REKLAMA

Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego: Mam nadzieję, że uda mi się spełnić nadzieje pokładane w RDS

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-11-05 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:35 min.
Udostępnij:

- Mam poparcie 4 organizacji pracodawców, na 5 funkcjonujących w Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że to, że jestem nowym przewodniczącym i to przewodniczącym po przejściach, spowoduje, że będziemy wspólnie pracowali. I uda się spełnić nadzieje pokładane w RDS. Jednym z kluczowych problemów dla Rady Dialogu Społecznego jest służba zdrowia - mówił Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców RP, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
EKG ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 3 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Andrzej Malinowski szef pracodawców RP oraz nowy przewodniczący rady dialogu społecznego dobrze powiedziałem tak dokładnie dziękuje 23 października dokładnie wiedzą państwo przewodniczącym tak jest przewodnicy łapanek wątpliwości nie był w mediach wątpliwości nawet tutaj to jest jedno medium, które myśli pan w dzisiejszym artykule w Dzienniku tak, Rozwiń » a o tym jeszcze nie może tylko przypomnę naszym słuchaczom pierwszy raz zdarzyło się w ten sposób, bo przewodnictwo w radzie dialogu społecznego jest rotacyjne raz przewodzi rząd teraz strona związkowa teraz była pani Dorota Gardias i oraz strona pracodawców i teraz właśnie padło na rock przewodnictwa pracodawców i po raz pierwszy nie było jedności wśród pracodawców, bo jak była Henryka Bochniarz to wszyscy poparli Henryka Bochniarz pan tej jedności nie miała wątpliwości pan będzie pan będzie pan jest no jestem przewodniczącym zadecydowały o tym, 4 organizacje pracodawców w kasie nie zgodził, a piąta nie zgodziła, ale to nie zmienia sytuacji pan jest używane na żyjemy w kraju podobno demokratycznym, a większość ma rację ja codziennie czytam gazet także większość ma rację a jakie wnioski płyną dla pana z tego, że tej jednomyślności nie było to, jakie znaczenie czy proszę pana ja mam swoje obowiązki wynikające z ustawy z regulaminu pracy rady będę je w sposób należyty realizował mogę tylko dodać, że to nie jest kwestia tego życzy ja walczyłem oto pozycje tak, by to wynika z pewnego rodzaju kolejki myśmy te stare organizacje tak to nazwijmy, które pracowały wspólnie razem związkowej i pracodawców nad kształtem ustawy o radzie dialogu społecznego w związku z zapisem, który mówi, że pościel co co rok poszczególne strona wyznacza przewodniczącego rady dialogu myśmy po prostu przyjęli pewną kolejkę, którą honorujemy i ja po prostu krótko mówiąc jestem Czechem kolejki to znaczy ja człowiek w tej chwili stanąłem projekt prawda przed problemem natomiast pewne do tego podchodziły oczywiście z dużą rozwagą mam nadzieję, że te perturbacje to, że ja już jestem jestem wprawdzie nowy przewodniczący Mariusz przewodniczący po przejściach doprowadzą do tego, że będziemy jednak wspólnie pracowali taką ofertę tutaj składał zarówno do strony związkowej do strony pracodawców jak też do strony rządowej i spróbujemy rzeczywiście spełnić to te nadzieje, które są pokładane w radzie dialogu społecznego to jeszcze jedno wyjaśnienie dla naszych słuchaczy te stare organizacje, o których mówił pan przewodniczący to pracodawcy RP Lewiatan wizji związek rzemiosła polskiego jak natomiast w trakcie już trwania rady dialogu społecznego do RDS dołączył związek przedsiębiorców pracodawców, który miał wątpliwość czy obecny tutaj Andrzej Malinowski powinien być przewodniczący tejże rady dialogu społecznego przeczytają ci, a pan wspominał w Dzienniku, że jeszcze pan się w nie zwołał posiedzenia RDS znał pan, że to znaczy takiego ja z już w tej chwili zwołuje posiedzenie prezydium pierwsze, które pewnie będzie przygotowywało to posiedzenie tzw. plenarne pragnę zwrócić uwagę, że dopiero 12 listopada opinia publiczna Polska dowie się o kształcie rządu i proszę pamiętać, że czekano na jeziorach i czekam na nowy rząd, dlatego że przecież prawdopodobnie nowy rząd pan premier wyznaczą delegacje do rady dialogu społecznego wtedy będziemy w pełnym komplecie w związku z tym wówczas pewnie będzie mieli okazję do spotkania plenarnego, gdzie przedyskutujemy parę ważnych tematów, ale przede wszystkim zastanowimy się nad planem pracy na nadchodzący rok no właśnie to mam taką propozycję zostaw na koniec w razie czego jeszcze tematy związane z procedurami funkcjonowania rady dialogu społecznego porozmawiamy o tym, a siły po co pamiętają NRD co pan będzie robił proszę pana powiem ze smutkiem, że jakoś, który obraca się w tej społeczności w tych kręgach od osi 1600 sześćdziesiątego dziewiątego roku, a właściwie biorąc pod uwagę także moje długie doświadczenie, bo przecież pracowałem również komisji Trójstronnej i obecnie w radzie dialogu społecznego mówi będzie także niestety minusem tego 30 lecia jest to, że zanika w Polsce całkowicie dialog obywatelski, jeżeli jeszcze Kol wiek jakikolwiek dialog istnieje to jest dialog społeczny, który jest szczególną częścią tego dialogu społecznego z pozwoli pan na szczyptę tek kryptoreklamy, ale całkiem niedawno celowaliśmy jako pracodawcy Rzeczypospolitej polskiej trzydziestolecie swojego istnienia organizacja organizacja jesteśmy właścicielami wręczamy tzw. nagrody w postaci wektora, czyli tego, który dla tych, którzy wskazują kierunek innym chcę powiedzieć, że kapituła, która składa się z byłych dotychczasowych laureatów wektorów uznała o o konieczności przyznania wektora trzydziestolecia wektora nadziei dla rady dialogu społecznego w uzasadnieniu, pisząc podejmuje taką decyzję, że ten ta nadzieja wiąże się z tym, że rada dialogu społecznego wypracuje takie standardy, które staną się pewnym wzorem dla dialogu obywatelskiego po Pp proszę bardzo cenną pięknie o tym, mówi dziękuję ale, ale jak wyższe nie jesteście w stanie porozumieć z wojen właśnie grupie pracodawców to jak chcecie zrozumieć z rządem, o który dosyć ma różne podejście do standardów legislacyjnych od tego jest RDS ta jest myśleć o mało kontrowersyjna tak po prostu jest jak ja się porozumieć ze związkowcami żona odrzucamy tezę, że nie jesteśmy w stanie porozumieć się wśród grona pracodawców po pierwsze, dlatego, że doprowadziliśmy jednak do powstania tej ustawy o radzie dialogu społecznego, czyli walczyliśmy o to, żeby ten dialog istniał po drugie, proszę pamiętać, że ja mam poparcie 4 organizacji, a 5 funkcjonujących w radzie dialogu ja mógłbym dziś także być może, że zachowanie się związku pracodawców kolegi Kazimierczaka polegało może z braku doświadczenia po prostu może nie do końca przeczytał tę ustawę nie do końca zrozumiał na czym polega ten dialog tak dalej liczy na to, że w ramach dalszej współpracy wszystkie nasze wątpliwości zostaną tutaj rozwiązań będziemy rozwiązywali proszę, ale co będzie rozgrzebana po pierwsze, czekamy na czekamy na plany rządowe, dlatego że przecież 1 z elementów tego dialogu są kwestie konsultacji, które przeprowadzamy i t d. po drugie, chcielibyśmy jednak zdynamizować prace rady, wykorzystując wszystkie możliwości prawne, które rada posiada np. nie wiem czy pan wie o tym, ale rada ma taką możliwość kwas ustawodawczą dostarczy w ten sposób, że może proponować określone rozwiązania dotyczące ustaw zmiany ustaw i t d . tego wydaje mi się w tych ostatnich latach nie było i jest cały szereg spraw włącznie z samą radą dialogu społecznego, które wymagają powiedzmy zdecydowanych napraw lub też powód podjęcia tego na nowo, więc chciałbym przedyskutować z moimi kolegami także kwestie również tej strony inna kolejna sprawa to jest, którą widzę to jest kwestia zintegrowania działań proszę pamiętać, że obok rady dialogu społecznego mamy również wojewódzkie rady dialogu społecznego dotychczas ta te nasze relacje polegały na tym, że wojewódzkie rady dialogu społecznego wymyślały jakiś pewien problem albo miały problem, który tego, iż przerzucały go do nas, żeby tę próbę powiedzmy do końca to załatwić myślę, że powinniśmy zintegrować działania i zająć się wspólnie pewnymi problemami strukturalnymi strategicznymi tak dalej, tym bardziej że są to przecież rady, które działają w tych lokalnych ojczyzn tak, ale pan mówi o tym jakie działania chciałbym podjąć jak chciał żyć konkret czy pan będzie chciał, by wszystkie te czynności, które zamierza podjąć sprowadzały się do rozmową legislacji np. dotyczącej emerytur podatków prawa podatkowego czegoś proszę pana proszę pana spra w do rozwiązania wiele zrobiliśmy jako pracodawcy jeśli pojmuje swoją organizację zrobiliśmy monitoring prac legislacyjnych Sejmu mijający rok najlepiej wypadła fatalnie wypad, dlatego że mamy cały, że szereg ustaw, które były po ósmy nawet 70 × poprawiany w ciągu 4 lat, więc tak nie może być to jest dowód na to, że po prostu zabrakło konsultacji cały szereg ustaw przez całe lata narzekali, że krzyż wydarzenia jest pomijany, a co pan zrobi, żeby pomijane nie mówiąc rozwiązał proszę pana, że został prezydentem premier być może, że nawet jeśli to trzeba będzie zrobić to zrobię pozwoli pan, że przypomnę nie wiem czy pan pamięta swego czasu jak Napoleon uciekał prawda miał odwrót pamiętać, ponieważ dobrze, ale może pan z literatury o tym, wie, kiedy był ten odwrót Napoleona spod Moskwy proszę pana przyszedł do niego kwatermistrz powiedział mamy ziarno i mamy mamy takie ataki gości żadna mamy konie i ludzi do nakarmienia na pewno będzie tak konie nakarmić ludzi przekonać w związku z tym ja tą maksymą się będę starał kierować, żeby przekonać ludzi, że jednak warto również ludzie rządu, że warto w imię m. in. dobrej legislacji spróbować z nami tutaj popracować zmienić ten powiedzmy dotychczasowy zły tryb prowadzenia tej to pierwsza z brzegu sprawa nie tak dawno już po wyborach pani minister Emilewicz, która dziś jeszcze jest członkiem rządu, kierując ministerstwo przedsiębiorczości zobaczymy czy znajdzie się w nowej radzie ministrów powiedziała, że radę dialogu społecznego czeka bardzo trudna rozmowa na temat świadczeń emerytalnych oczywiście czeka co to za rozmowę wydana mamy tu przede wszystkim, że nie będzie zgody PiSu na wyższy wiek emeryta proszę pana ni będziemy to udawania dzisiaj mamy kompletnie inną sytuację w momencie kiedy, kiedy te zmiany nastąpiły tutaj, więc być może nie będzie, ale chcemy pokazać wszystkie niebezpieczeństwa tak jak byśmy pokazywali bez niebezpieczeństwa związane z likwidacją limitu trzydziestokrotności jak pan wie przecież my przekonali jednak już pewne kręgi polityczne, że jest to po prostu niedobre zarówno dla bieżącej sytuacji jak donosi pani będzie tych zmian nowa no ale jak można rodzaju efekt prawda jest to efekt wynikający właśnie z dyskusji z szukania argumentów z pokazywania powiedzmy określonych sytuacji akurat tutaj jeśli chodzi o 30 krotność to w ogóle strona społeczna nie była za natomiast w wieku emerytalnym to raczej pracodawcy są za jego podwyższeniem związki zawodowe nikomu na związki zawodowe za chwilę zaczną sobie zdawać sytuację sprawę sytuacji tego, że mamy coraz większe problemy, dlatego że wchodzą związki sobie dają wielu rzeczy mandat służba zdrowia to jestem dla Radia, bo jak najbardziej pana jest adresy najbardziej kluczowych problemów może pan wyszedł powiedział ludzie rządzący w Polsce podnieść składkę zdrowotną, bo potrzeby badania nie muszą wychodzić mamy od mówimy o tym od dłuższego czasu teraz pan ma inną funkcję szanowana, ale proszę pana ja chciałem wyraźnie powiedzieć ja będę trzymał przepisów prawa i mamy jasno określone kompetencje, które posiadam głównie one sprowadzają się do takiego zorganizowania prac rady, żeby ona była efektywna no ale pan sobie tylko administratorem proszę pana na razie będę trzymał litery prawa no dobrze a jakie tematy oprócz wieku emerytalnego do pana musimy przede wszystkim cały system proszę pana związane z podatkami już w tej chwili prowadzimy rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczącymi przygotowania państwa do osłabienia gospodarczego ewentualnie kryzysu musimy zacząć głośno mówić mówimy zresztą o tym od pewnego czasu pan pewnie pamięta 10 lat temu udało się udało się, ale myślę niestety 10 lat temu zrobili troszeczkę to po szkodzie, a w tej chwili chcemy jeszcze szybko zrobić to jeszcze przed szkodą, żeby tylne tego w tej chwili chcemy być może jeszcze w tym roku przygotować pewnego typu rozwiązania pracujemy w tej chwili ze związkami zabiegów jest PZM nie ukrywam będziemy do tego przekonywali pozostał organizacji związkowej organizacji pracodawców, która akurat w tym zakresie kierują się jednomyślności, żeby przy przedstawić pewien pakiet działań, które rząd powinien rozważyć, żeby osłabić ewentualne skutki tego co nas czeka w gospodarce, choć jakąś elastyczność rynku pracy przede wszystkim dzisiaj proszę pana przedsiębiorczość natrafiła na 3 ważne bariery pierwsza jest rynek pracy druga to jest niestety nakręcając się bardzo mocno wspierała kosztów i pkt 3 to jest totalna niestabilność jeśli chodzi o otoczenie gospodarcze i w tych 3 obszarach musimy podjąć jak najszybsze działania, żeby to nie uderzyło przede wszystkim małe średnie przedsiębiorstwa cały świat mówi o tym, że jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej to przede wszystkim uderzy to małe średnie przedsiębiorstwa co można zrobić, by chronić badano są określone rozwiązania prawne ja mogę panu powiedzieć także pan ode mnie chce dzisiaj rozmawia ze mną jako przewodniczącym rady chce pan rozwiązań, które ja się, że będę się narzucać na tego Otóż mogę panu być tak mamy pewien pakiet rozwiązań światowej, dlatego że ja przywiozłem dałem to zresztą polskiemu rządowi rozwiązania tzw. antykryzysowe, które były prezentowane na 220 w Argentynie już wtedy świat mówił o osłabieniu gospodarczym do niego do tych działań wrócimy dostał to pan premier Morawiecki pani minister Emilewicz pan minister Kwieciński chcemy do tego wrócić i spróbować zaadaptować te rozwiązania obliczone głównie na ZUS nie ma i średnich przedsiębiorstw położyć ulgi podatkowe m. in. są też ulgi podatkowe np. proszę pana musimy bardzo poważnie zastanowić nad kwestiami jeszcze raz podać do kwestii np. innowacyjnych, bo dzisiaj jeśli nie mamy mamy poważne problemy na rynku pracy i nie mamy jakichś rozwiązać zaczniemy się zastanawiać nad tym, żeby bardziej moc mocno przyspieszy działania pro innowacji będzie pan jako organizacja pracodawcy RP korzystał sprawa, aby składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego ma pan zaufanie do Trybunału się pana w powiem panu, że nie mamy szkolenia, a także nie znam część odpowiem panu, że nie mam i ma i to się nie tylko wiąże z obecnym składem Trybunału, ale również z poprzednim to pana pewnie zaskoczę Otóż proszę pana niestety pan prezes Rzepliński swego czasu przeprowadził uchwały w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego mówiącą o tym, że Trybunał będzie zajmował się tylko wnioskami dotyczącymi relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem resztę, odrzucając co jest oczywiście rozwiązanie moim zdaniem niedobrym, ponieważ te relacje, o których tu przeciw mówiono bardzo mocno zależą w Polskiej w Polskiej rzeczywistości o sytuacji robić tę sytuację, a sytuacja, którą ma obecnie z Trybunałem sędziami dublerami i nowymi proponowanymi nazwiskami są porównywalne z tym uczniem Urbana nie sprawdziłem tego jeszcze, bo jeszcze żadnego wniosku na wszelki badań nie składały pan Andrzej Malinowski prezydent pracodawców RP oraz przewodniczący rady dialogu społecznego był gościem pierwszej części magazynu EKG dziękuję za rozmowę dziękuję informacje w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA