REKLAMA

Wspomnienie Kornela Morawieckiego

To co najlepsze w Radiu TOK FM
Data emisji:
2019-11-01 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz trwają uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego jak wielką przyjemnością też zaszczytem chciałbym państwu przedstawić gość czas, którym będziemy przypominać Kornela Morawieckiego, ale też w dużej mierze chyba też opowiadać historię dwudziestego tego 2001 . wieku Polski, ponieważ biografia Kornela Morawieckiego ściśle z tym związana, więc już przedstawiam wybitnego historyka prof. Andrzej Paczkowski jest teraz państwa gościem dzień Rozwiń » dobry panie profesorze sam w PRL -u też działaczy opozycji Demokratycznej, a potem no właśnie historyk naukowiec związany i Instytutem Pamięci Narodowej w latach jeszcze dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych początkowo potem z Polską Akademią Nauk Instytutem studiów politycznych możemy, gdy wspominamy Kornela Morawieckiego, który w, którego dziś żegnamy to wspominamy go z 1 strony jako właśnie opozycjonista za czasów PRL, a z drugiej strony jako polityka trzeciej RP co szczęście chyba ściśle wiąże się też jest oczywiście premierem obecnym Mateuszem Morawieckim wydają się, że to te postaci są łączone ale gdyby przypomnieć działalność Kornela Morawieckiego w PRL -u to trzeba było powiedzieć, że tak chyba w pamięć zapadł jako taki działacz radykalny, który w pewnym momencie rozszedł się z tym instrument o pozycję innym z solidarnościowym, dlaczego radykalne no stawia radykalne Zagłębie program dla dla dla swojej formacji widać to było takie to jest dosyć naturalne no wprowadzenie stanu wojennego klęską Solidarność po każdej klęsce klienci, którzy przegrali zadający pytanie dlaczego, kto winien co robić i Kornel Morawiecki należał do tych, którzy też takie pytania stawiali i znajdowali własną odpowiedź taka generalna odpowiedź była taka, że Solidarność była zbyt ugodowa zbyt umiarkowana, a wobec tego trzeba sięgnąć po bardziej radykalne środki i osób, które w ten sposób odpowiadały było bardzo wiele już od połowy 80 tego drugiego roku, czyli kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego zaczęły się pojawiać inicjatywy wśród działaczy Solidarności kiczu takich, którzy uważali, że trzeba ostrzej to jest takie słynne słynne powiedzenie czy króciutki dialog między Sewerynem Jaworskim 1 z tych radykalnych działaczy, a Tadeuszem Mazowieckim jeszcze w internowaniu selery mówi do do mazowieckiego, a mówiłem, żeby ostrzej anatoma związkowego mówiłem, żeby rozsądniej i to jest właśnie zderzenie tych 2 posta w obok Solidarności walczącej, którą Kornel Morawiecki założył w czerwcu 80 tego drugiego roku pojawiały się takie jak MRKS jak złe Marksem, ale w 2 Międzyzakładowy robotniczy komitet Solidarności w Warszawie i tego rodzaju formacji pojawiło się więcej i Warszawie i poza nią niektóre wywodziły się 3 wychodziły wprost Solidarności czasami nawet nie nie nie tracą z nią kontaktu jak MRKS, który by radykalny, ale jednak utrzymywał jakiś kontakt z Bujakiem mi z regionem Mazowsze pojawił się także takie formacje, które były poza Solidarnością Polska partia niepodległości w później w wolność pokój taki ruch anarchistyczny w Gdańsku tzw. rachunki, którzy zadymy to o od nich pochodzi nazwa zadyma, bo z za Mia -li manifestacje oficjalne rządowe na 1 maja to jest dosyć jest oczywiste naturalne, że pojawiają się właśnie propozycje radykalne, a z drugiej strony Cisy z innych jeszcze strony pojawiały się taka taka postawa absencji Ano nie udało się przegraliśmy dajmy się z tym spokój wracamy do domu swoje grządki uprawiamy na, a w środku jest ten także rady właśnie w miejscowym, czyli to to ten główny nurt, który kontynuuje ten sposób widzenia to jakby filozofie polityki Solidarności to znaczy pewnego umiarkowania w stopniu ważności zmian wymuszania na władzy zmian bez zapowiadania żyje się wszystkich powieści rozstrzelali tak dali ta nowa, bo konny Morawiecki takie to było w roku przełomowy dla bardzo wielu działaczy w sześćdziesiątym ósmym roku uczestniczył już w wydarzeniach marcowych, a potem też protestował rozrzuca ulotki przeciwko interwencji wojsk układu Warszawskiego w Czechosłowacji, a w latach mówimy już po po po stanie wojennym rozszedł się z Solidarnością i jako działacz regionalny we Wrocławiu założył Solidarność walczącą i dlaczego trochę ten radykalizm to znaczy on polegał bowiem, że był wiemy, że był bardzo wydawniczą też bardzo aktywnie to ruch, chociaż nieduży, bo w sumie to parę tysięcy osób w całej Polsce należało do Solidarności walczącej, ale był bardzo bardzo aktywny ja bym powiedział także temu radykalizm postulatów natomiast nie było Rek radykalizmu środków z, bo ani Kornel Morawiecki ani Solidarność walcząca nie nawoływała do terroru do walki zbrojnej nie przygotowywała się na na na barykady, gdzie się strzela na barykady, gdzie po 1 stronie ZOMO schowany za tarczami ja po drugiej tu manifestujący, tak więc jak będzie redaktor radykalizm celów przy umiarkowanie środków, bo to było naturalne w po prostu nie było w PRL -u warunków do budowy podziemnych struktur zbrojnych po prostu nie było takich warunków nie dostępu do broni tak dalej, ale także chyba nie było nawet takiego takiego pomysłu Władysław Frasyniuk z Wrocławia opowiadał, że jak rozumiem właśnie Solidarność Frasyniuk bardziej stawiali na strajki, a Kornel Morawiecki widział większą skuteczność takich działań ulicznych no tak oczywiście, ale trzeba wejść także osiemdziesiątym drugim roku Solidarność ta główna tam miejsce mowa bez Wałęsy, który był internowany, ale ci działacze jak Frasyniuk Bujak w Warszawie Lee w Gdańsku Hardek tak, by tak dali oni jednak inny znali się szybko sprawy, że strajk przestaje być bronią nawet nie tylko skuteczną ile dającą się zbudować, bo obejrzeli się rzuca hasło z list strajku 15 minutowego to po prostu to nie jest żaden strajk prawda i że jednak ich aktywność na ulicach jest jest podstawowym pozorną formą nacisku na władze i to się pojawiły dosyć wcześnie przy okazji obchodów tzw. miesięcznie, czyli trzynastego to zaczęło tak na dobrą na dobrą miesięczne sprawozdania stanu ta od od 13 lutego msze za ojczyznę, które się kończyły wyjściem z kościoła i uformowanie jakiegoś powodu, a później były już 3 rzucone wręcz hasła do organizowania takich pochodów ten główny ta główna manifestacja manifestacje uliczne w ogólnokrajowe odbył się 31 sierpnia w rocznicę podpisania porozumień w Gdańsku no i one właśnie zakończyły się porażką to znaczy zbyt mało ludzi na te ulice wyszło ludzie już się bali wychodzić na ulice zresztą Solidarność powstała, dlatego że nie wyszła na ulice SA ze stoczni tylko zamknęła się w stoczni idzie to jest taki pewien i tak objaw psychologii mas psychologii społecznej jak Jan Paweł II przyjechał do Polski w osiemdziesiątym trzecim ruchu to 1 000 0001,51 000 000 ludzie przychodzili, bo się nie bali mówi, jeżeli żyje że, że papież jest po prostu tarczą i że władze nie zaatakują ludzi, którzy przychodzą na spotkanie z papieru bez tego przychodzili masowo ogromnej ilości 5 korespondencja gra jak podbijanie wzywało do manifestacji to przychodziło kilka kilkanaście tysięcy co nie dawało tej masy krytycznej, której przekroczenie o oznacza, że ruszyła lawina nie ruszyła taka lawina aż do osiemdziesiątego dziewiątego właśnie Kornel Morawiecki był bardzo krytyczny wobec rozmów okrągłego stołu wzywał też do bojkotu tych wyborów z 4 czerwca, czyli pierwszych demokratycznych, choć nie w pełni demokratycznych, bo kontraktowych w wyniku porozumienia z poprzednim reżimem potem podejmował kilka prób startował w wyborach i to musi nie udawało aż do 2015 roku do tego dużego zwrotu politycznego, który w Polsce miał miejsce mówi to takim językiem bardzo delikatnym wtedy wszedł z list Kukiz 15 szybko się z konfliktową w zasadzie współpracował w ramach niezależnej z prawem sprawiedliwością to jest taki bohater i też takie poczucie wśród bardzo wśród części otoczenia, zwłaszcza prawa i sprawiedliwości Kornela Morawieckiego właśnie w końcu przywraca się pamięć Morawieckiemu, który miał być spychane w tamtej narracji ja rozumiem trochę panie profesorze to jest cały czas ten sam spór o to jak należało robić to transformacja to znaczy Kornel Morawiecki i Solidarność walcząca późniejsza nazwa Partia Wolności za w zasadzie nie miał takiego bardzo sprecyzowanego programu transformacyjne ego w znaczy Polska ma być niepodległa dachu i demokratyczna, ale jak zorganizować tę demokrację na czym polega demokracja i co trzeba zrobić, żeby Polska była nie tylko niepodległa demokratyczna, ale także funkcjonowała jako pewien organizm gospodarczy tego w zasadzie w programie Solidarności walczącej nie było, ale prawdę mówiąc także Solidarność sama nie miała takiego sprecyzowanego pomysłu praktycznie nikt nie miał takiego dobrego pomysłu były pomysły na ustrój państwowy prawda najbardziej radykalny Bóg był Leszek Moczulski i Konfederacja Polski niepodległej, którzy po prostu uważali, że należy przywrócić konstytucję druk 16003005 . roku i wedle konstytucji organizować państwo no to to było dosyć utopijne oni nie mieli siły, żeby to zrobić Kornel Morawiecki ja nigdy nie były więzień blisko nie nie nie współpracowałem żadnej w żadnym okresie jego działania ani ani w latach osiemdziesiątych ani tym bardziej później odnoszę wrażenie, że po prostu jest nieszczęśliwy człowiek, dlatego że on jednak rzeczywiście stworzył Solidarność walczącą sobie lat ukrywał to co oczywiście zobaczymy dosyć wyjątkowym prawda bardzo sprawna niedużo, ale bardzo sprawna organizacja wszędzie obecna mająca pomysł n p . takie oni się wracali do żołnierzy sowieckich, którzy byli w Polsce nie do związku sowieckiego tylko do tych żołnierzy sowieckich miał tym to to wizje na wasze przekonania Sowietów do tego, że w Polsce muszą nastąpić zmiany taka w w tym sensie bardzo otwarta i italo w Łodzi czy politycznie i potem osiedla Chartowo wskazującą, że jest solidarny rząd wielu opozycyjnych Solidarności też losów Polaków w innych krajach narodach taką anegdotę sobie do Wrocławia w ogóle z tego punktu widzenia bardzo ważnym miejscem może z uwagi na blisko do Czechosłowacji ta współpraca Solidarność polsko czy słowacka tam właśnie we Wrocławiu się najbardziej rozbudowała i Kornel należał do uczestników tego tych tych wszystkich prób porozumienia jest z czeskimi dysydentami tak jednak dali tu nagle przychodzi ten ten osiemdziesiąty dziewiąty 90 rok demokracja swoboda wolność każdy może startować i Kornel Morawiecki startuje i przez 25 lat przegrywa startował w wyborach prezydenckich ze swoją partią startował w wyborach parlamentarnych zawsze przegrywał były już nie pamiętam, które wybory prezydenckie, gdzie było 10 kandydatów i Kornel Morawiecki no tak zasłużony facet taki energiczny tak miasto ideowy odrzucony został najmniej głosów ryzykował związki są 20 parę tysięcy na całą Polskę do dla mnie to była też taka niezrozumiała katastrofa, ale na koniec życia, ale jednocześnie Morawiecki był uparty twardy przegrał walczy w nas następnym pojedynku ten przegrał jeszcze raz nie poddaje się rozłożenie poddawał, chociaż większość podejrzewam ludzi, którzy by 2 × przegrali to po prostu by wrzucili to wszystko w cholerę mówiąc kolokwialnie i zajęli się czym innym on i on jak miary jak stał się zwierzęciem politycznym po prostu i w i w tym upatrywał w i realizował swoje osobiste ambicje, ale także on uważał, że ma coś do powiedzenia coś do przekazania całemu społeczeństwu i dlatego musi być widoczna i dostał się w tym 2015 roku z listy Kukiza, gdzie po prostu to było Jezus został premierem, bo to był taki cyrk, bo tam tak różne osoby były i ci narodowcy i to tak jak Dell i w tym wszystkim Kornel Morawiecki, których jesteśmy narodowcami miało nic kompletnie wspólnego, ale wreszcie dostał się rzadko był najstarszy taki Marcin pozna pan został także całkiem seniorem otwierał posiedzenie pierwsze posiedzenie Sejmu no to to jest ważne jakoś to jest niezwykle ważny on się ja sądzę, że on w pewnym sensie czuję się spełniony to taka jest to ta opowieść ma taką taki spokój, ale już był chory już piłkę odbijał swoje lata zmarł w poniedziałek miał 78 lat Kornel Morawiecki dziś jest żegnany wspominałam Kornela Morawieckiego też ten kontekst czyta naszą historię te spory dylematy razem z prof. Andrzejem Paczkowskim wybitnym historykiem związanym z Instytutem studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk zacznie też związanym z opozycją demokratyczną w czasach PRL bardzo panie profesorze dziękuję za to dziękuję bardzo i tyle co dziś dla państwa przygotowałyśmy z Karoliną Kaczyńską, która wydawała program realizowała ja coś informacja o nich Homo science Aleksandry Piotra Stanisławski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TO CO NAJLEPSZE W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA