REKLAMA

Podczas ciszy wyborczej mówimy głośno o kulturze i sztuce

Goście Passenta
Data emisji:
2019-10-13 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki gdziekolwiek się znajdują w drodze do punktu wyborczego przed lokalem wyborczym w drodze do domu w procesji, a także pamiętamy o naszych ludziach, którzy są chorzy nie mogą wyjść dzisiaj tę piękną niedzielę wszystkich ich przeganiamy zapraszamy do naszego programu, którego głównym atutem są goście plus to nie są normalni zwyczajni goście to są najlepsi gości jacy są możliwi tylko Rozwiń » jeszcze po słowo gospodarzy programu, czyli gospodarz programu doszedł do wniosku, że w niedzielę wyborczą nie będziemy mogli rozmawiać o polityce te jednak genialne odkrycie zaczęły się zastanawiać, o czym mamy dzisiaj rozmawiać doszedłem do wniosku, że najpiękniejsze sztuka i zwróciłem się do państwa bardzo dziękuję, że państwo przyjęli zaproszenie, a naszymi gośćmi są pani Dorota Jarecka historyczka sztuki krytyczka dyrektor galerii studio 1 z najważniejszych w Warszawie tutaj może dodam, że znamy się dziecka to znaczy od kiedy pani Dorota była dzieckiem i pani Dorota odziedziczyła kulturę sztukę z domu rodzinnego i Ojcze samo kolega był poetą dramaturgiem filarem studenckiego teatru satyryków i radcą kulturalnym ambasady polskiej w Waszyngtonie mama Marysia ukończyła ASP prawda Maria Chrząszcz skarży się ten trudno lepsze referencje wypracować w kulturze na tej podstawie przyjmują wszędzie do każdej galerii do każdego muzeum pani Justyna Sobolewska również nie wypadła sroce spod ogona jej babcia Jadwiga Stańczak owa była pisarką ojciec jest znanym krytykiem filmowym mama historyczka sztuki co prawda nie znamy się z panią Justyną dziecka, ale znamy się z redakcji polityki witam panią bardzo serdecznie i pan Jakub Majmurek krytyk filmowy związany z krytyką polityczną proszę się obawiać minie przepytujemy trzeciego pokolenia jak coś wiemy to mówimy jak nie wiemy to nie mówimy przynajmniej 3 pokolenia jednak bierzemy pod uwagę to wszystko wskazuje na to, że droga tutaj do nas, żeby być gościem nie jest taka łatwa ja nie wiem czy nie łatwiej dostać nawet Nobla w każdym razie trzeba się pomęczyć dzień dobry państwu być dobry państwu państwo jeszcze raz no wydarzenia znam bardzo sprzyjały co prawda pokrzyżowały nam plan troszeczkę, bo chciałem, żeby każdy dostał 15 minut na swoją dziedzinę sztuki, ale pani Justyna Sobolewska chyba zostanie więcej czy spodziewała się pani tej nagrody się bałam się spodziewać opowiada jak to u nas jest w Polsce, żeby w zakresie, żeby nie zapeszyć jesteś właściwie mogę mówić o sobie właściwie raczej pesymistami myślimy też dobrego nas nie spotka także oczywiście Olga Tokarczuk była trzecia na tej liście miał bardzo dobre notowania i to naprawdę był spodziewany Nobel, ale często nagle niespodziewane nagle wypada też nazwisko nie wiadomo, skąd nadal zwykle jest zaskoczeniem tym razem też to było wielkie zaskoczenie wszystkim wielka radość no to po prostu było dzisiaj pan taksówkarz powiedział mi wie pani popłakałem się jak Olga Tokarczuk dostała Nobla, bo to był, jakbyśmy wygrali mistrzostwa świata no i dokładnie tak czy tez taka radość antycznych jest też przy radość dla Polski przecież pani Tokarczuk sama 1 zrobiła dla wizerunku Polski więcej niż wszystkie instytucje razem wzięte, które za miliony dolarów się tym zajmują prawda tak to jest tak Zobacz jak dzisiaj patrzyłam szukałam książek Olgi Tokarczuk okazało się, że wszystkimi pożyczone ode mnie po prostu jak to z dobrymi książkami także wynoszą z domu je goście, więc nie zraża książek Olgi, która mamie w głowie większości natomiast razem książki noblistów i zobaczyłam i jaka siła oczywiście po Noblu półki na całym świecie zapełniają się książkami noblistów, więc nie ma drugiej takiej nagrody w karty tylko w świecie anglojęzycznym natomiast Nobel to jest po prostu taran to stara, który wyciąga kogoś z jakiegoś języka właśnie jakieś literatury i po prostu cały świat dostrzega pani mówi, że to była nagroda spodziewana to nie dzieje się przypomina pewna pewne wydarzenie Uniwersytetu w Ameryce barwę, że byłem i w dniu ogłoszenia nagrody fizyki i dla mnie kompletnie oczywiście nie interesowało, gdy nawet nie wiedziało, że nagrodzili momentalnie rozeszło, że 2 profesorowie naszego Uniwersytetu dostali nagrodę wszyscy jesteśmy tam powieli oni sobie siedzieli przy stole i pili szampana ich też wydał już używać tak pan prędko szampana latem busie profesor męża o tej porze roku zawsze w lodówce szampana, więc czy państwa zdaniem państwo byli zaskoczeni pani Doroty pan panie Jakubie część wydaje, że od kilku lat 2 lat mówiło o tym, że to może być ta nagroda za kłopoty właśnie międzynarodowym pokazie, który by przyznane niedawno Oldze Tokarczuk, gdyby tej akcji literackie w świecie takich giełdach światowych szły bardzo bardzo mocno w górę w górę, więc potrzeby tych ostatnich dniach rzeczywiście, gdyby było myśli takie oczekiwanie, że to krzemowe stać, ale wiadomo że, gdyby zawsze jest to się może stać się może równie dobrze nie jest zresztą tacy pisarze, którzy latami czekają nagrody Nobla ciągle, mówi że są kandydatami niektórzy nie dążą nie między dożywają, czyli proc np. mówi prot tak ma moc SOS no 2 i właśnie w ostatni wiecznie, tak więc to jest nagroda zasłużone absolutnie tak absolutnie tak miał takie wrażenie czytając księgi Jakubowe, że jej co to jest w ogóle historia przy państwo osiemnasty wiek i przez Europę idzie to właśnie sekta zderzenie przecież Jakub frank, czyli taki odłam właśnie żydowski, który idzie przez Europę przechodzą na katolicyzm islam mamy po prostu wędrówka mamy zderzenie tego świata mistycyzmu mesjanizmu z oświeceniem, które nadchodzi czy mamy świat w momencie przemian wszystko dzieje nadziei na właśnie na ziemiach w Galicji, ale też przecież dochodzą aż na Bałkany trafiają do Wiednia jest po prostu historia niesamowite, ale Leszek jak rękopis znaleziony w Saragossie czy coś, żeby taka historia którą, którą można czytać wszędzie będzie to i będzie ona zrozumiała będzie niesłychana, a jednocześnie jest po częściowo nasza także już takie wrażenie, że ta książka na pewno będzie uważnie czytana i rzeczywiście tak się stało, bo uzasadnienie Nobla dotyczy właśnie ksiąg Jakubowych dotyczy tej encyklopedii czynności z 1 strony z drugiej strony wyjścia przekraczania granic to są jej tematy może być przekraczanie granic czy biegu Unii za, których ona dostała Bookera no to jest właśnie na czym tak, ale to właśnie książka o ludziach, którzy są w ruchu i ten jej świat jest w ruchu pokazuje tych, którzy przemieszczają i przekraczają granice fantastyczna wyobraźnia prawda tak wybrać takich ciemnościach ludzi w ruchu w różnych czasach w różnych miejscach w różnych środkach komunikacji w obrazie jest chyba największe atuty największym atutem programy taka jakaś niezwykła fantazja niezwykle wyobraźnia drugie to jest domy wydaje, że to nie są książki łatwe, ale to nie są książki, których inteligentny, że nie może kulturę, że nie może przecież prawda jest taka duża popularność tych książek Jerzy przede wszystkim też imponuje technika Pisarska, bo zapominamy o tym, że pisarz nie tylko pisze, o czym ale jak -li muszę powiedzieć, że wyśle Olga Tokarczuk od właśnie prawie się dziecka i te pierwsze książki wydawały mi się nawet nie przekonywały mnie tak bardzo jak właśnie te ostatnie, zwłaszcza księgi Jakubowe także nic zwie się nie dziwię się temu nie zdziwiłam się Noblem nawet w takim ogólnym pesymizmem, który mówiła Justyna nawet nie powiem, że większe ucieszyła po prostu znam to za stwierdzenie oczywistego faktu żem jest wybitna pisarka, dlaczego nie miałaby dostać Nobla wielu pisarzy nie dostał Nobla wreszcie kobieta dostała Nobla Polka druga, więc to właśnie wydawało mi się nowe potwierdza pewne pewną hierarchię nie stworzy nowej region potwierdza to co już jest także ja muszę powiedzieć dostałam takie potwierdzenie potwierdzenie swoich sądów chyba tego co, o czym mówić jeszcze, że świat ją czyta także ja bym coś odwróciła to tako właśnie sportową warto jest dla mnie to nie jest sport i po prostu ta nagroda też wspiera takie postawy o właśnie kończy w corsie to kultury nawet jako całości do kultury narodowej i tutaj chciałbym powiedzieć, że mimo tego, że jest piękna niedziela że, że jednak Olga Tokarczuk właśnie księgami Jakubowym, które były krytykowane prawda z różnych stron nie tylko z takiej konserwatywnej też lewicowej, że jednak ona pokazała kulturę tego miejsca, w którym mieszkamy jako kosmopolityczne i to to jest dla mnie to jest najważniejsze to jest Polska tak, bo to jest także przecież nagle okazuje, że tam taka dwójka bohaterów, którzy bardzo mi się w głowie, bo to są bardzo polonisty czyni bohaterowie, czyli ksiądz Benedykt Chmielowski ten, który powiedział napisał, jaki jest koń każdy widzi myśmy się poloniści z tego podśmiewali, że to oni zamiast w każdy widzi oraz poetka drużba dziecka, czyli wyciąg wyciągnęła 2 postacie przykryty patyną kurzem takie po prostu szuflady bibliotecznej nagle okazuje, że są bohaterowie światowi w ogóle naszych, żeby wysiłek księdza Chmielowskiego, żeby opisać cały świat jest wysiłek imponujący wysiłek na miarę oświecenia po prostu miały tej epoki i na miarę tej epoki, w której teraz żyjemy, bo Olga Tokarczuk też próbuje właśnie opisać świat opisać świat biorąc rzeczy historii, ale opisać świat dzisiejszy, bo to jest bardzo ważne sprzężenie naj poetka drużba ska, które naprawdę nikt nie pamięta nawet zaś niedzieli poloniści nie pamiętali o nas nie tworzy wspaniałą kobietę, bo w ogóle ma wielki talent tworzenia bohaterek kobiecy to też jest siła, która myślę, że sprzyja Węglowi, bo wcale nie ma w literaturze światowej mocnych bohater kobiecych to nie jest części można znaleźć bohaterów po prostu mężczyzn ona swą tworzy fantastyczne kobiety no to drużba ska po prostu, która jest partnerką intelektualnej debaty i też partner też obrazem sztuki pewne im to właśnie Chmielowski zazdrości żona może pisać wiersze tego nie potrafi może tylko katalogowa świat także jestem bardzo wdzięczna za to, że cały świat będzie czytał właśnie tej dwójce bohaterów cudownych ja jestem wdzięczny tutaj pani Dorota powiedziała, że to nie jest sport bardzo słusznie bardzo słuszna uwaga literatura to nie jest sport nie ścigamy dziennikarze pisarze Nobla, ale z drugiej strony nie mogą o nim zapomnieć i pamiętam takich pisarzy jak n p . Jerzy Andrzejewski, który czuł się kandydatem do Nobla niedawno czytałem we wsi w tych dziennikach, które grzechem pisze, że on nie uważa się za kandydata nowych afer przynajmniej, ale zarząd uznał uznanie oczywiście dla uznania oczywiście zasługuje jeszcze pani Justyna i państwo się zapytać czy tak jak mówią dziennikarzy politycy nagroda dla pani Tokarczuk jest nagrodą dla całej polskiej literatury, że literatura Europy Polski może jest tak silna w Europie środkowo-wschodniej, że prawie połowa oblicze teraz z tego obszaru przy przy została przyznana Polakom czy czytał krótką, że ta nagroda jest jakimś uwieńczeniem naszej kultury czy to pewna pani, która tam w Kotlinie Kłodzkiej mieszka tam haftuje także rzeczki została odkryta i bo dostała Nobla jako szansę się jedno jedno i drugi na pewno wydają się, że Nobel dla Olgi Tokarczuk jest uznaniem tej formacji literackiej, która rodzi się w Polsce, gdzie tak nie więcej na pomiędzy początkiem ma połową lat dziewięćdziesiątych jest jakąś taką próbą przeczytania postmodernizmu zaaplikowaniu go do lokalnego kontekstu i wpisania się pewne po nowoczesne kogo byśmy wymienili można dziś na pewno też n p . Paweł chwilę będziesz do tego do tego, choć już pan jest możliwe są starsi tym generacji to, że te powieści z tego okresu Stefan Chwin może Izabela Filipiak z tego pierwszego okresu Natasza Goerke sza Goerke Andrzej Staszak Andrzej Stasiuk to jest to jest mocna ekipa lat dziewięćdziesiątych Testa właśnie formacjach pisarzy, którzy debiutują w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych no i teraz, gdyby to jest takie potwierdzenie oni nie są młodym gniewnym Ciesiółka Tokarczuk ciągle nosi dredy również młodą gniewną polskiej literatury tylko 1 uznanym przez najbardziej akademicką instytucja na świecie, czyli w świecką Akademię przyznającą Nobla klasyczną, ale też pokazuje jak ta literatura ewoluowała w ciągu tych ostatnich już prawie 3030 lat, kiedy Olga Tokarczuk jest jest w literaturze coraz ważniejszym teraz bardziej klasycznym głosem, czyli skłonić państwo uznać jednak, że to jest nie przypadkiem dostała Polska pisarka nagrodę, że skoro mamy taką wielką pisarkę to nie jest przypadkiem nam się tutaj narodziła się jednak wyrasta z tej naszej kultury i bardziej rozumiem no trudno powiedzieć, że w taki sposób radykalny to jest nasza kultura wygaśnie Olga Tokarczuk to wywróciła to od podszewki, pokazując ma to oświecenie żydowskiej Jakuba franka to jest nasza kultura mówi się nasze naj ważnie pokazał jak niesamowicie różnorodna jest tzw. nasza kultura jako nasze stała nasza dopiero zbiegiem lat nie było jak to jest właściwie sztuczne, więc za to za to chyba należy ją docenić i też, bo nie skończyła myśli o technice za technikę montażową także jadący za technikę montażową awangardową i to tam się w niej zawsze podobało, a teraz dokonała właśnie takiego majstersztyk majstersztyk połączyła ten montaż, który jest awangardowy, który jest taki progresywny z taką właśnie historią jak Justyna mówiła sprzed wieków, które jest niesamowicie aktualna ona chyba właściwości wie obala ten podział nasienie nasz ani tak to jest najlepszy pani Dorota używam tutaj słowa montaż co niestety kojarzy się nie inwestycja jest film, bo już minęło 15 minut nasze rozmowy bardzo szybko zleciało, której kolega maj Murek ma odpowiedzialne zadanie będzie jeszcze pani Tokarz prezes jest niemożliwe, żeby wracać, ale chciałem pana zapytać na co pójść do kina czy w sytuacjach używane dla Piłsudskiego ma pójść powiedziałbym, że niekoniecznie nierealny, bo one zdecydowanie niekoniecznie na Boże Narodzenie Boże ciało życia tak to bym polecał jest to rzeczywiście naprawdę dobry film świetnie wyreżyserowane w ogóle Jan Komasa twórca tego filmu jest moim zdaniem dzisiaj obok Wojciecha Smarzowskiego twórcom z najlepszym filmowym warsztatem aktywnych dzisiaj polskich reżyserów absolutnie genialnie zagrany Bartosz bielenia młody aktor, który trwa tam główną rolę tego dawno już widuje warszawskich teatrach nie tylko różnych rolach wtedy, gdy pan wszystkim zostaje odkryty tutaj w tym filmie tak naprawdę po raz pierwszy widać jak on ma niesamowite zupełnie możliwości to naprawdę rola rola sezonu nie tylko on gra tam świetnie też na drugim planie litery symbol Aleksandra konieczna i ten film to jest aktorski koncert raz powiem, ale nikogo ten dynamicznego, że ile wiem pani Eliza w tym ma grać młodą Agnieszkę Osiecką w serialu, nad którym prace trwają myślę, że nikomu nie bardzo ciekawy wybór obca nowy i też dość, że ktoś na pewno sobie z tą rolą poradzi, jeżeli będzie miała dobrego reżysera to mam nadzieję, że to wyjdzie wypowiedział namiar i możliwości, bo one są nam na pewno niemałe od samego filmu jest oparta na faktach historia ona oparta na prawdziwe wydarzenie, które zostały na początku opisane w reportażu Mateusza Pacewicza, który też autorem scenariusza historia chłopaka z poprawczaka, który wychodzi z tego poprawczaka nie bardzo sobie może znaleźć miejsce przyczyny przypadkiem podaje się za księdza małej miejscowości na Podkarpaciu czuły zostaje faktycznie przez społeczność potraktowane jako ksiądz jako ksiądz zaczyna działać tam jako trochę taki psychoterapeuta tej wspólnoty to jest głęboko podzielona głęboko zakłamana jest skrzywdzona żyje w takim poczuciu krzywdy związaną z związane z tym, że grupa młodych osób zginęła w wypadku samochodowym i cały czas ta wspólnota nie potrafi sobie z tym poradzić na ten właśnie, gdyby ktoś się potrzeba Poprad prawdziwego księdza okazuje się tą postacią nie jestem w stanie przynieść coś w rodzaju spokoju duchowego i ta historia jest opowiedziana przy pomocy naprawdę błyskotliwej reżyserii świetnych świetne świetnych aktorów wspaniałego wspaniałe chwytów wizualnych, ale końcowe sekwencje, gdyby widzimy jak ta historia się zamyka, bo są czymś co tworzy obrazy, jakie zostaną myślę na długo, gdyż tam w Polskim kinie, więc na ten film zdecydowanie i gdyby pan miał takie szczęście że, która jest pań pani Justyna albo pani Dorota chciały panią pójść do kina wraca pan ten myślę, że jeśli, że rzecz, której struktury widziałem takiego wie na pewno pożyczało na pewno też myśli film oraz Artur cały czas jest na koreański film złota palma w Cannes film, o czym rzeczą bardzo często dyskutujemy ostatnio, czyli o nierównościach nierównościach klasowych dzielącej społeczeństwo zazdrości nierówności związanym z tym wszystkim agresji wszystko to opowiedziane w takiej formie bardzo klastrów publicznego thrillera trochę stylu takich wczesnych filmów Romana Polańskiego powiedział kiedyś wstrętu, zwłaszcza matni myślę, że polscy widzowie mogą skojarzyć tego typu tropami filmowymi ogląda się świetnie jest przy tym mądry film, który coś mówi o współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych nie tylko południowo koreańskim to jest film Korei z Korei Południowej, a przy tym no tak jak mówi jestem pod wieloma względami pod wieloma względami względami bliskim na pewno, więc na pewno też też ten ten film ciekawe, że niektóre filmy egzotyczny są w Polsce bardzo dobrze zrozumiałe zrozumiałe filmy pamiętam, że rano były pana firmy z kolei z Chimki jest bardzo uniwersalnym językiem i tutaj, gdyby zawsze na festiwalach filmowych była także, gdy pojawiał się jakiś wybitny aktor autor filmowej Akira Kurosawa czy ktoś inny z Japonii czy właśnie twórcy irańscy twórcy Ameryki Łacińskiej, a nawet tak słabo rozwiniętych nadać produkcji kinematografię afrykańskie to świat skupiał się na tym spojrzenie skupiało się na tej właśnie Kinematograf na kulturę, którą ona reprezentowała dochodziło do bardzo ciekawego dialogu najlepiej na południowokoreański przez latami rozwoju gospodarczego w Korei Południowej nie było żadnego kina świat w ogóle nie kojarzył południowokoreańskich twórczość zmieniło w połowie lat dziewięćdziesiątych przewidział w w faktach chyba Agnieszka Holland swoje pomysły jak mówiła w Południowej Korei na temat nagrody dla Tokarczuk niesamowicie globalizacja na dzisiaj się na południowo koreańska kinematografia ma już kilku autorów, którzy są takim obowiązkowym punktem festiwalowego obiegu tran bardzo usiłuje rozkręcić północnokoreański się to na to co na razie jako, jeżeli funkcjonuje dziś zaczynają być inaczej takie kuriozum w stylu właśnie nie wiem filmów z jakiegoś głębokiego socrealizmu z Polski czy związku Radzieckiego to są cały czas jest raczej takie kino nad południową kilkoro jest kinematografia rzeczy i rzeczywiście rzeczywiście rzeczywiście rewelacyjna i w ogóle, gdyby w tej chwili szefem tego co na co na co na co iść do kina myślę że, gdyby jesteśmy po festiwalu w Gdyni czeka nas bariera nie wypala ten festiwal w Gdyni zapytać przestrzegana cisza wyborcza czy może pan powiedzieć co tam pokazano ich coś się wołanie do Gdyni znaczy pokazano jak zawsze co najlepsze z polskiego kina jego kolekcji nagrodzono film Agnieszki Holland film obywatel rząd, który jest polską brytyjską produkcją filmem o opartym na faktach tak samo jak Boże ciało filmem o dziennikarzu brytyjskim, który jako 1 z pierwszych wbrew temu, o czym pisze na Ukrainę tak, o czym pisze międzynarodowa prasa informuje świat głodzie na Ukrainę też w jakim sensie film, który pewnie będzie czytany różnego rodzaju aktualnych politycznych kontekstach nie tylko tych policzy polskich wyborczych, ale też w kontekście właśnie postprawdy i wniósł o odpowiedzialności mediów dzisiaj tego co dzisiaj media mogą one znajdują się nie znajdują w kryzysie co dzisiaj znaczy etos etos etos dziennikarza widzieliśmy właśnie Boże Boże ciało widzieliśmy takie taki obraz jak nowy ptaków Xawerego Żuławskiego kolejny bardzo ciekawy film trwa odliczanie VAT za innym, że są pokazane budziła duże nadzieje spory niektórzy nie uchwali Żuławskiemu niektórzy uważali, że genialny był w reżyserii 7 będzie genialny film to co się okazało może być bardzo dobry film bardzo ciekawy może im nie dla każdego, ale trudno dzisiaj w Polskim kinie w ogóle nie znaleźć tak energetyzującym mieszankę filmową, który tak, by skakał między różnego rodzaju rejestrami emocjonalnymi między różnego rodzaju filmowymi gatunkami będą też mam po prostu miks od kina społecznego do musicalu wszystko połączone z taką bardzo jest demokratyczną wyobraźnią filmowo zajęcie się Xawery Żuławski syn Andrzeja Żuławskiego Andrzej Żuławski Andrzej narusza sam oczywiście bardzo różni twórcy filmowi chaos czy wojna polsko-ruska to są inne jednak filmy niż takie filmy jak opętanie czy trzecia część nocy w tym filmie, choć jakiś taki bardzo ciekawej syntezy dialogu między ojcami synami 2 estetyki 2 wrażliwości spotykają się, tworząc coś co czasami jest trudne czasami niektóre wybory są takie wybory, że ten filmy wstępuje na miny mamy również wszystko rozsypie, ale się nie rozsypuje dowozi nas to do końca dając niesamowicie interesujące filmowe widowisko bardzo osobistą wypowiedź, której syn oddaje przez chwilę hołd swojemu ojcu jego pamięci jego twórczości gdzieś tam się jak gdyby umieszcza w tej mitologii rodzinnej łaski jako kolejny Żuławski, który zapisuje się w encyklopedii mówi coś ważnego w Polsce to jest też film, który przy tym całym swoim takim artystą z kim Skorży już trzecie czwarte pokolenie Łask Newag także Marek czwarta art, licząc Jerzego autora na srebrnym globie ma twardy już będzie i jesteśmy, który mówi coś wydaje bardzo istotnego współczesnej powstanie wspomina wątek społeczno-polityczne, który jest bardzo celną diagnozę diagnoza, która zaczęła się od scenariusza Andrzeja łaskiego napisany był w 2014 roku, więc 5 lat temu wydaje mi się, że na ten scenariusz był pod wieloma względami profetyczne panie mają jakieś wrażenia z kina byliście widziałem jak Almodóvara np. panie widziały inne jeszcze do brania polemizowała sporo Saipem na to, że ten film jest otoczone taką właśnie aurą arcydzieła już wchodzi jako po prostu bezsprzeczne właśnie arcydzieło, że ja byłam rozczarowana, dlatego że że jednak pewne rzeczy są tam dosyć przewidywalna dosyć proste na czym to właśnie te klasowo walka, która tam się odbywa dosyć jest oczywista czy on dosyć ilustrujący pewne rzeczy, a jednocześnie jest, bo przyciągamy strasznie, więc ja idąc na to wielkie wspaniałe dzieło dostała taki film dobrze zrobione kino rozrywkowe, ale nie znalazłam tam tej wielkości, którą zapowiadano, ale w mniejszości wiem, bo ten po prostu film, a co się pani darowała dla zmiany ostatni Tarantino zresztą bardzo ciekawe, bo on w pewnym sensie troszeczkę przypomina para SA jedno czy jest taką właśnie historią baśniową, a jednocześnie różnica jest taka, żeby po raz Ojcze po wyjściu z kina przestała myśleć o tym, filmie, owszem nie ministrami się dobrze bawiła natomiast Tarantino takim, który rośnie dawno temu wchodził też Fin, który rośnie, ponieważ myślimy o tym co tam się zdarzyło i właściwie sposób on gra z pamięcią i czym jest to baśń, którą tworzy i on, że on pokazuje dla mnie to jest coś takiego pokazuje, że pamięć jest właśnie, że zawsze tworzymy niema przyszłości, że przyszłość zawsze fikcyjna zawsze sobie układamy nie ma nic wspólnego z tym jak było naprawdę i że on jakby, tworząc marznie o tamtych wydarzeniach podważa w ogóle to samo samo nasze wrażenie, że możemy opowiadać o przyszłości naprawdę jak było i a poza tym jest to film piękne oczy film który, który zachwyca nie wiem butami czy film fety stycznym Fed zamiast tego, że wszystkie filmy Tarantino są w czasie buty nogi 100 tam różne rzeczy, które są opisywane pokazywane są diety męża Marysi szpilki wie, że cały zestaw butów, jakie tam są na pierwszym mamy pierwsze badania no tak w każdej z nowym robione za te działania firmy planują na ten film też pani kierował znaczy tak tak tak uważam ten wybitny film tak niesłychanie złożony niesłychanie perwersyjny właściwie uderzający w ten mit pokolenia 68 właśnie podobne w takich z tej perwersyjną ości wobec wzorów kultury do LDEK taki właściwie dziś podstępnie prawicowy bardzo bardzo to wszystko wyszłam z trzynastek im poczucie właśnie tak jak już niedosytu jakiegoś jakieś zagadki wiem, że był krytykowany był krytykowany w taki sposób też niezwykle prymitywny prawda że, że jakiś taki niezwykle prymitywny sposób pisano o tym, że biedny Polski aktor nie nagrał, że prawda że, że były takie wielkie nadzieje i nadzieje polskiego kina na znowu upadł, bo polskiego aktora nie pokazali, że Polański jestem nieważny właśnie o to chodzi właśnie chodzi o ten cały szereg zaskoczeń także ja uwielbiam teren uwielbiam czystość zgody to bardzo wybitny fizyk chyba najlepszy Tarantino od czasów palnik być może na gracza po Bękartach wojny jak dla rośnie tam w większym karty wojny dawno temu holi jest to tak ułożył tam pierwszą trójkę najlepszych filmów Tarantino Django na czwartym miejscu i jesteśmy też filmem twórcy takich właśnie niesamowicie pewnego swojego rzemiosła takiego przekonanego, że może pokazać absolutnie nie wszystko ma taką pozycję do tego po prostu kręci film, który trwa na pozór niesamowicie długo, gdzie jest bardzo wiele scen, gdzie nic się nie dzieje uczone, gdyby może po prostu pójść jakąś dygresję, którą z kolei w WIG może wyjść z miast w czasie tych scen, które właśnie one, czyli teoretycznie powinien móc, ale nie może być tak zauroczone, że zostaje palności przecieka taką bardzo degresywną książka autora, który jest takim mistrzem opowiadania wie, że czasami może po prostu przy zostawić główny wątek, że ktoś inny już po prostu pokazał temu widzowi co jest talibowie dlatego pytam dalej stanowi odwraca kartkę, ale nie, ale nagle wchodzi w jakąś dygresję opowiadał mi zupełnie innym to i tak działań, gdyby kurs niesamowity podziw dla Tarantino jakiś z jego absolutnie mistrzowskie rzemiosło opowiadania i taką właśnie umiejętność bawienia się kinem bawienia się po wolnością bawienia się przepływem przypływem czasu, który zamiast męczyć tym kim sprawę widzą niesamowitą przyjemność obcowania z tym co widzi na nasze wracając do tego, że pan mówił w Gdyni wyrazie wyraża się ogólnie pochlebnie o tym co pokazano tym roku to odnoszę wrażenie, że do dotychczas w naszej rozmowie odnotowaliśmy raczej pozytywne refleksje na temat polskiej kultury sztuki, że literatura nasza jest dobre inaczej może nie wydały nawet takiej laureatki pan tutaj giną też chwali wtedy pod kino Polska przeżywa w tych swój bardzo dobry okres, jaki temu zmieni wiem 1012 lat ostatnich to jest taki okres, którego premierę swojego życia dorosłego nie pamiętam tak dobrego okresu polskiego kina zna wszystkie stoliki na nie da się można spierać, że nie wiem druga połowa lat 50 lat 6070 to były lepsze okresy, ale premie od końca lat siedemdziesiątych nie było tak dobrego okresu między od połowy poprzedniej dekady to ostatnie 15 lat polskiego kina tak bardzo ciekawe, jakby jakaś energia jest energia wita w kulturze zaskakująca polskiej kulturze, by się spodziewał się pani zapytać jak kierowniczce galerii co pani wystawia pani pokazuje ostatnimi laty, gdzie ta energia to czy ja pokazuję kawałek widelec co można, z czym się można spodziewać się w Afryce się teraz ogląda się teraz za pół na co pójść na jest sztuka jest niesłychanie polityczna, więc w zasadzie hasło naszej rozmowy jest bardzo trudne, bo miejsce na kulturę jest też miejscem dla polityki, ale inaczej rozumianej jako taka przestrzeń wolności i to jest bardzo bliski, więc rzeczywiście trudno oderwać od polityki chodząc po muzeach chodząc po galeriach jesteśmy PiS -em wnętrzu polityczności i tutaj no ostatnie wystawy są są tego pełne muzeum sztuki nowoczesnej n p . mamy pokaz nigdy więcej w Łodzi w Warszawie w Warszawie na w tym tymczasowym gmachu na Powiślu i to jest fantastyczna wystawa, która pokazuje sztukę wieku dwudziestego świat Guernica Picassa właśnie zaangażowaną w walkę z faszyzmem to jest oczywiście też przewrotne, bo wiadomo, że anty faszyzm był takim komunistycznym sloganem w, pod którym się, w którym się podporządkowywał, którym Szpot porządkował oficjalna polityka, ale oni próbują wydobyć z tego co jest autentyczne anty faszyzm nie nawet w okresie PRL -u i pokazują np. prace polskich malarzy, którzy wystawiali słynnym Arsenałem, który na pewno pamiętasz ten rok panie jako tę wystawę, która przyjmowała początek za wolno się także tak to właśnie i teraz nagle te obrazy, które były przez tyle lat zapomniane przedłużone w zasadzie nie było wiadomo jak o nich mówić no bo one właśnie zaprezentowały to w pewnym sensie polityczną taką lewicową, ale też oficjalną wizję obowiązującą w PRL-u, czyli my tu jesteśmy w tym obozie postępu pokoju prawda, a oni dążą do wojny tymczasem dzisiaj po wielu latach te obrazy już wcześniej testy tego nalotu właśnie ideologii są takimi żywymi świetnymi obrazami n p . Ober Lander napiętnowani taki wspaniały obraz pokazujący prześladowania niemieckich w getcie, czyli zagładę oparty zresztą na autentycznym zdjęciu to jest to są to są to jest 3 mężczyzn napiętnowany właśnie na czołach mają gwiazdę Dawida i te są krytyczne zdjęcia znaczy tak wjazdy te gwiazdy były wycięte nożem na ich głowach na ich czołach i Ober Lander po prostu pięćdziesiątym piątym roku namalował, więc to są takie obrazy, które dzisiaj nagle nagle na wyjęte z muzeum, gdzie zawsze można było zobaczyć, ale pokazane w tej narracji właśnie antyfaszystowskiej zwróconej przeciwko przemocy są bardzo tak jak namalowane wczoraj tak jakby mówiły o o tej wielkiej pracy pamięci, które się dzisiaj odbywa i powrocie do takich ciemnych stron historii, więc to jest bardzo bardzo ciekawa ciekawe rzeczy warto warto tam pójść to jeszcze czy chciałem zapytać Fangor Abakanowicz żony mają jest ich następców jest tango jestem Fangor właśnie, bo węgiel namalował zrobił kopie górniczki pierniki, która była wystawiona w Warszawie na ulicy w czasie festiwalu młodzieży student 505 roku tak taki ten obraz obraz tam jest jest dużo następców tak jest może masz masce okoliczność można parę osób ma Kuba mówił egzotyczną ości właśnie mówiłeś o tym filmie pożyczał tego nie widziałam ale, ale to nasuwa po nasuwa mi to postać Daniel Rycharski jego wartość artysty niesłychane ego młodego artysty, który robi teraz zawrotną karierę, który właśnie zajmuje się tematem wsi, z której pochodzi i religii i religii i polskiego katolicyzmu i również ruch lider i odwraca właściwie taki stereotyp, że ten jest ta Polska wieś taka taka za jakaś zakurzona taka tradycyjna da i ten cały świat nas na zewnątrz 4 i i że ode od wsi należy odcinać i że właśnie ktoś ostatnio pisał bardzo mądrze, że Polska proza właśnie ta wiejska tak jak nasz nazywa jest taki rodzaj prozy które, którym mówi o o wsi IT wśród młodych pisarzach jest taka fala poprą należy ona wcześniej odcinał, jakby o tym, że PiS reguła bywa, a teraz on mówi z perspektywy tej wsi i cały czas na pierwszy jest i tak jak Romowie czekają już bardzo wytarty mnie wstydzi się nie wstydzi się tego także są takie z tym, że nie operuje takimi środkami jak Fangor tak już pędzel już dawno został odłożony odłożony do starszych takich rekwizytów, ale to nie znaczy, że nie ma malarstwa tego właśnie, ale zdarzenie wyraźnie powoduje, że wkracza technika zupełnie inne naprawdę wszystko jest Prey niekoniecznie w szkole koniecznie na świat robi takie krzyże drewniane i Strachy zrobić rzeźby ze, które są właśnie strachami na wróble, czyli wykorzystuje tę starą technikę bardzo starą jeszcze sprzed wynalezienia malarstwa olejnego jak jeszcze do tej wsi wróciłem z bardzo fascynujący temat w literaturze ożywczy już od kilku lat jest właśnie proza młodzi autorzy, którzy wracają do wsi szukają języka muszą go na nowo myśleć już czas czasem jest to jakiś język zapamiętany od dziadków, ale zwykle to jest po prostu wymyślanie języka, ale że bardzo ciekawym zjawiskiem jest bohaterem wyobraźni w sztuce teraz właśnie jest postać historyczna, czyli Jakub Szela w jaki sposób on się pojawia w muzyce w teatrze, bo przecież spektakl strzępki Demirskiego, ale teraz pojawia się w literaturze kilku książkach więc, jakby to niesamowite jak jak pewne rzeczy właśnie powracają domagają się interpretacji, ale też tną pokazują właśnie Szala jest w pewnym sensie bohaterem wyobraźni zbiorowej dzisiaj n p . jest powieść Radka raka właśnie baśniową owym królu, czyli tam to bardzo długi tytuł, więc ze w pieśni, która Jakubie Szeli, ale to nie jest jedyna książka, która mówi musieli tylko to się pojawi rzeczywiście jako fala, więc jest taki czas powrotu reinterpretacji musieli już był raz bohaterem polskiej polskiej literatury prawda tylko, że on został złożony do lamusa razem z tą całą jesteśmy przez rząd za rodzinnym komunizmu, ale także jesteśmy po nagrodzie Nike tak, że państwo zapytać jak odebraliście wyniki tej nagrody i jakie wnioski wyciągnąć z najbliższych 7 finalistów można wejść zostanie w naszej polskiej tutaj literatury no to jest także mi troszeczkę zabrakło w tej źródeł tak Mariusz Szczygieł otrzymał za książkę nie ma też ciekawy fakt, bo nie ma też książka o braku w żałobie utracie to jest bardzo ważny temat polskiej literatury bardzo silny mocny w zeszłym roku był przecież książka Marcina w ich rzeczy, których nie wyrzuciłem w tym roku była też książka Marka Bieńczyka kontener, czyli ten życie wokół straty żałoby Polska literatura tworzy ważne dzieła to jest to jest fakt w tej siódemce była też Zyta Rudzka dla mnie to była najlepsza powieść krótka wymiana ognia fascynujące rzeczywiście powieść też pokazująca co literatura może stawiać na tak oczywiście Mariusz Szczygieł jest jest autorem znakomitym i właściwie trudno nie być nie ulec jego narracji w tej książce takiej bardzo różnorodne są rzeczy, które są poruszające niezwykle bardzo mocne też dobrą język do tego natomiast oczywiście jeszcze Zyta Rudzka jest Warta wspomnienia w tej siódemce więc, jakby ci ten stan literatury jest ciekawy i tu rzeczywiście jeszcze się dzieje chyba jest także w ogóle potrzebujemy tych zagranicznych nagród czasem, żeby spojrzeć z zewnątrz naszą kulturę i na sztukę i zobaczyć jak wiele dobrego co się dzieje i rzeczywiście, że ten stan jest i 2 jest w rozkwicie no i że że potrzebujemy tego zewnętrznego oka, żeby docenić teraz pod koniec naszej rozmowy chciał, że każdy z państwa zarekomendowało co najmniej 3 dzieła ze swojego obszaru zainteresowań na co nasi słuchacze mają pójść może pani Dorota nie musi być Warszawy, ale jeżeli będzie, więc widzimy dzisiaj jest niedziela, dokąd pójść oczywiście oprócz galerii studio tak oczywiście oprócz można już do galerii studio, ale można sprawdzić w internecie co jest pokazujemy, ale pani rekomenduje rekomenduje mówiła Monika prowadzi mamy pójść macie po do muzeum sztuki nowoczesnej i wreszcie chodzić tam chodzić dobrze sprawdzać stan jest zawsze oprócz nigdy więcej mamy festiwal Warszawa w budowie, który odbywa się co roku zawsze mówi o mieście jest bardzo ważny jest takim otwartym otwarto oferty polem debaty i to już taki nie jest tak jest też takie ważne czy on jest też bardzo dobra wystawa bardzo dobra wystawa czy to jest gdzie to jest to jest w tej chwili w barze Zodiak także w budżecie do baru Zodiak zacznie ich zdolność do chodzi o bardzo jak do to do ZARY czy do Empiku możecie zajrzeć do baru Zodiak i tam zobaczyć się dym debatę o pomnikach w Warszawie należy chodzić na pewno do Królikarni, gdzie są świetne wystawy i już w chwili jej nie ma, ale ta poprzednia dotyczyła właśnie też pomniku także z instytucji sztuki biorą się właściwie jest za taką za bary z przestrzenią całym dziedzictwem PRL -u i 30 lecia ostatnie ostatniego, której dostrzeżenie dedykowane dziękuję panie bardzo to, a więc brzmi optymistycznie ta wyznacza pójść tak teraz bankowa może trochę, że firmy tak może się pan powtórzyć już rekomenduje założył wtedy zapisać teraz poseł wysoka izbo myślę, że na pewno po lasach powtórzę na pewno, bo we Boże ciało jako trzeci film podałbym film rosyjski wysoką dziewczynę Kanty Mira wałkowane w ten weekend właśnie wszedł do kin nagrodzony przez krytyków w Cannes w tym roku film luźno inspirowany książką noblistki Swietłany Aleksijewicz wojna nie ma w sobie nic kobiety 2 kobiety w Leningradzie czterdziestym piątym roku miasto jest po blokadzie po głodzie, ale ciągle bardzo głęboko poranione po wojnie w tych realiach próbują ułożyć sobie życie w ogóle zapamiętajcie państwo nazwisko Kamil Bałuk jest bardzo młody reżyser rosyjski 90 pierwszy rocznik też jego drugi film poprzedni bliskość także był rewelacyjny myślę, że to jest wielkie nazwisko przyszła rosyjskiego kina i pani syna tak mówiliśmy o Oldze Tokarczuk, ale razem z Olgą między tym samy czasie debiutowała Izabela Filipiak, która teraz nazywasz Izabela morska wydała książkę p t. znikanie jest bardzo ciekawa rzecz książka, która wzbudza entuzjazm i protest to ciężko schorowani chorować w Polsce o właściwie niemożności holowania książka, która diagnozuje Polska jako właśnie kraj wstanie choroby dziwny taki dziennik powieść do szczytu znika nie ich znikania wydawnictwo znak książka właśnie która, która czasami mamy także książki są obojętne tymczasem tutaj jest także po pierwsze, widać świetne pióro Izabeli Filipiak dawnej także po prostu czyta się jak znakomitą powieść pewnej sądy zamiast książka walcząca o tę książkę z zrobiona z buntu, a dotyczące sytuacji jak każdy z nas, którą każdy z nas zna przeżył albo uczestniczy w niej, bo choroba jest czymś co co po prostu nas rozkłada, a jednocześnie służba zdrowia wygląda jak wygląda to pierwsza druga rzecz to znowu pisarka Dominika Słowik druga książka tej autorki p t. zimowa bardzo gruba powieść, która też wyrasta trochę z tej fali lat dziewięćdziesiątych, bo to jest powieść thriller troszkę groza troszkę z elementami nadprzyrodzonymi paradoksalnie też książka też o Polsce poseł tej oczekujemy cudu nieustająco uczciły oczekujemy tego cudu łatwo nas też nabrać też książka o manipulacji taki sposób nam to się różne rzeczy sprzedaje jako ten jako ten cud bardzo ciekawa opowieść, a trzecia rzecz to jest nie Polska książka ma miał przy sobie akurat, bo też się pokazywałam to jest słownik miejsc wyobrażony Alberto Angel Dziani quada lub PIT to wydał też rzecz znakomita czyta się trochę jak w dzieciństwie czytało się Verena podróż wgłąb ziemi co po prostu wszystkie krainy wymyślone w literaturze, jakie powstało życie nie wszyscy, bo sens dowiedział jak gdyby diesla, który słownik obrażonych miejsc z książek n p . jest tu też prawie polityka Bruckner jest markę wszystko jest wszystko jest wyobrażali sobie różnych realnych rzeczy się obrażali różne krainy wszystko to tu jest wielka praca tłumaczy i redaktora, który musiał zebrać to nie jest książka do czytania deski do deski ma 1001 stron baśnie 1001 nocy specjalnie tak miało być, ale jest rzecz taka, która przywraca nam przyjemność dziecinną przyjemność błądzenia po obrażonych krainach no świetnie bardzo bardzo bardzo pani państwu dziękuję za te porady w ogóle dziękuję naszym gościom za to, że tę niedzielę zasiedzieli nasze radio i naszych słuchaczy 8 nasi byli pani Dorota Jarecka pani Justyna Sobolewska pan Jakub Majmurek audycję wydawał Maciej Jarząb realizował Szymon waluta teraz czas na informacje pod zapraszam na niedzielny magazyn w imieniu Przemysława Iwańczyka, a my z naszymi słuchaczami słyszymy, że za tydzień na tej samej porze dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCIE PASSENTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA