REKLAMA

Wyrok TSUE - i co dalej? Wskazówki dla frankowiczów

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-10-04 12:40
Czas trwania:
14:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze jest dwunasta 43 Aleksandra Dziadykiewicz zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM ceny walut najpier w jak zawsze w raporcie gospodarczym zatem euro teraz po 4 zł i 32 gr dolary po 3 zł 94 gr frank kosztuje 396 za funta trzeba płacić 4 zł i 86 gr jeszcze krótkie spojrzenie na warszawską giełdę tutaj dzisiaj zielono WIG 20 teraz zyskuje 89 % indeks szerokiego rynku, czyli indeks WIG w tej chwili 66 % na plusie raport gospodarczy, a my w raporcie gospodarczym Rozwiń » wracamy jeszcze do kwestii wyroku unijnego Trybunału sprawiedliwości w 1 konkretnej sprawie frankowej, ale wyroku, który może mieć znaczenie będzie miał znaczenie dla wszystkich innych spraw sądowych, które frankowiczów i nie tylko frankowiczów, bo również innych zadłużonych w walutach obcych, jeżeli ich umowach były jakieś zwane klauzule będzie istotnym ze mną studia radca prawny Beata Strzyżewska pełnomocnik właśnie frankowiczów w różnych sądowych oraz bankami dzień dobry dzień dobry pani redaktor radę państwa udało się załatwić 1 rzecz to teraz chciałabym, żebyśmy już uspokoiły te emocje, które wczoraj były i wiadomo, że one były pojedzie w naturalnym, ale chciałabym stworzyć taki pewien pewnego rodzaju przewodnik poradnik dla tych, którzy właśnie usłyszeli, że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowiczów wydał jakieś orzeczenie czy to znaczy, że sprawy frankowe zostały już załatwione pani Beato niestety nie możemy tak powiedzieć, że temat już zamknięty i że w tym momencie każdy frankowicz pokryć pokrzywdzony przez finansową ma już swój problem rozwiązany niestety nie rzeczywiście wczorajszy sukces jest o tyle istotne dla każdego konsumenta, że wyrok ten dotyczy wbrew obiegowej opinii nie tylko państwa uwag nie tylko spra w i kredytów banku Raiffeisen nie tylko rodzaju umów kredytu o charakterze indeksowany dotyczy wszelkich umów, które zawarły, które zawarł konsument czy też błędzie kredyt czy będzie kredyt indeksowany czy kredyt denominowany może to być zupełnie inna umowa może to być umowa najmu może to być umowa leasingu, w której znajdują się klauzule abuzywne, a zewnętrzną linię dozwolona prawem żony, które mają wady, które powodują, że powinny one lekarz usunięciu z tej umowy tych spraw dotyczy wydany wczoraj wyrok co istotne wzrok ten wiąże sądy polskie oczywiście żyjemy w systemie prawa Kontynentalnego w związku z tym nie istnieje coś takiego tzw. prejudykat z krajów z krajów anglosaskich natomiast wyrok ten wiąże o, tyle że istotna jest wykładnia, którą sądy krajowe muszą stosować również w Polsce, albowiem istnieje pewna zasada lojalności wymiaru sprawiedliwości na obszarze całej Unii Europejskiej skoro w tej Unii jesteśmy wykładnia naszych sądów musi być spójna no to co wczoraj unijny Trybunał sprawiedliwości rozstrzygną to po pierwsze, czy sąd w Polsce ma prawo zamienić pewne rzeczy tak sam siebie umowach wyszło to jest ono raczej niekoniecznie, ale ma prawo do różnych innych ścieżek, które zostały potwierdzone, że nie będą sprzeczne z prawem unijnym, jeżeli takie sprawy zostaną rozwiązane w sposób, jaki tam w Polsce natomiast to co podkreślał też Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym swoim orzeczeniu, że wszystko teraz i tak będzie rozpatrywane przez polskie sądy w ramach polskiego prawa, które obowiązuje w naszym kraju, a to byłaby tylko sprawdzenie czy jakaś jakiś tam ścieżki, jakie rozwiązania będą sprzeczne czy nie będą przez następcę przyjęte z Unii Europejskiej też warto pamiętać, że to polskie sądy będą testowały na gruncie polskiego prawa o tym jak te kwestie zostaną rozwiązane Otóż to jest prawda w związku z tym bardzo istotna jest sposób prowadzenia sprawy przed właśnie sądem polskim bo o ile Trybunał potwierdzi, czego zresztą bardzo cieszy, bo sama jestem fanką powództwo o ustalenie nieważności również kredytów typu indeksowanego, gdzie do tej pory wydawało się, że dziś tam łatwiej dziś po prostu w zakresie procesu intelektualnego sędziów sprawniej można było uzyskać wyrok od kupujących właśnie umowy indeksowane ten wyrok Trybunału sprawiedliwości wskazuje, że również te umowy powinny podlegać ustalenie nieważności jest o tyle istotne, że ta jak wspomniałam wcześniej wyrok wiąże sądy powszechne, ale nie możemy wykluczyć, że poszczególni sędziowie będą jednak mieli swoje zdanie na ten temat i tu warto podkreślić, że sąd związany sąd powinien stosować tą wykładnie, ale jeżeli na to nie zgadza sam może zadać odpowiednie pytania prejudycjalne do Trybunału sprawiedliwości, jeżeli tego nie zrobi oznacza, że ignoruje prawo, a to, że później w dalekiej przyszłości nawet występek dyscyplinarny ale jakby jeszcze cofając się istotny sposób w jaki klient będzie, w jakich konsument czy powód będzie formułował roszczenie bo, żeby uzyskać nieważność umowy wcześniej trzeba wykazać, że umowa ta zawiera właśnie we władzy, że zawiera te ustalenia postanowienia abuzywne teraz spróbujmy ten cały proces przeprowadzić krok po kroku załóżmy, że mam rzeczywiście kredyt frankowy do tej pory nie słał w tej sprawie do sądu po sobie spłacam ten kredyt nie jest dla mnie jakieś wielkie obciążenie jest w stanie go spłacać, chociaż czuje się pokrzywdzona tym, że jakiś tam zapisy w umowach były nie fair słyszał o tym, że inne osoby jednak decydowało się na sprawę sądową i usłyszałam, że jest wyrok unijnego Trybunału sprawiedliwości, które mi jako potencjalnemu Frankiewicz owi pewne rzeczy ułatwia nigdy się tym interesowała usłyszałam wszystkie te informacje co właściwie teraz jako taki właśnie kredytobiorca, który ma ten to umowę powiązaną jakikolwiek sposób Frankiem mogę zrobić pierwszą rzeczą, którą należałoby zrobić to skoro już do KRUS jest na etapie tej decyzji na poziomie wiedzy o tym, że coś ze swoim wtedy mogę zrobić to należy uzyskać informacje z banku, które pozwolą przygotować sformułować roszczenie krótko mówiąc trzeba złożyć wniosek do banku, aby ten po pierwsze, wydał nam kopie dokumentacji, którą związku zawartą umową posiada, którą każdy kredytobiorca otrzyma dziś skrzętnie schowano w szafie stokrotnie rozsądne lepiej trzymać ich trzymać, ale różne historie potem mogły zaś skoro to były kredyty na na zakup nieruchomości to po drodze mogły być jakiś przeprowadzki remonty to mogło zaginąć bank co istotne ma obowiązek wydać taki dokument powinien to zrobić nieodpłatnie odpłatnie, o czym zaraz, o czym zaraz dalej powinniśmy uzyskać od banku zaświadczenie dotyczące wysokości dotychczas dokonanych spłat z tytułu kredytu z tytułu pracy tu odsetek z tytułu prowizji z tytułu wszystkich kwotowań, które do tej pory żeśmy do banku mieści, bo to pozwoli nam sformułować roszczenie do do sądów w zakresie obowiązku zapłaty którego, które domaga się kredytobiorcy bank nie można odmówić działajmy złożymy taki wniosek musi dokument wydać bank nie może nam odmówić, bo tzw. skwitowanie wykonania zobowiązania natomiast niestety muszę tutaj uprzedzi, że bank będzie żądał za to opłaty są to różne opłaty niektóre banki do tej pory wymagały kwotowań do 50 zł, więc była to wydaje się taka suma, którą na, którą każdy przedsiębiorca mógł sobie pozwolić, żeby wszcząć inicjatywę przeciwko bankowi są niestety banki, które żądają aż 2 ,51000 takie oświadczenie to jest przerażają mają prawo żądać takiej nie mają prawa co więcej urząd ochrony konkurencji konsumenta nakłada karne te banki zakres zbieranych opatrzone niestety nic sobie z tego nie robią oka, czyli już tutaj jako kredytobiorcy stajemy przed pierwszym zderzeniem z rzeczywistością z tą machiną, którą nadal będziemy musieli onym przez 2 kolejnych miesięcy właściwie funkcjonować uczestniczy niestety tak natomiast tej pierwszej opłaty niestety kontestować nie da, bo przeciwnym razie nie otrzymamy świadczeń w związku z tym niestety tutaj muszę powiedzieć, że sugeruje uiścić opłatę, a potężniej dochodzi w pozwie Okaj na to już pierwszą ścieżkę powiedziałyśmy jak rozumiem drugą szalenie istotną sprawą jest ustalenie czy w naszej umowie, którą podpisaliśmy konkretnie kredytobiorcy konkretną umowę czy tam są te klauzule, które są rzeczywiście niedozwolone klauzule abuzywne dokładnie tak przy czym powiem ani razu szczerze, że działamy już setki wzorców umów stosowanych przez banki, jeżeli chodzi o kredyty powiązane z walutą konkretnie z Frankiem nie widziałam wzorca umowy, które by tych klauzul nie posiadał Okaj no to załóżmy, że rzeczywiście tak jest mam dokumenty wiem, że w tej mojej umowie są klauzule niedozwolone co dalej dalej niestety należy udać do prawnika sugeruje, zwłaszcza w świetle zbliżających się nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, które będzie przewrotem kopernikańskim, jeżeli chodzi o nasz wymiar sprawiedliwości samemu tej drogi nie przechodzić jest to rzeczywiście dowodowo wcale nie ma co postępowanie tutaj z kolei też musi uprzedzić, że na rynku mogą czyhać różne sytuacje niekomfortowe, bo wyobrażam sobie, że może pojawić się, bo już pojawiło się wiele firm wiele podmiotów, które nie boi się życiowa, podszywając się pod prawników pod kancelarię proponują swoje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń bardzo przestrzegam przed takimi sytuacjami, gdyż one nie tylko nie mają uprawnień do dochodzenia roszczeń przed sądem to jednocześnie nie mogą skutecznie tych w tym, że pozostała do coraz działamy dokładnie komu chcemy powierzyć tę sprawę niech nie będą to przypadkowe osoby przypadkowe wszystko i prawicy przypadkowe kancelarię tylko naprawdę sprawdźmy, kto się już wcześniej zajmował się, żebyśmy im walczyć o potężne pieniądze też nie niepokoi się kolejne niepotrzebne stresy i kłopoty NATO namawiam w tym w tej chwili to podkreśla, mimo że sama jestem radcą prawnym namawiam, żeby każdy konsument złożył kilka zapytań ofertowych do kilku prawników to wtedy komfortowa sytuacja, bo po pierwsze, może sprawić historię kancelarii po drugie, dowiedzieć o sukcesach tej kancelarii po trzecie wreszcie wypracował ofertę finansową za siebie najbardziej korzystną no tak, bo to też trzeba podkreślić, że wszystkie te sprawy tak jak powiedzieliśmy na początku to nie jest automat, czyli każdy musi sam swoją sprawę w sądzie założyć oczywiście zapału sprawę trzeba będzie zapłacić, ale może się okazać, że summa summarum to co możemy zyskać tak jest po prostu tyle dużą kwotą równą tej tak będzie opłacał to znaczy uwzględnieniu w i jest tym jak zapłaci za to całą pełną obsługę całej tej historii, a teraz jeszcze 1 rzecz pamięta jak była taka fala sytuacji, w których osoby, które mają kredyty frankowe występowały, jakby w pozwach zbiorowych albo umawiały się między sobą, że wystąpią w pozwie zbiorowym, żeby wspólnie próbować walczyć właśnie swoją bramkową sprawy czy czy to jest łatwiejsza droga czy to właściwie nie jest właściwa droga wydaje mi się wręcz no jestem przekonana, że te powództwa to ta instytucja, która parę lat temu pojawiła się w naszym prawie procesowym niestety nie sprawdziła się może trochę dlatego, że to dopiero kilka lat może to, dlatego że jeszcze ani pełnomocnicy, a przede wszystkim sędziowie nie są wytrawnymi specjalistami w zakresie tych pozwów one po pierwsze, są bardzo długotrwałe po drugie w wielu przypadkach nie przychodziły testu poszczególnych etapów zatwierdzania n p . skład grupy wreszcie potrzecie co jest dla mnie fundamentalne poze w zbiorowy przesądza zasady, czyli np. zbiorowy możemy dochodzić tego, że dana klauzula nie wiąże albo, że dany wzorzec umowy jest nieważny natomiast po skończeniu takiego procesu, który może trwać lata tak każdy konsument indywidualnie musi wytoczyć swój proces dochodzić swojego własnego roszczenia związku z tym wydaje mi się, że wcześniejsze powództwo zbiorowe naprawdę mija się celem oka, czyli stracimy nerwy czas może się okazać, że niepotrzebnie, bo można było załatwić dużo szybciej, czyli teraz jak rozumiem każdy, kto ma kredyt we franku i właściwie może spodziewać, że w jego umowie kredytowej są jakieś zapisy niedozwolone klauzule abuzywne musi sam ze sobą ustalić czy chce podjąć no mówi się też stres przecież tak jest to, nawet jeżeli mamy wyrok Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to znowu te podziały to nie jest tak będzie automatycznie wszystko nie ten sposób trzeba przejść całą procedurę, która będzie i czasochłonne i właśnie stres stresowała, więc każdy musi sam rozważyć czy chce to zrobić, jeżeli chce, jeżeli zdecydowane to wtedy udajemy się do prawników zakładamy sprawę w sądzie liczymy na to, że rozstrzygnięcie nastąpi najwcześniej dokładnie tak i istotne jest to żeby, żeby konsument miał poczucie zaufania do prawnika, kiedy się z nim spotyka, kiedy rozmawiają kie musi poczuć chemię do niego, bo nasza praca nie wyjdzie po prostu no tak no cóż rzeczywiście kredytobiorcy mają zacząć myśleć, ale też zyskali taki pod potężne narzędzie, bo jednak sądy dostały wskazówkę może nie Super jednoznaczną może nie oczywistą, ale jednak wskazówkę, jaką wykładnię prawa, do której muszą teraz dostosować to jest wykładnię prawa, która idzie na przeci w wymaganiom oczekiwania frankowiczów dokładnie przykłady z góry przykład idzie z góry bardzo dziękuję spotkań wejdą państwo gościem był radca prawny Beata Strzyżewska pełnomocnik frankowiczów w różnych sądowych spraw bankami bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA