REKLAMA

Zmiana czcionki nie pomoże

OFF Czarek
Data emisji:
2019-10-03 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wczoraj studio dr Magdalena łań ska Bobin z ośrodka przetwarzania informacji państwowego Instytutu badawczego na re kiedyś promotorka pracy tak tak dzisiaj po drugiej stronie muru no nie na nie powiedział, że po drugiej drogi z działem naładowanym ważną amunicją, a to działa to jednolity system antyrakietowy jak dokładnie, który działaczy jest obowiązkowych od stycznia tego roku od stycznia i to jest czym się ten jednolity system typu plug-in to wyróżnienie od poprzednich Rozwiń » narzędzi, które niektóre uczelnie używały inne nie tak ma teraz mamy już obowiązek sprawdzać prace w tym 1 systemie anty plagiat owym jednolitym systemie anty plagiat owym wszystkie uczelnie sprawdzają w tym 1 narzędzia wszystkie prace jest to wspólna wspólne narzędzie trzyma się różnią test narzędzie dużo bardziej zaawansowane niż wcześniejsza plagiaty pokazuje więcej sprawdza więcej niektórych to przestraszyło innych zaciekawiło mamy tutaj nie tylko takie pokazanie, że pewne fragmenty wykazują podobieństwo do dokumentów zgromadzonych w bazach porównawczych albo są identyczne z tymi dokumentami fragmentami dokumentów zgromadzonych w bazach, ale mamy też narzędzia, które pokazują np. manipulacji, które studenci nakładają na tekst po to, żeby obniżyć ten próg ten procent zapożyczeń odnajdywane przez system anty plagiat szyku nie może on tak wstawianie białych czcionek białych znaków symboli miejsce spacji nowo co się robi hurtowo najczęściej system to pokazuje jeszcze jedno narzędzie takie ciekawe narzędzie narzędzie kilometry czy inaczej system też pokazuje te fragmenty, które odbiegają stylowo od głównego stylu pracy, więc jest to też takie taki fragment, który promotor może zinterpretować jako napisane samodzielnie promotor chyba właśnie kluczowe słowo, bo pewnie ktoś słucha audycji musi sobie, czyli mamy studenta, który kraj składano prace magisterską ta praca następnie jest przepuszczane przez jednolity system anty plagiat owe, które w ciągu 24 godzin, a nawet szybciej, a nawet wszędzie i odcisnąć Miroslava i ten promotor patrzy zapoznaje się o tym, wie, a tu jest 15 %, ale przecież to jest biografia, więc to jest HOKEJ wzrostu Wenta mówi no nieźle niżej niż ne w praktyce jak się zorientowałem z opinii osób korzystających to wygląda także ktoś w dziekanacie pracowników dziekanatu wrzuca wszystko przepuszcza to hurtowo wychodzą jakieś dane promotor mówi Kowalski wyszło 60 % wrócę z tym można to 2 dni tak mamy różne podejścia tak, by uczelnie mogą rzeczywiście wykorzystywać pracowników korzysta z pomocy pracowników administracyjnych drogą, ale nawet robią tak natomiast jest to narzędzie skonstruowane dla promotorów proszę zauważyć też nic nie zmieniło to promotor decyduje o tym czy na podstawie raportu dopuszczamy pracę studenta do obrony czy nie dopuszczamy to promotor też ma wgląd w tekst pracy studenta i tekst, który system odnajduje jako te teksty podobne bądź identyczna złożone w bazie referencji nie tylko promotor to może zrobić on ma narzędzia, które może interpretować to nie zabiera wcale tej mocy sprawczej, ponieważ mamy takie prawo do roboty i takie nie, ponieważ łatwo powiedzieć Kowalski 40 % zrób coś z tym niż zastanawiać wszystko z czego to 40 % hala dla Eko promotorów uświadamiamy szkolimy mamy ponad 11 pół 1000 przeszkolonych już w zakresie tego lata most szkolenia szkolenie 2 punkt i pół godziny do 3 godzin to takie szkolenie warsztatowe, czyli pokazujemy z 1 strony możliwości systemu, a z drugiej strony też idziemy prowadzimy promotora za rękę pokazujemy, gdzie patrzymy, czego szukamy na co należy zwrócić uwagę i tak naprawdę spojrzeć na raport, a spożyć 3 miejsca, a czy i już wie jak rozmawiać zamiast na nowo rozumie, że kogoś mm trzeba sprawdzić co to szkolenie przyniosło także no mamy to ten ta informacja taka nie ma rozumiem, ale korzyści nad mamy informację taką, że w pracy znaleziono pewne zapożyczenia tak promotor może podejrzeć i sprawdzić czy rzeczywiście ten cytat jest uzasadnia jego życie uzasadnione czy też nie powinna się znaleźć pracę, a taki przykład można przykładzie tak mamy prace z zakresu prawa albo zakresu nauk technicznych, gdzie całe fragmenty prac powinny wyglądać określony sposób trudno sobie wyobrazić, by student parafrazą wał teksty ustaw on musi dosłownie zacytować, ponieważ te teksty znajdują się baza no jak n p . w bazach referencyjnych to systemie zaznaczy jako podejrzane albo jako właśnie zapożyczone i decyzji promotora jest to czy to zapożyczenia było uzasadnione w pracy czy też nie jest w ten sposób pani odpowiedź na pytanie czy sprawdzacie, jaki skutek odniosło szkolenia brzmi niesprawdzone sprawdzamy oczywiście sposób bezpośrednio na szkoleniu prowadzimy je, ale szkolenie to jest jedno szkolić promotorów ci promotorzy teraz wdrażają to, czego się nauczyli albo nie wdrażają albo źle wdrażają no i teraz pytanie jest nie na szkoleniu, bo tego nie da sprawdzić na szkoleniu w jaki sposób sprawy z sprawdźcie czy nauka poszła w las, bo wyczuwam, że odpowiedź zmierzenie sprawdza czy tak do dostarczył byśmy narzędzie tak no i jest to dlaczego to w jaki sposób ich używa mamy mamy statystyki, ale właściwie to rolą pracowników uczelni mają rolę poglądową mogą sprawdzać jak promotor jak promotor pracuje systemem tak dla ile prac zostało przez niego przeanalizowanych, gdzie nastąpił tajność mi chodzi tak po prawidłowe wykorzystanie narzędzi, ale jak mamy na nie mamy systemu inwigilacji promotorów tak jak oni pracują systemem trudno sobie wyobrazić byśmy Stali przy każdym promotorzy patrzyli jak z tego narzędzia korzysta zakładamy, że jest tutaj wróci może do takich podatkach takie promotor bierze pod swoje skrzydła studenta no to powiedzmy od tego samego początku bierze odpowiedzialność za jakość jego pracy natomiast sam efekt weryfikacji jego pracy system anty plagiat owym to jest ten ostatni etap jako promotor spotykam się na seminariach ze studentami prosiła ich fragmenty pracy sprawdzają, jakim idzie jak nie szło uczyłam ich tego jak należy pisać tekst naukowy, bo studenci tego nie potrafią teraz badania plakatowe z tym ostatnim etapem jeśli dopiero na tym etapie promotor zapoznaje się z tekstem pracy studenta na to co się tutaj nie w porządku tak poważne wyłapywać takie rzeczy to, że student pisze nierzetelnie albo pisze niechlujnie albo, że nie potrafi pisać to powinniśmy promować powinien wyłapywać dużo wcześniej niż na tym ostatnim etapie, kiedy praca jest weryfikowana to jest tylko narzędzie algorytm działa i pokazuje pewne rzeczy oraz promotor, zerkając to może się może z tego narzędzia skorzystać może może na podstawie tego podjąć decyzję, że karze studentowi popraw poprawić pracę albo nie dopuści go do obrony Promod ciasto mają UE działają jeszcze lepiej niższy niż temat plagiatów poznają literaturę, której nie ma w bazach podpięte, więc to jedno nie wyklucza drugiego można albo odwołać nie znają literatury najnowszej tak ma, więc mogą wykorzystywać to narzędzie służy to jest duża szansa, ale też proszę zauważyć takie narzędzia plagiaty nie dają nam zero-jedynkowy go wyniku nie mówią nam tak to jest plagiat albo nie to nie jest plagiat rozłożył uczelnie sobie same ustalają, jaki i odsetek podobno dobieramy ustawienia domyślne myśmy dali możliwość 1040 do jesieni 4040 maksymalne 40 to jest ten poziom taki dopuszczalne 40 % tekstów które, które są zapożyczone, ale pod warunkiem, że no właśnie one są nieuzasadnione tak, bo jeśli tak jak mówią w przykładzie negatywną tej pracy prawnicze jeśli student cytuje i promotor zgadza się na te cytaty i one są uzasadnione ich użycie w pracy albo system zaznacza jakiś fragment, ale promotor nie widzi istotnego podobieństwa tak pomiędzy tym tekstem, który zaznaczył system, a tekstem pracy studenta to ma możliwość wyłączenia wykluczenia tego fragmentu przeliczenia tego wyniku na nowo to, o czym pan mówi o tym, marginesie tak dopuszczalnym do tego się na promotorzy przyzwyczaili w kontekście tych wcześniejszych anty plagiatów oni często patrzy tylko na ten procent jest niski procent dopuszcza, ale nie wiedzieli jeszcze często o tym, że studenci mogą właśnie, nakładając manipulacja na tekst za za fałszować ten wynik obniży go nawet do zera tak na szkoleniach często posługujemy się takim przykładem, gdzie najpierw pokazujemy, że ten tak został wciągnięty dosłownie 1 z baz podpiętych pod system im to 100 % taki klon klon nie ma tam żadnego autorskiego indeksu studenta, po czym nakładając technicznie manipulacje na tekst jesteśmy w stanie zejść do poziomu 12 nawet zera paradowanie po informacjach pokażemy jak to robić to, że wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja 1120 państwa moim gościem jest dr Magdalena Iwańska Bobin z ośrodka przetwarzania informacji państwowego Instytutu badawczego była promotorka pracy dzisiaj po drugiej stronie jednak niepewna, że po złej czy niewłaściwie go tu po drugiej stronie, czyli rozmawiam o jednolitym systemie anty powiatowym, który obowiązuje od stycznia tego roku informacje o informację wracamy wczoraj państwo gości jest dr Magdalena Wiśniewska Bobin ośrodek przetwarzania informacji państwowy Instytut badawczy była promotorka pracy dzisiaj po stronie jednolitego systemu antyrakietowego, który funkcjonuje na polskich uczelniach od stycznia tego roku i wszystkie prace dyplomowe przed obroną trafia do tego systemu system wypluwa informacje dotyczącą podobieństw ma oczywiście, a także stylu tak oczywiście podobieństwa mogą być podobieństwa mi uzasadnionymi, czyli np. testujemy ankiety jak i jaką jak i jaką stworzyliśmy, jaką wykorzystaliśmy nasze badania opis narzędzi badawczych typowo przykład to od nas narzędzi badawczych różnego rodzaju definicji tak, które komentujemy, ale też bibliografia biografia jest zaznaczona jako podobieństwo jeszcze tak to znaczy też zależy pierwszym, więc jeszcze należeli agencji serio to zależy jeszcze jak ta biografia jest przedstawiona tak jeśli mamy pewne ciągi znaków, które powielają się w tym tak tak złożonych baza porównawcza oczywiście system jest znaczy pracujemy nad tym, żeby troszkę to usprawnić, by biografia spis treści nie nie pojawia myślały się nie nie wymagały też tej pracy promotora, żeby odcisnąć przeliczeń wynik pomyśl sobie, że jeżeli chodzi o pewne elementy to co jest najłatwiejsze to on poszedł rano albo zobaczyć bibliografia zwykle jest na samym końcu, tak więc po pierwsze, położenie tego elementu mogłoby być dla programisty nie wiem kogoś, kto zadawał tworzył zręby tego systemu, czyli lokalizacja jest ważna po drugie, biografia zwykle konstruowana wg pewnego wzoru tak to przecinki Średnicki tak dali zagrali, więc mamy całą masę informacji, które mało tego czy poprzedzona wielkimi wołami treści bibliografia i tras zatrzymajmy jak nie chce wchodzić technika Ali, ale jeśli zrozumiemy w jaki sposób system pracuje w jaki sposób algorytmy sprawdza prace to pierwszym etapem do ściągnięcia formatowania mamy wyczyszczone cały Taxi oraz ciągiem proszę sobie wyobrazić, że jeśli UE jeśli, gdyby miało być po po napisie bibliografia cały tekst miałby być nie sprawdzane czy np. też lat, dlaczego system nie odrzuca fragmentów, które są, które są w cudzysłowie nie odrzuca mnie zaznacza jako podejrzane zapożyczenia jeszcze odnajdzie baza porównawcza, dlatego że gdy student białą czcionką napisał słowo bibliografia na samym początku wstyd na stronie tytułowej system nie sprawdziłby tego co jest dalej albo gdyby student wstawi białą czcionką cała praca w cudzysłowie to system no wie przepraszam to system znowu by tego nie nie sprawczą i tego nie mogliśmy zrobić, więc taka to jest mówiła pani, gdyby wiedzy narzędziach trochę dwudziestego wieku, a rozumiem, że to narzędzie ma być przełomowy, bo też stosuje jakieś narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, więc rozumiem, że oprócz tego, że jest to biografia kolorem czcionki to zadanie zadania komputerowi p t . jeżeli kolor czcionki równa się biały WN w to moje z lat 80 nie tak miała 180 tak, ale pracujemy nad tym de promotorzy rzeczywiście tak jak na efekty już wkrótce mają być kolejne kolejna funkcjonalności przekazane profesorom np. właśnie kwestia tego, że system będzie oznaczał pewne fragmenty jako cytaty prawdopodobnie do zaakceptowania czy do wyłączenia przez promotora z prac jeśli znowu wrócę do tego czy teatrze wyłączało promotora w taki powiedziałbym większe, że nie tylko patrzy na statystykę, ale też gdyby, ale robimy od samego początku, czyli tutaj na samej statystyce to nie wolno się zatrzymywać można patrzeć tylko na procent, który system pokaże rolę promotora jest to, żeby przyjrzeć się tam od tych parametrów które, które są na raporcie, dlatego że właśnie on mówił różnych rzeczach mówią n p . o tym, że być może to są manipulacje, a może tam być może jakiś wrak został napisany przez kogoś innego im ja wiem, że to jest dużo bardziej zaawansowany system niż wcześniejsze promotorzy są przyzwyczajeni do spisu z uznawaniem, że w tych wcześniejszych narzędzi, ale to nie oznacza, że na cięcie w kierunku tego, by ta praca łatwiejsza promotorzy mają możliwość chociażby od kliknąć sobie całą baza jeśli nie chcieliby, by wszystkie fragmenty, które n p . są aktami prawnymi nie wliczały się w ten procent, bo tego wyniku, bo to to to wynika ze specyfiki pracy użycie tych fragmentów w pracy, więc też nie mógł tak np. traktat Acta akty prawne kodeksy normy prawne nie ma statusu, bo to czasem pada takie pytanie na szkoleniach promotor ile mi to zajmie czasu im, o ile to zajmie czasu to zależy od pracy tak to zależy również od tego czy promotor wcześniejsze zapoznał z tym tekstem pracy studenta nowo system antyrakietowy nie służy do tego, żeby się z tym tekstem po raz pierwszy zapoznał stoi to nie temu służy, a z drugiej strony czasami warto spojrzeć właśnie kilka miejsc na raty za każdym razem jak promotorzy zapoznaje z pracą powinien to nad fragmentami wyrzuca to już zależy od promotora możemy taką Otóż tak co więcej może nawet podejrzeć teksty źródłowe, czyli z 1 strony matek z pracy studenta z drugiej strony o oknie ma teksty źródłowe, które systemów wskazuje jako źródło, z której z, którego prawdopodobnie student korzystał i on porównuje jak to wygląda w pracy studenta ten tekst jak to wygląda w tekście źródłowym mając przed sobą może podjąć decyzję czy użycie jest zasadna czy nie zasadne czy ja zachęcam do tego, bo mąż być może weń wymaga to jakieś takiej pracy ale, zwłaszcza w przypadku studentów, którzy nagle przynoszą nam praca wcześniej nie pokazywali żadnych fragmentów możemy być podejrzenie, że napisał to zupełnie ktoś inny, a czy tekst, który trafia do sprawdzenia on pozostaje w bazie czy nie nie tekst jest rozwiązany sprawa zostaje sam raport przechowujemy raport natomiast sam tekst nie nie jest nie jest przez przechowywane natomiast oczywiście już po obronie taki tekst pracy studenta już obronione zostanie zdeponowana w bazie polskich repozytorium pisemnych prac dyplomowych ją też stanowi źródło porównawcza do kolejnych prac wzbronionych na ten moment mamy ponad 3  000 000 prace już zdeponowanych w tych obronionych one stanowią taką 1 z tych baz porównawczych samych plików, które są sprawdzane nie gromadzimy nie było się sobie pewnie pani jako promotorka też zdaje sobie sprawę, że rozumie, że są pewne zagadnienia są pewne dziedziny, gdzie poruszamy się na zupełnie nowym terenie i wina trudno plagi nas, ale są takie dziedziny, które badamy jakiś wątek, ale pewne rzeczy zostało powiedziane taki sposób, że trudno powiedzieć inaczej jest, że ta może być Sopot uwaga tak, że Polacy wygrali albo przegrali, że Jagiełło coś tam się 2 miecze to co powiedzieć, że przyjął pomiędzy 14 metalowe urządzenia o ciężarze do ścinania głowy bądź poważnie system szuka dużych fragmentów o istotnym podobieństwie i tutaj ta czułość może być 1 do 1 ma jednak tego zachęcamy do tego, by nie ten bez systemu używać również brać pod uwagę to, że czasami studenci modyfikują kilka słów w tekście i we wcześniejszych anty plagiat dach no to nie był plagiat tak nie pokazywał się jako podejrzany fragment tutaj system on dużo się zgadza jest kilka słów innych jest to podejrzane do zastanowienia przez promotora do podejrzenia przez promotora, więc nie trzeba pisać za każdym razem odkrywać Ameryki pisać wszystkiego inaczej natomiast stoczy się to podlega interpretacji przez promotora czy system funkcjonuje od 9 miesięcy od stycznia co nie działa na coś wskażą promotorzy na to, że każda studenci z może zacząć od studentów, bo to będzie krótka rzecz studenci właściwie mają takie 2 uwagi pierwsza rzecz to, o czym już pan wspominał, że promotor przychodzi z raportem mówi popra w to albo nawet tego raportu nie pokazuje przypominam studenci nie mają dostępu do naszego systemu to jest ta druga rzecz, na której się skarżą chcieliby mieć dostęp po to, żeby no nie wiem czy nic nie trudno powiedzieć po co, bo to narzędzie dla promotorów promotorzy często mówią wiadomo po co znaczy, jeżeli nasz student musi tego wcześniej sprawdzać nie chodzi możecie tak tak taka 1 uwaga praca promotora nie jest to, żeby nauczyć studenta pisać tekst taki sposób, żeby mieć niski niski próg ten stan żony zapożyczania pracę promotora nauczyć studenta pisać tekst naukowy w sposób samodzielny oczywiście, że będą takie przypadki, że system będzie odnajdywał zapożyczenia no właśnie w takich sytuacjach, pisząc prace trochę za pozbył się z informacją, że fragmenty prac są gdzieś indziej, ale to tak jak pan powiedział to mogą być straty mogą być definicje to może być opis narzędzia badawczego bądź inne fragmenty chodzi o uniknięcie takiej sytuacji, że właśnie promotor synowi popraw to ten może być zaraz zaraz też 40 proc wynika z tego 20 proc to biografia 15 to są cytaty, a 5 to jest opis ankiety oczywiście tutaj ten dostęp do tego narzędzia dla promotorów jest uzasadnione tym, że to promotorzy mają dostęp do tekstów źródłowych odnalezionych zapożyczenie chcemy, żeby każdy mógł korzystać podglądać przynajmniej taka decyzja też ministerstwa, ale znaleziono dawcę wysoki poziom dostępu znaczy promotor ma mąż mógł mieć inne narzędzia niż student czy student mógł np. zapoznać bardziej, że ma do czynienia z pracą, którą sam zakładamy napisy, ale czy to nie byłoby też takie rzucanie ja nie chcę jako wymagać, ale czy nie było bez zrzucania odpowiedzialności wyłącznie na studenta z urzędu miałby pracę żeby, żeby wyszedł niski wynik poprawie poprawie poprawie prawie no i tak się nad tym co się kończy, ale tak jak jeszcze raz mówię praca ze studentem to nie jest kwestia pracy na narzędzie, którym jest jednolity system anty prawie towary to narzędzie ma wpły w na 10 jednakowoż ma wpły w na ostatnim etapie na ostatnim ETA, ale mówi pani wcześnie, żeby zostawiać rzeczy do ostatniego etapu potrzeba sporo ze studentem pracować na bieżące wymagać od niego, żeby przynosił fragmenty prac spektakl nie mówimy o tym, że jest narzędzie, które 1 strona, którego 1 strona może używać druga w ogóle nie wydaje żadnego gola, ale tu zostaję, ale na rynku są jeszcze inne narzędzia te powiatowe jak student chce może przepuścić w innym narzędziu na to fakt, że ono działać może coś, czego z pracą czasowym, dlatego że ścieżka dostępu dla studenta, ale innego rodzaju widzę nie widzę, jakby tutaj daje tej w jaki sposób to wie pani naukowo mówiąc to, że pani widzi nie stać na takie potrzeby nie ma tak, ale nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie w tym momencie, bo proszę sobie wyobrazić, że student zostaje n p . tak jak w innych na rzecz ochrony powiatowych statystyki swoje prace Leszka swoje prace należy słyszała 43 przecież promotor może mu to przekazać może z nim można, ale nie są może, ale nie musi nas tak tworzymy sytuacji, w której gdyby konsumujemy czas, bo teraz musi dojść do spotkania promotora studenta muszą, a tak, ale proszę sobie wyobrazić, że żyjemy w 2001 . wieku, że pewne rzeczy można załatwić cyfrowo np. to, że student dostaje raport rozumiem sam taki na świat swoje prace wykryliśmy 37 % podobnie zrozumie co to są lepsze podobieństwa nie może niczego akceptować nie akceptować to jest tylko forma informacyjne przy równym co chcesz także ważne praca promotor ma taką możliwość w naszym systemie może pobrać cenne ten raport w postaci takiej ogólnej szczegółowe jeśli chce może gość studentowi udostępnić nie nie dokonuje się to system jest ze względów bezpieczeństwa taktyką mamy promotorów Ulm dopuszczonych do systemu i pracowników uczelni studentów z dnia, a więc promotor oczywiście może taki raport udostępnić w postaci pdf studentowi i on może się do tego ustosunkować czy on to zrobi to już przepraszam, ale NATO w tym względzie nie możemy w jaki sposób możemy wpłynąć może edukować to robimy to jest rzecz, która jak, do której zachęcam, by zapoznawać promotorzy wiedzą, że mogą doznać oczywiście tak mamy masę materiałów na naszej stronie na YouTubie filmy instruktażowe mamy kursy e-learningowe, gdzie promotor może i student też może konkurs Arnika wyprzeć zobaczyć jak ten system sprawdza on jest otwarty, więc to są narzędzia takie dodatkowe instrumenty, które w, które promocyjnymi promotor może się zapoznać to, żeby lepiej z tym systemem lepiej wykorzystywać tak to tylko kwestia woli chęci na tak czekaliśmy od dobrego promotora jak jednak jakoś do tego ustosunkować do rad naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja 1140 dr Magdalena Kaniewska Bobin z ośrodka przetwarzania informacji państwowego Instytutu badawczego z państwa moim gościem informacja wracamy do programu Owczarek wczoraj studio dr Magdalena Kaniewska Bobin z ośrodka przetwarzania informacji państwowego Instytutu badawczego uznajemy jednolitym systemie anty plagiat owym, który na polskich uczelniach działa od stycznia tego roku w pierwszą część naszej rozmowy wspomniała pani, że w czasie szkoleń pokazuje pani w jaki sposób tekst, który jest stuprocentowym plagiatem można zmodyfikować albo winny sposób zmienić tak, żeby systemy antyrakietowe pokazywały właśnie bardzo niewiele niewiele jak coś robię, jakie są tak naprawdę bardzo prosta czy wystarczy użyć użycie zwykłego edytora tekstu jest funkcja znajdź zamieni, więc hurtowo można wprowadzić miejsce spacji np. żeby tych elementów, które modyfikują tak, bo jak najwięcej wstawić dowolny znak symbol liczba i wystarczy go zabarwić PS na kolor biały czy też robimy 1 kliknięciem 4 kliknięcia mamy cały tak zmodyfikowane to pokazuje w takim kontekście, żeby uświadomić promotorów, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, bo w naszym systemie te wszystkie manipulacje są widoczne one nie zaburzają detekcji zapożyczeń na tym we wcześniejszych anty plagiat tak rzeczywiście takie modyfikacje mogły zaburzyć detekcję zapożyczeń pokazywał innym kolorem np. inne czcionki to to sprawiało, że sztucznie łączyły się wyrazy albo sztucznie dzieliło się wyrazy co dla innych anty plagiat TUW były zupełnie innym tekstem niż te teksty, z którymi porównywała tak pracy studenta i pokazuje to, dlatego że po pierwsze, co zrobić bardzo prosto po drugie w internecie można znaleźć bardzo dużo informacji jak obejść system antyrakietowy w kontekście jednolitego systemu antyrakietowego temat wiele odejść nie mają nie mają zastosowania, bo są widoczne, bo system ściąga ten format widać cały tekst dodatkowe litery dodatkowe znaki znaki czy dodatkowe partie są po prostu widoczne pani jak obejść ten wasz system jak nasz system obejść no pewnie nie znam wszystkich manipulacji podamy, chociaż jedno, żeby ułatwić życie studentom nie to jest tak widoczne, bo system chodzi o to, żeby być tak nie było widocznych w tym nie zna sens obejść nie jest, więc w dniu Świętego głośna z takich pań po cichu mamy czuły jego oczyma Niewiem czy mamy taką taką manipulację, która jest, o której wiemy i nadaniu system nie reaguje nie mamy takiej manipulacji wszystkim manipulacji, które znam są widoczne w naszym systemie to jest to jest system, który bada tekst jest np. taką manipulacją, którą często studenci stosowali było robienie zdjęć tekstu zrobienie tego pliku pdf i u nas na raporcie po prostu są same zera tak jest 0 znalezienie podobieństw, ale też ze znaków 00 wyrazów, bo nie ma tam tak struktury to system wyciągnął i to po prostu widać problem to już mogę to zmodyfikować ciekawe o umorzenie tej pani tego zdradzę, ale to nie jest służyć, które są ogólnie dostępne na forach internetowych studenci sobie takie techniki przekazu miano do testu proszę powiedzieć co państwa Otóż powiem, że mamy pracę magisterską, która ma 100 stron tak i teraz drukujemy w sedesie i zamieniamy to i to też 100100 zdjęć z Halle dorzucamy teraz to z 100 stron czegokolwiek tylko, że białą czcionką czy mamy z tą wiarą tak to na etapie ich zasady rozumiem, że nie na etapie ściągania formatu cała ta Biel zostanie ściągnięta liczba grafik usunięte zostanie zliczone i podana na raporcie, czyli wiemy, że 100 zdjęć zostało wyczyszczone z tego badanego tekstu stąd większość jest 100 zdjęć mamy podanych na raporcie jako wyczyszczony przez system i mamy tam również ten cały tekst, który system wyciągną z tego pliku, ale ktoś będzie się to również dla życia, gdy spojrzy na statystyki to jak to na 2 zimny uświadamiamy promotorów spojrzenie na statystyki to za mało spójrz, chociaż jak ten tekst wygląda w oknie, gdzie ma mieć tekst pracy studenta natomiast Szanowni państwo więcej zdradza tutaj największy sekret nie uda się win zdradza największy sekret niestety wymaga trochę pracy w bo jak rozumiem sposobem, żeby takie systemy pokonać, a jednocześnie to to jest wykorzystanie tekstów polskojęzycznych tak w tym momencie znaczy czy pokonać no nową wszystko zależy od tego co mamy w bazach porównawczych tak jeśli mamy w bazach porównawczych teksty obcojęzyczne mamy mamy na ten moment, które są na stronach z końcówką PL tak mamy całą bazę tzw . polskiego internetu strony obcojęzyczne światowy internet tak to nazwijmy szumnie będzie podpięte ta baza internatu będzie rozszerzona wygląd mówimy o tekstach dostępnych ligi teoretycznie, gdyby ktoś sobie, że pracę doktorską doktoranta skarżyć przetłumaczył ją sobie mechanicznie albo ślęczał to system tego nie znajdzie jak nie nie jest tak, bo nie mamy tego w bazie porównawczej, więc znowu jest wiedza Info in ulica promotora o publikacjach z zakresu pracy systematyki pracy studenta, ale też, że ktoś nie ma dużo czasu na, odnosząc się klikać raport masz pytanie co tłumaczenie studenta też nowym tam wymagane są przecież jak jakaś praca tak jak się od twórcze przerobienie tego tekstu, więc znowu taki dom demonizuje tego studenta rząd na pewno będzie kopiował kreatywnej to po wiosce, skąd się chciało zmieniać znaki kolory i jest to, aby kilka kliknięć to trudne nie jest, więc szybciutko takie taka kreatywność to jak zostać zgładzona moim zdaniem nie w kranach dla mnie to też był jak dowiedział, że tak takie rzeczy można robić z tekstem jako promotor nie miała jeszcze takiej świadomości ani pani wrażenia nowość jako promotor, że sporo tematów pewnie głównie licencjackich prac licencjackich, ale czasem magisterskich to po prostu jakieś totalne bicie piany, że już na tym etapie promotor jest użycie terminu winny tworzenia po prostu bełkotu pseudo naukowego tak mamy na pewno jest jest problem z pracą licencjacką no bo tam nie trzeba wykazać się twórczością to musi być tekst od autorski studenta to wystarczy zestawić literatura co się często wiąże z taką kompilacją różnych fragmentów różnych publikacji czy to jest twórcza ta decyzja promotora tak, ale często są teraz ani opinia no jak goniła studentów takie prace nie musi być jakiś ciąg logiczny, jaki same tego tematu czytać po raz kolejny te same podręczniki tylko pokrojone w pole piony nie ma w tym żadnej przyjemności, więc rzeczywiście może zbyt łagodnym promotorem nie byłam natomiast złe strony czy student musi być na tym poziomie licencjackim rzeczywiście twórczo autorski może on czasami to studium literatury jeśli porządnie przygotowane wystarczy żeby, żeby zaliczyć taką pracę, ale oczywiście wtedy system antyrakietowy takie fragmenty będzie oznaczał jako cytat albo jako podejrzane fragmenty tak nie bardziej myślę o tym czy 3 czy czy nie zrezygnować ogólnie przejść na np. egzamin na prezentację zamiast pisania pracy, które od twórcza, które nic nie wnosi nie wie, o czym się tą też rodzi pytania, kto miał decydować czy coś co się za twórcze czy coś wnosi potem pewnie byśmy recenzuje tak dobry tak mówimy jako środowisko akademickie precyzujemy zawsze gdzieś tych recenzjach musimy udokumentować udowodni, że to praca autorska i jest nowa tak to czasami naprawdę wymagało nie lada jakiegoś kilka zastanowienia się tak, gdzie jest ten twórczy tak Puszcza cząstka może po prostu trzeba lepiej tych studentów przygotowywać do promotorów przygotowywać tak dobrze jak to miało mniejszy tekstów naukowych jak sobie wspominam swoje doświadczenia promotorka naprawdę ciężko czasami było czytać tekst oraz studenci nie czytają tekstów naukowych, gdzie mogliby się nauczyć jak to trzeba pisać bądź w ogóle nie czytają tak nie czytają też też nie coraz częściej, tak więc tak edukować edukować edukować to jest rozwiązania, a nie jednolity system anty powiatowych to jest narzędzie wspierające tak to traktuję ma to nie jest remedium na wszystkie problemy tak w relacjach student promotor na pewno może wspierać jeśli rzeczywiście po obu stronach będzie ta chęć, żeby dopracować tak uczyć się i w tej bazie tekstów są wszystkie prace naukowe o to czy od momentu, kiedy mam w tym momencie mamy prace, które zostały obronione ulic Mariackiej magisterskie inżynierskie będzie tworzona baza, którego roku Ewa mniej więcej 2007 a będzie tworzył podpowiadamy, gdzie szukać źródeł będzie baza tworzona pod prace doktorskie czy jesteście tarczy tego tunelu dla doktorów plemionom zachęcamy też uczelnie, żeby same gromadziły pracę Alice żona przepraszam zaliczenia owe semestralne serio tak istnieje można tworzyć również fraza czasu prace zaliczeniowe dlaczegóż miałby tego użyć sport to dlaczego miałby nie użyć, gdy auto plagiat, ale wciąż prawie wtedy patrzy promotor na to, iż szuka tego kobiecej pracy dla promotorów, a stan taki jest narzędziem, które by ułatwiało pracę nie, a nie utrudniało to zatrudnimy boty, które będą nam tak za promotorów nie to się nazwa programista i dobra struktura pomysłu system jest rozwojowa się za czas będzie rozwijać kolejne realizacja co pan zaskoczy to wymusza podejrzeć jak pytają teraz na pewno w grudniu mamy taką modyfikację rozszerzenie tych tego internetu i pani również stwarza ta baza pod rozprawy doktorskie, a na bieżąco poprawiamy wszystkie jakiś drobiazg Kita, czyli częstą aktualizację co 2 tygodnie jestem pewna czy tak jest takie duże nasze ciekawy egzemplarz programisty co sądzi pan programy, które sektory zalecono badanie nowo to są to są takie kosmetyki mamy zgłoszenie tak od kiedy promotora, bo już część pracy idzie już po po tym, masowym przypływie, ponieważ wiele inwencji może możecie może środek przetwarzania informacji wprowadzać, a jak wiele jest jakby ograniczeń ograniczonych instrukcjami ministerstwa z zbieramy informacje zwrotne od promotorów oni naprawdę rewelacyjne pomysły na szkoleniach przydzielone swoje pomysły na ten a ten na narzędzia zbieramy informacje przekazujemy do ministerstwa tam zapada decyzja w jakim kierunku ten system będzie rozwijany, więc to nie jest tak, że gdzieś ginie przekazujemy zapadają decyzje o VAT od padają zespoły robocze są stosunkowo często oraz miesiące dobrze pamięta, ale proszę pamiętać, że nie jestem analitykiem nie jestem zaangażowana jak po tej przeprawie centrum jest także wysyłać do ministerstwa im raz na miesiąc ministerstwo pada to jest dobre to wysokiej do tam budowanie tak dyskusje i zapadają decyzje w jakim kierunku rozwijać poszczególne funkcjonalności jestem trenerem tego została tylko bardziej interesują i mam ten kontakt z użytkownikiem i przez przynajmniej część użytkowników, ale też podmiotami czy przedmiotami tego stanu wiecznych studentów Scent studenci też do nas zgłaszają przez zgłoszeń piszą nic takiego planowania proszę pisać nawet przez rząd ministerstwa nie to znaczy udzielamy informacji tak często tak jak pan też wspomniał studenci są zostawieni poniekąd sami sobie przez swoich promotorów tak naprawdę smutna ja sobie tego nie wyobrażam, żeby powiedzieć synowi poprawie oni co ma zrobić sobie tak nie wie, czego się ma odnieść, więc studentowi względem odpowiadamy mailowo i wyjaśniamy w jaki sposób system działa odnosimy do tych naszych materiałów instruktażowych często także przeprowadziliście jakąś ankietę np. na uczelniach, których jednolitej systematyki kwiatowy stosowany właśnie wśród studentów typu jak jest jak wasza percepcja oceny waszej pracy tak czy nie jak często promotorem, że ci chyba nie do końca miał świadomość, że jakiś, jaki jest nowy system rządy są raczej byłaby dla nas cenna informacja mamy testy użyteczności, ale w studentach czy wśród czy też rzeźni, niemniej nie pada się studenci są świadomi co to jest to się różni czy to już tworzy czy to usprawnia pracę czy to są informacje, które się założyć te wchodzimy, jakby to relacje student promotor, więc tak jak narzędzie dla promotora i tutaj ten kontekst uświadamiania edukowania promotor jest dla nas kluczowe w tym momencie jest informacja zwrotna studentów być może za jakiś czas, czyli chodzi o to, żeby praca była lepsza ale jakby tworzymy narzędzie, które nie uwzględniają autora pracy tworzymy narzędzia, które czy twoja praca ma być lepsza, ale tak naprawdę o tym, decydować pośrednik nie ma co o tym, zawsze wymienienie to to jest także z 2 różne rzeczy tak z 1 strony jest ten student, który powinien umieć pisać tekst na kawę powinien się tego nauczyć tutaj oczywiście jest też ta praca promotora w tym zakresie, a z drugiej strony mamy tego promotora, który powinien wykorzystywać narzędzia technologiczne po to, żeby bardziej świadomie podjąć decyzję czy dopuszcza prawo za obronę czy tego co pani mówi tak wynika chyba tak interpretowały, że właściwy wysoki odsetek podobieństwa powinien kierować klubem w Krościenku promotora, bo to jest tak naprawdę oskarżenie promotora no Nieee no bo mamy różne prace rozpocznie, które miały nauczyć czy, jeżeli student się nie nauczył to inny promotor albo wysoki odsetek podobieństwa wynika ze specyfiki pracy o alarmowym dla promotora to promotor też identyfikuje jeśli student potrafi jedynie Resovia zawsze wiadomo czy przepisywać podręczniki no to gdzieś na tym etapie, jakim sposobem dotarł do końca studiów promotor szkoła no ale szkoła to kasa wiadomo nie będziemy go, że ze studentów rezygnować dr Magdalena pani, że wolę wyruszy z ośrodka przetwarzania informacji państwowego Instytutu badawczego państwowego i moim gościem bardzo dziękuję również bardzo dziękuję informacja godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością czuwał Krzysztof Woźniak Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA