REKLAMA

Podwyższenie pensji minimalnej? Ociepa: To jest dobry kierunek!

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2019-10-03 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

Karolina Lewicka pytała Marcina Ociepę między innymi o podnoszenie pensji minimalnej. - Jesteśmy jednym z państw UE, które najwolniej podnoszą pensję minimalną. To jest dobry kierunek! - przekonywał w TOK FM wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i kandydat PiS do Sejmu. I dodał: - Polska gospodarka dzisiaj, obok Malty, rozwija się najszybciej w UE.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM dzień dobry państwu Karolina Lewicka nasz kolejny gość Marcin Ociepa wiceminister w ministerstwie przedsiębiorczości technologicznej dobry panie ministrze dobre i to także wiceprezes zarządu krajowego porozumienia Jarosława Gowina i ostatni na liście prawa i sprawiedliwości do Sejmu o pola ani mistrza Jarosław Kaczyński zapowiada stworzenie nowej elity ekonomicznej Polska elita ekonomiczna musi być inna nowa mówi prezes prawa sprawiedliwości, a co złego Rozwiń » jest w starej ja myślę, że i w to jest wezwanie dla nowego pokolenia do tego, żeby wchodzili w biznes, żeby się bogacili, żeby korzystali z owoców wzrostu gospodarczego, które obserwujemy czy Polska rozwija się najszybciej spośród krajów unijnych i to jest coś też pozytywny przekaz nie odnieść do tego co co było do tej pory pozytywnym przekazem jest także mówienie oczywiście nie będziemy nikomu nic zabierać czy prezes musi deklarować takie rzeczy nikomu nic nie zamierza pani za tym na pewno w społeczeństwie jest znacznej mierze uzasadnione przekonanie, że transformacja o na przełomie lat 98090 tych było procesem po pierwsze, wykluczającym znaczne grupy społeczne zawodowe w Polsce, a po drugie, że znaczna część ludzi, które się na tym czasie u właścicieli wzbogacili odbyło się to z pominięciem prawa, bo z naruszeniem prawa mówi o nomenklaturze wczoraj miał studzi prof. Andrzej Rychard, które mówi, że są jasne badania socjologów udowadniające to, że większość tych, którzy stworzyli małe średnie firmy byli robotnicy nie ci, którzy się PZPR uwłaszczeni na państwowym majątku szalonych latach dziewięćdziesiątych ziemi na jej początku tylko ci, którzy mieli smykałkę do biznesu, bo taki był model polskiej transformacji gospodarczej, ale się proces GM Stegna dlatego mówiąc o tej o tych, którzy zrobić w sposób nieuczciwy nie miał namyśli drobnych małych i przedsiębiorców raczej, którzy zbudowali potężne fortuny w wyniku tej transformacji, czyli kogo czy pani nazwał nową nomenklaturą tych, którzy byli związani z polską zjednoczoną partię robotniczą byli związani ze służbami specjalnymi SB i oni zrobili majątki tak nieuczciwy sposób nie życzą wychodzą na wolności korzystają z Boga, dlatego że 4 latach rządów transformacja jest pewnym okresem przejściowym i nawet trudno znaleźć formułę prawną postawienia komukolwiek zarzutów to jest jest rewolucja jest swego rodzaju chaos okres przejściowy tak, bo wiele w wielu przypadkach w wielu krajach na świecie zarzutów postawić można, ale nie wychować 30 latach transformacji gospodarczej wciąż można w przeciągu ostatnich 30 lat ile zarzutów zostało postawionych tym, którzy udało się udowodnić, ale nie badali zbieramy tego typu sytuacji natomiast tak jak mówię większym stopniu w związku z tym, że się wydarzyło 30 lat temu czy trochę mniej w związku z tym, że to było okresie chaosu pewnego okresu przejściowego raczej należy skupić skupić na tym, żeby budować rzeczywiście wśród nowego pokolenia przekonanie, że Polska z dobrym kraju do robienia biznesu do bogacenia się do czego zachęcamy to teraz program PiS o gospodarce będzie także przedsiębiorczości, czyli pana działce jesteśmy przekonani piszą państwo, że przełamanie pułapki średniego rozwoju i odejść od modelu zależnej gospodarki rynkowej jest możliwe tylko dzięki czynnej polityce gospodarczej państwa zgoda prawda zgadzam się zasady co do tego zdania nie jak pani redaktor Jerzy zgadzam pan wierzymy, że ta to idziemy dalej strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ten dokument jeszcze obowiązujące ogłoszony w lipcu 2016 roku oczywiście na tyle na ile może być obowiązujący po 3 lata funkcjonowania głównym celem strategii jest stworzenie warunków dla wzrostu dochodu mieszkańców Polski to też pełna zgoda prawda taki był cel strategii tak jest świetnie tylko, że strategie państwo zamierzali to zrobić poprzez wzrost wydajności pracy rozwój gospodarki opartej na wiece i poprzez zwiększenie nakładów na badania rozwój i co głosi gospodarką, a pani redaktor staje zbyt surowa po pierwsze, tamta zaprosi jeśli chodzi o nakłady na badanie rozwój po raz pierwszy przekroczyliśmy magiczne 1 % PKB tego wcześniej nie było i generalnie te te nakłady rosną uwagi co tu od razu będą roznosić był niespełna 1 % na badania rozwój jest rzeczywiście 1 , 3 % na to państwo strategii zrównoważonego rozwoju mówili, że będzie w 2020 czy już za 3 miesiące 2 %, czyli cele strategii zostały zrealizowane, jeżeli chodzi o badanie słupa elektr czy dokumenty strategiczne mają do siebie pisane na lata wprzód i wszystko wytrzyma rozumienie ze metody metodologia pisania strategii wiadomo że, jaki jest margines różnych wydarzeń np. związanych z jeszcze złota robi prawda także otoczenie zewnętrzne wpływa na korekty wielu planów natomiast absolutnie jeśli pani redaktor myślę, żeby jakoś bronić szczególnie tego że, że jest dobrze jeśli chodzi o nakłady na badanie rozwój, aby oczekiwał, że będzie 2 % kolejną z rzędu więcej po kandyduje do Sejmu, bo towar czy gospodarka oparta na wiece i jeżeli chodzi o udział w Polskim eksporcie produktów tych takich bardzo wysoko wyspecjalizowanych to w latach 20052015, czyli za Platformy mieliśmy wzrost z 4 do ponad 8 % na 1057 rządził PiS, a 2008 zlotych od 20082010 tak od 4 do 8 ,5 % był wzrost Platformy PiS rządzi w 2015 i 2018 ten udział w Polskim eksporcie produktów wysoko wyspecjalizowanych spadł o 1 % to można uznać za błąd statystyczny, ale państwo zaplanowali strategii Mateusza Morawieckiego on w tych 66 lat także będzie 10 % w 2020, czyli za 3 miesiące, czyli to się nie udało pani redaktor co zrobiliśmy, żeby tak się stało wprowadziliśmy reformę ustawy ustawy został o szkolnictwie wyższym co się stało nie stało jest ustawa 20 spadły realnie wzrosła utworzyć sieć badawczą Łukasiewicz skonsultowała instytuty naukowo-badawcze i to dopiero przyniesie efekty tak chciał dać ogłoszenie 2020 tak chciał, żeby się działo szybciej natomiast materia jest tak trudna lata zaniedbań są tak były tak długie, że po prostu wymaga jeszcze czasu, ale cieszy się pani rektor to u oto upomina, ponieważ ja również będą to pomimo w Polskim Sejmie to teraz to zbliżenie poziomu dochodów na mieszkańca w Polsce do poziomu zachodnioeuropejskiej państwo startowali z poziomu 69 % średniej unijnej 2015 prawda wzrosło miało wzrosnąć 2020 do 78 % jest 71 czy wzrosło z tych 6252, a nie do 78 pani redaktor jeszcze raz mamy otoczenie zewnętrzne to wszystko wpływa na to jak jak i weryfikuje w trakcie dokumenty strategiczne wielu państ w naprawdę rząd niemiecki też zakłada, że gospodarka będzie rosła znacznie szybciej niż rośnie obecnie rośnie wolniej niż wiele krajów unijnych większość państ w unijnych na to nie powód, żeby wysadzać rząd niemiecki w powietrze po prostu nie było w kwestii wcześniej wojny handlowej nie było wcześniej kwestii brexitu groźby brexitu to wszystko wpływa na to jak funkcjonuje gospodarka także rad jak ambitni są przedsiębiorcy jak ambitni i się ci, którzy dają się współpracę świata nauki biznesu siedzi nowe technologie także jeśli chodzi o kwestie inwestycji np. jeśli spojrzymy na roczne tempo tego doganiania Zachodu to za Platformy było to 2 % rocznie, a za waszych czasów to jest 0 , 607 % pan pani redaktor czy naprawdę podziwia pani próbuje pokazać z innej strony mam tylko liczby nie tak tylko, że fakty są dzisiaj takie, że właśnie nam te fakty żeglarstwo, że gospodarka Polska rozwija się dzisiaj obok Malty najszybciej w koszt krajów Unii Europejskiej, że konsekwentnie doganiamy kolejne kraje Europy będzie chodziła poziom życia tysiące szesnastym będziemy mieli 70 prowadził 8 % średniej zachodnioeuropejskiej mam 71 % takie są faktem, a pani redaktor fakty są takie, że wprowadzamy Street te reformy jest twarde instytucje, które będą owocować w Polskim lasem gospodarczym na długie dekady wśród sieć badawczą Łukasiewicz to inwestycja proszę zwrócić dzisiaj Zacisze z Włocławka za 50 lat, a na razie czytała niż franku także poinformować, iż nastąpi ustawić na tego typu średnica ani doraźnie rysują się czwarty set oraz im wyżej działania a kiedy awansu jak pan myśli na awans cały czas awansują jeśli chodzi o Janie mam przy sobie statystyk, ale ostatnio był ogłaszany, że na uczelnie polskie zajmują wyższe w skali wyższe miejsca tych rangi, jakim zajmował jeszcze 4 lata temu natomiast już teraz to nie jest kwestia tylko rządu czy, jeżeli zajmują wyższe miejsca to jest współ to jest kwestia energii i rządu samorządu i uczelni wyższych naukowców instytutów naukowo-badawczych staliśmy się czy poprzez ustawy, które wymieniłem czy poprzez innego rodzaju inicjatywy granty ulgi nadajemy badawczo-rozwojowe, by pobudzić tego typu aktywności to będzie przynosić efekty, ale tutaj uprzejmie proszę, nic więc cierpliwość to przez koronie udało się osiągnąć tych faktów, które były spożywane w realizacji strategii Mateusza Morawieckiego to państwo postanowili podnieść dochody na mieszkańca w Polsce do poziomu zachodnioeuropejskiego nieco inny sposób to znaczy, podnosząc pensję minimalną to dobry kierunek niby jesteśmy 1 z niewielu państ w, które pod tak wolno podwyższają pensje niemal Unii Europejskiej oczywiście to dobry kierunek to jest właściwej strony podejścia to problemu bogacenia się naszego kraju narodu pasterz jest potrzebne to jest potrzebne, że pensja minimalna jest zaniżona no to jest grupa społeczna zawodowa, której pokrzywdzona w tej kwestii w związku z tym absolutnie są państwa szczególnie w naszym bloku, czyli Europa środkowo-wschodnia, które podwyższają pensje znacznie szybciej znacznie więcej my robimy to więcej niż to robili nasi poprzednicy, ale głęboko wierzymy, że to jest po pierwsze, paliwa to także pomoże gospodarczego u siebie dobrobyt kraju no to po pierwsze z czego bierze dobro dobro kraju tutaj z tym wzrost gospodarczy generalnie na to się składa po pierwsze, konsumpcja po drugie, inwestycje po trzecie tak kwestie związane z nowymi technologiami, czyli w pracę świata nauki jest pierwsza praca panie ministrze praca oszczędność i inwestycji to robi, bo i inne dokładnie na to stawiamy właśnie z tym inwestycja to chyba też nie wyszło miał być na poziomie 25 % udział inwestycji PKP w 2020 jest na poziomie 18 inwestycje w w Polsce jest w PKB tak, ale inwestycje w Polsce rosną po 81 Pp na PKB składa się wiele tych nie słabły 2000 miastem to było 20 % jest zadaszona i Dynamic o udziale inwestycji w PKB no to nie znaczy inwestycje spadają tylko, że po prostu inne czynniki mają większy wpły w na na PKB to nie ja słyszę, że inwestycje w Polsce od ekspertów leżą ćwiczą nie inwestycje rosną mamy oczywiście problem, które są związane z o charakterze globalnym czy Europa ma problem z inwestycjami wspomina motywy tych kwestiach co spowalnia gospodarkę, ale jeszcze raz powiem akurat Polska gospodarka spowalnia znacznie wolniej niż wszystkie kraje Unii Europejskiej na czele z Niemcami w związku z tym na pewno tutaj nie możemy postawić duże inwestycje inwestycje maleją po prostu ich stron ich udział w strukturze PKB jest nieco mniejszy, ale to znaczy, że gdzieś indziej mamy większy udział w coś tak chciałbym pana ministra np. jeśli chodzi o konsumpcję co też dobre naprawdę w sferze gospodarczej na pewno mądrzejsi ode mnie wytłumaczyć co poeta miał namyśli, pisząc takie fragmenty w programie prawa i sprawiedliwość o gospodarce właśnie nowy model gospodarczy wymaga właściwego rozpoznania następnie wykorzystania zasobów, które są dziś martwe albo też wykorzystywane tam stopniu do tych zasobów zalicza środki finansowe lub inne środki społecznej dynamiki jedno bardzo ważnych przyczyn niewystarczającego lub zupełnego niewykorzystania tych środków są wciąż istniejące zastane patologie życia gospodarczego, jakie środki są martwe, jakie są to patologie życia gospodarczego, jakie to są środki społecznej dynamiki daje to musieliśmy o każdy mówić mówić sporo na pewno miał rzecz w tym, że sama z tego na rzecz zrównoważonego rozwoju strategia nazwana Matu stracili już jest obecny program prawa wspierali, ale boi, ale on już wychodzi wprost jest z tej z tej strategii z diagnozy sytuacji sytuacji Polski sport się do tego, że za mało dotychczasowe dotychczas kładliśmy nacisk na wydobycie potencjału gospodarczego z mniejszych ośrodków to jest ten potencjał, że poniesiemy tego, gdzie powinniśmy pokładać większą nadzieję, czyli nie tak jak Platformy proponował przez mody polaryzacyjne dyfuzyjną, aby taką może metropolia ludzkich tylko na duże metropolie tylko szukać tam tych potencjałów, które są w takich miejscowościach jak Namysłów dobrać czy przy Głubczyce wojsk w opolskim są przez kim jest kapitał społeczny to jest nasza największa wartość są ludzie, którzy chcą tam żyć nie mamy takiego trendu ze wszystkich dużych miast chcą postać tych małych tylko musimy tworzyć miejsca pracy w tych miastach lub w promieniu 30 km wokół do tego infrastruktura drogowa połączenia autobusowe kolejowe to się dzieje na starej mijaliśmy łopatę w nową budową obwodnicy Niemodlina właśnie o to, żeby nie malin mógł zyskać na nowych inwestorów, żeby mógł złapać oddech jeśli chodzi o ścisłe centrum, że mógł się rozwijać mówi tylko dużych metropoliach ani takich miast jak tylko, że to niemożliwe i porządku narzucenie Strzecha smartfonami wynajdzie, ale to mówimy o 2 rzeczy to znaczy tam, gdzie wynajmujemy smartfony to tu też mit Alto to za chwilę znaczy potrzebujemy dzisiaj sile ośrodków gospodarczych nie tylko zaawansowanych technologicznie, ale w ogóle takich, które pozwalają tym ludziom pozostać w miejscu, gdzie chcą żyć, żeby Polska za zapewniła fundamentalną wolnościowych nie jest wolny jeśli już opuszczać swojego zamieszkania miejscem pracy my chcielibyśmy ten potencjał wydobyć z tych z tych ośrodków natomiast proszę wierzyć, że trendy światowe zmieniają rozmawiamy każdego z inwestorami ostatnio byli tacy, którzy są zaawansowane technologie rozwijać w brzegu na Opolszczyźnie na ten przykład małego miasta powiatowego małego co państwo średniej wielkości, które może także tutaj nowy smartfon może powstać Marcin Ociepa wiceminister w ministerstwie przedsiębiorczości technologii także porozumienie Jarosława Gowina wiceprezes i ostatni na liście prawa sprawiedliwości do Sejmu z Opola czy nr 24 bardzo się bardzo dziękuję trzeba się pozdrawia państwa zapraszam do informacji informacja komentarz poranek Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA