REKLAMA

Co dalej z porozumieniem migracyjnym? Dziś spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych

Światopodgląd
Data emisji:
2019-10-08 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:32 min.
Udostępnij:

Jak dotąd Włochy, Malta, Francja i Niemcy zawarły porozumienie w kwestii dobrowolnego przyjmowania uchodźców i migrantów przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Czy dołączą do nich kolejne kraje?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz dr Marta Machocka z ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim i też jest katedra studiów politycznych szkole głównej handlowej dzień dobry w dzień dobry będziemy komentować czy najnowsze pomysły może już projekt do w polityce migracyjnej, który dziś omawiają ministrowie spra w wewnętrznych, którzy spotkali się w Luksemburgu wraca pomysł relokacji, który budził tyle emocji budzi nadal w Rozwiń » Polsce i zaraz państwo tym wszystko opowiemy razem z dr Martą Domachowską jednak chciałby zacząć od tych najnowszych doniesień z Brukseli Janusz Wojciechowski kandydat polskiego rządu na komisarza ds. rolnictwa dzisiaj miał kolejne wysłuchanie w parlamencie europejskim i wydaje się może zupełnie jego na czym nie wydaje się jego wystąpienie było zupełnie inne dużo dużo lepsze, ale więcej państwo opowie teraz Tomasz Bielecki korespondent gazety wyborczej Deutsche Welle, którego poprosiliśmy o krótki komentarz Janusz Wojciechowski dostał dzisiaj zielone światło, czyli pozytywną rekomendację komisji rolnej parlamentu Europejskiego na komisarza UE ds. rolnych co oznacza, że po zatwierdzeniu całej komisji w drugiej połowie tego miesiąca przez parlament Europejski Wojciechowski obejmie rolę komisarza ds. rolnych to było drugie wysłuchanie druga szansa dana Wojciechowskiemu przez komisję rolną to pierwszy raz wypadł tak fatalnie, że w ogóle zastanawiano się tym szansę udać dzisiaj trzeba przyznać jednoznacznie wypadł o wiele wiele lepiej niż przed tygodniem po pierwsze, mówił po polsku angielsku co pokazało, że jednak jego wysoka samoocena co do biegłości w angielskim w ubiegłym tygodniu była wielkim ograniczeniem w jego wypowiedziach po drugie, był znacznie lepiej przygotowany merytoryczny tego wysłuchania można powiedzieć, że dziś wypada lepiej od od kilkorga innych komisarze, którzy przeszli przez przesłuchania w swoich komisjach branża w parlamencie europejskim już za pierwszym razem co ciekawe ani tydzień temu ani dzisiaj Wojciechowskiego ani raz nie pytano o kwestie praworządności w Polsce jego celami polityki publicystycznej wsparcie do zmian w Trybunale Konstytucyjnym, chociaż przesłuchanie ma sprawdzać przygotowanie merytoryczne komisarza, ale także jego rzetelność uczciwość czy też przywiązanie do wartości wartość unijnych brak tych pytań pokazuje, że no w Brukseli być może idzie na normalizację stosunków z polską z polską w tej kwestii tak naprawdę los Wojciechowskiego zależał od Europejskiej partii ludowej największej centroprawicowej frakcji, do której należy między nimi po, ponieważ druga frakcja centrolewicowa od kilku dni sygnalizowała, że w kwestii Wojciechowskiego pójdzie za głosem za decyzją tego największego klubu w tym klubie oczywiście ogromne znaczenie miała decyzja Platformy Obywatelskiej, która bardzo, skłaniając w ubiegłym tygodniu do utrącenia Wojciechowskiego, zwłaszcza w ostatnim tygodniu przez wyborczą w Polsce jednak wraz z całą frakcję mikro nic w tym tygodniu spuściła z tonu zagrała presja również polskich członków tej frakcji, którzy utrudzeni Wojciechowskiego widzieli dodatkowy kłopot dla szefowej elekt komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen też perspektywa, którą rzadko z punktu widzenia Polski brał pod uwagę, a to jest bardzo ważna w Brukseli Tomasz Bielecki Bruksela, a świat podgląd to był komentarz Tomasza Bieleckiego na temat dzisiejszego wysłuchania Janusza Wojciechowskiego w parlamencie europejskim jak państwo widzieliście zwrot akcji zwiększy swoje szanse wydaje się, że ma szansę zostać kandydatem komisarzem komisji Europejskiej, ale przechodzimy już do zapowiedzianej wcześniej rozmowy dr Marta Machocka Uniwersytet Warszawskiego szkoły głównej handlowej z państwa goszczą się witam otwarcie dzień dobry dzień dobry pani redaktor dziękuję za zaproszenie dziś w Luksemburgu ministrowie spraw wewnętrznych zajmują się kwestiami politykami emigracyjnymi ja tylko dodam, że to spotkanie poprzedziła kolejna katastrofa i tragedia na morzu Śródziemnym jak i wynika z doniesień medialnych co najmniej 13 kobiet część z nich nawet w ciąży utonęło, kiedy przewróciła się Łódź niedaleko wyspy Lampedusa już wtedy Włosi podjęli akcję ratunkową, ale z tych 50 osób, które były w tej Łodzi 22 osoby udają się uratować 13 ciał zostało znalezionych pozostali to są zasięgi nie na ten moment napłynęła z Tunezji my w Polsce mniej o tym, mówimy ten temat już nie jest tak emocjonujące dlatego też spadła skala, czyli tych migrantów dociera do Europy do Unii Europejskiej mniej, chociaż z tego kierunku tureckiego akurat się zwiększyła to jest wstęp, a teraz spotykają się w Luksemburgu minister spraw wewnętrznych, a tam główna propozycja to jest ta, która powstała 26 września podczas gdy 4 kraje Niemcy Francja Włochy Malta zgodziły się, że stworzą na razie w swoim gronie no system relokacji jak bardzo różni od tamtego coś za pomysł wymóg, by go tak od razu skomentować właśnie znowu mamy powrót do tej kwestii klucz słowo klucz relokacja to ja może przypomnę, bo my miałyśmy przynosi tym trochę rozmawiać rok temu ja przypomnę, że relokacja ta wyjściowa to był 1 z 2 krótkookresowych tymczasowych takich MR pensji schematów czy też mechanizmów działania które, których wdrożenie zaproponowała komisja Europejska w takim swym komunikacie Europejska agenda migracyjna w maju 2015 roku pokłosiem różnych właśnie pomysł komisji, bo m. in. wypracowanie 2 i przyjęcie 2 decyzji rady we wrześniu 2015 roku, na podstawie których założono, że państwa członkowskie Unii przyjmą z Grecji i Włoch lub każdego innego państwa, które znalazłoby się w takiej potrzebie do 160  000 osób kwalifikowane jako zajdą jakieś, czyli poszukiwaczy ochrony i no przede wszystkim trzeba pamiętać, że te decyzje rady no one niosły ze sobą pewne zobowiązania prawne do ich implementacji jak wiemy to wymaga państwo o oczywiście implementowała większym lub mniejszym stopniu natomiast były państwa tak jak Republika czeska Węgry czy Polska, które tego nie uczyniły odrzuciły w zasadzie żadne te oczy trudno odrzucić, ale można część, jakby już do roku prawnego UE natomiast nie zostały implementowane, czego zresztą kwestia jak czego kontynuacją była decyzja komisji o wniesieniu do Trybunału sprawiedliwości UE skargi przeciwko tym właśnie czym państwo, że złamanie prawa UE do dzisiaj niż się nie mylę to ta sprawa nie ma rozstrzygnięcia przesłuchanie w tej sprawie dotyczące Polski miał miejsce w maju roku dziewiętnastego natomiast sama relokacja ta stara, więc jak mówi miał dotyczyć transferu osób odpowiednio zakwalifikowanych sprawdzonych Francji i z Włoch Grecji do innych państ w UE czy to miał być transfer w ramach UE taki mechanizm solidarnościowy ładnie dokładnie w tym kontekście mówimy o tych kwotach migracyjny kwotach uchodźców czy chce też Solidarności jako ciekawostkę powiem, że z tej ogólnej liczby 160  000 osób państwa zobowiązały się czy zadeklarowały ile mogą przyjąć to około 58  000 liczbę efektywne, które znajdujemy w raportach o z implementacji właśnie tej agendy komisji Europejskiej z marca 2012 roku to raptem 34 około 34000 ×, ale sam mechanizm zadziała jest to pewne takie połowiczne połowiczny sukces, bo jednak jakieś osoby udało się ulokować teraz ten pomysł relokacji przeci w z prostej przyczyny, że mechanizm był ustalony jako dwuletni mechanizm tymczasowy do końca września mniej więcej 2017 roku, a i potem jakby też to ta skala napływu migrantów o różnym statusie do Unii Europejskiej oczywiście zmalała ja nie będę się mówić tyle o liczbach natomiast rzeczywiście ta skala zdecydowanie mniejsza czy to są dane Jon HR to są dane Frontexu to są dane samego Eurostatu liczba złożonych wniosków o ochronę no ale jednak są dalej państwa, zwłaszcza te państwa położone nad morzem Śródziemnym, które doświadczają dalej no w gminach, które napływają i tutaj, o czym pani redaktor wspomniała niestety część osób dopływa część osób nie dopływa i tutaj problem dotyczy tych, które osoby nie dopływają albo, które wymagają operacji ratowniczej na otwartej na otwartym morzu i sierpień wrzesień to było kilka co najmniej takich przypadków, kiedy w zasadzie jeszcze poprzedni rząd włoski, jakby czy też kwestia Malty kwestionować kwestionowały te państwa w ogóle chęć przyjmowania swoich Porta, ale rząd we włoszech się zmieniła to wiele się zmieni to właśnie doprowadziło do takiej sytuacji mam w zasadzie od dziś te stosunkach francusko włoskich i to też dałyby początek do rozmów na temat czegoś co dziś określany mianem porozumienia Maltańskiego i powrotu do rozmów o formie relokacji o tym, porozumieniu porozmawiamy jak może on się rozwinąć, bo to są 4 kraje, jakie jeszcze inne pomysły się pojawiają państwa gościem dr Marta Machocka Uniwersytet warszawski szkoła główna nowa, a świat podgląda Agnieszka Lichnerowicz w studiu państwa gościem cały czas jest dr Marta Machocka Uniwersytetu Warszawskiego szkoły głównej handlowej w Luksemburgu spotkanie ministrów spra w wewnętrznych, na którym omawiany jest m. in. po omawiane porozumienie Maltańskie mówiła dr Cichocka porozumienie z 26 września między Niemcami Francją Włochami Maltą, które dogadały się zdecydowały, żeby wrócić do pomysłu dobrowolnych relokacji dodają, że wszyscy ci uratowani z morza Śródziemnego przez oczy organizacje pozarządowe czy straże przybrzeżne właśnie solidarnie opieka nad nimi systemowa ma być rozdzielona przez 4 kraje, chyba że na zasadzie dobrowolnej kolejne dołączą Finlandia rozumiem to rozważnie, tak więc właśnie czym jest ten czyn jest to porozumienie Maltańskie tak naprawdę pojawiają się tam pojawić tam 5 państw to są oczywiście Włochy Francja Niemcy Malta Finlandia z racji tego, że przewodniczy przewodniczy radzie UE no oczywiście jest zaangażowana sama komisja Europejska tutaj powraca to hasłowo znowu pojęcie relokacja troszkę w innym kontekście, dlatego że dotychczas lata 1517 mówimy o relokacji jako pewne mechanizmy, które ma zakotwiczenie w prawie UE dotyczy przemieszczenia od osób zakwalifikowane jako najemnik z UE 1 państwa do innego tutaj natomiast mowa jest w kontekście ratowania czy w zasadzie przyjmowania i procesowania osób, które zostaną zostaną uratowane w operacjach ratowniczych na morzu tutaj mogą być to operacje czy też akcje, które są prowadzone przez różne statki była w kontekście tego porozumienia zarówno umowa o statkach organizacji pozarządowych też humanitarnych czy też militarnych czy też straży przybrzeżnej i wyraźnie wybrzmiało, że konieczne jest takie skoordynowane działanie na z uwagi jednak na to, że mimo na skalę spadku skali przepływów to jednak dalej mamy ofiary śmiertelne i jednak te osoby, które podejmują próbę przepłynięcia do Europy też widzimy tutaj zmiany tych głównych korytarzy migracyjnych, bo parę lat temu to był głównie ten korytarz wschodnio śrubuje nam radość krótki, nawet jeżeli jest ten odcinek odcinek rzekłem morski natomiast teraz to mamy znowu powrót w roku dziewiętnastym do korytarza wschodnio śródziemnomorskiej, ale zachodnie śródziemnomorskie ten centralny, który prowadzi nas do do Wybrzeża włoskiego co jest istotne w tym porozumieniu w tym coraz mniej istotne też z charakterem porozumienia wstępne i tak naprawdę państwa, które tam się wstępnie zaczął dogadywać chciałyby włączyć, ale dobrowolnie inne państwa UE, które by docelowo z jakby współ angażował się przyjmowanie tych osób, które zostaną uratowane i przyjęte do portów państw Unii Europejskiej na dzisiaj właśnie to porozumienie tak naprawdę w ogóle dokument opisujący to porozumienie czy jakby to co ma być przedstawione ministra spra w wewnętrznych UE nie został nigdzie upubliczniony, mimo że byłam też innym dać takie materiały do dnia dzisiejszego i dzisiejszej agendzie właśnie popołudniowej części spotkania, a w Luksemburgu między ministrami jest wyraźnie wskazany punkt, że ta to porozumienie czy ta wizja współpracy będzie prezentowana czekamy na ręce prasa i tu warto powiedzieć, że pojawię tam też taka wizja rotacyjności portów procent żywności portów to znaczy nieważne nie mogą być to tylko porty czy Maltańskie czy włoski, które będą przyjmować te osoby na pokładach różnych jest aktem jednostek pływających, ale będzie takie oczekiwanie zgłaszania się przez inne państwa, które mają siłą rzeczy porty, aby była był to taki nieformalny dyżury przez nie przez niespełnione inna też kwestia, o której jest mowa to owszem, przystąpienie do tego systemu przyjmowania już rozdziału potem osób potrzebujących ochrony w UE jest dobrowolna, ale że ktoś dobrowolnie to wejdzie w rozumieniu państwo UE to już obligatoryjnie wtedy w tym uczestniczy w teraz ta porozumień stało troszkę skrytykowany m. in . przez Hiszpanię, a nawet pojawiła się troszkę może być inicjatywa uzupełniająca w zasadzie pomysł i to jest świeży pomysł również na agendzie dzisiejszego spadkach spotkania w Luksemburgu to jest głos, który zabije zabierają razem 3 państwa Grecja Cypr i Bułgaria, które podkreślają fajnie, że zajmujemy tym korytarzem środkowo ludzie na morskim Malta Włochy, ale nie zapominajmy, że jednak ta liczba przekroczeń tam przepłynie przez morze na Wschodzie basenu morza Śródziemnego jest zdecydowanie większa no i znowu ta z kolei wiąże to oczywiście pani redaktor wspominała, czyli ze zmniejszą szczelnością granic, a zwłaszcza dla, zwłaszcza z podejściem Turcji, która nas to lekko rozszczelnić dostępne w wewnętrznym oraz maja niektórzy tego określenia natomiast ja żyję, ale rzeczywiście Jana wypadku po prostu jako grę własnych interesów tak to znaczy Turcja wiemy o marca 2016 roku w wyniku oświadczenia między UE, a Turcją przyjęła na siebie pewne zobowiązania czy m. in. pilnowanie, aby do granic UE greckich nie docierały osoby nazwijmy to w przypadku tylko jeśli już to osoby, które są sprawdzone i które przebywały na terytorium tureckim wcześniej ten mechanizm przesiedleń z kolei 1 do 1 tylko wspomnę, bo co porozumień z Turcją od samego początku ma gorących zwolenników i przeciwników zwolennicy mówiono do niej porozumienia zawsze przypominać rozmienia zdefiniujemy to było takie oświadczenie to nagradzanie tak droga jest określany jako deal prawda, że Turcja zatrzymuje Syryjczyków głównie na swoim terytorium przez to jest spokój w Europie przez Turcję zostaje trochę pieniędzy nadal tutaj też ten argument właśnie niedostatecznego wsparcia finansowego z UE wybrzmiewa w ostatnich tygodniach po stronie tureckiej, która twierdzi, że te środki, które już przekazano nie są to małe kwoty, by kwota dotycząca prawie 6 miliardów euro pomocy finansowej dla Turcji właśnie w celu zaś aktem opieki czy też recepcji tych osób poszukujących ochrony jest to kwota niedostateczna tak chociażby z punktu widzenia infrastruktury, jaką należy stworzyć krytycy już tylko dobrze, że Turcja nie jest bezpiecznym krajem dla uchodźców testuje się z tym zgodzić może uzupełniać Liwia prawda uważało, że Libia to w ogóle jest z innymi też stąd inicjatywa, żeby nie odsyłać, nawet jeżeli nie odsyłać osób uratowanych do portu bliższego, które mogłyby nawet port w Libii tylko jednak do portów europejskich, bo wciąż tutaj też ma mnie nie nieraz informacje z ostatnich miesięcy o łamaniu chociażby podstawą praw człowieka w Libii ale, żeby to budzi coraz to sama mocy, czyli argumenty są, ale wydaje się, że Unia będzie zabiegać o utrzymanie tego układu z Turcją moim zdaniem tak, dlatego że Unia nie jest na tyle nie ma na tyle kompetencji tyle nie suwerena w podejmowaniu decyzji o zarządzaniu migracjami, żeby no zarządzać w pełni skutecznie tym co się dzieje na zewnątrz, zwłaszcza swoimi granicami tak to jednak jest są jednak różne odcinki granic lądowych granic morskich, które chcą przede wszystkim w gestii poszczególnych nie ma gotowości spółek, ale też nam chyba ja myślę, że duża grupa już mamy warto wspomnieć oprócz tego porozumienia na właśnie, którego rozstrzygnięcie dyskusji czekamy o tym co się dokonuje na o w ostatnich dniach na poziomie samej komisji Europejskiej, czyli mamy plany na nowego komisarza tym samym też na nową dyrekcję generalną, która będzie zarządzać sprawami migracji uważam, że krótko o tym warto wspomnieć, dlatego że do tej pory nawet dzisiaj o tym, rozmawialiśmy z moimi studentami na zajęciach w SGH do tej pory mamy taką jednostkę w ramach komisji Europejskiej ktoś z VAT cichą dyrekcja generalna ds. migracji spraw wewnętrznych no i tutaj mamy właśnie Dimitris Awramopulos, który odpowiada za migrację sprawy wewnętrzne nawet jego narodzin syna do sprawy Atalu ulica ta ma teraz właśnie pojawia się wraz z nową taką szefową komisji Europejskiej na horyzoncie panią Urszulą von der Leyen ta wizja też nowego nazewnictwa do 1 worka próbuje się wrzucić w najbliższym tym rozkładzie kompetencji na poziomie komisji nitką migracje i spra w wewnętrznych, ale coś jest prosta zwane bezpieczeństwem czy niestety wracamy do tej narracji, którą jaz przerażeniem obserwuje w wielu państwach UE czy takie sekcji Security o sens tak obcasie czy jesteśmy zdania migracji wyłącznie kwestią ubezpieczeń związane z zobaczymy jak niby wyższej Izby rozpracowanie właśnie po zatwierdzeniu pod koniec miesiąca składu no i w zatrudnienie edukacja sprawy społecznej to wszystko ma mieć teraz wspólną czapę ochrona Europejskiego stylu życia, więc zostało szeroko skrytykowany nawet miało to miejsce podczas ubiegłotygodniowego przesłuchania przed parlamentem europejskim kandydata na owego na owego komisarza, którym jest Greg margarity ski nas to jest bardzo tak ciekawa dyskusja i z drugiej strony trzeba powiedzieć, że też bardzo wielu ludzi no ta dyskusja się toczy, bo z kolei nie wiedziałam o tym, ale zmiana może państwo kapitan niemiecka, która lubi statkiem ratowała wbre w prawu ludzi, mówi że w Europie koszt 60  110 aktywistów, którzy mogą stanąć przed sądem za to, że właśnie próbowali ratować ludzi dr Marta Machocka z ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim z katedry studiów politycznych szkole głównej handlowej była państwa gościem bardzo dziękuję bardzo dziękuję i tyle co dziś w światopoglądzie dla państwa przygotowałyśmy mogą za to wołyńską i Adamem szurają Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA