultura narodowa patriotyczna, która może być jakimś narzędziem wychowania patriotycznego właśnie jest tutaj to domniemaną wartością poza tym oczywiście to się może mnie podkreślone w praktykach, by ludzie ludziom to co lubią stąd np. prawdą ten awans disco-polo to jest bardzo ciekawa kwestia jak prawda ta muzyka, która z perspektywy amerykańskiej była przez ostatnich kilkanaście spra w właśnie na 20 lat jakoś tam tępiono wyśmiewana traktowana z niechęcią czasem wręcz pogardą teraz prawda awansowała właśnie w ramach takiej polityki, w której będziemy ludowi dawać to, czego chce, ale w pakiecie, ale też wychowa się patriotyczne teraz w nawiązaniu do tego co pani powiedziała wcześniej, że trzeba bardzo uważać z tymi analogiami z PRL -em czy z przeszłością jest takim stwierdzeniem, że czegoś nie było co jest teraz to się też już pojawiało pamiętamy Aleksandra Kwaśniewskiego tańczącego discopolo podczas swej kampanii wyborczej w latach dziewięćdziesiątych, więc w pewnym sensie sięganie do takich przejawów kultury nie można nazwać disco polo przejawem kultury ludowej, ale jako, że nie można się opiera na popularnej tak to już było też takie polityczne zakusy, żeby jakoś ułożyć tak, ale to była kampania polityczna, bo też zresztą wtedy oczyszczana spotka się z krytyką właśnie taką niechęcią, że tak funkcjonować takiego budowę prawda to wydawało się to skuteczne natomiast właśnie w tym obiegu publicystycznym było raczej negatywnie komentowane pewnym przekąsem najlepszym razie natomiast chodzi o to, że to się też pojawia właśnie w polu rozwijania kultury tutaj tylko zaznaczam, że oczywiście część tego pejzażu jest również telewizja publiczna no właśnie treści, które się pojawia w telewizji publicznej byłyby pod względem symptomatyczne prawda to znaczy jednak jeśli mielibyśmy znowu takiego grubego porównania użyć telewizja w PRL-u miał być salon dla ludu, ale telewizja w tych przemianach w zakresie dokonał po 1010 . roku jest w tej chwili raczej taką areną dla ludu można będzie ona właśnie służy tylko właśnie to może odpadać na emocje, które no ten domniemany utworzyć to też pewna pewna konstrukcja ma w tym kontekście rozwiązanie należy widzieć politykę informacyjną propagandową prawda, że to nie o to chodzi teraz będziemy kłamać na potęgę ludzie w to wierzą nie rozumieją mechanizmów i t d . niem pokazujemy to to duża część ludzi nie tyle wierzy ile co wywołuje w nich pozytywne emocje oni już wiedzą, że Tusk jest taki zły, ale naprawdę nie lubią w związku z tym z przyjemnością oglądają materiał prawne, które te na te emocje, jakiego rodzaju atakować efektywną wizję przyszłości odpowiada, więc w tym sensie, by w tym roku zmiany w polu kultury w podziale nastąpiła pewna zmiana widzeniu tego, jakiego rodzaju narzędziem, jakiego rodzaju funkcję w życiu społecznym, która powinna pełnić czy można powiedzieć takie wejście na arenę tak tak tak tutaj to jest po prostu część walki, która przed wszystkim wywoływać emocje oczywiście jesteśmy tutaj też w polu bardzo wyraźnie zdefiniowanych wartości znaczy tego, kto jest dobrej ma wygrać, kto jest złe powinien ogrywać, więc i to jest szerszy tutaj oczywiście problem, bo też zwraca uwagę na to w jaki sposób ta polityka w gruncie rzeczy pogłębia podziały również właśnie wspólnotowość dezintegracji to też podkreślić, że ona właściwie jest wymarzoną polityką dla artystycznych mężczyzn, którzy nie odnajdują się w dzisiejszym społeczną prawda, jeżeli widzimy wyniki badań, które pokazują rozkład preferencji wyborczych czy np. niedawne badania sprzed 2 tygodni, które pokazywały czegoś boją mężczyźni potrzebują kobiety to widzimy, że w pewnym sensie mam w tej chwili do czynienia w Polsce z 2 społeczeństwami skupionymi w grę w oku zupełnie innej osi niż oś PiS po prawda, która taką dominującą wżyciu politycznym i ta polityka militarna patriotyczna, która prowadzona przez różnego rodzaju muzea, które gdzieś tam przyświeca też polityce produkcji filmowej prawda czy części polityki też telewizyjnej znakomicie właśnie trafia w ten konstrukt społeczny które, które tworzy taki rodzaj wspólnoty pomówionych mężczyzn, którzy nagle odnajdują właśnie w tej narracji militarną patriotycznej, a w tym ten podział, którym pani wspomniała, które właśnie z badań wyłania to, czego boją się kobiety dla odmiany z tych badań, które wspominam to wynikało tamten była to różnica waśnie pomiędzy lękiem przed Elżbietę Hibner po stronie mężczyzn mężczyzn i zmianą klimatyczną, że sobie wspominał to było na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kobiety, więc to są to niedawne badania natomiast były rzeczywiście są już powtarzane badania preferencji wyborczych, gdzie bardzo wyraźnie widać, że kobiety zasadniczo tak przecież są pewne różnice wynikające z ośrodka tylko z ośrodka kształcenia oraz ten męski lęk przed utratą tożsamości tutaj jakoś bardzo taki jest PiS i tutaj powiedzmy są liberałowie lewica tak, bo to też nie jest takie to nie jest tylko właśnie po PiS, ale też wtedy wchodzą te lata inna partia, więc tutaj oczywiście widzimy, że mamy do czynienia w gruncie rzeczy z głębokim kryzysem społecznym niewątpliwy również kryzysem rodziny natomiast sądzę, że po, których udziela na to rząd nie tylko polityka kulturalna są fałszywe, ale też to co wydaje się co bardzo niepokojące to dziś tego raportu z tego pani tekst się przebijać trudno, żeby nie przebijała, jeżeli ktokolwiek ma jakieś oko do kultury to widzi to ona przestaje być przestrzenią dialogu żona przestała już strzelił już spotkania także z tematami, które są być może niepokojące albo takie, w których możemy się jakoś przejrzeć nawet jej z niechęcią przypuszczalnie to jest to, o czym wino Grodzka mówiła jako to tej lewicy straszliwe, który chciał czekać tak wręcz, że to jest w ogóle trudno oczywiście trochę to jest w tej chwili taka sytuacja wojny prawda to są ich instytucje to są nasze instytucje to można odbić tego nie da odbić w bardzo instytucjach jak powiedział, że obserwujemy ten proces wyciszania to znaczy wprowadzenia szefów, którzy mają takich to są tacy poszły funkcyjni mają pewną taką agendę techniczną czas robimy coś nowoczesnego, czyli cyfryzację własny konieczny właśnie mają jakąś wizję wyrazistą programową albo są szalenie pasywnie i przez to właśnie ta instytucja dzisiaj nie wychylać prawda czy też nie ma takiej nie ma takiej konieczności z punktu widzenia instytucji to nie jest to to jest bardziej myślę złożona kwestia natomiast, jeżeli chodzi właśnie ten dialog czy jako próbę rozmowy to się zaczyna po prostu niemożliwe właśnie ze względu na bardzo wyraziste to formowanie podziałów to znaczy to już widzimy zresztą na każdym kroku, kiedy wybucha spór, że tutaj no po prostu rowy są wykopane bardzo głębokie i prowadzenie tej dyskusji staje się coraz trudniejsze niestety to jest takie pytanie czy dziś to czas zadać, bo nawet, jeżeli ten październik za 2 tygodnie nie przyniesie nam większej odmianę no to w którymś momencie ten ta machina też zacznie się krztusić i jakości wytracił impet pytanie w jaki sposób w ogóle będziemy przywracali tę funkcję w kulturze takie bardziej powiedziałbym właśnie to powiedzieć wielopoziomowe nie nie te wypłacone takie przyjęte przez właśnie rzeczoną centralny w tytule to jest duże wyzwanie tak, jeżeli chodzi o partie polityczne to prawdę mówiąc nie wiem specjalnie nadziei prawda to znaczy to jest oczywiście nawet odwieczne utyskiwanie na odwieczne się od 1010. roku ta kultura zawsze jest tam w cieniu właściwie tylko PiS właśnie stworzył z tego porządna narzędzie polityki natomiast, że takie ciężkie toporne maczugę tak natomiast no nie mogę powiedzieć było jakoś zainspirowana propozycjami programowymi partii opozycyjnych jest oczywiście trochę inicjaty w oddolnych tak niszowych w różnych miejscach są środowiska, które myślą o tym, że czas zastanowić nad ładem instytucjonalnym np. w kulturze w brzegu funkcjonowania ustawy prawda prowadzenie działalności kulturalnej, ale m. in . dlatego że tak trudno rozmawia też trudne koszt ten pomysł nadawać większy impet niż tylko środowiskowe czy niszowe niestety dziękuję bardzo prof. Iwona kurz z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była ze mną studio dziękuję bardzo raport powrót centrali państwowca wyklęci kasa raport z dobrej zmiany w kulturze raport brzmi tak strasznie groźnie jest po prostu duży esej mówiący o tym co się wydarzyło w 2015 roku w jakim kontekście też co wydarzyło i czego dotyczy dziękuję bardzo trzynasta 37 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA