REKLAMA

Polski populizm (medialny)

OFF Czarek
Data emisji:
2019-10-14 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka programy off czarek dzień dobry dla państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dzisiaj zmiana ani dobra ani zła taka neutralna zmiana po wyborcza tylko dzisiaj program Owczarek od godziny 13 do czternastej 40 od jutra już zapraszam od godziny dziesiątej łączymy się teraz ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest pani prof. Agnieszka Kępińska z wydziału nauk politycznych dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry Rozwiń » witam serdecznie pani profesor, ale halo słychać tak już teraz mają tutaj może pani bardzo serdecznie pani prof. Agnieszka Stępiński 2016 roku kieruje zespołem, który zajmuje się prowadzeniem badań nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce i o populizmie dzisiaj będziemy rozmawiać myślę, że trudność początkowa to jest zdefiniowanie po populizmu niedawno był w Polsce Aleksiej Nawalny, który też skomentował populizm w rozmowie Francis Fukuyama, mówiąc że za każdym razem, kiedy polityk podejmuje jakiś temat, który jest ważny dla społeczeństwa, ale także nośny od razu słyszy zarzuty, że to jest populizm, czyli korupcja zajmie się korupcją no cóż to za populistyczny tematy, a może podniesienie albo obniżenie płac to jest populizm i główne pytanie Best czy da się tak dość precyzyjnie zdefiniować populizm Otóż w literaturze przedmiotu znajduje się wiele różnych ujęć to jest pierwsza podstawowa kwestia, że w zasadzie faktycznie nie znajdujemy wśród badaczy pełnej zgody co do tego jak ten populizm definiować jeszcze dodatkowo dochodzą nam właśnie te definicje takie nazwijmy to potoczne czy tworzone przez samych polityków, ale też przez dziennikarzy, ale generalnie rzecz biorąc można, by powiedzieć, że są 2 podstawowe podejścia pierwsze to jest takie, które mówi, że populizm to jest rodzaj tzw. rozrzedzonej ideologii, a zatem jest to pewna rama, którą można wpisać elementy, które budują taką bardziej zagęszczoną ideologię, gdy takie podejście może być bardzo politologii liczne rozmawiamy o ideologii rozmawiamy o pewnych poglądach światopoglądzie wartościach, a drugie podejście to jest to, któremu zespół reprezentuje to jest podejście, które mówi, że populizm to jest rodzaj pewnego dyskursu czy też stylu komunikacji politycznej, a zatem rozpoznajemy pewne elementy tego stylu wypowiedziach wielu różnych osób i to nie dotyczy tylko wyłącznie polityką, ale równie dobrze można, by wyżej wypowiedziach dziennikarzy taki styl czy też ten dyskurs SEE znajdziemy wówczas sprowadzanie do właśnie takiej prostej definicji coś populizmem jest albo nie jest od razu nam tutaj upada, bo wymaga to znacznie bardziej pogłębionej analizy i szerszego spojrzenia także te przykłady, które pan podaje jeszcze nie definiują nam absolutnie ani danego wątku ani nawet tego, kto to mówi jako populistę zgodnie oczywiście z naukowym podejściem wspomniała pani o dziennikarzach myślę, że dla wielu to może być też w sensie zaskoczenie albo ciekawostka bo kiedy słyszymy o populizmie o polityce to automatycznie przechodzą na głowy właśnie politycy, którzy się populizmem czy też używają populizmu tymczasem populizm, a media to coś jest spory rozdział tak właśnie tak jak mówię jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia ideologii to faktycznie bardziej koncentrujemy się na tzw. aktora politycznych, ale źli, jeżeli pomyślimy o tym, że populizm jest pewnym dyskursem 4 style komunikacji politycznej to te elementy, które składają się na ten dyskursu możemy znaleźć wypowiedziach polityków dziennikarzy, a nawet samych obywateli po prostu rozpoznajemy pewne określone schematy myślowe i też komunikacyjne w związku z tym możemy zastanawiać nad tym na ile dziennikarze, a może nawet bardziej precyzyjnie wręcz powiedzieć publicyści, którzy formują różnego rodzaju opinie poglądy interpretacje rzeczywistości, którą opisują również tymi elementami dyskursu się posługują na ile często jak intensywnie z tych zabiegów właśnie dyskursu czy też językowych korzystają, jeżeli właśnie dziennikarz po prostu krytykuję ośrodek władzy czy też jakiś podmiot polityczny co jest przecież rolą mediów, żeby monitorować co elity polityczne robią to jeszcze nie jest automatycznie populizm, ale jeżeli dany dziennikarz sięga potem ramy, która tak wyraźnie rozróżnia pomiędzy ludem jego potrzebami oczekiwaniami jego mądrością i wartościami pozytywnie nacechowanym, a po drugiej stronie stawia elity jako właśnie te skorumpowane złe niekompetentne odcięta od ludu no to już zaczyna to brzmieć właśnie tak, że można zakwalifikować jako przykład populistycznego stylu komunikacji to właśnie to też trzeba takie ważne żeby, żeby rozpoznać populizm pani wspomniała ludzie w jelitach pewnie można, by jeszcze ciut więcej powiedzieć, czyli że mamy taką wizję pewnego czasu idealnego, który istniał w przeszłości, która jest przyszłością nie zdefiniowaną, że był kiedyś taki czas, kiedy to właśnie lud żył szczęściu, ale potem pojawili się wrogowie, którzy ten lud na różne sposoby z niewoli teraz lud jest zniewolony albo mierzony albo winny sposób uciskany przez elity no ale nadejdzie taki czas, kiedy lód upomni się o swoje i to właśnie najlepiej pod przywództwem tegoż lidera, który przemawia wtedy rozliczy się na stole nas dojdzie do pewnego konfliktu zdarzenia, ale z tego zdarzenia lud wyjdzie zwycięsko, pokonując wrogów, pokonując elity i być może powróci do tego czasu tych wartości harmonii szczęścia piękna, że w tym co pan redaktor mówi są tak naprawdę 2 ważne elementy 1 z faktycznie ta dychotomia ten ten podział taki na lód i tych innych, bo to mogą być elity, ale mogą być też inne grupy, które do ludu nie należą np. ci, którzy nie wyznają tych samych wartości, którzy reprezentują jakieś inne religie tak zapewne nie musi być tylko elita w znaczeniu elity politycznej, ale tak to są ci oni to są ci obcy, którzy nie należą, którzy nie są blisko ludu natomiast druga rzecz to jest właśnie ten taki ideał, a samego ludu nie zawsze wyidealizowany ten obraz ludzi jest mądry wie, czego potrzebuje, czego oczekuje i ma do tego absolutne prawo lód to jest też ten, który jest uczciwy kierujący się wartościami tymi tymi najważniejszymi wartościami, ale tam jest czy ten element właśnie relacji pomiędzy tym przywódcom, a nowym ludem na ile ten przywódca jest tym głosem ludu, a zatem mówię to, czego lud oczekuje, bo jest po prostu częścią tego ludu go znam go reprezentuje na ile ten liderce też często zdarza staję w takiej pozycji nieco nadrzędnej wobec ludu, a zatem ten, który właśnie poprowadzi tam jest też ten wątek, który pan wprowadził o każdy z tych modeli jest obecny w tym dyskursie i obserwujemy to na wielu różnych przykładach nie tylko w Polsce do innych, a co pani profesor się jeszcze sądzi o tym, takim idealnym czasie, który istniał kiedyś one właśnie takim czasem, który jest takim zlepkiem dowolnie interpretowanych wydarzeń z przeszłości, czyli tutaj w tych naszych badaniach nie tyle bym odwoływała się do kwestii czasu czy ten to, że kiedyś było tylko raczej właśnie do tej koncepcji takiego ludu i tego tzw. atlantów, czyli tej ojczyzny w tym takim najczystszym wyidealizowanym wariancie, który zakłada, że ten lud jest właśnie tylko szczęśliwe, ale też i jednorodny takich Homo graniczne i opierający się jej odwołujące do wspólnych wartości oparty na wspólnej historii, która może zawierać zarówno te elementy chwały glorii, ale też takie elementy, w których czy takie czasy, w których ten lud cierpiał co też go ukształtowało też go zbudowało no i taka sytuacja, w której te potrzeby oczekiwania ludu sam wysłuchane są zrealizowane przez tych, którzy te lub mieli tutaj jest właśnie ta krytyka elit zawarta mieli reprezentować na właśnie tego nie czynią ita data zła elita to jest ta, która właśnie odcina się od tego ludu tracił wręcz pewną legitymację do tego, żeby ten lud reprezentować, bo po prostu koncentruje się na swoich własnych potrzebach interesach albo to są ci inni, którzy po prostu tej jednorodności tej w tym wartościom zagrażają wrócimy do naszej rozmowy o populizmie po informacjach Radia TOK FM informację za kilka minut o godzinie 4, a te zmiany w mojej głowie także o 1320 po informacjach wracamy państwa mają goście ze studia Radia TOK FM w Poznaniu pani prof. Agnieszka Kępińska z wydziału nauk politycznych dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza wczoraj ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam pani prof. Agnieszka Kępińska z wydziału nauk politycznych dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza 2016 roku kierująca zespołem zajmującym się prowadzeniem badań nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce pani profesor czy populizm ma narodowość czy populizm Polski wygląda inaczej od populizmu niemieckiego amerykańskiego czy francuskiego czy poza tymi elementami, które są wspólne, żebyśmy mogli mówić będą uliczne to musimy mieć ten podstawowy trzon, czyli to, o czym rozmawialiśmy wcześniej ten dychotomiczny obraz świata czy tak naprawdę relacji społecznych co faktycznie można powiedzieć, że tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli potraktujemy populizm jako swoistą ramę, którą można wypełnić różnymi treściami tam jest też przestrzeń właśnie na tę specyficzne cechy te właściwości o charakterze nazwijmy to narodowe, jakie badania wcześniej też w Polsce prowadził pan Paweł przy Łęcki, który zaproponował taki wykaz dosyć długi długą listę wskaźników tzw . polskiego populizmu na tej liście znalazło się wiele elementów, które pewnie też udało się znaleźć innych państwach czy w innych systemach, ale takie bardziej Polski to bym powiedziała chociażby kwestia negatywny stosunek do Niemiec, czyli pokazywani jako tych właśnie innych negatywny stosunek do Rosji też co my włączyliśmy do tej listy tego wcześniej nie było, ale też słychać to w dyskursie niektórych podmiotów politycznych tam jest też kwestia budowania tej w taki idealnej wizji nazwijmy, która określana jest mianem czwartej Rzeczypospolitej jest też potężna silna krytyka tzw. trzeciej Rzeczypospolitej jako taki element właśnie często obecny próba zdefiniowania kim są te elity, które tak intensywnie niektórzy podmioty krytykują jesteś tam bardzo silny element, ale to mówi być może nie nie tylko Polski myślę, że znajdziemy to też innych, a społeczeństwa to jest kwestia przywiązania do tradycji religii do wartości do historii w Polsce bardzo silny czynnik, który określa właśnie stosunek do innych i wśród tych takich elementów, które też Ciurzyński wymieniały, które również w swoim badaniu uwzględniliśmy znalazło to swoje potwierdzenie, że faktycznie te elementy są przywoływane to jest też negatywny stosunek do Unii Europejskiej, jako że do instytucji ponadnarodowej czy też w ogóle do no właśnie do unijnych instytucji jako tych przy tego przykładu elit, które nie są elitami tu w kraju, ale mają wpływ na to co dotyczy ludu idąc tropem tutaj tego dyskursu populistycznego każdy z tych elementów, który przed willą wymieniłam jest w tym dyskursie obecna oczywiście w różnym stopniu, ale to były takie główne wskaźniki myślę, że te badania, które są prowadzone za granicą, a tych badań w tej chwili sporo jakiś czas temu właśnie w ubiegłym roku zakończyła się taka duża inicjatywa badawcza pod patronatem takiego programu Międzynarodowego kast co jest Eko przepraszam cost to jest taka inicjatywa finansowana przez komisję Europejską tam byli badacze z kilkudziesięciu państ w Europy czytam właśnie z policją Communication in biura komplet chętnych do czarnych dziur w media też polityka po PiS w demokracjach polityk z czymś była pierwsza książka, którą wydaliśmy pod patronatem tej akcji cost w tej chwili jest druga książka, która zawiera wyniki badań, które przeprowadziliśmy ta pierwsza to pan redaktor wspomniał miała tę zaletę, że pozbieraliśmy badania, które wcześniej były prowadzone w wielu krajach w Europie i opracowaliśmy to w postaci rozdział w języku angielskim co było kolosalnym przedsięwzięciem zresztą spotkało się dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego, ale nie tylko, ponieważ nareszcie można było poczytać o tym co się dzieje w innych państwach bez tej bariery językowe prócz minę znajomość angielskiego, ale zazwyczaj sporo tych badań w różnych krajach wprowadzane w językach narodowych, a my właśnie mogliśmy poczytać co do tej pory ustalono winnych i te właśnie spostrzeżenia poprowadziły nas na stronę także można wskazać pewien taki wspólny rdzeń natomiast ta reszta to już są właśnie te specyfiki krajowe narodowe dobrze jak wygląda populizm medialny jak dziennikarze jak publicyści nie korzystają z narzędzi populistycznych pytam szczególnie Polskę tak czy tekst naukowego punktu widzenia mamy pewne porządki, ponieważ badacze nauk społecznych próbują sobie uporządkować nieco tę bardzo skomplikowaną i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, którą próbujemy uchwycić i takim punktem wyjścia do badania postawy ról czy funkcji czy sposobu zaangażowania dziennikarzy to populistyczna komunikowanie polityczne jest to, że dziennikarze mogą albo być takimi bitki parami, czyli mogą decydować czy będą prezentować wypowiedzi populistyczne innych podmiotów w tym np. aktorów politycznych czy też nie czy innymi słowy jeśli ktoś coś powiedział toczymy teraz zaprezentujemy na łamach czy czy na wizji, ale druga rzecz jest to, że dziennikarze mogą być też sami takimi źródłami takimi właśnie pokażemy właśnie źródłami wypowiedzi o charakterze populistycznym, ale mogą też odgrywać rolę mogą być takimi interpretatora ami tego co inni mówią teraz polega na tym, jaką rolę, którzy dziennikarze takich organizacji medialnych wchodzą w Polsce te badania, które teraz prowadzimy, ale też wcześniejsze, które prowadziliśmy w ogóle nad dziennikarstwem w Polsce pokazują, że polscy dziennikarze w dużym stopniu formują czy często, formułując opinie poglądy i dostarczają interpretacji czy nie są tylko takimi reporterami, ale też prezentują swoje własne poglądy i oceny, jeżeli to wiemy już w ogóle opolski dziennikarza, że to pewien model, który dość wyraźnie jest obecny w Polskim dziennikarstwie to stwarza to od razu przestrzeni na właśnie, tym bardziej aktywną rolę dziennikarzy i w tym komunikowaniu populistyczny, czyli widzimy, że publicyści, którzy publikują na łamach określonych tytułów prasowych, ponieważ w naszym badaniu uwzględnialiśmy telewizja, ale głównie prasy, zwłaszcza prasę codzienną tygodniki, gdyż bardzo wyraźnie, że dziennikarze nie tyle jako bardzo często dopuszczają te wypowiedzi innych aktorów, czyli aktorów politycznych na swoje łamy, ale też sami dokładnie tym stylem czy tym dyskursem się posługują natomiast kolejna jeszcze jest 1 rzecz mianowicie to, jeżeli już relacjonują wypowiedzi innych to na ile je komentują oceniają wchodzą jakikolwiek tutaj dyskurs z tymi wypowiedziami też widzimy spore różnice w postawa dziennikarzy w zależności od tego w jakim tytule czy jak i organizacji medialnej pracują i jakim nachyleniu politycznym czy są jakieś wyjątki znaczy czy to jest także, bo pewnie osoby z obydwu stron pomyślą sobie, a to na pewno tamci tak czy to na pewno ci nazwa 1 z nich bardziej liberalni, a to może bardziej ci bardziej prawicowe, jaka jest prawda czy zatem mamy do czynienia z grzechami obydwu stronach czy po wszystkich stronach widać bardzo wyraźnie, że nie poszczególne elementy tego dyskursu populistycznego możemy w mniejszym lub większym stopniu zaobserwować w różnych tytułach prasowych np. ten populizm tzw. wykluczający, czyli właśnie ten, który polega na wodę w mieniu pewnej grupy od ludu i wyraźne przeciwstawianie 1 grupy drugim nie mogę w tej chwili o elicie, ale tych innych zdecydowanie częściej obecny w czy był w tym czasie, w którym te badania prowadziliśmy, czyli 20152017 bardziej obecny w prasie, którą byśmy mogli scharakteryzować jako reprezentujący poglądy prawicowe czy też konserwatywne, ale n p . z drugiej strony możemy pokazać przykład polityki, która również bardzo często przywoływała tygodnika polityka, która bardzo często przywoływała wypowiedzi aktorów politycznych zawierające ten populizm wykluczające automatycznie krytykujące tego typu wypowiedzi, czyli naszych analizach musimy być bardzo czujni jak obserwować nie tylko samą obecność danej wypowiedzi, ale też właśnie postawy dziennikarza wobec tego typu wypowiedzi jeśli wezmę tak po prostu automatycznie liczby też okaże, że w polityce było bardzo dużo populizm wykluczającego tak, bo polityka go referowała prezentowała, ale jednocześnie dziennikarz w swoim komentarzu czy też sposobie zadawania pytań, bo analizie podlegały też wywiady w jaki sposób się do tego odnosił to co bardzo ciekawe co widać z naszych badań to jest to, że ta postawa dziennikarza osobie rozpisaliśmy na kilka opcji może być krytyczna może być sprzyjająca, czyli dziennikarz zgadza się z tym co inni mówią, ale może też być taka sytuacja, w której dziennikarze z danej organizacji medialnej przyjmują różną postawę w zależności od tego kto jest źródłem tej wypowiedzi i tę odmienną postawę i w zależności od tego właśnie czy mówi polityk, którego poglądami zgadzamy czy też być może nie tym momencie dziennikarz albo temu sprzyja albo właśnie co to krytykuje również te specyfika widać bardzo wyraźnie znacznie bardziej wyraźnie w tytułach prasowych, które mają charakter zdecydowanie tutaj prawicowy mam namyśli taki tytuł jak chociażby w sieci czy do rzeczy, bo te tytuły podlegały m. in. naszej analizie no dobrze, a jak Polska, ale też ten populizm medialny, jaką reprezentuje, jaką wygląda na tle innych państw w Europie czy w ogóle da się to jakoś zmierzyć usystematyzować czy też ułożyć czy są takie kraje, w których przyjmowano już badania pokazują, że dziennikarze próbowali przejmować inne postawy niż to, który w tej chwili mówię, czyli np. postawę wyrażającą się czy polegającą na dystansowanie się wręcz odcinanie od takich podmiotów politycznych takiej taki kordon sanitarny jak to się nazywa tak, czyli po prostu nie piszemy nie relacjonujemy nie dostarczamy tej przestrzeni medialnej określonym podmiotom takiej strategii przyjmowano chociażby w Austrii swego czasu w Niemczech czy Szwecji, ale te badania, które były przeprowadzone pokazały 1 rzecz, że ta strategia w gruncie rzeczy nie do końca się sprawdza, dlatego że taki podmiot polityczny, którym mówimy, że właśnie media wyraźnie odcinają się od relacjonowania tego co mówi zaczyna to rozgrywać na swoją własną korzyść, mówiąc że na tak oczywiście, że te media nas nie mówią mi nie piszą, ponieważ to jest element elity w związku z tym my, jakby nie pasujemy tutaj tak uderzamy w tę elitę związku z tym oni udają, że nas nie ma też zauważyć, że dzisiaj w dobie mediów społecznościowych mediów online, a ta strategia mediów tradycyjnych też już przestaje działać, bo po prostu te podmioty znajdują inne kanały bezpośredniego kontaktu ze obywatelami czy potencjalnymi wyborcami w Polsce takiej strategii, żeby całkowicie nie pisać właśnie się i jakby całkowicie odcinać i relacjonować tego co te podmioty robią nigdy nie było właśnie znacznie większe zaangażowanie powiedziałabym wręcz przeciwnie z tych naszych badań wynika, że jak polskie media relacjonują polityka w tym także właśnie wypowiedzi populistyczna to jestem bardzo wysoki poziom zaangażowania w tym debatę wrócimy do naszej rozmowy o populizmie po informacjach Radia TOK FM informację za kilka minut o godzinie trzynastej 40 dzisiaj Szanowni państwo program off czarek wyjątkowo pomiędzy godziną trzynastą, a 1440, ale od jutra wszystko wraca do normy państwa i moim gościem ze studia Radia TOK FM w Poznaniu jest pani prof. Agnieszka Kępińska z wydziału nauk politycznych dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pani prof. Stępińska od 2016 roku kieruje zespołem zajmującym się prowadzeniem badań nad populistycznym komunikowaniu politycznym w Polsce pod adresem populizm Krupka, a mu kropkę edu PL, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza populizm kropkę, a kropkę edu kropkę PL znajdą państwo szczegóły tego projektu informacje o 1340 wczoraj to, że Szanowni państwo nie dać zwieść tej zbitki wyrazów nagroda Nobla z ekonomii to jest nagroda banku Szwecji imienia Alfreda Nobla bez wchodzenia to nie jest to samo to nie jest nagroda Nobla to jest nagroda banku Szwecji, a my wracamy do populizmu studio Radia TOK FM w Poznaniu pani prof. Agnieszka Kępińska z wydziału nauk politycznych dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdy pani profesor się bada populizm n p . w mediach jakich jakich narzędzi używa, czego się szuka co co nam mówi co mówią badania jak wyglądają narzędziem, które my zastosowaliśmy, bo tzw. książka gotowa to jest taki jej narzędzie, które wygląda trochę jak kwestionariusz, który rozdaje jako ankiety ludziom tylko, że w tym przypadku jest to zbiór pewnych kategorii można opowiedzieć swoje z tych pytań, które zadajemy materiały, które podlegają analizie jest to pewien schemat, który zawiera pewne określone kategorie my sprawdzamy czy te kategorie, które my przewidzieliśmy w naszym narzędzia są obecna w materiałach, które podlegają analizie, a zatem, jeżeli wiemy, że taką immanentną cechą populizmu jest odwołanie do ludu, a zatem jakieś nawiązanie do właśnie tej kategorii, czyli w postaci np. wskazania pewnych wspólnych cech ludu albo podkreślanie zawartości czy może raczej tej specyfiki tego tego ludu żonie taki właśnie dobry, że posiada pewne cechy i te dobre oczywiście cechę, że ma pewne osiągnięcia to my rozpisuje sobie na poszczególne kategorie czytając dany materiał w naszym przypadku były to materiały medialne właśnie czy zawartość prasy czy zawartość mediów elektronicznych to sprawdzamy czy tam jest i sprawdzamy też, kto jest źródłem tego typu wypowiedzi w ten sposób możemy stwierdzić na jak często na ile obserwujemy te elementy, które przynależą do właśnie tego dyskursu populistycznego wypowiedziach osób, które w mediach zaistniały, które przez media zostały zaprezentowane to jest o tyle ważne, żeby podkreślić, że w takim razie na pytanie czy dany polityk częściej stosuje ten styl nie jestem w stanie odpowiedzieć natomiast w stanie odpowiedzieć na pytanie czy w tej relacji medialnej dany polityk części stosuje testy tak, bo nie wiem czy faktycznie tak często czy ona tak często posługuje się tymi elementami dyskursu populistycznego czy to po prostu media wybrała akurat te wypowiedzi, żeby je zaprezentować związku z tym ja badam taki medialny obraz tego dyskursu czy też taką medialną relację tego dyskursu politycznego, a czy istnieją to jest też, gdyby zakres pani doświadczenia czy istnieją lekarstwa na populizm lekarstwa w kuracja htz kuracja to znaczy, że zakładam, że choroba, bo to też jest dyskusja wokół tego mianowicie są tacy, którzy mówią tak populizm jest zjawiskiem niepokojącym, ponieważ może stanowić zagrożenie dla demokracji, ale są tacy, którzy mówią, że populizm jest swoistym uwolnieniem pewnych oczekiwań potrzeb taką byśmy powiedzieli właśnie manifestacją tego głosu, który z różnych powodów nie był, a długo reprezentowany czy prezentowane albo po prostu ktoś do tego się odwołuje są takie dyskusje bardzo w tej chwili intensywne właśnie wśród polityków dziennikarzy, ale także wśród środowiska akademickiego co zrobić z tym zjawiskiem czy w ogóle cokolwiek możemy robić poza tym rzeczywiście obserwujemy i staramy się to opisać mianowicie znowu zwraca uwagę na istotną rolę mediów to znaczy, żeby pokazywać na ile pewne wypowiedzi zawierające też pewne argumenty i też pewne sentymenty i właśnie pewne postawy mają swoje uzasadnienie w jakiej rzeczywistości społeczno-politycznej na ile po co tak naprawdę, bo to też pojedzie się często pojawia w tej analizie populizmu są tak naprawdę demagogia tak czy są właśnie próbą wykorzystywania tego bardzo emocjonalnego języka tych uogólnień tych uproszczeń tego właśnie takiego podsycania tej tej dychotomii tego tego konfliktu pomiędzy my, a oni w społeczeństwie właśnie sporo uwagi w tym moim środowisku, które zajmuje się rolą mediów poświęca się właśnie temu, żeby dziennikarze poza tym, że to po prostu relacjonują jednak, a byli aktywnym czynnikiem byśmy powiedzieli czy aktorem w tym dyskursie w tym znaczeniu, że nie, tyle że sami tam dokładają jeszcze kolejnych tego typu wypowiedzi tylko, żeby właśnie pełnili tę rolę takiego strażnika czy też być może pewnego przewodnika po tym, dyskursie politycznym, bo politycy będą z tych narzędzi korzystać raz tylko pytanie, jakie są konsekwencje społeczne, a mogą być całkiem poważna, bo proszę zauważyć, że jeśli ten dyskurs się upowszechni i tak bardzo będzie akcentowane to, że jakakolwiek w ogóle elita jest zła to jest uderzenie w tę demokrację taką, a bazującą na reprezentacji też może być źródłem czegoś co nazwać taką, wspierając cynizmu tak to też literaturze opisane zjawisko skoro wszystko jest tak źle nikomu nie można zaufać to zaczynam się jako obywatel wycofywać z tego wszystkiego już nikomu nie ufam nikomu nie wierzę właśnie te spirale gdzieś między wierszami czytam, że populizm właściwie można by, gdyby odsłonić to narzędzie, gdyby przedtem przedmiot tych działań populistycznych miał odpowiedź narzędzia, żeby właściwie odczytać, żeby właściwie ocenić czy była właśnie przeanalizować oczywiście tutaj ważna rola mediów ważną rolę dziennikarzy czy pani mówiła, że jest pewna odpowiedzialność dołączone do tego zawodu właśnie, żeby tłumaczyć świat nie upraszczając zbytnio, żeby nie było czarno-białe jednakowoż pokazywać wszystkie odcienie no ale gdzieś tam na końcu liczymy na to, że społeczeństwo ma także te narzędzia, które powinniście dziennikarze także, że społeczeństwo po być może zbyt optymistycznie brzmiących wypowiedziach polityków liderów politycznych programów partii politycznych powiedzą zaraz zaraz to przecież nie takie proste to niemożna powiedzieć, że ten jest winny czy tamten zwinny to jest zbyt skomplikowane to prawda no i też pojawia się kwestia powiedziałbym pewnej gotowości na akceptację tego stylu no bo możemy przyjąć np. wybory są takim momentem, które sprzyja stosowaniu tego typu strategii komunikacyjnych no bo w czasie wyborów słyszymy bardzo często odwołania do ludu do ich mądrości do woli do oczekiwań z drugiej strony właśnie potężną krytykę jakich elit tak na często zwyczajnie tych ogólnie elit tylko tych konkretnych, które nazywamy z imienia nazwiska czy też z nazwy, żeby też była świadomość społeczeństwa tego, że jest to pewien zabieg natomiast pytanie na ile to wypełnione właśnie konkretną treścią dopóki to są takie zabiegi stylistyczne to możemy powiedzieć na dobrze to jest po prostu część tej rywalizacji przedwyborczej wiadomo, że tak będą robić natomiast, jeżeli zrozumiemy, że może być tam coś więcej, czyli ten ta rama, którym mówiliśmy na początku ten ten taki rozwiedziona ideologię zaczyna być uzupełniana elementami bardzo twardej takiej gęstej ideologa jak chociażby nacjonalizm to zaczyna się już tutaj zupełnie inna sprawa tak, bo w tym momencie mamy świadome kształtowanie bardzo negatywnego obrazu i innych i też budowanie właśnie pewnych określonych przez potencjalnie postaw no i być może w konsekwencji tego zachowań wobec tych innych tu mówimy o realnych zagrożeniach i problemach, a nie tylko po prostu stylu dyskusji podczas kampanii wyborczej pani profesor, jaką lekturę poleca pani tym naszych słuchaczy, którzy chcieliby kwestią populizmu zająć się zrozumieć lepiej bardzo dużo publikuje się w tej chwili w Europie i w stanach Zjednoczonych zatem era trampa przywołała też tam ten temat bardzo istotnie jeśli chodzi o literatura po polsku powiedziałabym, że dobra lektura jest książka, która wspomniała wcześniej to książka pana Pawła Szymańskiego 2012 roku bodajże Kretek naprawdę zaczął taki systematyczna szerokie badania nad właśnie populizmem tym dyskursem populistyczna w Polsce na 9 trudniej zachować w terenie elegancko, ale będą też komentować nasze opracowania, które właśnie w tej chwili dosłownie powstają przygotowujemy cykl publikacji, bo te badania, które pan redaktor wspominał właśnie kończymy to są projekty granatowe za moment będą publikacje, które z 1 strony chcemy, żeby pokazały trochę bardziej właśnie tę teorię te definicje te wyzwania, których mówiliśmy na początku rozmowy, a z drugiej strony chcemy pokazać wyniki naszych własnych badań i te wyniki będą zaprezentowane w takim tzw. otwartym dostępie bardzo nam zależy, żeby każdy mógł pobrać sobie takie opracowania i z nich skorzystać to będzie określenie populizm krótka, a kropkę wg szybko PL tak tak tam m. in. zamieścimy właśnie wszystkie publikacje, które w ramach tego naszego projektu powstały już w tej chwili jest szereg takich opracowań, które zostały wydane w postaci artykułu, ale to, jakby bardziej branżowa tutaj już literatura natomiast chcemy, żeby powstały takie opracowania, które pusto w wersji pdf w tym tzw. open Access no po prostu do pobrania i każdy będzie mógł się z tym zapoznać jest takie nazwisko kasa Muda kas młode to jest taki pisarz pewność, że chiński badacz pisarz w sensie, że publikuję dużo dobrych rzeczy też warto poczytać problem w tym, że ona głównie po angielsku, ale jest to taka postać, której my też wychodzimy tutaj to właśnie prezentuje ten populizm jako rozrzedzone ideologię właśnie tworzy nam tę podstawę do badań nad tym czy później ta rama jak to tutaj nazywaliśmy jest wypełniona także jak takie kultowe duże nazwisko warte zapamiętania bardzo bardzo pani dziękuję pani prof. Agnieszka Kępińska z wydziału nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza była państwa mają goście pani prof. Stępińska kieruje zespołem zajmującym się prowadzeniem badań nad populistycznym komunikowanie polityczne w Polsce więcej znajdą państwo na stronie właśnie tego projektu populizm kropkę AM u kropkę wg szybka PL informacje już za kilka minut o godzinie czternastej po informacjach wracamy do programu Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA