REKLAMA

Klimat i transformacja energetyczna to kluczowe tematy na nową kadencję parlamentu. Czy politycy w Polsce mają tego świadomość?

Usłysz Swojego Posła
Data emisji:
2019-10-04 18:00
Czas trwania:
24:03 min.
Udostępnij:

Dwa programy KE: Nowy Zielony Ład i Czysta Energia, mają sprawić, że Europa będzie mniej szkodzić klimatowi, a branża energetyczna stanie się bardziej zielona. Tymczasem w kampanii wyborczej w Polsce oba tematy są niemal przemilczane.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Aleksandra Dziadykiewicz dobry wieczór piątkowe wydania decyzji cyklu usłysz swojego posła jest państwo doskonale wiedzą bez posłów za to z ekspertami kampania wyborcza trwa w najlepsze przed nami jeszcze tydzień tej kampanii w nim oczywiście jeszcze wiele się może wydarzyć jakiś tematy, które do tej pory mało wybrzmiewały albo nie wypływały wcale jeszcze wybrzmią tego nie wiemy, ale nie trzeba kampanii wyborczej, żeby wiedzieć, że są takie sprawy i takie Rozwiń » zagadnienia, które na pewno będą obecne w nowym parlamencie w kolejnej kadencji rządu, jaki ten rząd, by nie był to będzie rząd ten sam, który mamy teraz czy będą jakieś zmiany, a może to opozycja wygra wybory to wtedy tamten gabinet będzie musiał poświęcić uwagę tematom takim jak klimat jak energetyka jak transformacja energetyczna na pewno to będą tematy, które kolejnych 4 latach będą musiały być obecne w debacie publicznej trochę może przez to, że oddolnie już ludzie zaczynają naprawdę myśleć poważnie o klimacie, a z drugiej strony jest coś takiego jak Unia Europejska, która pewne rzeczy pewne tematy i tak na nowym rządzie będzie wymuszać dzisiaj ze mną studio pan Paweł Wróbel założyciel i szef Gate wraz z wcześniej w latach 2000 dzieci 2015 % także w komisji Europejskiej dobry wieczór dobry wieczór pani redaktor dobry czy państwo no właśnie mamy ten Europejski wkład w to co trzeba zrobić albo coś będzie wymuszone, żeby zrobić w kontekście klimatu z 1 strony, ale też w kontekście energetyki jak energetyka ma wyglądać z drugiej strony w konkretnych krajach Unii Europejskiej z 1 strony nowa szefowa komisji Europejskiej ogłasza nowy zielony ład, a z drugiej strony stara komisja Europejska ustaliła dyrektywy pod taką nazwą czysta energia dla wszystkich Europejczyków te 2 plany są spójne jak najbardziej Unia Europejska bardzo konsekwentnie realizuje swoją politykę energetyczną klimatyczną to niema tajemnicy, że 1 z filarów jest dekarbonizacji czym, czyli stopniowe odchodzenie od pali w kopalnych przechodzenie na odnawialne źródła energii, które mają stać wkrótce fundamentem wytwarzania energii elektrycznej państwach wspólnoty, więc obserwatorzy regulacji unijnych i tego co się dzieje w polityce energetycznej klimatycznej absolutnie nie są zaskoczeni tymi postulatami planami, które nowa przewodnicząca komisji Europejskiej von der Leyen zaproponowała nowy zielony władz to nic innego jak kontynuacja tego co dotychczas Unia Europejska realizowała i rzeczywiście tak jak pani redaktor powiedziała nasza polityka krajowa polityka energetyczna polityka klimatyczna w bardzo dużym stopniu zależy od ustaleń poczynionych w Brukseli ten pakiet czysta energia to jest taki zbiór regulacji 8 dyrekty w rozporządzeń, który jest krokiem przełomowym we wdrażaniu polityki energetyczno-klimatycznej to jest szereg bardzo małych zmian, ale takich, które łącznie no zaryzykuję stwierdzenie, że przyniosą taką małą kroczącą rewolucję zarówno dla naszego sektora wytwarzania energii elektrycznej dla przesyłu dla dystrybucji co pan przede wszystkim dla konsumentów co pan myśli właśnie mówiąc o tej kroczącej rewolucji czy gdzie są postawione akcenty, gdy są priorytety to, z czym mamy do czynienia od dłuższego czasu w ramach dyskusji o cenach energii to zapewne powróci w najbliższej przyszłości m. in . dlatego że zgodnie z nowymi regulacjami powinny zostać muszą zostać uwolnione ceny energii elektrycznej dla gospodarst w domowych uwolnione, czyli wojnę już takiego urzędu jak URE, które teraz mamy, które dla gospodarzy domowych ustala czy podwyżki mają być czynne normalnie żyć natomiast nie będzie to kompetencja oraz, żeby regulować odgórnie ceny dla gospodarstw domowych to musi nastąpić na początku 2021 roku to na co bardzo wyraźnie unijna legislacja wskazuje, że ciężar ochrony odbiorców wrażliwych i walki z ubóstwem energetycznym ma zostać położony na instrumenty polityki socjalnej, która powinna radzić sobie z tymi wyzwaniami, więc dla przyszłego rządu m. in. w Polsce, bo Polska jest 1 z kilku krajów, które te ceny cały czas reguluje odgórnie ustalane na 1 poziomie w ten rząd wyjątkowo reguluje ceny w dużym wyzwaniem będzie ustalenie zasad w jaki sposób chronić odbiorców wrażliwych no i tych, którzy są, dla których jest ryzyko, że będą w grupie zagrożonych ubóstwem energetycznym, więc ten temat wróci na pewno oczywiście kwestia tego co się dzieje obecnie, czyli jak wyhamować wzrosty na rynku hurtowym który, który ma konsekwencje dla cen energii dla małych średnich przedsiębiorców m. in. ceny wystrzeliły w ciągu ostatnich 2 lat bardzo do góry co jest konsekwencją przede wszystkim drożejących cen uprawnień do emisji co 2, czyli jak 2 tematy zaraz się biją w taki sposób, że może spowodować, że odbiorca energii elektrycznej w domu będzie musiał płacić za prąd po prostu drożej powiem tak ciężko przewidywać co będzie w najbliższej przyszłości, ale zaryzykuję stwierdzenie, że taniej nie będzie najprawdopodobniej będzie drożej ze względu na to, że nasza energetyka to jest prawie 80 % wytwarzania z węgla, który jest najbardziej emisyjnym paliwem kopalnym w związku z tym nasze elektrownie muszą bilansować kupować uprawnienia do emisji systemu ETS uwolnienie cen energii to 1 temat co jeszcze przede wszystkim zmienia się sposób planowania i wdrażania zarządzania polityką energetyczną na poziomie krajowym dużo większą rolę będzie odgrywała Unia Europejska jej instytucje przede wszystkim komisja Europejska z uwagi na to, że wchodzą tzw. krajowe plany dotyczące energii klimatu to są plany, które każde państwo członkowskie musiało przygotować taki wstępny projekt przełożyć komisji Europejskiej do do oceny na początku tego roku komisja dokonała takiej oceny i państwo członkowskie teraz ma czas do końca tego roku, żeby zaproponować ostateczny plan, który obejmuje okres 10 lat 2021 roku do 2030 roku oznacza to ni mniej ni więcej, że mamy taką bije dotyczącą energii klimatu dziesięcioletnią co w Polsce się wydarzy w perspektywie do 2030 roku to co jest istotne, że ten plan, który Polska przyjmie tak jak wszystkie pozostałe państwa unijne jest to plan, który jest zakotwiczony w unijnych dyrektywach rozporządzeniach w tej całej strukturze licy w ramach prawnych dotyczących nie tylko polityki energetycznej klimatycznej ale, toteż musi być spójny z polityką konkurencji z polityką środowiskową z polityką regionalną z wydatkowaniem funduszy unijnych tak dalej i t d . czyli tak naprawdę pomimo tego, że w kampanii wyborczej kwestia transformacji energetyki kwestia klimatu pojawiają się rzadko po tym co pan do tej pory powiedział jasno z tego wszystkiego wynika, że obecny rząd wie o tym, że pewne rzeczy musiał się w energetyce wydarzyć nowy rząd tak samo będzie musiał sobie z tego sprawy jak najbardziej obecny rząd przygotował ten projekt planu i nowy rząd, który będzie po wyborach będzie odpowiedzialny, żeby do końca roku przygotować ostateczny plan, który zostanie przedłożony komisji Europejskiej to jest spójne z tym co komu ten dokument jest spójny z tym co komisja Europejska wymaga on musi być spójny, ponieważ komisja Europejska nowe kompetencje tzw. soft Power, który dzięki, któremu komisja Europejska na mocy swoich rekomendacji i takiego dialogu, który prowadzi z państwem członkowskim z jego władzami jest w stanie mobilizować wskazywać, w którym kierunku te plany powinny pójść, a poza tym ten plan jest bardzo szczegółowo opisane w rozporządzeniu dotyczącym zarządzania Unią energetyczną, więc wszystkie państwa członkowskie mają szczegółową instrukcję jak taki plan ma być przygotowane to jest bardzo pożyteczny dokument dla wszystkich, którzy interesują się tym co co będzie działo się w kontekście naszej transformacji energetycznej dla inwestorów dla przesyłu dla dystrybucji i przede wszystkim dla konsumentów to do tego co będzie w tym planie co jest tym planie co powinno się w nim znaleźć się znaleźć jak będzie wyglądała ta nasza transformacja energetyczna wymuszona również właśnie przez regulacje unijne wrócimy w drugiej części naszej rozmowy wracamy po informacjach Aleksandra Dziadykiewicz razem studio cały czas pan Paweł Wróbel założycieli Chef de Brasil wcześniej pracował w komis Europejskiej dzień dobry dobry raz jeszcze dobry wieczór rozmawiamy o tym jak nowa komisja Europejska, ustalając priorytety w tym tego czy będzie zajmować się w kontekście klimatu energetyki będzie wpływała na decyzje poszczególnych rządów właśnie dotyczące transformacji energetycznej powinniśmy się w dokumentach, które będą szalenie istotne, czyli od tej wizji nowego zielonego ładu, ale także o tym co zostało ustalone już wcześniej czy idei tego pakietu czysta energia, która też pewne rzeczy wymusza, a teraz tak patrząc na to co dzieje się w Polsce patrząc na stan naszego sektora energii na brak deklaracji rządu dotyczących odchodzenia od węgla, bo nieśmiały bardzo deklarację w tym zakresie na mgliste plany dotyczące elektrowni jądrowej nie wiadomo czy powstanie nie powstanie z takimi, które cały czas gdzieś krąży to otwarcie na ozonu w deklaracjach ono lekkie jest, ale w praktyce wygląda w ostatnich latach widzieliśmy nie najlepiej z tym sobie radziliśmy to co będzie największym wyzwaniem dla nowego rządu 1 z takich wyzwań rzeczywiście będzie o 0 i wprowadzenie Polski na ścieżkę stałego rozwoju odnawialnych źródeł energii dlatego właśnie, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej wspólnie zobowiązaliśmy się do realizacji ogólną unijnego celu co najmniej 32 %owe w końcowym zużyciu energii do 2030 roku wszystkie państwa członkowskie w tych planach dotyczących energii klimatu, których rozmawiać przez chwilę zobowiązały się do przedstawienia swojej kontrybucji, która wspólnie badać wspomniane 32 % realizacja tego celu co jest bardzo istotne musi następować w ciągu całego dziesięcioletniego okresu, czyli nie możemy liczyć tylko wyłącznie na budowy farm wiatrowych na Bałtyku, które na pewno powstaną i będą takim dużym skokiem jeśli chodzi o wytwarzania OZE w naszym miksie dadzą to są bardzo duży udział, ale co najprawdopodobniej będzie dopiero po roku 20252006. natomiast jako Polska musimy po pierwsze, nadrobić zaległości do 2020 roku, ponieważ jest bardzo duże ryzyko, że nie wypełnimy celu na 2020 rok, więc po pierwsze musimy nadgonić po drugie musimy wejść na taką w miarę stałą ścieżkę rozwoju w dużej mierze pomaga nam też z skokowy rozwój fotowoltaiki w Polsce, które bardzo wzrósł w 2019 roku to jest wg ostatnich danych PSE mamy prawie 1 Kinga w mocy zainstalowanych co oznacza, że przybyło nam od grudnia 2018 roku nie więcej 100 % fotowoltaiki 1 giga, czyli 1 liga to jest mniej więcej taka moc, jaką ma mieć nowa elektrownia w Ostrołęce to rzeczywiście stadach bardzo wyrównany Polsce i to wszystko się podwoiło fotowoltaiki w ostatnim roku tak to jest efekt inwestycji przede wszystkim mikroinstalacji te najmniejsze w przeciągu 2019 roku to ten rozwój technik instalacji trwa wspomniał czy to jest coś co zawdzięczamy mostu właściwie przez obecny rząd jeszcze obecny rząd podkreślone to zainwestowanie prosumentów jeśli chodzi o to rewolucja, której mówiłem, która za chwilę się wydarzy to oczywiście prosumenci będą takim motorem tych zmian się dopiero rozpocznie, więc też warto podkreślić, że jeśli chodzi o wprowadzanie prosumentów na rynek to jest mniej ni więcej, ale to jest w wprowadzanie w życie tych przepisów unijnych, więc świetny przykład pokazujący jak wiele pozytywnych zmian płynie z pakietu czysta energia prosumenci, czyli ci, którzy będą mogli wytworzyć energię z odnawialnych źródeł na swoje własne potrzeby, ale też będą mogli ją magazynować i przekazywać do sieci dystrybucyjnej za co będą finansowo wynagradzani to jest przełamanie taki barierę, dzięki której przysłowiowy Kowalski albo Kowalską będą mogli być energetyka będą mogli wytwarzać energię, czyli pewnie w perspektywie 5710 lat ten rynek bardzo się zmieni, ponieważ przestanie być takim Quazi monopolem opartym o największych graczy, a regulacyjny będzie będzie bardzo dużo miejsca żeby, żeby prosumenci mogli odkrywać coraz większą rolę i mówiąc prosument mam namyśli nie tylko małe instalacje na domkach jednorodzinnych, ale także jest bardzo duża przestrzeń do tego, żeby ci prosumenci w takiej formie skoncentrowanej zagregowanej mogli mogli wytwarzać energię zakładać instalację n p . z blokad wielomieszkaniowych to jest bardzo duże pole do popisu dla spółdzielni mieszkaniowych, czyli rzeczywiście filozofia tego rynku energetyki musi trochę zmienić nie ma bardziej wyborna dobrze, ale musimy wrócić do jeszcze 1 punktu jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć, że słowo prosumenci to także małych średnich przedsiębiorstw i tutaj bardzo dużą korzyść firmy będą mogły uzyskać, dlatego że obecnie, opierając się tak jak wspominaliśmy nie ma taryfy dla gospodarst w domowych płacą dużo więcej ze względu na to, że te ceny energii elektrycznej bardzo poszły w górę w ciągu ostatnich 2 lat, więc ten zysk, który będzie potencjalnie osiągnięcie będzie dużo większe niż w przypadku gospodarstw domowych, które przejdą na energetykę prosumenckiej oczywiście do tego dochodzą jeszcze korzyści wizerunkowe co jest bardzo istotne w obecnych czasach, bo klienci chcą firm, które opierają się nią brudną energię, ale o jak najczystszą i właśnie to czysta energia to jest temat, którego bardzo chciałabym wrócić jest kilku powodów po pierwsze, stawianie na dekomunizację na neutralności wręczyli chodzi o emisję dwutlenku węgla i w ogóle zanieczyszczeń to jest to co nowa komisja Europejska stawia jako swój priorytet my w Polsce mamy w tej chwili polityków, którzy dość niechętnie mówią o tym, odchodzenie od węgla czy niektórzy mówią chętnie zależność tego, który partycji przyjrzymy oczywiście, ale patrząc na 2 główne partie to tutaj tych deklaracji właściwie bardzo mało teraz jak to ma być z tym odchodzeniem my od węgla prawie Mateusz Morawiecki mówi no, jeżeli mamy zmieniać to naszą gospodarkę, jeżeli mamy odchodzić od węgla to potrzebujemy potężnych pieniędzy, które w tym pomogą ma rację to prawda potrzebujemy wsparcia, dlatego że jesteśmy 1 z największych państ w Unii Europejskiej, dlatego że będący 1 z największych państ w unijnych mamy największy udział węgla w naszym miksie co jest z po prostu w pewną spuściznę historyczną po minionych czasach trzeba też uczciwie przyznać, że wykonaliśmy bardzo dużą pracę dotychczas, bo zejście z prawie 100 % węgla do niecałych 80 % to już był bardzo duży wysiłek, który w ostatnich kilkunastu kilkudziesięciu latach Polska energetyka wykonała, ale skala wyzwań jest dużo większa i bez wsparcia Unii Europejskiej, która jest promotorem polityki klimatycznej w związku z tym jesteśmy też poddani rygorom tejże polityki będzie nam bardzo ciężko to, o czym mówi premier to co w Brukseli jest od dłuższego czasu powtarzane tzw. sprawiedliwa transformacja i fundusz sprawiedliwej transformacji to w zasadzie już zapisane w projektach budżetu wieloletniego na 2020 od 2021 roku do 2027 roku może przyznać to w wyniku poprawek złożonych przez premiera Buzka jeszcze w ostatniej kadencji parlamentu Europejskiego udało się zawrzeć takie zapisy, dzięki którym ten fundusz powstanie teraz oczywiście pytanie jak wielkie kwoty te będą i na co będą wydatkowane właśnie, bo jak rozumiem to jest to jest wsparcie czy fundusz na modernizowanie ani na podtrzymywanie tego co jest nie na utrzymywanie węgla nie na utrzymywanie kopalń coś to jest mówiąc wprost to jest fundusz na wsparcie odejścia od węgla to nie jest wsparcie na utrzymanie status quo tylko na to, żeby realizować politykę klimatyczną Unii Europejskiej dekarbonizacji, a jednocześnie wspierać w kosztowne bardzo zmiany społeczne przekwalifikować pracowników, którzy są zatrudnieni w sektorze Węglowym, czyli jako zmiennik wybierać inwestycje w konkurencyjny konkurencyjne źródła i nie rozumiem nie ma od tego ucieczki my jako kraj, który jest Unii Europejskiej deklaruje, że chce być członkiem Unii Europejskiej nie mieli wyboru czy chcemy odchodzić od węgla zamykać elektrownie węglowe bloki węglowe zmienia się na bardziej nowoczesna źródła energii z innych niż właśnie węgiel źródeł nie będzie tego wyboru to co dzisiaj jest w słowach polityków to trochę tak się będzie musiał rozjechać z rzeczywistością trudno, czego ja na co dzień pracują w Brukseli słyszy często głosy z polskim mówiące o tym, że mamy swój własny pomysł na realizację unijnych zobowiązań albo głos o tym, że mamy węgla na 200 albo 300 lat powinniśmy kontynuować obecną politykę energetyczną, słysząc co myślę sobie, że to, czego najbardziej regiony węglowe przede wszystkim Śląsk potrzebuje takich uczciwego postawienia sprawy, czyli powiedzenia, że niestety, ale węgiel nie jest surowcem przyszłości pewnie w tych regionach jest z takie poczucie, że jest ryzyko związane z przedstawieniem tej walki wajchy w energetyce w tym przy, że trzeba od węgla odejść, ale to jest kwestia uczciwego podejścia zdaje się też, że rozmawia z ludźmi na Śląsku oni mają świadomość tego, że zmiana musi nastąpić zgadza się to prawda ja też potwierdzam to dosyć często wpływa na Śląsku i rozmawiając z z ludźmi, pytając o to, jakie mają spostrzeżenia i oceny dotyczące polityki unijnej i jaka jest przyszłość węgla mają świadomość tego dlatego mówiąc co to sprawiedliwej transformacji trzeba opierać się o fakty dane mówić prawdę nie można mamić Śląsk w innych innych części Polski tym, że jesteśmy w stanie utrzymać węgiel mi się i Unia Europejska na nic nie zrobi w ocenie odchodzi to chodzi o to, że są pewne trendy w na świecie w energetyce Niećko Unii Europejskiej na świecie są trendy ekonomiczne, które pokazują, że OZE nie jest i ich to są te inwestycje, które mamy w Polsce chociażby fotowoltaikę to jest efekt m. in . tego jak bardzo pana fotowoltaiczne staniały co z argumentami, że nie można oprzeć całej energetyki w kraju odnawialne źródła energii, bo o są niestabilne z punktu widzenia kraju, który zmaga się z odejściem z poziomu 80 % to myślę, że jeszcze długo nie będziemy musieli się mierzyć z bólem głowy który, który byłby związany z tym że, że jest niestabilny eksperci branży ze podkreślają, że im więcej o ze mi się tymi są bardziej paradoksalnie kabin, ponieważ zarówno wiatraki są wstawione w miejscach, które mają największą wieczność to nie jest tak, że można sobie wiatrak postawić, gdzie się chce filar w Polsce właściwie nie bardzo jest to wyroki stawać się trochę inne kwestie farmy wiatrowe morskie farmy wiatrowe czy między nimi te, które powstaną na Bałtyku bazują na jeszcze większej wieczności niż te, które jest łącze tak samo jest panelami fotowoltaicznymi, gdzie ten postęp technologiczny też jest ogromny do niedawna mówiło się o tym, żeby energia z takich paneli była musi świecić słońce Otóż nie musi świecić słońce wystarczy światło dzienne nawet jeśli słońce jest dziś za chmurką to pan produkuje energię elektryczną to sam koniec już bardzo krótko proszę o odpowiedź, chociaż wiem, że to nie będzie pytanie na taką bardzo łatwo krótką odpowiedź, ale jednak zadam czy skoro rząd w słowach politycy w słowach mówią jedno w czynach potem będą jeśli tak dostosować do pewnych regulacji zosta w polityków czy branża czy energetyce w Polsce czy firmy energetyczne w Polsce rozumieją, że muszę być zmiana i czy są na nią gotowi myślę, że tak sektor energetyczny jest świadomy tego, jakie są wyzwania, jakie są trendy ogólnoeuropejskie świat i światowe i pewnie gdyby sektor zostawić samemu sobie pozwolić, by działał w oparciu o zasady rynkowe to ta zmiana następowałaby szybciej, ale niestety tak nie jest to jest specyfika tylko wyłącznie Polski, ale w większości państw unijnych, gdzie sektor energetyczny jest silnie powiązane z par administracja jest corocznie znowu testu wracający pytanie nieustająco przy bardzo różnych tematach ile państwo w gospodarce i ile tej gospodarce czy rynkowi pozwolić rządzić samodzielnie bardzo dziękuję za spotkanie za rozmowę ze mną dzisiaj studia był pan Paweł Wróbel założycieli szef GI wraz z, ale wcześniej w latach 200010  015 nasz gość pracował w komis Europejskiej bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo, ale my w naszej audycji usłysz swojego posła sposób jest piątek jeszcze nie kończymy wracamy zaraz po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: USŁYSZ SWOJEGO POSŁA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA