REKLAMA

Jak Straż Graniczna łamie prawo na przejściu granicznym w Terespolu [po kontroli RPO]

Światopodgląd
Data emisji:
2019-10-02 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest Marcin Sośniak naczelnik wydziału praw migrantów mniejszości narodowych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry ani inne państwo był było ostatnio była delegacja biura Rzecznika Praw Obywatelskich na przejściu granicznym w Terespolu, gdzie no już od co najmniej od 3 lat powiedzmy czy mogę powiedzieć wprost, że Straż Graniczna łamie prawo i wywodzące się z konstytucji prawo międzynarodowe Rozwiń » tak na pewno można powiedzieć, że takie przypadki opisaliśmy opisaliśmy przypadki, w których prawo cudzoziemca do ubiegania się w Polsce ochronę międzynarodową było łamane miałam płaszcza i co pan zrobi to taka taktyka, bo przystań jest nam prawnicy jest z RPO skarżą się zwracają uwagę wraz z przemy te sytuacje i co tak rzeczywiście jest niezwykle skomplikowana sprawa, chociaż na pierwsze tak wydawałoby się, że sprawa jest prosta ktoś stawia na granicy nie ma żadnych dokumentów uprawniających do tego, żeby tę granicę przekroczyć, ale sami tak twierdzi w skargach kierowanych do rzecznika nie tylko wielu organizacji pozarządowych również, ale w rozmowie z funkcjonariuszem, który prowadzi odprawę graniczną twierdzi, że chce w Polsce ubiegać się ochroną międzynarodową, czyli krótko złożyć wniosek o status uchodźcy z powodu prześladowań jakich doświadczył lub może doświadczyć kraju pochodzenia są to głównie Czeczeńcy, czyli mieszkańcy Czeczeni z rosyjskimi paszportami, ponieważ tak jest stan prawny tak zdecydowana większość są to Czeczeni, chociaż swego czasu też dosyć spora grupa obywateli Tadżykistanu ten sam sposób próbowała do Polski żydowski agresja wrócimy zaraz do Terespola no ale od kilku dni przyjaciele czy współpracownicy czy działacze alarmują w sprawie usta w o High to owa właśnie opozycjonisty z Tadżykistanu związanego z grupą, gdzie 24, którą władze Tadżykistanu uznają organizacje czy nazywają organizacją terrorystyczną, czego nie uznaje żaden inny kraj no i ustaw Hajto, który zmaga się z procedurami od kilku lat stara się o zgodę tutaj na jakiś pobyt i dostęp wnioski były odrzucane kilka dni temu dokładnie 25 września znikną no i podejrzewają jego współpracownicy męża został ostatecznie wydalony z Polski, jeżeli wydalony z Polski to naturalnie do Tadżykistanu no gdzie władze uznają za uprości w dużej mierze terrorysta, gdzie nie ma sprawiedliwych procesów, gdzie opozycja jest prześladowana, więc wylądował wyląduje prawdopodobnie z więzienia czy państwo jak są zaangażowani w sprawie też zapaść w procedurach po prostu człowiek znika tak to jest opowieść o procedurach i na tym etapie czy dostaliśmy również skargi w sprawie pana i rentowe i na tym etapie nagrody staramy się dotrzeć do tych informacji, jakie procedury się zakończyły czy rzeczywiście istniała podstawa, a myślę, że istniał, ale po tekście, który ukazał się kilka dni temu w Dzienniku natomiast radomskich tak można domniemywać, że decyzja zobowiązująca pana gotowa do opuszczenia Polski rzeczywiście została wydana była ostateczna czyszczenie przesądza absolutnie będziemy więcej wiedzieć po tym, jak Straż Graniczna udzieli nam informacji na prośbę, które już do straży skierowaliśmy też będziemy myśleć czy śledzi całą procedurę wykonania decyzji, czyli to skąd, dokąd cudzoziemiec został przewieziony jak sama o tym, w, którym kierunku odleciał także na etapie jesteśmy jest też, że ten człowiek znika i informacji nie ma nikt z bliskich tutaj powiedzmy właśnie ze względu na prześladowania opozycji do Polski m. in. przyjechała jakaś grupa opozycjonistów ludzi prześladowanych tak opisują przez władze, więc oni jakoś tam wzajemnie informują wspierają i nie mają żadnej formacji 100 telefon odbiera pewnego dnia tak rozumiem też nie wiem jak z listy przebywali w Polsce to miało też prawo do tego, żeby dostać informację, gdzie przebywa w Szanghaju to i co się z nim wiecznie pełnomocnika czy nie czy ten pełnomocnik ustanowiony w tym postępowaniu zobowiązanie do powrotu myślę, że to wszystko będzie wiadome dopiero wtedy, kiedy dostanie informację Straży Granicznej w trybie miejscu wystarczające informacje czy jeszcze jest jakaś instytucja, do której musimy się zwrócić o dodatkowe wyjaśnienia to dlaczego nie otrzyma w Polsce ochrony, bo też rozważa taką ochronę międzynarodową się starał to będzie wiadomo wtedy, kiedy uda nam się zapoznać z decyzjami szefa urzędu ds. cudzoziemców i Rady d s . Uchodźców właśnie dotyczącymi odmowy udzielenia tej ochrony art. 50 szósty konstytucji głosi m. in . że ludzie cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem może być przyznany status uchodźcy zgodnie z bieżącymi Rzeczpospolitą polską umowami międzynarodowymi, bo oczywiście dyskutujemy na temat migracji to jest dziś 1 z ważniejszych tematów to jest pytanie bardzo wielu dziedzin ekonomii to jaki spójności społecznej Solidarności bezpieczeństwa, ale tu mówimy o ludziach, którzy starają się o ochronę międzynarodową dlatego, że jeżeli zostaną w swoim kraju to grozi im śmierć utrata zdrowia prześladowania to nie jest duża grupa ludzi i ile jest rocznie dostają jakąś formę czy u ochrony czy, chociaż ten zgodę na pobyt to zależy pytamy osoby, które dostają czy osoby, które się starają o to jest duża dysproporcja w zeszłym roku rok 2018 decyzje pozytywne zostało około 400 osób wydane zostało 400 decyzji pozytywnych, czyli udzielających jakieś formy ochrony międzynarodowej natomiast o to ochronę starało się 4 tysięcy osób, czyli to nie jest wyjechałem, bo częstowano nie mają tu albo chęci albo cierpliwości w Polsce, więc de facto nielegalnie wg prawa unijnego jadą do innego niż te liczby trudno porównywać nie wiadomo, że osoby, którym udzielono tej ochrony w zeszłym roku nie są te, które zeszły rok składały wnioski, bo zazwyczaj te postępowania działają w czasie długo, ale rzeczywiście zeszły rok 4000 osób starało 2 lata temu 500020152016 roku było to 12  000 osób to są osoby, które składają w Polsce wnioski o to, żeby została udzielona ochrona międzynarodowa, czyli przyznany status uchodźcy z powodu prześladowań takich panów procedury te polskie oparte też międzynarodowe zasady mówią, że taki człowiek dojeżdża do granicy mówi nie mam wizy, ale chciałbym się starać u was o ochronę to powinno być odnotowane on powinien być pod jakąś, jakim nadzorem często nawet jakimś za kratami w uproszczeniu do czasu uproszczenia sprawdzenia jego statusu czy rzeczywiście grozi śmierć albo utrata zdrowia, jeżeli to się potwierdza nie ma żadnych innych informacji to on dostaje jakąś ochronę w naszym kraju już teraz portu praskiego zupełnie to, że trafia jak wiele powiedziane kraty jednak wyjątek zasada jest taka, że jeżeli ktoś składa na granicy taki wniosek to wniosek o 30 przyjmowany wszystkie dane są od cudzoziemca pobierano odciski palców zdjęcia wszystkie informacje możliwe są sprawdzane we wszystkich możliwych bazach danych, ale co, więc nie jest na szczęście pozbawiony wolności jest kierowane do jednych z otwartych ośrodków, w których na czas trwania postępowania może dostać etat może dostać pomoc socjalną no i w Terespolu jest przejście z tego korzystają najczęściej właśnie Czeczeni z paszportami rosyjskimi no m. in . to znają państwo w bardzo wielu opowieści codziennie 200 osób ile tak nie więcej teraz z tego 3 września przedstawiliśmy zdobyło to 18 osób tak podjeżdża i ile rodzin ma szansę coś poprosić przy was było trochę lepiej powiedz pewnie nie wiem czy była też się okaże, bo teraz czekamy też dodatkowe informacje z placówki straży się w Terespolu, by też pokazali nam statystyki dzienne z ostatnich kilku miesięcy żeśmy widzieli czy nasza wizyta wpłynęła na na tezie taki jest zostało przyjętych więcej czy nie natomiast to co trzeba podkreślić co pokazały wszystkie nasze wizytacje i myślę, że jest bardzo ważne, żeby zrozumieć całą specyfikę Terespola to nie jest także te wszystkie 200 osób czy 500 osób jak to było 2016 roku w rozmowach z funkcjonariuszem rzeczywiście albo wnioskują o status uchodźcy albo mówią nawet opisują historię, które sugerowałyby, że po to, przyjechał do Polski po to, żeby dostać tej ochrony zdarza się byśmy tego świadkami, że osoby, które stawiają się do odprawy granicznej po raz któryś z kolei w rozmowie z funkcjonariuszy nie przedstawia żadnych informacji o tym, że jakiekolwiek zagrożenia kraju pochodzenia ich spotkały albo, że z powrotem tego kraju wiąże jakieś obawy to się zdarza także taki system prawny nie potrafi odpowiedzieć to jest myślę, że nawet próba zaciekłość odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś stawia granicę po raz dwudziesty i 319 × wcześniej mówił coś o statusie ojca tylko przy nas nie powiedział czy wtedy nie mówił tak samo jak przy nas nie mówił nie wiem nawet nie ośmielę się, ale duża, że nawet większość mówi to część mówi myślę, że statystyki z tego 2013 roku nasze statystyki naszej wizyty pokazują pewną specyfikę byliśmy świadkami około 80 rozmów o 79 rozmów funkcjonariuszy z całymi rodzinami cudzoziemców z tej grupy 17 rodzin 317, a więc w imieniu swych rodzin mówiło o tym, że chce w Polsce biegacz ochronę międzynarodową albo przynajmniej pisywał w historii naszej rodziny azylem odebrał pan 117 osób ta ją w 2016 roku, kiedy przyjechała na granicy 4 Sokół 54436 dokładnie po okresie 2016 rok słuchaliśmy 80 rozmów o nas dwoje takie możliwości mieliśmy tych 80 rozmów z 17 przypadkach słyszeliśmy historia, bo słyszeliśmy wprost powiedziane, że ktoś chce ubiegać się w Polsce ochronę międzynarodową wtedy 17 rodzin tylko 2 zostały wpuszczone 15 przypadków było takich, które ktoś mówił ani wjechać to jest właśnie ten problem, który źle traktować was to właśnie te sytuacje, w których prawo cudzoziemca do ubiegania się w Polsce ochronę międzynarodową zostało naruszone 2018 roku i powinna być oczyszczona protokołowane rozumiem mówiąc kolokwialnie często się codzienna gęba taki to jest test generalny problem i to jest jak nasz główny postulat, który z tych już 3 wizytacji płynie rozmowa między funkcjonariuszem, a cudzoziemcami czy cudzoziemcem zależy od tego czy podróże cała rodzina czy ktoś podróżuje samotnie odbywał się 4 oczy żaden inny sposób ta rozmowa jest rejestrowana jedyny ślad po rozmowie też notatka służbowa dokument wewnętrzny sporządzony przez funkcjonariusza, do którego nikt z cudzoziemców nie ma dostępu nikt nie może zweryfikować to co znalazło się w tym dokumencie rzeczywiście jestem co zostało powiedziane w czasie rozmowy te notatki służbowe nie absolutnie żadnym dowodem na to co siedziało w trakcie tego rozpętanie tej rozmowy nad zwrócił uwagę zresztą też Naczelny Sąd Administracyjny w 1 z wyroku wydanym w sprawie Terespola SO nic i nic właśnie nic mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego mimo już kilku 3 tsunami wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o to regulowanie tego etapu procedury granicznej poprzez wprowadzenie zwykłego protokołu z obowiązkiem odczytania cudzoziemcowi w języku dla niego zrozumiały co tak naprawdę nie jest niczym trudnym nie jest niczym nadzwyczajnym w podejściu Straży Granicznej to cudzoziemców w Polsce jak do tej pory nic byśmy kończyć tylko dodam, że pojawił się taki pomysł, żeby uznać Białoruś za tzw. państwo bezpieczne co oznacza, że wtedy nie musiałaby Polska pomaga Czeczenom, bo sam cudzysłów bezpiecznym państwie Białoruś rzecznik naturalnych powodów się sprzeciwia, bo zdarzały się też takich, którzy przecież obecności i działalności rosyjskich służb w Białorusi co więcej już na koniec zwrócę państwu uwagę na moim poruszający reportaż siana kara w Guardianie, który opisuje o tym, to jak Czeczeni giną również w Wiedniu Dubaju Stambule Ukrainie czy Berlinie co pokazuje, że są nie tylko nie mają bezpieczeństwa często we własnym kraju, ale inną ekstra ordynarnie muszą szukać tego bezpieczeństwa wielu innych krajach Marcin Sośniak z naczelnik wydziału praw i migrantów mniejszości narodowych biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwa z bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA