REKLAMA

PiS jako pierwszy rząd realnie zajął się NGO-sami. A to pech!

Połączenie
Data emisji:
2019-10-04 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Magdalena Pękacka z forum darczyńców dzień dobry interes Ignacy Dudkiewicz ngo PL dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o organizacjach pozarządowych przedwyborczą tak powiedziałbym po kadencji nie w strefę w ten sposób sprawę ująć te ostatnie 4 lata były dla trzeciego sektora bardzo istotne właściwie trzeba powiedzieć, że prawo sprawiedliwość waham się czy użyć tego rodzaju sformułowania Rozwiń » chyba jednak to powiem było pierwszą partią, która faktycznie się trzecim sektorem zajęła tylko pytanie to było to zajęcia, które wchodziło to znaczy czy tak się mieli zająć się zajęli się po zgadza się z takim stwierdzeniem czy na pewno zgadzam ze stwierdzeniem, że te ostatnie 4 lata to były pewnie najbardziej intensywne lata działaniach rządu dotyczących organizacji organizacji społecznych i w przeciągu ostatnich 30 lat nie mieliśmy okresu, w którym tak wiele i tak radykalnie się zmieniło, a myślę, że podam tutaj wiele wiele przykładów ja bym może najpierw powiedziała na jakich poziomach co zmieniło zaczyna morze od kwestii miękkich, bo to jest rzecz, która mnie osobiście bardzo bardzo boli i to pewne rzeczy nie jest zaskakująca, ale na bezprecedensową skalę w tej chwili czy pokaz okresie tych 4 lat doświadczyliśmy ataków na na organizacje pozarządowe organizacje społeczne i działaczy społecznych i cała retoryka dotycząca Ano wybranych organizacji społecznych, o czym pewnie powiemy za chwilę zawsze za chwilę więcej zmieniło się, ale jest jest cały szereg organizacji, które określone są jako niepolskie antypolski nie patriotyczne jest podżeganie do konfliktu i a pogłębianie tego podziału również w sektorze organizacji druga sfera niezwykle istotne dla organizacji społecznych to sfera finansowania czy zasad finansowania i tego do kogo do kogo te środki w ostatnich latach w ostatnich latach trafiają, a zmieniło się w tym zakresie bardzo dużo zmian ze zmiany są istotne dla sektora, ponieważ niestety sektor w Polsce ciągle w dużej mierze utrzymuje się czy środków środków publicznych i trzecia kwestia, której myślę, że dzisiaj powiemy to kwestia uniemożliwienia utrudniania organizacją brania udziału w konsultacjach publicznych albo po prostu pomijają ogłoszenia konsultacji publicznych co oczywiście jest tożsame z uniemożliwieniem, ale to dotyczy zarówno sfery przepisów dotyczących bezpośrednio pracy organizacji społecznych, ale też przede wszystkim różnych sfer społecznych i życia życia publicznego, w których działają organizacje i w których których po prostu obywatele poprzez organizacje nie mogą zabierać głosu w istotnych kwestiach, które regulowane są na poziomie różnych ustaw jak sobie pozwolić na taki komentarz odnośnie tego co pani powiedziała, że w tym trzecim punktem nigdy najlepiej nie było, ale chyba jeszcze nigdy nie było tak źle nie jest ewidentny regres to znaczy tak jak oczywiście należy się zgodzić z tym, że nigdy nie było szczególnie dobrze, że w ogóle nigdy organizacje pozarządowe nie było jak już niezwykle istotnym partnerem dla żadnego rządu, lecz raczej dla poszczególnych ewentualnie postaci i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach to się zdarzało, ale nigdy nie była to istotny partner rzecz się jakieś określone siły politycznej czy dla dla określonego rządu, ale w kwestii konsultacji regres jest ewidentne to niema jak ty wg mnie metra przestrzeni na dyskusję to znaczy można pokazać na bardzo konkretnych przykładach tego, że proces konsultacji się po prostu nie odbyło w najważniejszych sprawach pan redaktor powiedział, że jest to pierwszy rząd, który się realnie na poważnie zajął organizacjami pozarządowymi narodowych ja byłbym gotów się zgodzić z tym, że jestem zdania co więcej należało się tego spodziewać to było widać przed wyborami 2015 roku, że prawo sprawiedliwość, bo jedyną siłą polityczną, która miała konkretny realny program skierowany do organizacji pozarządowych niskie jakoś nakierowany na to jak ten system współpracy i wspierania ich masie zmienić rzeczywiście dużo punktów tego programu zostało zrealizowanych powstała agenda rządowa nie wszystkim oczyszcza, ale powstała agenda rządowa, która się zajmuje organizacjami pozarządowymi, czyli Narodowy Instytut wolności centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo długa nazwa ale, ale funkcjonuje ani powstał komitet ds. pożytku publicznego i najbardziej takie przewrotne jest to jak zatrzymać trochę na to nadzór, bo wydają się żona jest istotna tak w ogóle tylko taka koncepcja, że wolność musi mieć swoje centrum to już jest lekko powiedziałbym tak, gdy wreszcie po plecach i to w gruncie rzeczy potem się pokazało, że tak, że to jest groźne to prawda znaczy, bo najbardziej przewrotne jest to, że te wszystkie punkty programu to powstanie tego Narodowego Instytutu ważności tak jakoś nazywa się tam właśnie szczęśliwa czy tego komitetu między ministerialnego, który ma koordynować prace różnych ministerstw jest wyższy politykę rządu wobec społeczeństwa obywatelskie nie są same w sobie tak zupełnie absurdalne pomysły to znaczy, gdyby one były zrealizowane w sposób oparty na zaufaniu współpracy dialogu z organizacjami społecznymi to wydaje się, że tu pewne pewne argumenty za tym, żeby tym śnie np. rozdawaniem ze środków funduszu inicjatyw obywatelskich tak dużego programu dla organizacji obywatelskich nie było konkretnie ministerstwo tylko gdzieś na poziomie rządowym można znaleźć tyle tylko, że tego zaufania obecnie zupełnie nie ma między organizacjami społecznymi, a obecną władzą to samo co Magda mówiła retoryce ta retoryka znowu jest przewrotna, bo tam, gdzie jednocześnie się 1 organizacja odmawia prawa do funkcjonowania do jakiś autoryzacji ich działań przestaje się je legitymizować równocześnie się do klubów gazety polskiej jak wicepremier Gliński mówi to wy jesteście prawdziwym społeczeństwo właśnie tutaj też ważna myślę jednak sprawa, która bardzo widoczna przy tej kadencji i przy tym rządzie czy przy tych rządach to fakt, że nastąpiło bardzo ewidentne przekierowanie uwagi na pewne organizacje i one stały partnerami i to takimi powiedziałbym pierwszymi do kielicha cieszą, że tak brzydko się dziecko to ujmę nie ordo iuris organizacja w zasadzie kompletnie bez znaczenia teraz jest pierwszym konsultantem projektu Ministerstwa Sprawiedliwości w myślę, że jest kilka takich podmiotów, które z ewidentnie zyskała na tym że, że powstał o nich i mamy nową politykę względem ma sektor organizacji społecznych wracając do samej koncepcji, bo myślę, że ważne, żebyśmy się na chwilę nad tym zastanawiali, bo to co powiedział Ignacy może diagnoza problemów w sektorze była dość trafna, ale na pewno nic nie jest propozycją właściwą która, która pomoże rozwiązać te wszystkie problemy, a nawet było inaczej zarządzane pani zdaniem tak znaczy myślę, że wszystkie opinie, bo ten proces akurat po DG konsultacjom społecznym w efekcie zdecydowana większość tych uwag, które zostały zgłoszone przez organizacje nie została uwzględniona, ale te uwagi 90 % stanowisk przede wszystkim, a przede wszystkim opowiadało się na za tym, żeby nie tworzyć nie znaczy, że jeżeli mamy dojść do takiej konkluzji, że taka instytucja jest nam potrzebna no to przede wszystkim musimy pogłębić tę diagnozę w sektorze, ale to nie jest Ross na ogół dużych problemów nie rozwiązuje się po prostu powołaniem pewnej instytucji, a instytucją skomplikowała myślę relacje między organizacjami, a a, a rządem z różnych powodów chociażby z tego powodu, że zmieniły się zasady finansowania i one się zmieniają cyklicznie właśnie 2 dni temu wpłynął wpłyną u płynęły nowe projekty rozporządzeń które, które są istotne dla organizacji, które będą aplikować ośrodki, a potem te środki rozliczać w zeszłym roku takich rozporządzeń było 8 przy całej retoryce rządu, że wspieramy teraz małe organizacje, które wcześniej były de faworyzowane nie miał łatwego łatwego dostępu do środków publicznych to niestety praktyka pokazuje ona wcale teraz nie mają łatwiej niż realizuje swoje programy, ale i ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że sytuacja nie jest łatwiejsza dla organizacji wystarczy popatrzeć też na statystyki mamy 1 z nowych programów ni EW, gdzie organizacje mogą po prostu aplikować na finansowanie swojej zawodowej działalności w tym programie zostało złożonych ponad 5000 wniosków jest ogrom pracy działaczy często społecznych, którzy nie pogra nie pobierają za to wynagrodzenia w przygotowaniu też kilkunastu kilkudziesięciu stronicach wniosków o dotację dostało 150 organizacji strzygi i 33 %, dlaczego czy to moim zdaniem mija się z celem zresztą jak popatrzymy oczywiście na nas też na LSD myślę, że przewozowej słowa, że to jest akurat ciekawe punkty do tego wrócimy po informacjach, bo to pytanie o to dlaczego ktoś dostaje finansowanie aktor nie dostaje też takie pytanie light motyw co najmniej dekady przeróżnych konkursach takie nieustanne wątpliwości co do czegoś co do tego w jaki sposób jeszcze są oceniane te wszystkie wnioski, ale to zatrzymamy się nad tym po informacjach 13 wiadomość o włączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną Study Magdalena Pękacka z forum darczyńców Ignacy Dudkiewicz ngo PL rozmawiamy o tym co wydarzyło przez ostatnie 4 lata w trzecim sektorze co przypuszczalnie właśnie często jest to pytanie co się może zmienić po wyborach raczej się spodziewamy zdaje się wzmocnienia pewnych trendów, które już teraz są obecne stąd warto się przyjrzeć dokładnie np. co się dzieje w rzeczonym nie wie czy Narodowym Instytucie wolności to powiedzieliśmy to znaczy ten sposób rozdawania pieniędzy, które zresztą też nie ma za dużo, bo to trzeba od razu powiedzieć, które jednak, ale powiedział, że to trochę pasuje do tego co było wcześniej to nie jest jakaś zupełna nowość to jak nic się zachowuje wobec organizacji pozarządowych ja się zgadza Magda może mniejszym ostatnio wydaje się, że w ogóle, jeżeli patrzymy na politykę tego rządu wobec organizacji pozarządowych również, że chodzi o politykę finansowania Th odmawiania finansowania innym to kluczowe jest to, żebyśmy też spojrzeli nie tylko na pieniądze którymi dysponuje Narodowy Instytut wolności oraz skali rządu też nie są aż tak duże tylko też spojrzenie na to co się dzieje w poszczególnych resortach, ponieważ tam jest już mówiąc kolokwialnie jazda bez trzymanki tak to znaczy tak jak w Narodowym Instytucie wolności te procedury są jednak bardziej przejrzyste ta rozpiętość światopoglądowo organizacje, które ostatecznie dostają wsparcie mimo tego przechyłu, który jest we z prawą stronę to jest jest większa od lewej po niektórych ministerstwach, zwłaszcza w Ministerstwie Sprawiedliwości również minister spra w zagranicznych, ale też Ministerstwo Edukacji Narodowej ministerstwo rodziny to to widać, że tam po prostu są wspierane organizacje z 1 klucza i tym kluczem jest wspieranie obecnej władzy i zbieżność światopoglądowa między tymi organizacjami obecną władzą są też całe takie obszary działania organizacji pozarządowych, które przez ostatnie 4 lata nie otrzymał ani złotówki wsparcia państwowego jak np. organizację chodźcie tutaj, zwłaszcza w taki kawałek tego sektora, który się rozwija się zwija, bo niedobrze, że państwo nie dotuje tych działań integracyjnych nakierowanych na wsparcie cudzoziemców cudzoziemek przyjeżdżających do Polski co więcej co jest szczególnie szkodliwe szczególnie takie powiedziałbym nie na stopnie, jakiego użyć słowa, ale bardzo nieładne wobec tych organizacji, że jeszcze są przez rząd odcina od pieniędzy unijnych, która mogłaby te organizacje otrzymać musząc w jaki sposób są odcinane, ponieważ jest taki jest taki program, który jest przez Unię Europejską skierowany na działania integracyjne na wspieranie migrantów imigrantek oraz uchodźców słuchaczy, który wymaga wsparcia wkładu własnego od tych organizacji przez lata było tak, że był osobny konkurs rządowy na wkłady własne potrzeby organizacji mogły otrzymać małą część tego grantu od Ministerstwa Spraw Zagranicznych o to, żeby aplikować dużo większe pieniądze od instytucji unijnych teraz konkursów od lat nie ma były, ale zostały później odwołane zresztą tych przykładów odwołanych konkursów już nawet kiedy po rozstrzygnięciu unieważnionych też można podać się więcej jeździ się w ministerstwach dzieje się bardzo źle i komitet ds. pożytku publicznego, na którego czele stoi wicepremier Piotr Gliński, które miał ten komitet właśnie koordynować reagować w takich sytuacjach trzeba powiedzieć uczciwie, że nie robi nic od 2 lat istnieje w tym czasie z tego co wiem spotkał się dosłownie kilkukrotnie różne z różnymi sprawami miał się zająć efektów jakichkolwiek tego działania poza jakimś tam udziałem pana premiera Glińskiego zablokowaniu okropnych pomysłów ministra Brudzińskiego w sprawie regulowania zbiórek publicznych nie ma nie ma zatem rolnik pokazuje czasem, że jednak tak nawiąże co powiedziałem teraz Ignacy, czyli do tych wkładów własnych, bo to też jest koncepcja, która mam wrażenie coraz wyraźniej pokazuje jak by jak zmienia się świat jak nie zmieniają się pewne reguły gry, które nie do końca już odpowiadają na to dzisiaj zaczynamy znajdować to znaczy te wkłady własne nie tylko wymagane przez Unię Europejską przez szereg organizacji międzynarodowych to jest bardzo skuteczna blokada właśnie dla organizacji takich krajów, w których jest politycznym młotek i to jest fatalny pomysł moim zdaniem te tylko jedno zdanie, że zadzwoni, gdzie są są takie pomysły i trwają prace nad takim Funduszem, żeby wspierać organizacje trochę ponad głowami władzy w określonych państwach i jedno jak żaden się posuwają do przodu te place tak tak to obronne też na wdzięczność poprzedniego poprzedniej komisji Europejskiej parlamentu która, która zabiegała nawet minister Boni zrobił ogromną pracę żeby, żeby ten fundusz powstał mamy nadzieję rząd będzie miała sensowna finansowanie co dla mnie jeszcze jest, bo rozmawiamy też przez chwilę o tym, że, że są jakieś pozytywy pozytywy takie, że pobudza się troszkę filantropia Polaków, że widzimy, że organizacje LGBT chodźcie ta lista ekologicznej tak dalej nie mają kobiece tak nie mają są cięte od funduszy publicznych niejako one są zmuszone do to to proszenia osób indywidualnych o wsparcie i to pewnie pozwał powoli się rozwija nie mamy danych tego to ten ten trend obrazujących ale, toteż był trend, który myślę był solą w oku właśnie 1 , 5 roku temu ministra Brudzińskiego, kiedy próbował zmienić ustawy o zbiórkach, które jest naprawdę bardzo dobrą ustawą, o którą środowisko zabiegało 6 lat i chyba warto przypomnieć miejmy nadzieję, że ten pomysł nie wróci, ale w zeszłym roku był pomysł taki, żeby minister mógł odmówić rejestracji zbiórki, czyli np. zbieramy na obrona ochronę Puszczy czy obronę Puszczy już teraz i taka zbiórka nie będzie mogła mieć miejsca czy np. przekażemy środki na WOŚP, a minister po jakimś czasie zmieni zdanie i dojdzie do wniosku, że WOŚP jednak nie powinien prowadzić tej zbiórki i przekaże to nasze prywatne pieniądze dzięki innej organizacji, która wg niego bardziej wartościową wartość to już w ogóle ciekawe podejście do finansowania do zaangażowania obywateli też podejdą do pieniędzy powiedziałbym jednak publicznych to znaczy nie są środki rządowe, którym partia prawo sprawiedliwość może sobie obracać dowolnie to są pieniądze pochodzące z podatków na litość boską też warto jednak o tym, pamiętać też taka oczywista oczywistość, którą bardzo konsekwentnie ten rząd pomija swoje działania tak dlatego tak ważne są procedury przejrzystości tego, że jeżeli konkurs rozstrzygnięto też ich nie unieważnia na dziwacznych zasadach, że nie odmawia się poszczególne organizacje, które są najbardziej doświadczone we jakieś dziedzinie tak jak Fundacja dajemy dzieciom siłę, że chodzi o prowadzenie telefonu dla dzieci, że Pieróg, które potrzebują wsparcia psychologicznego akcent prawko mecze, że chodzi o wsparcie ofiar przemocy domowej, że nie pozbawia się ich wsparcia na pewno zupełnie absurdalnych zasadach tylko o to, żeby przekazać pieniądze organizacji często niemającym porównywalnego doświadczenia dlatego ta przejrzystość klarowność jest jest tak istotna i wydaje się, że w tej sprawie również jest regres to znaczy nigdy nie było idealnie zawsze było także różne rządy różni politycy trochę po uznał po uznaniowo przyznawali, którą część pieniędzy, ale regres wydaje mi się, że istnieje musimy bardzo przykładem jest nawet ostatni konkurs na na działania organizacji rozstrzygnięte przez nich, gdzie podana została lista organizacji, które otrzymały wsparcie jest zgodnie z zasadami tego konkursu każdy organizacje, które tam aplikował aplikowało ponad 5000 mogą otrzymać kartę oceny, ale uwaga ta karta c oceny była do wglądu po 6 tygodniach, dlaczego co się z nią działo przez 6 tygodni to 1 z takich wielu przykładów, gdzie tej przejrzystości transparentności zabrakło, ale też niestety musimy sobie powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z takim jednak ideologicznym walcem to znaczy, że się popatrzy dzień jeździ nocą jeździ tam, gdzie zawsze sektor trzeci sektor chodził trochę wbre w temu mainstreamowi politycznemu to znaczy wchodzi tam, gdzie jest mowa o różnorodności jest mowa o prawach kobiet, gdzie jest mowa o prawach mniejszości jest też edukacja seksualna, której państwo polskie w ogóle nie robi, a teraz mamy pomysł w ogóle będzie zakazana prawem karnym tak rozmowa o tak no to to jest też propozycja na razie to projekt obywatelski jak wiemy nasze na szczęście nie wyższa jest wciąż pod pióra ministerialnych urzędników, ale co się z nim stanie po wyborach tego tego oczywiście na ten moment nie wiemy zresztą wyniki wyborów też jeszcze ufajmy nie są całkowicie przesądzone, ale to co chciałem jeszcze powiedzieć to, że tak jak podaliśmy przykład odcięcia organizacją, choć Czecha o tym, finansowania Unii Europejskiej to warto podać jeszcze 1 przykład, bo tak jak generalnie rząd się chwali tym, że np. właśnie Narodowy Instytut wolności otworzą nowe programy tak jak pan redaktor, choć one nie są jakieś olbrzymie n p . na wsparcie instytucjonalne to czym Magda mówiła tek 150 organizacjach z 5000 aplikujący, które otrzymały też dzisiaj tych pieniędzy jest trochę więcej, ale jednocześnie warto palić przez ostatnie 4 lata rząd bardzo skutecznie zablokował dopły w innych pieniędzy dla dla organizacji społecznych takich jak fundusze norweskie przekazywanych przez 3 kraje spoza Unii Europejskiej, ale obecne we europejskim obszarze gospodarczym na mocy umowy między tymi krajami ja, a Unią Europejską, które dla organizacji w poprzednich latach też były ważnym ważnym elementem wsparcia na przeciągające się negocjacje między rządem polskim rządem przede wszystkim norweskim sobie tego, kto ma być ich dysponentem czy ma być to instytucja rządowa instytucja pozarządowa sprawiły, że tych też konkursów jeszcze wciąż nie ma wciąż nie zostały ogłoszone warto dodać, że właśnie z tych pieniędzy potencjalnie mogą być wspierane te organizacje, których obecna władza taka czy inna, żeby była jasność się wspierać nie chcę oczywiście zamysł był taki, że to obrad operatorem tych pieniędzy, by nic tak tak to było właściwie tam powiedziałbym nawet taki 1 z filarów funkcjonowania instytucji pewnie też miało znaczenie przy tworzeniu tej instytucji, bo te środki norweskie, a tzw. są też też pokaźny w porównaniu do tego budżetu którym, które w tej chwili dysponuje niż były łakomym kąskiem można powiedzieć kolokwialnie skupiliśmy się na nas w finansowaniu myślę, że wartość dodać 11 taki bardzo ważny aspekt, że też cała masa organizacji, które zajmują się edukacją Obywatelską tolerancją sprawami równości owymi edukacją seksualną tutaj wspomniano, że oprócz odcięcia finansowania, toteż organizacje mają bardzo utrudnione pole działania już mówią o konsultacjach publicznych ustaw, których dotyczą, ale np. dostępie do szkół to jest ogromna zmiana, która nastąpiła to organizacje które, które w dużej mierze wypełniały luki w Polskiej edukacji złość i teraz nie mogą tego robić, ponieważ no wie co się dzieje ten system się bardzo skomplikowało dyrektorzy szkół są zastraszani i często zrobienie już warsztatów czy zajęć z tolerancji edukacji seksualnej i wielu podobnych tematów jest jest niemożliwe w szkołach chore to jest niesamowite przez lata mówiliśmy o tym, że w pewnym sensie nieszczęściem sektora pozarządowego jest twarzą wyręcza państwo takich obszarów, gdzie państwo sobie radzi potem się prowadzi taka wypowiedź taka narracja, że właściwie po to, trochę jest, więc może już przestań my tak tak pomstować, ale to co pcha się zadziało no to już w ogóle to jest sytuacja walczy pan niezwykle wrażliwych miejscach funkcjonowania społeczeństwa państwa tych zadań nie realizuje ostatecznie nikt na razie nie realizują ani organizacje wspierane przez państwo ani nie nie robi samo państwo zamiast organizacji i organizacje muszą szukać ewentualnie środków z innych źródeł tak jak od darczyńców indywidualnych czy się, dlaczego bardzo zachęcamy, żeby te organizacje wspierać, bo one tego potrzebują te sprawy po prostu tego potrzebują, a te organizacje też warto dodać, że może częściowo zadziałał też efekt mrożący to znaczy niektóre kontrole w niektórych tych organizacjach odebranie dotacji już po przyznaniu tak jak zostało w przypadku fundacji autonomia z Krakowa no to są takie ruchy gesty, które ze sprawiają, że organizacja po prostu zaczynają się bać to jest wszystko fachowe dlatego, że jeżeli stanowimy nad tym pod po co trzeci sektor jest co miał być, jaki był jego pomysł to jednak wydaje się oczywiście było mnóstwo krytyki odnośnie trzeciego sektora organizacji pozarządowych w ogóle tej koncepcji, ale wydaje się, że to miałoby takie coś taki pas transmisyjny między w zasadzie instytucjami rządowymi politykami, a społeczeństwem, z którego być może politycy będą czerpali będą się uczyli będą, gdzie w, jaki sposób można pewne obowiązki państwa czy delegować czy poszerzać w pewnym sensie pomagam zmieniać teraz widać, że tylko narzędzie to narzędzie realizowania programu politycznego partii właściwie, więc jeżeli jako społeczeństwo nie wzmocnimy tych organizacji samodzielnie oddolnie to tak pewnie pozostanie niezależnie od tej lub innych władz dziękuję bardzo Ignacy Dudkiewicz ngo PL Magdalena Pękacka forum darczyńców byli ze mną w studiu 1337 za chwilę informacje o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA