REKLAMA

Pożegnanie z francusko-niemiecką Europą

Połączenie
Data emisji:
2019-10-09 13:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:32 min.
Udostępnij:

"Pomimo podpisania przez Niemcy i Francję na początku 2019 roku symbolicznego układu akwizgrańskiego nawiązującego do słynnego układu elizejskiego z 1963 roku, budowa nowej karolińskiej Europy jest bardziej odległa niż kiedykolwiek."

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiu dr Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o relacjach francusko niemieckich, ale o tym za moment na razie może zacznijmy od takiego newsa, który nas przed przed chwilą spłyną, choć właściwie to nie jest dla niego zaskoczenie mianowicie komisarze Unii Europejskiej zgodnie z decyzji o skardze na Polskę w ramach comiesięcznego Rozwiń » pakietu przeci w naruszeniu owych na to co w tej chwili wiele na to, że fakt, że w Polsce są wybory nie zadziała tutaj jak żaden hamulec, ale chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem to zaczynam się, że to nie jest może nie powinno być zaskoczeniem, chociaż nie ma co ukrywać decyzja komisji była z 1 strony oczekiwana, ponieważ 17 września już minął termin, do którego Polski rząd miał przedstawić jakiś plan zmian jeśli chodzi o ustawodawstwo w zakresie sądu dyscyplinarnego, a w zasadzie nie spełni zalecenia komisji w tej sprawie nic takiego wydarzyło i Biden system od momentu rozpoczęcia całej procedury, która przypomnijmy rozpoczęła się 3 kwietnia w ogóle się nie zmieni, czyli stan prawny jest identyczny jak był wtedy, kiedy komisja zaczęła procedurę skargi, która ma różne etapy i tym ten czas na wprowadzenie zmian 17 września minął i do tego czasu komisja powinna była złożyć tę skargę formalnie do Trybunału skierować do Trybunału natomiast oczywiście były obawy nie całkiem pozbawione moim zdaniem realnych podsta w, że komisja Junckera nie będzie chciała tego zrobić na ostatnim już na finiszu swojej kadencji przypomnijmy, że ta komisja będzie urzędowała tylko do końca tego miesiąca do końca października później ster komisji przejmie usługa online i były obawy, że z 1 strony komisja im kara nie będzie się tego zrobić, żeby nie zostawiać takiego gorącego kartofla przyszłej szefowej komisji i nie obarczać, jakby tej przyszłej komisji tym konfliktem z rządem polskim, a z drugiej strony, że ten kalendarz wyborczy też nie będzie sprzyjał takiej decyzji, ale moim zdaniem przystało bardzo dobrze, że komisja to zrobił, ponieważ to była właściwa biurokratyczne decyzją wynikała z tych procedur unijnych i polityczną decyzją byłoby nie złożenie tej tej skargi, więc to jest też bardzo ważny krok ważny też dlatego, że to właśnie komisja Junckera i Timmermansa doprowadziła do pewnego przełomu jeśli chodzi o ochronę rządów prawa Unii Europejskiej, używając do tego celu tej procedury przeciw naruszeniu owej w ramach, której komisja Europejska może składać skargę na działania poszczególnych państ w członkowskich w różnych zakresach do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej do do niedawno jeszcze do zeszłego roku komisja tego nigdy nie robiła w sprawach dotyczących takich rzeczy jak właśnie kwestii reformy sądownictwa ale, ale przypadek Polski sprawił, że stało się to po prostu konieczne i bardzo dobrze że, że ta ścieżka jest wykorzystywana ona okazała skuteczna w przypadku Sądu Najwyższego Trybunału sprawiedliwości wydał wyrok, który zgodnie, z którym ta de forma z Sądu Najwyższego musiała zostać cofnięta i bardzo dobrze zajął również prawo sąd dyscyplinarny, który rzeczywiście w oczywisty sposób naruszają zasadę niezawisłości sędziowskiej w Polsce i tak więc dobrze jest procedowane i należy mieć nadzieję, że grze komisja Europejska pod wodzą usługi online będzie również stosować tę tę procedurę po prostu do do ochrony podstawowej zasady rządów prawa Unii Europejskiej jesteśmy na ostatniej prostej już mówimy o działaniach komisji Europejskiej jesteśmy na ostatniej prostej tego dokonania składu komisji akceptacji parlamentu Europejskiego dla poszczególnych kandydatur widać, że to nie zawsze idzie gładko, ale też nie zawsze jest także to na przykładzie polskiego kandydata można było zobaczyć, że nie zawsze zastrzeżenia parlamentarzystów są już tymi ostatecznymi to też może zmienić być może tutaj dynamika polityczna jednak zaważyła, ale warto chyba spojrzeć na to jak układają stosunki niemiecko francuskie w tym kontekście taką drugą kandydatką zresztą, która też miała problemy z uzyskaniem akceptacji parlamentu była Sylvie Goulard, czyli francuska kandydatka na komisarze są też pokazuje być może tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej i te ewentualne zastrzeżenia dla poszczególnych kandydatur nie są wcale tak mocno politycznie ustawione, jakby mogło się w perspektywie polskiej wydawać, zwłaszcza tym, którzy lubią prawo sprawiedliwość, ale właśnie co się dzieje z tym silnikiem niemiecko francuskiej Unii Unii Europejskiej tam się że, że te relacje francusko-niemiecki dzisiaj są bardzo głębokim kryzysie i właśnie trudno trudno mówić o tym, by ten silnik francusko-niemiecki jakoś ciągnąć jeszcze Unię w jakimkolwiek kierunku te nadzieje i obawy właściwie jedyną nadzieję, że tak się stanie, że Francja Niemcy będą miały jakiś wspólny plan dla Unii Europejskiej one się ożywiły mocno w momencie, kiedy Macron doszedł władzy we Francji wtedy była taka nadzieja na gminy są wasze nadzieje na takie otwarcie zgłoszony obawa w niektórych krajach łącznie z polską, że ten tandem francusko-niemiecki narzucił jako wspólną wizję Unii reszcie krajów natomiast się to się nie nie wydarzyło to znaczy to się nie niewiele, jeżeli spojrzeć co Macron proponował 2 lata temu jako taką jego wizję Unii Europejskiej oraz zreformowano Unię gospodarczą walutową jakoś się zbyt ambicjami w sferze polityki bezpieczeństwa i obrony, gdzie Unia Europejska miałaby wreszcie być zdolna samodzielnie dokonywać n p . Invest i interwencji wojskowych w swoim otoczeniu geopolitycznym to postęp na tej drodze jest minimalny jest minimalny i widać, że Niemcy dzisiaj nie są gotowe do takiej współpracy z Macronem i myślę, że nie są gotowe nie tylko, dlatego że ten kierunek francuski jest im dosyć obcy czy czy też pro propozycję Macrona wychodzą daleko poza to co Niemcy gotowe byłyby zaakceptować, ale też, dlatego że Niemcy znajdują się dzisiaj w taki schyłkowej fazie rządów Angeli Merkel i znajdują się w fazie też bardzo poważnych przetasowań na scenie politycznej, gdzie te największe partie dzisiaj to rządzące wielkiej koalicji z Niemcami CDU SPD w bardzo gwałtownie tracą poparcie to jest sytuacja, w której ten postępujący nie chce siedzieć chaos polityczny, bo to byłoby mocne słowo, ale jednak pewna dezorganizację życia politycznego w Niemczech i niepewność co do tego, w którym kierunku to scena polityczna będzie zmierzać powoduje, że Niemcy nie są gotowe do jakiś bardziej dalekosiężnych planów działań na poziomie Unii Europejskiej, czyli są takim krajem bardzo pasywnym broniącym status quo w unii trzynasta 15 za chwilę wrócimy do rozmowy trzynasta 21 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spra w zagranicznych mówimy o relacjach polsko-niemieckich także w kontekście tego składu komisji Europejskiej i pewnych wyzwań, które przez nią stoją to jest komisja z wielkim trudem można powiedzieć już ta można sobie zadawać pytania co to znaczy słabo albo silna na pewno taka, która musi szukać cały czas kompromisów i cały czas zabiegać o głosy i o poparcie, jeżeli weźmie się zastanowić nad tym, dlaczego ten Sojusz francusko-niemiecki jego ambitne plany jeszcze 2018 roku nie wyszedł to można zadać takie pytanie czy chodziło o samą koncepcję Unii jako takie i jakąś wizję, którą przede wszystkim Francja tutaj miała czy może jednak chodziło o pewną możności pewną zdolność do działania, które jest inna w przypadku Niemiec jako federacji zupełnie inna w przypadku Francji jako kraju dużo bardziej centry scentralizowanego tak ja myślę, że to są oba te oba wymiary są istotne, czyli z 1 strony jest także, że dzisiaj tu aktywną siłą na poziomie Unii Europejskiej jest Francja Niemcy znaczy to Francja dzisiaj dąży, jaki zmiany w Europie i makro jest tutaj autorem wielu różnych inicjatyw, które były szeroko dyskutowane w przez ostatnie lata w, a dlatego, że Francja trochę nie jest zadowolona do końca z tego jak Unia Europejska dzisiaj wygląda czy uważa, że np. strefa euro jej mechanizmy faworyzują raczej Niemcy, a model gospodarczy strefy euro nastawione w dużej mierze na czy, żeby zdeterminowany przez taką bardzo niemiecką politykę dbania o stabilność waluty za mało dba w gruncie rzeczy o inwestycje wzrost gospodarczy otoczony przez kraje południa jest bardzo ważne tutaj Francja chciałaby zasadniczych zmian Francja chciałaby również, żeby nie, żeby Unia Europejska była zdolna do działania w wymiarze geopolitycznym wojskowym, żeby była jakaś to to Macron zaproponował taką Europejską inicjatywę interwencyjną która grupowała zdolne do działania wojskowego kraje kraje Unii, żeby można było po prostu do praw jak trzeba działać nie wiem w Afryce szybko zdecydowanie na to żeby, żeby Unia była donatorów, ale to jest model, który zupełnie nie ma co odpowiada Niemców takim krajem dzisiaj bardzo dbającym o status quo, dlatego że ta Europa tak jak dzisiaj mamy i ta konstrukcja strefy euro i taki brak w gruncie rzeczy, jeżeli ich ambicji Unii w dziedzinie obrony bezpieczeństwa sunia, która Niemcom dobrze odpowiada to czy też Unia która, która bardziej zgodne też sposobem działania w ogóle niemieckim i pewnym modelem kultury politycznej i modelem gospodarczym niemieckim i bardzo trudno jest Niemcom zgodzić się i być też promotorem takiego jakiś zasadniczych reform w unii, ponieważ to wymagałoby gruncie rzeczy re definicji bardzo wielu zasad i pryncypiów, na których opiera się w ogóle model niemiecki model gospodarczy i kultury politycznej, ale życie drugi powód, którego nie ma takiej pasywnej to jest właśnie to czy pan mówił duży, że Niemcy są krajem, który w tych sprawach europejskich trudno podejmuje decyzje tam to jest kraj federalny to jest rząd koalicyjny to niema takiej takich zdolności do takiego szybkiego działania jak jak we Francji, gdzie system scentralizowany prezydencki Macron ma swoją wizję popracują lansuje i chce realizować w Niemczech mamy wewnętrzną blokadę w postaci rządu koalicyjnego partii i 1 chadeckiej socjaldemokratycznej mają w kluczowych sprawach mają w gruncie rzeczy inne wizje polityki Europejskiej n p . jeżeli ma krą chce jak głębokiej reformy strefy euro to na przeszkodzie stoi CDU, jeżeli Macron chce jak i ambitnej polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej to na przeszkodzie stoi niemiecka SPD, gdzie CDU pewnie byłaby bardziej chętna, ale po to, blokuje także mamy taką taką blokadę po stronie niemieckiej także związaną z po prostu zysk z kształtem systemu politycznego i i z funkcjonowaniem są też model przywództwa w ogóle i modelu przywództwa tak to znaczy tutaj to to jest kwestia trochę osobowościowo Merkel no jest politykiem zbyt doświadczonym ale, ale z 1 strony znanym z tego, że bardzo lubi jakiś ryzykownych decyzji nieprzemyślanych takich trochę, których autorem jest makro wielu wielu spraw, które na 1 z ostatni przykład jego inicjatywy wobec Rosji jakieś dyskusje o architekturze bezpieczeństwa Europejskiego jeszcze nie do końca wiadomo, o co chodzi, ale jednak jakąś nową dynamikę polityczną to to wyzwala Merkel do tego niezdolna, ale poza przy przede wszystkim Merkel jest już politykiem schodzącym ze sceny politycznej ona teraz dyskusja w Niemczech dotyczy raczej schedy po niej nie jest jasne, kto ją ostatecznie obejmie i ale toczy się nie utnie ułatwia tego procesu decyzyjnego w Niemczech i powoduje że, że Niemcy, tym bardziej są ostrożnym krajem przychodzi jakikolwiek pomysł na zmiany w ale to w ogóle chyba jest także Niemcy są właściwie od kilku dach bardzo ostrożnym kraju jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, zwłaszcza na arenie międzynarodowej do taktu jest oczywiście taka to nie jest kraj, który ma jakiś taki przywódca ambicje wielu przyczyn to jest to jest ten dylemat dzisiaj w Unii Europejskiej, że mamy do czynienia z sytuacją w całkowicie nową jeśli chodzi o otoczenie Unii Europejskiej wyzwania przed którymi uniesie dzisiaj dziś jest przy którymi się Unia stoi to jest sytuacja bez precedensu to znaczy nie ma nigdy nigdy Unia nie miała tak wielkich problemów egzystencjalnych w jakim sensie i związanych z zewnętrznymi wyzwaniami z konkurencją ze strony Chin z kryzysem relacji transatlantyckich kryzys klimatyczny do szkoły w to wszystko wymaga bardzo zdecydowanych odpowiedzi wymaga przywództwa teraz rzeczywiście jest także, że praktycznie jedynym krajem, który dzisiaj mógłby sprawować przywództwo w Europie, ponieważ jego poglądy jego stanowisko w jakim sensie jest popierany przez jakąś masę krytyczną Unii Europejskiej są Niemcy, ale Niemcy nie są zdolne do przywództwa z powodów historycznych i z powodu tego paraliżu wewnętrznego natomiast krajem, który jest chętny do przywództwa to Francja tylko próbę polega na tym, że Francja ani za bardzo ma wystarczające poparcie Unii Europejskiej i taką masę krytyczną zasobu, którym która, by przesądziła o tym, że te pomysły francuskie w ogóle będą realizowane zresztą tego jak je dziś oceniamy pozytywnie negatywnie także ten, kto może przewodzić nie chce ten, kto próbuje przewodzić jest w dalszym ciągu jednak mniejszości Unii Europejskiej i to nauczyciele są im w tym z drugiej strony można, by sobie zadać pytanie czy rzeczywiście można tak mocno postawić tezę, że Niemcy nie są zainteresowane przywództwa, bo pewnie, gdyby mocniejsze były ruchy populistyczne, aby były zainteresowane przez stronę naszego pecha, że tak to jest nasze nieszczęście, bo jeżeli chodzi o prawdę to niema kłopotu zmówieniem o tym, że nic się powinny bardziej liczyć w świecie to tak ale, ale to rzeczywiście jest także, że dzisiaj w to jest jakaś nowa siła od pewnego czasu scenie politycznej niemieckiej, ale to nie jest partia, która określa dzisiaj politykę niemiecką i ona nie będzie określa się przez najbliższe lata niska będzie na to nie wskazuje dzisiaj, jeżeli mówimy o przesunięcie na scenie politycznej w Niemczech to to wzrost relatywny wzrost 1 do poziomu poparcie kilkunastu 12 % to tylko 1 z ważnych ważnych procesów inny to jest zielone ogromne wzmocnienie zielonych czy to jest partia która, które dzisiaj w niektórych sondażach nawet prześciga partii Angeli Merkel i które reprezentuje całkowicie przeciwny światopogląd i koncepcję polityki Europejskiej wytycznej przez system wartości niż FDI, które z partii przypomnijmy skrajnej prawicy, więc ja myślę że, że ten problem przywództwa niemieckiego będzie on pozostanie będzie jakoś określa tę dyskusję Europejską, ponieważ rzeczywiście bez bardziej bez większego zdecydowania ze strony Niemiec nie mówią on o narzucaniu swojej woli innym krajom to zupełnie co innego to nie jest przywództwo tylko hegemonię przywództwo polega na tym, żeby kraj tak duży jak Niemcy był zdolny do wygenerowania kilku pomysłów na konieczne zmiany w unii i budowania wokół nich efektywnej koalicji tego dzisiaj Niemcy nie robią i myślę, że raczej niestety nie będą robić też w następnych latach, bo wchodzimy w taki okres większej przejrzystości tej niemieckiej polityki, ale to nie jest dobra informacja dla Unii pytanie czy się, że ktoś może zastąpić i jak na razie nie widzę takich sił raczej Unia Europejska będzie pewnie funkcjonowała w oparciu o różne koalicje po różnych spraw, które będą informować dosyć Hok nie będzie żadna wielka 1 duża reforma Unii Europejskiej wg jakiegoś guru ustalonego planu tylko raczej taki patchwork różnych różnych inicjaty w, które trzeba mieć nadzieję że, że w niektórych sprawach spowodują, że Unia będzie bardziej efektywna i będzie lepiej funkcjonować lepiej działać dla PiS stawia czoła wyzwaniom w świecie, ale rynek wielką głęboką zmianę raczej trudno liczyć, a z drugiej strony można, by powiedzieć, że to jest taki organizm broni Europejska, które zawsze był w kryzysie, jakby popatrzeć na to co się teraz dzieje to jest kolejna odsłona pewnej stałej pewnej dominant tego czym w ogóle jest Unia Europejska, bo faktycznie możemy patrzeć na południe, które dalej ogarnięte kryzysem jak bardzo skupiony na swoich kłopotach możemy popatrzeć na Skandynawów, którzy zawsze byli trochę obok na wschód, do którego należy, który jest już w ogóle w pewnym sensie wypisany tego projektu w tym sensie w ogóle nie uczestniczy w żadnym aktywnym jego tworzeniu tylko raczej patrzeć jak zablokować jak czegoś odmówić czegoś nie zrobić no faktycznie z tego wszystkiego pozostaje tylko Francja i ewentualnie Niemcy, które mogłyby chcieć jakich głębszej integracji czy w ogóle jakiś pomysł na to jak to wszystko podsumował wiemy, że też prawdą, że rzecz, że Europa z Unii Europejskiej zawsze była w jakim sensie w kryzysie i od 1 okresu dreptał do drugiego, ale różnica polega dzisiaj na tym że skala wyzwań przed nimi Europę stoi jest bez precedensu czy to najłatwiej to określić ten sposób, że do do pewnego czasu to Europa nadawała ton świecie to to Europa była siłą np. trans formujących swoje otoczenie poprzez rozszerzenie poprzez politykę sąsiedztwa poprzez różnego formy oddziaływania na to czy 2 dekady temu było no ale to już było no to coś się to stopniowo się kończyło, ale jeszcze ostatnie rozszerzenie jeszcze nawet co polityka wschodnia wobec Ukrainy jak siła transformacyjne Unii była bardzo silne dzisiaj jest także to te kryzysy zewnętrzne transformuje Europy to dzisiaj także, że my zmieniamy się pod wpływem różnego różnych kryzysach realnego zagrożenia ze strony Rosji teraz rywalizacji i Stanów zjednoczonych i to jest i to jest także, że jeżeli nie chcemy żeby, żeby te czynniki wpływały na to w jaki sposób nie tylko Unia Europejska funkcjonuje jako jakiś organizm emocjonalne, jakie po prostu nasze społeczeństwa funkcjonują i w jakim modelu gospodarczym społecznym żyjemy no to wymagane są rzeczywiście działania, bo inaczej to nie od nas będzie zależało, w którym kierunku będziemy zmierzać dlatego to jest stawka dzisiejszego na ten czas wizja Europy technologicznie zaawansowany Zielonej zarazem, która jest zawarta w pomyśle na komisję Europejską usługi online to na pana zdaniem jest czymś nowatorskim są też takie reaktywuje się, że to jest ja myślę, że to jest, że to jest jedyny słuszny kierunek to znaczy to jest to jest próba rzeczywiście ustalenia tych priorytetów Unii w sposób, który odpowiada wymogom chwili bym raczej nie tylko mogą chwili mogą w ogóle naszej epoki i wydają się że, że jest jakiś coraz większy konsensus w Europie polityczny, że w tym kierunku należy iść, ale od tego konsensusu dojście do do konkretnych działań jest bardzo daleko nawet spojrzeć nawet na dzisiejszą dyskusję w Niemczech od też polityk klimatycznej, gdzie uchwalono pakiet klimatyczny taki niemiecki, ale on też znika zbyt ogólnikowe i skromny bardzo znaczy, że to jest, mimo iż jest pewien polityczny konsensus bardzo trudno dojść do działań, które będą miały potem rzeczywiste przełożenie na na na nas rzeczywistość także także jak ja się, że to jest ten właściwy kierunek i IT ITC dyskusja o o suwerenności europejskich oczywiście może termin jest taki trochę mylący, ale jednak ona ona wskazuje, gdzie są te najważniejsze działania, który nie powinien podejmować dziękuję bardzo Piotr Buras dyrektor Warszawskiego biura Europejskiej rady spraw zagranicznych był ze mną studia 1336 łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA