REKLAMA

"Czas wyjąć swoją umowę z segregatora i dokładnie ją przejrzeć". Prawnik wyjaśnia sytuację frankowiczów po wyroku TSUE

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-10-03 12:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:03 min.
Udostępnij:

Co powinni zrobić frankowicze, którzy spłacili już kredyt? Kiedy sprawa się przedawnia? Jak sprawdzić, czy w umowie kredytowej są klauzule abuzywne?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa 7 minut temu minęło południe, a studia gość mecenas Artur Sidor radca prawny dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie frankowiczów, czyli tych, którzy zaciągnęli kredyty we franku szwajcarskim w Polsce to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie prejudycjalne zadane przez Polski sąd co to oznacza dla dla nas frankowiczów, czyli tych, którzy mają Rozwiń » spłacają swoje kredyty denominowane we franku szwajcarskim na poziomie ogólnie można powiedzieć bardzo wiele dobra wiadomość dla wszystkich frankowiczów może, zanim przejdę szczegółów słuchać należy przypomnienie, o co tak naprawdę chodziło w sprawie państwa rybaków, która stała się podstawą uznania tego pytania tych pytań prejudycjalnych Otóż państwo uwag zaciągnęli kredyt frankowy bank Raiffeisen i w roku 2000 i wystąpi z pozwem, domagając się unieważnienia takiej umowy i zasądzenia w związku z taką nieważnością odpowiednich kwot był to kredyt tzw. indeksowane czy kredyt, w którym kwota była wyrażona w złotówkach natomiast zawierała klauzule waloryzacyjne, czyli kwota kredytu została przeliczona na franki, a potem przy spłacie raty były obliczane w oparciu o kurs franka obowiązujący w tabeli banku oczywiście jak we wszystkich tryby tego typu kredytach czy przynosi ze sobą ze strony większości ten kurs był inny przy na początku, kiedy bank ustala wartość kredytu we frankach inny, kiedy raty były spłacane, czyli bank w klasycznie zrobiona na prawdzie umowa została zaciągnięta na 40 lat i była przez kilkanaście lat spłacana sąd rozpoznający Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznający sprawę nabrał pewnych wątpliwości odnośnie tego jak należy rozumieć przepisy kodeksu cywilnego czy, które są transpozycją do polskiego prawa przepisów europejskich dotyczących właśnie konsumentów i zadał 4 pytania Trybunałowi sprawiedliwości, który się usłyszeliśmy odpowiedź Orzesze, zanim przejdziemy do odpowiedzi udzielonych przez Trybunał warto powiedzieć przed takim dylematem stanął sąd tylko w Warszawie do tego sprowadza problem, więc w takiej sytuacji jak i jaka zaistniała też w przypadku państwa banków wielu innych kredytobiorców sąd od ocenia w pierwszym rzędzie czy ma do czynienia z klauzulami abuzywne mi tak czy z nieuczciwymi warunkami umownymi, jeżeli uzna czy te klauzule abuzywne można sądownie podważyć jako nieprawda można tak można twierdzić są one nieuczciwe, że w sposób rażący dyskryminują kredytobiorców czy innych konsumentów to akurat mówimy o sprawie kredytowej ale by one mają szerszy zakres zastosowania, jeżeli sąd uzna rzeczywiście mają charakter abuzywny nie był indywidualnie negocjowane i ta pozycja konsumenta jest jest niekorzystna rażąco niekorzystna w porównaniu z sytuacją, gdy strony tego tego przedsiębiorcy to może uznać za obóz Night to jest to jest jakby proste w tym sensie, że nie tego dotyczyły pytania prejudycjalne problem zaczyna się dalej ponieważ, kiedy sąd uznał, że ma do czynienia z klauzulami podziemnymi to musi wyciągnąć z tego odpowiednie konsekwencje i konsekwencje mogą być wydaje się trojaka po pierwsze, można uznać, że taka umowa i za nieważną prawda jest nieważna tak to jest to jest to jest naj naj tak najbardziej radykalny środek w takiej sytuacji strony muszą się rozliczyć z tego co sobie do tej pory świadczyły o nadanie czytaj oznacza to w praktyce to, że tyle że, gdy wziąłem kredyt powiedzmy w roku 2005 przez ten czas opłacałem raty zgodnie z wyliczeniem banku sąd uznaje, że moja umowa jest nieważna wtedy są bank zwraca wszystko to co wpłaciłem, a ja wraz z zwracamy bankowi wszystko to co widziałem dokładnie w zależności od tego czy spłacił pan więcej niż pan udział czy sytuacja odwrotna to wtedy pieniądze to jedno lub drugą stronę tak natomiast tu jest jasna tutaj wiadomo, że po prostu trzeba się rozliczyć i koniec nadal obowiązuje dla niektórych takie unieważnienie umowy jest bardzo korzystne dla innych nie bardzo rozważnych dla innych nie bardzo rzeczywiście tutaj też jest wręcz, że tutaj co też podaje pewną line frankowiczom to znaczy sła w w tej kwestii, o których pan zapytał akurat uznaje, że to do osoby zainteresowanej frankowicza należy ostateczna decyzja, czego chce dochodzić, jeżeli żąda stwierdzanie ważności umowy jest abuzywne to sąd taką nieważność powinien stwierdzić nie może tutaj decydować za tego konsumenta czy czy ostatecznie wynik takiej operacji będzie dla konsumenta korzystne czy nie decyzję należy w każdym rodaku Consumer łatwo łatwo policzyć jest wykorzystać niekorzystna także się domagać także od urynkowienia co to znaczy od Frankowi jest to powszechnie używany termin na uznanie, że umowa obowiązuje nadal jako umowa złoto tak, bo trzeba przypomnieć, że w takich umowach frank pełni jedynie funkcji miernika wartości tak naprawdę kredytobiorca nigdy nie dostawał franka spłacał dostał złotówki spłacał złotówki natomiast będzie spłacał wg oprocentowania właściwego dla waluty obcej w tym wypadku dla franka szwajcarskiego, czyli po wyborze taka operacja jest też korzystna dla kredytobiorcy trzeba pamiętać, że w zależności od tego ile tych rad pozostało jeszcze kredytobiorcy do spłaty to możesz się na czym może w pozwie zarówno żądać tego, żeby bank zwrócił nadpłatę, która wynika z tego, że przez lata płacił więcej może się domagać też ustalenia przez sąd, że ta umowa od momentu wyroku będzie miała taką treść właśnie, że to będzie umowa złotówkę po wyborze koniec końców wynik takiej pracy też dla konsumenta korzystne no jest jeszcze trzecia możliwość, przed którą dylemat, przy którym stają sądy mianowicie czy sąd, jeżeli uzna, że mamy cię oskarża opozycję, a to nie może tutaj szukać jakiegoś rozwiązania pośredniego w szczególności nie może przyjąć, że umowa nadal obowiązuje umowa frankowe tylko należy zastąpić te kursy z tabel bankowych jakimiś innymi kursami no, a w szczególności kursem średnim Narodowego Banku Polskiego pani zależy jeszcze, żeby boję jasne w tej sytuacji, gdy umowa jest nieważna rozumiem, że wtedy czy to jest kapitał to są odsetki w ogóle nie ma znaczenia to znaczy posługujemy się tylko kwotami, czyli bank oddaje wszystko co wpłaciliśmy, a my oddajemy bankowi wszystko to co wzięliśmy nie ma żadnego rozróżnienia pomiędzy odsetki z odsetkami kapitale dokładnie, jeżeli umowa była nieważna no to niema mowy o tym, żebyśmy ponosili jakiekolwiek koszty kredytu przedstawiciele sektora bankowego tej podnoszą argumenty, że nie ma czegoś takiego jak pieniądze za darmo i powinniśmy jako kredytobiorcy ponosić koszt tego kapitału, z którego żeśmy przez lata korzystali teraz wydaje się, że nie ma żadnych podsta w prawnych do tego, żeby konsument, który wziął taki kredyt, który został następnie unieważnione musiał takie koszty ponosić, tak więc jest dokładnie tak jak pan powiedział rozliczamy się z tego co dostaliśmy z tego co sami się bankowi zapłacić pytanie bardzo istotne pewnie dla wielu konsumentów wielu kredytobiorców we franku szwajcarskim czy istotne jest data zawarcia umowy kredytowe to znaczy data zawarcia umowy oczywiście duże znaczenie chociażby z punktu widzenia przepisów o przedawnieniu tak należy pamiętać, że zdecydowana większość umów frankowych była zawierana w okresie 20062009 to jest ten okres dla mnie wtedy z kręgów nie bardzo niski tak, ponieważ mamy już końcówka roku 2019, więc te umowy 1 czy Bratek, które płaciliśmy, który zwrotu moglibyśmy się domagać już zaczynają się przedawniać znaczy dla osób, które wzięły kredyt przed październikiem roku 2009 część tych raczej już przedawniła, więc oznacza to oznacza, że tych rat już bank nie zwrócić to oznacza, że tych rat bank już nie wróci no chyba, żeby sąd uznał, że tej nawet w przypadku nieważności umowy to dziwne było, ponieważ w takim razie roszczenie banku to znaczy do roszczenia banku, tym bardziej przedawnia się nie banku też sprzedanie roszczeń banku przedawnia szybciej mamy okres trzyletni natomiast roszczenia konsumentów też ulegają przedawnieniu jak każde inne roszczenia majątkowe oraz okresy dłuższe, nawet jeżeli one częściowo uległy przedawnieniu można występować o zwrot tych Radko jeszcze nie przedawniły, więc to nie jest akcja ratunkowa tylko po prostu nie ma co to akurat zwlekać z dochodzeniem tych należności, czyli im szybciej tym lepiej tak rozumiem, że pozew zatrzymuje ten bieg przedawnienia złożenie pozwu tak zatrzymuje bieg przedawnienia jest to możliwe również poprzez służenie np. wezwania do próby ugodowej, ale też wydaje się, że w obecnej sytuacji prawnej jest szczególnie po wyroku Trybunału sprawiedliwości nie ma powodów do tego, żeby się dalej wstrzymywać się, że ktoś w ogóle rozważa złożenie pozwu związanego z kredytów frankowych, żeby dalej wstrzymywać z decyzją, bo to jest wyrok bardzo korzystne, które wiele kwestii wątpliwych do tej pory przesądza na korzyść konsumenta wróciły nasze rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM mecenas Artur Sidor radca prawny wspólnik kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy jest państwa i moim gościem będzie nadal rozmawiać o konsekwencjach wyroku cudze, a teraz na poważnie mecenas Artur Sidor z kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy z państwa moim gościem rozmawiamy o dzisiejszym wyroku Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym frankowiczów jest odpowiedź na pytania prejudycjalne zadane przez stronę polską ten wyrok poprawia w sposób chyba znaczące sytuacje frankowiczów sporach z bankami nie oznacza to oczywiście, że ten spór jesteśmy w stanie wygrać bez sprawy sądowej, ale chyba jest tak, że każdy, kto ma kredyt we frankach powinien głęboko rozważyć wejście na drogę sądową prawda ten wyrok przede wszystkim wyjaśnia wątpliwości, które i istniały do tej pory, które to wątpliwości często powodowały, że konsumenci nie byli pewni czy na tę drogę sądową warto wchodzić 2, że było ryzyko jednak do naczelnika koszty sądowe są są dosyć duże w przypadku takiego sporu kancelarie każą sobie najpierw zapłacić za pierwszą drugą instancję potem jest jeszcze jakiś akcesji, czyli opłata od od wygranej często rzeczywiście tak to wygląda natomiast by koszty są rzeczą, którą sobie każdy może policzyć i zgon chęć do podejmowania ryzyka wejścia wspór sądowy zależy z 1 strony oczywiście od wysokości tych kosztów, ale z drugiej strony tego i jakie szanse na wygranie tego postępowania kredytobiorca widzi i ile ono będzie trwało tak tutaj wyrok co zwiększa też wyrok, który zdecydowanie zwiększa szansę podstawowe pytanie, na które sobie musi odpowiedzieć cały czas najpierw kredytobiorca, zanim pójdzie do sądu przy pomocy oczywiście doradców prawnika, a potem musi potwierdzić sąd to jest w ogóle umowa zawiera klauzule abuzywne, ale jeżeli już takie klauzule zawiera to teraz dzięki temu wyrokowi dużo łatwiej jest uznać wiemy jakie, jakie konsekwencje z tym wiążą tak, bo do tej pory to nie było takie oczywiste w szczególności nie było oczywiste czy sąd może próbować taką umowę ratować przy pomocy jakich mechanizmów czy może do tej umowy próbować właśnie wstawiać średni kurs Narodowego Banku Polskiego czy może umowę jak to się mówi po frankowicz tak, czyli uznać ona nadal obowiązuje oprocentowanie właściwym dla waluty obcej to były takie takie kwestie były odpowiedzi w orzecznictwie, ale dopiero teraz prezes jasność zostawił tak kropkę nad i czyli obie wiązki przesądził unieważnić umowę możemy jak konsument decydujący jest taką samą drogą, jeżeli będzie chciał od Frankowi Enia to sąd będzie musiał ocenić czy takie Frankowi nie jest możliwe przy określonym brzmieniu umowy tak, bo może się okazać, że w danej sytuacji nie będzie możliwe to Trybunał też powiedzieć to ta ocena do sądu krajowego natomiast co Trybunał przesądził jest bardzo dobrą wiadomością jest to, że jeżeli konsument kredytobiorca chce unieważnienia umowy to to takie unieważnienie jest możliwe i Wola konsumenta ma charakter decydujący jest świetna wiadomość pan panie mecenasie co z tymi, którzy przegrali swój proces no tak to to jest osobna kwestia, która nie jest poruszona, bo nie mogła być poruszona w orzeczeniu tutaj trzeba sięgnąć do przepisów prawa krajowego, żeby na to pytanie odpowiedzieć, które regulują kwestie wzruszania prawomocnych orzeczeń sądowych naboru na zapytanie pana redaktora czy sytuacji osób, które przegrały prawomocnie tak, by lekarz przegra w I instancji oczywiście, że ma szansę może złożyć apelację ma jeszcze termin natomiast, że ktoś przegrał proszę pani zastrzegł, że większość spraw jest w toku także to to nie jest bardzo duża grupa jako lekarz są za zakończone są sprawy, które krytycy sąd uznał n p . że powodów przegrali tak w takiej sytuacji tak z 1 strony w procedurze cywilnej polskiej nie ma przepisu, który by w sposób, który dopuszcza możliwość wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wprost takiego przepisu nie ma taki przepis paczkę z siostrzanej procedurze dotyczącej postępowania przed sądami administracyjnymi, ale nie mogą w postępowaniu cywilnym natomiast można próbować z 1 strony korzystać z tych przesłanek, które dotyczą, jakby innych sytuacji, które istnieją w kodeksie postępowania cywilnego, a z drugiej strony można, jeżeli byśmy uznali, że one jednak nie dają tutaj nadziei na sukces można próbować podważać prawomocne wyroki właśnie, korzystając z pewnych wskazówek wynikających z orzecznictwa, które mówi, że jeżeli prawo krajowe zapewnia możliwość wzruszenia wyroku np. na skutek wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny to równoważne środki powinny, czyli czy organ krajowe to równoważne środki procesowe powinny być zapewnione na wypadek wydania orzeczenia przez jakaś rasa jest państwa, ale nie jest taka jest natomiast tutaj rzeczywiście na pewno nie ma żadnego automatyzmu i jest to kwestia, która będzie musiał być wyjaśniona przez sądy państ w w drodze nowelizacji przepisów co byłoby zezwala na najlepszą najlepsze i co prawnicy od dawna postulują panie mecenasie, a co z tymi, którzy nieopatrznie spłacili swoje kredyty te osoby czy spłacenie kredytu nie oznacza wcale, że sprawa zamknięta częściowa czy nawet całkowita spłata kredytu nie przekreśla wcale szans na to, żeby odzyskać spłacone należności ponieważ, jeżeli ma obowiązek stałego, nawet jeżeli mowa jest nieważna to jest nieważna takie tutaj spłata zobowiązania nie ma nie ma znaczenia oczywiście wiadomo, że banki będą się bronić i twierdzić, że jeżeli ktoś płacił na to to teraz nie ma prawa żądać zwrotu zmiana decyzji przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu te będą powoływane tak dalej, ale na pewno nie jest to także ktoś płacił to kto nie może dochodzić wręcz przeciwnie może dochodzić mamy również klientów, którzy zdecydowali się na spłatę kredytu nawet w trakcie procesu z bankiem i po prostu rozszerzyli powództwo o kwotę, która została spłacona jesteście różnych przyczyn ludzie spłacają kredyty czasami po prostu zostanie dalej obsługiwać ja się ja się, bo tylko 1 rzeczy panie mecenasie 6000 osób ponad wzięło kredyty we frankach szwajcarskich w Polsce, jeżeli oni wszyscy teraz ruszą do sądów o sądy zostaną zatkane na wiele wiele lat znaczy można się spodziewać pewnie 2 scenariuszy tutaj pierwszy taki, w którym rząd uzna, że coś z tym problemem jednak w końcu trzeba zrobić i i zostaną wprowadzone w życie jakieś przepisy, które ten problem będą się starały rozwiązać są kraje, które rozwiązywały ten problem, bo przeprawę kredytów frankowych ten problem nie tylko Polski szereg innych krajów również Węgry czy Słowenia czy w zakresie z tym problem Hiszpania się z tym problem też zmagały natomiast, jeżeli do uchwalenia tego typu przepisów nie dojdzie to rzeczywiście można się spodziewać dużej fali pozwów spraw sądowych, które pewnie będą trwały przez lata sądy oczywiście mają swoją wytrzymałość mają swoje ograniczenia systemowe ludzkiej tak dalej i na pewno doprowadzi to do do tego, że też te sprawy będą po prostu rozpoznawane wolniej bo, ale może właśnie szybciej skoro jest znacznie szybciej nowa rzecz tyczyła się szybciej dzięki temu, że teraz mam nadzieję, że szereg czynności procesowych, które tej pory były prowadzone postępowanie dowodowe zostanie istotnie skrócone, dlatego że ten wyrok cóż daje też argumenty za tym, żeby pewnych okoliczności nie nie trzeba było w procesie wykazywać natomiast z tego punktu widzenia oczywiście może być szybciej tak natomiast duża liczba osób na pewno spowoduje to że, że kolejka się przynajmniej początkowy wydłuży panie mecenasie często szczególnie w naszym kraju współczuje się bankom chcemy zawsze zadziwia, że te jedne banki mogą nie poradzić po prostu roszczeniami tych drapieżnych kredytobiorców i do także KNF się martwi banki, ale jak wynika z analizy komisji nadzoru finansowego bankom nic się specjalnie nie stanie cieka w jestem tylko co zrobią to znaczy czy pańskim zdaniem w interesie banków jest proponowanie nam kredytobiorcom jakiś jakiegoś rodzaju ugody no skoro wiele wskazuje na to, że te spory sądowe przegrają to krótko mówiąc trzeba też do sądu z pochwy oczywiście to jest trochę wróżenie z fusów co się stanie natomiast ja myślę, że banki prawdopodobnie będą przyjmą postawę wyczekującą i w ciągu najwyżej kilku miesięcy będą obserwowały co się dzieje w sądach, jakie zapadają orzeczenia proszę pamiętać, że dużo spra w było zawieszonych właśnie w oczekiwaniu na na wyrok z UE czy formalnie zawieszonych czy też sądy nie podejmowały czynności procesowych wyznaczały bardzo długie terminy rozpra w, więc myślę, że teraz ta to to przyspieszy i rozprawy będą wyznaczane sprawy zostaną odwieszone na sprzedaży roszczeń i tego, że wszyscy boją, że do tej pory jest pół biedy, jeżeli moje zobowiązane nie jest w ręku banku, ale co wtedy, gdy bank sprzedajemy zobowiązania firmy windykacyjnej na co w takiej sytuacji oczywiście nie da się wykluczyć, tym bardziej że w tym roku zostały zmienione przepisy dotyczące artykuł pr. bank. jest nowelizacja z zeszłego roku, która w weszła w życie w tym roku, która ułatwia bankom tego typu działań w szczególności umożliwia wpisanie takiej firmie windykacyjnej na hipotekę, jeżeli taki kredyt była najczęściej takie kryte są zabezpieczane przecież na nieruchomości kredytobiorcy no wydaje się ciężko temu przeci w przeciwdziałać natomiast nowym torze pojawia się nowy nowy podmiot po stronie wierzyciela nie oznacza przecież ta umowa w jaki sposób staje się ważna czy, że kredytobiorcy tracą argumenty którymi do tej pory wsporze z bankiem może być natomiast no i zmiany mogą dotyczyć zaraz komunikacji drogą zmiana przepisów jest czysto łobuzerski to jest pan powiedział panie mecenasie czyli, podsumowując naszą rozmowę zachęcałby pan frankowiczów do sporów z bankami raczej będą negocjacje z bankami brawo ja bym przede wszystkim zachęca do tego, żeby osoby, które takie kryty zaciągnęły i do tej pory jeszcze nic nie zrobił wyciągnęły jest delegatura przeczytałem tam jest napisane, że mają wątpliwości skonsultował się z prawnikiem i oceniły czy mają po co iść do sądu czy są podstawy, jeżeli takie podstawy są to, żeby te pozwy składali, jeżeli są zdecydowanie nie czekali, dlatego że te zresztą nosi się przedawniają i też nie wiadomo co, jakie niespodzianki zgotuje nam rząd być może przyjmie przepisy, które w, jaki sposób ograniczą uniemożliwia dochodzenie tych roszczeń, więc myślę, że to jest racjonalna decyzja bardzo serdecznie dziękuję za tę analizę do tematu wrócimy za chwilę po informacjach gościem Aleksandry Dziadykiewicz będzie radca prawny Marcin Suchański moim gościem był mecenas Artur Sidor wspólnik kancelarii Pietrzak Sidor i wspólnicy bardzo dziękuję poruszenie zapraszam na informacje program przygotowała Anna Piekutowska Mikołaj Lizut do usłyszenia, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA